XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Biztanleria Ihardueraren Arabera (B.I.A.) gaiari buruzko inkestak zeran gauzatzen du bere helburu nagusia, Euskadiko Komunitate Autonomoan eta honen Lurralde Historikoetako bakoitzean biztanleriak iharduera desberdinetan duen partaidetzari buruz informazio estatistiko jarraitu bat produzitzean hain zuzen ere.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Autua da errealitate sozio-ekonomiko konplexu hau atzematea, gizarteak giza baliabideez egiten duen erabilerara xeheki hurbilduz, ondasun eta zerbitzuen produkzioko ihardueretan duen okupazioa graduatuz eta bere partaidetza iharduera ohiki ez-emankor bezala marjinatuetan sartuz (etxeko lanak egitera dedikatutako pertsonak, ikasketak egiten ari direnak edo soldadutza egiten dutenak).

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0018 - Okupatu doia: gehienbatean enplegu jarraitu bat izanik astean 15 eta 44 ordu artean lan egiten duten pertsonak.
- Azpiokupatua: enplegu jarraitu bat izanik astean ohiki 15 ordu baino gutxiago lan egiten duten pertsonak.
- Okupatu marjinala: funtsean pertsona iharduera ez-laboralduna izanik hiruhilekoan zehar iharduera marjinaletan, hala nola, famili laguntza, urtesasoiko enplegu edo inoizkako enpleguan, partaidetza guztiz txikia duten pertsonak barne-hartzen ditu.
- Ia-langabea: okupatu marjinalen antzeko lan-egoeran aurkitzen diren pertsonak dira, baina lan bila dabiltzala deklaratzean, horiengandik bereizten direnak.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 - Esperientzien 3 Jarraipen-batzorde, 1 lurralde bakoitzean, Hezkuntza Ordezkaritzen eta Sailaren artaidetzarekin.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Ikastetxean egon diren baina araututako irakaskuntzarekin zuzenean zerikusirik ez duten kultur iharduerei dagokienez, ondoko hauek aipatu behar dira: ikasleek eta irakasleek noizbehinka Ferietara eta zenbait enpresetara egiten dituzten ikustaldiak, Kongresu Fokolaretan izandako partaidetza, norabide profesionalari buruzko mintzaldiak, beste ikastetxeetako ikasleek Don Bosco-ko tailer eta laborategietara egindako ikustaldiak, Eskolarteko Abes-taldeen kantaldian eta Euskadiko Antzerkia izeneko Eskolarteko Lehiaketan eskuhartzea, gaueko automobilismo-ikastaroak etab.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 Merkatal sozietateak direnean kontrol hori eskuratu dutela kapital sozialean zuzenean edo zeharka 100eko 50 baino gehiagoko partaidetza lortzen denean ulertuko da.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 18. atala.- Kondaira-Lurraldeetako eremuko irakaskuntzarako egitamugintza nagusia, eta Lege honetan esaten diren erabakiak hartzea eta hitzarmenak egitea doakien alorren partaidetzarako ihardutze-sailak dira Lurraldeetako Eskola-Kontseiluak.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Ez zaigu ezta ere atsegin ezagutu ditugun aipatu ikastetxeetan, gurasoek duten partaidetza; izan ere, praktikan informazioa jasotzera eta kontsultatuak izatera mugatzen bait da.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Aurreraxeago, Migelen izena goresten du Konstituziogintzan izan zuen partaidetzagatik: .

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Bada gaurregun hizkuntz irakaskuntzako metodologian joera asko zabaldutako bat: ikasleari ahalik eta partaidetzarik handiena ematekoa alegia, hasieran egoera kontrolatuetan ikasi den xede-hizkuntza gero eta gehiago erabil dezaten gutxiago kontrolatutako egoeretan.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Nelson-en ustez, orain arteko programek Smith-ena salbu ez diote Andragogiaren alderdi bati jaramonik egiten: ikaskuntz programako alderdi guztietan ikaslearen partaidetzak duen garrantziari, hain zuzen ere (Nelson, 1979,61. or.).

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Programa horietan izan dezake partaidetza galanta ikasle helduak; eta garrantzi handia du honek, ikaslea ahal duenik gehien saiatzea nahi bada.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0009 Baina ikasleak hartzen duena ezin daiteke nahasteria izan, antolakuntza hartu behar du eta antolakuntza horretan, irakasleak partaidetza handia ala txikia du kasuen arabera.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 Irakaskuntzan simulazioa oso baliagarri izan daiteke ikasleek partaidetza eskatzen du eta.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Nola hitzezko harremanetan parte harrerazi hizkuntzaren hastapenak bakarrik dakizkiten ikasle berriei? Zalantza berbera daukagu partaidetza deritzan teknikari buruz ere.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Lanak bateratzean:
urduri jartzen naiz
- dena ahazten zait
- dakidana adieraztea zaila gertatzen zait
- esaten ez badidate ixilik geratzen naiz
- zabartu egiten naiz
- normalki ongi parte hartzen dut
- espresatzea erraza gertatzen zait eta biziki parte hartzen dut
- nire partaidetza irakasle eta gaiaren arabera dago.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0133 Bestalde, Atxekimendu Tratatuan eta arrantzari dagokionez, zazpi urteko epe iragankorra ezarri zioten; horregatik, 1994ean lortuko du partaidetza betea.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0175 Eginkizun honetan ezinbestekoa suertatuko da Mitxelenaren partaidetza.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0046 Hauetako uhaska gehienak ur-hornikuntzarako eta industriaren erabilpenerako ere suertatu ziren, hemen aipa genezake nola El Regato edo Gorostiza Altos Hornos de Vizcaya-renak diren, edo Arkotxa uhaskaren eraikuntzak Unión de Explosivos Rio Tintoren partaidetza ezagutu zuen.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eta dira: Donostiaren sute, arpilaketa eta hondamendia (1813)- Bere murrailen eraisketa (1863)- Miramarko Errege-Etxearen eraikuntza (1888)- Artzai Onaren eta Antiguoko San Sebastian elizen lehen harriak jartzea, Errege-Erreginen lehendakaritzapean (1888)- José Matía Calvo Fundazioa (1888)- Telefonoa ipintzea Donostian (1888)- Loiolako Basilikaren bukaera (1888)- Donostiako San Martin kaleko Mariaren Mirabeen elizaren eta Urbieta-San Martzialgo Jesusen Bihotzaren eliza desagertuaren inaugurazioa (1888)- Bartzelonako Erakusketa Internazionala, gipuzkoarren partaidetza handiarekin (1888)- Lizartzako Insalus bainuetxearen irekiera (1888)- Tolosako San Jose-Jesusen Alaben ikastetxearen fundazioa, zeinari Iñaki Linazasorok monografia bat eskaini berri bait dio (1888)

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0231 Munta hartako enpresak eskatzen zituen kapitalak eta finantz arazoak direla eta, atonketa nahiz partaidetza ekonomikorako sistemak aldatu egiten dira.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0051 Lehen, partaidetza konpartitua Herriaren egitura mentalari zegokionean sinbolozko adierazgarri besterik ez izatean, nahiz eta egitura materialari buruzkoa erreala izan, Herri izatearen iraupena zihurtatua agertzen baitzen.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0051 Etzagun, ordea, pentsa bi aldiak bata bestearengandik zeharo berezten direnik: aro berriko agintearen ardatza (partaidetza konpartitua) atzerrian errotu zelarik, gure Herriak bere errepresentatibitatea errepresentatzean, ondorengo menperakuntza osoari ateak ideki bait zizkion.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 2. Tartekatze sozialaren lagungarri gertatuko den hezkuntza garatzea, gizaki berdinen partaidetzaren eta, bilakaeran erreferentzigune izan ditzan, helduen portaera-ereduen araberaz ihardutea.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0254 Kasu batzutan, nolanahiko arrazoinak direla bide, eskolak berak nahiz eta errekuperatzen hamaika saio egin, eragotzi die partaidetza.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Pertsonal honekin obra edo obra zehatzen kontratu finkoak itunduko dira, honako partaidetza hauekin: - beren kontratua indarrean dagoen bitartean, hasiera batean kontratatutako obra ez bezalako obra edo obretara desplazatu ahal izango dituzte gehienezko 30 lanegunetako denboraldi batez, horregatik obrako finkoaren izaera galdu gabe.

27. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Guzti honetaz gain, proposamena aldi baterako enpresa elkarte batek formulatzen duenean, enpresakide bakoitzak elkartean duen partaidetza seinalatu eta kontratazioaren indarraldian zehar Administrazioaren aurrean guztien ordezkaritza osoa edukiko duen pertsona edo entitatea izendatu beharko da.

28. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 HIRUGARRENA.@- Hirigintza eta Arkitektura Sailak fondo beretik zenbatekoak transferitu ditzazke helburu berdinak lortu nahi dituzten Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoetan partaidetzarako zuzenduz.

29. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Lau: A moetako etxebizitza, behekoaren gaineko lehenengo solairuan kokatua, I. Multzoko 1. zenbakidun etxearen ezkaratzaren ezkerraldean, gaur egun Sestaoko Marqués de la Fidelidad Multzoko 1. zenbakiaz seinalatua; hirurogeitamalau metro eta hogeitabat dezimetro karratuko azalera dauka eta aipatutako etxearen elementu komunen ehuneko hamarreko partaidetza.

30. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Edozein kanpainak gehiago herri baten hizkuntza nazionalaren eta eskola nazionalaren aldekoak behar-beharrezkoa du partaidetza kritikoa.

31. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta gutako bati askatasuna ukatzen zaion une beretik badaki bere tokia hemen barruan dagoela, bertako baldintzek mugatzen duten arauera baina une oro bat egin beharko duela argi asko ezagutzen dituelarik borrokak eskaintzen dizkion benetazko ekintza eta partaidetzarako aukerak.

32. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gaur egungo baldintzetan, hala Euskal Herriari inposatutako Constituzioa dela alde batetik Moncloako Estatutoan eta Amejoramenduan mozorrotu eta garatua, eta hain lagunkiro eta efikazki gure Herria genozidiora kondenatzen duena, nola Subirotasun Nazional ttikiena ere eskatzeko gai ez den euskal burgesia belaunbikatua dela bestalde, ezin dezakegu ETA erakundearen eta Estatu espainolaren arteko negoziaketa politikoaren ezinbestekotasuna besterik aldarrikatu, hori bait da funtsezko marko politiko demokratikora heltzea posible bilakatu duen bitarteko bakarra, euskal nazioaren izatea errespetatuz guztion partaidetza posible egingo duen joko legeen ezarpenerako bitarteko bakarra: KAS Alternatibaren markoa.

33. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Imanol Ibarguengoitiaren zuzendaritzapean egonik, irekiago bihurtu zen, partaidetza Euskadiko leku ezberdinetako baserritarrek eta astoek osatua eta publiko artean praka laburretan atzerritarrak eta guzti zebiltzan.

34. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Eratzaileen esanetara, 60.000 lagun inguru bildu zen lakuaren bueltan eta edonork ikus zezakeen aurreko urteetatik partaidetza horrek izan duen gorakada.

35. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Seaskak bizi duen etapa berriaren seinale, auzapez eta hautetsien bileran ere aurrekoetan ez bezalako partaidetza eman zen, berrogeita hamarren bat hautetsi.

36. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Udal Batzarrak, 1990eko irailaren 27an egin zuen aparteko bilkuran besteak beste, honako akordio hau hartu zuen: 1.- Toki eta Foru Administrazioko eta Estatu mailan eta Euskal Autonomi Elkarte mailan ordezkariek egindako proposamenaren arabera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean (102. atala) ordezkaritza Organu eta Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen lan-baldintza eta partaidetza zehazteari buruzko maiatzaren 12ko 9/1987 Legean (30etik 38ra arteko atalak);

37. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen ordezkaritza Organu, hauteskunde prozesua arautze eta lan-baldintzak eta partaidetza zehazteari buruzko urriaren 6ko 304/ 1987 Dekretuan ezartzen denaren arabera, X. EFALEBAE izeneko akordioaren testuan jasotzen diren erabakiei indarra ematen zaie ahobatez, akordio honi erasten zaio eta xedatze-zatian sartzen da ondorio guztietarako, Toki Erakunde honetako langilegoari aplikatu ahal izateko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen testua oso-osoan, 126. alean eta 1990eko uztailaren 2an.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Formula honetara iristeko kontutan hartzekoak dira Ikastolen ezaugarriak: erakunde irekia izatea, beren gaitasuna ondo frogatua izatea, bere barne-antolamenduan partaidetza zabala posible egiten duen erakundea izatea, erakunde plurarista izatea....

39. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Bere barne bizitzan partaidetzarako zabalik.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Guraso, irakasle eta ikasleen partaidetza ireki eta dinamikoan oinarritua.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Edozein bide hartzen delarik ere oso oso inportantea da, eta ikastolen historia erreibindikatiboak hala frogatzen du, gurasoen partaidetzari eustea, hau da, oinarri sozialari.

42. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Izan be, kontaera laburrak bide erosoagoa eskaintzen dau elaberri luzeak edo beste genero batek baino diran asmoetarako: dauan neurri laburragaitik eta idazle edo idazlegaien partaidetza ugariagoa errazten daualako; gazte, heldu zein txiki, jende gehiagok heldu leikeo ipuingintzari, denbora eta neurri laburragoan bete leitekean asmoa izanik.

43. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00037 c) Nekazalturismoa kokatzen den lurralde historikoko foru aldundiko nekazaritza sailak emandako agiria, eskatzailea nekazaritzako ustiategi baten titularra edo titularkidea dela edota partaidetza bat duela egiaztatzen duena eta ustiategia lurralde historikoko ustiategien erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duena.

44. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 3. Partaidetza:

45. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0034 - Xirularen partaidetza.

46. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0040 - Xirularen partaidetza.

47. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0040 - Xirularen partaidetza.

48. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0052 - Xirularen partaidetza.

49. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0052 - Xirularen partaidetza.

50. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0056 - Xirularen partaidetza.

51. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0056 - Xirularen partaidetza.

52. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0059 - Xirularen partaidetza.

53. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0063 - Xirularen partaidetza.

54. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0063 - Xirularen partaidetza.

55. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0067 - Xirularen partaidetza.

56. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0073 - Xirularen partaidetza.

57. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0073 - Xirularen partaidetza.

58. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0073 Xirularen partaidetza.

59. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0091 - Xirularen partaidetza.

60. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0091 - Xirularen partaidetza.

61. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0091 - Xirularen partaidetza.

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 Gertaera honetan, Goardia Zibilak izan zuen partaidetza biziki goraipatu zuen egunkari honek: La Guardia Civil desarticuló en una espectacular acción a uno de los grupos más peligrosos de ETA (87/VII/24)

63. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 - Heziketa, kontzientziazioa eta partaidetza sustatzea.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Ikasleek nolabaiteko sentikortasuna dute ingurugiro arazoekin. Hala ere, ez dute uste euren partaidetzak horiek konpontzen lagun dezakeenik. Hori dela eta, beste pertsona batzuei uzten diete erantzukizuna, talde ekologistei batez ere.

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Lurraldean ekimen pribatuek interes handia erakutsi dute, ingurugiro heziketari loturiko jarduerak garatzeari dagokionez; beraz, horien eta gerora sor daitezkeen beste ekimen batzuen partaidetza ona izango da Biosfera Erreserbarako.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00072 2. Eskola komunitate osoa eta, batez ere, irakasleak oinarrizko agentetzat inplikatzea, Ingurugiro Heziketako proiektua garatzeko. Horrek aukera emango du Biosfera Erreserba hobeto ezagutzeko eta inguruaren kontserbazioan oinarrituriko garapen baten aldeko jarrerak sustatzeko, beti ere partaidetza bultzaturik.

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00072 5. Ikasleak trebatzea edota bideak sortzea irakasleon partaidetzarako, ingurugiro kontserbazioari buruzko gaietan.

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 Ikuspuntu instituzionaleko Plangintza Orokorra elkarrekin adostu beharko dute Euskal Herriko eremu administratibo bakoitzeko instituzioek eta administrazio maila ezberdinek, dagozkien gizarteetako ikuspuntu sozialen partaidetza eta inplikazioa lortuz.

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 Hemen aurkezten den ikuspuntu sozialeko Plangintza Orokorrari dagokionez, Euskal Herri osokoa prozesu berean diseinatzea proposatzen da, instituzioen partaidetza eta inplikazioa lortuz.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00085 Esan behar da haurtzarorako taldeek oso gutxi hartzen dutela parte kide berrien hautaketan. Izan ere, haurtzaro arduradunek prozesu horretan daukaten partaidetza profesional berriak eskatzera eta horientzako perfila proposatzera mugatzen da.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Bere esanetan, testuinguruan ihardutea aldez aurretiko baldintza da buru-eragiketak eraikitzeko. Kasu honetan, dena den, objektua ez da esperimentu kimiko, arkeologi indusketa edo antzekorik. Oraingo objektua eguneroko arau sozial eta moralak dira, eskola, familia, bikote edo lantokiaren testuinguruan sortzen duten problematikarekin batera; beraien egituraz jabetzeko modu bakarrak eztabaida aktiboa eta partaidetza dira.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Toki guztietan Konbentzioa hartzen dute aldi berri baten hasieratzat, eta honetatik abiatuta, eskubide eta askatasun demokratiko sorta baten indarrez, adingabeei begirunea izateko eta bere partaidetza onartzeko esparru bat aitortzen da.

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00083 - Landun marjinala: funtsean pertsona lanaz kanpoko jardueraduna izanik hiruhilekoan zehar jarduera marjinaletan, hala nola, famili laguntza, urtesasoiko enplegu edo inoizkako enpleguan, partaidetza guztiz txikia duten eta beste enplegurik bilatzen ez dutela aitortzen duten pertsonak barnehartzen ditu.

74. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00369 Txikizkako establezimendua, baldintza hauek betetzen dituena da: 40 eta 120 m2 bitarteko salmenta-azalera du, bereziki janariak saltzera zuzenduta dago, produktuen aukera erosleak berak egiten du, oso txikia da merkataritzako laguntzaile edo denda-mirabeen partaidetza eta jendeak irteeran ordaintzen du.

75. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0060 1976ko abendutik RNEren Ràdio Quatre bazegoen ere, irratetxe hau hizkuntzalarien partaidetzarik gabe osatu zen eta, antza denez, orduan gailentzen zen hizkuntza eredua jaso zuten profesionalek, hau da, Avuienaren antzeko zerbait.

76. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Gertakari batzuek gure gizartean dauden jarrerak berdintzera daramatzate, esate baterako, sexu harremanekiko onarpen mailak gora egin du; familia nuklearizatuz doa, bere kideen indibidualizazioa eta erritoen sekularizatzea suspertzen duelarik, eta lan merkatuan emakumeak gero eta partaidetza nabariagoa dauka.

77. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Irakasle hauek gutxi batzu izan arren, orain arte emandako urratsen benetako protagonista berak dira, eta horien partaidetzarik gabe ezer gutxitarako balio zuketen aipatu eskaintza horiek.

78. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0124 Emakumeen partaidetza partidu politikoetan eta sindikatuetan, 1991n, hauxe da:

79. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0124 HB: Mahai Nazionala osatzen duten 25 kidetatik 5 dira emakumezkoak, eta Herrialdeetako partaidetza berriz Gipuzkoako % 18tik Arabako % 25era bitartean dabil.

80. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0023 Partikularrenak.- Insalud-en, mutuen eta horrelako bitartekarien partaidetzarik gabe ospitaleari zuzenean ordaintzen dioten gaixoei egindako zerbitzuetatik etorritako sarrerak.

81. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0026 Kataluniako Autonomi Estatutua irakurtzen duena ohartzen da oso gutxi direla Generalitateko gobernamenduaren eskumen bete-betekoak; gehienak partaidetzan dauzka edo delegatuak.

82. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0285 Bestalde, aipatu behar da talde menperatzaileekiko partaidetzak, subjektuen bakearen definizioa nozio tradizionaletan oinarritzea inplikatu duela, nozio hauen arabera, ez legoke egitura mailako aldaketaren beharrik.

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 adibidez, nola antolatu behar diren kanporako irteerak, nola erabili behar diren Ikastetxearen baliabideak, nola artikulatuko diren gurasoen partaidetzari buruz hartutako erabakiak aurrera eramateko mekanismoak, ingurunearekiko lotura, etab.

84. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0333 Zehazki, ebaluazio-prozesuak hobetzeko interesatuta dauden irakasleei tresna-sail bat aurkeztuko diegu klaseko giroa, komunikazioko erlazioak, beren jokaera irakasle bezala, gurasoen partaidetza garapen kurrikularrean eta kurrikuluaren funtzionamendu orokorra aztertzeko eta berrikusteko.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 Pollock-ek eman eta hartu behar dela esatean, eta arte lanari berezko bizitza emateaz hitz egiten duenean, lanak bere burua antola dezan aukera eman behar zaiola, eta aldi berean bere partaidetza orkestratze lana balitz bezala ikusten duela, eta lanaren bizitza autonomoak bere bidea urra dezan utzi behar zaiola esatean, artearen alorrean, lana egiteko era berri bat sarrarazten ari da,

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0074 Beste batzuek, hainbat urte hemen egin eta gero, euskaldunak direla esaten dute, baina amerikar euskaldunak, eta atxiki nahi dute eurentzat eta euren ondorengoentzat herentzia euskaldunarekiko partaidetza.

87. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. angulo 00109 Alde batetik, badirudi aspektu historiko hauen garrantzia Euskal Herriko nortasunarekin betidanik loturik agertu zaigula, herri baten berezko ezaugarri bat izango balitz bezala; baina azken hiru hamarkadetan eginiko ikerketak azaletik begiratu ondoren, guk badakigu Europako herri gehienetan (guztietan ez esateko) etxe, familia, senitartekoen harreman eta komunitateen partaidetza ezinbestekoa izan dela gizartearen eraikitze prozesuan.

88. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00051 b) Herritarren partaidetza

89. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00051 Euskadiko sistema sanitarioan herritarren partaidetza posible izan dadin, araudiz partaidetza komunitarioko kontseiluak sortuko dira, Autonomi Elkarteko eremukoak eta osasun-barruti bakoitzaren eremukoak, kontseiluek kontsulta- eta aholkularitza-ahalmenak izango dituzte, ondoko hauetan hain zuzen; sistemaren plan eta helburu orokorren formulazioan, exekuzio-emaitzen jarraipenean eta azken ebaluazioan.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0014 Bestalde, Rousseauk desiraturiko hiritar guztien partaidetza nahimen orokorraren adierazpenari buruzkoa da gai edo objektu orokor baten eta guztientzat obligaziozko izaera duen baten gain estatuituz, hau da, legegintzari buruzkoa.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0010 - Zuzentzeko garaian, denon artean prozedura desberdinak eztabaidatu, eta aztertu zuzen eta oker daudenak, irakasleak galdera egoki batzuen 3 bidez partaidetza bultzatuz:

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0092 Partaidetza horiek beti notariaren aktaz ezartzen ziren.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0010 Lehen aipatutako teknikari/injiniarien artean, beste guztien partaidetza gutxietsi gabe, Gipuzkoako Foru Aldundiko bide seinaleetako teknikariek emandako laguntza eta egindako lana azpimarratu nahi genuke.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0015 Partaidetzak hiru maila izan ditu: teknikarien maila, arduradun politiko, zuzendari nagusi edo antzekoen maila, eta Kontseilarien Konferentzia.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0015 Teknikarien partaidetza ere desberdina izan da.

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0015 Euskal Autonomi Elkarteak partaidetza aktiboa izan du lanketa-prozesu desberdinetan eta, hauen arduradunen arabera, egin dituzten ekarpen nagusiek nahikoa oihartzun izan dute.

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0309 2. Sozietate partaidetuen izena eta helbidea, sozietateak zuzenean edo zeharka duen partaidetza gutxienez kapitalaren % 3koa bada Boltsan kotizatzen duten sozietateen kasuan, edo % 20koa gainerako kasuetan, duen kapital-zatia adieraziz eta baita ere sozietate horien kapital eta erreserben zenbatekoa eta azken ekitaldiko emaitza.

98. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0357 KUTXA, PEZETAK / BEZEROAK / SALGAIAK / TALDEKO ENPRESETAKO PARTAIDETZAK / KAPITAL SOZIALA / ERRESERBA LEGALA / BORONDATEZKO ERRESERBAK / HORNITZAILEAK

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0357 TALDEKO ENPRESETAKO PARTAIDETZAK / (X) FUSIOAREN EMAITZAK

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 Botua bazkide bakoitzak dituen partaidetzen araberakoa izango da.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 d) Partaidetza sozialak eskualdatzea.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 Fundazio-eskrituran bestelakorik adierazten ez bada behintzat, kapital-zabalkuntza egiten denean bazkide bakoitzak bere partaidetzari proportzioan dagokion zatia bereganatzeko eskubidea izango du.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0404 Partaidetza sozial batzuek hirugarren pertsonek hartzen badituzte, hauen ekarpenak gehitu egin beharko dira sozietatearen superabit-erreserba espresuko eta tazituen proportzio berean; idazpena honelakoa izan daiteke:

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0009 Kontsulta eta partaidetzako organo bezala

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 F.60 Akzioak eta beste partaidetzak

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Akzioak eta beste partaidetzak errubrikak (F.60), nortasun juridikoa duten sozietateen, nortasun juridikoa ematen dien estatutu batez zuzkitutako enpresa publikoen eta kuasisozietateen mozkin posibleetan, eta likidazioko kasuan aktibo garbietan parte hartzeko eskubidea ematen duten aktibo finantzarioak biltzen ditu.

107. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0190 1789ko maiatzaren 28an beste biltzar bat, behin ere izan den partaidetza handienarekin, emazteak eta etxezainak barne, plaza sarietaz beren ez adostasuna agertzeko.

108. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18512 Honakoak dira foru arauan jaso diren balizko kasuak: zerga gardentasuneko araubidean zerga oinarriak egoztea, nazioarteko zerga gardentasuneko araubidean errentak egoztea eta zerga paradisuetan eratzen diren inbertsio kolektiboko erakundeetako bazkideen partaidetzaren baliorik handiena egoztea.

109. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18513 Beste aldetik, kenkari berri bat sartu da, enpresa barruan langileen partaidetza sustatzeko: enpresaren baten langileek beren enpresan akzio edo partaidetzak erosteko zuzentzen dituzten zenbatekoei kenkari bat ezartzeko aukera emango da.

110. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 3.- Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak euskal federazioen partaidetza izango du eta Euskal Herriko kirolen sustapena bultzatuko du.

111. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00022 UCIk lasterketetako partaidetza murriztuko dela eta beste analisi bat egingo dela iragarri du

112. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00022 Hala, neurrien artean lasterketetako partaidetza 90etik 120 txirrindulari bitartera mugatzea aipatu du UCIk.

113. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 25eko 3/1997 Legea, hau da, hirigintzako ekintzaren ondorioz komunitateak gainbalio orokorretan izan behar duen partaidetza zehazten duen legea betez, Iñausti izeneko 15 zk. Eremuan Proiektu honek antolatu duen hirigintzako probetxamendu osoaren %15a Udalari dagokio.

114. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 25: Zuzenbide pribatuko sarrerak, subentzioak eta zerga itunduetako partaidetza.

115. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0010 C.- Hurrengo finkaren ehuneko hogeita hamahiru (%33) enteroko partaidetza zatiezina:

116. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Astergaien garrantzia kontutan harturik ahalik eta bazkide gehienen partaidetza eskatzen da.

117. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Arlo honetan, giza sektore guztien partaidetza eta kontsensoa funtsezkoa bait da.

118. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Atzo Bilbon emaniko prentsaurrekoan azaldu zuenez, elkarrizketa hauekin jeltzaleak HBren partaidetza politikoa normalizatu eta ETAtik bereiztea lortu nahi dute.

119. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0001 Komunitatean ehuneko 4,17ko partaidetza duena.

120. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Gurasoen partaidetza handiagoa, tutoretzan lan serioagoa, batxilergoko kurrikulumaren egokitasun eta koherentziaren bilaketa, ikasleen beharretara ahalik eta gehien hurbiltzen den heziketa lortu asmoz ari garen honetan, gutxien espero eta desio duguna ikastolak pribatuari atxikitzea da.

121. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Mozioan onartutako puntuen arabera, zera eskatzen: gaur egungo legedia gauzatzea, hau da, zigorrak Euskal Herriko espetxeetan betetzea, zigorraren 3/4ak beteak dituzten euskal presoak eta gaixotasun sendaezinak dituztenak kaleratzea eskatzen da; Gobernu espainol zein frantsesak ez dituztela entzun instituzio euskaldunek eta euskal hiritar gehienek luzatutako eskakizunak entzun salatu du; horrekin batera, Gasteizko Legebiltzarrak eta Iruñako Parlamentuak mozioan aipatzen diren puntuak gauza daitezen bere ahaleginak areagotu ditzatela eskatzen da; eta abenduaren 31rako deituko diren manifestazio ixiletan udalaren partaidetza ziurtatzen du mozioak.

122. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 eta dirulaguntza jaso duen Erakundeak ez duela partaidetza handiagorik izango eraikinaren titulartasunean ezta toki handiagoa ere Proiektua kudeatu eta bideratzeko eratutako Merkataritza Elkartea gobernatzeko erakundeetan.

123. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Hau da, bi aldeetakoek adostu zutenez, erakunde publiko zein pribatuek Proiekturako kopuruak emanez gero, diru horiek kostu osoa murrizteko erabiliko dira eta horrek ez du inolako eraginik izango Erakunde-bazkideek Administrazio Batzordean duten partaidetzan.

124. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 - Erakunde sustatzaileek hitz ematen dute Merkataritza Elkartearen gobernu erakundeak Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. Elkarteko Administrazio Batzordearen deialdi eta gai-zerrenden kopia bidaliko diola Eusko Jaurlaritzari, gutxienez, bilera egin baino bi egun lehenago, bilera horiek Proiektuan eragin zuzena edo eragin nabarmena izango duen edozein gai eztabaidatzeko edo agiri honetara bildutako Erakundeen partaidetza aldatzeko badira, era horretara, egoki iritziz gero, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bat joan dadin bilerara edo bileran aztertutako gai jakinen bat eztabaidatzera.

125. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0020 Jakina, akziodun izango direnez, dagokien partaidetza eskainiz fundazioa zuzendu eta kudeatuko KUDEATU.- Gestionar duen patronatuan; eta telebistaren administrazio-kontseiluan ere beren lekua izango dute.

126. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0008 Deba Beheko I. Eskalada Txapelketa oso arrakastatsua izan da, partaidetza zein ikuslego aldetik.

127. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0008 Aipatu, Patxi Usobiaga eibartarraren partaidetza, 12 urte besterik ez izan arren, bere indarrak helduagoekin neurtzeko orduan batere beldurtu ez zena.

128. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 Dinamika berezi eta bizkorra sor lezakeen duda izpirik ez dugu une honetan, jendearen benetako partaidetza ekar lezakeen dinamika baita, hein batean edo bestean.

129. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Mikel Piris jatorri bermeotarreko flautajolea Maria Vega pianojolearen partaidetzaz arituko da abuztuak 5eko saioan.

130. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Partaidetza zabaltzearen alde

131. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Ez da gauza barria udalek partaidetza handiagoa eskatzea Patronatoan; ze orain urte batzuk, Bermeoko udala buru zela, eskatu zen ordezkari gehiago eta errepresentatiboagoak egotea.

132. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 1 Partaidetza zabala: Prozedurari ekiteko dagozan interes guztiak elkartzea, denon partaidetza bultzatu eta kontra dagozenak ere hurreratu eraztea proiektura.

133. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0016 Ekintza hauetan nahi dutenek bakarrik ibiltzen dira, baina partaidetza oso altua dela esan behar da.

134. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Eskolak beteko du funtzio hori, zenbait ezaugarri bereganatzen badu: eskolak eraikitzailea edo konstruktiboa izan behar du, beronetan bere ezagutzaren eraikitzailea haurra bera izanik; testuinguru honetan ikasleak, guztien partaidetzarekin, ahal den maila altuenak lortu ahal izan ditzan, irakasleak kondizio egokiak sortzen ditu.

135. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Entzule asko, musika munduko izartxoek erakarrita, baina partaidetza urria, entzulegotik galderak eta iritziak luzatzeko orduan.

136. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0005 Urteotan ikastolak herri mailan lortu duen errotzea, partaidetza eta laguntza zuzenaren bitartez, eta halako erantzuna ari gara jasotzen.

136 emaitza

Datu-estatistikoak: