XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Demagun bada, ikasgela batetako bi ikasle eta ikasle horiek lortu dituzten puntuazioak bai hiruhilabeterokoetan bai Ekaineko examinetan, ondoko taulan agertzen den arabera.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 6.1.- PUNTUAZIO STANDARDAK 6.1.1.- PUNTUAZIO STANDARDAREN BEHARRA ETA DEFINIZIOA

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Orain arte egin ditugun ikasketetan erabili ditugun puntuazioak, zuzen zuzen guk emandako puntuazioak ziren (lanetan eta testetan guk emandako puntuazioak).

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Horregatik puntuazio horiei puntuazio zuzen izena ematen diegu.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Demagun ikastola bateko ikasgela batean, geografia asignaturan, egindako azterketaren puntuazioak ditugula.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 A, B, C eta K-k hartzen dituzten puntuazio zuzenak, 60;72;46;... eta 50 dira.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Geografian, hiru ikasle horien artetik onena, B izango da, asignatura honetan puntuazio zuzen handiena lortu duena bera izan bait da.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Orduan taula bakar bat dugunean, elementuen puntuazioak konparatzeko ez dugu arazorik izango, dena taulan agertzen da eta.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0348 Lau ikaslek, test horietan lortutako puntuazioak, ondorengo taularen bitartez ematen dira (kontutan hartuz puntuazio horiek 0 eta 10 artean emanak izan direla).

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0557 Era berean, ikasle talde baten puntuazioak definitzen dituen aldagaia, aprobatu-suspentso eran defini daiteke.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Talde bakoitzaren batezbestekoak ikusiz, eta erreferentziatzat erakuskari osoaren batezbestekoa (9'65) harturik, Erdara taldearen puntuazioaren beherapena nabaria da (8'88).

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Euskara taldearen puntuazioa, batezbesteko orokorra baino altuagoa da (9'95).

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Nahastuta taldearen puntuazioa, aldiz, batezbesteko orokorra baino pixka bat ttikiagoa da (9'40).

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Hitz gutxitan esateko: - Etxean euskaraz egiten duten haurren taldeak, hizkuntza biak nahasten dituztenenak baino puntuazio altuagoa du eta giro erdalduna dutenenarekiko, areago oraindik.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Esango genuke gertakariak gertatu diren moduan, agerian ala gordean puntuazioa eman, hori zela arazo nagusia, printzipiozkoa.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Eta arazo teknikoa zen bestea: zein mementutan azaldu puntuazioa, bertsoz bertso, saio ostean, amaieran edo geroago.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 3. Aurreratze prozesu honetan garrantzi handia dute elementu hauek:
a) hizkuntza ezagutzeak;
b) kultur mailak;
d) testuaren irakurketa zuzentzen duten adierazle linguistikoen hautemate eta interpretazioak:
- adierazle tipografikoak: espazio zuriak, maiuskulak, letren neurri eta formak, etab.;
- puntuazioa: puntuak, komak, galdeikurrak, harridurak, etab.;
- hitzen irudi globalak;
- hitzen ortografia;
- egitura moduen adierazleak (1) Ikasleen irakurketa maila hobetzeko ondorengo lan hauek kontsulta daitezke: .

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0114 Zuzenketa honen aldakin bat zera da, lehendabizi puntuazioak ikasleak zeregina nola bete duenaren arabera ematea (adibidez R: irudietan oinarrituz hitz egin, S: gai bati buruz hitz egin ) eta ondoren puntuak gaineratzea edo kentzea, ikasleak hizkuntzaz egin duen erabilpenaren arabera.

19. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0014 Denbora berean, ortografia-akatsak zuzendu, puntuazioa ezarri, bi bider esandakoak batekin utzi eta abar.

20. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 6.5. Txistulariek jantzitako janzkera balio estetiko nabarmentzat joko da, puntuazioa ematerakoan, hoberen jantzitako Txistulari Bandeei garrantzi berezia eskainiko zaielarik.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Hemezortzi hoietatik 6 berexi behar dituzte arratsalderako, baina goizeko puntuazioa kontuan izanik erabakiko da txapelketa.

22. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Beste taldeei dagokienez, honelaxe geratu zen puntuazioa: Sartzalde, 8 puntu; Herriarenak, 6 puntu; Zigoitia, 4 puntu; Arriskizubi, 2 puntu; eta Abanze, 0 puntu.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 4. Hautagaien azken kalifikapena, horiek aurkezturiko merezimenduen puntuazioa ariketetan lorturiko puntuazioekin bat osatuko da.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 5. Balorapena amaitu ondoren, saioetara aurkezturiko hautagaien zerrenda argitaratuko du Epaimahaiak, Arrantzal Itsas-Ikastegi Politeknikoko iragarpen-oholean, puntuaketa adieraziz eta puntuaziorik handiena lor dezana proposatuz kontratatua izan dadin.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Jokalari guztiek datoak txandaka bota eta puntuaziorik handiena ateratzen duenak ekiten dio jokoari.

26. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 Irakasleak testuak aztertzerakoan, zenbait elementu azpimarratzeko aukera izango du (hiztegi berezia, aginteraren erabilera zuzena, puntuazioa...).

27. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Irakasleak eta beste taldeek emango diote egunkari bakoitzari merezi duen puntuazioa, horretarako edukinaz gain aurkezpen egokia ere kontutan hartuko delarik.

28. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0131 - Gidari jarraiki haiek aukeratutako hilabete bati / batzuei buruzko deskribapena/k egin dezatela / ditzatela (txapelketa moduan plantea daiteke argibide bakoitzak bere puntuazioa izango duelarik).

29. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 Testu guztiak lege-testuak direnez suposatutzat ematen dugu, pare elebidunak testu baliokideak direla edukiaren aldetik. Baliokidetza hori, testuaz azpiko unitate txikiagoetan ere gertatzen dela suposatzen da, egitura formal berdina baitute: idazpuru, atalburu, atal, eta atal-azpiko zatien egituraketa beti berdina da lege-testuen bi bertsioetan. Testuaren egitura materiala ere, paragrafo mailaraino berdina (paraleloa) da. Puntu eta aparte guztiek balio bereko zatiak banatzen dituzte printzipioz. Puntu soilek, berriz, ez beti; hainbat kasutan, itzultzaileak erabakitzen baitu paragrafo baten barruko esaldiak eta puntuazioa jatorrizkoan ez bezala antolatzea.

30. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00026 Atzizki bidezko gure joskera horrek erdararekiko dituen desberdintasun erabatekoak ez dira nobedade noski, baina gehienetan maila formal hutsean geratu ohi da horren baieztapena. Gure honetan, berriz, horren alderdi funtzionala aztertzen da, bai puntuazioaren eskakizunei dagokienez, eta bai (aurrerago) halako perpausen sintaxiari oro har dagokionez.

31. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00026 Puntuazioari buruzko zer guztian, funtsezkoa den zerbait: puntuazio kodea eskasa da xehetasun guztiak emateko. Alde batetik, ahozkoaren ñabardurarik finenek ez dute askotan isla egokirik idatziz (entzun edozein iragarki, eta transkribatzen saiatu), eta bestetik, sintaxia konplexua bilakatu ahala (menderakuntzaz eta abarrez), arazoak sortzen dira konplexutasun hori hain kode laburrez zuzen eta egoki jasotzeko.

32. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00026 Beste askotan, berriz, puntuazio arazo soil zirudiena, ordenamenduzko edo formulaziozko arazo zabalago baten sintoma baino ez da, eta tratamendua ere halaxe dagokio: ez soilik puntuaziozkoa, sintaxi-estratejiazkoa baizik. Hor, hainbat inertzia eta mimetismo itsu gainditu beharra dauka noski, eta bide egokiak berariaz landu, euskal idazkera benetan funtzional, trabagabe eta ahaltsu batera iritsi nahi duenak.

33. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00026 Hurrengo ataletan koordinazioaren eta puntuazioaren arteko lotura aztertzen da. Hor ere, ikuspuntu funtzionalak kontutan hartu behar du euskarazko perpaus bakunen ordenamendu erdaraz ez bezalakoa. Gaiak, hala ere, ordurako beren artean josiz doaz.

34. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00160 Indarrean dagoen ordenamendu arauaren arrazoi funtsezkoena, Altube eta abarren teoria hain ospe anbiguokoetan (eta haien inguruko teoriakerian) bakarrik ez, eta intonazioaren baitan dauden joskera erdal-jitekoen idatzizkorako funtzionaltasun eskasagoan ere aurkitu behar da, puntuazioaren gora-beherez jardun dugunean ikusi dugunez. Izan ere, ez ziren Altube eta konpainia gure arteko, ez dogmatikoenak, eta ez txoroenak.

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 8.5 TRINKOTZE-PROZEDUREN BESTE KASU BAT: PUNTUAZIOAREN HIGADURA

36. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0145 Errekonozimenduko frogan lorturiko puntuazio zuzenekin (argibideak èrlazioá garrantzi-maila) bariantza-analisi bat burutu zen.

37. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0145 1.go Irudia: Argibide faktorearen arabera, izaera aplikatuko galderen erresoluzioan lorturiko batezbesteko puntuazioak.

38. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0135 Bestalde, Eskolako kalifikapen orokorrari eta arlokako kalifikapenei begiratzen badiegu, neskek kalifikapen hobeak dituztela ikusten dugu (.032 esanguratasun-maila), eta Cattell-en Gan ere puntuazio hobea ateratzen dutela (.074).

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlajazioa 0140 Emaitzak, batezbesteko puntuazioak:

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0112 Espainiera ikasten ari nintzenean, irakasleek aparteko ikasletzat jotzen nindutela konturatu nintzen, gramatikazko testetan hain puntuazio altuak jasotzen ez banituen ere.

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0200 Azkenik, problemen datuak eta gero, ez zaio puntuaziorik emango ikasleari, distrakzio edo motibazio okerra ekiditeko.

42. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0200 Amaieran atal bakoitzari buruzko puntuazio orokorra emango zaio.

43. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0080 Puntuazioak zeregin gehiago eman digu, ordea, besteak beste Lardizabalek komak adiztun edozein perpaus-zati bereizteko erabiltzen baititu, eta puntu eta koma eta bi puntuak gurea ez den era batez: ahaleginean gaurko erara jarri dugu, baina zalantzazkoetan beti zegoen bezala uztea hobetsiaz.

44. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0195 Ikasterakoan eragingarritasuna zenbaterainokoa den jakiteko modu bat errendimenduaren neurketa baten puntuazioa, ikasten emandako minutu edo ordu-kopuruaren artean zatitzea da.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0195 Thorsland-en lana aurreratu ahala, agerian jarri zen gaitasun intuitiboan eta/edo analitikoan puntuazio altuak zituzten ikasleek askoz gaitasun horietan puntuazio baxuak zituztenek baino hobeto egiten zituztela ikastaroko azterketak.

46. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Izan ere, Euskalerria Irratia aise nagusitu zen lehiaketaren lehenengo atalean, nahiz eta euskararen erabileraren inguruko puntuazioa oso txikia izan.

47. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Kontratazio Mahaiak hiru irratien arteko erabateko parekotasuna ikusi zuen alderdi horietan eta ez zuen puntuaziorik eman, euren lana amaitutzat joz.

48. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Orduan, Angel Sanz Barea, Lan Publiko, Garraiobide eta Komunikazio Departamentuko Telekomunikazio arloko zuzendari nagusiak lehiaketa bere horretan utzi beharrean, bere kabuz erabaki zituen bigarren atal honi dagozkion puntuazioak.

49. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Puntuazioak pronostiko gehienak hautsi zituen Irazu bigarren, Loidisaletxe hirugarren, Mendizabal laugarren, Murua bosgarren eta batez ere Jokin Sorozabal zazpigarren postuan utziz.

50. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0009 Lehiatzaileei dagokien puntuazioa esleitzea, honako deialdi honetako II. eraskin gisa jasotako balio-taulen arabera, Langilegoaren Kudeaketako Zuzendaritzak izendatutako unitate eskudunek burutuko dute, eta horiek epaimahaien izenean burutuko dute balioespen hori, eta lortzen dituzten emaitzak bidaliko dizkiete horiei.

51. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0012 8.1.2. Merezimenduen balioespen honen bidez lortutako puntuazioa Lurralde-Ordezkaritzetako iragarki-tauletan emango da argitara, hautatutakoen zerrenda argitaratu aurretik.

52. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0012 Epaimahaian dauden kide guztien kalifikazioen batezbestekoa izango da ezagupenen balioespen-aldian lehiatzaile bakoitzari dagokion puntuazioa.

53. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0012 Epaimahaikideek emandako puntuazioen artean hiru puntu edo gehiagoko aldea balego, gehienezko eta gutxienezko kalifikazioak automatikoki baztertuko dira, eta gainerako kalifikazioen batezbesteko puntuazioa aterako da.

54. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 9.1. Ihardunbidea gaindituko dute, bigarren oinarrian eskatzen diren baldintzak beteaz, epaimahaiek emandako puntuazioari deialdi honi erantsitako balio-taulako 2, 3 eta 4 atalei dagokiena batuz, gutxienez bost puntu lortzen dituzten lehiatzaileek.

55. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 Azken puntuazioa merezimenduen balioespenean eta ezagupenen balioespenean lortutako puntuazioak batzearen emaitza izango da, eta era horretan sailkatuko dira ihardunbidea gainditu duten lehiatzaileak.

56. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 9.2. Deialdi honetako 6.5.1. azpiatalean ezarritakoarekin bat etorriz, epaimahaiei dagokie hautaketa-ihardunbideko aldi bakoitzari dagozkion puntuazioak batzea, lortutako guztizko puntuazioaren arabera lehiatzaileak sailkatzea.

57. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 9.3. Epaimahaiek emandako puntuazioak jaso ondoren, merezimenduen balioespen-aldiko puntuazioak gehitu, ihardunbide bakoitzean eskatzen diren gutxienezko puntuazioak lortu ez dituzten lehiatzaileak bazter utzi, lortutako guztizko puntuazioaren arabera sailkatu, oinarri honetako 1. eta 2. azpiataletan ezarritakoaren arabera arauzko ihardunbideak gainditu dituzten lehiatzaileak zehaztuko dituzte.

58. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 1) Oposizio-aldiaren balioespenean lortutako puntuazio handiena.

59. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 2) Deialdi honetako II. eraskineko 1. ataleko balioespenean lortutako puntuazio handiena.

60. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 3) Deialdi honetako II. eraskineko 2. ataleko balioespenean lortutako puntuazio handiena.

61. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 4) Deialdi honetako II. eraskineko 3. atalean lortutako puntuazio handiena.

62. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 5) Deialdi honetako II. eraskineko 4. atalean lortutako puntuazio handiena.

63. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 6) II. eraskineko 4. ataleko azpiataletan lortutako puntuazio handiena.

64. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0015 Espedientearen batezbesteko notarik agertzen ez bada, batezbesteko puntuazioa aterako da, irakasgaiak zenbakiz adierazita datozenean.

65. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0016 Jatorrizko ikasketa-egiaztagiria eta erkatutako fotokopia, ikasgai guztietan lortutako puntuazioak eta alegatutako titulua lortzeko eskatzen diren ikasturteak jasoarazten dituena.

66. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0016 Egiaztagiri horiek aurkezten ez badira ez da atal honengatiko puntuaziorik lortuko.

67. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8684 Epaimahaikide bakoitzak emandako puntuazioak batuz eta horren guztirakoa bertaratutako epaimahaideen kopuruarekin zatituz lortuko dira kalifikazioak, kozientea izanik behin betirako kalifikazioa.

68. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0491 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

69. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

70. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0498 Behin oposizioaldiko ariketak eta lehiaketaren balorazioa amaituz gero, epaimahaiak onartuen zerrenda puntuazio ordenaren arabera argitaratuko du, horiek ezin dutelarik deitutako plaza kopurua gainditu eta zerrenda hori Udaleko Lehendakaritzari igorriko dio, puntuaziorik onena duen izangaiaren alde izendapen proposamena eginez.

71. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7277 Ariketa 0tik 10erarteko puntuazio batekin kalifikatuko da, 5 puntutako gutxienezkoa lortzen ez duten gurakoak automatikoki bazterturik geratuko liratekeelarik.

72. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7277 Ariketa 0tik 10erarteko puntuazio batekin kalifikatuko da, 5 puntutako gutxienezkoa lortzen ez duten gurakoak automatikoki bazterturik geratuko liratekeelarik.

73. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7277 Ariketa 0tik 10 erarteko puntuazio batekin kalifikatuko da, 5,00 puntutako gutxienezkoa lortzen ez duten gurakoak automatikoki bazterturik geratuko liratekeelarik.

74. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7278 Ariketa 0 eta 3 punturen arteko puntuazioarekin kalifikatuko da.

75. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7278 Aurkaritza-faseko puntuazio osoa, berau osatzen duten ariketa ezberdinetan lorturikoen gehiketa izango da.

75 emaitza

Datu-estatistikoak: