XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 4.a Umeak Aitortza ta Jaunartzea egitera beartzen dituan agintea, era berezi batean beren ardura euki bear dutenen gain dator, au da, beren guraso, aitorlari, irakasle ta parrokoaren gain; baña lenengo jaunartzea egiteko gai ba ote diran erabakitzea, kristau-ikasbide Erroma'tarrak dionez, gurasoai edo bere ordekoai ta aitorlariari dagokie.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 5.a Parrokoak arduratu bitez urtero bein edo askotan umeen Jaunartze Nagusia adierazi ta eragiten, auetara ontzat artuaz lenengo Jaunartzea egin bear duten umeak ezezik, baita beren guraso ta aitorlariaren aginduz, beren lenengo Jaunartzea len egin zutenak ere.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Eman bada Aita Santuari osasuna: Eleiza ama Santari indarra, Euskal erriari fedea, ta batez ere erri onetako Parroko ta gure Direktore Jaunai, beren eta gure animak zeruratzeko bear dituzten arguitasun eta laguntza.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizaratu ziranean Oraa Parroko Jaunak garailari guzik bat banaka besarrkatu zituan; eta gero itzaldi bero batekin gazte ayen zindotasuna eta zeruko Amarenganako maitasuna goraldu ere bai.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Eta guenian Zulueta parroko jaunak emon eutsezan gustijei, alan be Udala'ri (Ayuntamientua'ri) bijotzetiko eskar samurrak.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Guk, kuajotoreak geranok izango degu Gobernutik bi urtean; baña parrokuak eta kapilladuak eta baterez, datorren urtetik....

7. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 PARROKOENTZAKO

8. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Saltzen da Durango'n egillea'ren etxean, Zornotzan JAUNGOIKO ZALE'n artezkarijarenean, eta erri askotan bertako Parrokoenean.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0177 Oraiñik ere badirala parrokoak, laikoen ekintzarik laket eztutenak; ta laikoak beti eskupean euki nai dituztenak: esanak egiten ta kito (2).

10. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Parrokoa lotsatu zan pixkat, baiña ez zitun bere eleiztarrak origaitik txartetsi.

11. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Parrokoagindik urten ez ete eban be zirikatu eban norbaitek, baiña ori jakin orduko, beretzat danak bardin zirala ta berari baketan lagateko argi adierazi eban parrokoak.

12. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Altare bakoitzian prozoziñua geldittu egitten zan eta parrokuak, ekisantua altarian itxitta, Sakramentu Santua adoratu eta errezuak egiñ ondoren bedeinkaziñua emuten eben.

13. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Eta erdixan, parrokuak bedeinkaziñua emun ondoren eta dantzarixak Banakua eskaiñi, San Migelek egitten dauen azken erreberentzia prozoziño guztiko gorengo momentua bihurketan da zalantza barik.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Erriko parrokoak eukan aitari gotzainaren debekua iragarteko agindua Aytonan agertzen zan bakotxean.

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Parroko jauna be lotsatuta dago.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Parroko jaunak eta berak bein baiño geiagotan jo dabe Gotzaiñagana, arrazoiak emoteko.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Urte onetan, parrokiko kontu liburuetan, errial biren sarrera agertzen da, jai egunez idi probak egin zituenei parrokoak ipinitako isun edo multagaitik.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Ori dala ta Etxebarri'n 1948 urtetik ona parroko dan Bernardino Barrutia jaunak, onelako au idatzi eban berak argitaratzen dauan Gure Erria aldizkarian.

19. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0050 - Hara, hara! Pedalaren txapeldunak! Ni on Sinforoso Ibarguren naiz, Ezkiogako parrokoa.

20. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0106 Parrokoak babestu egin nahi zuela sargoritik Aste Santuko palioz ekin zion, La Concepción elizatik San Pedro Apostoluaren kolegioraino, zeina baitzen bi solairuko egoitza bat iratze eta krabelinazko monastegi-klaustro batekin, eta atzekaldean fruitarbolazko baratze argitsua zuena.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 An ziran apaizak: Gipuzkoa-tik: Manuel Lekuona batzordeburu, Anizeto Zugasti, Jesus Gaztañaga, Jose Mari Aranalde, Xabier Basurko. Bizkai-tik: Karmelo Etxenagusia, Jaime Kerexeta, Mikel Zarate. Baiona-aldetik: P. Andiazabal, Charriton. Nafarroa-tik: Basilio Sarobe, Juan Goikoetxea, Migel Plaza eta Lesaka-ko parrokoa. Eta Estibaliz-tik: aita Agustin Apaolaza, tarteka behintzat.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Erabaki honen ardura Zarauzko jaunari (ahaide bait zuen) gomendatu zion fundatzaileak, eta honen ordez, Segurako benefiziatu zaharrena izendatu zuen herriko parroko eta juezarekin batera.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Orduan eraiki Urrikal Obra hark jarraitzen du oraino ere, eta haren zaindaritza herriko alkate eta parrokoak daukate apez laguntzaile aintzinakoenarekin, gutti asko 27.000 pezeta zifratzen duelarik fundazio kapitalak.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Polizia sekretua eta aita parrokoa, Guerra eta González.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Dena den, euskaraz labur emanda zera dio Jose Manuel Abalia parroko jaunak: Sakramentuak hartuta 1.841.eko abuztuaren bian, goizeko bederatzi t`erdietan, 51 urte zituela, Jose Bentura Laka, Deban bizi zena, Josefa Teresa Ibarraren senarra, hil egin zela; Jose Inazio Agirrezabalaga eskribauaren aurrean testamentua egin zuela eta hurrengo egunean Elizako Hilerrira eraman zutela.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Abalia parrokoak, azpian ohartxo bat idatzi zuen, Laka-ren azken nahia bete zela adieraziz.

27. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 Garai artan Aranzabia`tar Joan zan Zeanuri`ko parrokoa.

28. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 1901`go uztaillaren 16`an Zeanuri`ko parrokoak gurutzea jarriko zan lekua bedeinkatu zuan.

29. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 Geroxoago, Murgia`ko parrokoa lagun zuala, atxur aundi batzuk artuta lanean ekin zion.

30. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Amurrio`ko Parrokoa, On Angel Ysasi de Letonak.

31. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. letona 0001 Aurreko urteetan ere ahalegin handiak egin zituzten berau aurrera ateratzeko, baina garai haietako gertakizun politikoek lehendabizi 75eko afusilamenduak eta On Luis Iñarra Arrasateko parrokuaren heriotzak gero 76an porrotera bidali zituzten ahalegin horiek.

32. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. letona 0001 Azkenean, 77ko urriaren lehenengo ostiralean ospatu zen jaia, parroko berriaren desadostasuna zela eta kajoi barik gainera.

33. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Emon ditu D. Esteban Manterola, Dima'ko Parrokoa.

34. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 EJERZIZIOAK: Aulestiko Parrokoa egon da mutil ta neskantzako.

35. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 53. Liburuska hau, apaizik ez dagoenean, igande eta jaiegunetako ospakizunak zuzenduko dituztenei eskainia dago, hau da, parrokoak izendaturiko diakono, erlijioso, erlijiosa eta gizonezko nahiz emakume laikoei.

36. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 54. Igande eta jaiegunetako ospakizunetan, apaizik ezean, behar bezala aukeratua eta prestatua izan den diakono edo laikoari dagokion zuzendari-eginkizunak, bertako Gotzainak edo honen ordezkariak emaniko aginduak zuzen betetzea eta parrokoaren erantzukizunpean ihardutea eskatzen du.

37. 1991> euskara batua liturgia igandea 00027 62. Zuzendariak batzarrari ospakizunean sartzen lagunduko dion oharpen labur bat egin dezake eta parrokoak egun hartan Eukaristia ospatzen dueneko kristau-elkartearen aipamena egin diezaieke batzarkideei.

38. 1991> euskara batua liturgia igandea 00029 Ez bitez utzi Gotzainak edo parrokoak jarritako eskari-asmoak, eta sarri egin bitez apaizgintzarako bokazioen aldeko eskariak.

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Iruñeko Eliz Auzitegiak erabaki zuen auzia, eta Ceberiori eman zion arrazoia, parrokoa eta kofradeak zorra ordaintzera behartuz gainera. Hala ere, hauek errekurtsoa jarri zuten kapituluetako batean zortziren bateko beherapena jasotzen zela argudiatuz, eta dagoeneko ordainduak zituztela 7.272 E. eta 9 mr., zorra kitatuz; halaber, Ceberiok eskatuta fabrikan lanean ari ziren ofizial bat eta peritu bat ere beren kontura ordaindu zituztela esaten zuten, hauen bien mantenurako gastuak bezalaxe. Bestalde, esaten zutenaren arabera, Ceberiok ez zituen eskatutako erremateak zein obraren hobekuntza-lanak egin.

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 Cesareo ez zen egon baina don Julio Tascon Fernandezek, Mirasierrako orduko parrokoak, Cesareo proposatu zuen San Fernandoko erlijio arloaz arduratzeko.

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0219 Parrokoa izango da sakramentuen praktika zainduko duena.

42. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Ospakizunean, anekdota bat, Jenaro Lekuona herriko parrokoak aurrez aipaturikoa errepikatzen hasi zenean, gehiegi luzatuz, jendea zurrumurruka hasi zen eta baita ere aldegiten, Kiruriko bazkaria zain bait zuten.

42 emaitza

Datu-estatistikoak: