XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 ¿Barauac eguin dozuz, edo egun debecauetan oquelaric jan dozu? Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: 1. EZIN DABELACO: gaixuac gaixonduan, edo beste edozelaco macaltasun bat dauquenac.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: nequezaliac, achurlarijac, arguiñac, ireltzeruac, arotzac, errementarijac, zapatarijac, oquiñ edo panaderuac, bidaldi luze bat oñez eguiñ biar dabenac, eta beste onen antzecuac.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eta ¿nundik dauka Aita Santuak eskubidea arauketa auek jartzeko? Aita Santuak Eleizako diru guztien gain agintaritza ta ornilaritza (administradoretza) dauka ta bide txarretik egindako diru oiek gaizki egin ditunak bere jabe ta nagusiari biurtzeko beargaia (obligazioa) dauka ta jaberik arkitzen ez duanak eleizarentzat eta beartsuentzat eman bearrean arkitzen da ta orregatik Aita Santuak diru oien agintza daukanak arauketa ori egiten du, ukar (limosna) txiki ori bakarrik ematera beartuaz.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Baña orain Erreglako punturen bat ezin gorde duanean Irugarren Ordenako bati obligazio au beste dezakean penitenzi batera mudatzera, ez tagokio konfesoreari; ezpada ordenako Direktore edo Bisitadoreari.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Juanitoren ogueigarren galdea:¿Ministro-Ministrak, eta Erizayak bakarrik dute eri edo gaisorik arki litezkean anai arrebak bisitatzeko obligazioa?.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Bulda ez artuagaitik ezdezute pekatu egingo, bada ezdago bera artzeko obligaziorik, baña ezta ere ezdezute gozatuko beren bitartez etortzen diran grazia ta gallaldiak, zeintsuek ikusi edo aditu dezute nolakoak diran.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Irarkolako obligaziñoen jabe diranak be orduantxe jaso leikie, gura badabe, emon eben dirua.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Izadiatik datorkio amari, eskubidearekin besoa emanaz, obligazio edo betebearraren pixua.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Euskal-maitasunak, ordea, euskera sakon ikasteko eta estudiatzeko obligaziñoa dakar berarekin eta euskal-idazleok zabarkeriaren besoetan etzanik lozorro egon gerala ezin uka.

11. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atchoak erran zion: Bai, pagatuko ditutzu Orrhoitzen zarenean, aski ditutzu Pater, Ave ta Gloria erratea, eta zure obligazioneak pagatuak izanen ditutzu...

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 b) Familiako Sarrera Minimoa ukatzea, aldatzea, etetea edo baliogabetzea eta onuradunak hartzen duen obligazioaren konpromezuen ezarpena.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 - Nolanahi dela ere, komunitatearen ordezkariari zure asmoa azaldu beharra duzu
- Ez dezakezula zure etxean estatutuek onartzen ez duten iharduerarik, ez edifizioarentzat kaltegarri, inmoral, arriskutsu, besteentzako gogaikarri edo osasunarentzat kaltegarri izan daitekeenik ukan
-Zure etxearen barnean agian dauden instalazio orokorrak edo beste etxejabe baten zerbitzuan daudenak errespetatu beharra duzula
- Zeure etxebizitza zaintzeko obligazioa duzula
- Edifizioaren zerbitzurako zure etxibizitzan egin behar diren konponketak onartu behar dituzula eta baita horrek ezinbestean eskatzen dituen morrontzak eta hartarako zure etxean sar daitezen ere utzi beharra duzula
- Edifizioaren erabileran behar bezalako arretaz jokatu behar duzula.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Promotore orok etxe eta lokalak segurtasun, higiene eta funtzionamendu egokieneko kondiziotan emateko duen obligazio inplizitoan oinarri daiteke ekintza hori.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Teoria honen alde erlazio juridiko askotan, obligazio fiskaletan adibidez, borondatearen garrantzia guztiz baliogabetua azaltzen dela argudiatzen da, eta hau honela izanda, edukin juridikorik gabeko erlazioak direla ez dago esaterik.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0215 2.- Aldebateko kontratua da, alderdi kontratatzaile bati bakarrik (mailegariari) obligazioak sortzen dizkiolako.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Gaitasun juridikoa da * eskubide eta * obligazioen titular izateko gauza izatea.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Zuz. Orok.) Norbaiti eskubideren bat emanez edo obligazioren bat kenduz legeak egiten duen salbuespena edo bereizketa.

19. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Nik badut beraiekiko zorrik, laguntzeko nolabaiteko obligazioarik; baina zuk ez duzu honetan nahastu behar... Ezin dizut horrelakorik eskatu.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Baina zeure gizarteaz idazten ari bazara, eta zeure herrian ere lepo-moztea edo antzeko zerbait obligazio bezala ikusia badago, orduan zeu ere hor nunbait lepo-moztaile izango zara.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 O. M. S.ek bere printzipioetan, ez du bakarrik osasunaren eskubidea agertzen, baizik eskubide hori Seguritate Sozialaren bidez posible egiteko gizartearen obligazioa aldarrikatzen du.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Higidurazko materiala, zion oharrak azkenik, eroso eta txukuna da, mandoak bikainak eta enplegatuek ondo bete zituzten heren publikoarekiko obligazioak.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Bi salbuespen aipatu beharko nituzke halere: arrantzaleek, bai bait zeukaten Ermandate batekoak izateko obligazioa, eta baita Eibar, Elgoibar, Arrasate eta Ermuko harmagintzako Erret fabriketako langileek ere.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Eta ez dugu uste pasako denik ere, arrazoimenak ezer esaterik duen eta bere obligazioak ahazten ez dituen artean.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0043 Alderdi politiko euskaldunek, horregatik, Elizarekin tratatzen dutenean, eta tratuetan esku hartzen duten pertsonen grazia eta xarma gora-behera, Euskal Herriko Eliza espainolarekin tratatzen dute: alegia, euskal politikari eta herriari batere axola ez zaizkion mila interes eta konpromiso eta obligazio duen erakunde batekin.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Aginte unitatea etxea da, zuzenbidea ohiturak eratzen du gizaseme burujabeei elkarrekiko obligazioak erakutsiz, eta erlijioaren praktika ere burujabetza eta auzokidetasunaren printzipioei loturik garatzen da; alegia, etxe barrutian ospatzen den alderdi bat du hildakoen kultoa batik bat, eta auzo mailan ohiturak arauturik ospatzen den beste bat, hala nola gaixoen laguntza, beiletan azaltzea, limosna ematea auzokideren baten alde meza bat eman dedin, e.a.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Berehala ados jarri eta irakasleek erabaki zuten kontsumitzailearen heziketak ikasleen izpiritu kritikoa sustatu beharko lukeela, erosketak eta produktu eta zerbitzuen kontsumoa egiterakoan erabaki zuzenak hartzen jakin dezaten, beren eskubideak eta obligazioak ezagutuz.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Internazionalismoa ez da obligazio moralen bat, errealitateak emana baizik.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Zati haundi bat udaletako obligazioetan.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 1967ko udazkenean, eurodolar-merkatuko korritua, obligazio horien korritu gainetik gora ezarri zen.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0317 Gure (sozialistaon) obligazioa da abertzaletasun izkutu hau argitara ateratzea.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Ez dago etika bat Estatuarentzat (polis) eta beste bat pertsonentzat: pertsonen obligazio moralak Estatuan definitzen dira.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Eraentza Lokalerako Oinarrien Legeak, norbera bizi den udalean erroldatuta egoteko obligazioa ezartzen du.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Balantzeen analisia finantz ikuspegitik, enpresak bere obligazioak betetzeko duen ahalmenaren azterketa da; ikuspuntu honetatik, aktiboko osagaiek diru bihurtzeko duten gaitasuna hartzen da kontutan; eta pasiboko elementuak ordaintzeko dagoen premia ere kontsideratzen da.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 2) Ibilgetu finantzarioak: inbertsio finantzario iraunkorrak dira (akzioak, obligazioak, maileguak).

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0180 Pleit eta kargamenduei zegokiela ere, gauza bera: koroak desplazamendu handiko barkuak babesten zituen, untzi txikien kaltetan, merkaderiak bertako itsasuntzietan kanporatzeko obligazioa sortuz handiak ziren bitartean.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 Baina ez pekatu edo gaiztakeria bat bezala, gizonak bere kulturaren ardura izateko eskubidea eta obligazioa bezala baizik.

38. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0017 Obligazioa zala ura egitea illean bein, guri ala esaten ziguten.

39. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Siñiste aldetik begiratuta, gurasoak obligazio ta eskubide aztunak dituzte izan, eta iñolaz ere utz-eziñak.

40. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Batzar onek argi ta garbi aitortzen du: aurrak eta gazteak badutela eskubidea (beraz, besteok obligazioa) Jaungoikoa ezagutuago ta maitatuago dezaten zuzpertuak eta lagunduak izateko (Vat. II).

41. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Guraso kristauak ezin aaztu eskubide ta obligazio auek, ez daukate beste biderik.

42. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0156 Ez akit hatik orai hire adin handian: baduk haurrik aski hire inguruan, hemendik goiti haziko hautenak gostuan eta gogotik, hire adina dukala kausa eta obligazionea aita bezela; nahiz badakitan ez dudala erreporxurik egiteko nehorri, zeren ditukan guziak ekarriak ongi guzien egitera eta Jainko onak benedikatuko dituenak mundu huntan berean, beren devoarrak ongi bete diuztelakotz.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Lanean hasten diren lehen egunetik hamabost egun baino lehen enpresek langileei Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak behar bezala eginbidetutako Segurantza Sozialean altaren partearen kopia eman beharko diete, kontratatzen dituzten langileei bost egun naturaletako gehienezko epean alta emateko enpresen legezko obligazioaren kaltetan izan gabe.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Enpresak obligazio hau betetzen ez duen kasuan, kontu hau egiaztatzeko ordaindutako bi orduz baliatzeko eskubidea izango du.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Probaldian zehar, langileak bere kategoria profesionalari edo betetzen duen postuari dagozkion eskubideak eta obligazioak izango ditu, plantilakoa balitz bezalaxe, baina edozein alderdik eten ahal izango du lan harremana, erabaki honek indemnizaziorik sortu gabe.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Enpresaren zerbitzura dagoen pertsonalak lana utzi nahi izanez gero enpresari jakinerazi beharko dio ondorengo aurrerapenarekin, lan uztea eskatzen duen momentutik hau gertatzen den eguneraino lan egiteko obligazioa daukalarik, gainera: - Tekniko titulatuek, hiru hilabete.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Guzti hori, erabiltzeko obligazio zehatzez.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Jabeei exigi dakizkiekeen obligazioak ez betetzeagatik konpentsazio sistema lankidetza sistemagatik ordezten denean, arau berdina aplikatuko da.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Zergazko obligazioak eta Lizentzia Fiskala.

50. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 10. Art. Udal Administrazioak propaganda ofiziala dadin parte hartuko du, kasua balitz, materialeak bana daitezen lagunduz eta alkoholdun edari eta tabakoaren kontsumoaren aurrikuspenerako publizitate ofiziala sartzeko obligazioa bete dadin zainduz.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Hezkuntzaren munduan ikastetxe baten titularitatea esaten dugunean, ikastetxe baten sustatzaile den eta horregatik berorren arduradun eta jeneralean jabe den pertsona fisiko, juridiko edo instituzionala adierazi nahi dugu, erlazio horren berarekin daramatzan eskubide eta obligazioekin, argitzen du Titularitateaz arduratzen den kapituloak.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 20. Hirugarren Xedapen Gehigarrian aipatutako kopurua baino zenbateko txikiagoa duten era guztietako gastuak baimentzea, hala nola muga hau gainditurik ere aldizkako epeguna duten gastu jakinak, Aurrekontuan berariaz aurrikusita daudenak edota Hitzarmenetatik eratorritakoak edo legezko obligazioaren eratzaileak ere, Foru Diputatuen eskumenak salborik.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Baiña au onela izanik, jende txuri onek, eztu betetzen ezta tokatzen zaion arlo txiki orren obligaziorik.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Asieran idatzitakoari jarraituaz, jende txuri au pekataria dala garbi dago: Ez dakite ez bere obligazioa tajutzen, ezta besteenak ere.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Etxeko gauza aldakorren sal-erospenak, hauk baitira jojeria, auto, muble edo obligazioneak, egin detzazkete senarrak edo emazteak eta hori aski da.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Eta liburua zabalik hor aurrean, hitzez gainezka... irakurri beharraren obligazioa, ikasleak ohi dituen obligazio horietakoa....

57. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Gauerdian, erdi-lo, eta obligazioak loturik.

58. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 f) funtzionariaren eginkizunak eta obligazioak ez betetzea, oso hutsegite larritzat edo larritzat jo beharrekoak izan ez daitezenean.

59. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00050 5. Administrazio eskudunak konprobazioetan zehaztutako proportzioak kitatutako obligazioei dagokienean ere bete beharko ditu subjektu pasiboak. Horrek ez du esan nahi bi administrazioen artean behin betiko onartzen direnak bete behar ez direnik.

60. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0026 ARRISKU, DEBEKU, OBLIGAZIOA ETA ARGIBIDE SEINALEAK.

61. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 Goizekoa bezalaxe, hau ere jendez josita zegoen eta, goizekoan bezala (obligazioa ote?), zerbitzaria gora-gora ari zen kantatzen:

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Ereñozuko auzoaren erdian San Antonio Paduakoaren ermita dago, 1863aren eta 1866aren artean bertako bizilagunen ekimenez jasotakoa, bada ordurarte ordu t'erdiko bidea egin behar izaten zuten parrokiaraino beren elizako obligazioak betetzeko.

63. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00109 Lan-kontratutik eratorritako gaietan langileen eta enpresaren artean gatazkan dauden interesen abenikoa lortzeko obligazioz egin beharreko saioak dira.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikasleek ikastetxean hartutako zerbitzuen ordain bezala erregularki egiten dituzten ekarpenak dira, eta obligaziozko izaera du horien ordainketak.

65. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Lehenengo komenigarria da erantzukizun terminoaren esanahia zehaztea: erantzukizuna norberaren edo beste baten (beste hau norberaren ardurapean dagoen pertsona izan daiteke, adibidez adin-txikiko bat) ekintzetatik edo portaeretatik eratortzen den egitatearekiko sortzen den lotura edo obligazioa izango da, legez edo hitzarmen baten bitartez ezarriko dena.

66. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Edozein gizarte zibilizatutan zehapen bat aplikatzea merezi duten jokaera ez-zilegiak aurkitzen ditugu; beste batzuk, ordea, biktimari eragindako kaltea ordaintzeko obligazioa bakarrik sortarazten dute

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00045 Gure zenbait tabu linguistiko haustea, haurrekin eta zakurrekin eta, neurri batean, tabernetako zerbitzariekin, ez dakienak ere euskara erabiltzeko obligazioa galtzea, ez dut esango intzestuarena haustearen parekoa litzatekeenik

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00065 Dudarik gabe ahalegindu beharko ginateke, denok eta batzuk obligazio handiagoa dugu horretarako, gaitasun linguistikoa hobetzen, baina boluntarismoa ez da bidea.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00226 Halaber, Udalari urteko eta goldeko zilarrezko lau erreal emateko obligazioa zuten.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0026 Bestalde, Kataluniako Hizkuntz Normalizazioaren legea gehiago da katalanaren erabilerari zigorra kentzea (edo asmoen aldarrikapena) erabiltzeko obligazioa ezartzea baino, ez baitu inolako zigorrik erabaki.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0026 Hor daude, esate baterako, tartejarritako errekurtsoak: etiketak katalanez jartzeagatik, gaztelaniazko errotuloen ordez katalanezkoak jarri dituzten dendei zergak arintzeagatik, Katalunian lanean ari diren funtzionari eta maisuei katalanez jakiteko obligazioa ezartzeagatik, etab.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0009 ii) Eskaintza Publikoko obligazioak jaulkitzen dituzten enpresei

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 Enpresak kreditu-erakundeekin, jasotako mailegu eta beste zenbait zorrengatik dituen obligazioak eramango dira kontu honetara.

74. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 500. Epe laburrerako obligazio eta bonuak

75. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Urtebetea baino mugaegun laburragoa izan eta akzio bihur ez daitezkeen obligazio eta bonuak biltzen ditu azpitalde honek.

76. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 a) Baloreak epe laburrerako jaulkitzen direnean errenboltsoaren balioaz abonatuko dira, 57. azpitaldeko konturen bat edo hala dagokionean 661. Obligazio eta bonuen interesak kontua, zordunduz.

77. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Uztailaren 1ean 1.000 pta. nominaleko 5.000 obligazio jaulki dira % 110ean.

78. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Obligazioak jaulkitzean, uztailaren 1ean idazpen hau egingo dugu:

79. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0166 Elkarrekiko obligaziotara beharturiko erdibiak eta eskubide simetrikoak egikaritzen dituztenak, nolaz izan daitezke aldi berean hierarkizatuak?

80. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Hezkuntzan, Programa Ofizialak, obligaziozko minimoen programa diren neurrian, adin jakin bateko ume guztientzat beharrezkotzat planteatzen diren heldutasun, ezagutza eta esperientzien maila horien ispilu nagusia izaten dira.

81. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0015 Bestalde, berriz, potestate- edo manamendu- urratzeak izaten dituzten santzioak ere ez dira izaten kalteak ordaintzea edo ondare-exekuzioa, obligazio arruntetan izan ohi diren bezala (adib. potestate-galtzea, elkarbizitza amaitzea, oinorde-eskubideak galtzea, etab.);

82. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 Manamendu horiek ezartzen dute diru ganantziala tartean dela erosi den gauzaren izaera pribatiboa; batzuetan aurre-xedatu egiten dute, obligazioa dagoela aplikatutako eskudirua itzultzeko, baina hortik ez dira pasatzen.

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0460 Likidazioko eragiketek kontu-doitze bat suposatzen dute senar-emazteen artean edo horien oinordekoen artean, ezkontzako kargak estaltzetik (edo senar-emazteek egindako kontratuetatik) jariatzen diren obligazioei buruz;

84. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 Ezin ditugu alde batera utzi, fiskalak, abokatuak eta prokuradoreak... eta zuzenean egitura honetan parte hartzen ez badute ere, ezta notario, errejistrariak etabar, azken hauen araudiak euskararen erabilera eta ezagutzaren obligazioa dela-eta (arlo honetan ezin dugu hauei buruz gehiegi hitz egin, bestela bukaezinak eta astunak bihurtuko liratekeelako ohar hauek).

85. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 Biztanle arrunt moduan ez duzu euskara jakiteko obligaziorik, ezta zuzenbidea jakiteko ere, noski, baina hemen beste kontu bat ere badago.

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0014 Bestalde, Rousseauk desiraturiko hiritar guztien partaidetza nahimen orokorraren adierazpenari buruzkoa da gai edo objektu orokor baten eta guztientzat obligaziozko izaera duen baten gain estatuituz, hau da, legegintzari buruzkoa.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0140 Hezkuntzak hiru ezaugarri hauek bete behar ditu osatua izan dadin: a) jakintza praktikoa eman behar du izakeraren zientziaz diharduen etologiatik eratorritako printzipio orokorrak zirkunstantzia jakin eta partikular bakoitzean egokitasunez, bakoitzaren izateko eta obratzeko moduari dagokionez, alegia, aplikatu ahal izateko (Sistema de la lógica, 2 vols., Madrid, 1917); b) sentimentu altruista eta sozialak garatzeko tresna izan behar du, norberaren zoriona eta besteena lor dadin, eta horixe da utilitarismoari ematen dion esanahia (El Utilitarismo, Buenos Aires, Aguilar, 1980); c) norberarekiko nahiz besteekiko obligazioak betetzeko gaitasuna eman behar du, askatasunean jokatuz, eta honen ardura familiari dagokio, eta subsidiarioki bakarrik Estatuari (Sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1970).

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0154 Lô*pelmann-ek dioenez (1932: 13), euskal auzokideen taldea beren premia amankomunak betetzeko elkarri eragiten dioten interes eta obligazioez lotutako pertsonen taldea da.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0277 Oraindik ere ohituraren kontrakotzat jotzen da lehen auzoei dagokien lana senideek egitea, baina aipatutako kasuak hautsi egiten du lehen auzoei geratzen zaien erritozko eginkizun bakarra: hildakoekiko elkarrenganako obligazioa.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0535 Hauxe bakarrik: debozio liburu guzti-guztiek kontrol estu bereziak pasa behar zituztela; inprimatu aurretik lehenengo eta inprimatu eta gero berriro, zabaldu aurretik; eta zabaldu eta gero, ezer susmatzen zuenak, salatzeko obligazioa zuen oraindik.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0165 Sozietate komanditarioek sozietate kolektiboek baino kapital handiagoa biltzeko aukera izaten dute, bazkide kapitalistak sartuz joan daitezkeelako; hauek merkatal eta industri negozioetan parte har dezakete honela eta sozietatearen obligazio eta galeren aurrean ekarritako edo ekarri beharreko kapitalarekin bakarrik erantzuten dute.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Egin gabeko despoltsapenak ordaintzeko obligazioa ez da iraungitzen sozietatea desegiten denean.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0260 a) Akziodunei aparteko ekarpenak eskatuz, nahi badute behintzat, erantzukizun mugatua dutenez obligaziorik bat ere ez dutelako.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 Obligazioak:

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 a) Ekarpen berrien bidez, despoltsapena erabat eta berehala egiteko obligazioarekin, eraketan bezala.

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 Derogazio honek, beraz, Konstituzioaren efektu zuzeneko bat sortzen du, indarrean sartu eta bertatik: alegia hiritarrek eskubide daukatela hori galdatzeko, eta Administrazio eta Auzitegiek obligazioa, hori aplikateko.

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Herri batean egoitza finkatzeak obligazio jakin batzuk sor ditzake (udalekoak adibidez), baina bizilekua aukeratzea libre da erabat hiritarrarentzat, eta pertsonari bakarrik dagozkion erabakiek baldintzatzen dute, lana-aukeratzeak adibidez.

98. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Zentzu honetan, lehendabizi aipa daiteke, botere publikoen obligazio konstituzionala, kontsumitzaile eta usatzaileen defentsa garantiza dezaten, horien osasuna, segurtasuna eta interes ekonomiko legitimoak babesteko xedearekin (51 art.).

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Kontuan izan behar da, berebat, kultur bideak sustatzeko botere publikoek daukaten obligazioa (44.1 art.), eta horrek justifika dezake kulturazko zerbitzu publikoen existentzia (liburutegi, museo, auditorio, etab.); horietaz baliatzeko eramaten den dohaintasunezko edo prezio subentzionatuzko politika, eta ondasun kulturalezko merkatuan horiek sustatzeko egiten diren ekintzak (alderdi fiskaletik, adibidez).

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Horren edukina areago da botere publikoek daukaten obligazio bat, etxebizita-politika bat aurrera eramateko, zeina bi ezaugarri-markarekin kalifikatua baitago Konstituzioan: hauek izaki, bata, lurzoruaren probetxamendua interes orokorraren arabera erregulatzea, espekulazioa galarazteko, eta, bestea, botere publikoen ekintza urbanistikoak sor ditzakeen plusbalioetan komunitateak parte hartzea.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Konstituzio berrienen orientazioa jarraituz, gureak obligazioa ezartzen die botere publikoei, baliabide naturalak razionalki erabil ditzaten eta ingurunea defendi eta berregin dezaten (45 art.).

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 F.50 Obligazioak

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Obligazioen errubrikak (F.50), hainbat urtetarako epemuga duten tituluak barnehartzen ditu, normalean kupoien bidez ordaintzen den interes finko edo indiziatua dutenak eta jaulkitzeko momentuan finkatutako datatik aurrera berreskura daitezkeenak.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Obligazioak, jeneralean burtsan kotizatzen diren fondo negoziagarriak (503) ipintzeko baliabide batzuk dira.

105. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Horretaz gain, ondare hori atzerriratu eta espoliatu ez dadin, irailaren 26ko 3068/1980 Errege Dekretuz, Estatuak ezarri zituen arauak eta obligazioak ere bereganatu zituen.

106. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00043 Era horretara, eskolak esnatu behar luke irakurketarako desioa, irakurketa bera izan gabe borondatezko edo obligaziozko egintza bat

107. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Zigor-proposamena ondoko hau izango litzateke: 2.500.000 pezetako isuna, eta gaur egun gorderik dauden hondakinak kudeatzeko obligazioa eratzea, hiru hilabeteko epean, ezarritako baldintzen arabera, zenbait prebentzio-neurri ezarriz.

108. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Obligazio hauek ez baditu betetzen, jarduera aldi baterako etetea aurreikusi da.

109. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Sozietatearen kapitalean bazkide bakoitzaren ekarpena 10.000 pezetakoa izanen da gutxienez, ez bada behintzat prestakuntzako kooperatiba bat, horrelakoetan bazkideek ez baitute inolako ekarpenik egiteko obligaziorik.

110. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Obligazio honetatik salbuetsiak daude elkarlanerako kooperatibak, hain zuzen ere horien helburua hirugarrenekin eragiketak egitea baita.

111. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0004 Kasu honetan, dendariak dirua itzuli edo antzerako beste produktu baten ordez aldatzeko obligazioa izango du.

111 emaitza

Datu-estatistikoak: