XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Unitate hori paragrafo edo pasartea da (hemen edozein hitz erabiliko da).

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Paragrafoa puntu eta aparte batean bukatzen da normalean.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Baditugu, bada, bi elementu idazten hasteko: erabili, nahi dugun estiloa zehaztuko dugu lehenik eta egiteko idazlana paragrafoetan banatuko dugu.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 3. Paragrafo honetan azaltzen diren erlazioak, zer dira beren artean, - bata bestearen ondorio.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Aukera ezazu izenburua paragrafo honentzat.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 6. Paragrafoaren azken esaldiak zertaz dihardu?.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 11. Paragrafo honen arabera ekologiaren helburua: - Errealista eta garrantzitsua da.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Era horretara sar daitezke testu finko maiz errepikatuak, paragrafo tipoak deitzen direnak, edo Reporting Assistant-ez sortutako txosten bat.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Hasiera buruturik duzula, gidoiari jarraituz garatu behar duzu idazlana, ideia nagusi bakoitzari paragrafo bat eskainiz.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Paragrafoak antolatzean bi alderdi izan behar dituzu kontutan, batik bat: batetik, ongi bereizi behar direla bata bestetik, paragrafotik paragrafora lerrotik lerrora uzten duzun tartea baino handitxoagoa utziz; bestetik, eta garrantzizkoena, bata besteari loturik antolatu behar dituzu, eten bortitzik gabe.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Izan ere, paragrafoetako edukinak aurrekoekin eta ondokoekin erlazioan ez badaude, lotura logikorik gertatzen ez bada, burutapen solteen bilduma itxura har dezake.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Edukinen loturaz gain, formazkoa ere komenigarria da, behar denean beraz, bada, horrela eta antzeko partikula ilatiboak erabiliz paragrafoen hasieran.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0023 Akorde hau hizkuntza idatziaren paragrafoaren bukaerako puntuarekin pareka dezakegu.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0057 Oraingo honetan burutu nahi dudan azterketan a) paragrafoan adierazten diren moduko fenomenoak arakatu nahi ditut.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 Beraz, honetan Patxi Goenagak dioena betetzen digu Tartasek, zera alegia: (1) Gramatika bideetan, 49 orr. 4) paragrafoa.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0218 1.1. paragrafoan ikusi dugun bezala, aditz hauen osagarri berbalek berek hartzen dituzte aspektu-atzizkiak eta horregatik ez hiztegi-formaz ez eta (-tzea/-tea) edo eta (-tzen/-ten) atzizkiez erabiltzen ez direla esan dezakegu: .

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Erregeari bidalitako gutun hori aipatzen dudanez, ezin dut utzi abagunea bertako parrafo bat berridatzi gabe, zeren oso adierazkorra bait da ikusteko zer nolako ikas-giroa zegoen Bergaran sasoi haietan; honela dio Bergaran lor daitezkeen ezagupenak ugariagoak, sakonagoak eta azkarragoak dira Parisekoak eta beste ikasketa tokitakoak baino, zeren bertan ez dute ikasleek beste horietan azaltzen zaien ikasketak uzteko tentaldi anitz.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Berbaldiaren analisia Hizkuntza mintzatuan eta idatzian perpausak esanahidun unitate luzeagoak, hala nola paragrafoak, solasaldiak, elkarrizketak, etab. osatzeko nola elkartzen diren aztertzen duen hizkuntzalaritzaren adarra.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Programaren xedeak honako hauek dira:
1. Ikasleei testu bat ulertuz irakurtzeko estrategiak garatzen laguntzea (ad. parrafoaren gaia antzematea, irakurketa azkar eta iragarpenaren bidez).

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 Ariketa
Lau esaldi ezabatu dira pasarte honetan, parrafo bakoitzetik bi.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 Irakur itzazu lau esaldiak, eta erabaki ezazu zein parrafotakoak diran.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0006 Disko-unitate bakarreko ordenadorea baldin badaukazu eta bigarren disko-unitatea instalatu nahi baduzu, ondoko urratsak segitu: 1. Aurreko paragrafoetan esan bezala, kendu estalkia eta disko-unitatearen txasisa.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 VII. Bizitzaren misterioa heriotzearen ondoren Testu zaharra, 396 paragrafoa: Berbiztuko dira izenekoa.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Biharri buruz beti ere, bi parrafo soiletan, ikusi dezagun energiaz eta Siberiako desarroiloaz zein erizpide dituzten sobietarrek gaur.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Bestalde, badirudi, hizkuntz egitura jakin batzuek (ezezkoek, konparatibek......) parrafoaren hasieran jarriz gero, areagotu egiten dutela zailtasuna.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Antza denez, irakurtzeak lagundu egiten dio idazleari, ibilbidea eskainiz: testu-mota, testuaren antolaketa, ideien garapena, kohesio-formak, parrafoen antolaketa....

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Irakurmenak bi modutan lagun diezaioke idazmenari: 1. Edukia transferituz. 2. Testua eraikitzeko behar diren gaitasunak transferituz (testuaren antolaketa, parrafoen antolaketa, esaldiak lotzea...).

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 6 Eskatu hitz-zerrendak irakurtzeko eta ondoren paragrafo laburra idazteko hitzen atzean imajinatzen duten argazkia deskribatuz.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 7 Hau egin ondoren, ipini argazkiak hormetan, eta eskatu ikasleei begiratzeko ea zein dagokion ondoen bakoitzak erabilitako zerrendari, eta ipintzeko beren paragrafoa eta hitz-zerrenda harekin batera.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 Beste taldeko ikasle batek paragrafo hau idatzi du, hitz-zerrendak iradokita: Emakume bat bainuan etzanda zegoen.

31. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 Aurreko paragrafoan aipatzen den gutxienezko errendimendu normal hori lortzeko erabakia, enpresaren ahalmena da, langileen ordezkaritza entzun ondoren, organismo eskudunaren ondoko ebazpenarekin, bere kasuan.

32. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 b) bestelako konpentsazio bitartez, bai denbora librean edota denbora librean eta aurreko paragrafoan ezarritakoak ez bezalako konpentsazio ekonomikoetan.

33. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Hala ere, aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, zerbitzuak edo laneko erregimenak aldaketaren bat izango balute, Enpresa-Batzordearekin aldez aurretiko akordio bidez, ordutegi taulak aldatuko lirateke.

34. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Azkenik, Iparraldeko lursail honetan eta Zonakatzeak eragin horretarako seinalaturiko zonan, bulego eta abarretara dedikaturiko bi goi-solairuren eraikuntza baimenduko da, beren azalera aurreko paragrafoan finkatutako 6.760 m2 horietatik independentea delarik.

35. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 1.- Kontratuaren hasierako gehienezko zenbatekoa behin-betikoz onetsitako Proiektuaren Aurrekontuarena da, hau da, hiru mila bederatzirehun eta larogeitasei milioi hirurehun eta hamasei mila bostehun eta larogeitamar (3.986.316.590) pezeta, hori aurreko klausulako azkeneko paragrafoan aurrikusitako kasuaren egokitzapenaren kaltetan izan gabe.

36. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Bigarren paragrafoan azken hilabeteotan UPV/EHUren aurka eratutako konfrontua, azalpen deshumanizatu batekin edo estalitako azalpen ezkutu eta mozorrotuekin bakarrik uler daitekeela diozu, Emilio.

37. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bigarrena.- Errekurtsoren bat aurkeztuko balitz, Kontsumo Zuzendaritzak Zehapenak Biltzeko Gipuzkoako Aurrezki Kutxan duen Kontuan (313941-7 zenbakian) ordaindu beharko litzateke isunaren zenbatekoa, epeak aurreko parrafoan adierazitakoak izango direla eta titularra eta espediente-zenbakia ere aditzera emango direlarik.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Garaje erabilpeneko sotoko oinaren gehieneko okupazioa marraztea S-1 Sektorean eta beronetako ezaugarri-taulako 6. atalaren bigarren parrafoa zuzentzea.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - 2. Sektoreko ezaugarri-taulako 5. atalaren azken bi parrafoetan agertutako Ezin izango dira gainditu rasante gaineko altuerak adierazpena eta Plan Orokorrari egindako aipua zuzentzea.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - S.G. E.S.A.-5eko ezaugarri-taularen parrafoa eta S.4. Sektoreko ezaugarri-taulako 8. atalean agertutako Osasun Egoitzari buruzko aipua ezabatzea eta aipatutako S.G. E.S.A.-5eko ezaugarri-taulako 5. atalean agertutako gestio pribatuari buruzko aipua zuzentzea.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 c) Hezkuntzako Lurralde Ordezkariak, aurreko artikuluko azken parrafoan zehazten den prozedimenduaren arabera, bere egitekoetarako suspenditzea, erabaki dezanean.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 h) Disziplina zigorren baten eraginez edo g) letrak eta 19. artikuluko azken parrafoak jasotzen dituzten suposapenetatikoren baten ondorioz, zuzendaria bere kargutik kentzea.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Disziplina zigorren baten eraginez edo g), h) letrek eta 26. artikuluko bigarren parrafoak jasotzen dituzten suposapenetatikoaren baten ondorioz, pertsona bakarreko organoren bat bere kargutik gerta dadinean, bapatekoa izango da organo horrek bere egitekoak uztea, pertsona bakarreko gobernu organoaren aldibaterako edo behin-betirako izendapena egin arte ezin dezakeela jarrai bere egitekoak betetzen.

44. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0200 Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako Oinarrizko Curriculum Disenuan (1992, 44), Hizkuntz trataera paragrafoan (6.2.), hizkuntza-jokabideetarako proposamenak emoten ditu.

45. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 Halaber, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 27ko 13/1991 Foru Araueko 37.bi artikuluan aurrikusitakoaren arabera, herri-aurrezki planak gauzatzeko onesten diren eragiketak ez dira aurreko parrafoan adierazitako mugapenera loturik egongo.

46. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 - Erreportajearen eskema honako hau da: izenburua, material grafikoa, azpi-izenburuan nahi izanez gero, sarreratxoa eta testua zutabetan eta paragrafotan banaturik.

47. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 - Testua: Paragrafo bakoitzean azpi gai bati buruz hitz egin: pertsonaiaren aurkezpena, lanean zenbat denbora daraman, zergatik egiten duen lan hori, lanaren deskribapena, lanbidearen alde onak eta txarrak, anekdotaren bat eta azkenik, zein proiektu dauzkan etorkizunean.

48. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 - Testua ondo puntuatu: komak eta puntuak; komatxoak estilo zuzena erabiltzen denean, puntu eta bereiz paragrafo berria hastean, esaldi berria beti maiuskulaz hasi, eta maiuskulaz idatzi izen nagusiak...

49. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0186 Parrafoz parrafo irakurri eta ulertzen saiatu, hitz berriak edo ezezagunak hiztegian begiratuz.

50. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0065 - Testuaren lehen parrafoan albistearen zein elementu agertzen dira?

51. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0065 Albistearen lehen parrafoa da.

52. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0065 Batzuetan lehen parrafo hau letra bereziz idatzirik egoten da, beste batzuetan, berriz, ez.

53. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059
- eskema osoa egitea (testua eta azpitestuak bereiztea izenburu eta azpizenburuen bidez, parrafoen bidez...)
- ideien lotura gauzatzea.
Baina hainbat lotura-mota daude, ikusiko duzunez, eta ezagutu egin behar dira.
- aditza eta deklinabidea ongi erabiltzea.
- puntuak, komak... ongi erabiltzea.
- letra argiz azaltzea.

54. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00081 8. PARAGRAFOAK KOPIATU, MUGITU

55. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00081 Ibiltari dokumentuko lehenengo paragrafoa kopiatuko dugu testuaren amaieran:

56. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00081 1.- Kopiatu nahi den paragrafoa hautatu (dokumentuko lehenengo paragrafoa kasu honetan).

57. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00081 Paragrafo hau kopiatu ordez mugitu nahi izango bagenu, prozesuaren bigarren pausoa bakarrik aldatuko litzateke; kopiatzeko adierazi ordez mugitzeko adieraziz.

58. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00081 Lorturiko emaitza, noski, desberdina izango litzateke, lehenengo paragrafoa bere hasierako lekutik desagertu eta testuaren amaieran soilik agertuko bailitzateke.

59. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 4. Zenbat parrafo du testuak?

60. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 D) Ondo erredaktatutako testu bateko PARRAFO BAKOITZAK IDEIA NAGUSI BAT garatu egiten du normalean.

61. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 Beti honela gertatzen ez bada ere, ideia nagusi hau PARRAFOAREN LEHEN ESALDIAK ematen du aditzera: (azterketa-egunean, hau BIGARREN IRAKURRALDIAN egin behar zenuke)

62. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 1. Zeure testuko parrafoen ideia nagusiak zehaz itzazu:

63. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 PARRAFOAK

64. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0034 Aitonak, ipuinean azaltzen den irakurlearen antzera, ezin dio irakurketari utzi; azken parrafoa baizik ez zaio gelditzen: gizon-maitaleak bularrean ezkutatzen du sastagaia.

65. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00060 Adibidez, orain irakurtzen ari zaren paragrafo honetan ez dira agertzen berba fatidiko horiek.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 Testu guztiak lege-testuak direnez suposatutzat ematen dugu, pare elebidunak testu baliokideak direla edukiaren aldetik. Baliokidetza hori, testuaz azpiko unitate txikiagoetan ere gertatzen dela suposatzen da, egitura formal berdina baitute: idazpuru, atalburu, atal, eta atal-azpiko zatien egituraketa beti berdina da lege-testuen bi bertsioetan. Testuaren egitura materiala ere, paragrafo mailaraino berdina (paraleloa) da. Puntu eta aparte guztiek balio bereko zatiak banatzen dituzte printzipioz. Puntu soilek, berriz, ez beti; hainbat kasutan, itzultzaileak erabakitzen baitu paragrafo baten barruko esaldiak eta puntuazioa jatorrizkoan ez bezala antolatzea.

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 Bertsio inprimatuan, (argitaratutako aldizkari ofizialak) paralelismo bisuala dago oro har: erdarazko paragrafoaren parean aurkitzen dugu euskarazko zutabean paragrafo baliokidea; ez beti, ordea, noizean behin desberdintasunak baitaude, testuan zerrendak agertzen direnean bereziki.

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00448 Baliokidetzaren supostua egiaztatuz, paralelizatutako testuotan, ordena-zenbaki bereko paragrafoetan, ia hutsik gabe aurkitu dugu erdal terminoen eduki nozionalari dagokion euskal testu-segmentua. Besterik da, oraino egin gabe dagoen azterketa, itzulpen-zehaztasunari dagokion balorazioa.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00034 Arrazoi objetiboak ere ba omen daude gipuzkeraren alde: el unico, que por todas partes está rodeado de paises Bascongados, de Bizcaya, Alaba, Navarra, Labort, y por esso ha podido conservarse con mas cultura, y esplendor en lo hablado. Objektiboa da baita Larramendi bera parrafoa amaitzerakoan: (...) ya que no en lo impresso, en que nos hace ventajas a todos el labortano.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00144 C. Azkenik, paragrafo honetan landutako nozioak, funtsean, ez daude oso urruti balioak izena eman diogun horretatik.

71. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Baina, batez ere, 4. parrafoa izango da garrantzitsua enpresa munduan, bertan enpresarien edo pertsona juridikoen gestoreen erantzun beharra jasotzen baita.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0111 Parrafo honetan esandakoek elementalak eta nabarmenak dirudite, baina gure hizkuntzaren kasuan sarritan sakrifikatzen dira beste gauza batzuren izenean.

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 Goiko paragrafo horretan, bi perpaus dugu.

74. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Erregulazio konstituzionalean babes-intentsitatearen graduazio bat ikus daiteke zerako eskubideen artean, egoitza edukitzeko edo lekualdatzeko eskubideen (lehen parrafoa) eta lurralde nazionalean sartu eta atera egiteko eskubidearen artean (bigarren parrafoa).

75. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 e) Memoriaren II zatian hurrengo paragrafoa kentzen da: Ello, sin aumentar las parcelas industriales señaladas en las fichas gráficas de las Normas Particulares para el Area de Intervención Urbanística vigentes

76. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Era berean, beharrezko da kentzea 12. artikuluko bigarren puntua, 24. artikuluarekin kontraesanean dagoelako, eta 23. artikuluko azken paragrafoa ez delako egokia.

77. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Agiri batzuetan zenbait paragraforen desklasifikazioa bakarrik eskatu zuten epaileek (ikerketarako froga gisa funtsezko zirelakoan), eta horiei sekretua kentzeko agindu zion Auzitegi Gorenak Gobernuari.

78. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0983 Euskal Autonomi Elkartearen 1991. ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen direneko maiatzaren 30eko 1/1991 Legeko 31. ataleko 7. parrafoan, Jaurlaritzak, honako hauek arauz finkatu behar dituela ezartzen da:

79. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 Hala ere, dirulaguntza edo laguntzarako eskubidea galdu dela deklara dezan erabakiak, bidezkoak diren zenbatekoak itzuli beharra izango du bere baitan, aurreko parrafoan ezarri denaren arabera.

80. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1575 2.- Aurreko parrafoan aipatu direnen ondorioetarako, honako hauek bidali beharko zaizkie Ogasun eta Finantza Sailari eta Lehendakaritza, Lege Araubide eta Autonomi Garapenerako Sailari: akordioaren proiektua, 1992. urteko ekonomi ekitaldiko soldata masaren zenbatekoa, 1993. urteko ekitaldirako gorakadaren kalkulua homogeneitatea kontutan hartuz eta proiektu horretan jasotzen diren alde ekonomiko guztien baloraketa.

81. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4772 Aipatu epea enbargatutako ondasuna aurreko parrafoan aurrikusitako moduan oraindik esleitu gabe iraganda, bigarren lizitazioa egingo da 1993ko uztailaren 14ean (asteazkena) goizeko 9'30etan Donostiako Zerga Bulegoan, ondasun horretarako oinarria lehen lizitazioan arautu zuenaren % 80 izanik.

82. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4776 Aipatu epea enbargatutako ondasunen bat aurreko parrafoan aurrikusitako moduan esleitu gabe iraganda, bigarren lizitazioa egingo da 1993ko uztailaren 15ean (osteguna) eguerdiko 12'00etan Eibarko Zerga Bulegoan, sorta horretarako oinarria lehen lizitazioan arautu zuenaren % 80 izanik.

82 emaitza

Datu-estatistikoak: