XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, Eucaristiaco escutapen miragarriyan, au da, altaraco sacramentu santuan ta ostiya consagraduco zatiric chiquiyenian bera daguala Jesucristo gure Jauna, ain eguiz ta ain osoric, zein da zeruan leguez.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Ostian, arasa, mai, alki ta ontzi, egokien diran eraz jarriak.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Ostia artuaz: Zeruko ogia artu ta Jainkoaren izenari ots egingo diot.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Zer dago ostian Mezerdiko itzak esan ezkero? Jesukristoren gorputza, bere odol, anima, Jaungoikotasun ta guzti dago Osti Donean, Mezerdiko itzak esanezkero.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Beraz, Mezerdiko itzak esanezkero Jesukristo osorik dago Ostian eta Kalizan? Mezerdiko itzak esanezkero, Jesukristo osorik dago osti osoan eta osorik osti-puxka bakoitzean, eta berdin kalizan.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero bai al da ostian ogirik eta kalizan ardorik? Ez jauna, Mezerdiazkero ez da, ez ostian ogirik, ez kalizan ardorik; ogi ta ardo usaia, gozoa ta gañerako eraskiak baizik.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia, puskatzen bada, puskatzen al da Jesukristo? Ez jauna, Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia puskatu arren, Jesukristo bera ez da puskatzen; puska guztietan eta bakoitzean osorik gelditzen da.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Munduko Osti Done guztietan bai al dago Jesukristo? Bai Jauna, Munduko Osti Done guztietan, antxe dago Jesukristo.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Eman zizquion erropac, eta baita barcatu ere zor zion dirua, baña condizio batequiñ; eta condizio au zan, ecartzea judioari aldarean artzen zuan Ostia consagratua.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Ostia Santua icustean, asten da judioa aserrez irazequitzen, zulatzen du bera asco aldiz, eta ateratzen da Odola borboraca.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Botatzen du Ostia sutara, baña an dabill gora ta beera, garren gañean, deseguiñ gabe.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Sartu zan jendea eche artan, eta nola echeco tresna guziac icusi zituzten Odolez bustiric, belaunicatu ziran Ostia santuaren aurrean; eta Ostia au, Odola zeriola, juan zan bera bacarric emacume debota batec zeucan baso batera eta onec eraman zuan bere alasse urren zegoan Elizara, au da San Juan Grebe-coarenera, eta an iraun zuan Ostia santuac laureun urtean.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 (...) sacrificioarekin bat eginez Nola gintezken meza sainduaren entzutera, ahal dugun guziez behar lehiatu. Arrazoin onez ahal ez dugunean, artha har dezagun aphezarekin bat egiteko, arimako begiez ostia sainduaren altchatzen, eta mahain saindurat ostia sainduarekin etortzen ikhusten baginu bezala; ostia saindua orduan adora dezagun, comunione izpiritua egin dezagun, erran nahi da Jesus errezibitzen baginu bezal bezala egin zerbeit othoitz aintzinean eta ondoan: oi pratika salbagarria eta baliosa!... Hurusak hola funtski egiteko artha izanen dutenak elizan ahalaz, bertzela zaren lekutik.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jesus, zeru-lurren Erregea zeruko izpiritu dohatsu guzien bozkarioa eta zoriona, Ostia sainduaren azpian gordetzen da, gure ganat ethortzea gatik komunione sainduaren bidez.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ostiz jantzitako zurezko kajara ustu, ta zanpatua euki ordu batzuetan.

16. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 OSTIAN BIZI ZARA.

17. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 Danak:
Ostian bizi zara
Gau ta egun nigaitik
Maiteko zaitut beti
Biotz biotzetik
.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Eta joan zan, ostietatik, Etxetorre'ko zaldi baltza bidean arrapauta.

19. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Apaizak eskuetan artzen du platertxoa ostiarekin eta esaten du: Ar zazu Aita Santua, Jaungoiko guzialdun betikoa, kutsugabeko opari au.

20. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 6- Jesus bizirik izaten da aldarean? Ba, zeruan bezala, bizi izaten da; bainan gordea izaten da ostian eta kalitzan.

21. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Ostia erraten zaio.

22. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0007 BATEK.- Jainko guziz boteretsua, onhets zazu, othoi, ostia garbi hori.

23. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0007 DENEk.- Ofreitzen dautzugu ostia hori gure bekatu eta lazakerientzat, Meza huntan diren guzientzat,
BATEK.- Bai eta bizi ala hilak diren giristino guzientzat,
DENEK.- Balia bekigu guzieri zerurat joaiteko.

24. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 Ostia Sainduaren puskatzea

25. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 Ostia + garbi, Ostia + saindu, Ostia + churi hau, bethiereko biziaren Ogi + Sakratua eta bethiereko salbamenduaren Kalitza.

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 Onhar guk egin eskaintza: Ostia eta kalitza.

27. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Urtero Ostia gorantz,
Eliza pitzatu-antz.
Ostia gora-gora...
.

28. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Urteak urte joan,
ta abaderik ez an.
Ostia bakar gorantz
.

29. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Ostia urreratzen...
Eleiza pitzatuten...
Eiztaria geldi ez
.

30. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Eleiz-sapai jaus bein,
zabaltzen ortze urdin
Osti zuri-gaiñean
.

31. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Ostia gora geldi...
Ba-dator udabarri,
eleiz-ondarra loraz
.

32. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0077 PEDRO.- Latzago jokatzen genuen... olatuei eutsi arrokei helduta... hostia listuan botatzea komulgatu ondoren... ezkerretik gidatu....

33. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00081 Telegrama hosti hori!

34. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Ostia, ostia, esan zuen aditzeko moduan.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0204 - Ura, lurrarentzako, odola bezala da, ostia!- esaten zuen Ostianok.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0167 Apaiza leizean sartu zen bere kolkoan hosti santua zeramakiala.

37. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 - Hi, haizkora mutur! Hik begiratu egin dostak, kabuen zortzi! Hori etxotsat nere amai be permititzen!
- Nik hiri begiratu?
- Bai, urte kanpora bi hostixa emon bihar dostat eta!
- Bi hostixa? Hi ez hago burutik sano, lehenenguakin lurrian najaok eta.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Zer edo zer
L'ostia gozak!!
Eske euskaldunok l'ostia gozak!!.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Custionvasca dela, edo Aletixa-Erreala dela, edo Himalaya dela, edo besteon banderea dela, edo loteriako lodia dela, edo loapa dela, edo batzuren gaixotasun psikologikoak direla, edo ezdakitzer badakitzer dela... euskaldunok l'ostia gozak, beti-beti teletipoetan.

40. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00021 Hotia!

41. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00089 - Ostia! Barka ezak! Ez nauk konturatu!

42. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00241 Patena ostia sagaratuarekin eta kaliza hartu eta, biak jasorik dauzkala, esaten du:

43. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00257 Gero, patena edo kopoia hartu eta jaunartzeko daudenengana joaten da: eta, ostia sagaratua pixka bat jasorik, bakoitzari erakutsi eta esaten dio:

44. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Ostia, lehenago pentsatzen badut...! Ez nuen honelakorik espero.

45. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00067 Ea ez nauten kale borrokaz edo antzeko ezertaz akusatzen; bestela akabo, bolada luze baten ez ostegunik ez ostiralik ez ostiarik.

46. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00090 Leku librerik egonda, ze ostia eseri behar dik aiton zahar honek nire ondoan?, pentsatu zuen bidaiari gazteak deseroso

47. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00074 Beñat nahigabeturik dago, eta zerbait gehiago xuxurlatu du: ostia!

48. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00185 - Hi, Antonio-esan zidaan diximuluan-. Oztia, hauek ez dituk gure nobiuk!

49. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0062 maitantum. Amodioak emandako ostiak leuntzeko krema pena-aringarria.

50. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00071 Nik igandero hoi probatzeko
hartzen det nere denbora
ta azkenengo jan nuen harek
ez zian egin mejora;
komonera joan ta isuria
bai behera eta bai gora;
nik pekaturik ez det egin ta
ostiana izango da. (bis)

51. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00071 Beraz ostia hartu zenuen
ta estuasun ugari;
komunerako premia laister
omen zenuen nabari.
Jakin ezazu mesede eiteko
hartu behar dela hori,
baina ez dio tripai egiten
baizik izpirituari.

51 emaitza

Datu-estatistikoak: