XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 - Zuk bere maitte al'dozuz? Zer da sagarra? {Arnari bat, zugatz batzuetan sortzen dana}.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Edozein zugatzek emoten al'dau sagarra? {Ez, zugatz batzuek baño}.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Zenbait zugatz dazauzuz? {Areitza, gaztaña, sagarra, lizarra, urkia, zumarra...}.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0060 4ª. Oin urte bi landaturiko sagarronduak amabiko 2 sagarr ekarri dauz.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0060 Sagarrok Miren, Josebe ta Bittor neba-arrebaentzat ixango dira, bakotxak urtiak dauzan beste sagarr arrturik.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0060 ¿Zenbatzu urte dauz Josebe'k? ¿Zenbana sagarr arrtu biarr dabez?.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Jon. - Urrengo, sagarrak.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Kol. - Sagar eta laranjak asko (guziak zorro-arakatzalle).

9. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Uztaren galerarekin asiko zitzaizuten; batez ere sagarra izango zan gogotik ¡aren lore ederra! ta izotzak eta kaskabarrak guztia ondatu.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Guretzat udareak, sagarrak, gereziak, gaztañak, muxikak, aranak, intxaurrak, eta abarr.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 - Ez, esan zuan Sendatzailleak; sagar batek ez dio orrelako gaitzik egin.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagarren ondoan ura? ¿Epela emango ziozun, ba?
- Ez Jauna; otza, ta sagarra ere gordiña.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagar gordiña ta ur otza? ¿Zer geyago nai zenduan, ba, alaba iltzeko?.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Sagarren-arra deritzaionak ere ez ditu kalte txarrak egiten.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Gaitz au izaten danean sagarrak ez dira eltzen ta bear baño lenago erortzen dira beera; auxen izaten da gaitzaren agergarria.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Egia erran, ez dut nehor ikusi sendagailu horri jarraikitzen, bainan ba frangotan segidako huni: Sagar bat pikatzen duzu izari bertsuko lau pusketan.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Arbola moztu behar direnak: gerezi, udare, sagar, arhan.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandero batzen ziran baserritar erderaren izpirik ez zekitenak euren arrautza, sagar, udare, ta abar saltzera emen berriz erostera batzen ziranak beti erdera zurrumurrue egitea gutxi iruditzen zaienak, bata neskame egon dala, besteak Madrid'en izan dirala, enparantzan galde egiñaz ?a como la docena?, (...).

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Leku batzubetan intxaurrak emongo dautseze; beste leku batzubetan ostera, sagar-zimelak.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Txindija emango dautsen etxiak be ixango dabez, ta intxaur, sagar ez txindi, ezebe barik bidalduko dabezanak be baten bat bai.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Sagarra, Ribas eta beste olerrkari onenak aurrkeztu ziran sari orren billa, baña gustijen ganetik Lopez-Pico'ri emon dautse.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Astigarragako praikak ez dira asi lanean oraindik, sagarren petxa zintzilik baitago, alare baserri tolare batzuek asi dira kantari, bai ta gu ere asi mama gozua edaten.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun oyetan, jaten ditugu ipurdiz gora eltzian egositako ollo gizenak, lukainkak gozagarri dirala egositako barbantzuk, ta ardotan egositako sagar ta udariak-ere.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baserri ta ukulluak nola egin bear diran; abere egazti, zuaitz eta landareen gaitzak zer diran; irixkoen gora-berak; erle, esne, sagar, zimaur eta beste ainbat gauza nekazarientzak; Nekazari Alkartasunak lanerako tramankuluak erosteko ta beren ondasun eta irabaziak egokien erabiltzen erakusten dutenak eta baita zenbatz edo estatidistika, garrantzi aundikoak.

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Dameta'k.- Galatee nexka ariñak alakoak, sagar bat iaurti dit eta sarats artera iges egin du ateman dudaneko.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Beren uste ustelak, ezurteko sagarren antzera, arrak yota daude: ta aize putz andi bage, adar gañetik eroritzen diran sagar ustelen antzera, goiz edo berandu, ustelduta lur yoko dute.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Rafael Sanchez Mazas idazleak oso egoki esaten digu, Baroja'ren euskal agerpenak baso belarraren lurrun bustia dariotela,... gure sukalde zaarretan elur aroan ikus oi diran sagar mardul usatsu pitzatuak bezin goxo-gaziak diradela....

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Arbola berde bat zagon, jadanik ontsa apaindia, argiz betherik, edergailu mota guziez zuela dirdiratzen, urhe kolore iranjez, sahar gorriz eta jostagailuez choragarriki kargatia.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Bidasoaz haindiko alde, Ondarrabian hasten da Gipuzkoa bere sagarrei eta artholekuen artean, Pasaia, Donostia, Getaria, Zumaiako itsas bazter ezin ahantziek inguratua.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Deabruac gure lenengo ama Eva engañatu zuen becela, Paradisuan devecaturic cegoan sagarra berac jan eta Adani janeracitceco, ecarten cituala onequin gaitz guztiac mundura, aldi onetan Teodosio ere engañatu zuan, eraguiten ciola pecatu izugarri ura, nola zan bere gurasoac illcea.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Orri zarra jausi ezkero, iñausi leikez sagarrak, madariek eta matsa.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Sagarra ta madaria.- Oneixek dira gure artean ondoen beti zaindu diran igali zugatzak.

34. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Ustelak! Sagar ustelak! Gaiñea itxuratsu ta miña ustel!.

35. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Manuren sagarrari ere zatitxu bat kendu behar deutsat bardinak izateko.

36. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ag.- Bai? Ba, Manuren erdi hori handiagoa bada, beste zati bat kendu beharko deutsat (hartu Manuren sagarra ta jan egiten dau).

37. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 - Zeozer artuko dozue, laztanok Izeko Marik sagarrak eta txokolatea atera dautsez Jabiri eta Mireni.

38. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 - Beragaz berba egiteko... sagar bat artu dau Mirenek.

39. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Arratsean trumoi eta guzti askatu ziran goiko iturriak, orri zaarrak, orbel izateko bildurrez, zuaitzetan dardar egien zegien; azken sagar umatuak sagarrondoan bertan likindu ziran, beratuaren beratuz, eta aizetako indarrak deslai, edozeri kalte egiteko baimenaz ebiltzan zebiltzan.

40. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Toxu, tentetu eta asi:
Sagar arbola baten lau sagar batu, beste baten iru, bestean sei... zenbat dira?.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 VIII gizalditik XII'era erromaniku tankerea zabaldu zan eta irudien adierazpena itzal aundikoa zan: Aulki baten jesarrita, esku eskerrean umea eta umeak eskoian sagarra dauala.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Feriara Esatejuan len se neuk enejuan esautu baiña selan astukin jutesien batzuek injjarra eruten, beste batzu` sagarra, al eben modun, buruen da astutan da... eurek oiñes, ortosik, al eben modun, euren txanpontxu`k etxe`a ekarta` da...

43. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Kolkotik, bere aldun-izena ateraten ebilenartean, arto-zati bat eta iru sagar gazamin yausi dakazan Pielari lurrera.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Gorputzari zirkinik ez arpegiari pariztarik eragin bagarik berak esan eban:
Emen da Maria gureak
niri gerturiko gosaria:
iru sagar gazamin
ta arto zatia
.

45. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurrari xuxent lehenik zentzua, gero bete burua
- Etxeko andrea nolako, etxeko aldea halako
- Ama: geroaren orratzailea
- Aitatxik sagardoia landa, semetxiak sagarrak bil
- Alaba ezkont-ezak nahi duenean, semea ordu denean
- Haurrak hazi, nekeak hasi
- Alabaduna beti artzain
- Haurrak ez badu nigarrik, ez dik edanen titirik.

46. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Sagar ustel batek besteak ustelduko zituen beldur zituan, ehungarren ardiaren bila joateko beldurrez, bitartean otsoak artaldea ez zien zakabanatuko, ez borondaterik ez zutelako, bai baina erabakiak hartzeko berez fertu ez zituztelako.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 (Erostuna):
Legatz fresko bat eta
almejak nahasi
postretarako sagarrak
zoparekin hasi.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Ba... intxaurrak, urrak, gaztainak, pikuak, mizpirak, sagarrak, mahatsa, basaranak...

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Argazkietan agertzen diren fruituen izenak idatziko al dituzu?
intxaurrak
urrak
gaztainak
pikuak
mizperak
sagarrak
mahatsa
basaranak.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Besteak, berriz, mamitsuak dira, hau da, zukutuz gero ura ateratzen zaie: mahatsa, sagarrak...

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Hona hemen eskualde honetan lortzen diren beste produktu batzuk: hezetasuna ongi jasaten duen patata, sagarra, produktu honetatik sagardoa lortzen da eta garrantzi handia du Asturiasen, eta Ribeiro ardoa edo euskal txakolina produzitzen duen mahatsa.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Argazki erdibituaren bila: umeei argazki / marrazki erdibituak emango zaizkie eta bakoitzak beste erdia aurkitu behar du: zuk sagarra (al) duzu?... galdetuko dio erdi bat daukanak beste haur bati.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Adibidez: begiak estaliz ukimenez, usaimenez eta zaporez asma zein produkto zen: sagar bat, intxaur, barazki....

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0143 Euskaldunok, berriz, gaur bertan hartu behar dugu gure mendiak sagarrez, intxaurrez, gaztainez, eta abar, betetzeko asmo sendoa.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Gaur sagar egosiak, berriz.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Zuk eman sagarra gozoa zen.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Aurrerago: Lurralde honetako hizkuntza basatia da; baso ugari ditu eta menditsua da; ez dauka ogirik, ez ardorik, ez janaririk, sagar, sagardo eta esnea izan ezik.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 1....... sagarrak eta madariak ekarri dizkiegu baserritik. (Adiskide).

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Sagar eta ardo elkartuz, noski.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Har eta azter dezagun berriro aurreko gaian ikusi dugun sagarraren gertakizuna.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Sagarra, arbolatik askatu eta burura etorri zitzaion Maddiri.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Esan dugun bezala, indar konstanteak, (bere pisuak), eragin zion etengabe sagarrari, mugitzen hasi zenetik lurrera iritsi zen arte.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Nolako higidura lortu zuen sagarrak, eragin zion indar konstante horren ondorioz?.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 Baina xaka bizkarretik nola kendu asmatzeko eginahalak egiten ari zela, zerbitzaria salan azaldu zen sagar gozozko fruitontzi bat zekarrela.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 - ta sagar gozo horiek, norentzat dira?.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0139 Gurditxo gorrian, esne kartoi batzuk eta parafinaz aparte, karamelo pakete bat, bi txokolate tauleta, intxaur eta mahaspasa zorroak, zigarro batzuk, urdaiazpiko otarteko bat, lau katilu huts (bata txokolatearena, bestea esnearena, bestea kafearena eta bestea zoparena), sagar bat, udare bat, banana bat, poltsiko-liburu bat Heriotza desertuan izenburua zuena, Chrisek ilargiari buruz abestu eta berak grabaturiko disko bat, txintxorta bat, Mortimerren izena eta helburua grabaturik zituen nortasun agiri txapa bat.......

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Bai, jauna, bi sagar bakarrik gelditu zaizkidak buztana mugitu.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Bi sagar egun guztirako, gizarajo honek! - belarriak mugitu.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Palasatik ogitartekoaz geratzen zitzaiona eta sagarra hartu eta jan egin zituen.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Jan nire sagarrak, eta jolastu nire itzalpean, txikia zinenean bezalaxe.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Badakizu, nik hostoak, adarrak eta sagarrak besterik ez ditut.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Baina, hara; nire sagarrak bildu itzazu eta saldu azokan, horrela dirua izango duzu, eta pozik biziko zara.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Sagar guztiak bildu zituen, azokara eraman, han saldu eta behar hainbat txanpon eskuratu ahal izan zuen.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Sagarrak, azak... edo beste edozein fruta edo barazkiri sar dakioke makil bat eta begi bi itsatsi.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 Bakarrik gelditu zenean Nikolasa etxe aurreko zelaira joan zen, eta sagar baten itzalean jarriz, gutunaren estalkia apurtzen hasi zen.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0039 Izebak begiratu zuen despentsan, eta eskerrona azaltzearren, han zegoen sagarrik ederren, urtsuen eta masailgorriena erregalatu zion.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Besteak, agian, bere kontzientziaren harra besterenetik sagarrak hartu zituelakoz...

78. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Besteari, berriz, sagar asko jana zen nonbait eta, inork ez zion ezer antzeman.

79. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 - Begira! - Eta mutikoak, pozik, kaxakada sagarra eta zorrokada bikua erakusten zizkion.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Bikuak eta ogia jan zituzten eta gero sagar bana.

81. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Amak, Enekorentzako sagarra pusketatan egosi zuen eta honek, biluzik * biluzik:jantzirik gabe, bere amarekin batera lo egiten zuen (...).

82. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0034 Eskuak luzatu ditut:
hemen dauzkat
madariak
danone
york... eta
sagarrak...

83. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0033 Orain egunak joanik
garai hark nolakoa
izan behar zuen
nire burutik igaro da
jakinminez:
baserri, mahats eta sagar,
edozein igande epeltsuren arratsalde goxoan
jendea belarditan etzanda, olgetan...
elkarrizketan,udaberriko usain freskoa,(...).

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Igual bada pikoak, azeitunak, edota melokotoia eta sagarra ere ematen didatelako baizik.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0190 Non hura toki eder! Bidapean, agian beheraxeago, bi sagar zeuden sendo eta zelako belazearen barrenean gaztaina batzuk eta ondoren haritz tantai lerdenak zutik.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Han zeuden Norfolkeko sagarrak, biribilkote eta beltxaka, eta pertsonaia muztiotsuak zirelarik, paperezko zorrotan etxera eraman eta afalostean norbaitek jan zitzala erreguka eta otoika, limoin eta laranjen horitasuna nabarmeneraziz.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Berandu helduko dira aurten sagarrak.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Gela haundiaren erdian beti kopiatzeko ariketa egin nahi zezanarentzat bodegoiak izaten ziren: oinarrizko gauzak, baratxuriak, ontzi batzuk, sagarren bat, ohial zintzilikatuak, eta horrelako gauzak.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0133 Urretabizkaiak, alderantziz, gauzak xehe-xeheki deskribatzen ditu ta izadia ere bai: sanjose loreak eta sienprevivak eta sagarrak eta masustak, etc.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Sagarra
Bi gauzen sinboloa da: a) tankera esferikoa duenez, unibertsoa eta osotasuna adierazten ditu; Jesus haurra eskuan sagarra duela irudikaturik agertzen da sarritan; b) bestalde, gizakiaren irrika lurtiarren eta * grinei jareitearen sinboloa da; horiek menperatzeko zentzua du sagarra ez jateko aginduak.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Horren arabera, jatorriko bekatuaren sinboloa da sagarra; Ebaren eta Adanen bekatua debekaturiko sagarra jatea izan omen zen. Ik. Jatorrizko bekatua.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Errepikapen antzua ez balitz urruntasun berori azpimarratzeko ekarri genituzkeen jainkoekiko nolabaiteko hartuemana ukaniko beste pertsonaiak ere, jaun haundiak ziratekeen denak, jainkokume ez izan arren: Yayati, Zerura igo zen errege unibertsala, Eneas, Troiatik ihesi eta Erromako lehen hazia erein zuena, Paris, sagarraren hauzikoa, Starkathr gerlaria eta beste bakar batzu jainkozko nagusiekiko harremanetan izan dira zeinbere modu berezian.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Borroka: Ez landatu sagarrik laiotz edo leku itzaltsuetan edo oso bustietan.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 - Fruita-mota guztiak behatu: sagarra, laranja, banana, tomatea, mahatsa, udarea, anana, marrubia, e.a.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Izan ere, nunbaitetik sortuak behar zuten izan sagar berriak.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Neke askorik gabe arkitu litezke zenbait sagar mota, gure herrietako izenez deituak: Andoain Sagarra; Urkizu Sagarra; Bizkai Sagarra; eta abar.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Berdin baserri izenez ere: Txalaka Sagarra; Oru Sagarra; eta abar.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Gure artean, sagar izenez dagoen atzerapena azaldu nahi dugu.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Ikusi dugu sagar elegante askok, Gorriak edoZuriak, besterik gabe deituak.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Adibidez, hain ezaguna dugun Errezil sagarraren izenarekin, gertatzen dena: Bizkai aldean, Reñetea esaten diote; Laburdin, Anixa; Gipuzkoan, Errezil Sagarra, eta Kanpandoja Agian, Anixa, Kanpandoja, Reñetea, e.a., sagar desberdinak dira, nahiz eta, toki askotan, izen hauekin Errezil Sagarra bezala ezagutua izan.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Eta ba dira tokiak, Berastegi, Gaztelu, eta Legorreta bezalakoak Ibarbi Sagarra deritzen diotenak.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Jeneralki, goizeko sagarrekin egin izandu da zizarra Euskal Herrian.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Ezin dezake irakin, sagar heldugabeak eta ondugabeak, ez legamirik, ez beste gai beharrezkorik ez dituelako.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Ikusiko dugu, gutxienez, lau motatako sagarra izaten dela zizar-sagarra: - Txikiak eta berdeak.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Zahartzarora iritxi gabe, gaztaroan gelditu direla sagar hoiek, esan dezakegu.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Motroiloan, sagar luko haundian, kabitu ezinik, gizendu ezinean gelditu diren sagarrak.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Dena dela, sagar hauek, ernalketa osatugabeak alegia, bi edo hiru pipitekin geratuak ziren, eta honegatik bere desarroilo normala galdu zuten.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Sagar mami zati bat janagatik, nola harrek nola txoriek, sagarrak berdin-berdin heldu beharko luke, baina ba da zenbait xomorro eta har, sagarraren barruan, txurteneko bizi-lokarria jaten duena.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Momentu hontan, zuhaitzekin lotuta dagoen txurten lokarria ebakitzerakoan, bere bizia gelditua da, eta nahiz sagarra zuhaitzetik zintzilika jarraitu azkenerarte, heldugabea geldituko da.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Esate baterako: Sagarrek berrogei pezeta balio dute, eta udareek hirurogei. Alegia, udareek hirurogei pezeta.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0033 Erlazio trofikoan ere beharrezkoa dute usaimena, janariaren aukeraketa egiten duena bait da, Carpocapsa pomonella-rekin (polilla de la manzana) gertatzen den bezala, hau sagarraren usainera bakarrik joaten delarik.

112. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0070 Idoia amak gozoki, sagar eta jostailluekin ere egin ditu pruebak.

113. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Askotarikoak ziran igali mendixka aiek: udare, sagar, meloi, angurri, piper... jabe banakoitzak mailletan egokiro ezarriak.

114. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Walter Hell'en buru-gaiñean sagar bat jartzeko agindu zuan orduan Gessler'ek, eta Wilhelm Tell'i aitari, alegia bere semearen buru gaiñeko sagarra geziaz jotzeko.

115. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Jarri bat uztaian, eta zast! sagarra trebeki bi erdi egin zuan.

116. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Garai artan baziran sagarra txikitzeko makinak, baiña arek ez zuan erosi.

117. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Pisoiakin aritzen giñan sagarra jotzen.

118. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Orduan bazan aukera inguru auetan sagardoz eta sagarrez.

119. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Guk ere sagar asko genduan garai artan, eta saldu egiten genduan.

120. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Lengoan neuk ikusia auzuneko jai baten: aur-jolasetan zebiltzan umeak eta nagusiak, zintzilika jarritako sagarrak nork ariñago jan, nork gorago saltu egin, txokolatea nork lenengo artu ta olakoak; antolatzailleak, euskeraz zekiten umetxoai erderaz egiten zieten.

121. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Sagar bat litro bat uretan egosi, irazi filtratu ta gargarak egin eta edan ere bai.

122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Benefiziadoek, berez, amarrenetatik bizi ziran (arto, gari, sagar, bildots, txala) eta aldara-oiñetan eskeintzen ziran ofrendetatik (ogi, argizari eta abar).

123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Barazkiak: azelga 25-50; atxikoria 60; baratxuria 25-30; babarrun zuria 300; babarrun gorria 400-490; urrak 300; aza 60-75; borraja 40-60; gaztaina 120-150; tipula 25-30; bruselako aza 100; azalorea 100; eskarola 400; espinaka 40; baba txiki 130-200; kiwia 120-135; letxuga 40-60; sagarra 100-150; misperoa 200; intxaurrak 350-400; patata 40-50; udarea 100-150; porrua 75-80; tomatea 200; baina 250; azenarioa 40-75.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Kanpoko gaiak Aguakate, 380 baratxuria 15-20; kalabazina 240; tipula 50-70; azalorea 70-100; kiwia 40-60, letxuga 50-70; limoia 85; mandarina 70-100; sagarra 50-120; meloia 80-90; laranja 40-90; patata 32; udarea 75-100; banana 180-240; piper berdea 150-190; piper gorria pikokoa 90-120; piper gorria bola 80-100; banana 180-200; porrua 110-130; tomatea 100-125; mahats zuria 170-190; baina 170-200 zuria 80; alkatxofa 200-240; baratxuri freskoa 125; gaztaina 100-120; kardoa 175-250; bruselasko aza 120-150.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gipuzkoako Sagardoegileen Elkarteko zuzendariak atzo ospatutako prentsaurrekoan adierazi zuenez, sagardoaren gaurregungo egoera ona da, eta martxa honetan jarraituz gero, hamar urte barru hemengo sagarrekin egindako sagardoa besterik ez dugu kontsumituko, kanpotik ekartzeko beharrik izan gabe.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Oraindik ere produkzioaren ehuneko 50a kanpotik ekarri beharrean aurkitzen gara, Asturias eta Galiziatik batez ere, baina urtetik urtera portzentaia hau gutxituz doa eta noizbait lortuko dugu erabilitako sagar guztiak geureak izatea.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Sukaldeko haize-kanpaitik goiz nahiz gau auzokoen zigarrozko keak iragazten zizkit lapikoan, barazkiak sagarrak gaztak... denak zapore bera: tabakoa.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Jangaieri buruz: okeleak euneko 15 igon dau; euneko 78 lebatzak; euneko 20 sardiñeak; euneko 47 txitxarroak; euneko 24 garbantzuak; euneko 25 indabeak; euneko 21 lentejeak; euneko 56 sagarrak; euneko 66 orioak; euneko 25 arrautzak; euneko 25 tomate-latea eta 16 melokotoia; euneko 26 galletak, fideoak eta gari-uruna; euneko 19 azukareak; euneko 30 gizonezkoaren trajea jostea eta euneko 25 trajea garbitzea.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 E. b. oea, lo egiteko; sagarra, jateko...

130. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0117 Adarxkûan, besten onduan
txilintxaû bi sagar gorri;
Udazkenialat dirade
izanen amiragarri.

131. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -oin eukingo deu, baye len, len ori Egillor bixi san a, ba igual e, ekarten basun sagar bat edo madari bet edo plantetako lurren, ara faten san

132. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0161 SAGAR, sagarra

133. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0161 selango bendejak! selango, madari, sagar, milikotiek egoten siesan or

134. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/1 0055 Zenbat sagar dagoz guztira?

135. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/1 0055 sagar dagoz.

136. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/1 0055 sagar dagoz.

137. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/1 0055 Zenbat sagar dagoz ontziz kanpo?

138. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/1 0055 sagar dagoz.

139. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0105 Kamioi batek 9 kaxa sagar daroaz.

140. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0105 Kaxa bakoitzean 408 sagar daroaz.

141. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0105 Zenbat sagar daroaz kamioiak? ... sagar.

142. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00008 Bien bitartean mutikoari baratzean zehar ibili eta sagarrak jateko baimena ematen zion Aita Martinek... Haren poza!. Gauza bera Lekeition ere R.M. Azkuerekin...

143. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Hautatuenak, lubarrien gaineko hamarrenen erdia, sagarraren gaineko hamarrena eta hamarrenak ordaintzen ebezan ekoizkinak.

144. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00026 Irakasleak arbelean marraztutako saskien artetik sagar bat duena seinalatu (ikus Gidaliburua).

145. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00133 Zenbat sagar daude? ... sagar daude.

146. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00145 Zenbat sagar daude guztira?

147. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00145 ... sagar daude.

148. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00145 ... sagar daude.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00145 ... sagar daude.

150. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0082 Felipe sagarra jaten ari da...

151. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0127 Zaindari batek 183 sagar eman dizkie zebrei.

152. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0127 Zenbat sagar geratzen dira? ... sagar geratzen dira.

153. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0050 7. Norekin elkarbanatzen ditu Juanek bere maitasuna eta sagarrak?

154. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 Sagarrak, saguak eta sugeak jaten ditu.

155. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0113 Beste lagun batzuk gonbentziturik, sagarrak lapurtzera joan zarete.

156. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0018 - Frutak: laranja, sagarra, udarea, marrubia, gerezia, fruta-zuku naturalak...

157. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0162 Fruitak: laranjak, limoiak, mahatsa, udareak, sagarrak, platanoak, e.a.

158. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0080 - Eman didazun sagarra oso ona dago.

159. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093 A) Sagarrak tomatea bezala zatitu ondoren, 75 gramo azukre eta gurinarekin nahastu eta labean sartu, desegin arte.

160. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0100 Sagardoa egiteko lehen pausoa sagarrak biltzea da.

161. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0100 Sagarrak kizkiaz edo eskuz biltzen dira.

162. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0100 Baina ez da edozein sagar biltzen.

163. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0100 Lurrean dauden sagar osoak bakarrik biltzen dira.

164. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0100 Dolarea sagarrez bete ondoren, sagarra zapaldu eta lehertu egiten da.

165. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0101 Baserrietan sagardoa etxeko sagarrekin egiten zen.

166. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0158 Nik sagarrak saltzen ditut.

167. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0102 Madaria eta sagarra desberdinak dira, bakoitzak bere kolorea, itxura eta zaporea dituelako.

168. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00017 Adierazi zuhaitz bakoitzak zenbat sagar duen.

169. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00018 Adierazi zuhaitz bakoitzean zenbat sagar gelditzen den.

170. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00047 Sagar berdea marraskiloaren atzean dago.

171. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0082 Frutadenda batean 3 kg sagar erosten baditut eta 1000 ptako batekin ordaintzean 475 pta itzultzen badizkidate, zenbat balio du kilo bat sagarrek?

172. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0098 Baserritar batek 8 705 kg sagar hartu ditu.

173. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0098 Zenbat kg sagar geratu dira saldu gabe?

174. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0146 Sagarrez beterik dagoen kaxa batek 17,25 kg pisatzen ditu eta hutsik 2,48 kg.

175. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0146 Zenbat pisatzen dute sagarrek bakarrik? ... kg.

176. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Beheko oinean daude behi-parea gurdiarekin sartzeko adinako ataria, ukuilua, sukaldea eta logela bat; eta goiko oinean jangela, beste bizpahiru logela, bainu-gela eta belar ondua, sagarrak, gaztainak, babarrunak, artoa eta beste produktu batzuk gordetzeko ganbara.

177. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Landareak: kaktusa, algak, hostoa, sagarra, belarra, hirusta

178. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00009 Sagarrik gabeko sagar eta masusta pastela egin nezake.

179. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00051 -Ez iezaiek jaramonik egin -aholkatu zuen Narraski-Saski jaunak. Behartsuegiak gaituk. Sagarrak behar ditiagu. Ez hadi horrela jarri, Percy.

180. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00051 - Hago lasai -esan zion Narraski-Saski andreak. Txorimalo bat asmatuko diagu txoriak haien sagarretatik uxatzeko. Behar bezalako trukea izango duk, ez karitatea.

181. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Jaki-hondarrak daude apaletan: azukre-koskorrak, sagarra, tipula, tomatea... Eromena!

182. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Lau ile tenteka, atzerantz orraztuak eta sudurra berriz hasi eta bukatzen ez den horietakoa; sagar biltzeko kizkitarako*kizkia: sagarrak lurretik biltzeko erreminta edo tresna. Iltze bat, makila baten muturrean josita ere balioko lukeena.

183. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0053 Harrek jandako sagarra bezala diat barrutik arima -zalantzan ibili zen denbora labur batez eta gero erantsi zuen-: hain arriskutsua duk dudan sekretua, ze zuei kontatuz gero, zeuek ere izutu egingo bait zinatekete.

184. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0050 (...) diruaz gain, gonapean intxaur edo sagar batzuk ekartzen dituelako eta horrek poxa ematen didalako.

185. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 AMETSA
SAGAR gorri batean babes,
harrak trena du amets:
amets du harrak trena,
tunel batean lebilkeena.

186. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 Baina sagarrak tunelik ez;
lan egin gabe, nekez:
nekez, lan egin gabe.
Eskerrak naizela lanzale!

187. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 Nola egin sagarrari zulo?
Harra ez dago, ez, lo:
ez dago, ez, lo, harra.
Zerbait dut asmatu beharra!

188. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00062 Ebaren ipurdi tenteak, tentazioaren sagarra zirudien.

189. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Gaur egun agerikoa iruditzen zaigu burmuinaz pentsatzen dugula, mundua sagarra baino borobilagoa dela, inor ez dela berez esklabo sortzen...

190. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0405 Mandioko sagarren usaina eta usategiko leihotik ihintzak zekartzanak batu eta, airea gozo-gozo bihurtu zen.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00234 Bideak, herriskak, auzoak edonon ebakuatzen eta ihes egiten ari zirenekin beteta ageri ziren. Eguerdi hartan bazkaltzerakoan fraide sukaldariak aparteko arroza prestatu zigun, nahiz azpikaldeko arroz-aleak pixka bat txirpilduegiak atera. Ondoren bi arrautza jan genituen, eta postre gisa bi sagar handi. Aspaldi ez bezalako bazkari bapoa egin genuen.

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00139 -Ba al dakin... Barkatu. Ba al dakizu oso ondo pasa dudala guzti hau ikusiz? Baina ez dut uste berriro itzuliko naizenik. Ezta Gabonetako oporrengatik ere. Hemen, bateko sagarrak, besteko irlak, sugeak eta horrelako kontu gehiegi daukazue. Burua bueltaka darabilt. Ez zara nirekin haserre egongo, ezta? (Lindgren, 1994: 52-53.)

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 1983an pintaturiko bodegoian, hori eta urdin kolore elkar-osagarrien erabilerak areagotu egiten du gorputzen bolumena, kasu honetan sagarrena.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Hau ote da azalpen zuzena, Bienabek, ustez arrazoi garbirik gabe, sagarren gainean aplikatzen duen urdin deserrotuzko pintzelkada hori ulertuko badugu?

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0028 Sagarra jotzearen ondotik, lanean aritutakoek afaria eginez, festa bat ospatzen zuten.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0028 Ramon Goikoetxeak dioenez: Tolaretik sagarra jotzerakoan txalaparta jotzeko aukeratzen genuen ohola bustia egoten zen, hezea, eta teilatuan jartzen genuen lehortzeko, hots hobea eman zezan.

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0009 Egoki etortzen zaizkio alboan pure gozoak ere, sagarra, gaztaina eta horrelakoak.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 (...) gauza bat, behinik behin, ziurra da: hurrak dauden lekuetan, sagarrak egoten dira beti.

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 E. Goyenetxe historiazaleak biltzen duenez, XIgarren mendean sagar eta sagardoz ordaintzen ei zuten alogera zenbait baserritan.

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 XIIgarren mendean, Aimerid Picaud izeneko bidaiari txilipristo frantziar batek, basatitzat hartu gintuen, hizkuntza ulertezina erabiltzen dute, mendi itxietan bizi dira eta ohitura arraroak dituzte, ez dute ogirik, ez ardorik eta ia ez dute janaririk, sagarretik ateratzen duten sagardo izeneko edari bat baizik.

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 XIVgarren mendearen azkenaldera eraman zuten euskaldunek estrainekotz, sagarra eta sagarrondoa Normandia aldera.

202. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 Berez sagardoak ez dauka misterio handirik: sagarra jo, tolarean estutu eta zukuari upeletan irakiten utzi neguko hilabeteetan.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 - Gallasteguiren Sagardotarako sagarrak (1917): Nahiko teknikoa. Garbitasuna zaintzen du: zuaitzaren (arbolaren), laurka edo koadro. Honek ongarri erabiltzen du.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Martxel Aizpuruak Biologia 1 Izendegia hiztegiaren sarreran dioena (41 or.) aipatuz, hiru bideak dira posible teorian izen propio batekin osatutako izenetan: aposizioa (Errezil sagarra), -ko izenlaguna (Libanoko zedroa) eta -(t)ar atzizki bidezkoa (gereziondo japoniarra).

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0012 Bostgarren Abenidako Trump Tower dotorea bezain New York edo menturaz New Yorkago diren sagarraren beste puska hauek ikusi gabe, ordea, ezin esan New Yorkeko irudi osatua hartzen ahal denik.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0914 2. (Bot.) Zenbait fruituren (adibidez sagarraren, udarearen edo laranjaren) hazi txikia.

207. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0176 Miño sagarrak berezkua ete du urte batin bai, ta bestin ez?

208. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Guk zazpi peztan erosi genduan gurdi sagarra; bañan ona aukerakoa zalako.

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Txertatu egiten da bai elorria, eta udarea, sagarra, mertxika, edo beste zernahi fruiten ematen dizkigu, baina bere erro zaharrak sekulan galdu barik.

210. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Aste honetan hasiko dira dolareak zik-zak sagarra pats egiten, muztio eta zumu-jario

211. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Sagarra eta sagardoa Euskal Herrikoak bakarrik zirela sinestera iritsi ginen.

212. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Aspaldikoak dira Euskal Herrian sagarra eta sagardoa.

213. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Sagardoa sagarraren zumutik sortzen denez, sagarrak zerikusi haundia du.

214. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Sagar zikin eta ustelez ezin da sagardo onik egin.

215. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Sagarra garbitzetik eta jotzerakoan eta estutzerakoan garbitasuna asko zaintzetik hasi behar da sagardogintzan.

216. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Dolare azkar eta berriok, ordea, garestiak dira esaten digu Gurutzetak, sagarra jotzeko eta estutzeko sistema azkarragoak beharko lituzketela oharturik.

217. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Litro asko ez badira ere, kanpotik ekarri behar da sagarrik gehiena, urterik emankorrenean ere.

218. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Falta den sagarra dolareratzeko Normandian dauzka hartuak bi milioi kilo, bakoitza 26 pezetan, Sagardogileen Elkarteak.

219. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Sagar gazi gutxiegi izan den susmoa eduki dugu hemen beti.

220. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Beharrezkoena falta da: sagarra.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Aste honetan hasiko dira dolareak, zik-zak, sagarra estutzen.

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Jakina, bera ez zen sagar liskar-joa izan, ezta alderdi berri baten sortzaile eta buru ere.

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 BARAZKI, FRUTA ETA ERREZIL SAGARRAK: Aurkeztutako produktuen kalitatea (tamaina, osasun egoera, itxura, kolorea, heldutasun puntua...) eta aurkezteko era hartuko ditu kontuan epaimahaiak.

224. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 Errezil sagarretan gutxienez hamar kilo ekarri beharko dira.

225. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Kasu batzuetan landare baten produkzioa haunditzea da helburua, beste batzuetan, berriz, ezaugarri bereziak bilatzen dira, sagarra haundiagoak, edo kolore eta ezaugarri berexikoak.

226. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0002 Eurek sagastixek baeukien baiñe publikuen eskarixei erantzuteko kanpotik ekarri biher izeten euen sagarra, Ezkiogatik.

227. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00033 Ant.- Benetan aberatsa zen gure etxe ingurua gu haurrak ginelarik. Orduan bazen han, eta nonahi, gaztaina, akazia, sagarra... Ni oroitzen naiz kea egiteko behi-gorotza erabiltzen zela. Behien taloak biltzea nire eginkizuna izan ohi zen, eta askotan oinutsik ibiltzen nintzen behi-talo lehorrak biltzen. Hausporik ez genuen, padera zaharrean (zartagia) sua egiten zen. Halako zorro bat burutik behera jantzi eta beste gabe aritzen ginen erleekin lanean.

227 emaitza

Datu-estatistikoak: