XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Berau ausarki ikusiko da ikur palatalak irudikatzerakoan.

2. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Uste dugu bestalde, eta literatur lapurteraren bilakaera historikoaren ikerketarako zailtasunak zailtasun 5 Ez baita erraza Mitxelenak Notas fonológicas sobre el salacenco, ASJU 1(1967),172. orrialdean dioen bezala erabateko eritzirik zehazterik., amplt;lampgt;, amplt;illampgt;, amplt;ñampgt; eta amplt;iñampgt; aldaera palatalen agerpen maiztasunari 6 Ikus honi buruz Ana M. Echaidek Distribución de las variantes palatalizadas de l y n debidas al contexto fónico en los dialectos vascos, FLV XXIII (1976), 164. or. esaten duena, Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca, San Sebastián, 1961 (2. ed., Diputación Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 1977), 184. or. datorrena nolarebait osatuz., hein batez, garbiro antzeman diezaiokegula XVII., XVIII. eta XIX. mendeetan eta, honenbestez, Goyhetcheren jokabidearen berezitasuna areagotu egingo dela beste inorena bainoago.

3. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 XVII. gizaldian, aipatu legez, palatalizazioa isladaturik idoroko da Axular, Materre, Gasteluzar, Ziburuko Etxeberri Gasteluzarrek bezala, Ziburuko Etxeberrik inoiz bustidurarik gabe ere idatziko du forma palatalaren ondoan illbargi/ilhargi. Silvain Pouvreauk, adibidez, konpainia azaleratuko ere du Axularren konpaiñia edo Ziburuko Etxeberriren konpañia-ren parean., Silvain Pouvreau eta hainbat idazle lapurtarrengan, hitz barruan ille, hillabethe, alabaiña, gainean, zein anitz indar ttipiagoz bukaeran jakiñ, perill 8 Honetaz irakur bedi Mitxelenak Fonética... buruz eman oharra..

4. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0558 Lehen kasuan, -ill- proposatzen da nazioarteko forma denean, eta, beraz, Iparraldean ere palatala ahoskatzen dutenean (artilleria, gillotina).

4 emaitza

Datu-estatistikoak: