XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Ezkio edo Ezkioga da agerkizun oriek izaten dirala esaten duten tokiaren Udal edo Ayuntamentuaren eta Parrokiaren izena.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña Anduaga auzaandea Ezkioko Udalaren menpean dago, eta Santa Luzia elizatxoa Ezkioko Parrokiaren laguntza bat besterik ez da.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 GOIZEAN 9 ?'tan batuko dira erriko ta erbesteko ume gustiak Parrokian, Prantzisko deunaren eleizara abesten joateko.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Hala hala, ikusgarri da hiri barneko haren parrokia, hango fededun guzien urhats giris'tino erratekorik gabea, orobat elizan eta elizatik kampo: horra zerk itzul-arazten duen jendea gureganat.

5. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Oraintsutik, Ertxadona (parrokia) dogu.

6. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Itziko leuke bere Eleiza'k, abade parroki baten, komunidadearen otoitza zuzentzea, emakumeak liturji-otoitzetan parte artzea osoki tradizionala bait-da.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Antziña bi erri ziran Amasa ta Villabona, bata besteagandik bereziak, naiz ta Parroki bakarra izan aspalditik 1909'garren arteraño.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Parrokitik ermitara dijoan aldapa-goran, badizu kalbarioa edo guruz-bidea, bere amalau egonaldikin.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Uztaaren 2'an jetxi zan Oñatiko parrokira, inguruetako zaldun aundikitxoenen bizkar.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Andik parrokirakoa, prozezioan egin zuten, danak tristuraz, ez-gutxi negarrez....

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0042 Eta Liturji berritze garai ontan, apaizeri osasungarri izango zaigu azterketa bat egitea; al izan ezkero, Parroki bakoitzeko apaizak alkar artuta.

12. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Chede hortarat odo despendio horien kukutzeko, eskola hortako buruzagia, Charriton apheza, eske dabila, paropia zombaitetan. Igandean, Donibaneko aldi zuen. Hiru mezetan ederki predikatu dauku eta guk ere bihotz ona erakutsi.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Gero prosesionea elizaratu da: Jaun aphezpikuaren lagun ezagutu ditugu Narbaitz jaun kalonjea, Hazparneko jaun doiena, Armendaritzeko, Donestebeko eta gure parropiako jaun erretorak.

14. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Iragan martcho hortan izan ditugu bi sortze parropian.

15. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Berrogei urthez zeiñû zaiñ izanik hortakotz Mgr Terrier, jaun aphezkûpiak eman zeion diosesako medella parropiako jente hanitxentako jo dû arrapikû edo hil zeinû; berari aldiz zeiñû herotsik gabe juan behartû zaio, aste saintûko egûn handiak beitziren.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bear-bearrezkoak izango dira noski parroki, ikastola, gaxotetxe ta abar.

17. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Emen Caracas'en eztago batere parrokiarik aur-ikastola gabe, elizak berak zuzenduta gainera.

18. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Nire parrokiko illen liburuetako orrialde batek bi-irutan irakurtera eroaten nau.

19. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Esateko, parrokian be sartu barik.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Izenburu honekin lantxo bat agertu da Zeruko Argian (19761-4, 689. zenb.) Donostiako obispuak Gipuzkuako parrokixetan zabalketan dittuen idatziagatik.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Tristia da guk be beste hainbeste esan biharra Oinatiko parrokixan etaraten diran idatziagatik (Goi Argi).

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Parroki guztietan aurkituko ditugu ainbat beartsu baita onegaitik edo orregaitik saminduta bizi diranak ere.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 Eta gere zalapartakiñ, eguok ipiñi barik itxi gotzan ta hola, Parrokixara aillagatu giñanian, segittuan akordatu nintzan eta esan notzan eh, han euen adoradore bati Faborez, fan zatez Santa Anara bai, hantxe mahai gaiñian dakozu eguok, eta ekar itzazu hainbat laisterren ze onddiok prozoziñuak urtetera orduko ipiñiko xau ta.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Dantzarixak berriz, belaunikaitterakuan bost aldiz adoraitten ebeiñ Sakramentu Santua, bata Parrokixatik urten alaz eta beste laurak horretarako ipinitta euzen altarietan.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Horrela, Apostoladuen Kofradixiarekin batera Santa Anara itzultzerakuan, Parrokixako San Sebastian ate aurrian dantzatuko otzaiñ, bera izanik dantzarixen arkupetatik pasatuko zan Santu bizi bakarra.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 Era batera zein bestera autortzeko aukera, guztiak izan bear dabe parrokian.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Euskaldunaren fede-ziñaldari eder diran eleizai gagokiezala, or Andra Mari parrokia, XVI-garren mendearen azkenerantza jasoa, gotik egikerakoa.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Arras bikaiña da izan be eleiza au, Andra Mari parrokia.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Domekero da eskola ori San Agustin parrokian.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Urte onetan, parrokiko kontu liburuetan, errial biren sarrera agertzen da, jai egunez idi probak egin zituenei parrokoak ipinitako isun edo multagaitik.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Lengo ermita batzuk, parroki biurtu ziran, askotan eleiz agintari berberen gogoaren aurka.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Ala Uskola'ko Pedro donearen ermita zarra, Mendeja'ko parroki biurtu zan.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Baiña ermita parroki biurtu artean, garraztasun bitartea, erri asarrea, kontzientzietako kezka eta ase eziñiko gogoa gori gori igarten ziran.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Eleiz-ate bateko eleiza nagusi, auzo bateko kristiñauen batzartoki nai eta inguruko errietako beste parroki batek bere kerizpean euki.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Orain parrokiari begira gagoz, ez izenari.

36. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Lekeitio'ko parrokiaren menpeko eta lau milla ta bosteun marau (maravedi) ordaintzen zitula eta Adan de Yarza jaunak jasoten zituala.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Irugarren puntua:
Etxebarria'k pentsatuko ba leu taberna barri bat zabaltzea bere parroki ondotik Urkaregi'ra bitartean, orrek mesede geiago emoten dautsalako, beste erriak ez dauke eragozpenik taberna ori jasoten lagateko, beti be araudi onetan izentatzen diran ordainbearrak ardauari saltzean ezarrita, bideak ordaindu al izateko.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Parrokia bakoitzean apaiz bat edo hiru laiko izendatuko dira heretikoak arretaz bila ditzaten.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Adibidez Bizkaian 38 parrokia berri eraiki ziren 1478-1557 bitartean; Biasteri eskualdea (1427-1525 urteotan) 526 auzotik 882 auzotara heltzen da.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Alde batetik, zenbait parrokiatan egiten ziren antzerki liturgikoak: teatro landua eta erdaraz egina.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Elizaren hiztegia: parrokia, eliza, gurutze, paradisu, zeru, infernu, aingeru, kristau, saindu (sanctu) , mirakulu, izpiritu, bekatu, bake, dohain, bertute, bizio, arnegatu, predikatu, bedeinkatu, madarikatu, barkatu....

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Parrokietan, liburu bereizietan idazten ziren zurien edo kasten jaiotza, ezkontza eta heriotzak.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Orduan bere funtzioak apaizen esku uzten hasi ziren eta herrietako elkarte txikiak (parrokiak) sortu ziren.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Amonatxo batzuk azaldu ziren Parrokiko atarian.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Fenomeno! - Banijoak parrokira, Bikario jaunari berriak ematera.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 John, osaba zaharrenak, lursail bat utzia zidan ondaretzat, Epping inguruan, hogeitamar libera inguru ematen zituena urtean: eta nik luzarorako errentan emana nuen Zezen Beltza delakoa Fetter zeharkalean, beste hainbeste ematen zidana; ez nuen, beraz, inolako arriskurik familia parrokiaren babespean utzi behar izateko.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Beste parrokia batetara, beste herri batetara alda zezaten eskatu zuen arren, ez zuen lortu apezpikuak beti ezezkoa ematen bait zion, bera bezalako gizon bat ezinbestekoa zela toki hartan argudiatuz....

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Santutegi honen bizitza bi aldetara agertzen da: parroki bezala eta Donostiko iriaren Andra Mari etxe bezala.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Jaiegunetan parrokikoak ez diren fededun asko etortzen dira.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Familia asko dira Donostian, Parroki honetakoak ez izanik ere, Koruko Andra Mariaren aurrean bere kristau bizitzako eginkizun garrantzitsuenak ospatzen dituztenak: ezkontzak, bataioak....

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Gaurko argitalpena ez da, noski, azken-jomuga, bainan bai gure parrokietako liturji ta musika-etorkizunarentzat mugarri bat.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Auxe eskatzen zan bertan, ots, argitara zedilla eliz-musikazko kantutegi errikoi bat eliztar guztiek, aurtzarotik asita, Parrokiko liturji-elizkizunetan eta bestelakoetan, eskuan liburua dutela, gogoz euskuar dezaten.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0094 Au izan da urte askoz gure parrokiek ia bear-bearrezko izan duten kantutegia.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0097 Musika-batzordearen kezka bat auxe izan zan, ots, parrokietako sujerentziak eta pastoral bearrak onartzea.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0097 Gaiñera, parroki askotan bizirik diraun abesti-xorta izkutaraztea etzait iruditzen aberasteko bide bat izan daitekenik, aitzitik, erri baten ertiaren pobretasunerako baiño.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Elizbarruti bakoitzean, arziprestegi edo bailara bakoitzean, parroki bakoitzean, eta berdin Erlijiosoen Etxeetan, badira noski liturgi batzordeak edo arduradunak, aspaldion zer egin haundirik gabe daudenak.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 San Migel parrokiako eliz-zerga batean bascongado hitza dator XIII. mendean.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0290 Eta datu interesgarri bat gaineratzen du: argizari faltaz, Zarauzko komentuko fraileek Santa Maria Parrokiara joan behar izan ohi omen zuten Meza ematera.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0152 Hemen, berriz, ohitura bide zen, Gabona ospatzeko beila kulturalak edo poetikoak edo egitea, kantaz eta koplaz eta musikaz, parrokietan nahiz etxe partikular hoberentxoetan.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Parrokia. Parrokia (eta ez naiz ari elizetxeaz), gizon-Jainkoen arteko adiskidantza ospatzen den tokia da, hau da, kristauok gure liturgi elizkizunetarako biltzen garen lekua.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Alkate soinua entzunaz, inbitatuak parrokiara sartu ziren eta bertan Danzas de Euskalerri monografiaren egileak eman zuen Meza, hots, aita Barandiaranek, sermoia euskaraz emanaz.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0230 Etxaguengo parrokia

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Beraren fundazioa da, baita, parrokiko elizan egun oro, 1744 urtez gero, Arrosarioa esatearena, eta halaber arratsaldeko hiruretan Kredoa esateko agonia ezkila jotzearena.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0031 Eta aldarantziz hirurdenek erdera ez zekitela gogo emanez, agintariek San Joan parrokiko Bikario jaunaren aukera ezereztu zuten, euskara ezagutzen ez zuelako.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Kofesatzen ibiltzen zen ere Angeluko parropia batetan urte guziez faltarik gabe, aste Saindurako.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0283 Garai hartan parrokia, nabe bakarreko eta zurezko sapaidun eliza txiki bat baino ez zen izango, Igartza Jauretxeko kapera erantsita zuela.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0283 1.2. Andre Mari Zeruratuaren Parrokia Antzinatasun nabarmen hau izan arren, XVI. mendetik aurrera ekin zion parrokia beasaindar honek berreraikuntzen bideari eta XVIII. mendea ondotxo sartu arte etengabe jarraitu zuten.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0283 Materialak, obragintzak eta apaingarriek ere, ez dute parrokia beasaindar honek kidetasuna duen beste eraikuntza batzurekiko alde handirik.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0283 Dena dela, Andre Mari Zeruratuaren parrokiak orijinaltasuna eta edertasuna ditu eta arte-arlo gipuzkoarrean eraikuntza garrantzitsu bilakatzen da.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0283 Beasaingo parrokia, baseliza tankerako oina eta buruan absidea dituen edifizioa da.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Utzi dugu Ospitalea 1719.ean suntsitua, Dona Katalina Parrokia alderditik, eta gero, non lekutu zen? 1802.eko Hiztegiak dioenea ondorengoa dakigu: Done Antonio Abade ospitalea, desagertutako konpainiarena izan zen Ikastetxean kokatua, Antonio Okendo Jaunak eta Lazkaoko Maria Andereak fundatua.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Baina euskal kazetaritza, ikastolekin, bertsolariekin, kantariekin eta abarrekin batera abiatzen da 1960 aldera, parrokietan sortu ziren irratitxoetan eta erlijiosoen babesean jaiotako aldizkaritan.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 XIX. mende haseratik gutxienez, Artxibategi hau Azkoitiko toki ezberdinetan izan zen, eta toki batzu aipatzekotan, parrokia elizaren traskorua eta Korregimenduaren bi Eskribautegi Nagusienen jabe ziren Idiaquez eta Zarauz-Corral familien etxe ezberdinak aipatuko ditugu.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Hegoaldean, berriz, parrokietako katekismoak besterik ez dira sortzen aldi honetan.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0211 Laukariz-Mungia (1957), Bilboko San Rafael (1957-58), Zamudio (1958-64) eta Durangoko Andra Mariaren (1964-67) parrokietan lan egin ditu.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0231 Helbidea: Parrokia / 31810 Urdiain.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0241 Berastegi, Pasai Antxo, Antzuola eta Zaldibiako parrokietan lan egin du.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Atarrabia hiribildua sortu eta askoz ere beranduagora arte, Iruñeko San Nikolas parrokiaren auzo konstituitzen zuen, baina XII. mende bukaeran San Saturnino-rena zela aurkitzen dugu, hiriburukoa hau ere, eta seguruenik aitatutako erregeak hala disposatu zuelako.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Eta horrexen arabera jokatuko du, hots: parrokian mezatan lagunduko du, gainerako apaizgaiekin ibiliko da, eguneroko bizimodu normalean zein apaizgaiei bereziki dagozkien ekintzetan (Saturraranera doa gogarteak egitera, hondartzara goizeko lehen orduetan joango da soilik...), famili harremanetan ere apaizgaitasuna nabari zaio (Yossuneren ezkontzan gainerakoak baino lehenago joango da etxera, ospakizuna amaiturik, gainerakoa mundutar arruntentzat utzi behar dela-eta...).

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Landako parrokien eratze-prozesua, dudarik gabe mendearen erdialdetik martxan jarria dena (ezin ahaz liteke Tours-eko Martin baten antolatzaile- eta misiolari-bultzada bikaina) (911) gehien batean V. mendeko egintza bide da, mende honek eremura dakartzan kontrakotasun-mordoa gorabehera ere Barbaroen inbasioak, Visigotuen finkamendua, Bagaude-krisia, bera izango bait litzateke landaren ebanjelizazioko mende handia (912).

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Askotan, oratoria villaria horiek, kultuaren funtzioak ziurtatzen dituen presbiter edo elizgizon batek zainduta, Eliza kristauaren presentzia emendatzeko izaten dira landako eremu urrunenetan: baina arriskua ere izan behar dute vici-en inguruan eraturiko parroki-komunitateen sendotasunerako, eta arrazoi honegatik, arautegi xehe baten azpian ezarriko dira, hasiera-hasieratik urrutieneko nekazari-komunitateentzako laguntza espiritual efikazago bat eman ahal izan dadin, komunitateon eta vici-ko elizbarruti edo parrokiako eliza nagusiaren arteko lotura mantenduaz (916).

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Horixe bait dio Azpeitiko parrokiako hildakoen bostgarren liburuak.

83. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0142 Agorrillak amalau
jai-aldi luzia,
Gurutze Donearen
egun berezia;
goizeko amarretan
meza nagusia,
parrokian bildurik
ballara guzia.

84. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0091 Gure parrokitako abeslarien oiturari jarraituz, Tolosakoak ere Meza Nagusietako itzaldian asieran, alde egiten dute.

85. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0163 Animen argitarako...! Animen argitarako...! Dei onekin, eskea izaten zan Oñati`ko San Migel`eko Parrokian.

86. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Anaidi auek sortu zituzten zenbait ermita baztarretan, gaurko parrokien eginkizuna betetzen zutenak.

87. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Amar aiña zituzten loiolatarrak XIV`garren gizaldian; guztien artean San Sebastian de Soreazu zan aundiena, gerora Azpeitiko parroki biurtuko zana; Anaidien babesean asieran eta geroago loiolatarren eskuetan eroria.

88. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0205 Enkuesta hontan parroki, gizarte giro eta galdetuen adinak gogoan euki dira.

89. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Orduan, Arantzazu-ko Amaren Irudi santua bakar eta negargarri geratu etzedin, Oiñati-ko parrokira jetxi zuten Uzta-ren 2-an.

90. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0375 Baita aipatzekoak dira Somorrostro-ko Billera-Tokia, Ariz-ko Lan-Eskola, Zornotza-ko Artzai Onarena, Zeanuri-ko Parrokia-rena, Sopuerta-ko San Viator, Berango-ko Parrokia-rena, Durango-ko Anai Maritarrena, Deusto-ko Sales-tarrena, eta Barakaldo-ko San Juan Bosco deritzaiona ere.

91. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 - Gure parrokiaren alde: komunitate bizia izan dadin, Jesusen Ebanjelioa gizon-emakumeen artean eta zailtasunen aurrean kementsu aitortzeko, eska dezaiogun Jaunari.

92. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0151 Ondoren Aldareko Sakramentuaren bedeinkapena artu; eta, sakristiko ongi-etorri baten ondoren, Parrokitik Altzibar-alderuntz eliz-jira bikain bat antolatu zan.

93. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Parrokiari ere eskuerakutsi eder bat egin zion: Tisuzko kasulla aberatsa, beraren armak zeduzkana.

94. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 Bizitzaren zuzenbidea 27, Avenue de la Marne 2ampdeg; (Casa A. Nouste), St. Charles parrokiatik oso gertu.

95. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 72 parrokietatik 44`k erantzuten dute, baietz egiten zirala otoitzak otordua asteko eta zenbait tokietan amaitzeko ere bai.

96. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 - Parrokiko Katekesisean 6'gn mailla bukatu duten nexka-mutillentzat da elizkizun au.

97. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 - Kristau-Batzarraren barruan izan bear du, igandeko Eukaristia edo Meza batean alegia, eta Parrokiko eliztarrik berezienak, kargudunak e.a., an izango dira.

98. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0086 SARRERA-OARRA
(Ospakizuneko igandeari dagokion sarreratxo bat egitea ere bidezko da bere muiña gogorazteko. Ondoren, berriz, sarrera au egin dezakete):
Parroki ontan gaur beste gertakizun bat ere ospatzen dugu, garrantzizkoa ta pozgarria.

99. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 (Divisero zeritzan elizako patroiak jasotzen zitun parrokiko amarrenak oso-osorik.

100. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Arriaran`go bikarioa izendatzea Villafranca de Gaita`go Kondearen esku zegoan, bera bai zan parroki orren patroi divisero.

101. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Iturrizak dio Eliz-kanonetatik ikusten datorren au: Aita Santu Sinplizioren garaian (470 urtearen inguruan) amarrenak lau zatitan banatzen zirala: bat Gotzaientzat, beste bat eliz-gizonentzat, irugarrena beartsuentzat eta laugarrena parrokiak dituen beste gastuentzat.

102. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 (Oiartzun`go baillaran, 1787`an, 3.341 biztanle bizi ziran; bere parrokian, berriz, Bikario bat eta zortzi Benefiziadu).

103. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0143 Izurrategi'tar On Jose, Parrokiko organu jolea.

104. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Organu jartzea bukatzerakoan, Bizente Aleman, organu egilleak, Azpiazu'tar Prantzisko, erriko alkateak, Iriarte'tar Domingo, erriko sindikoak, eta zabala'tar Domingo, Parrokiko mayordomoak, Agiri bat izenpetu zuten.

105. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Aldi ontan, Parrokiko organu jole, Domingo de Ichaso zan.

106. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0216 Ba'dakigu gure Parrokian ere, Motu Proprio enziklikaren aurreko denboraldian eta gerotxoago ere bai, gure orkesta txiki orrek, bere jo-alditxoak egin zituala.

107. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0421 Azkoitia'ko Kale Nagusiaren erdian eta erriko Parrokiaren aurrekaldean kokatua dezu antziñako Idiakaitz Zarra jauregia.

108. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Bestalde, Pio V-garrenaren meza, apezpikuak manatu tokietan eta egunetan emanen dute; parropietako mezetan, beti molde berria beharko da erabili.

109. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Apez gisa, kazetaren medioz ez ginuena parropian baino jende gehiago hunkitzen?.

110. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Gazte zelarik gutiziatzen zuen parropia, huna nun duen eskutan, orduan usteko zuen baino handiagoa eta hedatuagoa.

111. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0021 Orai, hiru apezentzat, orduko beste hiru parropia gure gain ditugu.

112. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0021 Orduan, Garazin, baziren 19 apez parropietan, orai 10 giren tokian...

113. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Orai, Donibaneko parropian berian, baditugu berrogoi bat katixima-egile, bi apez eta serora bat laguntzaile.

114. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0111 Orduan apezpikuak: Lau apezeri eskaini diotet Zokoan parropia berri baten eraikitzea.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Erri lana izan zan lez Sokoa`ko parroki txikitik urte luzetan egin ebana.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Goizeko amaiketan, meza, Ereñozu`ko parrokian.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Gaur asteartea, eguerdiko 11etan gure herriko parrokian Luis Zabaleta eta Zukuzu baserriko Maria Zubizarretaren alde hirugarren urteurreneko meza ospatuko da.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Enparan dorretxean izango dira mahainguruak eta besteak, iluntzeko zortzi t'erdietan, maiatzaren 7an izango den organo kontzertua izan ezik, zeina Azpeitiko parrokian, iluntzeko 8etan emango den.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Haydn, Haendel, Mendelsson, Davide, Dussek eta bere zenbait joko ditu Azpeitiko parrokiako organoan.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 San Bizente parrokian ari zen eliz-lanetan.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrizabalaga 0001 Azaroaren 3an, larunbatean, Parrokiko saloietan.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Indartuaz izen ori benetan egokia dala uste dot, ez bakarrik umeen euskal-katekesi orri buruz baita parroki ontan, euskal kutsugaz sortu diran beste ainbat ekintzari buruz be.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Bertan apal-apal jaio zan KILI-KILI TA ERRETOLAZA`TAR JOSEBA ANDONI`REN LAN TA IRAUPENAGAZ AUNDI ta eder egin da; or doguz 12.000 ume baiño geiago Euskal-erri guztian euskeraz idatzi ta irakurten ikasi dabenak, euskal-dantza taldeak bere, txiki ta makal asi ziran baña or doguz talde bi parrokian ta beste talde asko emendik urtenak.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Bardin beste euskal-arlo asko, apal sortu dira parroki onen gerizpean, baiña euskaldun zintzo batzuen lan eta iraupenagaz indartuaz joan dira egunetik egunera ta urte batetik bestera.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Bilbo oso erdaldunduta dago, parroki danetan aldratxo bat sortzen ba`da laster euskalusain geiago izango da gure artean, bada, euskaldunak erdalduntuta egon arren azalpean antxiñako gurasoen euskalduntasuna lo zorroan bezela dauke ta gure laguntasun pizka bategaz, autspean dagon txingarra aize apur bategaz beriala biztuten dan bezela, bizituko da Euskal-kutsu ori...

126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Ekintza hau, parrokiako asistenta sozial baten ardurapean dago; berak zuzentzen dau Markinako sozial lana.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Horra non doan senar desesperatu bat bere parrokiko apaizarengana dibortziatu nahi duela esaka.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Parropia bat ezagutzen dugu, aurten katixima eskuaraz ikasteko hamabortz gazte presentatzen baitira, jaz hiru baizik ez zirelarik.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Orai urtea, Baionako jaun apezpikuak bere diosesako girixtinoen gogoeta eta indarrak bi xede bereziri buruz gidatzen zituen: alde batetik, parropietan eta ahal zen toki guzietan, kontseilu batzu munta ziten, laikoek beren apezekin batean hobeki parte har zezaten elizaren bizian eta karguan; bestetik, denek arta ukan zezaten, apez, fraide, serora eta misonest bokazionetaz.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Otsaillaren 24ean, Parrokian eta Meza Nagusi bitartean, bataio elkartearen elizkizuna ospatu zen, beti bezin aundikira.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 a) Ikastolaren prozesua agertuz hasi zan: lehendabizi, parrokiaren izenean egon omen zan; gero, benediktinoen izenean, eta orain, bidezkoa omen da, berriz ere parrokiaren eskuetara pasatzea.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Aita Maurok agertutakoari kritika gogorra egin zitzaion: ikastola parrokiak sortua ez baina gurasoak sortua izan da.

133. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -Autonomia, tranbixe? tranbixe Basurtotik ba, Hurtado de Amesaga kinta parrokiakotik andik, eta San Fransiskoti pe bai

134. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -au Abandon, ni Bilbon, neu kinta parrokiakoa, danak menos ni.

135. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -estait nik ori, ori estait, ba, nire aistie ixen san angoa Abandokoa eta ni urte bi gastiau nas, ba ni ya kinta parrokiakoa

136. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -guk eukiten gendun kuadrillatxue dantza iteko, ta parrokixe, ai! akordaute ori, ni jotara, niri jotara gustau, an joten gixena, besoa falta xakon, ser joten gixen? gitarrie, kordiona, panderetie? jota bat, korru bi, aparte, eta musikie, ba ayuntamientuek pagaten gixen, gero seiretan karraka etzera, listo espaben aitek...

137. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -Abando, onen, nire gixonan ama bai, Abandoko elejan egon san bautisaute, baye ni Kinta Parrokian.

138. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0039 Gabonetako kanpainea zertarako dan eta aurten ikastetxean edo parrokian zer egingo daben labur-labur idatzi.

139. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Bera inguru onetako izatea eta gaur bertako parrokiko izateak be aupatu gaitu erri onetako Kultur etxe eder onetan, Akademi ikastaroa deitu geinkion jai au emen egitera.

140. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Edozelan ere, esan beharra dago diru sarreron zati handia Parrokiko gastuetan eralgiten zala, Abadeteriarentzat zuzenduta egozan zenbait partida izan ezik, adibidez:

141. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Onuradunek baeuken kultura mailea, orduan inork gitxik eukana; Parrokiko jarduera guztiak liburuetan idatzi behar ebezan, sarri askotan Calahorrako ikuskatzaileek behatzen ebezan eliz liburuak hain zuzen; dana dala, batzutan euren jarrerea ahaide laikoen antzerakoa izaten zan.

142. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0061 Ez doyu ahaztu behar hiru parrokietako hamarrenak zergaitik ez doguzan begiratu galdetzen dabenei ohartarazotea hiruretariko handienak berak ere ez daukala Hamarren Libururik gorderik Bizkaiko Elizaren Historia Arkibuan.

143. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Kofradia horrek nortasun handia dauka gaur egun be, eta XIX. gizaldian birritan egin ebazan ahaleginak (1824. eta 1864. urtean) baselizea parrokia bilakatu eiten.

144. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Beste baseliza bat estilo gotikoko huts-guneak daukazan Elorriagako San Lorentzo da, Iturrizak dinoanez aspaldi parrokia izan zana.

145. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00019 Bakar-bakarrik dakigu XIII. mendean, parrokia edo kolazio tituluarekin, Beasain bazela.

146. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0018 Gero, tiro-praktika haien ondoren, garai haietan pititoarekin egindako ia gauza guztiak bekatu zirenez, bere parrokiako apaizarengana joango zen, konfesatzera:

147. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 51. Zenbait egoera eta lekutan zaila gertatzen da, igande eta jai osoetan eukaristi ospakizuna ziurtatzea. Apaizen eskasiak ezinezko egiten du parrokia txikienak eta biztanle gutxiko elizkizun-tokiak behar bezala zaindu ahal izatea.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 Okasioari helduz, Lorenzo de Alquizalete eta Maria Tovares bere emazteak parroki elizan oroigarri bat egin zezan eskatu zioten eta arkitektoak hara heldu eta hamasei egunetara bete zuen eskaera.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00130 Ordainketa hau eskaintza bidez, dirutan lortzen ziren limosnez eta eliztarrek eta jainkozaleek eskainitako gari, gaztainondo eta intxaurrondoez egingo zen; hauen emaitzak parrokiaren liburuetan jaso baitziren zehaztasunez 157. APB. Arimen Kofradiaren Liburua, 35-37. Gaur egun liburu hau DEAn dago..

150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00046 Ezkontzean uzten zen Los Luisesetakoa izaten. Elkarte honek parrokian bertan zegoen liburutegia zuen. Hilabetean behin elkartu eta eukaristia egiten zuten parrokian bertan.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Areatzaren taxuketa eta tratamenduak, bere nasa, ibiltoki eta parkeez, itsasadarrera zabaldutako Plazaren bene-benetako paradigma eskaintzen digu, eta Silvestre Perezek Bakearen Porturako proiektatutakoa baino dexente lehenago gainera; San Nikolas parrokiaren paretik San Agustin komentu zaharrarekin bat egin arteko hiri-espazioa betetzen du, hemendik aurrera, eta Campo Volantin bihurturik, aintzinako sokategiaren egitura luzexka bete eta ibiltoki bilakatzen du, multzo oso honetan Bilboko hiriak bere historia osoan zehar lortuko zuen ibai-fronterik bikainena eskainiz guztioi.

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Guri bakarrik axola zaiguna zera da oihartzun apokaliptikoen 1000 urte honetan, hiribilduaren aurrean, eraikitako eta banakako multzo bezala bere hormetako hesien atzean gorderik, agertzen diren bi elementu garrantzitsuekin Santa María eta San Bizenteko elizak, Urgull gotorlekuaren haize-gerizean, Badiaren eremuan harrizko alternatiba bat kontrajartzen zela Antigua aldean, eta bertan Komentu zaharra nahiz Antiguoko parrokia eratuz, hiri honen hasierako hiri-kokalekuaren arkitekturaren ideia eta irudia irudi-interelazio (6 irud.) honengan egokitzen direlarik.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Ereñozuko auzoaren erdian San Antonio Paduakoaren ermita dago, 1863aren eta 1866aren artean bertako bizilagunen ekimenez jasotakoa, bada ordurarte ordu t'erdiko bidea egin behar izaten zuten parrokiaraino beren elizako obligazioak betetzeko.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Ereñozuko komunitatea 20 baserrik osatzen zuten; 36 familia bizi ziren bertan eta guztira 247 arima, hauen artean Txirrita bertsolari famatua. Komunitate honek, beraz, Txokolatenea baserriko lurrak erosi zituen eta auzolanean egin zuten beren parrokia.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00180 1904an organista izendatu zuten Pasai San Pedroko parroki elizan, eta 1906an lehiaketa bidez irabazi zuen Donostiako Santa Mariako elizan organista-plaza. Gasteizko Elizbarrutiko Organista-Elkartea sortu zuen eta 1928an Euskal Herriko Txistularien Elkartea.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00046 Lehen ikusi dugu nola 1621eko bisitan emandako aginduan, Apezpikuak elizaren kontura danbolinteroari ez ordaintzeko ez eta San Juan aratxa landatzeko edo apaintzeko ere. Dantza munduarekin zerikusi handiagoa duten bestelako aginduak ere aurkitzen ditugu Arrigorriagako fabrika-liburuetako bisita aginduetan eta Basauriko parrokiak bisita horien laurden bat ordaintzen zuenez, hemen ere berdintsuak ziren, ziur asko.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00046 Euretariko bi azpimarratuko ditugu. Lehenengoa, Fray Bernardo de Hontiberos Calahorra eta La Calzada-ko apezpikuak emana, aldaketa txikiren bat gorabehera Bizkaiko parrokia gehienetan agertzen dena. Agindu honetan gogor ekiten die herriko jaietan eskutik hartuta dantza egiten duten neskatila eta mutil gazteei, baita zenbait abaderi ere, halako dantzetan eta tabernetan sartzen zirelako.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00136 Aholkularitza hainbat arlotan. Jaialdiak Musika Asteak edota euskal gaien inguruko kontzertuak antolatzeko aholkularitza ematen zaio eskatzen duen orori. Gauza bera egiten da parrokietako edota beste hainbat erakundetako musika-fondoak edo artxibategiak ordenatzeko, etab.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00026 Gero, Parrokiako Sakristau egin zuten aitona.

160. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00057 Dialektoetako grabazioak Finlandiako parrokia guztietan eta Suediara, Norvegiara, Ingermanland-era (Errusia), Ipar Amerikara eta Austrialiara bizitzera joandako suomieradunen eta hauen ondorengoei egin zaizkie.

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00010 Gero, parrokia baten areto txiki haren kudeatzaileek garrantzi handiagoko areto zabal txukunak erosi zituzten, baina, antza denez, leku-aldaketan beren filosofiaren parte handi bat ere utzi zuten; geroztik jatorrizko bertsioak ia erabat desagertu dira Nafarroako hiriburutik.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00019 Pixkanaka-pixkanaka, Museoaren fondoak areagotzen ari ziren lan desberdinei esker, hala nola,Kristo Gurutziltzatuaren Triptikoa, Gesaltzako Parrokiak emandakoa, eta San Migelen Agertaldia osatzen duten lau taulak; beranduago emandakoak dira Labrazako Parrokiako Apostolatua osatzen duten sei lanak, baita Valderejoko Erretaula ere.

163. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0291 Dena prest zegoen, eta idatziz berretsi zen fundazioaren hasierak, Pedro Abad de Yartua batxilerra Elgoibarko parrokiko benefiziatua, eta Domingo Arriola, Erregearen eskribauaren aurrean.

164. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0296 1965ean eliza parroki bihurtu zen eta 1972an komentu berria, Jose Javier Uranga arkitektoaren gidaritzapean Mendizabal anaiek, komunidadearen ongile, eraikia, inauguratu zen.

165. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 Berrikusten baditugu parrokia sortzeko idatzi ziren dokumentuak eta bertan azaltzen zaizkigun abizenak berehala antzeman dezakegu nola 1390. urtean oraindik gaskoi presentzia oso nabarmena zen.

166. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 Nafarroako erregeak, Leireko monastegia, Iruñeko katedrala, San Sebastian El Antiguo monastegia, Santa Maria eta San Bizente hiribilduaren parrokiak, Villanueva de Oyarçun hiria, eta Murguiako Jauna izango dira Altzako espazioa definituko dutenak.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0018 Araozko San Migel parrokiari buruzko lehen berriak XV. mendearen amaierakoak dira.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0018 XVI. mendean berritu egin zen, Araozeko parrokia hori handiagotuz, eta hurrengo mendearen erdialdean aldarea altxa eta absidea konpondu zen.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0024 Nabe bakarreko parrokia txikia da, kutsu herrikoi handikoa, mistifikaziorik gabe.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0024 Parrokiako portada erromanikoak, auzoa XII. mendean bazegoela berresten du.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Astigarribiako San Andres parrokia, gure landa-tenpluen arteko beste bat baino ez litzateke izango, absidean kokatzen den ferra-arkuzko leiho bikoitzagatik izango ez balitz.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0038 Oso estilo gotiko zaharreko Elkanoko San Pedro parrokia horrek, Askizuko San Martin eliza eta hurbilago dagoen Urtetako San Sebastian ermita dakarzkigu gogora.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0019 Hiru filosofoak dira, mediku ziniko bat, bidaiari asko ikusi bat eta Jaun Kuntearen kaperau errukiena, lagun batek andregaia eta parrokia biak batera egun berean kendu bide zizkiona.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0219 Lehenak, parrokiaren bidezko eliztarren kontrolak, bultzada erabakiorra jasoko du XII. mendearen hondarrean eta XIII.aren hasieran.

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0219 Letrango III. eta IV. Kontzilioen erabakiek 1179.ean eta 1215.ean egin ziren hurrenez hurren, eliztar bakoitza parrokia bati atxikita egotera behartzen dute.

176. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Hogeitazazpi udalek eta berrogeitahiru herrixka edo parropia horiek Pettiarra konpontzen dute, nahiz frantses Administraritzak, Zuberoatik kendu dituen.

177. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Gainera Basabûrûan jendetza eta humetza txikituz, halaber zerbitzuak galtzen dira: eskolak itxi egiten, erretoreek zazpi-zortzi parrokien buru gertatzen batzutan.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0061 Hamabost edo badira hango auzo eta parrokiak.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Parroki eta herri mailan ere baziren hemen zetorkeen eliz-berrikuntzarako asko balioko zuketen taldeak.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Artea. San Bizente parrokia XVI. mendean eraiki zen eta 1776. urtearen inguruan hainbat berrikuntza egin ziren.

181. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 Beharrik, Iruriko eliza ttipia bere ingurukoez tanpez bete dela ehorzketa xume bezain hunkigarrien karietarat eta parrokiako apezak ospakizun xume bezain ederra egin diola nik segurik preziatu dudan solas hanpatu gabeko prediku goxo batekin.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0021 Saturnino Gastesi apaiz jaunak bataiatu zuen 4 Donostiako Diozesi-Artxiboan, Orexako Santa Krutz Parrokiako Jaiotze-Liburua, 5 lib., 9zk., 75 or..

183. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0053 San Martzial parrokiaren sorreraren inguruan sortutako agiriak oso garrantzitsuak ditugu ere bai.

184. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0053 San Martzial parrokia 1390ko urtarrilaren 10ean sortu zen, Martin Zalbako Iruñeako apezpikuaren aginduz, eta ondoren, beste bi dokumentu etorriko zaizkio jarraian, Altzako Artigako biztanleek emango duten ahalmen-gutuna eta, Altzako Artigakoek Santa Maria eta San Bizenteko kabildoarekin sinatu zituzten kapitulazioak.

185. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0053 Pasai San Pedroko eliza sortuko denean, 1457. urtean, San Martzial parrokiarena eredutzat hartuko da Donostiako elizekin konkordia edo hitzarmena sinatzeko garaian.

186. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0126 Erdiak edo geiago dira
gaur emen falta direnak
gu bezelaxe parroki ontan
bataiatuak zirenak.

187. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Antxen bildu giñen Mungia'ko parrokiakin.

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00086 Etxean, parrokian, errian, elizbarrutian izan bear da misiolari aurrena.

189. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00086 Orain arte parrokian aritu dira; emendik aurrera lana utzi, soldata txikiagoarekin, pastoral lanean jardun nai dute etengabe.

190. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00085 Irakaspen ederra dugu emen, gaur egun Elizan aginpidea eta irakas-lana dugunok: gotzai, apaiz, guraso, katekista, parrokietako talde eta liturgi-eratzailleak.

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Parrokietan lan egiten duten bi apaizek eta bi emakumeek ongi hausnartua zeukaten zer-nolako apezpikuaren beharra duen Bizkaiak.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Euskal Herriko herrialde desberdinek hartzen dituzte txandaka meza horiek antolatzeko ardura, eta urtarrileko hilabete honetan hiru meza eskainiko dira Nafarroatik, hirurak Iruñako Asisko San Frantzisko parrokiatik.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Asisko San Frantzisko parrokiako kideez landara, meza hauetan esku hartzeko aukera Iruñerriko fededun orori zabaldu nahi zaio.

194. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Izan ere, Iturrama auzoan dagoen parrokia honetara aunitz jende joaten baita astero Iruñea eta Iruñerri guztitik eukaristia euskaraz ospatzeko xedearekin.

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Zarauzko Udala, Turismo Bulegoa eta Zarautz Abesbatzak antolatuta Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kutxaren laguntzarekin gaur larunbata abenduak 14 koruentzat VIIIgarren Gabon Kanta jaialdia ospatuko da arratsaldeko 8etan Santa Maria La Real Parrokian.

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Parrokiaren berrinauguraketaren ekitaldi luzea.

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Pasa den igande honetan, Azkoitiko Parrokiaren berrinauguraketa ospatu zen Donostiako gotzaia den Jose Mari Setienen presentziarekin.

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Azken egun pasa, baina aurreko astean zehar hainbat ekitaldi burutu ziren, hauen artean hitzaldiak parrokiarekin loturarik dituzten gaiei buruzkoak.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Honetarako autobusak irtengo dira Parrokia aurretik igandean goizeko 10etan eta izenemateak Mendizabal, Txiki Polit, Kupela, Tarin, Arrano ea Mondran egin beharko direla jakinarazten zaizue.

200. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 Domekan, berriz, goizeko 11:00etan Meza Nagusia izango da San Migel parrokian eta ondoren, 12:00etan, Udal Musika Bandak kontzertua emango du parrokian bertan.

201. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0012 Lasarteko Alboka abesbatzak kontzertu bat emango du larunbat honetan gaueko 10,30etan San Bartolome Parrokian.

202. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0012 Hauetatik 259.000 pezeta parrokian jaso dira, 39.400 pezeta Maalako elizan eta 60.000 pezeta, Zaharren San Lazaro egoitzan.

203. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0014 Orain Ikastolak lagatako Aita Agirre Plazako lokaletan ematen dituzte klaseak baina gogoan dute Zabale anaiek parrokiko lokaletan klaseak ematen zituzteneko garaia.

204. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Hau, bai herri eta auzo laboraridunetan eta baita kaleko parrokia eta elizetan ere.

204 emaitza

Datu-estatistikoak: