XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Orre gaitic bada otsan otsan ichiten zan mespreciadua izaten; eta eroapen eta sendotasun andiaz egoan jooca eta colpeeca erabillenacaz; ez eutsela gorputza alboratuten, ez arpeguia biurtuten; cer gaitic icusi eroian gaizto areen escuz eta aleguiñez, bere Aita Beticoac bere buruan, auqueratuen ispillu eta moldetegui bat ereguiten ebala.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

3. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Illargibetearen muin
aratzez jayo t'aziya,
ni naiz gaberdi otxanak
maita dun lore biziya
.

4. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0459 Azko jakiña zeralarikan
eta orlako abilla,
agertu nairik ez dezu iñoiz
aunditasunaren billa
ezin esan dan ainbatekua
otsana eta ixilla,
pare gabeko donostiarra
eder ona ta umilla
.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Berak, otzan ta apal, etzuela deirik, bokaziorik etzuela erantzuten zion.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen arteko batzuek, batez ere berarekin adiskidez lotuak izan zeratenok, izan liteke, bere bizitzeko gertaera au entzunez, arrituxe gelditu ta gainera aopean onelako zerbait esatea: gure erritar maitegarri au otzana zan, ezekien gora-goraka inoiz asten; apala zan, losintxa ta itz goxo ta gorespen-bila etzan bein ere ibiltzen; epetsua, egoarriduna ta odol-ila zan.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Apala ta otzana ta ur-ila de Genesarettko itxasoxkoa, auzoko mendiak txulo batean osin bat bailitzan daukatena.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 (...) otxan-otxan etsitzen degunezkero, zer dala-ta zuek guri arrika?.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Leorr bi ta lau artza askatzen dabez, pizti gosezto aek ziñopa biok ezpaz urratu, agiñez birrindu ta zatika jango ebezalakoan; baña Jangoikuak alan nai-ta basapitiok ziñopen aurrean otzan-otzan agertu ziran eta ezetariko kalterik ez eutsen egin.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Baña ames osoa iragarri nai dauskat: otso txiki ori karmeldarren eleizan sartuaz, bildots otzan biurtuko zoala be ames egin nayoan.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ezbaita izan bear gizonak gizonarentzat otsua eta gauba illuna baizik eta arkume otxana eta argi egi erakuslea zabalduitzazute zuben beso maitekorrak erri guztiyetara eta erakutsi gure gazhasi, beren buruaren gogo zatarraren morroi izateko, bañon gauz goragarrietarako eman diyola Jainkoak gizonaren izaera.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Zintzoa, mena, otzana da.

13. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 12. Otzanak dira - azkenez eingo - jaun lurrean, ¡Arein bakea - biotzetako - poz betean!.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 1. Aukeratu egizuez, ba, Jaunari dagokiozan lako gotzaiñak eta laguntzailleak: gizonezko otzanak, diru-goserik ez dabenak, egizaleak eta aztertuak izan daitezala: igarleen eta irakasleen (liturji) egikizuna eurak be beteten dautsue-ta.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 7.- Gurutza astuna leporatu ta bildots otzana eriotzara lez, urkamendira eroan zinduezan, ene Jesus on gozo....

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Eskuak lotu ta otxan etorri zaigu, bañan oldozkor nola iges-egin.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 An zegon Abel, bere anaiak il zuen arkumetxo garbia eta otzana.

18. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 - Leenengo, idatz-atal auek irakurri itzazu:
Jaunagatik katepean lotuta nagoan au erreguka nagokizue, bada: Berak egin zizuten deiari dagokionez ibilli zaitezteela, oso apal, otxan eta pazientzi aundikoak izanik; elkarren uts-egiñak maitasunez eramanik espirituen elkartasunari pakelokarriz eusteko arduraz Efesotarreri 4,1-3.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Eta gainera otzanak, mantsoak izan daitezela; ezpere, kosk edo hatzaparka egiten badute... nork emango die jaten, e?
- galdetzen du Mertxek.

20. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0018 Untzi Karabela desegiteko indar ahaldunak non zituen orain gordeak hain bare eta mantso zagerien itsaso otsanak?.

21. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Usoa animalia apala eta otzana da; otsoa berriz, basatia eta zakarra.

22. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0025 Kristo, aldiz, otzan ta ezti dager.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0028 Lili xirpilen artean jarri zen, otzan, txakurño bat bezala, paisajeari begira.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0089 Otzan-otzana da.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Kolektiboki hartuta, herriari bagagozkio, anaitasun eta berdintasunezko izpiritu otzanari.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0273 Batetik, kontalari orojakile kultua; bestetik, eta horren kontrapuntu, kontalari horren gidaritza onartzeko prest dagoen narratario otzana.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0277 Eta ezta hori ere ez dute egingo ez pertsonaia nagusiak, ez bigarren askok ere: otzan-otzan onartuko dute kontalariaren ezarpen hori ere eta beren mintzaira propioaz desjabeturik igaroko dira fikziora.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0129 Hau lanindar kooperatzaile eta otzana lorteko bide bat da.

29. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0182 Doatsu otzan eta eztiak: Agindutako lurraz baitira jabetuko.

30. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Aurrenengoz, eskuperatu aal izan zituan eleak, ardi makal eta otzanak iñolaz ere.

31. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Berez bakartia, lasaia, otzana Eztia, mantsoa den izaki ttipi hau gaiztakeriarekin lotu izan du gizakion imajinazioak.

32. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Lanean, emakumeak arretatsu dira eta otxan, lana atsegin dutenean. Anitz urte daramat emakumez inguratua eta ezagutzen ditut. Horiek ditut neure laguntza eta musa. Neure emaztea dut, lagunik hoberena ezezik laguntzailerik hoberena ere. Zori handi bat da hau eta erreztasun handiak ditu ematen.

33. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0041
Zuregatik hau eta bestea
taiutzeko prest nengoke
bion arteko tratu otzana
ederki ahitu arte.
Honenbestean zure baietza
ez denez lortuko merke
dei egingo dut fuerte,
boza lakartu bitarte,
gai ez naizenik ez uste.
Maitasunaren gatibu nauzu
kaiola hertsian tente
zinez diotsut ene bihotzak
zu besterik ez du maite.

34. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0034 Baina aitonak segituan ahantzi zuen lehen inpresio txar hura eta erabat harrapatu zuen ipuinaren ilusioak: gizon batek, bere eserleku faboritoan eserita, ate nagusiari bizkar emanez, nobela baten azken kapituluak irakurtzen ditu arratseko azken argi otxanean.

35. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0093 Emakume zahar eta atseginek senarra garbitzen zuten hogei urtez ezkonduta zoriontsu bizi izan ondoren, bankuko enplegatu txikitxo bezain otzanek usterik gutxienean iruzurretan hartzen zuten dirua... ez zegoen jakiterik zer gertatuko zen.

36. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0050 -Lurrari emakumeari bezala egin behar zaiok, gozo-gozo alegia, otzan izatea nahi baduk.

37. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0038 Piragua zeritzaten batel antzeko hari eta gorputzetan zauriak zituztela ikusi genituelarik, lehor irmotik bila etortzen zitzaizkiola otu zitzaigun, hain ikusten genituen otzan eta menekor, ziur esklabutzat erabiltzen zituztenaz.

38. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 - Egun batzu gehiago eta zelak ez dizu kili-kili egingo; aste pare bat barru etxekoandrea bera igoko zaio gainera: bildotsa baino otzanago jarriko da.

39. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0120 Bidutzia, ordea, amarengana egin eta odol baltsan miazka hasten da, bere jainkotxiki aurpegi otxan harekin.

40. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0069 Eta Joxe Mari harakina, Pablo apaiza, Luis Koldo medikua, Izaskun tabernaria, Miren psikologoa eta seiok otzan-otzan sartu ginen Kororen atzetik.

41. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Beraz, esaldi ospetsu honen esanahiak (esanahirik baldin badu) zera izan behar du: gizakia dela gizakiarentzat otsoa beste sorkari otzan batentzat dena, ardiarentzat dena adibidez.

42. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Guztiak ez direla izaera horretako otsoak, haatik, erdiak edo gehiago errugabe eta otzan direla.

43. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00067 Egun, meatzeak itxi dira, baina gure zorionerako pottokak han daude, mea-arroan. Zuhaiztiko eta Galdamesko mendietan, aitamak bizi izan eta nekatuta, isilean eta otzan hil ziren lekutik hurbil.

44. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Honen erakusgarri sendoa da gizarte post-modernoetan barra-barra zabaldu den pasibotasunaren gaitza. Populazioaren gehiengoa ez da gauza pentsakera propioa eta independientea burutzeko. Sistema politikoak eta ekonomikoak herritar otzan eta geldoak nahiago ditu euren legitimazio maila ere errezago gauzatzen baita era horretan.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0145 Animalia basatia otzan bihurtu:

46. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Hirea, bide batez esan, ez huen haizeak edota ikusle otzanen txaloek izkutatzen duten zortziko txiki xumea bakarrik gure arteko muga, Ipar eta Hego artekoa gainditzeko adina indar izan duenean.

47. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0006 Elkarrekin bizitzeko lagun otxanagorik ez da.

47 emaitza

Datu-estatistikoak: