XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Jakiña dugu karbono-molekula bat estadio osotuago ta aurreratuagoa dala atomo bakarra baiño; baita ere, zelula, konplejoagotze-kontzientziratze parametro huntan bertan, osotuagoa dala molekula bakarra baiño; berdin Metazooa zelulabakarrarekin alderatuta, ta orain, kontuan hartuta, alde batetik, Naturen gertatutako prezedenteak, hots, gu baiño mailla beheragoko abereek sinbiosiarako ta sozializazioarako izan duten joera perfekzio-ezagugarria dala, ta, bestaldetik, gure Gizarte huntan bertan aglutinazio baterako dauden seiñale argi ta garbiak (munduaren limitazioagatikako giza-koaleszentzia, hunek dakarren gen eta kultura konberjentzia), uko eginen ote dugu logikaz elkarganatu ta besteekin batera lanabanaketa bat egitera garamakien joera? Gizaki dintasunaren nehurria ez da indibidualismoa, personalizazioa baizik: Persona kolaboratu egiten duena da Teilhar'entzat.

2. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Sinbolo bi dira, putzua eta iturria bizigarritasun berbera iragarten, baina parametro ezbardinetatik, andrazkoari dagokiona bata eta gizonezkoari dagokiona, bestea.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00094 b) Energiaren balorea parametro baten funtzioan agertzen da

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00094 parametroaren balorea 0, 1, 2, 3,... da, baina baldintza hau bete behar du: (...)

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Maximo eta minimo hauek osaturiko triangeluaren azalera dela jakinik, a parametroaren balioa bilatu.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 9.1.-(EHU 1981). m parametroaren balioen arabera ondorengo sistema aztertu eta ahal denean ebatzi .

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 9.4.-(EHU 1982). k parametroaren balioen arabera, ondorengo sistemaren bateragarritasuna aztertu eta ebazpen ditueneko kasuan ebatzi .

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 9.5.-(EHU 1982). m parametroaren balioen arabera ondorengo sistema aztertu eta bateragarria deneko mren balio txikienez ebatzi.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0081 9.6.-(EHU 1982). m parametroaren balioen arabera ondorengo sistemaren bateragarritasuna aztertu eta ebazpen ditueneko kasuan ebatzi .

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0083 9.8.-(EHU 1983).a parametroaren balioen arabera ondorengo sistemaren bateragarritasuna aztertu eta ebazpen ditueneko kasuan ebatzi .

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0088 9.14.-(EHU 1984). a parametroaren balioen arabera ondorengo sistemaren bateragarritasuna aztertu eta ahal bada ebatzi .

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 9.15.-(EHU 1985). m parametroaren balioen arabera ondorengo sistema aztertu eta ebatzi ezazu: .

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0093 9.19.-(EHU 1986). a parametroaren balioen arabera ondorengo sistemaren bateragarritasuna aztertu eta ahal bada ebatzi.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0024 Hauek guztiok epe luzean emango dizkiguten datuekin posiblea izango dugu parametro hauk finkatzea, errua ahalik eta txikiena izanik.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0122 2. taulan lagin bakoitzean egindako gainerako determinazioak agertzen dira: osatzaile sekundarioak, behe-mailako osatzaileak, trazak eta bai Código Alimentario Español delakoan (1.967, cf, CUSTODIO eta LLAMAS 1.676) kontsumorako arauetan agertutako beste parametro batzu ere.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0153 Ekuazio honen bidez eta zirkuitu magnetikoaren parametroak ezagutu ondoren v fluxua lor dezakegu.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Aditzaren programakuntza egiterakoan, adin honetako haurrek erdaraz pentsakizunak adierazteko erabiltzen dituzten parametroak hartu ditugu kriteriotzat.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Batzutan, fluxua ahula denean, c. g. s. sisteman ematen da parametro hauen balioa eta orduan.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Azpiprograma hauetan ingurua parametroz definituta dago.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Parametro bat ala beste berdin 0 eginez, erremintaren ibilbidea alda daiteke.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Azkenik, bada soinua deskribatzeko hirugarren parametro bat: denborarekiko aldagarritasuna.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 a) Zer balio dute eta parametroek?.

23. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0051 AZTERTU BEHARREKO PARAMETROAK 1. Bolumenaren kalkuloa: Bentrikulo bolumenaren kalkulorako lehen urratsak irudien korrekzioa izan behar du, X izpi edo printzen paralelismo-ezarengatik, edozein handiztatze edo bihurrikeria galerazia izan dadin.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 GAINAZAL-TENTSIOA URAREN KUTSADURA PARAMETROTZAT HARTUTA.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 Gainazal-tentsioa eta parametro kutsagarri batzuren arteko erlazioa ere aztertzen da.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 Parametro kutsagarri horiek ondoko hauek dira: konduktibitatea, oxigeno disolbatua eta pH-a.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0072 5- Normala denez, gainazal-tentsioan gehienbat eragiten duen parametroa detergenteen kontzentrazioa da.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Aurreko dispositiboaren a parametroa zerorantz joan erazten badugu, karga eta momentu magnetikoa dituen partikula puntual bat lortzen dugu.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0399 Orokorki, hondar-urek materia organiko biodegradagarria daukate, BOD parametroaren bidez adieraz daitekeelarik, konposatu organiko eta ez-organiko oxidagarriak, COD parametroz neur daitezkeenak eta aktibitate industrialetatik datozen; poluitzaile organiko eta ez-organiko espezifiko batzu.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Azkenean, Imai-Katime-Garay-ren ekuazioa erabili dugu parametroaren balio limitea erdiesteko.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0029 0 baldintzetatik at, a espantsio-koefizientea, z bolumen eskludituaren parametroaren funtzio hazkorra da.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0029 K0 konstantea, parametro intramolekularra da; serie homologo batentzat konstante da eta molekularen perturbatu gabeko dimentsioen funtzio da.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0032 (4.2). irudia: sistemarentzat, K0 eta B parametroen aldakuntza metanolaren konposizioarekiko.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Hala ere, duten idiosinkrasia linguistikoak berezi egiten ditu Komunitatearen gainerakotik, horien estudio-maila, sorlekua, beren familietako hizkuntz markoa, adin-kohortea, eta bezalako hain zirt edo zarteko parametro sozialetan ongi baino hobeto diferentziaturiko gizarte-talde bat osatzen dutelako.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Baina, metodologi berrikuntza beren zimendutako bat bezala planteiatzen duten hezkuntz berrikuntzak, funtsean, irakaskuntz praktiken aldaketa eskatzen ari dira eta berori, hezkuntz prozesuaren uneetako bakoitzerako denbora-banaketako eredu legez ondorengo parametroak hartuz: Motibazio / Orientabidean % 150a; Informazio Berrirako %10a, Barne-Aldaketa / Irenspenerako % 60a eta Elkarreraginerako % 15a.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0207 Parametro hauen helburua, beste gauza batzuren artean, kontsumitzaileen gain eragitea da.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0007 Parametroa: Eragiketa batean edo sententzia batean erabilitako espezifikazioa edo balioa.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Horretarako, alde batetik egoera desberdinetan metalek duten berotako portaera ezagutu behar da (erresistentzia mekanikoa, harikortasuna) eta bestetik, oso garrantzitsua da mikroegituraren parametroak prozesuan zehar nola aldatzen diren jakitea.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Kontutan hartu behar da, parametro horiek, metalen hotzetako propietateak definitzen dituztela.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Larratze-presio selektiboan, organismoen tamainua oso parametro garrantzitsua dugu; iragazketa elikagaiak harrapatzeko metodotzat kontsideratzen badugu batipat.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 1980 inguruan hizkuntza erromantzeak ikertzen hasi zirenean, hizkuntzen artean litezkeen ezberdintasunen auziak bereganatu zuen gunea sasoi hartan jaiotzeko zorian zegoen gramatika honen eredu berrian, Hatsarri eta Parametroen Teorian.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Izan ere, teoria berriaren eskuliburuan, Chomskyren (1981) Lectures on Government and Binding, italiera eta ingelesaren arteko alderaketatik nabarmendu ziren parametroak dira nagusi: pro-drop parametroa batez ere, azpikotasun teoriaren (bounding theory) parametroak ahaztu gabe.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Liburu honen bidez hedatu zen hizkuntzalari gehienen artean italiera baino askoz exotikoago eta ohi ez bezalakoak ziren zenbait hizkuntza azaltzeko K. Halek proposatzen zuen beste parametro bat ere, walpiera (orduan walbiri) eta antzekoen berri ematen zuen konfigurazionalitatearen parametroa, hain zuzen ere.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Geroago ikusiko dugunez, parametro honen inguruko auziak nahiko garrantzizkoak izan badira GUren eraketari buruzko eztabaida teorikoan, ez dute inportantzia txikiagorik izan euskal hizkuntzalaritza sortzailearen mundu mugatuan.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Batetik, gai hau zeukatelako aztergai Parametro-eta-Hatsarri teoriaren barruan euskarari buruz egin ziren ikerketa lan askok (Azkarate et al. (1982a, b), Ortiz de Urbina (1983) eta Rebuschi (1985), (1986), adibidez, besteren artean).

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0335 Nahiz eta formulazio honetan ezaugarri nagusia egongune eta kategoria ixilen presentzia izan, hizkuntza ikasten duen haurrak ezin du horri begira erabaki bere gramatika konfigurazionala denentz, ezaugarri hau beste parametro batek azaltzen baitu, prodrop izeneko parametroak, hain zuzen.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0110 Guk geroztik iharduera pedagogiko sistematikoagoak erabili ditugu ikasleari erreflexionarazteko bi testu mota desberdinen arteko parametroen desberdintasunez.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Testu-produkzioaren kasuan enuntziakeraren parametroak esplizitatu (bai produkziorako eta bai ebaluaziorako).

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 Tenperaturak gora egin ahala gutxitu egiten diren bi parametro ditugu: adibidez, 0ampdeg;Ctan biskositatea 25ampdeg;Ctan baino bi bider handiagoa da.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0127 Halaber, azken urteotan proposaturiko gidalerro edo arauen nolabaiteko dogmatizazioa baztertu, populazioaren erikortasun/hilkortasunean, hazkunde eta garapenean jan-neurria parametroak eduki dezakeen zerikusia sakonkiago ikertu, eta baita beste zenbait parametrokin (faktore genetikoak, etab.) elkarrekintzan edota konparazioan, jan-neurriak duen pisua aztertu: horra hor gaur egungo hainbat eginkizun.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Langilegoak 10 langiletako gutxienezkoa gainditzen duenean, ezarritako gutxienezkoaz gain, honako parametro hauek bete beharko dira.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Urbanizazio Proiektuak ezaugarri hauek interpretatu ahal izango ditu, ondorengo parametroak mantenduz kasu orotan: Ibilgailuentzako bidearen zabalera: 7 metrotatik gorakoa.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 Eraikitako bolumena irentsitzeko gai dena oraingo Arauen parametroak aplikatuz.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 Arau hauen behin betiko onarpenaren aurretiko eraikinen bat baldin badauka jarraiango bi hedadura hauetako handiena: aurkitzen den etxebizitza bakoitzeko (edo ez-etxebizitza eraikinagatik) 800 metro karratu, edo oraingo Arauen parametroak aplikatuz eraikitako bolumena irentsitzeko gai dena.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gure erakundearen gaitasun operatiboak eta Erakunde Armatuaren posizioen aurrerapenak gelditzeko poliziaren ezintasunak, zeharkako presio bideak bilatzera bultzatu dute Gobernua, enfrentamenduaren parametroak bere posibilitate eta interesen faboretan kokatu ahal izateko txantaia formularen bila, alegia.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - 31. areako hirigintz iharduerako unitate bakoitzaren azalera partzialeko parametroa zuzentzea.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Kalkulurako parametroak.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Hogeitabederatzigarrena: Aipaturiko baldintzak betetzen dituen ikus-entzunezko ikasmaterial-proiektuari dagozkion diru-laguntzak kalkulatzerakoan honako parametro eta ponderazio-indize hauek hartuko dira kontuan:
1. Defizitariotasun-maila (Y1).

59. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 1. 1. Parametro hau behar bezala balioztatu ahal izateko ondoko datu hauek hartuko dira kontuan:
Kostu orokorra (Ko): ikus-entzunezko ikasmaterialaren kostu orokorra atalez atal xehekatu beharrekoa izango da, eskaera-fitxan adierazitako berarizko atalean.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Inozoak gu, ordea, derrepente urritu bait zitzaigun berriro laguntza, eta baldintzak estutu, parametro misteriozkoren batzuren izenean, Moliere, Shakespeare eta Quevedoren lumak batera jartzea merezimendu hobez eskatuko lukeen xurkeria agiriko batez.

61. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00324 Hurrengo blokean erregresioaren ekuazioa agertzen da. Lehenengo zutabean erregresio-ekuazioaren parametroen estimazioak daude eta hemendik gure erregresio-ekuazioa lor dezakegu.

62. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Liskatasun-kurba bat ondo mugatzeko hiru parametro beharko ditugu (ikus 4.1 irudiaren goiko xehetasuna).

63. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Lehen parametroak liskatasunaren balioa plateau eskualdean edo zona lauan eman beharko digu:

64. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 (liskatasun newtondarra) izango da parametro hori.

65. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Bigarren parametroak ez-newtondartasuna (pseudoplastikotasuna) non hasten den adieraziko digu; hots, gradientearen zein baliotik aurrera hasten den izaten.

66. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Parametro hau ikurrez adieraziko dugu eta, zehazkiago definitzeko, zenbait autoreri jarraituz (2), erabil dezakegu.

67. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Hirugarren parametroa pseudoplastikotasunaren indizea edo neurria izango da.

68. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Parametro hau definitzeko Ostwald-en berretzaileen legearen eredua erabiliko dugu (3).

69. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Definitu ditugun hiru parametro hauek () polimero baten liskatasuna nahikoa ondo ezaugarritzen dutela esan dezakegu.

70. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Tenperaturak, eta nabarmenki mugatzen ditu ( ia ehun aldiz txikiagoa egiten da) baina ez du hain eragin inportantea n parametroan (malda ia bera da tenperatura guztietan).

71. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Polimeroen parametro edo aldagai fisiko-kimikoen eragina liskatasunean aztertzerakoan, eta n parametroen gain duten eragina aztertu beharko dugu.

72. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Arretaz ibili beharko dugu, beraz, liskatasunaren balioez mintzatzen garenean eta aipatu ditugun eta n parametroak kontutan izan beharko ditugu beti.

73. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0113 Egia da, presio atmosferikopean bizi garenez, parametro honek konstante irauten duela, aldaketa txikiak bazter utzita, errealitatetzat har dezakegu gehienetan.

74. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0113 Prozesaketa alde batera utzita, bai ustiapen-arazoetan (petrolio-eremuetako hobietan petrolioa boltsan oso presio altuan dagoela kontutan hartu beharreko parametroa da), bai aplikazioak garatzerakoan (urpeko kableek presio altuak jasan behar dituzte) presioaren eragina aztertzea bazterrezinezko eginbeharra izan daiteke.

75. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0113 Petrolioak boltsan duen presioa kontutan harturik eginiko liskatasun-neurketek erauzte-lanerako parametro aplikagarriak ematen dituzte.

76. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0113 Liskatasuna dugu, orokorki, material fluido baten portaera erreologikoaren parametrorik garrantzitsuena.

77. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0285 Hasieran, diseinuaren ikuspuntutik parametro garrantzitsuena trakzio-erresistentzia zen, elastikotasun-muga, zailtasuna eta soldagarritasuna garrantzirik gabeko aldagaiak izanik.

78. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00105 Lurraren topografia eta harri-mota desberdinak kontuan izan beharreko faktoreak dira higadura, infiltrazioa, lurrinketa eta gisa horretako parametroak baloratzerakoan, bai eta lurpeko urak zenbakitan jartzerakoan ere.

79. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Oso komenigarria da agindu hori gutxienez parametro batekin erabiltzea.

80. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Parametro horretan zein diskete formateatu ipiniko genuke.

81. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Batzuetan beste parametroren bat erabili behar izaten da.

82. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Baina gure disketea dentsitate bikoitzekoa bada (720 K) horrela formateatzeko beste parametro bat sartu behar zaio hori adierazteko. Kasu honetan /F:720 izango litzateke parametro hori.

83. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Parametro hori, edo besteren bat, buruz ez da zertan ikasi behar; MS-DOS sistema eragileak ematen baitu informazioa bere aginduei buruz, help komandoaren bitartez.

84. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00162 Potentzial-langa / 7.8. eta 7.9. irudiak. / Diodoaren parametroak neurtzeko zirkuitua eta l=f(v) diodoan.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00166 - Azido-base oreka. Organismoek beren barneko ingurunearen pH balioa konstante mantentzeko joera dute. Parametro honek azidotasuna eta basikotasuna neurtzen ditu, eta pH = 7 inguruan (pH neutroa) mantentzen da, alegia, beren ingurune urtarrean hidroxilo bezainbat protoi aske daude. H+ ioien gehitzeak pHa jaisten du eta OH- ioienak (pHa) igo.

86. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0008 kurbaren ekuazio parametriko deitzen zaie eta tri parametro.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00153 Aterakinek ordu erdiko egonkorraldia bete bezain laister, zenbait kitzikapen kondizionatzaile ezberdin ezarri zaizkio nerbio ziatikoari saiakuntza ezberdinetan. Kitzikapen kondizionatzailetzat molde ezberdineko gainzama elektrikoak erabili izan dira, eta hauen zenbait parametro aldatuz joan gara, kitzikapen kondizionatzaile ezberdinek C zuntzek eraginiko eremu potentzialetan zein eragin daukaten ikertzeko asmoz.

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 Horrekin arazoa alderdi teorikotik ebatzita geratzen da. Izan ere q bakan daiteke gainerako parametroen arabera.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00460 19.4. MATERIAREN PARAMETRO MAGNETIKOAK: SUSZEPTIBILITATE ETA IRAGAZKORTASUN MAGNETIKOA

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00003 Jagoletza-sareko sentsoreek kutsaduraren parametro nagusietako batzuk bakarrik eta horiek era desberdinean kontrolatzen dituzte.

91. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Baina, noiz esan dezakegu gizon-emakumeen ekintzek, giro egoki baterako eskubidea hautsi dutela? Eta noiz biosferaren parametroak aldatu direla?

92. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Baina honetaz gain, legegile eta epaileak, biosferako parametroak arriskuan jartzen dituen jokabide baten aurrean daudela konturarazteko irizpide multzo bat behar dugu.

93. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Gu bezala biziko balira, biosferaren parametroen aldaketa larri bat emango litzateke, gure espeziea, seguraski, arriskuan jarriz.

94. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Era berean, estatuen araudiak, eskubide berezitzat hartzen ari dira azkeneko hau, lerro hauetan zehar ezberdindu nahi izan ditugun bi eskubideen banaketa zehatz bat egiten ez badute ere: ingurugiro egoki baterako eskubidea, biosferaren parametroetaz gozatzekoa alegia, eta honen babesarako dugun eskubidea, hain zuzen ere, herri-erakundeei giroa babestu eta erreparatzeko. horrela beharrezko gertatzen denean, eman behar dituzten baliabide eta neurriak eskatzeko eskubidea.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00149 Apurtu eginen litzateke, halatan, maskulinoa normala dela esan eta emakumeen egintzak parametro horren arabera aztertzen dituen ikusmoldetik abiatzen den joera androzentrikoa.

96. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0208 Bigarren mailak itzulpenaren alderdi sozial eta kulturala hartzen du kontutan eta hautapen-prozesu bat da, zeinean parametro sozio-kulturalak, ekonomikoak eta abar kontutan hartzen diren azken testua sortu aurretik.

97. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0005 Gainera, balio horiek saiakuntzarekin erlazionatutako zenbait parametroren menpe direnez (probeta-mota, probetaren dimentsioak,...), emaitzak laborategitik industriara, hau da, diseinu-mailara, pasatzea ez da batere erraza izaten.

98. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0096 Tenperatura baxuagoetan egindako tratamendu termomekanikoen bidez txikiago egiten da mikroegiturazko parametroen tamaina.

99. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0096 850 ampdeg;C-tan egindako tratamendu termomekanikoen bidez lortutako mikroegituren kasuan, D mikroegiturazko parametroaren finketa nahikoa izan da hedapen hauskorra guztiz geldiarazteko.

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0009 Beste herri eta kulturak geure kulturaren parametroez juzkatzeko joera izaten dugu.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0091 Taulak maneiatzea ez da erakusleen funtzio bakarra, erreferentziaren bidezko parametroak ere erakusleak dira.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0156 fopen funtzioaren parametroa nolakoa denaren arabera, uneko posizioa aukeratzeaz gainburu daitezkeen eragiketak definitzen dira, 9.2 taulan azaltzen den legez.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0186 Karaktereak int motako parametroak izaten dira, baina bihurketa inplizituak gertatuko dira karaktere-motakoak erabiltzen badira.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0020 Burutu beharreko mugimendua ingurunera egokitzeko parametro espazialak (mugimenduaren norabide eta luzera), denborazkoak (mugimenduaren iraupena eta azkartasuna) eta espazio-denborazkoak (abiadura, azelerazioa eta mugimenduaren indarra) hartu behar ditugu kontutan.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. elortza 0229 Hau esperimentalki neurtu eta presioaren ordez jarrita magnitude termodinamiko egokiak ematen dituen parametroa da.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mekanika eta uhinak 0381 13.23. irudian, ezker aldean irudikatu den (13-105) indarraren parean, (13-107) ekuazioan azaldu den erako erantzun-funtzioak irudikatu dira b eta g indargetzearen parametro desberdinen kasuan.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mekanika eta uhinak 0381 g parametroa b baino handiagoa denean, biak w0-rekiko txikiak izanik, erantzuna tontor-multzo baten antzekoa da (ikus 13.23.a irudia).

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mekanika eta uhinak 0381 g parametroa b parametroarekiko txikia denean, erantzunak indarraren itxura hartzen du, hots, hasieran gehitu eta gero exponentzial baten gisara txikiagotzen da.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0179 parametro erreal

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0179 Prozedura edo funtzio bat abiatzean erabiltzen den benetako aldagaia edo aldagai erreala. Ik parametro formal.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0179 parametro formal

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0179 Aldagai hau beroni dagokion parametro errealak ordeztuko du programatik deitzen zaionean.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0179 Ik. parametro erreal.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0179 Prozedura edo funtzio bati parametroak pasatzeko mekanismoa.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0179 Metodorik arruntenak parametro errealaren balioa pasatzea edo parametro erreala gordetzen duen memori posizioaren helbidea pasatzea dira.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0143 Kazetaritza definitzen duten parametroen arabera neurtu behar da produktu bat periodistikoa den ala ez, argitalpen enpresatik hasi, idazkuntza mailatik segi, lan moetatik jarrai, eta produktua merkatuan kokatzeko prozedura konplexuraino ailegatuz.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lisp progrlengoaia 0067 Parametro-lista delakoan gorputza barruan ageri daitezkeen parametroen sinboloak azaltzen dira.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lisp progrlengoaia 0067 Funtzioaren aplikazio konkretu batetan parametroek hartuko dituzten balioak funtzio-deiko argumentuak ebaluatuz lortuko dira.

119. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0059 Azpialez osatutako egituretan, dampamp;subs; parametroaren eragina elastikotasun-mugaren balioan ere Hall/Petch-en ekuazioaren bidez adieraz daiteke.

120. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0059 Altzairuaren egitura perlitikoa, bainitikoa edo martensitikoa izanik, dislokazioen mugimendua oztopatzen dituzten beste mikroegiturazko parametroak kontutan hartu behar dira.

121. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0059 Altzairua perlitikoa denean, elastikotasun-muga eta trakzio-erresistentzia kontrolatzen duen parametroa Sampamp;subo; perlita-orrien arteko distantzia da eta erlazioa Hall/Petch-en motako ekuazioak emana da.

122. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0061 Zailtasunarekiko portaera neurri handi batean materialaren mikroegiturazko parametro desberdinen bidez kontrolatua dago.

123. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.6. Birgaikuntza Arautegiko 4.3.7 atalean jasoten diren erkidego-ekipamenduei dagokienean izaera orokorra dutela ezarritako parametroak kenduko dira, gaur eguneko ekipamenduak oraingo egoeran sendotuta geratuko direla eta sortzeko edo handitzeko direnak banan-banan definituko.

124. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0005 1.4. 921/1.994 Foru Aginduaren 1.4 apartatuari gagozkiola, ekipamenduetarako, Plan Orokorraren 395 artikuluan aurrikusten diren parametroak eta, bere kasuan, kokatzen direneko aldeari dagozkienak ere gorde egingo dira.

125. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0008 Zametiz baserriaren dagoeneko eraikina oraingo parametroekin (lerrokapenak, orrazea, altuera) kontsolidatzen da.

126. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 - Parametro luminoteknikoak: argiztapen proiektua idazteko, honako parametro hauek hartuko dira kontutan.

127. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Baieztapen hori egin arren, bere diskurtsoa ez zuen nazio arazoaren parametroetan kokatu.

128. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Haien iharduerak parametro berrietara moldatu behar izan dituzte, arlo horri buruz Batasunak eman dituen jarraibideei egokitzearren, Batasuneko kide diren herri guztiek bete behar baitituzte jarraibide horiek, eta horren ondorioz etorri dira Sozietate Anonimoei buruzko Legearen Testu Bateginean eta Erantzukizun Mugatuko Sozietateei buruzko Legean egin berri diren aldaketak.

129. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Gizarte-zientzietan adituek azkar aski arbuiatu zituzten Erromako Klubaren ondorioak, parametro bakoitza arreta handiagoz analizatzeko eskatuz.

130. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Izan ere, editoreen hitzetan, ez da erraza parametroak aurkitzea irakaskuntza elebidunaren hezkuntza-eraginkortasuna neurtzeko.

130 emaitza

Datu-estatistikoak: