XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Batzar oyetako batian erabaki genduan egun bat igarotzea sendi bateko umiak bezela, erriko eta erbesteko abertzale maiteakin egiten giñuztelarik zenbait euzkel-pesta, izendatzen ziralarik itz neurtzalleak eta palankariak.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Utzirik bada palankariak gelditu, giñan itz neurtzalleakaz.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Arratsaldian Ibaiondo ostiko zelayan ezpatadantzariak, palankariak, aizkolariak zantzolariak eta onen ostean eusko erara dantzak, jorik soñua eres-batzak eta txistulariak. ASUKO.

4. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Uri onetako iokalariak, nai pelotariak direala, nai palankari nai osterantzekoak direala, eredutzat edo legetzat artuta dauke: iokalari onak iokoan bertan baiño iokoa bera ipinten geiago nekatu bear dabela.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Eta ala nola agertzen zan une artan Joañixio: mutil bikaña, sabel txikixeagoakin palankari izan leikiana, bere begi orlegikin, bizardun, bizarra kentzeko lan ori pampan lan txarra zalako, bizkar zabala, ankak pitiñenbat okertuk zaldigañean asko ibilita.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0148 Palankarien kirola erabat ezkutatu zaigu.

7. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0018 Bateko laixterkalari ta txinga eta besteko arri-jasoketa ta palankari.

8. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Euskaldunen jokoak, Palankariak

9. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Gure erriko oitura ta jolas oietatik bat aipatuko dut: palankariak.

10. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Askotan, ez dituzte palankariak berak egiten desapioak, beste norbaitek baizik.

11. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Baña palankariak berak ere egiten dituzte batzutan trabesak.

12. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Palankari baten desapioa besteak artzen duanean, beren artean azioak jarri besterik ez dute egiten: apostua zenbatekoa izango dan, noiz egingo dan eta nola, zer eratan jokatuko duten.

13. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Geienetan apostua baño illabetez lenago erabakitzen dira azioak, ta illabete ortan guzian, palankariak oitzen ibiltzen dira, apustu egunean beren gorputzak bear bezela egon ditezen.

14. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Esandako ordurako, an agertzen dira palankariak, beren palanka-garbitzalleak besa azpian palankak dituztela aldamenean.

15. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Palankaria abarantara-artzeko atzetik asten da txiba lez jiraka ta aspartzua bukatzen dan tokitik, indar guztiz, an botatzen du palanka bere alderik lodienetik lurrean sartu dedin.

16. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Naparru`ko Erribera`n ere palankariak orrela botatzen dute, baña aiek ankak mugitu gabe espatzuaren gaiñean jarririk bota bear dute.

17. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Palankari ospetsuak

18. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Denbora guzietan ta alde guzietan palankari ospatsuak izan dira.

19. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0078 Agiñaga`ko Sakristan, Domintxin`tar Miel Inazio, Iparragirre, Jaka`tar Inazio, Martiartu, Esnaola, Lizaso, Uriguen ta beste palankari ospetsu asko izan dira, guziak eusko gizon jator ta sendoak, gure erriaren agerkai ederrak.

20. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00204 Bertakoa zan antzinako palankari bat. Onek, Iturriotzen, San Juan Txikietan, 1880-an, txapela altxatu zuan ziri baten puntan, eta Santa Luzietan bandera jarri, Gipuzkoan bera zala nagusi adieraztearren.

21. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00204 Orduan abisua pasa Zuanetak Artxiolari: Bizkaian eta Naparroan beste bi palankari bazirala eta biak, Artxiolak eta Zuanetak alegia, alkarri beren markak erakutsi eta onenak aien kontra jokatzeko.

21 emaitza

Datu-estatistikoak: