XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

2. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Zor du bizkitartian ofizaliak ziin arteko zonbaiti xehetasun bat edo bertzeren gogoratzia; eta atsegin dut aldudar jende xehetarik beretarik heldu izan zakon argiaz....

3. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Errebua, konpainia hartakua pasatzen hasi zirelarik, konpainiako ofizialia ederra atcheman zuen neskatchak, bainan soldadoa ederragokoa; eta, berritz ere erran zion aitari: Zer, aita, holako soldadoa, ez dezakezu bada graduetan altcha?- Eman zuen aitak general!....

4. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Erraten dio ofizialeari eian gau hartako leiorra emanen dioten, ilhuna duela.

5. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Izkuntza orrek eskola ofizialik edukitzeko biderik ez badauka, laixter asiko da ondoko izkuntza monopolistaren bultzadapean zimeltzen eta ezkutatzen.

6. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Oiek guztiak laguntza ofizial benetakorik gabe atzeraka doaz, erdera-giroak itotzen ditulako.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Eskola ofizialik ez daukate, prensa osorik ez, ta goi-maillatako lekutan sarrera ukatuta daukate sarritan.

8. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Euskerak eskola ofizialak bear ditu gobernuko ikastolatan bizidun segitu nai badu.

9. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Ta eskola ofizialak diralako diru-laguntza lukete noski.

10. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Eskola ofizialak salba lezakete bere bizia, beste eskola erdi-ofizialak eta partikularrak ez daukate influentzi benetakorik euskera erdal-girotik salbatzeko.

11. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Euskera bat hartzekotan, ba, batua aukeratuko geunke, gauza ofizialak diranian behintzat.

12. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 1943.go azkenengo astean Frantzi-n ziardun SOE-k Londres-era Gau-Txoriaz bateatu izan zan egiketa arrigarriaren leenengo barri ofiziala, bialdu eutsen.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0009 1. Aurkitegian erabiltzen diren udalerrien eta eskualdeen izenak dira alde batetik eta udalerriei dagokienez, 83-XII-31.ean erabagi ziren izen ofizialak, eta bestetik eta eskualdeei dagokienez, Eusko Komunitate Autonomorako Osasun Mapan erabagitakoak.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Laugarrena.- Dekreto honen I Eraskinean dagoen baliapide-zerrenda orain egitebidean dagoen Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko lurren baliapideen sailkaketa ofizialaren arauera birraztertzeko eskua ematen zaio Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailari.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Babes ofizialeko etxebizitza bukatuek 1984ekoak berdindu zituzten, libreek datuak oraindik osatzeko badauzkagu ere aurreko urtekoak gainditu egiten dituzten bitartean.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Lizitazio ofizialeko zifrek igoera substantzial bat erregistratu zuten obra publikoetan, % 75,7ko igoerarekin, 1984eko % 13,3koa baino askoz ere handiagoarekin alegia.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0020 5. atala.- Zuzendaritzako Zaingo-Batzordeko Lehendakariari dagokio Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundearen ordezkotza ofiziala, horrek esku emanez, edo horren ezean edo ezinean, ordezko gisa Lehendakariordeak izan dezakeela.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 53/1988 DEKRETUA, Otsailaren 23koa, Babes Ofizialeko etxebizitzen hitzarmendutako sustapenei buruzkoa.

19. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Herriogasun eta Dirubideetarako Sailaren 1988.eko Azaroaren 11ko AGINDUA, 1988.eko Uztaileko ohiz ez besteko euriteen kalteak jasan zituzten enpresek eskura ditzaten kreditu ofizialen interesetarako laguntzak ezartzen dituen Abuztuaren 4ko 211/1988 Dekretua garatzen duena.

20. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 AGINDUA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1.988.eko Irailaren 15ekoa; Bilboko Hizkuntza-Eskola Ofizialaren luzapen bat sortzen duena Getxoko (Bizkaiko) Udalean.

21. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 258/1988 DEKRETUA, Urriaren 4ekoa; Eibarko Juan Bautista Guisasola Kontserbatorioak emandako oinarrizko graduko musika-irakasketei baliotasun akademiko ofiziala ematen diena.

22. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 13koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarena, Euskal Herriko Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialetako Batzordeetako Kideen Hauteskundeetarako Mahaien iharduera arautzen duena.

23. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 13koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarena, Euskal Herriko Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialeko Batzordeetako Kideen Hauteskundeetarako posta botua arautzen duena.

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 13koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailekoa, Arabako Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialeko Batzorderako Kideen Hauteskundetarako deialdiari zabalkundea ematen diona.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 20koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailekoa, Gipuzkoako Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialeko Batzorderako Kideen Hauteskundetarako deialdiari zabalkundea ematen diona.

26. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Abenduaren 20koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailekoa, Bizkaiko Hiri-Jabetzaren Ganbara Ofizialeko Batzorderako Kideen Hauteskundetarako deialdiari zabalkundea ematen diona.

27. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 312/1988 DEKRETUA, Abenduaren 27koa, Euskal Herriko Hiri-Jabegoaren Bazkunde Ofizialen Araudia onartzen dena.

28. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 Toki-Administraziorako Sailordetzaren 1988.eko Urtarrilaren 26ko ERABAKIA, Autonomia Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitara emanez.

29. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 l) Baltzudiruez eta ogasunez baliatzea, nonnahitik eta baltzu-zuduen arauera horiek eskatu, eskuratu eta lakatzea; gordailuak sortu, jesapenezko eta bestelako banku-kontu irekiak jarri, dirua eta baloreak orohar eskuratu, nolanahiko banku-eragiketak egitea Espainiako zein atzerriko erakundeekin, Banka ofizialarekin ere, artekarien eskutango Baltzudiruak erabiltzea, harturen-txartelak eta merkatal-diruagiriak jaulkitzea, ordainez ematea, bermatzea, onartzea, ordaintzea eta horiek salerostea, eta, orohar, banku eta merkatal-harremanen berezko eragiketak egitea inolako mugapenik gabe.

30. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 Bigarrena.- Indarrean sartzea. Foru Arau hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

31. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 AMAIERAKO XEDAPENA Foru Arau hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunean sartuko da indarrean.

32. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren zuzendaritza.

33. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0500 Azken Xedapena Foru Agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

34. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0288 3. Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen lur-eremuango Arduralaritzako gainerako lantokietara sartzeko egin daitezen baztertze-indarrezko azterketetan, beste merezimenduen artean hizkuntza ofizialen jakintzamaila hartuko da kontutan; horren haztaketa lanbide-maila bakoitzerako egingo du Arduralaritzak.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00201 (1) Liburu ofizialetan ere halaxe agertzen da.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Horrela, goiko hiru espresioek gauza bera izendatzen dute; zentzua ere izendapenarena bera da. Askotan ordea, hizkuntz espresio baten izendapena bat da, eta beste bat zentzua; horrela, gora eta gora-ren izendapena eta itzulpena arriba y arriba da, printzipioz; zentzua ordea besterik da, euskaldunontzat hori himno ofiziala da eta: eta espresio hori, hain zuzen ere izendapen eta zentzuaren arteko desfasearengatik, itzulezina da. Beherago ikusiko dugunez, halako desfaserik literaturan eta lirikan batez ere, oso maiz gertatzen da: horregatik zenbat eta literarioagoa izan testua, orduan eta zailago da itzultzen; batzuetan, erabat itzulezina ere bada. Halakotan, itzultzailea aukera bat egin beharrean aurkitzen da: edo eta izendapena itzultzen du (arriba y arriba), zentzua galtzen delarik (ohar bat ipiniz agian, adierazpenaren zentzua azalduz); edo zentzua itzultzen du (himno erdaldunen bat ipiniz adib.), eta izendapena galdu egingo litzateke. Azkenik, dagoen-dagoenean utz lezake, itzuli gabe: hemen hori litzateke noski aukera egoki bakarra (berriz ere, oharren bat erantsiz). Askotan ordea, nola edo hala izendapena edo zentzua aukeratuz itzuli egin beharko da.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Zerga hura, zerbitzua, ez zuten ofizialek biltzen, Korteen batzorde batek baizik, hots, Generalitat-ek.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Estatutuak esaten duenez, Autonomi Estatutuaren sinboloa ikurrina da, eta euskara gure hizkuntza ofiziala, gaztelaniarekin batera.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0009 Beraz hemen bildutako ariketak ebazteko ahalmena izateak, ez du esan nahi UBIko programa ofizialak agindutako prestakuntza lortu denik.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Kristautasuna, erlijio estatal bihurtu zen orduan: eliz ministrariek, soldata fondo ofizialetatik jasotzen zuten, eta Gotzainak Estatuaren funtzionari bilakatu ziren.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Honela Eliza estatal egin zen kristautasuna eliz ministrariek fondo ofizialetatik jasotzen bait zuten beren soldata; Gotzainak Estatuaren garrantzizko funtzionari izango dira eta Erromako Gotzainaren autoritatea geroz eta handiagoa egingo da...

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Oraingo egitura ofizialak kontutan harturik eginak daude.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Hori gorabehera, kristau-herriak erro sozial zabalak ditu, eta belaunaldi gutxiren buruan esanahi handiko pausoak eman ahal izango ditu: 312. urtean, Milan-go Ediktuak erlijio-tolerantzia onartuko du (= Elizarentzat bakea), eta 380ean, berriz, Teodosio-k Inperioko erlijio ofizial bakartzat aitortuko du kristautasuna (= Elizaren nagusitasun ideologiko-politikoa).

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 1949.eko lehen lehiaketa ofizialean Ludmila Rudenko atera zen irabazle.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honela soilik gaindituko ditu ordu ofizialak; euskara patiora, etxeko-lanetara, jolasetara, oporretara eta beste arloetara hedaturik.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Azaroaren 14ean Nafarroako Lizarran elkartu ziren ofizial karlista nafarrak eta Tomas Zumalakarregi izendatu zuten denen buruzagi.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Hemen zegoen karlisten jazarketa hasi zenean eta, esan dugunez, kaslisten ofizialen denen buruzagi izendatu zuten Lizarran.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Hasiera batetan Inprimategia era guztietako inpresio gutxi-asko ofizialak botatzeko balio zuen, baina errealitatean agerkari honi, denen gainetik, lehentasuna ematen zitzaion bere bolumen eta denboraren jarraipenagatik (48).

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Dena pentsarazten du batak eta besteak oso makalak izan zirela harik-eta Errege-Inprimategia Oñatin ezarri eta Gazeta Ofizialaren argitalpena eman arte ez daiteke ezer funtsezkorik esan.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Arrazoi honengatik Parte Ofiziala, eta editorialen edo iragarkien azterketa atal honen aurretik jarri dugu.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Ofiziala ez den Partea deitu atala bi sail ezberdinetan banatzen da: NOTICIAS EXTRANJERAS izenburuaren pean datorrena, atzerritar prentsa iturburu duelarik.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 4.- Erakunde ofizial eta erdiofizialek osatzen zuten harpidego eta irakurlegoaren oinarri tinko bakarra, eta Gazeta eta iritzi egunkarien egitura nahasia izan arren; Udalak, erregimenduak, kabildoak eta erlijiosoak ziren batipat multzo hau osatzen zutenak.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 7.- Gazeta Ofiziala delakoa, D.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 Zaingo Publikoaren Batzordearekin batera (Polizia politikoa), Estatuaren diru eta bonuen jaulkipena, Oñatiko Unibertsitatearen sorkundea, posta zerbitzua Vasco-navarro Justizia hauzitegia, etab... etab... administralgoak erabakitakoaren ororen berri jasotzen zuen boletin ofizial baten publikapena, Estatuaren kanpoko aparatua osatzen duten osagai oinarrizkoenetakoa da.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 1811.ean, espainiar gudalosteko ofizialea zen Simon Bolibarrek eta Miranda errepublikazaleak, Caracasko Biltzarrera dei egiten dute, Venezuelaren jaraintza lortzeko.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0021 Haren hizkuntza ofizialak katalanera eta gaztelera dira.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 Gaztelaniarekiko dialekto dira, adibidez, andaluziera edo-ta Ameriketako toki batzuetako espainiera; frantses ofizialarekiko dialektoak dira, besteak beste, Ipar Frantziako patois ugariak; euskara batuarekikoak, esaterako, bizkaiera (B) eta zuberera (Z).

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 Eredu ofizialekoa ez den hizketari ematen zaiona, edo ezagutzen ez den mintzairari ezartzen zaiona, mintzamolde hori darabiltenen maila soziala apalagoa erizten delako, arrazoi politikoak (Hable Ud en cristiano) tartean direlako, agian arraza gorabeherak ere falta ez direlako....

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Bila joan zitzaion ofizialari hau esan omen zion: Ni ez naiz politikoa.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Ebanjelio ofizialen gain badaude Jesusi buruz hitzegiten duten beste kristau idazki batzu.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Barrakoietan bizi ziren, egunero 12 ordutik gora lan eginez, soldata inoiz diru bihurtzen ez ziren txarteletan ematen zieten, meatze-konpainien denda ofizialetan bakarrik truka bait zitzaketen hango produktuak eskuratzeko.

62. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Unibertsitatera ezin izan du iritsi, ez bait dugu gure lurraldean unibertsitate ofizialik, gaztelaniazkorik ere, izan.

63. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Euskal herrian dauden erakunde ofizial guztietan ezarri behar litzatekeela dio.

64. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 2) Ikastetxeetako irakaskuntza: ikastolak, zentru ofizial eta pribatuak.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0054 Legebiltzarrera hurbilduz, hemengo lanen berri albistari eta aldizkari ofizialen bidez jakinez, prestatzen ari diren lege batek guregan izan dezakeen eraginaz ditugun kezkak legebiltzarkideei azalduz, hitz baten esanda, demokrazia biziz... zuk...bai, zuk...

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0072 - Bai, egia da - erantzun zuen ofizialeak azpikeriaz.

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0072 - Hartzazu gogoan - esan zion ofizialeari ozenki- Estatu Batuetako hiritar bat naizela eta zu, Yokohama-ko hiria eta Japoniako gobernua zaretela jantzi hauen arduradun eta erantzule. Gabon.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0118 - Nire anaiak, gero ofiziale izango denez, pistola ere badauka.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0118 - Zure aita ez da ofiziale bat.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0118 - Polizia bat ofiziale bat bezala da - esan zion Rufusek.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0011 - Basetxeko leiho batetan ofizial bat ikusten dut - esan zuen Sandokan piratak.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Starbuck, Pequod edo lehenengo ofiziala, Nantuncket-arra eta kuakeroa zen.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0071 Kapitana, ofizialak eta arpoilariak harmaturik arin-arin heldu ziren zolako atera eta ireki egin zuten.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 - Tostarteko denok prest!- agindu zuen Achabek bigarren ofizialaren besoa bere bizkar gainetik kenduaz.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0072 Baztertzera zihoazenean, egur sorta batzuk bizten ikusi zituzten enparantzan eta ezpata muturrean banderaska bat zeraman ofiziale bat aurrera egiten.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0072 Ofizialea sarrerako aterik hamar oinetara gelditu zen, ordena turutariak bere soinugailuari hotsa ateratzen zion bitartean.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Erregeak eta Erreginak bidaia ofiziala egin mugaldeetara.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Ordurako bi urte neramatzan herrialde hartan; eta hirugarrenaren hasiera aldera, Glumdalclitch eta biok Errege-Erreginarekin batera joan ginen bidaia ofizialean erresumaren hegoaldeko itsasertzera.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Alboko aretoan jokuan ari ziren ofizialeak noraezean geratu ziren.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Arreta berdina, baina alderantziz, erabiltzen ari naiz bigarren ofizialearekin: (...).

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Zubira igon naiz eta lehen ofizialearen eskuetatik lemaren ardura jaso dut.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 - Bigarren ofizialea utzi ondoren, zurekin elkartu behar al zuen? - Bai.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Nik ba dakit ez dudala bigarren ofizialea hil, eta honegatik zilegi zait pentsatzea norbaitek konspirazio antzeko zerbait eraiki duela niri errua botatzeko.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Argazki hori egin zuenak, argazki hori bigarren ofizialearen ganbarotean utzi duenak, honek hil zuen.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Lehenago bigarren ofizialearengandik eta orain kontramaisuarengandik.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0036 Deia nondik zetorren jakin ezin! Tenientea esnatzen du, eta bost minutu beranduago, ofizialak hartzen du telefonoa.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0015 . Tankera horretako esanak bilatzea guztiz erraza da; 1968-az geroztik, Europa-ko ezker berri guztia bezala, Sartre ere gero eta kritikoago agertzen baitzen marxismoari berari buruz; eta ez PC ofizialei buruz bakarrik.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0067 Zigarretak erreaz, ofizial bi bere eser-lekutan jarrita zeuden; belaun gainean paper batzuk zituztela, - Hi, Ibbieta al haiz? - Bai.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0113 Alabainan, gaizoek, hain lañoki, hainbeste maitagarritasunez linburtzen ninduten! Hainbeste atseginekin ederretsi zidaten! Bere goibeldura ofizialetik gaindi, bere begiak baliatzeko hain errebesa zen Margaita bera! Mintzatu beharrean, haur-denbora orroitarazi nien.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Beraz nere amets liluragarriak, nere nobelak baztertu beharrean nintzenez, ezin eutsi niezaiokeen egia, modu ofizialez bederen, nozitzearen plazerrari.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0063 Guzti hau dela eta, espainiarrak Victor Marchand eta bere soldaduei oferendatu zien harrera txit itxurazkoa izanda ere, ofizial gazteak ez zion orratio, usain onik hartzen.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0063 Auzokideen legehaustearen zergatia konprenitzeko ahaleginetan zegoela, misterio argiezina bihurtu zitzaion, gaueko beila zein errondetako ofizialak nonahi lekutuak zituen eta.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 Ofizialen festaren algarak eta barre azantzak itzali ziren txilio garrantz haren kargutzean.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 - Nere jenerala totelkatu zuen ofizial batek horditurik Marchand-ek exekuzio honetaz xehetasunen bat kondatua dit eta, edozer jarriko nuke apostuan ezetz zure agindua izan...

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Santoñan harrapatu eta gero hondartzan ukan zituzten, eta ofizialeak hiru egunen buruan presondegira bidali zituztelarik El Dueso gartzela famatura, gudari hutsak, astebete bi edo pasata, trabailu bortxatuetara igorri zituzten.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Nire barruan bizi eta aterbetzen ziren: ofizial ximena, diziplinazale porrokatua baina aldi berean gerlaren ez-eukitasunak bere menpeko gizonekin alaiki partaidetzen zituena; (...).

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0114 Ez zekiat ba ote dakiken, ontzi bat egiten denean, barkugileak ontziko lehenen ofizialeari liburu edo kuadernu bat eskuratzen diola.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0129 Gure ofizialak oso kezkatuta zeuden.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0069 Piztien krudeltasuna argi baino argiago gelditzen da frogaturik Ingalaterrako Armadako Ofizial honen lekukotasunaz.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0048 - Ongi al zaude?- galdetzen dio ofizialak.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Hitz gutitan, bizitza publikoari, administralgoari, bizitza ofizialari dagozkien gaiak oro falta dira euskaraz.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Zifre ofizialen arabera (frantses estadokorik ez dugu), Espainiako presondegietan orotara 14.681 presuna ba omen da, hauetarik 782 emaztekiak.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Eskola ofizialetan ez da onartua euskara; berri-bidetarik baztertua dago, edo kasik, eta administrazionean osoki arrotz.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Euskal herriari bere kultura bortxaz eta apailatuki kentzen diote beraz frantses eta espainol Estatuek, beren kultura ofizialaren abantailetan.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 e) Instituzio ofizialen aldetik hizkuntza eta kultura osoa suplantatu nahia.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 Euskaldun eta euskaraz iharduten ikusi nahi ditugu Euskal Herriaren ordezkari ofizialak eta buruzagiak.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 An-emenka argitalpenak ugaritzen ari zirela ikusita, orduko Donostia-ko Gotzaiak, Lorenzo Bereziartua Jaun agurgarriak (G. B.), 1966 urtean, Gipuzkoa-ko eliz-barruti guztirako ofiziala izan bear zuen kantutegia antolatzeko agindua eman zion kanta-Batzordeari.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 Baina kristautasuna Erromako inperioaren erlijio ofizial bihurtzen da, eta haren egitura politiko, ekonomiko eta sozialen menpean gertatzen; berriro ere, baztertu egingo dira gaisoak, eta ospitaleak ez dira malderren etxe besterik izango.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Euskal Elizak, lehen ikusi dugunez, 1964 urtean onartu zuen euskara, hizkuntza ofiziala bezala, liturgirako eta elizkizun guzietarako.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Ez dugu ahaztu behar, 1964etik datorren lanaren eraginak baduela inertzia bat berekin; geroztik eginak izan direla hizkuntzari buruzko azter lanak, eta geroztik finkatu direla batasun-biderako zehaztasunik gehienak; dogmakeria batean erortzeko arriskua ere bazegoela Elizaren aldetik, berez bere eginkizun ez den langintza batean; taldeak beti izan ohi dituela tirabirak; eta gure talde honek pixkanaka hartu duela arazo honen kontzientzia sakona, azkenik Gotzaiei planteamendu ofiziala eginik, beraien jabetasunezko erabakira iritxi arte.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0843 Jokabide hau sendotu egin da eta gauza sistematikoa eta ofiziala bihurtu, ez liturgi-lanetarako bakarrik, baizik beste lan guztietarako ere bai.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Historian zehar, bi osasun mota paralelo nabari ahal ditugu gure komunitateetan: herri medikuntza, petrikillo eta curanderoena (oraindik ere bizirik dirauena herri desarroilatuetan) eta medikuntza zientifikoa, ofiziala.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Esan dezakeguna da garai honetan, nahiz eta bere egoitza ofiziala Mont-de-Marsan izan, denbora gehiago bota zuela Euskal Herrian.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Beste urrats bat liteke, noski, nazioarteko akordio ofizial batetara iristea gero.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0176 Iturri ofizialak ia beti tunelaren alde agertu dira.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Erakaskuntzan behar dugun gure gaintasunetik zerbait bagenuke: Akademiako inspekzione berezi bat, erakasle gaientzat bi hizkuntzetako ikasgia bat, bilinguisma ofizial bati buruzko bide bat, Alsazian edo Quebec-en bezala...

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Esate baterako, noiz esan daiteke norbait bere ezagunekin eguraldiaz mintzatzeko gai dela edota bilera ofizial batean jendaurrean mintzatzeko gai dela?.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Laguntza falta izugarria izan dugu, bai Juntaren aldetik, bai Erakunde ofizialen eta beste irakasleen aldetik.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Gogora dezadan, marxismo-leninismoaren kontzeptu ofizialetan, ezagutza objektiboaren egiazko teoria eta praktika iraultzaile jakintsu propioa dela batean marxismoa.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Euskararen ezagupena biztanle guztiengana zabaltzea ametitzen dutenak dira hauek, baina ez dute onartzen hizkuntza hori Administrazio Publikoko instantzia ofizialetara hel dadin.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Eta desakordio hori ez da puntu honetan baino txikiagoa euskarak erakundeen eremu ofizialean izan behar duen presentziari buruzkoan, hau da, funtzionalgo publikoaren baitan izan behar duen presentziari buruzko puntuan.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Azken hauen arabera euskara ezin daiteke izan hizkuntza ofizial eta are gutxiago, hizkuntza ofiziala.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Bertako aiton-semeei, aleman aiton-semeak nagusitu zitzaizkien; bertako nekazariei lurrak kendu, eta germandar puntuzkoei eta Eliza-ri banatu zitzaizkien, horrez gainean egundoko zergak bertakoei ordainaraziz; txekera debekatua izan zan, eta alemanera hizkuntza ofizialtzat jarri: (...).

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Hala ere, elkarte horren ekintzak betidanik bereziak izan dira, zeren eta ez bait du nortasun ofizialik.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Horregatik, bada, Herrikoa elkartearen estatutuak finkatu beharko dira behin-betiko, nortasun ofizial batek ematen duen konfidantza sor dezan.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Aipatutako elkarte honek, era ofizial eta iraunkor batez, bai argitaratutako, bai liburutegi publiko eta pribatuetan maileguz utzitako, eta baita, liburu bati ateratako xerokopian gaineko ere kanon bat edo kuota kobratzen du.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0082 Ba omen dira erakunde ofizialak kultura promozionatzeko... baina omen bakarrik.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Elkarrizketa ofizialago bat nahiago du.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Zerbitzua inaugurapen ofizialaren urrengo egunean jarri zen martxan.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0018 Hizkuntza ofiziala zabaltze prozesuan, 1539ko Villers-Cotterets-eko Araudia determinatzailea izan zen, agiri juridiko eta pribatu guztietan erabilitako hizkuntza biarnesa izan zen.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0018 Pirineoan estatu guztien arteko hizkuntza ofizial eta diplomatikoa izan zena.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Hauxe da Elizak berak ere ezagutzen duena katekesiari buruzko bere azken agiri ofizialetan:

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 1668 urte ingurura, bi frantziar esploratzaile, larru trafikori ezarri zitzaizkion oztopo ofizialengatik asperturik, Ingalaterra Berrira joan ziren, eta handik Londresa.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0025 1964-ean, zerbait behinik, bere araudia berritu zuen, Elizaren dotrina ofiziala zapuztearren.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Hebraiera eta arabiera dira hizkuntza ofizialak.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 Gatazka latzak jasan ziren barruan, zeren armadako partaideek soldata handiagoak eta agintean zeuden ofizial belgak botatzea nahi bait zuten.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Bigarrena, 98ko belaunaldiaren argazkilari ofiziala da, eta euskal paisaiaren Cezannea.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Erdiko fuselaia
Muturreko lurreratzeko trena
Korrikalaria
Irratia
Hegalaldiko injiniadorea
Lehen ofiziala
Muturreko fuselaia
Posizio erorian dagoen muturra
Oxigeno gordailua
Aurreko fuselaia
Kapitaina
Presio babeskia
Arradarra
.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0149 Eta politiko antiklerikalekin harremanetan hasiko da, harreman ofizialetatik kanpora ere.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Egia esan, hemen bertako hizkuntza jator eta naturalak eskoletarako sarrera ofizialik ez duen artean, zer espero genezakean?.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0100 Cavaignac eta Montagneko lagunkideek, gizartearen harresi eroria eusteko urrikalmendu agerpen ofizial bat egiten ere ez zioten uzten.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0053 Esilioko euskal abertzaleak ere, demokrat onen gisala, anaiatasun ofizial ederrean bizi ziren frantzes gobernuarekin, demokrata guziz garbien eta martirien ospe eta ohore gozatuaz eta ospatuaz.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0016 Napoleon oraindik ofiziale ilun bat da, gazte ameslari bat, handinahiez betea.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0114 Jarraiera horretan, anitz jende hasi zen pentsatzen, ez zela aski urre izango, aurki, zorretako dolarrei erantzuteko, eta USA-ko Gobernuak urrearen prezio ofiziala goratu egin beharko zuela.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0221 Azkenik juez bat komisiotzea akordatu zen, bere soldatak Beasainen kontura izanik, akordio horren atalak bete zitezen, hau da, eskumen-entrega, Kontzejuko ofizialen izendapena, udal-barrutiaren mugarriketa, bizilagun-kopurua jakitea, etab.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0279 Oraindik ere esnearen prezio ofizialak beheragi daude (begiratu bestela litro esnearen kostutik salmentarako preziora ze alde atera zaizkien), baina halere 1975.go igoera, pauso haundi bat izan da.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Laing ofizialaren hondakinak ziren.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0177 Medio bakarra askatasuna da, eta euskara hizkuntza ofizial bilakatzea.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0423 Hain zuzen ere, 1969-6-7ko Dekretu Legeaz Bilboko Unibertsitate Ofiziala (B.O. 7-6-1968. Aranzadi 1017) sorturik, 1969-12-18ko Dekretuak (B.O. 24-12-1969. Aranzadi 3.308) zera arautzen du bere Lehen Artikuluan: Bilboko Unibertsitateak,5/1968ko Dekretu Legeaz Ekainaren 6an sortuak, jurisdikzioa ukanen du indarren diren arauen araberako ondorio guztietarako Bizkaiko Probintzian.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Jakina da, bai eta, Andorrako Printzerria 452 km2 eta 19.000 bizilaguneko katalan hutsezko Estatu ttipi bat dela, eta katalana duela bere hizkuntza ofiziala.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Erromako Inperioak Eleiza Katolikoa ofizialtzat hartu zuenean, Arrianismoaren ondorean Atanasio-ren doktrinak onhartzean, Julio I-ren garaian (IV. mendearen ondarrean) eguzki ahaltsuaren jaiak, Natalis Invicti Kristoren jaiotza eta San Juan Bataiatzailearena jarri zituen, eguzki aldatzeetan, euskaldunon Eguberri eta Ekainean.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Ez zaio seguruenik inori ezkutatzen gure euskal gizarte honetan Soziolinguistika izenaz ezagutzen den jakintz arloak irakaskuntz / ikerkuntz zirkuito ofizialetan (Unibertsitatean bereziki) jasan duen bazterketa.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Bigarren urratsa erakunde ofizialek gai honen inguruan duten funtzioa eta konpetentziak aztertzea izango da.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Euskal Lurralde Autonomoari dagozkion izen geografikoen normalizazioari buruz lege honen 10. artikuluak, bere lehen lerroaldian, lurralde, udalen...... izendegi ofizialaren aipamena egiten du eta zera dio: Autonomia Elkarteko lurralde, udal, herri, geografia-gorabehera, hiribide eta, orohar, toki-izen guztien izen ofizialak Jaurlaritzak, Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeek edo Toki-Erakundeek finkatuko dituzte, bakoitzak berari dagokion aginte-eremuaren barruan eta, beti ere, jatorrizko izen euskaldun, erromantzezko edo gaztelaniazkoari, hizkuntza bakoitzari dagokion idazkeraz men eginez.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Toki-erakundean eta Eusko Jaurlaritzaren artean aurreko atalean esandako izen ofizialei buruzko auziren bat gertatuz gero, Eusko Jaurlaritzak ebatziko du, aurrez Euskaltzaindiari bere iritzia eskatu ondoren.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Hirugarren lerroaldian azkenez zera irakur dezakegu: Izen hauek oso ezberdinak izanez gero, bide-seinaleei buruzkoetarako, biak ofizialtzat joko dira.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 1971ko urrian, Aita Villasante Euskaltzainburuak, izendegi ofizial baten beharra ikusi zuen.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Bestalde, aipatutako ihardunaldiek onartutako printzipioen artean (erabilerari errespetua eta tokiko izen bakarra) ez dira betetzen legearen 3. atalean esaten denarekin: Izen hauek oso ezberdinak izanez gero, bide-seinaleei buruzkoetarako, biak ofizialtzat joko dira ampsup11;.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0142 Ofizialtasuna Zerrendatutako leku-izenak landu ondoren, dagokien erakunde ofizialeko kideei emango litzaizkieke onar ditzaten.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0142 Hartutako erabakiak, Euskal Herriko Buletin Ofizialean argitaratuko lirateke, Batzordeak onarturiko izenek eta ondorengo argitalpenek, izen ofizial bihurtuko lituzketelarik.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Lau dira, gure iduriko, hondamendi horretan zerikusia izan lezaketen arrazoi nagusiak: a) laguntzarik eta babes ofizialik eza, b) hizkuntz eredu hau behar bezain zehatz arautua ez egona, c) literatur tradizioa behar zen neurrian aintzakotzat hartu ez izana eta d) (zenbait) idazle giputzen jarrera txokozalea.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Eta abar, besteak beste gobernuaren ofizial altu eta ministrari ustelen zigorra... Esan nahi baita: 70.000 langile horiek guztiz erreibindikapen politikoak zituzten.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Beraz: zuzendaritzaren kontrolari ihes egiten ziotenak, eta estatuaren eta gestore ofizialen eskuetatik at aritzen zirenak, eta langileen momentuko interesak defenditzeaz gain, jabegoaren ideologiari ere erreparatzen diotenak (ikuspegi unibertsala).

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Armadan ere, Airekoan konkretuki, soldaduek shurak antolatu eta beren ofizialak hautatzeko eskubidea izatearren borrokatu ziren.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Urrats hau eman ahal izateko, ikastolen aldetik, ondasunen lagapena eta beraien ezaugarri propioak egituraketa publiko berri honetan mantentzeko ahaleginak ditugu, administraritzaren aldetik instituzio ofizialetatik diru publikoaren kudeaketa eta kontrola nola bideratuko kezka den bitartean.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 1979. urtean Decreto de Bilingûismo delakoan oinarrituta Ikastolen Titulartasun Ofizialeko Arautegia zehazten da, diru laguntzen normalizatzerako bide bat zabalduz.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 OCDEko estatuek 1978an beren Barne Produktu Brutoaren %0.35a eman dute desarroilorako laguntza ofizial gisa (horien aldean, sobietar blokekoek beren BPBaren %0.04a eman dute, eta Petrolio Esportatzailen Erakundekoek beren BPBaren %3tik gertu, Saudi Arabia, Kuwait eta Golkoko estatuek orain arteinokoan %6tik %15era eman dutelarik, eta 1978an berriz %4 edo 5a).

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Brandten arabera, urteroko kontu militarra 450 bilioi dolar USA-tara hurbiltzen ari da, desarroilorako laguntza ofiziala- kopuru horren %5a baino gutxiagokoa delarik.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Euskal Herriko Unibertsitatea berehala behar dugu, gerora gabe, eta Euskal Herriko Unibertsitate ofiziala.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Unibertsitate ofizial osoa, bere barruti eta guzti.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Behar bezala jokatzen badugu, ez da Unibertsitate ofizial hau orain dugun bezain etsai izango, makurrenean ere.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Renan-ek arrazoi bazuen behintzat, berdin berdin egon omen gindezkeen mithrikoak: Konstantino Kaiserrak debekatu egin zuelako eta administrazioaren erlijio ofizialtarako kristautasuna hobetsi zuelako izan ez balitz, Mithra-ren kultua izango omen bait zen Inperioan bere kisa goititu izango zena, eta europarrok mithratarrak bilakatu izango ginen.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Abenduko 25a, eguzki berriaren festa, jai gorena urte guztian, orain Jesukristo-ren jaiotegun bezala ospatzen duguna, Mithra-ren jaioteguna zen, hari kendu zion eguna kalendarioan kristautasunak, hau ofiziala bilakatu zenean agintean.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Aribideko ikasketak Inkesta egiteko unean ikasturtearen iraupen normalean zehar ikasketak, zein ere den irakaskuntz mota bera (normala, librea, urrundikoa, posta-bidezkoa, etab.) ikastetxe ofizial edo pribatu batean, edota hala beharrez akademia edo bestelako erakundetan egiten zituzten pertsona guztien erreferentzia egiten duen ezaugarri bat da.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Agintariei dagokie, indarrean dauden legeen babesean, izenon isladatze ofizial eta erabiltze publikoa, errespetu eta tolerantzia giro batean.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 2.4.2. EUSKAL IZENEN ZERRENDA Leku-izenen zerrendetan, ezkerraldean Instituto nacional de Estadistica delakoaren kodea (edo hau azaltzen ez denean beste partikular bat) eta orain arteko izen ofizial bakarra agertzen da, eta eskuinaldean, euskal izena.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 Beste batzu arinki baizik ez dira urruntzen erabili ohi den izen ofizialetik (Badoztain, Ezkirotz, Uztarrotz).

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 Kontuz! N.A.N. kadukatuta baldin baduzu, nahiz eta berritze irargia eraman, ezin izango duzu muga Toki ofizialetatik igaro, kasu horretan, pasaportea erakustea da modu bakarra.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Hemen moztuko dugu ibilaldi hau (benetan interesgarria iruditu bazaigu ere etapa kronologiko horien oroipenean pausalditxo batzuk egitea) zeren eta irakurleak ondotxo bait daki ministroek hemen zuten presentziarengatik bakarrik urte haietako udaldietan Gobernua bere Aieteko Kontseilu famatuekin Donostian biltzen zela, iharduera ofiziala oso mugimendu handikoa zela beren bisita eta inaugurazioekin.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Donostian egoitza ofiziala duten atzerritarren ugaritasunak kontrabando intelektual plegu hori erraztu egiten du.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Erregegaiaren kazetaritza ofizial honek Gipuzkoan jasoko duen garrantziak 1. puntuan egiten genituen baieztapenak ñabartuko ditu (bistan da, kasu honetan erabat oker eta falaziazkoa litzateke kazetaritza = liberalismoa identifikatzea).

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Hemen gertatzen dena da, mugaz honuzko lau herrialdeek ez dutela horien artean inolako loturarik, lotura ofizialik.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 3. Eta hirugarren aldiz, Eusko Kontseilu Orokorra sortu zen une berean, Boletin Ofizialak elebiduna izan behar zuela erabaki zen bezain laster, izan nuen Karlos Santamaria jaunaren deia.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Argazkiaren jaiotza ofizialaren hamarkada berean eta hurrengoan jaiotako pintore gazte talde bat, hala nola, pintoreak, argia atzemateko borrokan lehiatuko dira, ulertuz ororen azpian argia dagoela eta argia dela, objektua bera aparte, gauzak bere kontrako itzalarekin modelatzen dituena.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Parisen ordurarte egiten ziren Pintura-Erakusketa Ofizial guztietan gaitzetsiak izaki, Nadar-en estudioan emango dituzte ikustera beren lanak eta, hain zuzen ere, ordutik aurrera, 1874eko apirilaren 15etik aurrera, hasiko dira talde bezala finkatzen.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Baina bere aurkezpen ofiziala, ordea, gehiago mintzo zen bere aportazio zientifikoaz, ezen ez infernuko artefaktu hark bere barnean gordetzen zuen izaera artistiko posibleaz.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Azken parte ofiziala Iruñean emanen da, hiriari gerraren amaiera komunikatuz.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Erakunde Ofizialek badute zereginik eta jendeak, eskubide osoz, kontuak eskatuko dizkie (?).

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 XIX. mendeak markatzen du, behin betirako, kartografia produkzioaren nazionalizazioa eta honako lanez arduratzen diren instituzio ofizialen agerpena, hau Frantzian aurreko mendearen bigarren erdian gertatu delarik.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Beren ikurrin edo agirien atzetik lerrotzen ziren jai ofizialetan.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0057 Ofizialen mailaketak eltze honi egiten diote aipamen.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Halaz guztiz ere, kultu pagano ofizialik eza ez dago ezinbestean interpretatu beharrik, ezta gutxiagorik ere, ezta bere adierazpenik gordinenean ere, jadanik esistitzen ez delakotzat, nahiz eta, V-VII. mendeetako sinodoetako erabaki batzuen letran babestuez gero (906), batek eufemismopean estal ditzakeen herri-erlijiotasunaren zenbait adierazpen, superstizioaren izen guztiz barkaberaz.

193. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0089 - Zer esan nai diguzu? - Fort Equity'ko bi eskuadroi, beren ofizialak eta guzti, illak izan omen dira Felicity Valley'n.

194. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 - Gazte,- esan zion Claudius Mac Inter kapitanak, bere ofizialekin gure mutillarengana urbildu zanean-.

195. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 - Gure oorezko itza damaizugu,- esan zuten beste ofizial guztiek ere eskubiko eskua jasoaz.

196. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Bere aurrean, beerago, osaba eta onen ofizialak zeuzkan.

197. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Zorionez gorde zinduzan zu bizirik, West Indian Empireko beste ofizialak itxasora bota nituanean, - esan zion Matthew P. Monroe`k bero ta pozti borrokari begira egon zan ontzi artako sendagilleari.

198. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Gorago esan dugunez, erlijio au, bere ofizial itxuran edo tankeran, osasun-erlijioa da, nai baduzu, baiñan ez oparo eta ugari, urri baizik.

199. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Gerrarako deia Junta Jeneralak egin oi zuan eta berak izendatzen zitun Terzio bakoitzeko buruzagiak eta ofizialak.

200. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Denbora nahasketa. Arkitekturako elementuak, bereziki gris tonuetan erakutsiak direlarik, halako bizi beldurgarri edo estrainu batetaz jabetua dirudi; objetuak bere funtzio ofiziala denek ezagutzen dioguna, galtzen bait du, hori erran daiteke adibidez Filosofia eta Letretako Fakultateaz 1984, edo Porto Pi gasolin postuaz 1984.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Alderdiek, Batzorde Mistoan aipatu kartilaren luzatzea, beraren baldintzak eta, bidezko balitz, organismo ofizial eskudunaren bitarteko bere homologazioa aztertzeko hitza emango dute.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 14. Artikulua - Nominak Eredu mekanizatuak izan ezik, organismo ofizial eskudunek onetsitako alokairu ofizialen agiriak bakarrik izango dira baliozkoak.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 Data horiek (Abenduaren 24a eta 31) larunbat edo jaiegun diren urteetan (Egutegi Ofizialean), ordezko bi egunak enpresaren egutegian adieraziko dira.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen hau, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua izan denentz independentzia osoz, 1989ko Martxoaren 1ean sartuko da indarrean, eta data horretatik aurrera bi urteko iraupena izango du, hau da, 1991ko Otsailaren 28ra arte.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Tailereko Taldeburua / Tailerreko 1. mailako ofiziala / Gaueko pertsonala / Gidariak- Hartzaileak.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 TAILERREKO PERTSONALA./ Arduraduna / Taldeburua / 1. mailako ofiziala / GAUEKO PERTSONALA.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 TAILERREKO PERTSONALA / Arduraduna / Taldeburua / 1. mailako ofiziala / GAUEKO PERTSONALA.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Zerbitzu burua / Negoziadu burua / 1. mailako ofiziala / 2. mailako ofiziala /.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 Taldeburua / 1. mailako ofiziala / 2. mailako ofiziala / 3. mailako ofiziala.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala / 1990ko Apirilak 20, ostirala / 76 Zenbakia.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 1 zkia. gutunazalean, lizitazioan parte hartzen duten enpresak edo enpresek egungo Kontratazio Legerian aurrikusitako Kontratisten Erregistro Ofizialean dauzkaten indarreango Sailkapenak kreditatzen dituen dokumentua barne hartuko da.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Honako Foru Agindu hau, Eranskinarekin batera, Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratuko den egun berean jarriko da indarrean.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 b) Idazkitxiak Zerbitzu horretara aurkeztuko dira, deialdia Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratuko den egunaz geroko hurrengo hogeigarren asteguneko eguerdiko hamabiak (12) arte.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 b) Idazkitxiak Zerbitzu horretara aurkeztuko dira, deialdia Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratuko den egunaz geroko hurrengo hogeigarren asteguneko eguerdiko hamabi (12) arte.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta " Bizkaiko Egunkari Ofiziala"ren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 10. Art. Udal Administrazioak propaganda ofiziala dadin parte hartuko du, kasua balitz, materialeak bana daitezen lagunduz eta alkoholdun edari eta tabakoaren kontsumoaren aurrikuspenerako publizitate ofiziala sartzeko obligazioa bete dadin zainduz.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 AZKEN XEDAPENA Ordenantza hau Udalak behin betirako onartu eta testua Lurraldeko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren 1990ko urtarrilaren 1ean hasiko da aplikatzen eta indarrean segituko da indargabetzea edo aldatzea erabakitzen den arte.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 AZKEN ERABAGIA Foru Arau hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu daitenean jarriko da indarrean.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu egoitzean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3. eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) eguneko epearen barruan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 b) Idazkitxiak Zerbitzu horretara aurkeztuko dira, deialdia Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratuko den egunaz geroko hurrengo hogeigarren asteguneko eguerdiko hamabiak (12) arte.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 b) Idazkitxiak Zerbitzu horretara aurkeztuko dira, deialdia Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratuko den egunaz geroko hurrengo hogeigarren asteguneko eguerdiko hamabiak (12) arte.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 102. artikuluan xedatutakoa betetzeko, zerrendatuko diren zordunei aurreko probidentzia jakinerazten zaie, honako ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan sartu eta hurrengo hogeitalau orduetako epemugaren barruan, printzipal, gainkargu eta arauzko kostuen ziozko zordunketak ordain ditzaten, agindeia egiten zaielarik, bestela, besterik gabe, haien ondasunak bahitzeari ekingo zaiola oharteraziz.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Eta bertan dauden helbideetan zordunak non dauden jakiten ez delako, ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta hamabost egunetako epemugaren barruan, haiek beraiek edo ordezkari baten bitartez bakoitzari irekitako espedientera ager daitezen agindeia egiten zaie, egun horiek agertu gabe igarota, ihesle direla adieraziko dela oharteraziz eta espedienteen izapidetzari eman beharreko jarraipena eta jakinerazpenak Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 102. artikuluan eta beronen agintzako 55. Erregelan aurrikusitakoaren eran eginez.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Aurreko probidentziaren aurka, Ogasuneko Diruzaintzari birjarpenezko errekurtsoa edo, ekonomia-administraziozko erreklamazioa, Ogasun eta Finantzen Sailaren Bizkaiko Foru Auzitegiari jarri ahal izango zaie, biok iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta hamabost egunetako epearen barruan, errekurtsoak jartzeak beterazpen prozeduraren etendura ez dakarrela ondo ulertuaz, Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 190. artikuluan ezarritako baldintzak bete daitezenean izan ezik.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Honako Foru Dekretu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2. Idazkitxiak Kontratazio Zerbitzura aurkeztuko dira eguerdiko hamabiak (12) arte, lehiaketa publikoaren iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta biharamunetik hasita, hogei (20) astegunen barruan.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 VII. Proposamen eredua:............ jaunak / andereak.........ko auzotarra, egoitza...............n duena, bere izenean edota............ren ordezkaritzan, Administrazio Klausula Berezien Pleguetan aurrikusi den bezala benetakotzen dudana, hurrengoa adierazten du: 1. Foru Aldundiak Bizkaiko Egunkari Ofizialan eta beste egunkari batzutan............... kontratua (kontratuaren xedearen izen osoa jarri) adjudikatzeko, lehiaketa publikorako deialdia egiteko argitaratutako iragarkiez jabeturik dagoela.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Zergabilketa eta Kontabilitateari buruzko Agintza Orokorreko 55-2. Erregelan xedatutakoa dela bide, Bizkaiko Egunkari Ofizialan sar dadin, honako honen bidez zordunari aipatu bahiturako idaztoharra jakinerazten diot, tasazioan eskuhar dezakeen peritu bat izenda dezakeela oharteraziz, espediente hau, garaia denean, Zergabiltzailetza Zerbitzuko Burutzari bidaltzeko, enkantea aipatu Araudiko 133. art.aren arabera baimentzeko; zordunari higiezinaren jabetza tituluak ekar ditzan gonbidapena egiten zaio, adierazi den Erregistroan bahitu den finkaren jabarizko titulazioari buruz dauden edukinei buruzko ziurtagiria lortzeko sortu eta sor daitezkeen gastuak haren pentsutan ordainduko direlarik.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 35. art. Hauteskunde zentsuak Hezkuntza Zerbitzuak eratuko ditu Udalerriko hezkuntza Zentruek, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Ordezkaritzak, Elkarteen Udal Erregistroak eta HABEk eskeinitako datu ofizialen arabera.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 39. art. Hauteskunde deialdia Alkatetzaren Dekretuz egingo da, Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko den egun berean jarriko da indarrean eta hauteskunde eguna agertu beharko du.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 Eredu ofizialekoak ez diren txartelak, gutun gabekoak eta gutun batetan hautagaitza ezberdinetako txartel bat baino gehiagodunak baliogabeak dira; gutun batetan hautagaitza bereko txartel bat baino gehiago egonez gero botu baliodun bakartzat joko da.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskuei buruz agintzen dena beteaz, hamar eguneko epean ikusgai jartzen da honi dagokion espedientea, jarri nahi den iharduera horrek nolabait ukitzen dituztela uste duten guztiek esandako epean bere oharrak egin ditzaten idazki bidez, agindu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan azaldu dadinetik zenbatuta.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Mezu sibilinoa berau, eta honelako esanahia duena: alternatiba legalen (Barandiaran, Barbera) diskurtsu ofiziala, berbera funtsean, kolokan jar ez dadin, eta bi aukera ezberdin gisa (ez izan arren) ager daitezen, zirikatzailea ezabatu beharra dago: berorren egote soilaz beste bien mezuen hutsaltasuna eta identitate berdina agerian ipintzen bait da, guzti-guztien eritziz nabarmendu izan denez, Beloki eta lagunen eritziz ezik.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Ametsak baino zerbait gehiago dastatzeko aukera ere izango genuela sinesten hasiak ginen alderdi politiko abertzaleek baten hutsegitea zen penagarria eta itzal bakarra kanpainari baietza eta laguntza ematen ziotela aurkezpen ofizialaren egunean egiaztatu ahal izan genuenean.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Erakunde ofizialek bultzaten zuten guztia jasotzen zuten, baina noizbehinka kultura marginalera hurbiltzen ahalegintzen ziren, emaitza zoriontsurik gabe hala ere.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Helburuetariko beste bat Unibertsitate ofizialetan euskal ekonomia arloan dagoen hutsunea betetzea izango litzateke.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bitartean, bidaiak, ospakizun ofizial ikaragarriak eta gure kulturarekin zerikusirik ez duten hamaika ekitaldi antolatzen dira, milioi mordo bat gastatuz.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Estatu españolaren Konstituzionean isladatzen dira euskeraren heriotzarako bideak: españolaren elebakartasuna española Estatuaren hizkuntza ofizialtzat hartzen da.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Benetako arazoa ez da euskara ofiziala izatea Nafarroa osoan, Baskongadetan ematen den sasiofizialtasuna diglosiko berberarekin, arazoa da Euskal Herriak lortzea hizkuntza nazionala izateko eskubidea, euskarak bizitzeko atal guztiak betetzen hasteko baliabide juridiko-politikoak eskuratzean hizkuntz borrokan euskera nagusitzen hastea... elebakartasuna, azken finean.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Onartu zuen mendebaldeko herrialde industrializatuetan ez dagoela prentsa ofizialik, baina gaineratu zuen herri honek jasaten duen egoera berdinean ez dagoela beste herririk, eta egotekotan ere, ez du horrek hizkuntza politika bideratzeko herri honek omen duen adina indar politikorik.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Beren erreibindikapen nazionalista eta polikoei eutsi nahiz Azerbaiyan errepublikako Fronte Herritarrak atzoko konbokatu zuen huelga orokorrak, antolatzaileek besterik adierazi arren, ez du arrakasta haundiegirik izan, esan du Moskun bozeramaile ofizialak.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Bozeramaile ofizialak ez ditu ukatu nahi izan huelga batzordeak eskaini dituen datuak, baina gertatzen ari dena baino gehiago, gertatzea nahiko luketena aditzera eman gogo dutela pentsatzeko, badut motiborik asko, esan du.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 AFParen ezagutza ofiziala, aktibista preso guztien askatasuna, Moskuko Kongresurako diputatu berrien hautapena, Karabaj herrialdearen subiranotasuna eta Baku hiriburuan toque de queda indarrik gabe uztea eskatzen zen ultimatumean.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Halaber, eta Legearen sorburu diren oinarrizko irizpideak hobeki egiteratzeko xedez, lehiaketa ofizialetan eskuhartu ohi ez dutenarren, hartu daitezen indartze, hazkuntza eta babes-neurrien baliatzaile eta lehenengo baliatzaile izan behar duten kirolzaleak bertan sartu eta bere buruak antolatu ditzateneko tajuzko bide egokikor izan ahal dezaten Kirol-Elkarte deritzenak geroan sortarazteko bideak egiten dira.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beasaingo (Gipuzkoa) Udalak, E Grupoan eta Zerbitzu Berezietako Subgrupoan sailkatua egon, 1,3 proportzionalitate eta koefiziente mailari dagokion soldataz hornitua, aparteko soldatak, hirurtekoak eta Korporazioak jarritako gainerako osagarrizko ordainketak dituen kale garbitzailearen lanpostu bat jabetasunez betetzeko Lehiaketa-Oposaketa bateko deia egiten du, 1988.eko Otsailaren 1eko 19 zbk. duen Gipuzkoako Buletin Ofiziala-n jartzen diren Baseen esanera, buletin horretan argitaratuko direla hurrengo iragarkiak ere.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eske-idazkiak aurkezteko epea 20 lanegunetakoa izango da, Estatuko Buletin Ofizialean iragarki hau argitaratua izan dadin egunaren biharamonetik kontatzen hasita.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 1988ko Urtarrilaren 7an Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean, 3 zkian, argitara emandako iragarkian, Tenis Ondarreta izeneko Udal Fundazio Publikoaren instalakuntzei buruzko Barne Erreformaren Plan Berezia behin betirako onesteari dagokionean, afektaturiko instalakuntzen diseinu berriaren azterketa dioen orde, beste hau idatziko da afektaturiko intersekzioen diseinu berriaren azterketa....

249. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 - Arte-Irakaskuntzako Ikastegiak eta Hizkuntza-Eskola Ofizialak deritxenetan, irakaskuntza berezien egitamuketa eta horiek jartzeko eta garatzeko taiuketa egitea.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 3.- Erabaki honen aurka administrazioarekiko liskarrauzi-bidezkoaren aurretiko birjarpen helegitea sar dezakete hori doakienek, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako biharamunean kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 115/ DEKRETUA, Maiatzaren 3koa; Bilboko Jesús Arambarri Musikako Udal Kontserbatorioan ematen diren Oinarrizko Graduko musika-irakaskuntzei baliotasun akademiko Ofiziala emanez.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Irailaren 10eko 2618/66 Dekretuan (Urriaren 24eko BOE), Musikako Kontserbatorioen araudi nagusian eta Estatuak irakaskuntza alorrean Euskal Herriko Autonomia Elkarteari zerbitzuak eskuratzeari buruzko Abenduaren 30eko 3195/80 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak proposamena egin ondoren eta Jaurlaritza Batzordeak 1988.eko Maiatzaren 3an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau XEDATZEN DUT: Artikulu bakarra.- Jesús Arambarri Musikako Udal Kontserbatorioan ematen diren Oinarrizko Graduko musika irakaskuntzei baliotasun akademiko Ofiziala ematen zaie 1987/88 ikasturtetik aurrera; Kontserbatorio horrek Bilboko Sorkunde kaleko 17an du egoitza eta Bilboko Udaleko Organismo Autónomo Local Centro de Enseñanzas Musicales de grado elemental delakoa da bere titularra.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Unibertsitatea Eraberritzeko Abuztuaren 25eko 11/1983 Legeko Organikoko 54 artikuluak zera dio titulo ofizialak lortzeko diren ikasketei dagozkienetan: tasa ofizialak, kasuan kasuko Autonomia Elkarteak finkatuko dituela, Unibertsitate Kontseiluak ezarritako muga-barruan.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Unibertsitate Kontseiluaren Koordinazio eta Plangintza Batzordeak, 1988.eko maiatzaren 20an egindako Batzarrean, eta lehen aipaturiko Legeak eta Apirilaren 2ko 552/85 Errege Dekretuaren 13-2 g) artikuluak diotena betez, titulu ofizialak lortzeko ikasketetarako tasa akademikoen eta gainerako eskubideen mugak finkatu ditu 1988/89 ikasturterako.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 6. Artikulua.- Doktoradutzako programa bakoitzerako ikastaro eta mintegien eta kredituz egituratuta dauden ikasketa-plan ofizialen gaiei dagozkien zenbatekoak, ikastaro, mintegi edo gai bakoitzari izendatutako kreditu-kopuruaren arabera kalkulatuko dira.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 AZKEN XEDAPENA Dekretu hau, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitara dadin egun berean, jarriko da indarrean.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udal T. Gorenak igaro otsailaren 22an egindako Osoko bilkuran Udal Osasun-Kontseiluaren ihardueraren esparrua eta arauak kudeatuko dituen Arautegiaren hasierako onarpena onartu zuen, eta hogeitamar egunean jendaurrean jarriko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarpen hau azkenengo argitara dadin biharamunetik kontetan hasita, elkarteek edo norbanakoek, bere eskubideen arabera, alegazioak aurkez ditzaten.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 - Eskaintzak aurkezteko epea: Iragarpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean edo Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian azken aldiz argitara dadin egunetik hasi eta hogeigarren laneguneko ordu bata arte.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udal honetako Pleno Batzarreak 1989.eko ekainaren 6ko bilkuran onarturik, Perkaiztegi kaleko lehen zatiaren hobekuntzari buruzko herrilanen proiektua delako obrak egiteko enkantea zuzenduko duten baldintza administratiboen Plegua, jendaurrera ematen da 8 egunetan zehar Estatuaren Aldizkari Ofizialean, iragartzen den hurrengo egunetik hasita murtziloak aurkez daitezen.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Proposamenen Eredua: Lizitatzaileek aurkeztuko dituzten proposamenak ondoko eredu honi egokituko zaizkio:... Jaunak/Andereak... egokitza duenak eta... N. A. N. duenak, gaitasun juridiko eta ihardutekoaren jabe delarik, bere izenean (edo...(r)en izenean......-ren bidez egiaztatzen dudanez)......ren...(e)ko... Aldizkari Ofizialaren... zenbakian argitaratuta jakinik... datarekin... eta bertan parte hartzen du hitzematen duelarik Proiektu Teknikoan...ko obrak administratiboen plegua.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bestelako Iragarpen Ofizialak GIPUZKOAKO FORU DIPUTAZIOA

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 Ezintasunen bat dutenek, beste era batetara jokatu beharko dute, hau da, agintea duen organuak emandako eta ezintasuna dutela eta lanpostuak dituen eginbeharrak betetzeko gai dela egiazta dezan ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute lehen finkatu den epe horren barruan.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Iragarpen honek argitalpena ezinbesteko dueneko Egunkari edo Aldizkari ofizialetatik edozeinetan lehen aldiz argitara dadin egunaren biharamonean hasiko da eskaintzak aurkezteko epea eta 1990.eko irailaren 3an bukatuko da, baina apirilaren 18ko 781/86 Legegintzazko Errege Dekretuaren 123,1 atalak aipatzen dituen Egunkari Ofizialetan iragarpen honen azken argitalpenetik hirurogei (60) egun iragan ez ba dira, eskaintzak aurkezteko epea luzatuta geldituko da berez eta besterik gabe, esandako hirurogei eguneko epe hori iragan arte.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 7.- Lizitazio iragarpena Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialera bidaltzea: Estatuko Kontratuetarako Arautegi Orokorraren 93. atalean ezarritakoari atxikiz, honako hau uzten da erasota: 1990.eko maiatzaren 23an eta Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialean argitaratzeko xedez, aipatutako emakida esleitzeko Barakaldoko Udalak dei egindako lehiaketari dagokion iragarpena bidali egin dela Elkarteak horretarako duen bulegora.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 ERABAKIA, 1990eko azaroaren 15ekoa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, zeinen bidez Unibertsitate honen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakia irailaren 3ko Estatuko Buletin Ofiziala eta irailaren 14eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria zati batean balio gabe uzten bait da.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1989ko abenduaren 30eko Estatuaren Buletin Ofizialean argitaratutako Euskal Herriko Unibertsitatearen abenduaren 21eko Erabakiaren bidez egin zelarik aipatutako plaza horietarako deialdia.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Irailaren 26ko 1888/1984 Erret Dekretua eta ekainaren 13ko 1427/1986 Erret Dekretua ikusita, ondoko hau ERABAKI DUT: Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakia (irailaren 3ko Estatuko Buletin Ofiziala eta irailaren 14eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria), zeinen bidez Gizarte-Zientzien Didaktika jakintz arloko Unibertsitate-Eskolako Irakasletitularren Kidegoko 36. eta 37. plazak hornitzeko lehiaketa ebatzi behar duen Batzordearen osakera argitaratu bait zen, zati batean baliorik gabe uztea, zozketa publikoaren ondorioz izendaturiko kideei dagokienean, hain zuzen ere, eta lehiaketarako deialdia Estatuko Buletin Ofizialean argitaratu zeneko egunean iharduneko zerbitzuko administrazio-egoeran zeuden karrerako funtzionarien artean zozketa berria egin dezala eskatzea Unibertsitateen Kontseiluari.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, Urkabustaizeko udalerrian babes ofizialeko 12 etxebizitzen itunepeko sustapena esleitzeari buruzkoa.(Hutsen zuzenketa).

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen ordezkaritza Organu, hauteskunde prozesua arautze eta lan-baldintzak eta partaidetza zehazteari buruzko urriaren 6ko 304/ 1987 Dekretuan ezartzen denaren arabera, X. EFALEBAE izeneko akordioaren testuan jasotzen diren erabakiei indarra ematen zaie ahobatez, akordio honi erasten zaio eta xedatze-zatian sartzen da ondorio guztietarako, Toki Erakunde honetako langilegoari aplikatu ahal izateko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen testua oso-osoan, 126. alean eta 1990eko uztailaren 2an.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 BIZKAIKO INDUSTRI INJINADOREEN ELKARGO OFIZIALA AKORDIOA, 1990.eko urriaren 4ekoa, Industri Injinadoreen Kolegioko Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurarena, Industri Injinadoreek euren profesioan dituzten gutxienezko alokairuei buruzkoa dena.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Industri Injinadoreek euren profesioan eskuratuko dituzten Gutxienezko Alokairuen Tarifak, urriaren 19ko 1998/1961 Dekretuz (61.10.25eko EBO) ezarri ziren, egun horrez geroztik izandako aldaketak ere jasota daudela; aldaketok, Bizkaiko Industri Injinadoreen Elkargo Ofizialean inskribatutako Industri Injinarodeei dagokienez, 86.10.24ean egindako Kolegioko Ezohizko Batzar Nagusian (86.11.07ko EHAAko 218. zk.) hartutako erabakian adierazten dira.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Koefiziente taula honek 1991.eko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra Bizkaiko Industri Injinadoreen Elkargo Ofizialaren esparruan. Dekanoa, AGUSTIN ITURRIAGA.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Zabaltze-ekitaldi ofizialean, Hizkuntz-Politikarako idazkari nagusia den Mari Karmen Garmendia bertaratu zen, baita Bizkaiko Aldundiko Kultur diputatua Tomas Uribeetxebarria eta Gobernuko Kultur sailburuordea, Iñaki Zarraoa.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Azkenasteotako dolarraren beherapenari eta USAko merkatal defizitari buruz hitzegiterakoan (aurten 30.000 milioi dolarren puskatxoa izango du eta), zera zioen haziendako ministroak, noski merkatal defizit honek ez duela berarekin, derrigorrez, dolarraren defizit ofizial bat erakarriko.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jakina denez, joan zen urtean, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak, Euskal Arkitektur Hiztegi bat egiteko erabakia hartu zuen eta Euskaltzaindiaren esku utzi lan honen ardura teknikoa.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Instantzia ofizialetan ateak jo dituzte.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Garbi ikus daiteke hori Aragoiko Boletin Ofizialak 1834.ean, 9 alean argitara emaniko aginduan.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Boletin Ofizial bereko 29 alean, berriz, aditzera ematen zenez, Espainiako erreginaren tropak Zumalakarregiren atzetik zebiltzan Iruñea inguruetan.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Informazio ofizialaren arabera, atxilotutako bat.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Walter Fernandez berrogeita hamar urtekoa alegia, Poliziaren Institutotik irten berria zen Ofizial Nagusiaren graduaz.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Momentu honetan guk ditugun datu ofizialetan 1963an hasi zela, baina ikastolak izan zuen lehenik, aurreko lehendakariak esaten duenez, bi edo hiru urte pisuetan ibili zirenak, inorrek jakin gabe.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Une berean suziria botaz Txikiteo ofizialari hasiera emango zaio.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 9. Erabaki honen gai diren saioak gainditu dituzten lehiaketakideen zerrenda argitaratu ondoren, Baimen-jabego Ofizialezko Araupidetzan sartutako ikastolek hoiek agian akuratu ditzateneko epe bat hasiko da, aukeraketa hori Lurralde berean hautatutako lehiaketakideen artean egin beharko da.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 17. Foru Diputazioak eta berak erabakitako Foru Dekretuak zinatu, bidali eta promulgatzea, eta, halaber, Lurralde Historikoko Aldizkari ofizialean argitara dadin agindua ematea.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Abenduaren 19ko 274/1983 DEKRETOA, Eusko Legebiltzarrerako 1984.eko Hauteskundeetan erabili beharreko boto-atabakak, gelatxoak, boto-txartelak, eskutitz-azalak eta gainontzeko agiripaperak atxikiko zaizkien eredu ofizialak zehaztuz.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Ustiaketa egiteko orotariko baldintzak, Bizkaiko Probintziako Aldizkari Ofizialaren 1975.eko Ekainaren 12ko 133garren alean eta Erresumako Aldizkari Ofizialaren 1975.eko Abuztuaren 200garren alean agertzen direnak dira.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Berarizko baldintzak, Probintziako Aldizkari Ofizialaren 1975.eko Ekainaren 12ko 133garren eta 1975.eko Urtarrilaren 28ko 22garren aleetan eta bai Erresumako Aldizkari Ofizialaren 1975.eko Abuztuaren 20ko 199garren alean ere argitaratutakoak izango dira.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Titulu ofizialak Estatuaren unibertsitatearekiko legislazio orokorrean aurrikusiak dira, ikasketa-planetan jarritako betebeharrak gainditu ondoren erdiestekoak.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Unibertsitatean lorturiko titulu ofizialak Errektoreak emango ditu Estatuburuaren izenean.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Dekreto hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, dagokion Foru-Dekretoa bere aldetik Bizkaiko Jaurerriko Aldizkari Ofizialean sartuko dela, eta aipaturiko Aldizkarietan argitara dadineko egunean bertan jarriko da indarrean.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Akordio horren aurka, interesatuek, kontentzioso administratibora jo aurretik, birjarpen errekurtsoa jarri ahalko dute Osakidetzaren Administrazio Kontseiluaren aurrean, akordioa Euskal Herriko Boletin Ofizialean argitara dadin egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Zoru Legearen 41 eta 49 artikuluetan ebatzitakoaren arabera espedientea jendaurreko erakusketan egongo da Udaletxe honetako Hirigintza Bulegoan, bulego lanorduetan, hilbateko epean, iragarki hau dagokion aldizkari Ofizialean azken aldiz argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, epe horretan, bidezko erizten diren alegazioak egin ahal izango bait dira.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Hasierako izaeraz onesten duen akordioaren ondorioz sortzen den lizentzi emate etenaren aurka, artejarri daiteke Birjartze Errekurtsoa Udalbatza Plenoaren aurrean, hilabeteko epean, iragarki hau dagokion Aldizkari Ofizialean azken aldiz argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Iragarpen hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako biharamonean hasita hamaikagarren lanegunerarte onartuko dira eskaintzak.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Dekretu hau, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitara dadin egunaren biharamunetik hasita, jarriko da indarrean.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 e) Dagozkion eginkizunen iharduera eragozten ez duen gaitzik edota akats fisikorik ez edukitzearen sendagile-egiaztagiri ofiziala.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 5. Aldizkako Agerkari eta Agerkari Ofizialen bibliografiak.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Egiten duguna, ospakizun ofizialaren kritika da.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0002 Hauek dira ofizialek inola egin ez dezaketen lan zikina egiten dutenak, heldu berriei gorputzean ikara eta bihotzean akuilua sartzen dietenak.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Gero, tregua, eta gauzak on-bideratzen ari zirela sintoma batzuk: peuple corsearen ezagupen ofiziala, urriko Korsikar Asanbladaren erabakia bertako hizkuntza irakaskuntza maila guztietan erakutsi zedin, preso batzuren askatzea halaber... Kanak-gisako akordio baterantz?, espekulatzen zen.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Aitortzen dut oraindik ere instituzio ofizialaren ordezkarien aurrean egonik, hartzen duten jarrera eta itxuragatik edo, kosta egiten zaidala, instituzio publikoaren kredibilitatearen islada izan behar dutenen aldetik, bere esanetan, bere jarreratan, intentzio txar eta maltzurkeriaren ezkutatze bat besterik ez ikustea.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Hau da, partikular batek gasolina banatzaile ofizialari erosi ondoren, honek ezin du berriz gasolina hori saldu.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Orain Sari Nagusia eta Mundu mailako sailkapenean lehen postua edukirik, egunkarietako lehen orrialdeetan agertzearen poderioz hasiko dira iristen laguntza ofizialak.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Udalean burututako ekintza ofizialez agurtu zituzten haurrak.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Oraindik ofiziosoa den Selekzioa guztion artean bihurtu behar dugu ofiziala eta horretarako borondatea behar da, Joxe Angel Iribarren ustetan.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Jokalarien, Federazioen eta zalegoen borondatea Selekzioa sendotu, indartu eta ofiziala bihurtzeko.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Euskadiko Selekzioaren ofizialitatearen premia luzatzen diogunean, egun, Athleticen atezainak entrenatzen diharduen Zarautztar honek zera dio: Ofiziala izan dadin lortzeko lehenik eta behin borondatea behar da, eta borondate hori denok erakutsi behar dugu, kirol mailan ahal diren partidu hoberenak eginez, joko maila onena erakutsiz eta ahal izanez gero, ez bakarrik hemen, atzerrian ere jokatzeko aukerak bilatuz baizik.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Aurrerantzean, Euskadiren entrenatzaile bera izan zitekeela proposatzen diogunean, Iribarrek Selekzioa bera aurreipintzen du guztiari: Niri gehien gustatuko litzaidakeen gauza Selekzioa aurrera ateratzea izango litzateke, urtean ahal diren partidu gehienak jokatu eta ondoren Txapelketa ofizialean jokatzen hastea.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Gero gure ofizialak herri hartan zen behi-parerik onenari jokatu nahi izaten zion sei mutilekin eta ez ziren atrebitzen, pentsa!.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Mari Karmen Garmendia, Gasteizko Sozio Linguistika sailaren Idazkari Nagusia eta Deba Garaiko eta Deba Beheko Udaletxe guztietako ordezkari eta zenbait alkatek parte hartu zuten kanpainaren aurkezpen ofizial honetan, Udaletxe guztien artean antolatu eta aurrera aterako bait da ekintza hau.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Agiri ofizialaren arabera, hildako guztiak kolpistak dira, eta horien artean Moises Giroldi mayora, komandantea.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Erakusketa horren estreinatze ofiziala, ekainaren 16-an iraganen da, arratsaldeko 6-ak et`erditan.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Euren Gobernuagazko eta erreboluzino nazionalagazko entusiasmoak horrexetaratuta bakarrik, idatzi be:
Gau batetan eta sekretu andian bost
ofizial batu ziran Atenas urian.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Gehienik lehenengoa erabili izan ohi da, hau da, zentralismo politiko baten bidez erresuma guztian estaduaren izkuntza ofiziala artu erazotea.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Estatuak bere izenez eta ofizialtzat babesten eta inposatzen duen hizkuntza, bakar bat baita; bidenabar Españako gainerako Hizkuntzak zerraditu gabe eta defentsarik gabe uzten dituelarik.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Baiña ori esatea naikoa al da? Zertarako dute orrelako artu-eman ofizialen bearrik? Bestelako artu-emanak ez al daitezke milla izan? Eta ez du esan, iñolako artu-emanik ez daukatenik.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Lagun talde batek osatutako Udalekua, alderdi politiko eta Instituzio ofizialen aldetik loturarik gabekoa.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Behin homologatuz gero, zentruek azterketa ofizialak egiteko ahalmena izango dute.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Bestalde, orain arte bezala, dagozkien subentzio ofizialak jasoko dituzte.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Komenio horren arabera, ordea, ez zen Eskolaren aitzinkontua betetzen (hamar milioi) nahiz eta Hezkuntzako eta Hizkuntza Politikarako Idazkaritzako kargudunek behin baino gehiagotan hitz emana zuten, Eskolaren premia objetiboa aitortuz, berorren aurrekontuak osatu eta onarpen edo balioztapen modu ofizial bat eskuratzeko bideak jarriko zirela.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Apirilaren 23an, Gaztela-Leongo jai ofizialaren egunean, beste bi presok egin zuten alde kartzelatik bertotik: Valentin Gomez Valledor El argentino eta Juan Redondo Fernandez El Pecas.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Iturri ofizialek diotenez, Espainiak 1985eko otsailak 4ean sinatu erabakia berronetsi ez badu ere, gobernuak azken apirilean igorri zuen eskakizuna, espainiar parlamentura hain zuzen.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Hortan bururatzen da gure plekarientzat plaza laxoko sasoin ofiziela.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Gisa berean, Greziako gobernuari ere nahigabe zenbait sortu zaizko, marinel aintzindari bat eta elektronikan ari ziren bi ofiziale preso ezarri baititu poliziak espiungoan ari baitziren Rusiarentzat.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 Zineko divo eta azterlaritza ofizialaren aurkako burruka hasi zen orduan.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Halaere Iparraldean euskaltzaindia ofiziala bilaka dadin erabakia izan da.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Horregatik, horiek hemendik desagertuko direlarik iparraldean euskaldungoaren enterramendu ofiziala egin ahal izanen da.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Goiko argazkia, 1929ko maiatzaren 1ean Plaza Gorrian tribuna ofiziala. Bujarin ezkerretik hasita lehenengoa da. Goian, Trotskiri buruz oraintsu egunkari sobietarretan argitaratu diren zenbait artikulu

329. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Komunistak, munduko beste herrietan, eta bereziki Hirugarren Munduan, sobietar historiaz zegoen bertsio ofizialarekin konforme egon dira.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Art nouveau: nazioarteko estetika Joan den mendearen bukaera aldera sortu zen Art Nouveau, Europako arkitektura ofizialak zituen ponperia eta konformakortasunezko ezaugarrien kontra.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Orobat bere humoreagatik eta fantasiagatik, berebiziko etena bait du ponperia ofizialarekiko.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Hots, herri-burruka berri honi buruz, Fraintziako ezker ofiziala (P.C.-a garbiki hitzegitekotan) BERBERETARREN AURKA agertzen da jadanik.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Baina harrigarria da, zinez, kezkagarria hobe, ezkerraren etorkizunerako, behin eta berriz eskuindar inperialistak eta marxista ofizialak etni-arazo GUZTIETAN eskuz-esku topatzea.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Jadanik 337. urtean, kristautasuna Kartliko georgiar erresumaren erlijio ofiziala bilakatu zen, eta harez gero Elizak izugarrizko eragina ukan du Georgiako politikan eta kulturan.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Hasieran Biblia eta kondaira hagiografikoak idazteko erabili zen mintzaira hura, laster, erresumaren hizkuntza zibil ofiziala bilakatu zen, kronika poesia eta salerosketak ere horrela azalduz.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Bigarren urtean ez dakit UEU-ren programa ofizialean horrelako gairik ba zenik; dena dela, Euskal Elizari buruzko mintegi txiki bat egin zen.

337. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0057 Baina datu honeek ofizialak dira; eurotan ekintzapide nagusia aitortzen zan, nekazari, baina Lekeitio hain hur egoteak baserrian lan gitxi egoanean arrantza ere behin behineko ekintzapidea bihurtu eitekeala pentsarazoten deusku.

338. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00064 33. atala. -Merkataritza-lehiaketa ofizialak

339. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00064 1.- Merkataritza-lehiaketak ofizialtzat hartuko dira gai horretan aginpidea duen sailak antolaketa eta ospakizuna bera baimentzen dituenean, araudi bidez zehaztuko diren baldintzak aurretiaz bete badira eta sail horrek urtero egin eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den Euskal Herriko Lehiaketen Egutegi Ofizialean azaltzen badira.

340. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00064 Merkataritza-lehiaketa ofizial hauek irabazi-asmorik gabekoak izango dira.

341. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00064 2.- Azoka ofiziala, erakustazoka ofiziala, azoka ofizial monografikoa, areto ofizial monografikoa edo antzeko izenak, eremuari erreferentziarik egiten ote dioten kontuan izan gabe

342. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Amaitzeko, informazio ondorioetarako, betebeharreko Zergen (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ekonomi Ihardueren gaineko Zerga eta Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga) borondatezko Zergen (Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga eta Eraikuntza, Instalazio eta Lanen gaineko Zerga) eta ur-horniketarako prezio publikoaren ordenantzak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zireneko datak, urteka sailkaturik, eman ditugu 5.2 apartatuan.

343. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Atal hau bukatzeko gainera dezagun ez dagoela eta ez dela sekula egon dialektorik gabeko hizkuntza baturik, batzuetan eredu kodetu ofizialak estandarrak bere azpiko ugaritasuna eta aniztasuna ezkutatzen badigu ere. Bestela esan, hizkuntzak errealitate aldakorrak dira eta aldaketa faktore askoren arabera (historia, geografia, gizartea...) gauzatzen da. Horrela, edozein hizkuntzatan hurrengo hizkuntza aldaerak bereizi ohi dira: dialektoak (geografiaren araberako aldaerak), soziolektoak (gizarte taldeen araberako aldaerak), hizkuntza mailak edo erregistroak (lagunartekoa, estandarra, jasoa etab.) eta batik bat gaur egungo gizarteetan teknolektoak edo espezialitateko hizkerak (jakintza arloen araberako aldaerak).

344. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 Maila ofizialean, naturaren zainketa eta kontserbaziorako hezkuntzak XX. mendearen hasieran eman zituen lehen urratsak, baina 30eko hamarkada arte ez zuen indar handirik hartu.

345. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Bazenekien XVIII. mendera arte emakumeak ezin zuela ballet ofizialetan dantzatu eta, ordutik, gona luzeak erabiliz bakarrik egin dezakeela?

346. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00206 -Idatziz, eredu ofizialean, non prestakuntzari emandako denbora, honen banaketa eta arduradunaren izena jasoko baitira.

347. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 -Eskaintza Estatuko Buletin Ofizialaren bitartez eta Autonomia Erkidegoetako Aldizkarien bitartez egiten da.

348. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0098 Herri osoa deuseztatuko dutelakoan, herri / auzorako proiektu berri bat aurkeztu (eraikuntzak, azpiegitura, zerbitzuak...), proiektu ofizialarekin alderatuz eta amankomuneko gauzak probetxatuz.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00149 Garai hartan ezarritako erabaki politiko-linguistikoek moldatu dute orduz geroztiko eguneroko jarduera ofiziala eta jendearen pentsamoldea.

350. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Espainiako Bankua %0,05; Banka pribatua %71,8; Krediturako erakunde ofizialak %9,1; Aurrezki Kutxak %19; Beste batzuk %0,05

351. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00121 Bigarren ofizialak istorioa entzun zuenean, bere bizia arriskuan zegoela ikusirik, erregeari giltza eskatu zion kanpora irteteko.

352. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00121 Eta zer egin zuten orduan? Bigarren ofizialak egindako maltzurkeriez ohartzean, merkatuaren erdian egurrez betetako gurdi bat ipini, sufrez estali eta erre egin zuten hantxe bertan.

353. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00011 - Aurrerakuntza da -esan zuen herriko igarle ofizialak.

354. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00050 Zubian zeuden beste ofizialak bere egonezinaz jabetzen ari zirela ohartu zen.

355. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Salahadinek eskerrak eman zizkien enbaxadako ofizialei eta presaka-presaka taxia hartu zuen Britainiar Museora joateko.

356. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0114 Igandean karrera nian, eta, jakina, bezperan bada ere egin egin behar entrenamendu ofiziala.

357. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Bat-batean, Inkisizioko ofizialez bete zitzaigun etxea.

358. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0031 Bitxilandiak badu hizkuntza ofiziala, Osvaldiera, geroxeago ezagutuko duguna.

359. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00065 Abnegostiko kronista ofizial ohoregarria izendatu naute.

360. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00133 Bi urtera, 1977an, Israelgo Gobernuak oniritzi ofiziala eman zion Maaleh Adumimeko asentamenduari eta 1979an udalerri bilakatu zen.

361. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00226 Orain arteko gure aktibismoa propaganda, ondasun materialen eta azken gerra zibileko sinboloen aurkako atentatuak, sabotajeak eta burutzea izan duk, ikurrina gure bandera nazionala agerian jartzea, esloganak hormetan pintatzea, Zutik! organo ofiziala publikatzea eta antzeko ekintzak gauzatzea.

362. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00199 Dependentismoa, euskal herrietan oso hedatuta dago. Independentismoa baino hedatuagoa, informe ofizialen arabera.

363. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00659 Italiatik heldu da izena: bandoaren kontra, bandoa zergak eta legesariak agintzen zituen abisu ofiziala bait zen.

364. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00129 Eta bazekien, noski, margoaren dekoroa, ahalkea apurtzen ari bazen, bere bidea ez zela sekula izango markesen edo burgesen erretratuak egitea, inork ez ziola txalorik egingo, zirkulu ofizial eta akademiakoetako inork ez, bederen.

365. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00186 Arrakastaren lelo honen beste ikuspegi bat hartzeko ariketa interesgarria da, bestalde, Salon ofizialeko sarien zerrenda errepasatzea.

366. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00186 Pinturaren mundu ofizialak beti itxi zizkion ateak; barregarria gertatzen da, gaur egun, Salonerako aukeraketa egiten ari ziren kritikari, irakasle eta pintore horiek guztiak argazkietan ikustea.

367. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00177 - Baina gure galdera halako edo holako nor den izan daiteke, susmagarriren bat alegia azaldu zion ofizialak.

368. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00177 - Nor eta nor? -ofizialak atea itxi eta bloka atera zuen berriro.

369. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 - Sa-kabanatu! garrasi egiten zuen ahots zoliz ofizial ziztrin txapar batek, sable zuria airean astintzen zuen bitartean.

370. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0046 Ontzia gidatzea bi ofizialen esku zegoen, Starbuck eta Stubb'en esku.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika, beste edozein errolda bezala, eragiketa konplexua eta bolumen handikoa da; hori dela eta, denbora asko behar izaten da erabat osatu arte hasi oinarrizko informazioa lortzen denetik, eta behin-betiko emaitzak argitaratzen diren arte horiek izango baitute izaera ofiziala.

372. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Horren ondoren, Emaitzen Aurrerapen bat etorriko da, eta hor bilduko dira Estatistikaren fitxategietan (araztu eta egotzi gabeko fitxategietan) oinarrituz osatutako taula nagusiak. Azkenik, behin-betiko ustiapena argitaratuko da, lortutako informazioaren % 100ean oinarrituz, eta horren bidez emango dira EAEko datu ofizialak.

373. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Nolanahi ere, gaur eskaintzen ditugun zifren eta kopuru ofizialen artean ez da alde handiegirik izango; beraz, lurralde-eremu guztietako biztanleriari eta etxebizitzei buruzko datu orokorrek, zentsu-sekzioaren mailakoak barne, guztiz erabilgarriak izango dira egin nahi den edozein azterketa edo ikerketatan erabiltzeko.

374. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00004 Euskara ofiziala ez zen eta inolako onespen sozialik ez zuen garai hartan, zaila izaten zen, benetan, maisu egokiak aurkitzea.

375. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 Bertsio inprimatuan, (argitaratutako aldizkari ofizialak) paralelismo bisuala dago oro har: erdarazko paragrafoaren parean aurkitzen dugu euskarazko zutabean paragrafo baliokidea; ez beti, ordea, noizean behin desberdintasunak baitaude, testuan zerrendak agertzen direnean bereziki.

376. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00014 Behaviorismoa nagusi zenean kognizioaz arduratzea ez zen begi onez ikusten zen gauza. Eta kognizioaren arloan bertan aukeratutako ikergaiek ere, bestalde, zerikusi gutxi zuten eguneroko bizitzan gertatzen denarekin eta gutxiago oraindik Ameriketako adimen-testetan egiten ziren galderekin. Hona hemen ikergaien adibitze batzuk: kontserbazio-legeak, zoriaren eta probabilitatearen printzipioak, proiekzio-geometriako kontzeptuak. Piagetek 1950eko hamarkadaren hasieran sortu zuena teoria orokorra zen. Beraz, orduko psikologia ofizialak gogoko zituen gaietara ere zabal zitekeen teoriaren azalpen-indarra; ikaskuntza, oroimena edo pertzepzioa bezalakoetara, adibidez. Horixe da Piageten bizitzako azken bi hamarkadetan agertu ziren liburu askoren helburua.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Iruñeko Eliz Auzitegiak erabaki zuen auzia, eta Ceberiori eman zion arrazoia, parrokoa eta kofradeak zorra ordaintzera behartuz gainera. Hala ere, hauek errekurtsoa jarri zuten kapituluetako batean zortziren bateko beherapena jasotzen zela argudiatuz, eta dagoeneko ordainduak zituztela 7.272 E. eta 9 mr., zorra kitatuz; halaber, Ceberiok eskatuta fabrikan lanean ari ziren ofizial bat eta peritu bat ere beren kontura ordaindu zituztela esaten zuten, hauen bien mantenurako gastuak bezalaxe. Bestalde, esaten zutenaren arabera, Ceberiok ez zituen eskatutako erremateak zein obraren hobekuntza-lanak egin.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Irailean eskolak hasten dituzte eta 17an Bergaran azterketak egin behar 7 mutikok (Horretarako jakin behar da aita Domingok lortua zuela epaimahai ofizial mixto baten izendapena, Donostiako, Zarauzko eta Guichongo, iparraldeko, ikastokietako ikasleak aztertzeko).

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00093 Gaskoiekin batera hauen hizkuntza, gaskoiera alegia, izugarri zabaldu omen zen, historiagile batzuek diotenez Donostiako hizkuntza ofiziala izatera ere iritsi zen. Hona hemen Gavelek pasarte batean kontatzen duena.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00024 Garai hartakoa da baita ere Gasteizko Legebiltzarrak, 1985ko martxoaren 14ean, PNV, PSOE, CP eta EEko botoekin onartu zuen Indarkeria eta Terrorismoaren aurkako aldarrikapena. Izen ofiziala hala izan arren, foro guztietan ETAren aurkako dekalogo bezala bataiatua izan zen, aldarrikapenak hamar puntu baitzituen. Berau izan zen AEIren aurrekorik hurbilena eta, ezbairik gabe, sostengurik sendoena.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00079 Lurralde linguistiko bat osatzetik estatu politiko baten barruan egotera pasatzean, estatuko hizkuntza bilakatu zen ofizial (euskaraz egitea ere zigortua egoteraino) eta etorkinak, industrializazioa zela eta lan bila etorritako estatuko hiritarrak izaki, irakasleak, medikuak e.a., bertako hizkuntza naturala asimilatu beharrean, beraienarekin kokatu ziren berton arazorik gabe: boterea erdaldunduta eta, estatuaren eraginez administrazioa eta irakaskuntza erdaldunduta, ez zen kasik euskal elebakarrik geratu, elebidun egin ziren, bertakoek kanpoko hizkuntza asimilatuz; bitartean, etorritako erdal elebakarrak, erdal elebakar jarraitzen zuten: harremanetan jartzerakoan batzuek bi hizkuntzak zekizkiten; besteek, berriz, erdara besterik ez.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00030 Sozialismoak herri gehienetan sortarazi ditu talde politikoak; oso desberdinak sortu ere. Dena den, sozialismo hitza denbora luzez Sobietar Batasuna erdigune izan zuen herri-multzoaren sistema ekonomikoari egotzi zaio. Gainera marxismoa izan da sistema hauen ideologia ofiziala.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00061 04.05 EITBk lehenengo aldiz hartu zuen parte era ofizialean INPUTen. Mundu osoko telebista publikoen azoka da eta ordukoan 400 lagun baino gehiago bildu ziren Granadan.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00008 Estatuko Buletin Ofiziala (E.B.O.) 1978ko...

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00082 Ibilbidea zaldiz egiten zutenen artean, batzuk beren bitarteko propioak zituzten eta beste batzuk aldiz, posta ofizialak hartzen zituzten, hots, ezarritako zerbitzua zen, eta gehiegikeriarik ez izateko tarifak gobernuak arautzen zituen.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Zerbitzuen gidaliburua. Argitalpen honetan, Biosfera Erreserbako zerbitzu guztiak sartuko dira (zentro ofizialak, ostalaritza, aisia, etab.); bertan, arte, paisaje eta abarren aldetik interesa duten elementuak ere aipatuko dira.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00058 1939an beste jokalari batzuekin indartuta, S.D. Renteria izena hartu eta Txapelketa Erregional batean esku hartu zuen, ez zen ofiziala, Real Unión, Real Sociedad, Alavés, Tolosa eta Aurrera de Vitoria ekipoekin batera.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00058 Behin guda amaituta, 1939-40 denboraldian, berriro martxan jarri ziren txapelketa ofizialak eta Bigarren Kategoria Erregionaleko txapelketan esku hartu zuen, Donostiako Barrutian. Txapeldun izan zen, Vasconia, Trintxerpe, Roca, Castillo eta Real Sociedad eta Real Unióneko erreserben aurka.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Bi autoreok esandakoaz gain, badira errealitate hori erakusten duten hainbat datu historiko. Bilboko Udalaren agiri ofizialetan aurki daitezke dantza horien irakaskuntzaren zenbait froga.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00083 Horregatik, Donostiako dendarien historia ofizial honek ez du kontuan hartzen beren jardunaren zati bat besterik.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00068 Mexiko barneko gaietan ez baina politikan guztiz sartuta segitzen zuen Leon Trotskik, Stalini eta komunismo ofizialari aurre egiten. Frida ez zen senarra bezala troskismora afiliatu, baina, beti egin ohi zuen moduan, sutsu defendatuko zuen Diego.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00145 Memoriok 1992. urtean argitaratu ziren Bilbon, eta ezin hobeto islatzen dute zein izan zen Alemania ofizialak 1980tik 1992ra bitarte izandako jarrera: ezer ere jakin nahi ez izatea.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00211 Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako gerrako haurren elkarteak 30.000 ume ebakuatu zituztela kalkulatzen du. 4.000 Ingalaterrara, 3.000 Belgikara eta Frantziara 10.000 baino gehiago. Danimarkara ere joan ziren batzuk. Garai hartako Eusko Jaurlaritzaren artxibategi ofizialetako datuak askoz txikiagoak dira: 15.000 ume, honela banaturik. Frantzia (5.305), Erresuma Batua (3.282), Belgika (3.128) eta Sobiet Batasuna (1.489), besteak beste.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikastetxeko irakastordu ofizialen barnean emandako izaera orokorreko irakas-jarduerengatiko kobrantzak besarkatzen ditu.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikastetxeko irakastordu ofizialetatik kanpora emandako irakaskuntzari dagozkion kuotengatik eta beti ikasleentzat borondatezko izaerarekin egindako sarrerak dira.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00222 UNESCOk 1979an emandako nazioarteko arauei jarraiki, argitalpen ez-aldizkako inprimatuak eta jendearen eskura jarriak, Estatuan bertan argitaratuak eta, oro har, Estatuko bibliografian barne hartuta egon behar dutenak besarkatzen ditu; kanpoan geratzen dira, beraz, publizitatezko edo izaera iragankorreko argitalpenak, nahiz eta barne hartzen diren argitalpen ofizialak, testuliburuak, doktoretza-tesiak eta antzeko bestelakoak.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 Lizitazio ofiziala

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Gehienetan, hizkera ez du aukerarazten hizkuntzaz kanpoko egoerak, hau da, espazio-denborazko faktoreek. Badira eztabaida erabat ofizialak tupiaren mugimendua aztertzeko, eta hitz egin daiteke erlatibitatearen teoriari buruz hondartzan, edo politikaz mintzatu udal-kiroldegiko kantinan. Ez dut uste aingeruen sexuaz hitz egiteko egoera egokienik dagoenik.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Esparru horretan bera da dugun erakunde ofiziala eta bakarra.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00087 Irakurri nituen paretean frantsesak pegatu zituzten abisu beltz batzuk, tinta beltz ofizialez irarriak, eta esaten alemanak zetozela, mesedez ez ezer egiteko, armistizioa sinatua zegoela eta onartuak zirela dagoeneko, eta abar.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Artikulu horren arabera, inskribatu beharreko egintzak gainontzeko onustedunen aurka jar daitezke, Merkataritzako Erregistroaren Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan bakarrik.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Erreserba hori xedaezina izango da bost urtetan zehar, urripenaren iragarkia Merkataritzako Erregistroaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita, ondoko kasuan izan ezik: epe hori mugaeguneratu baino lehen, sozietate zor guztiak, ordaintzen direnean, alegia, urripen hori gainontzekoen aurka jartzeko aukera noiz izan eta horren aurretik hartutako zor guztiak (80.4. art.).

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 b) Hartzekodun arruntei jakinarazi behar zaie epe hori noiz hasten den; jakinarazpen hori egin behar zaiei eurei zuzenean edo, bestela, horren iragarkia agertu behar da Merkataritzako Erregistroaren Aldizkari Ofizialean.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00924 Legearen 1.2. art.aren harira, ordaindu beharreko diru kopurua pezetetan ordain daiteke, baita kotizazio ofizialean onartu eta pezeta bihurtzeko modukoa den atzerriko monetan ere (ikus 986. zk.).

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Horrela ematen zitzaion hasiera Erregimentuko ofizial berriak izendatzeko prozesuari.

406. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Burushaski da bertako hizkuntza ofiziala eta bailarako hiriburua den Karimabad eta inguruan hitzegiten dena.

407. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Hegoaldean, berriz, Shina hizkuntza hitzegiten da eta Hunzatik kanpo geratzen den Gilgit hiriko hizkuntza ofiziala ere bada.

408. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 Bibliaren erabilerarako hizkuntz joku-arau orokorrenak, ba, emanda eta berretsita aurkitu zituen Lukuk Trenton (gero, Luku hil ondoren, Liturgiarena 1562an arautuko zen batez ere): italiera edo gaztelania bezalako hizkuntza ofizialagoetarako balio zuten arauak ziren haiek, eta gurea bezalako mintzaira saihestuagoetarako zer esanik ez.

409. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00268 Lukuk, garaiko establishment ofizialetik oso gertu jarduen zuen, barnetik lan egin ez zuenean ere (alde hau albora utzi da idazlan honetan); baina, itxura guztiz, herritar apalei, bere jatorrikoei eta errealitate sozialei adi zegoen idazle eta agintaria zen, nahiz eta Lukuren alderik ezaugarrienetakoa lege-gizon ikastunarena izan (hemen, bide batez, aipatu baizik egin ez duguna).

410. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Hobsbawmek deskonektatu egiten ditu hizkuntza ofiziala eta mintzatua, hari horren existentziak ardura ez balio bezala eta honek haren izaeraz axola gabe iraun ahalko balu bezala: gehienetan hizkuntza zahar eta berriak [ama-hizkuntzak eta Estatuko ofizialak] sinbiosian bizi ziren, bakoitza bere esfera propioan. eta [ama] hizkuntza hauen estatus ofizialak ez zeukan garrantzirik, kultur edo erabilera ofizialeko hizkuntza edozein izanik ere, [ama-hizkuntza] euren eskuetan baitzegoen (Hobsbawm 1990: 114).

411. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00063 Bigarren arazoa irakaskuntza ofizialean eta maisuekin agertzen zen.

412. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 00361 EAE osokoa den Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (alegia, boletin ofizialean), esate baterako, euskara batua erabiltzea da zentzuzkoa.

413. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00006 USCak 6. Gazteleraz egindako arau konstituzionalen itzulpen ofizialaren iturria, zera dugu: SERVICIO INFORMATIVO Y CULTURAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, La Declaración de Independencia. La Constitución de los Estados Unidos de América, 1985, han ez da impeachment terminoa aipatzen, eta ematen duten itzulpen ofiziala erantzukizunak/responsabilidades oficiales, dugu. Vid., ere, THE COMITEE ON FEDERAl LEGISLATION OF THE BAR ASSOCIATION OF THE CITY OF NEW VORK, The Law of Presidential Impeachment, Harrow Books, NY, 1974. Azkenez, vid., CARLASSARE, L., Responsabilità penale dell'Esecutivo e forma di governo. Limpeachment negli Stati Uniti, op. cit., 443 or. zenbait artikulu partzialki erabiltzen ditu impeachment erakundearen diseinua eta izaera burutu eta azaltzeko. Adibidez, 1.2 artikuluan, Ordezkarien Kameraren rola deskribatuz 7. 1. art, 2. sekz., 5 zbk., la Cámara de Representantes elegirá su presidente y demás funcionarios y será la única facultada para declarar que hay lugar a proceder en los casos de responsabilidades.oficiales/The House of Representatives shall have the sole power of impeachment..

414. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00049 Zentsura ezarri zuten, periodikoak itxi zituzten, adierazpen-askatasuna eta elkartzeko askatasuna kendu zituzten, errusiera hizkuntza ofizial eta bigarren hezkuntzan derrigorrezko bihurtu zuten eta 1878ko soldaduska-legearen bidez praktikan sortua zen Finlandiako armada deuseztu egin zuten.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00004 Agiri ofizial batek egiaztatzen duenez, 32 urte zituela, 1900. urtean hain justu, eskuratu zuen Ferrolen Merkataritza Ontzietako lehen mailako kapitain-titulua.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00010 Biharamunean borrokaren ostean bizirik geraturiko ofizial espainolak jasotzera joan zen; hauek beldur zirenean filipinar abertzaleek mendean zituzten hondartzetara iritsiz gero bertan hilko zituzten.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00010 Aberri-maitasun kontrajarriak gorabehera, ez zion, nonbait, barruak agintzen kontzientzia erlijiosoak espainol ofizialak babesik gabe uztea.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00006 1936an faxistak armetan altxa zirelarik, Telesforo Monzonek, Jose Mari Lasarte eta Manuel Iruxorekin batera, proklama bat egin zuen Donostian militarren mugimenduaren aurka, bere alderdiak hartuko zuen jarrera ofizialari zenbait astetako aurrea hartuz, eta alderdien artean osaturiko Gerrako Batzordeko partaide izan zen Gipuzkoan.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00014 Geldikeria politikoaren etsai, gudari modernoei egin zien kasu, Jaurlaritzaren norabide ofizialari baino areago.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00017 Hil zelarik, El País-eko zuzendaria zen Cebrián jaunak Espainiako sozialisten iritzi sasi ofiziala eman zuen: HB oker ulertze ideologiko erraldoi baten erakunde politikoa da, non norberak auzoa engainatu uste duen, eta Telesforo Monzon bezalako figura erretorikoek bakarrik eutsi zezaketen ezinegoneko orekan.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00023 Frantziako Gobernuak, ostera, 1992an aldarrikatu berri du frantsesa dela Frantziako hizkuntza ofizial bakarra.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 13. atala. Euskararen Aholku Batzordearen barruan Toponimiako Batzorde-atala eratuko da, kontuan hartzekoa baita, batetik, toponimia normalizatzeko lanen izaera eta berezitasuna eta, bestetik, toponimoak ofizial egiteko administrazio askok parte hartzen dutela.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00063 Gernika hiru egun geroago hartu zuten tropa frankistek, eta historia ofizialak dio ehun izan zirela hildakoak.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00060 Istripu bat. Hura izan zen adierazpen ofiziala.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 eta kontra egiteagatik esango nuen hori, ziur asko, baina baita premisa nagusia ezeztatzeko ere; hau da, euskara ahula denez hots, ez du fisikarako balio, ez du hizkuntza ofizialaren traturik merezi.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Horrelako zerbait egin du Ibon Sarasolak, haserre bizian, zera esaterakoan, buletin ofizialetan erdal bertsioak irakurtzen dituela; jatorrizkoak, beraz.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Ados egonda ere, norbaiti arinkeria irudituko zitzaion hori publikoki onartzea, era horretako aitorpenek testu ofizialak eta gainerakoak erdara hutsean eta bake santua argitaratzearen tesia defendatzea ekarriko lukeelako.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00085 Baina, Armadako arauei jarraikiz, telegrama zuzenean Crooki bidali beharrean, Davisek gainetik zuen hurrengo ofizialari helarazi zion mezua, honek jeneralarengana bidera zezan.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00085 Ofizial horrek, ordea, auziari garrantzirik eman ez, eta telegrama artxibatu egin zuen.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00075 Hurrengo bost urteetan Downing Street-eko 11.a izan zen bere bizileku ofiziala, lehen ministroaren ondoan.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00114 Komunisten eta gobernu ofizialaren arteko gerra zibila hasteko zorian zegoenean, Churchill berehala joan zen Atenasera. Gabon eguna zen eta sekulako hotza egiten zuen bertan.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00091 Louvertoure bera eta haren ofizialak nor bere karguan edukiko zituela Frantziako armada baitan.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00091 Louvertoure antsiatu egin zen hura jakitearekin eta kontu guti egin zien bere ofizialei, esaten baitzioren bidaia hura arriskutsua zela, frantsesek traizioa egin liezaioketela.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Richard Lyde Hornbrook (Plymouth 1783-1856) Napoleonen aurkako gerran borrokan aritu zen Espainiako uretan, britainiar armadako ofizial gisa Britainiar Errege Armadan 20 zerbitzu urte igaro eta gero, Legio Laguntzaileko kapitain gisa alistatu zen.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Liburu hau egitean, Wilkinsonek gogoan izan zituen gerra bietan parte hartutako militarrak: Egileak espero du obrak dituen marrazkiak ongi hartuak izatea Espainian zerbitzuan aritu ziren ofizialen liburutegietan, bai Wellingtongo Dukearen gudarostean arituenetan bai gaur egun Bizkaiko Itsasoko kostaldean finkatutako indarrean arituenetan (...)

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Aldez aurretik inoiz era ofizialean xedatu ez zen jarrera, printzipio, kalifikazio edo gaiaren lantzea aldarrikatzen dute (segregazioa ez-konstituzionala dela edo, esaterako, langileek ezin dutela lankideek eginiko lesioengatik dirua jaso ordainean).

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00109 Bisirra despota bera da; eta ofizial bakoitza bisirra.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00109 Hartara, estatu monarkikoetan, hirietako gobernadoreak probintziako gobernadorearen agintepean daude, baina printzearen are agintepeanago; eta gorputz militarretako ofizialak, jeneralaren mende izanik ere, printzearen are mendeanago daude.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Azkenik, lanbide ofizial, enplegu edo kargu publikoaren egikaritza eteteko, organo eskudunak Gobernua eta Foru Aldundia dira.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00209 Ildo horretatik, 1998az geroztik, iragarkia aldizkari ofizialean argitaratu behar da, interesatua Administrazioaren bulegoetan ager dadin, iragarkiaren argitalpenetik zenbatzen hasi eta hurrengo hamar egunetan.

441. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Kultura ofizialak antzinako maiak goresten ditu beraien kultura eta handitasunak goraipatuz: oraingoentzat, berriz, mesprezua besterik ez dute (adibidez mestizoen artean batek astakeriaren bat egiten duenean ya te salió el indio bezalakoak esaten zaizkio).

442. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Kultura ofizialak antzinako maiak goresten ditu; oraingoentzat berriz, mesprezua besterik ez dute

443. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Izan ere, merezimenduz izendatua zen Probintziako kronista ofizialtzat.

444. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0296 Errenderiako agintarien jarrera hau zela eta, agustindar lekaimeak Magdalena basilikara aldatu ziren, beren kabuz lehenik (1588) eta ondoren bide ofizialez Felipe III garrenaren babesarekin, probintzialak horrela eskaturik (1604).

445. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0077 Bigarrenik, erakundeak dauzkagu; Euskaltzaindiak eskainitako babes ofizialaz gain, are garrantzizkoago eta oinarrizkoagoa izan zen, iruditzen zaidanez, Elizak garai honetan jokatu zuen zeregina (Iztueta, 1981;1987,181-203).

446. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0074 AEK ofizial bihurtu nahi zuten proiektuaren egileek, (proiektuan horrela adierazten da) eta eraketarako eta didaktika taldearen antolamendurako, batez ere, egin zen planketa hori.

447. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0074 Beraz, AEK ofizial bihurtzeko asmoa bertan behera geratu zen, laster instituzioek (1981ean) HABE (Helduen Alfabetatze Berreuskalduntze Erakundea) sortuko zutela.

448. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 (Aitzin oharra. Izenburuan emaiten diren izenak eztitut, batzuetan aski ausartki egiten den bezala gaur-egun, bere molde zaharretik aldatu: Garaztarrarena berak emaiten baitauku luzaz gure eskualdetan atxiki duen moldean, eta Mauletarrarena (sortzez), Erdi-Aroan euskalde hauetan ere hainbertze erabilia zen Arnalt eta hau gaskoinduz "Arnaud" ofiziala izenaren ondorio guti aldatua, Jusef Eguiateguy-k XVIII-garren mendean: Mosde Arnalde Oihenart; emaiten badu ere urrunago Arlande, erran nahi da izenaren forma aldatzen eta nahasten hasi zela XVIII-garren mende ondarrean, ez XVII-garrenean.).

449. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0060 - HABEren sorrera 1981an, AEK erakunde publiko ofiziala bihurtzeko EKNko ordezkarien hasierako asmoa baztertuz.

450. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0113 Idatzizko mintzairak Elkarteko bi hizkuntza ofizialen (euskara eta gaztelera), hauek ama-hizkuntza (H1) nahiz bigarren hizkuntza (H2) gisa hartuta, ahozko erabileraren eskurapena eta garapena bultzatzen duten edukinak barnebiltzen ditu, bai eta hizkuntza idatzirako hurbilketa ahalbidetzen duten edukinak ere.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0018 XX. mendeko lehen bi hamarkadetan behin eta berriz bildu ziren euskaltzale eta euskalariak hizkuntzaren aldeko erakunde ofizial bat sortzeko asmoz.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Gizarte erreformak bideratu nahian zela, uztailaren 17 eta 18an ejertzituko ofizial monarkiazale eta kontserbadoreenek altxamendua burutu zuten Kanariak eta Marokkon Franco generalaren agindupean.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Guzti honetaz gain, euskaldun guztientzat irekia izatea nahi zutenez gero, euskara, gaztelera eta frantsesa hartu zituzten hizkuntz ofizial bezala.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0017 Harrera ofizial eskasaren aurrean, ikastolak sortzeko ekimen pribatuak mugitzeko erabakia hartu zen, Eusko Ikaskuntzak bere aldetik lege aholkularitza prestatu zien arren, nahiko behin-behinekotasun eta modu anarkikoan garatu ziren, hain zuzen ere; EIk euskerazko lehen testu liburuak landu eta argitaratu zituen eta pedagogia teoriko eta esperimentalean oinarrituriko hezkuntz elebidun ereduak diseinatu zituen.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Hiru tokiotan jarri ohi dira jendaurrean administrazio-iragarkiak: iragarki-oholean, egunkarietan eta aldizkari ofizialetan.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Bestelakoa da, ordea, aldizkari ofizialetako iragarkia nola egituraz hala hizkuntza-erregistroz, iragarki horren zenbait funtzio ezberdinak direlako, batetik, eta bestetik irakurlegoa ere urriagoa eta adituagoa delako.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Adibidez, aldizkari ofizialetako aurkibideak iragarkiaren izenburua hitzez hitz jasotzen duenez, funtzio horrek baldintzatuko du izenburuaren egitura.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Horiek horrela, aldizkari ofizialetako iragarkiak oholekoak baino aldagaitzagoa du egitura, hiztegi tekniko jasoagoa eta tonu formalagoa edo inpertsonalagoa.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Bi horien tartean dago, azkenik, egunkarietakoa, oholeko iragarkitik bestetik baino gertuago badago ere: egituraz oholekoaren antzekoa, hiztegiz jasoagoa baina ofizialetakoa baino apalagoa eta tonuz oholekoa baino serioagoa baina ez ofizialetakoa bezain formala.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0111 Primo de Riverak agintea eskuratu bezain laster, abertzaletasunaren aurka jarriko da eta honela bost egun geroago, hots, irailaren 18an dekretu baten bitartez, aktu ofizialetan gaztelera ez den beste edozein hizkuntza debekatuko du, bai eta Espainiako bandera ez denaren erabilpena edo jarrera abertzalea izan zezakeen guztia.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0015 Izan ere estatuaren morroi diren intelektualek errepikatutako doktrina ofiziala erraz identifikatzen da propaganda gisa eta horrek adimena askatzen laguntzen du.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0015 Adimen independenteak doktrina ofizialetik (eta bere balizko etsaien kritikatik) aldentzen saiatu behar du.

463. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Mintzaira ofizial bakarrak, latina, erromantzea, eta XIV-XVIeraino gaskoina, geroztik frantsesa, izan dira.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015
Arren, poesia ez da zu eta ni
bezalakoetarik kanpo gertatzen.
Gurekin sortzen da. Gugan bizi
da. Bulta hontan ohartua naiz
laborariak, langileak, ofizialeak
beren eskuez materia hunkitzen,
erabiltzen eta moldatzen dutenak,
poetak direla.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Ez zen Manex Erdozaintzi-Etxart akademiak eta unibertsitateak eman aterbeetan idazten zuenetarik, bai, ordea, babes ofizialik gabe ari zen poeta, mututasunak kateatu herri errealarentzat erresistentzia kulturalaren mitoa sustatuz.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0005 hori dela eta, denbora asko behar izaten da erabat osatu arte: hasi oinarrizko informazioa lortzen denetik, eta behin-betiko emaitzak argitaratzen diren arte, horiek izango baitute izaera ofiziala.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0005 Azkenik, behin-betiko ustiapena argitaratuko da, lortutako informazioaren % 100ean oinarrituz, eta horren bidez emango dira EAEko datu ofizialak.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0005 Nolanahi ere, gaur eskaintzen ditugun zifren eta kopuru ofizialen artean ez da alde handiegirik izango;

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0014 Freudek bere ahaleginen lehen aintzatespen ofizialtzat hartu zuen hori.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0070 Nahasketa bat gertatu zen funtsean, zeren eta beren izen ofizialak, bata Joxe Julian eta bestea Joxe Isidro baitziren.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0105 Bandaren emanaldi ofizialak eta hauetako ordainsariak ongi zehazturik zeuzkan gorago aipatu Sustapen Batzordeak.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0043 Txapelketa ofizialak hasi arte 1940eko hamarkadan, bateletako estropadetan arrantzako untziak erabiltzen ziren, lau gizonez, hauetako bat aldi berean arraunlari eta patroia izanik. KUTXA argazkia.

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0066 Gaur egun Eliza eta erakunde ofizialekin gehienetan harreman onak badituzte ere, historian zehar txistulari hauek marjinazio latza jasan dute askotan, hauek ibiltzen baitziren zenbait dantza, ekintza (askotan paganoak kontsideratuak) eta ohitura zaharretan partaide eta buruzagi gisa.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0102 Gipuzkoa eta Bizkaian salbuespen gutxi ezik, dultzaineroak musika ofizialetatik urruti aritu badira, Araba eta Nafarroan gehienetan musika-eskoladun musikoak izan dira, eta kasu askotan banda edo orkestrako beste soinutresnaren bat ere jo izan dutenak.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0009 i) Edozein Merkatal Burtsa Ofizialetan bere tituluak kotizatzen dituzten enpresei.

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 Eta hori Errusian ikusitakoek zioten: Baina nork eta nola eutsi dio bizturik Errusiako fedeari ateismo ofizial eta indartsuaren azpian?.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0148 Eta bai txapelketa ofizialak, bai entrenatzaileak antolatutakoak (adb., lagunartekoak) ere ezinbestekoak izango dira maila espezifiko gorenari eusteko.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0184 1.- Erdi Mailako Kirol Teknikariaren formazioak titulo ofiziala lortzeko bidea ematen du kirol modalitate zehatz edo espezialitate baten elementu tekniko eta oinarrizko entrenamenduaren hobekuntza funtzioak bete ahal izateko.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0184 1.- Goi Mailako Kirol Teknikariaren formazioak titulo ofiziala lortzeko bidea ematen du goi mailako entrenamenduarekin eta kirol talde eta kirolarien zuzendaritzarekin zerikusia duten funtzioak bete ahal izateko.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0024 Badakigu, ordea, haren armadako ofizialetako baten hilobiari esker, Sirian eta Sudanen leinu batzuek faraoia gurtzen zutela (...)

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0073 Prozesu osoak, txosten ofizialean adierazita dagoen bezala, aurreko kapituluan azaldutako hilobien lapurretak gogorazten dizkigu ezinbestez.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0124 Tottenham jauna, Herilanen Ministeritzako Kontseilari, eta Pierre Lacau, Antigoalen Serbitzuko zuzendari, bezperan etortzerik izan ez zutenez, ikusketa ofizialez etorri ziren azaroaren 30ean.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Hezkuntzan, Programa Ofizialak, obligaziozko minimoen programa diren neurrian, adin jakin bateko ume guztientzat beharrezkotzat planteatzen diren heldutasun, ezagutza eta esperientzien maila horien ispilu nagusia izaten dira.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 Antzeko eskumena du Iparraldeko auzapezak ere; baina udaleko burua izateaz gain, estatuko agentea da zenbait gauzatarako: prefetaren menpean, estatu zibileko ofiziala eta polizia judizialeko ofiziala da, hain zuzen ere;

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0229 Aldi berean, orain gutxi arte datu ofizial askotan, espainol eta frantses kontzeptuak baizik ez ziren agertzen, beraz euskaldunon estatistikarik ez da egon ia.

486. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 ...eta beste burutazio batzuen artean ondorengoak azaltzen ditu: hizkuntza bat eremu zehatz batean ofiziala izateaz zer ulertu beharko litzatekeen eta horren ondorioak (definizio horretara berriz ere itzuliko naiz); hizkuntzaren arazo honetan, Autonomia Erkidegoko Estatuaren organoei dagozkien arau mailak, tinko azaltzen duelarik horiek Estatuaren eskuduntzak direla eta ez autonomia erkidegoenak.

487. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 Azken honen arabera, legedi guztia bermatzen saiatzen den eskubide horren barruan, eta Konstituzioaren 14. artikulua (berdintasunaren oinarria aldarrikatzen duena, edozein bereizketa mota debekatuz), eta 23. artikuluko aurrikuspenek errespetatuz, erkidego autonomo bakoitzean ofiziala den hizkuntzaren ezagutza bertan lan egiten duten funtzionarioei erraztea ezinbestekotzat jotzen da lanpostuaren arabera (jendaurrekoak batez ere, besteak ahaztu gabe).

488. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 Hiritarren hizkuntz eskubide horiek benetako edukina izan dezaten, funtzionarioek erkidego bakoitzean ofizialak diren bi hizkuntzen ezagutza eta erabilera ere arautu behar horrekin jarraituz, eta Juztizia Administrazioari begiratuz, Autonomia Estatutuko 34. eta 35. artikuluek erreferentzia zehatza dakarte.

489. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00060 Halere, ezin da ahaztu aurten otsailaren 16ko 249/1996 Errege Dekretuaren bidez, Ofizial, Laguntzaile eta Agenteen Sailen Arautegia onartu dela, eta gaztelera jakitea derrigorrezkoa den arren, ez da ezinbestekoa erkidegoetako hizkuntza jakitea.

490. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00060 e) Mediku Forentseen betebeharrak, jendearekiko harremana, etabar aski ezagunak dira, eta Ofizial, Laguntzaile eta Agenteen Arautegia argitaratu den egun berean (1996-II-1) ezagutzera eman zen Forentseen Arautegian ere hizkuntzaren ezagutzarekiko antzerako baldintzak eta ondorioak zetozen.

491. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 b) Gutxiengo zaratatsu batek besterik ez du eskatzen. Lehen aipaturiko ebazpen horretan, Auzitegi Konstituzionalak 1986ko ekainaren 6ko epaian zera zioen: Konstituzioak ofiziala den hizkuntza zer den definitu ez arren, honi buruz eman den araudiaren edukina aztertuz hauxe esan dezakegu: hizkuntza baten ofizialtasuna ez datorrela bere errealitatetik edo gizartearen fenomeno gisa duen eraginetik, aginte publikoek komunikazio modu batez onartzen dutenean baino, hala agintea eta subjetu pribatuen arteko harremana hizkuntza horren bitartez egiten denean, balio osoa eta ondorio guztiak emanez

492. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 Irakurketa honen arabera, berdin da milioi erdik zein hamabost pertsonek egin eskakizuna, hizkuntza ofiziala bada.

493. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 ... istant bateko gaitzak eraman du gure Xiberuko mendi, lili, erreka, zuhaitz, ihizi, haran, etxeko jaun eta etxetiarren bai eta ofiziale eta langileen izenak oro buruanbarnetik eta xehekijosten dakiten bakarretarik genuen Jean Louis Etchecopar, Bordeleko klinika ospetsu batean.

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0047 Espainiako pinturaren giro ofizialetan nagusi zena eta Errestaurazio-aldiko bezero kontserbadoreen gustokoa zena, hau da, Espainiako goi-burgeseria eta aristokrazia latifundistarena.

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0066 1896. urterako Ignacio Ugartek jasoa zuen nolabaiteko prestigioa inguru artistiko ofizialetan, jarraian irabazitako Madrileko 1892.eko Arte Ederren Nazionaleko Bigarren Mailako domina eta Bartzelonako Nazioartekoa lagungarri izan zituelarik ospe hori izateko.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0086 Aldamenean Sorgin Uriko Atabaljolea duela margotzen ohi zuen Losadak txistulari hau, oraingoan egiten duen bezala, gehienetan kalejiretako instrumentuak jotzen agertzen direla, janzkera ofizialarekin, galtza beltzak, txamarra gorria eta bi puntadun kapela beltza soinean.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0005 Euskal Herriko Unibertsitateko estatutuen 242. artikuluak dioen moduan Euskaltzaindia da, euskarari dagokionez, erakunde aholku emaile ofiziala.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0013 2. Izen ofizial osoetan:

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0009 Ondoko orrialdean, Woodbridge deritzon harmadako basean ofizial batek izandako ikuskizuna.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0039 72 Excepto servicio oficial: Zerbitzu ofizialak izan ezik

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 Hitzaldietatik aipamen garrantzitsuenak hauek izan daitezke: François Bayruk: Euskararentzat lehen laguntza ofiziala Joana Albret erreginagandik etorri zela, jakobinismoa gaitsetsi du eta Frantziak euskara behar duela, Europak kultur aniztasuna behar duen bezala.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0085 KOI (koi) Kreditu Ofizialeko Institutu

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0143 Horrela uler daiteke, ez bestela, erakunde ofizialekin edo semi-ofizialekin partiduak barne urte mordoska honetan izandako gatazka giroa.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Azken kasu honetan Merkatal Erregistroaren Buletin Ofizialean iragarri behar da dagokion dibidendu pasiboa ordaintzeko era eta epea.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Jurisprudentzia horren arabera, tutoretza judizial efektiborako eskubidea defini daiteke esanez, dela, pertsona guztiek daukaten eskubide bat, sistema judizialera jotzeko eta, prozesuaren barnean, beren ahalmen guztiak egikaritzeko, horrela organo judizialek beren uziak aztertu ondoren erabaki motibatu eta zuzenbidearen araberako bat eman dezaten, eta uzia onartuz edo ezetsiz egia ofiziala ezar dezaten.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0080 Egun Kalifornia izenarekin ezagutzen dugun lurraldea historia ofizialean sartzea Mendebaldekoek idazten dugun historian alegia,lehen esplorazio, espedizio eta misioekin burutu zen.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0015 1990eko uztailaren 30ean, eta Ekonomia eta Egitamugintzako Sailburuaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzak onetsia geratu zen 1990eko Urteko Programa Estatistikoa, eta Dekretu bezala argitaratua izan zen Euskal Komunitate Autonomoko Buletin Ofizialean, l990eko abuztuaren 20koan, hurrengo egunean indarrean sartuz.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0221 ICO (iko). Kreditu Ofizialaren Institutua (Espainia).

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 2. (hed.) Artean bereziki, tradiziozko edo ofizialtzat jotzen diren arauei jarraitzen diena; ofizialtzat jotzen diren eskolen irakaspenen arabera moldatua.

510. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0020 Dokumentu ofizialetako Gaeltacht politika deitzen zenaren barnean garapen esparru ugari zeuden: industriala, nekazaritzazkoa, etxebizitzena eta osasunezkoa.

511. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 Gure tradizioa eta beste hizkuntzetako izen ofizialak kontuan izanik, egokienak iritzi dizkiegun arauak eman ditugu.

512. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 - Izen ofizialak: legez duten izena (Iruña, Marcilla, Tudela...)

513. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 - Izen kulturalak: ofizialak ez izanagatik, gure esparruan izen propiotzat hartzen ditugunak eta nolarebait guztiok onartuak direnak.

514. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 Kanpoko izenetan ere argi utzi beharko litzateke zein den izen horien euskal ordain ofiziala, hau da, jatorrizko izena (Madrid, Barcelona, Valencia, Cordoba...) eta zein kulturala.

515. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0119 3. Zelan garai batean hedabide ofizial sovietarretan iharduteko garai hartako alderdi komunistaren oniritzia behar zuen kazetariak, hala orain beharrezkoa du agintari demokrata izendunen baimena hedabide ofizial handietan iharduteko.

516. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0004 Osasun sistema ofizialak, arduradun eta teorikoren batzuk oso aurrerazaleak eta aldaketaren aldekoak baditu ere, oso bestelakoak ditu zutabe irmo eta aldaezinak.

517. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0004 Beste maila batean, nire esperientzia profesional nagusiena ugalketa eta sexualitatearen ingurukoa izan denez, alor horretan eta Famili Plangintzaren inguruan ere, ondorio eta datu oso garrantzitsuak atera daitezke nahiz eta sistema ofizialak, hemen ere, kasu gutxi egin emaitza horiei.

518. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0172 Beste lan danetan bezela ikazkintzan ampecirc; ofizial bat eon oi zan, ikatz egoslea, onek jakiten tzon ikatza nola egosi ta txondarra onek manejaitzen tzon.

519. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00142 Ninarekin jina nauk. Berriz joan duk beheiti; laguna badik hemengo bled batean. Sekulan telefonatzen badu (ofizialak) ez nauk ikusi.

520. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00142 Biharamunean, baskaitean, ofizialaren telefono ukaldia.

521. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00142 Arras airatua ematen zuen baina nik berretsi nion ezetz. Lagunei eman hitza sakratua baita edozein ofizialaren parrean ere.

522. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 Norbait interesatua egonez gero, Udal honetako Bulego Orokorrean aurkeztu ahal izango dira dagozkion erreklamazioak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 15 eguneko epean.

523. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15592 Norbait interesatua egonez gero, Udal honetako Bulego Orokorrean aurkeztu ahal izango dira dagozkion erreklamazioak, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 15 eguneko epean.

524. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15593 Eta jendaurrera azaltzen da, aipatutako instalazioak nolabait ukitzen dituela uste dutenek, dagozkien alegazioak eta oharpenak idatziz egin ditzaten, Iragarkia hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta ondorengo 10 egunetako epean.

525. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15593 Eta jendaurrera azaltzen da, aipatutako instalazioak nolabait ukitzen dituela uste dutenek, dagozkien alegazioak eta oharpenak idatziz egin ditzaten, Iragarkia hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta ondorengo 10 egunetako epean.

526. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15593 Eta jendaurrera azaltzen da, aipatutako instalazioak nolabait ukitzen dituela uste dutenek, dagozkien alegazioak eta oharpenak idatziz egin ditzaten, Iragarkia hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta ondorengo 10 egunetako epean.

527. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15568 Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua izan dadineko egunean bertan jarriko da indarrean.

528. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15571 Idazkitxiak aurkeztea: Udal Etxebizitzak Elkarte aren bulegoetan (Kristo k. 1-5, 48007-Bilbao), gutunazal itxian, 13 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, goizeko 08:00etatik 13:00etara bitartean.

529. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15571 Udal Etxebizitzak, Akziokako Elkarte Komanditarioak 19....(e)ko ........aren ........(e)ko ........ zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta Pedro Astigarragaren kaleko 4ko aurrealdeko terraza iragaizteko obren 2. fasea kontratatzeko enkanterako deialdiari buruzko iragarkiaren berri duela. Konpromisoa hartzen duela lanok ........ pezetan egiteko (idatzi zenbakiz eta hizkiz), BEZ barne, Teknikariaren baldintzak eta ekonomia eta administraziozkoak eta Proiektu teknikoa zorrotz betez.

530. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18575 Jakinarazpena. - Trafikoa eta Aparkamendurako Ordenantzako arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteagatik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez beren beregi jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (BOE, 92-11-27) 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

531. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18577 Jakinarazpena. - Zirkulazioko arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteagatik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez beren beregi jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (BOE, 92-11-27) 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

532. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Galdera.- Badira ia 20 urte Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial egin zenetik. Zer hutsune bete daiteke oraingo Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren bidez?

533. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Nafarroaren zati batean euskara hizkuntza ofiziala da eta, beraz, babesa badu eta aurrera ere egin du, Euskal Auntonomia Erkidegoan beste hainbeste izan ez arren.

534. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Iparraldean Frantziako Estatuak ez du onartzen, euskarak ez du inolako maila ofizialik, eta horrek erakusten ditu geroago etortzen diren emaitzak.

535. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Horrezaz gain, lege-mailako hainbat mekanismo jaso dira kirol-federazio batzuk sortarazteko izan ziren arrazoiak desagertzean aitorpen ofiziala ezeztatzeko.

536. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Lege berriak, halaber, kirol-federazioetako xedapenak aldizkari ofizialetan argitaratzeko nahitaezkotasuna jaso du.

537. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Informazio horiek, aldiz, ez dira zabaltzen era ofizial batez, nahiz eta ezaguna izan aipatutako bi foru aldundiek datu gaurkotuak badituztela.

538. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Gaur egunean, Jaurlaritzaren gune ofizialean (euskadi.net), ez dago Administrazioko atal horien informazio handirik. Kultura Sailak erakundeekin duen harremanetarako bidea ere laburtu nahi du Erlearen bidez.

539. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 5. Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzea, jende guztiak honen berri izan dezan.

540. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 e) Argibideak eta agiriak eskuratzeko tokia: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 26 egun. Azken eguna larunbata balitz, hurrengo lanegunera aldatuko litzateke.

541. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03770 Zumarragako Goiburu baserriko terrenoetan, Airtel Móvil S.A.k sustatuta, telefono mugikorraren oinarri estazioa jartzeko baimen eskaera jendaurrean erakustea, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hogei laneguneko epean.

542. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Horrez gain, interesatuari jakinarazten zaio, legeak horretarako eskubidea ematen diola uste badu, probidentzia horren aurka errekurtsoa aurkeztu diezaiokeela Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiko zuzendari probintzialari ediktu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita Hilabeteko epean.

543. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 1. Trintxerpeko Udal Azokako postu betegabeak esleitzeko enkantea eraendu behar duten baldintzen plegua onartzea eta berau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 8 eguneko epez jendaurrean jartzea, interesatuek bidezko alegazioak aurkez ditzaten. Aipatutako epea amaitu ondoren, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, aipatutako plegua behin-behineko onartu da.

544. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 Proposamenak aurkeztea: Mankomunitatearen erregistro nagusian, Ordiziako udaletxeko Idazkaritzan dagoena, lanegunetan jendea hartzeko orduetan, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik 26 egun naturaleko epean.

545. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Frantziko izkuntz txikiak laguntza ofiziala txirea jasotzen zuten eta nai ta naiez il bear.

546. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00007 Iturri ofizialetatik ez zuten argitu atxilotu gazteei leporatzen zitzaizkien delituak zeintzuk ziren, eta kale istiluetan parte hartzeagatik susmagarri zirela baino ez zuten adierazi.

547. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 FRANTZIAN egoteko baimen ofizialik ez duten etorkinen kanporatzeak ugaritzeko eskatu die Jean Pierre Chevenement Barne ministroak prefetei.

548. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

549. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita 26 egun naturalekoa, azkeneko eguneko eguerdiko ordu batean (13:00) bukatzen dela.

550. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko iragarkia esleipen hartzailearen kontura da.

551. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

552. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Probidentzia horren aurka errekurtsoa aurkez dezake interesatuak, Gizarte Segurantzaren Sistemako Baliabideen Bilketa Erregelamendu Orokorrak (urriaren 6ko 1.637/1995 Errege Dekretuaz onartua eta hilaren 24ko Estatuko Aldizkari Ofizialan argitaratua) 183.artikuluan xedatzen duenaren arabera, jakinarazpen egunetik hasita hilabeteko epean.

553. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 7.Lehenengo lizitazioan ondasunak esleitu ez badira, hura amaitzean bigarrena egingo da, eta, bigarren hori amaitzean, hirugarrena ere egin ahal izango da, Mahaiak bidezkotzat jotzen badu, hori dena Gizarte Segurantzaren Sistemako Baliabideen Bilketa Erregelamendu Orokorrak (urriaren 6ko 1.637/1995 Errege Dekretuaz onartua eta hilaren 24ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua) 149. artikuluan xedatzen dituen baldintzen arabera.

554. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16520 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

555. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16520 Salaketaren zehaztasunekin ados ez bazaude, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako egunaren hurrengotik zenbatzen hasita hamabost laneguneko epean, idatziz aurkeztu ahal izango dituzu bidezkoak iruditzen zaizkizun alegazioak edota egoki deritzezun frogak proposatu ahal izango dituzu.

556. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

557. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17549 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1999ko urriaren 13ko bileran hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala) 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

558. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17552 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

559. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17552 Ezinezkoa gertatu denez, bi aldiz saiatu arren, interesatuari edo beronen ordezkariari jakinarazpena helarazten, urtarrilaren 31ko Zergaren Foru Arau Orokorrak 105.6 artikuluan xedatutakoaren arabera, interesatuei adierazten zaie 10 eguneko epea dutela, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, agertu eta jakinaraziak izateko.

560. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17609 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

561. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17609 Hartutako erabakia eta horretarako zertutako espedientea jendaurrean jarriko dira ikusgai, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.1 artikuluan ezartzen duena betez, eta horretarako iragarkiak emango dira argitara Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Mankomunitateko Ediktu Taulan eta Gipuzkoan zabalkunde handienetako egunkari batean, aipaturiko artikuluak 2garren puntuan eskatzen duenez, eta ondorengo arauen arabera betiere:

562. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17609 b) Aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko epea: 30 lanegun, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo lehen lanegunetik hasita, bulego-orduetan.

563. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17603 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

564. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

565. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0004 Horretarako, eta 13. artikuluak dionez, Bizkaiko Foru Aldundiak, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sail honen bitartez, zedarriketa eragiketei hasiera emango zaieneko eguna, ordua eta tokia ezarri beharko ditu, baita aurkezpen horretara joango den edo diren teknikari eskudun bat edo batzuk izendatu, erabakia hogeitahamar (30) asteguneko epearen barruan Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta dagozkien batzordeetara joan daitezen hori doakien Udal Mugarteei jakineraztea ere.

566. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0004 Hirugarrena: Xedapen hau hogeitahamar (30) asteguneko epearen barruan Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua izan dadila agintzea, eta udal mugarte biei doazkien batzordeetara joan daitezen eta Sail honen ordezkari gisa izendatutako teknikariei jakineraztea.

567. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0005 3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

568. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

569. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 1. Plentzia udalerrian Babes Ofizialeko etxebizitzak garatzeko egoitzazko hirilurraren aurrikuspenerako Ordezko Arauen Aldaketa behin betiko onartzea, jarraian zehazten diren akatsak zuzendu egin beharko direla.

570. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0007 3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

571. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Eta beren ikastola eraikitzen hasi dira Hezkuntza Sailaren baimenik gabe, agiriko eta ofizialik gabe behintzat.

572. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0004 EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako Maisu-maistra, Bigarren Irakaskuntzako Irakasle, Lanbide-Heziketako Irakasle Tekniko eta Hizkuntza-Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetako funtzionarioentzat gordetako irakaskuntzako lanpostuen zerrenda onartzen duen apirilaren 19ko 163/1994 Dekretua, irailaren 19ko 418/1995 Dekretuaren bidez aldatua, argitaratu zenean, batxilergo-mailan irakasten ari ziren lehiatzaileek Bigarren Irakaskuntzako Irakasleen Kidegora soilik aurkeztu ahal izango dira, ordurarte ematen ari ziren espezialitatearen bidez.

573. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Idazlanak Iruñeko Udalaren Erregistro Ofizialean aurkeztu behar dira, bost kopia eramanez.

574. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Semea Akademia militar batean sartu eta emeretzi urte zituala, 1875-ean, ofiziale zan.

575. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Orrela il zan, 1879 urtean, Afrikako lurretan, ogei ta iru urteko mutil gazte ura, Frantziako printzipea eta Inglaterrako gudaroztean ofizialea izateaz gain, beste titulu bat ere berekin zeukana: Bizkaiak bere semetzat artua zana.

576. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 AUSTRALIAKO hizkuntza ofiziala ingelesa bada ere, 1605. urtean Willem Janszoom bertara iritsi zen lehen europarra agertu artean ez zen hitzik egiten hizkuntza horretan Ozeaniako uharte handian.

577. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hasita hogeitasei (26) egun natural.

578. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

579. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 Eskualderako Iharduera Programa arautzen duena 1993ko martxoaren 30eko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 59. zk.), 1996ko ekitaldian erabil dadin.

580. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 .Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

581. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

582. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

583. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

584. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 3. Zentral elektriko, azpiestazio eta transformazio-zentroetako baldintza teknikoei eta segurtasun bermeei buruzko Araudia, azaroaren 12ko 3275/1982 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 1eko 288. Estatuko Aldizkari Ofiziala) eta Jarraibide Tekniko Osagarriak.

585. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 - Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.

586. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

587. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

588. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala)
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
3. Tentsio Handiko Aireko Lineen Araudi Teknikoa, azaroaren 28ko 3.151/1968 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 27ko 311. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

589. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

590. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

591. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

592. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254 Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
3. Tentsio Handiko Aireko Lineen Araudi Teknikoa, azaroaren 28ko 3.151/1968 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 27ko 311. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

594. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

595. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
3. Zentral elektriko, azpiestazio eta transformazio-zentroetako baldintza teknikoei eta segurtasun bermeei buruzko Araudia, azaroaren 12ko 3275/1982 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 1eko 288. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

596. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

597. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

598. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

599. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

600. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

601. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

602. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2.- Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

603. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

604. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

605. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795
1.- Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2.- Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

606. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

607. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

608. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

609. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

610. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

611. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

612. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

613. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

614. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Juan José Gastañares Arreguik, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako Industri Inginadoreen Elkargo Ofizialeko 333 zenbakidun kideak izenpetutako proiektua aztertu dugu.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
1. Urriaren 20ko 2617/1966 Dekretua, elektrizitate-instalazioei baimena emateari buruzkoa (urriaren 24ko 254. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
2. Uztailaren 16ko 21/1992 Industriako Legea (uztailaren 23ko 176. Estatuko Aldizkari Ofiziala).
3. Tentsio Handiko Aireko Lineen Araudi Teknikoa, azaroaren 28ko 3.151/1968 Dekretuaren bidez onartutakoa (abenduaren 27ko 311. Estatuko Aldizkari Ofiziala).

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1400 Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak 1996ko urriaren 8an hartutako erabakien laburpena, maiatzaren 30eko 3/1984 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Gobernu eta Administrazioari buruzkoak (ekainaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA), 59. artikuluko 4 zenbakian xedatutakoaren arabera argitaratzen dena, foru arau horrek berak 57 eta 59.3 artikuluetan dioenari jarraituz bestelako xedapen eta erabakiak argitaratzea eragotzi gabe:

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Gipuzkoako Hazienda Foralak arautzen dituen Uztailaren bosteko 11/89 Foru Arauaren 16.1 artikuloak dioena betetzeko, hartutako akordioa eta dagokion espedientea jendaurrean jartzen dira bitarteko ofizial honetan eta Udaletxeko Ediktu Taulan.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403
a) Dokumentuak ikusgai daude: Udal honetako Idazkaritzan.
b) Aztertzeko eta kasua balitz, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita, bulego orduetan.
c) Erreklamatzeko legitimatuta daude: Uztailaren bosteko 11/1989 Foru Arauaren 17. artikuluak aipatzen dituenak.
d) Aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Errejistro Nagusia.
e) Erreklamazioa jasotzen duen Organoa: Udal Batzarra.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 jaunak/andereak (en) bizi denak eta zkiko E.N.A duenak, bere izenean edo enpresaren izenean, 1996ko dataz Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaraturiko enkantearen jakinean dagoela eta Oñatiko Udalak onarturiko Oñatiko ur-hoditeria aldatzeko Proiektuaren 1. fasea eta baldintza Plegua ezagutu eta onartu ondoren Proiektuan aipaturiko lanak pztagatik egiteko prest egongo litzatekela.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 1961eko azaroaren 30eko 30.2, a) artikuluan eta 63-3-15eko Instrukzioaren 4.4ean xedatutakoaren arabera, behean aipatzen diren iharduera eskaerak jendaurrera ezagutzera ematen dira, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita 10 laneguneko epean, dagozkion oharrak izan ahal izateko.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Aldatutako Ordenantza eta eranskinen estipulazioak 1996ko uztailaren 9ari dagokion Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 132 zenbakian argitaratu ziren, hemen jasotzat ematen direlarik beren ulergarritasun osoa gerta dadin.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Aipatu Foru Arauaren 18.1 artikuluan xedatutakorekin bat, Ordenantzaren finkapen eta aldaketa onesten zuen erabakien aurka, interesatuek Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren dagokion Salaren aurrean Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa tartejarri ahal izango dute bi hilabetetako epe barruan, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik aurrera kontaturik.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Dena den eta aipatutako manuak baimentzen duen bezala, aipatu interesatuek errekutsoa tartejarri ahal izango dute, nahibadako izaeraz eta Administrazioarekiko auzibideari ekin baino lehen, Gipuzkoako Administrazioaren Ekonomi Auzitegi Foralaren aurrean aipatu argitarapena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita zenbatutako hilabeteko epearen barruan.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1423 Amaiturik Pasaiako Bake Epaile izendatuak izan zirenentzat dagokien denboraldia, izendapen berriak egin behar dira aurrez deialdi publikoa eginez, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoko 101.1 artikuluaren arabera (uztailaren 2ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) eta ekainaren 7ko 3/1995 Arautegiko 5. artikuluaren arabera (uztailaren 13ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Iragarkia, komunikabide ofizialetara eta bidezko iritzitako egunkarietara ez ezik udalerriko auzotar guztiei bidaltzea erabaki zen.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Erakustaldiaren iragarkia Udaletxeko iragarkitegian eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 160 zenbakian, 1992ko abuztuaren 25ekoan, argitaratu zen.

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0001 3. Erabaki hau, onartu den hirigintzazko arautegiarekin batera, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0010 1. Elektra eta telefoniazko hariteri eta ezarkin denek indarrean dauden arautegi ofizialak eta baita kontseziodunak diren baltzuetako arauak ere beteko dituzte, Berriatuko Egitamuketazko Ordezko Arauen Elektra eta Telefoniazko sareak 57 artikuluan xedatzen denera egokitzeaz gain.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Juyentek gaineratu zuenez, ofizial egiteak ez du hizkuntzaren biziraupenik bermatzen, eta teoria horren adibide gisa irlanderaren adibidea ipini zuen.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Koronel traidore batek (Juan Alberto Perotek), Mario Condek eta Pedro J. Ra-mirezek egin duten desestabilizazio muntaia dela eta, Espainian ez da posible sekretu ofi-zialak izatea.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 12428 Enpresako zuzendaritzak eta enpresako batzordeak, langileen ordezkapenean, aurtengo ekainaren hogeita hamarrean sinatutako Arrasateko Hospital Psiquiátrico Aita Menni (hitzarmen-kodea: 2001422 zk.) enpresaren hitzarmen kolektiboaren testua ikusi ondoren, zeina Lurralde Ordezkaritza honetan 1997ko uztailaren 16an aurkeztu den, Langileen Estatutuaren Legearen 90., 2. eta 3. artikuluetan xedatutakoarekin bat, martxoaren 24ko 1/1995 Errege-Dekretu Legegilea (1995eko martxoaren 29ko Estatuko Aldizkari Ofizialean), maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege-Dekretuarekin, hitzarmen kolektiboen erregistroaren sorkuntza eta antolaketari buruzko martxoaren 2ko Eusko Jaurlaritzaren 39/1981 Dekretuarekin eta berau garatzen duen 1982ko azaroaren 3ko Aginduarekin loturik, irailaren 7ko 2209/1979 Errege-Dekretuarekin eta Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 7ko 141/1995 Dekretuarekin (otsailaren 20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua) loturik, zeinaren bidez Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organiko eta funtzionala finkatzen den.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 12428 Hirugarren. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin xedatzea.

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 Instala daitezen industrien gas emisioak, Ingurugiro atmosferikoaren babesari buruzko Legeak (abenduaren 22ko 38/1972, 1972ko Estatuko Buletin Ofiziala) eta bere Industriak sortutako kutsadura atmosferikoari buruzko Erregelamenduak (otsailaren 6ko 833/1975, 1975.05.22ko E.B.O.) eta etorkizunean hauek garatu, aldatu edo ordez litzakeen legeriak ezarritakoak araupetuko ditu.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 Kutxeta horrek barrote arteko 12 mm.ko separazioko sareto finkoak izango ditu, eta laginak hartu eta emaria neurtzeko behar bezala ekipatuta egongo da, 3239/71 Dekretuaren (1972.01.11ko Estatuko Buletin Ofiziala) jarraipideen arauera.

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 Irungo Udalak onarturik dituen eredu ofizialei egokituko zaie.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 - Bere egitekoak egoki betetzeko Autonomi Elkarteko bi hizkuntza ofizialak aski ezagutzea.

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 Lehiaketa-oposizioan parte hartzea eskatzen duten instantziak, non izangaiek bigarren oinarrian galdatutako baldintza guzti guztiak betetzen dituztela azaldu beharko bait dute eskariak aurkezteko epearen azken eguneko erreferentziaz, Zestoako Udaleko Alkate-Lehendakari jaunari zuzenduko zaizkio eta Udaletxe honetako Errejistro Nagusian aurkeztuko dira deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik kontaturiko hogei lanegunetako epearen barruan.

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 Eskariak aurkezteko epea bukaturik, Alkate-Lehendakariak onartu eta baztertutako izangaien behin behineko zerrenda onartuko du, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko dena eta Korporazioko ediktu taulan azalduko, Administrazio Prozedurako 121. artikuluaren arabera hamabost egunetako epea emanez erreklamazioetarako.

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 - Irakaslego Ofizialeko ordezkari bat.

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8684 d) Lanpostua egoki betetzeko beharrezkoa den mailaren arabera, ulermena eta mintzamenari dagokionez Autonomi Elkarteko bi hizkuntza ofizialei buruzko proba: 0tik 7 puntu bitartean puntuatzeko.

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8684 Interesatuek birjarpen errekurtsoa jarri ahal izango dute Oinarri hauen aurka Alkatetzaren aurrean Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen direnetik hilabeteko epean,

643. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 Instantzia horiek Udaleko lehendakariari zuzenduko zaizkio eta Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, edo Prozedura Administratiboari buruzko Legeak 66. artikuluan xedatutako moduan deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera 20 egunetako epean.

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 Instantziak aurkezteko epea amaiturik Udaleko Lehendakaritzak onartu eta baztertutako izangaien behin behineko zerrenda onartuko du, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxe honetako iragarki taulan argitaratuko dena 15 egunetan erreklamazio eraginetara, Administrazio Prozedurari buruzko Legeak 121. artikuluan xedatutakoaren arabera.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 Irakaslego Ofizialeko ordezkari bat.

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0491 Epaimahaiko kideak aginte deitzaileak edo berak delegatzen duen pertsonak izendatuko ditu eta haien izendapena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da.

647. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 Instantzia horiek Udaleko lehendakariari zuzenduko zaizkio eta Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, edo Prozedura Administratiboari buruzko Legeak 66. artikuluan xedatutako moduan, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera 20 egunetako epean.

648. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 Instantziak aurkezteko epea amaiturik Udaleko Lehendakaritzak onartu eta baztertutako izangaien behin behineko zerrenda onartuko du, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxe honetako iragarki taulan argitaratuko dena 15 egunetan erreklamazio eraginetara, Administrazio Prozedurari buruzko Legeak 121. artikuluan xedatutakoaren arabera.

649. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 Epaimahaiko kideak aginte deitzaileak edo berak delegatzen duen pertsonak izendatuko ditu eta haien izendapena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da.

650. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0497 Instantzia horiek Udaleko lehendakariari zuzenduko zaizkio eta Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztuko dira, edo Prozedura Administratiboari buruzko Legeak 66. artikuluan xedatutako moduan, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera 20 egunetako epean.

651. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0497 Instantziak aurkezteko epea amaiturik Udaleko Lehendakaritzak onartu eta baztertutako izangaien behin behineko zerrenda onartuko du, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxe honetako iragarki taulan argitaratuko dena 15 egunetan erreklamazio eraginetara, Administrazio Prozedurari buruzko Legeak 121. artikuluan xedatutakoaren arabera.

652. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0498 Epaimahaiko kideak aginte deitzaileak edo berak delegatzen duen pertsonak izendatuko ditu eta haien izendapena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da.

653. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0009 Honako foru agindu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0028 Iparraldean zer esanik ez, euskarak ez du inolako balio ezta errekonozimendu ofizialik, euskararen egoera are okerrago gertatzen delarik.

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Euskal Herriko aldizkari Ofizialean, 1992ko Martxoaren 26an argitaratutako, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketaren Sailaren martxoaren 4eko Aginduaren bidez, Unibertsitate eta Sailaren mailetako Ikastetxe Publiko eta besteetan ikasleen onarpenerako prozedura eta egutegia finkatzea dira.

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 ERABAKIA, 1992.eko urtarrilaren 22koa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, beronen bidez Alfredo Goñi Grandmontagne jauna, Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia jakintz arloan Unibertsitate-Eskolako Katedraduna izendatzen duena, plaza horretarako deialdia 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez egin zelarik.

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 Unibertsitate-Erreformarako Abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoaren 42. atalean eta berau garatzen duten gainerako xedapenetan ezarririkoaren arauera, eta interesatuak, 13. ataleko 1. puntuan ezarririko epean, irailaren 26ko 1888/1984 Errege Dekretuaren 5. ataleko 2. apartaduan aipaturiko betebeharrak bete ondoren, Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez deialdia eginiko Unibertsitate-Eskolako Katedradunaren plaza bat betetzeko egingo den lehiaketa epaitzeko, Errektoregoaren 1991ko maiatzaren 11ko (1991ko uztailaren 30eko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiak izendaturiko Batzordearen proposamenarekin bat etorriz.

658. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 ERABAKIA, 1992ko urtarrilaren 22koa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, beronen bidez M. Begoña Diez Azpiri eta Aurora Fernández Astorga Andreak Mikrobiologia jakintz arloan Unibertsitateko Irakasle titularrak izendatzen dituena, plaza horretarako deialdia 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez egin zelarik.

659. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez deialdia eginiko Unibertsitateko Irakaslearen bi plaza betetzeko egingo den lehiaketa epaitzeko, Errektoregoaren 1991ko maiatzaren 11ko (1991ko uztailaren 30eko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiak izendaturiko Batzordearen proposamenarekin bat etorriz.

660. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 ERABAKIA, 1992ko urtarrilaren 27koa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, beronen bidez Antonio Altarriba Ordoñez Jauna, Frantses Filologia jakintz arloko Unibertsitateko Katedraduna izendatzen duena, plaza horretarako deialdia 1991ko urtarrilaren 24ko (otsailaren 4ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez egin zelarik.

661. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 Unibertsitate-Erreformarako Abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoaren 42. atalean eta berau garatzen duten gainerako xedapenetan ezarririkoaren arauera, eta interesatuak, 13. ataleko 1. puntuan ezarririko epean, irailaren 26ko 1888/1984 Errege Dekretuaren 5. ataleko 2. apartaduan aipaturiko betebeharrak bete ondoren, Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez deialdia eginiko Unibertsitateko Irakaslearen bi plaza betetzeko egingo den lehiaketa epaitzeko, Errektoregoaren 1991ko maiatzaren 11ko (1991ko uztailaren 30eko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiak izendaturiko Batzordearen proposamenarekin bat etorriz.

662. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1322 1.- Europako Elkarteko Argitalpen Ofizialetako Bulegoetara iragarpena bidali zeneko eguna: 1992ko otsailak 3.

663. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1323 Honako hau jakin du: eguneko Estatuaren Buletin Ofizialean iragarpen bat argitaratu dela.

664. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1326 Deialdia eta Oinarriak 1992ko otsailaren 5eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dira.

665. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 José Enrique Vadillo Pont Industria Ingeniariak izenpetutako eta Industri Ingeniarien Bizkaiko Kolegio Ofizialak 2022 zenbakiz 1991ko uztailaren 10ean bisatutako Posición de Arrieta-Instalaciones Auxiliares izeneko proiektuaren eta aurkeztutako gainerako agiri teknikoen arabera burutu beharko dira Erabaki honetan baimena jasotzen duten instalazioak.

666. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 Erabaki honen bidez baimendutako instalakuntzak Santurtziko Sarea-Petronorreko Estekagunea izeneko proiektuaren arabera egin beharko dira; proiektua José Ignacio García Randez Industri Ingeniari jaunak izenpetuta dago eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak 1992ko martxoaren 16an 805 protokolo zenbakiarekin bisatuta.

667. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6042 AGINDUA, 1992ko maiatzaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Bigarren Mailako Irakaskuntzako Irakasleen, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetako plantilak zehazten dituen Agindua aldatzen duena.

668. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6042 Bigarren Mailako Irakaskuntzako Irakasleen, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetako plantilak zehazten dituen 1992ko martxoaren 24eko Agindua (apirilaren 3ko EHAA) Aginduan, hutsegite batzuk egon direla oharturik.

669. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6042 Bigarrena. - Hizkuntza Eskola Ofizialei eta ikastegi hauetan irakasten diren espezialitateei okerki emandako kodeak zuzentzea eta II eraskinean jasotzen diren Ikastegietan Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoko plantilak aldatzea.

670. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 Korporazioko Lehendakariari zuzenduko zaizkio eta bertako Erroldegi Nagusian aurkeztuko, 20 eguneko epearen barruan, Estatuko Buletin Ofizialean deialdiaren azken argitalpena egin dadin egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6367 Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko da erabaki hori eta agerian jarriko Korporazioko Ediktu-Oholtzan.

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6367 Deialdiaren gai diren aukeratze prozesuen Epaimahai kalifikatzaileak Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 31 eta 32. ataletan eta Toki Administrazioko funtzionarien hautaketarako oinarrizko arauak ezartzen dituen ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuan xedatutakoari jarraituz osatuko dira, eta osakera osoa Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko da onartutako lehiatzaileen zerrendarekin batera, Alkate-Udalbatzarburuak izendatu ondoren.

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6367 Epaimahikideen izendapena egin ondoren, berenezko zein ordezkoena, Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, izena eta guzti, eta Korporazioko Ediktu-Oholtzan agertuko da, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duen erabakiarekin batera.

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6368 Oposaketaren lehenengo saioa hasteko tokia eta eguna Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, aukeratze prozesuan eskuhartzeko onartu eta baztertutakoen zerrenda onartzen duen erabakiarekin batera.

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 Laugarrena. - Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez, onartu diren Baldintza-Arauen Pleguak jendeari azaltzea, lau eguneko epean, murtziloak jarri ahal daitezen.

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 Bosgarrena. - Bizkaiko Egunkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, lehiaketa iragartzea.

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 Udalbatzako Idazkaritzan aurkeztu ahal izango dira eskaintzak, Aldizkari Ofizialetan azkenekoz argitaratzen den egunetik hasi eta hamar eguneko epean.

678. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1638 Beste zenbait Iragarpen Ofizial

679. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Eusko Jaurlaritzaren aldetik erantzun ofizialik jaso ez dugun heinean, bildutako alderdi, sindikatu eta kultur elkarteekin izandako bileretan helduen alfabetatze eta euskalduntzearen (HEA) diagnostikoan ados egotera heldu gara, hain zuzen ere, egoera tamalgarria dela eta elkarrizketa bidez eman behar zaiola irtenbidea, adierazi zuen Juan Mari Mendizabal AEKko Gipuzkoako arduradunak.

680. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Proiektua jendaurrean egongo da iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman ondoko hamabost egunez, eta aldi horretan dagozkion alegazioak aurkeztu ahal izango dira.

681. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0018 Mazedonia ofizialak proposatu zuen, estatu subiranoen batasun bat egitea Jugoslavian, Europako Komunitatearen antzekoa, eta egungo Estatu federalak dituen botere batzuk kontserbatuko lituzke.

682. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Errumaniako telebista ofizialak adierazi zuen Ion Iliescu lehendakaria eta Petre Roman ere kide diren Kontseiluak erreboltaren kontra Indar Armatuak bidali dituela Bucurestiko kaleetara.

683. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Langabezi arriskua ez daukate Jiuko mehatzariek bakarrik, 178.000 errumaniarrek baizik, iturri ofizialek emaniko datuen arabera, hau da, biztanlegoaren % 2,5ek.

684. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Bestalde, azkenaldian Gobernuak talde batzuen presioak direla eta, amore eman duela kritikatu zuen eta garbi utzi nahi izan zuen autobideko trazaketa ofiziala aldatzeko ez dagoela inolako arrazoirik, ez teknikoak, ez politikoak ez ekonomikoak.

685. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Proiektu alternatiboa ofiziala baino 272 milioi pezeta (15 milioi libera inguru) gehiago kostako da, Lopez Borderias Herrilan sailburuak jakinarazi zuenez.

686. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Proiektua Javier Otano Parlamentuko buruak dauka orain eta alderdiek jasotzen dutenean beraiek erabaki beharko dute, Herrilan batzordean, proiektu ofizialarekin segitzen duten ala aldaketari ekiten dioten.

687. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4771 Proposamenak Lehendakaritza eta Araugintza Departamentuko Sarrera Erregistroan aurkeztuko dira, Idazkaritza Teknikoan (Donostiako Gipuzkoa Plaza, z/g), astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00etatik eguerdiko ordubatera, hogei laneguneko epean, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik zenbatuta.

688. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4771 2. Horien aurkako alegazioak aurkez daitezke lehen zortzi egunetan, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta biharamunetik aurrera zenbatuta.

689. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4774 ERREKURTSOAK: Zergabilketako iharduketa honen aurka interesatuek berraztertzeko errekurtsoa jar dezakete Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiko Zerga Bulegoak Koordinatzeko Unitatearen aurrean, hamabost laneguneko epearen barruan, dagokion jakinarazpena jaso edo ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera, edota erreklamazio ekonomiko-administratiboa, epe beraren barruan, Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboan, eta errekurtso horiek ez dute prozeduaren etenik ekarriko, indarrean dagoen Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 90. artikuluan adierazten dituen baldintzak eta eskakizunak betetzen ez badira.

690. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 Probidentzia hori zordunari eta, hala dagokionean, bere ezkontideari jakinarazi ezin izan zaionez, Gipuzkoako herrialde historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak 92-6 artikuluan xedatutakoa betez, ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta Lezoko Udaleko iragarki taulan jendaurrean jarriko da, berak jakin dezan, eta interesatuari errekerimendua egiten zaio prozedurara ager dadin bera edo ordezkari bat bidaliz, espreski ohartaraziz zortzi eguneko epean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik zenbatuta hala egiten ez badu jakinarazitzat joko dela prozedura burutu arteko hurrengo iharduketetan, agertzeko duen eskubidearen kalterik gabe.

691. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 ERREKURTSOAK: berraztertzekoa Gipuzkoako Foru Ogasuneko Zerga Bulegoak Koordinatzeko Unitateko buruari, edota erreklamazio ekonomiko-administratiboa Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboan, hamabost eguneko epean ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, baina errekurtso edo erreklamazio horiek ez dute prozedura etengo aipatutako Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 90. artikuluan aipatzen dituen baldintzak eta eskakizunak betetzen ez badira.

692. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4778 ERREKURTSOAK: Zergabilketako iharduketa honen aurka interesatuek berraztertzeko errekurtsoa jar dezakete Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiko Zerga Bulegoak Koordinatzeko Unitatean, hamabost laneguneko epearen barruan, dagokion jakinarazpena jaso edo ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera, edota erreklamazio ekonomiko-administratiboa, epe beraren barruan, Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboan, eta errekurtso horiek ez dute prozeduaren etenik ekarriko, indarrean dagoen Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 90. artikuluan adierazten dituen baldintzak eta eskakizunak betetzen ez badira.

693. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4780 Enpresa eskaintzaileen proposamenak Gipuzkoako Foru Diputazioko Gazteri eta Kirol Departamentuko Idazkaritza Teknikoan nahiz Erregistro orokorrean aurkeztu behar dira, 20 laneguneko epean, lehiaketarako deiari buruzko iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, eta epea amaitzen den eguneko 14:00ak arte.

694. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4783 Enpresa eskaintzaileen proposamenak Gipuzkoako Foru Diputazioko Gazteri eta Kirol Departamentuko Idazkaritza Teknikoan nahiz Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira, 20 laneguneko epean, lehiaketarako deiari buruzko iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, eta epea amaitzen den eguneko 14:00ak arte.

695. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0001 Zerga-bilketa eta Kontabilitateari buruzko Jarraipide Orokorreko 55-2. erregelan xedatutakoa dela bide, Bizkaiko Egunkari Ofizialean sar dadin, honako honen bidez zordunari aipatu bahiturako idaztoharra jakinarazten diot, tasazioan eskuhar dezakeen peritu bat izenda dezakeela ohartaraziz, espediente hau, garaia denean, Zerga-biltzailetza Zerbitzuetara bidaltzeko xedeaz, enkantea baimentzeko, aipatu araudiko 131. art.arekin bat etorriz; zordunari espedienteko higiezinaren jabetza tituluak ekar ditzan gonbidapena egiten zaio, adierazi den erregistroan bahitu den finkaren jabarizko titulazioari buruz dauden edukinei buruzko ziurtagiria lortzeko sortu eta sor daitezkeen gastuak haren pentsutan ordainduko direlarik.

696. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0001 Aurreko diligentziaren aurka, Zerga-biltzailetza Zerbitzuei, honako hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratu eta hamabost egunetako epearen barruan, erreklamazioa jarri ahal izango zaie (Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 186. art.).

697. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 100. artikuluan xedatutakoa betetzeko, aipatuko diren zordunei aurreko probidentzia jakinarazten zaie, ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean sartu eta hurrengo hogeita lau orduetako epemugaren barruan, printzipal, errekargu eta arauzko kostuen ziozko zordunketak ordain ditzaten agindeia egiten zaielarik, bestela, besterik gabe, haien ondasunak bahitzeari ekingo zaiola ohartaraziz.

698. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Eta bertan dauden helbideetan zordunak non dauden jakiten ez delako, ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatu beharreko hamabost egunetako epemugaren barruan, haiek beraiek edo ordezkari baten bitartez bakoitzari irekitako espedientera ager daitezen agindeia egiten zaie, egun horiek agertu gabe igarota, ihesle direla adieraziko dela ohartaraziz eta espedienteen izapidetzari eman beharreko jarraipena eta jakinarazpenak Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 99. artikuluan aurrikusitakoaren arabera eginez.

699. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Aurreko probidentziaren aurka, hamabost eguneko epearen barruan, Ogasuneko Diruzaintzari birjarpenezko errekurtsoa, edo Ogasun eta Finantza Saileko Bizkaiko Foru Auzitegiari ekonomia-administraziozko erreklamazioa, jarri ahal izango zaie, epe biok iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatu behar direlarik; nolanahi ere, errekurtsorik jartzeak ez du premiamenduzko prozedura etenen, Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 189. artikuluan aurrikusitakoaren arabera eta haren baldintzetan salbu.

700. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0007 Honako foru agindu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

701. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0008 Honako foru agindu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko den egun berean jarriko da indarrean, eta ondoreak 1993.eko urtarrilaren 1az gero izango ditu.

702. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0013 2. Honako foru dekretu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko den egun berean jarriko da indarrean.

703. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Egun despistatuenak ere bi hizkuntza ofizial daudela onartzen duenean.

704. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Izan ote daiteke kalitatezkoa hizkuntza ofizial bat, euskara, ikastea ziurtatzen ez duen Hezkuntz Sistema?

705. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Hala ere pleno aretoan egindako ekintza ofizialean alkateak eginiko aurkezpenean omenduaren lagun bezala beharrean karguari buruzko xehetasunak eman eta Aguirianori hitza eman zion alkateak.

706. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7160 Baloraketa: diploma eta titulu ofizialek gehienez ere 2 puntu arte balioko dute.

707. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7160 Egitarau ofizialak oinarri hartuta, horrela banatuta emango dira puntuak:

708. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7162 Egitarau ofizialak oinarri hartuta, horrela banatuta emango dira puntuak:

709. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7155 Egitarau ofizialak oinarri hartuta, horrela banatuta emango dira puntuak:

710. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7278 1. - Unibertsitatearen izaera eta helburuez.
2. - Unibertsitatearen egituraz.
3. - Unibertsitatearen gobernuaz
4. - Unibertsital elkarteaz.
5. - Unibertsital elkartearen laguntzarako zerbitzuez.
6. - Unibertsitatearen ekonomi eta finantz erregimenaz.
7. - Hizkuntza ofizialen erabileraz.
8. - Estatutuen erreformaz.

711. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7314 Beste Iragarpen Ofizial Batzuk

712. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7964 c) 1993-94 ikasturtean titulu ofiziala lortzeko ikasketen bigarren zikloko azken kurtsoan matrikulatuta egotea Unibertsitateko irakastetxeetan.

713. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 Unibertsitateek eskeiniko duten eredu ofizialari jarraiki betetako eskeidazkiak, ikasleak bere ikasketak egiten ditueneko Unibertsitateko beken Unitatean aurkeztuko dira 1993ko urriaren 15 baino lehen, eguna eta izenpea eraz jarrita eukiko dituztela.

714. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7967 c) 1993-94 ikasturtean irakaskuntza ofizialean egitea bera matrikulatuta dagoeneko ikasketak.

715. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Iturri ofizialen arabera, Gobernuak kontu handiz dihardu arazoa aztertzen, oposizioa eta komunikabideek ohartarazi baitute, Italiarentzat okerrena dena ahaztu eta berriro hastea litzatekeelako.

716. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Errepublika honetako iturri ofizialek atzo goizean emandako lehen datuen arabera, emandako botoen % 97 eskuratu zituen Auxevek.

717. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0011 a) Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaletxeetako iragarki arbeletan mugaketari buruzko erabakia argitaratuko da.

718. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0011 3.- Mugarrien berrikuspena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarriko da gutxienez hilabete lehenago, terreno mugakideen jabeek parte hartu eta egoki derizkieten erreklamazioak egin ahal izan ditzaten.

719. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0012 3.- Onartutako erabakiaren arabera bidezkoa bada, plano ofizialak aldatuko dira.

720. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0002 Jarraian argitaratuko diren administrazio egintzak, zerrenda berean argitaratuko diren zergadunei, ezezagunak izatearren, haien egoitzak ezezagunak izatearren edo beste kari batzuengatik, 1994.11.30era arte ezin jakinarazi izan zaienez gero, Administrazio Publikoen Lege Araubideari eta Administrazio Prozedura Arruntari buruzko Legeko 59.4. artikuluan eta aplika daitezkeen bidezko gainerako xedapenetan xedaturiko betetzeko, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean jendaurrera azalduko da.

721. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1080 Beste Iragarpen Ofizial Batzuk

722. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3434 6.- Espedientea non eta noiz aztertu: Udal honetako Kontratazio Atalean, 09:00etatik 13:00etara, iragarpen hau lehen argitaratzen duen aldizkari ofizialean Estatukoa, Euskal Autonomi Elkartekoa edo Gipuzkoakoa agertu eta hurrengo astegunetik aurrera, proposamenak aurkezteko epea bukatu arte.

723. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3434 7.- Proposamenak aurkezteko epea: Goian aipatutako leku eta orduetan, hogei asteguneko epean, iragarki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

724. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Mundu osoko kritikariek Veneziako Zinemaldiaren aurtengo ekitaldiko filmeen kalitate kaskarra nabarmendu dute, sail ofizialean lehiaketaren barnean parte hartutakoena bereziki.

725. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Kontuan izan, aurtengo sail ofiziala egile gazteen lehen edo bigarren filmeez osatuta egon dela osotasunean.

726. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0014 2. Honako foru dekretu arauemaile hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratuko den egun berean jarriko da indarrean.

727. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0003 Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den egun berean jarriko da indarrean, eta ondorenak 1995.eko urtarrilaren 1az gero sortaraziko ditu, baina onetsi diren xedapenetan ezarritako epeetan eta baldintzekin.

728. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0015 Aurreko xedapenean aipatu diren zeinu, indize edo moduluak, eta moduluak eta indize zuzentzaileak 1995 eta 1996. urteetan ezarriko dira; baina azkeneko urte honetakoen balioa foru agindu baten bitartez eguneratuko da, eta foru agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da 1995.eko abenduaren 15a baino lehen.

729. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Bertsio ofizialaren arabera, Joxe Marik leihotik salto egin zuen eta eskapo hasi zen.

730. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Herrian, bertsio ofizialaren sinesgarritasuna zalantzan jarri zuen jende aunitzek, Joxe Mari hirugarren pisu batean bizi dela kontuan hartuz, zaila baita bertatik salto egitea.

731. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00005 Horgatik laborantza behar da azkartu, enpresa ttipiak eta ttarroak akulatu, ofizialeak sustengatu eta salerosketariak zirikatu betiko trentinatik mugi diten.

732. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ez igurika beraz laguntza ofizialik, den mendrenik ere, adibidez, Frantzia aldetik, alderantziz baizik.

733. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Gu ados gaude Indar enpresaren etorkizuna lantzerakoan, ados egon gaitezke egungo lantegian etxebizitzak eraikitzearekin (beti ere babes ofizialekoak izatekotan), baina ez gaude inola ere ados Igartza Jauregi ondoan egin behar diren beste 150 etxebizitzekin, pentsatzen dugulako ingurune hori Beasaingo herritarroi geratzen zaigun aisialdi, kirol gune... Indarreko baratzak apropos bakarra dela (hiri erdian zegoena, nola ez, etxebizitzez bete ostean).

734. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00001 Hain zuzen ere, etxebizitzen gainean, Jose Luis Ramos Urangak aurreratu du babes ofizialeko 1.425 etxebizitza inguru eraiki asmo dituztela.

735. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 00001 Gobernu batekin badu euskal lurrak bere agintaritza barnean, eta kanpoan, mundu guziaren aintzinean, bere ezagutza ofiziala, euskal mintzairak, kulturak, ekonomiak bere zuzenen zaintzalea, eta horrek ni hunkitzen nau, bai-eta zu ere, beste gobernu batzuen menekoak eta oro, Nafarroa Otxagabiako oihantzaina, Santa-Graziko artzaina, Bizkai-Elantxobeko arrantzalea, nola Mondragoi-Arrasateko industrilaria edo Agurain aldeko nekazaria Araban eta Gipuzkoar-Lapurtarrak.

736. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Islan eta aterbean Nafarroako ofiziale jeinutsuenen erakusketak ere bi behako mereziko ditu, berdin arto irinezko talo bat jastatuz.

737. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 9.30etan meza, 11 orenetan estrenatze ofiziala, 12 orenetan hurrupaldia eskainia izanen da, aratsaldean 3 orenetarik 8ak arte, elkarteek erakutsiko dituzte beren kirol ala kultur lanari doazin ikusgarri labur batzu.

738. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Xabier Vélez Medrano Foru Parlamentario jaunak etxe langileen gizarte- eta lan-aurrerabidea sustatzeko aurreikusitako jarduketei buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

739. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Galdera hori 1998ko martxoaren 25eko 21. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

740. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak Iruñeko kongresu jauregi-entzutegiko eraikuntzaren eta kudeaketaren balizko pribatizazioari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

741. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Galdera hori 1998ko martxoaren 25eko 21. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

742. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Jesús Javier Arteaga Olleta Foru Parlamentario jaunak Nafarroako Gobernuaren babesean dauden nerabeei buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

743. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Galdera hori 1998ko apirilaren 14ko 25. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

744. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Begoña Errazti Esnal Foru Parlamentario andreak Altsasuko Aluminios de Alzania enpresari ezarritako ingurugiro arloko zehapen-espedienteari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

745. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Galdera hori 1998ko martxoaren 17ko 19. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

746. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00011 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Ion Iñaki Erro Armendáriz Foru Parlamentario jaunak Nafarroako Gobernuak ugatzari buruzko bileran parte hartu ez izanari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

747. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00011 Galdera hori 1998ko martxoaren 31ko 22. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

748. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak musika irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta udal musika eskolen finantziazioari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

749. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Galdera hori 1998ko martxoaren 25eko 21. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

750. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak Nafarroa minusbaliatuen lan-integraziorako egitarauen barnean sartzeari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

751. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Galdera hori 1998ko martxoaren 31ko 22. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

752. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Juan Cruz Alli Aranguren Foru Parlamentario jaunak Kolonbiako bake negoziazioen aurretiko topaketak burutzeko Nafarroa hautatzeari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

753. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Galdera hori 1998ko apirilaren 14ko 25. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

754. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, José Javier Sánchez Turrillas Foru Parlamentario jaunak Arakil ibaiaren habitata leheneratzeko aurreikusi diren jarduketen garapenari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

755. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Galdera hori 1998ko martxoaren 17ko 19. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

756. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00018 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak zaharberritze lanak egiteko laguntzak edo dirulaguntzak emateari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

757. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00018 Galdera hori 1998ko martxoaren 31ko 22. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

758. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00018 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, José Javier Sánchez Turrillas Foru Parlamentario jaunak ibaietako ekosistemak kontserbatzeko eta kudeatzeko Foru Lege proiektu bat Parlamentuari igortzeari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

759. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00018 Galdera hori 1998ko martxoaren 31ko 22. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

760. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Trazatua ofiziala egin arte ezin dugu ja egiten ahal, gero hasiko gara mugitzen.

761. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Oraindik gauza garbirik ez dakigu, baina trazatu hori ofiziala egiten bada, baztango alkatearekin bildu eta zerbait egin beharko dugu guk ere.

762. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Jendeak erraten dit zerbait egin beharko dugula, baina trazatua ofiziala egin arte ezin dugu gauza handirik egiten ahal.

763. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0005 Urtebete baino gehiago itxita egon ondoren datorren urtarrilaren 13an, zapatua, izango da Zaraia zinemaren inaugurazio ofiziala.

764. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 -Foru Dekretu honek Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

765. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 1995.eko abenduaren 1ean, hainbat negoziazioren ondotik, Administrazioaren eta sindikatuen arteko akordio bat sinatu zen, Administrazioaren modernizazioari eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen 1996-999 eperako lan baldintzei buruz, eta Nafarroako Gobernuak onespena eman eta gero 1995.eko abenduaren 25eko 158. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen.

766. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 - Administraria, administrari-ofiziala, fotokonposizioko ofiziala, delineatzaile-ofiziala, informatikako sistemetako ofizial teknikoa, informatikako operatzailea, liburutegiko arduraduna: % 1,42.

767. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 - Lehen mailako ofiziala, lehen mailako hargin-ofiziala, mantenimenduko ofiziala, lehen mailako behargina: % 2,5.

768. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 - Foru Dekretu honek Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra, eta 1996.eko urtarrilaren 1etik aintzinera izanen ditu ondorio ekonomikoak.

769. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Foru Lege honek Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunean hartuko du indarra.

770. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Nik, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, Foru Lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut; Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean berehala argitara eta Estatuko Aldizkari Ofizialera igor dadila agintzen dut eta hiritar eta agintariei bete eta betearaz dezaten manatzen diet.

771. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4256 1996ko ekainaren 27an egindako ohizko osoko bilkurako ebazpena gauzatuz, agintzen da ebazpen hori Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

772. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4257 Lehendakaritza honek, Legebiltzarraren Araudiko 97. artikuluan xedatutakoaz baliatuz, agintzen du erabaki hori Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

773. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4247 Legebiltzarraren Araudiko 97. artikuluan xedatutakoa betez, agintzen da erabaki hori Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

774. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4252 Mahaiak, 1996ko uztailaren 11n egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea ondorengo zuzenketak, Langraiz Okako espetxean osasun-laguntza eta hezkuntza-zerbitzuak hobetzeari buruzko legez besteko proposamenari aurkeztu zaizkionak, eta agindu du Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara daitezela.

775. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 Mahaiak, 1996ko urriaren 8an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea etorkinen boto-eskubideari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

776. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4989 Mahaiak, 1996ko urriaren 8an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Herrizaingo-sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari eta Erakunde eta Herrizaingoko Legebiltzar Batzordeari bidal dakiela eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

777. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4989
1.- Egia al da Donostiako komisaldegian ez zegoela behar hainbat agintari?
2.- Aurreikusita al zegoen istilurik gerta zitekeela, asteburu gehienetan bezalaxe?
3.- Egia al da agintaririk ez egotearen zioa ofizialetarako lehiaketa izan zela?
4.- Sailak ez al du asmorik aipatu lehiaketak denboran zehar banatzeko, komisaldegien behar bezalako funtzionamenduari eragin ez diezaioten?
5.- Sailak ireki al du ikerketarik aipatu gertakizunak argitze aldera?
6.- Nola justifikatzen du sailak, lehiaketak direla-eta, agintarietako asko lanorduetan ikasten aritzea, edo beren lantokietan ez egotea?

778. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Mahaiak, 1996ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea ondorengo LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, Euskal Irrati Telebista publikoari kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako informazio eta prestakuntza programak emititzeko eskatzekoa, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

779. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5851 Mahaiak, 1996ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Osasun-sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, idatziz erantzuna izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

780. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852 Mahaiak, 1996ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, idatziz erantzuna izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

781. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 1988ko irailaren 8ko Lehendakaritzaren Ebazpen Nagusiaren arabera, agintzen da Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila Eusko Jaurlaritzatik jasotako komunikazio hau:

782. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0020 Eta ondoren produktua erakunde ofizialei eskaini, eta esan: Aizue, lagundu!

783. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0020 NSKren txosten ofizialetan bildutako istripuen laburbilduma:

784. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Arlo batzutan, itzulpen ofizialetan kasu, hizkuntz ereduekin gertatu dena gerta ez dadin, hots, eredu bi egotea.

785. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1052 Mahaiak, 1997ko urriaren 14an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Herrizaingo-sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari eta Erakunde eta Herrizaingoko Legebiltzar Batzordeari bidal dakiela eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

786. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Mahaiak, 1997ko urriaren 14an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde jaun txit gorenaren AGERRALDI ESKEA, Eusko Jaurlaritzak Amsterdamgo Itunaz egiten duen balorazioaz informatzeko egina, eta agindu du Kanpo Ekintzarako Legebiltzar Batzordeari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

787. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Mahaiak, 1997ko urriaren 14an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea administrazio publikoetatik laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten enpresek gutxienez ere laguntza horien % 3 I+Gn inbertitu dezaten beharrezko neurriak artikulatzeari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

788. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1208 Eusko Legebiltzarraren Araudian xedatutakoaren arabera eta 1997ko azaroaren 21eko ohizko osoko bilkuran hartutako erabakia gauzatuz, agintzen da Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila azaroaren 21eko 17/1997 Legea, Itsu-txakurrena.

789. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Eusko Legebiltzarraren Araudian xedatutakoaren arabera eta 1997ko azaroaren 21eko ohizko osoko bilkuran hartutako erabakia gauzatuz, agintzen da Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila azaroaren 21eko 19/1997 Legea, Euskadiko Podologoen Elkargoa Sortzekoa.

790. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Derrigorrez titulazio ofiziala behar duten osasun-arloko lanbideen artetik, podologia gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da; hala erakusten du Podologiako Unibertsitate Diplomatura sortu zuen ekainaren 24ko 649/1988 Errege Dekretuaren ondorioz antzeko diziplinetatik bereizi izanak.

791. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Mahaiak, 1997ko azaroaren 25ean egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea jaioberriaren identifikaziorako eskubideari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

792. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Mahaiak, 1997ko azaroaren 25ean egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea pertsonen aurkako lurreko minak guztiz debekatzeari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

793. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 - Langabeziak beheititze bat ukan duela iragan uztailean, horra zer erakutsi duten INEMeko kondu ofizialek egun hauetan.

794. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0003 Autonomia horretan Inperio Ruso Tsaristaren garaian ba zedukaten hala ere diru propioa, postalgo propioa, eskola propioa, suomiera hizkuntza ofizial, unibertsitate,... eta bertze; baina Errusiak nahi zuen Finlandia hala ere errusifikatu eta aitzitik finlandesek ez zuten errusifikatu nahi, hastio zutela bere buruak erruso bilakatzea.

795. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0003 Problema linguistikoa ere ukan zuten (dagoeneko soluzionatua), zeren populuak soilik suomiera (finlandiera) mintzatzen bazuen ere ofizialki ostera historikoki mintzaira ofiziala zen suediera lehenbizian eta gero.

796. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0003 Nola balitz egun euskal autonomietan, nahiz espainola erabili extraofizialki, ez ledin hizkuntza ofiziala euskara bera soilik baino.

797. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Auzapez eta Kontseiluen bazkari ofizialaren ondoan 130 bat presuna baiones eta Iruinesak bildu dira Baiona Xaharreko batzokietan konbenio herrikoiak erreberritzeko.

798. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Ez dugu laguntza ofizialik jaso eta, etxe potente bat ere ez da espedizioaz arduratu.

799. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Hiru urteko agintean, 5.000 etxebizitza inguru eraiki da, hauen erdia gutxi gora behera nolabaiteko babes ofizialaz.

800. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0007 Benta Berrin etxebizitzaren arazoa konponduko da neurri handi batean, batez ere, babes ofizialeko etxebizitza erosteko arazoak dituztenenatzat eta prezio librekorik ere erosi ezin dutenentzat.

801. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. eguren 0028 Joan den larunbatean ospatu zen afari eder batekin hasiak dituzte dagoeneko festak, berez, ostegun honetan Indiano baserriko Josetxo Salaberriak egingo duen pregoia eta etxefuegoaz emango bazaie ere hasera ofiziala ospakizunei.

802. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. irastorza 0014 Intxaurrondorako aurrikusi den desberdintasuna honako hau da: Marrutxipin babes ofizialeko etxeak 50 izan ordez, 150 izango dira.

803. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Biltzarreko Erregelamenduko 133.6 artikuluan ezarritakoa betez, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendi Batzordeak Nekazaritzako finantzaketari buruzko legezko lerruneko xedapenen testu birbildua onesten duen apirilaren 4ko 133/1991 Foru Dekretu Legegileko Ureztalurrak ezartzea III. Titulua aldatzen duen Foru Lege Proiektuari buruz eman duen Irizpena Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzen da.

804. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Proiektu hori 1994ko ekainaren 20ko 40 zk.ko Biltzarreko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

805. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Foru Lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean bertan hartuko du indarra.

806. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 Biltzarreko Erregelamenduko 110.1 artikuluan ezarritakoa betez, Martín Landa Marco Foru Parlamentari jaunak Madril-Iruñea trenbideari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzen da.

807. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 Galdera hori 1994ko irailaren 15eko 53 Zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

808. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Biltzarreko Erregelamenduko 133.6 artikuluan ezarritakoa betez, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendi Batzordeak Nekazaritzako Azpiegituren erreformari buruzko Foru Lege Proiektuari buruz eman duen Irizpena Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzen da.

809. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Proiektu hori 1994ko ekainaren 20ko 40 zk.ko Biltzarreko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

810. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 1994ko urriaren 4ko 57 zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren.

811. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0025 Biltzarreko Erregelamenduko 133.6 artikuluan ezarritakoa betez, Ekonomi eta Ogasun Batzordeak Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordeek eskaturik, zenbait datu jakinarazteko betebeharra arautzeari buruzko Foru Lege Proiektuari buruz eman duen Irizpena Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzen da.

812. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0025 Proiektu hori 1994ko urriaren 15eko 60 zk.ko Biltzarreko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

813. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0025 1994ko azaroaren 14ko 68 zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren.

814. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0026 Foru Lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean berean hartuko du indarra.

815. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0007 Biltzarreko Erregelamenduko 110.1 artikuluan ezarritakoa betez, Socialistas del Parlamento de Navarra Parlamentari Taldeak Nafarroako liburutegi sareari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzen da.

816. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0007 Galdera hori l994ko azaroaren 24ko 70 zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aidizkari Ofizialean argitaratu zen.

817. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Biltzarreko Erregelamenduko 110.1 artikuluan ezarritakoa betez, Ezker Batua-Askotariko Parlamentari Taldeak Castejón-Corellako Osasun Eskualde Oinarrizkoan Osasun Kontseiluaren bilerarik 1993tik deitu ez izanari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzen da.

818. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Galdera hori 1994ko abenduaren 1eko 73. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

819. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0015 Biltzarreko Erregelamenduko 110.1 artikuluan ezarritakoa betez Socialistas del Parlamento de Navarra Parlamentari Taldeak 1994ko Aurrekontuetako zenbait lerrori buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzen da.

820. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0015 Galdera hori 1994ko urriaren 20ko 61 Zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

821. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Inaugurazio ofiziala goizeko hamaiketan burutu eben instituzioetako ordezkariek, Esther Larrañaga Ingurugiro Sailburuordearen presentziaz.

822. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Horrela, Salabururi, Azkarateri edota UPV-ko Prentsa Sailari hainbeste aldiz eskatu diegun bertsio ofiziala eskaintzen diegu gure irakurleei.

823. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Horrela, sistema juridiko bakoitzak, hura sortu duen Estatuaren historiari eta hizkuntza (ofizial)ari loturiko bilakabidea izan ohi du.

824. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berba 1993 0004 Oraingo honetan, eta Gipuzkoako Asistente Sozialen Elkargo Ofizialaren enkarguz, UZEIk Gizarte-Laneko hiztegi bat prestatu du, 650 bat kontzeptu jasotzen dituena euskaraz, gaztelerazko ordainekin.

824 emaitza

Datu-estatistikoak: