XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Amazazpi urteco nescacha gazte bat 1886-an, Valencian, medicuac etsipena emanta zegoan, saietsean min bizia zeucala.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Au entzun ebenean, atso-neska guztiak asi zirean algaraka; bat baiño geiago egozan saiatsari oratuta, barrean barreaz arnasa artu ezinik.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0363 Sayetzaco zauriari.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0363 O nere Jesusen sayetseco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, eta ortic issuri ciran odol eta uragatic, bai-ta zure Ama guztiz santaren naigabezco itsaso ondo gabeagatic, erregutzen dizut nere Salvatzalle maitea, oraiñ eta beti, zuen bien biotzecoac izateco, zoriona eman zadazula.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Aire izpirik ez, eta lurretik halako bafada bat! Uf! Ellande gaizoa bazoan bide berriaren sahetsetik, beroak setiatua, bere aitzinean zeramazkala bederatzi nafar asto ederrak.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Bien izen eta itchurak ditut gogoan atchikiak bakarrik: Kapitain, zakur larri bat, zuri beltz, arrunta, bainan indar handikoa; Garibaldi, orotako maiteena, begi ederrak baitzituen, erneak, ilea labur, margoz kanela iduri, bai eta bere beharri zabalak buruaren bi sahetsetarik dilindan osto batzu bezala higituz bazerabiltzalakotz.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ala bearrez balak etzuan ondo arrapatu ollo jabia, sayetzetik xirrixtan aragi pixka bat arrapatzen ziyola igarua du.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze laguna han baitzen sahetsean, behako bat egin zauntan.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Sahetsetako eta pochi bat urruneko boz-emailentzat, deus ez edo biziki guti, eta ahalik bakanena.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Hauskoaren bi sahetsak thaulazko dire, larruz inguru guzian bat bertzeari lothuak.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Sahets batek ahoa badu, hatsaren kampotik hartzeko, eta muthurrean moko biribil bat badu hatsaren zorrozki sutegiari botatzeko.

12. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Sorgorraren lilluraz saiets da narrastu,
Lurrari itsatsirik dauz bean oin ta mosu.
Urrin txakur bat uluz... Munean kirkilla
Etenbage jaurtirik asperen zurbilla....

13. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (20) Au esatean, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Sayets barrenian zauriturik, bizimena erauzi behar izan nian.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Alare, orduko gertariei ta sayetsei begiratuta, Saul'ek eztu, bear bada, Yainkoaren aurrean ainbesterañoko erantzun bearrik.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Are argiago erakusten digu bataio gabe il diran aurtxoak etxearen egalpean edo baratzan eorzteko oraindik ere bizi dan oiturak; kristau-legearen saietsean bizi izan diranak iltzerakoan beuren etxeko egalpean eortzi bear diralazko erriesakeretan tinkotutako siniskizunak; leioetan, baratza edo etxe-illeri gaineko leiotean, argiak piztu ta opariak (iaki naiz diru-opariak) ezarteko ekanduak; aipatu argiek zenduen arimak lurpean argituko ditutelazkoan, eta iakiak iango.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0032 Sar zaite gure Jaun Jesus'en saiets idekian, aren Biotz zaurituaren babes gozoa aurkitzeraiño.

19. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Lehen ere baziren ichtilak gure phentze handiaren sahetsean....

20. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0059 Jesusen ganat HELTZEAN, ordukotz hila zela oharturik, ez ziozkaten zango-AK HAUTSI; bainan, soldadoetarik batek bere lantzaz sahetsa zila-TU ZION eta berehala jalgi zen odol ETA UR.

21. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ganich han zagon choko batetan makhila sahetsean.

22. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Sahetsean aldiz, Chirrita zutik zagon, tente potente, mugitu gabe....

23. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Hor da haunditu eta arizan maxtruguntzan, Josepe, bere Aita hazlearen sahetsean eta bere Ama, Andre dena Maria Sainduaren itzalean.

24. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 MEZA BERRI.- Eliza bestan, Mousde ARANEDERek khantatu du lehen meza jaun archipreta saihetsian, bi adichkide diakre sous-diakre, lau aphezgeri zerbutchari, aube arropa chouria jauntsirik bi haur tchipi halaber beztiturik etchekoak ageri, lehen kaideretan.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Orgen aintzinean, laatzari estekaturik emaztekiari dokazkon tresnak; khilua, bere koka kriketa lihoaren tinkatzeko, lehen phirua ardatzari datchikola, laneko segidan; aitzur eta yorrai berri berriak, erkatz harra baten sahitsean...

26. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nihun ez zitaken aurkit den mendren lekurik, ez ostatuetan, bichtan den bezala, bainan ez-eta ere erhausdun plaza gainean, edo bide-bazterreko putzu-inguruan; are gutiago sahetseko arbolen azpian, kukurusta baitaukate beltz-beltza zabal zeru urdinean.

27. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Algérie-ko egiekoa burutu du, pazentziatzez, saiheteseko basa adichkide pandarteer buru egitez, haitchak aize borthitzari bezala.

28. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Ez, sahetsetik joiten zuten, berehala esplikatuko dautzutan bezala.

29. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Ez dakigu zein aietsetik eldu.

30. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Onen ortzek atzituteko zorian zala baiñan, tximista alakoa izurdea oldartu zitzaion, musturraz erailleari saiets batean zartada itzela ematen ziola.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Ona aren lenengo ezaugarri ta aztarnak: otzikara sukar (kalentura) aundiaz, miña saietsean eta sorbaldan, eztul txarra, odolezko txistua eta gorruak, arnasa artu eziña, naigabea, gero ta geiago.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Kokoaren eragiña orrela ez da ainbeste birikietan zabaltzen, eta ordu gitxiren buruan saietseko miña beratu ta txontxondu egiten da.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Krakateko lazkarra egin zuen ontziak indarraren iraduari erantzunaz; saihetseko olak zartatu zitzaizkiola zirudien....

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0137 Zer da piramidea? Hona hemen batzuk: Azter ditzagun piramide horien geometri-ezagugarriak:A piramidea Zenbat AURPEGI du? 4: bat oina, piramidearen azpian; eta saihetsetan beste hiru. Zenbat ERPIN? 4: bat goiko punttan, eta behereko hirurak . Zenbat ERTZ? 6: hiru beherean, eta hiru saihetsetako aldeetan.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0132 hestegorria / paparoa / odol-basoa / bihotza / bularrezurra / gibela / hera / hestea / zintzurra / ornoak / birika / sahietsak / gonada / giltzurruna / orno-muina / ureterra / oaka / 14. Eskema: Hegaztiaren barne-anatomia.

36. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0114 Hiru saihets hautsiak aurkitu zizkion.

37. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Hondaturiko haltzarien artean, saihets batetan etzanik aurpegia besoaz estalita, gizona zegoen.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Sekretoak kontatzeko bozaz mintzo dira, ukalondoekin saihetsetan ukituz, beren gona plisatuak izter artean bilduz.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Orduko fisikalarien ustetan, argia ispilluan pilota bat orman bezelaxe islatzen zen, sartu bezain saihets atereaz.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0009 Eta kantatzen haste horrek, kasu bakoitzean, bere alde edo sahiets partikularrak ditu.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Zein klaseren baitan dago boterea? Hona hemen gauza guztien funtsean dagoen arazoa... iraultzaren bilakabidea arazo honek nolakotzen du barne eta kanpoko politikan, eta arazorik funtsezkoena denez gero, ezin liteke bigarren maila batetan jar, edota nolanahi saihetsean bazterturik utz.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0059 Filosofo berriek, saihets guztietatik, planteatzen duten arazoa boterearena da.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0682 Hala ere, bere saihets batean halako material-ahulezia agertzen du, zurezko bilbadura eta pezoarekin.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0164 Senar-emazte gazte batzuk beren haurtxoarekin, saetsean; eta berrogei ta hamar bat urteko gizakia aurrez aurre.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Indoeuropar mitologia aztertzetik etorriz gero, hirugarren puntua jainkosa nagusiari zor zaion errespetuaren erakusgarri eskasa irudituko zaigu: Indoeuroparren saietsetik, ekaitzaren sortzailearen aurrean ez luke gizonik egon behar lehenengo; eta egotekotan ere, belaunikaturik edo oraindik egokiago, ahozpez behar luke egon.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0156 5.7. Begira saihetsen azpian dagoen ehuntxoa. DIAFRAGMA da.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0156 5.9. Ireki saihetsak, buruarekiko ebaketa perpendikular bat eginez.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Eta azkenik, ezin zitezkeen aipatu gabe utzi, gaiak berarizkoak dituenez, literaturazko beste zenbait saihets: erromantzeen estiloa, neurkera eta irudiera.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 b) jardunaldi honen prestaera bere gain hartu zuen taldeak, batzuren eta besteon eritziak entzun ondoren, Administrazioko euskararen soziolinguistikazko azterpide zabal batetik abiatu ordez nahiago izan zuen bertako azter-eremua lehen ekinaldi batean bederen terminologiaren ikusmolde zehatz-konkretura mugatu, azterguneari bere osoan eutsiz beronen oinarrian, gailurrean eta lau saihetsetan ezin itsatsiagorik dauden soziolinguistikazko kontsiderazio horiek alde batera utziaz.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Bular-hegatsak, normalki, saihetsen beheko aldean izaten dituzte eta pelbis-hegatsak, ohi denez, oso atzean agertzen dira eta sei erradio baino gehiago dituzte.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 Badira Velutina bezala, beren presaren gainean epibionte gisa bizi direnak, beste batzu, bukzinido eta nasaridoak bezala haratustelaz elikatzen direnak, badira beren presak era desberdinetan harrapatzen dituzten harrapakari xinpleak, hala nola, Janthina, Tonna, Neptunea edo Nucella murizidoak, azken honek, bereizitasun bat duelarik, hau da, bere elikaduraren araberako koloraketa hartzen duela, adibidez, zirripedoak jaten baditu saihets argia izango du eta, Mytilus jaten badu, berriz, iluna.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Lerroan doakio Estanbul ezker saihetsetik bere erlatzarekin.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0220 Metodoak Arartekoaren betekizunean jartzen duen garrantzia eta Ikaskuntz prozesuari ematen dion inportantzia gure Hezkuntz Projektuan (irakaslearen saihetsa, gure hezkuntz iharduerarako presupostuak) oso ezaugarri berdintsuez jasotzen da; paralerrotasun hau kontutan edukirik, zail egiten da zenbait aldaketaren arrazoinaren berri ematea, hala nola: 1. Ikaslearengan: Eskolako materialarekiko joera-aldaketa.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0254 Gure gazteak mundu normalizatuan tartekatzen al dira? galderari bi saihets desberdinetatik saiatuko gatzaizkio erantzunik ematen: 2. 1. AURTENGO 1988.EKO EKAINEAN IKASTAROA BURUTU DUTEN IKASLEEK ZER EGINGO DUTE?.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Euskarri-puntu moduan saihetsen muturrak erabiltzen dituzte, eta aurrera egiteko bulkada gisa gorputzaren uhindura jarraiak.

56. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0047 Marraztu saietsetik lotuta makillatxo batean zintzilik dagozan arraitxuak.

57. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Ezkerreko saietsaren aurka ipiñi zuan pistolaren agoa.

58. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Eta mozkorturik zijoalako, erori egin zan, eta erortzean, bera oartzeke, sutu egin zitzaion pistola, eta tiro aren bala, eskerreko saietsetik sartu zitzaion.

59. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Tiroak eraildakoari ezkerreko saietsetik eman izateak, gorpua eskubiko bizkarrean ekarri zuala esan nai bait du.

60. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0036 Ikulluan, saiets batean, iru saski zar zeuden zintzilika jarriak, oillo-kabitarako.

61. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Sarreran, eskalleraren saietsean zuan ate bat sukaldekoa zan.

62. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 (...): ats, asnasa, asbage, asbaitu, asbera, atsekabe, atsalkor, atsanka, atsartu, atsarte, atseden, atsegiñ, atsgarri, atsgaizto t. a. gogo itzak... miñ itzak... beren goiak edo beeak, saietsak edo egalpeak adierazteko ba dituzte berrogeina itz-ume edo itz-lotu.

63. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Eta eskallerak geienean etxearen saietsetik lenengo bizitzaraño; arrizkoak auek ere.

64. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Gero, saietsak jartzea dator.

65. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Erdiko saietsa oso zuzena da; bere alboak zerbait okerrak eta, urrengoak, oraindik okerragoak.

66. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Saietsak antolatzen dijoanean, plantillatzat dijoazen alanbreetan lotzen ditu.

67. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Aitatu ditugun erdiko bost saiets oien albo bakoitzean beste lau saiets jartzen dira.

68. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Zortzi saiets auek uztarrian zurkaiztatzen dira eta besteekin eta uztaiarekin batuak utziko ditu, ondoren datorren josketarekin.

69. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Baña, au baño leen, burnizko plantillari lotuta uzten ditu saietsak, soka batzuen bidez.

70. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Saietsak amairu dira.

71. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0126 Beste sei saiets josketaz tinkatzen dira.

72. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0009 Enekin
ene sahetsean
oraino
atxekitzen
baldin baditut
kanpoan
hotzegi
baita
da.

73. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Gauza asko bidean ikusi zuen, edo ikusi zuela uste izan zuen, ongi esplikatzen etzituenak, eta bereziki, zuhaitz hil baten enborraren sahetsean, emazte ttipi biluzi bat.

74. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Ikusi zuen han, Jaun Haundia, betazalean seinale batekin markatu zuena eta Ziburuko andere ederra, jauntziak kendurik, bere sahetsean eseri zena.

75. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0051 Miarritzeko hiria aldiz, sahets batetik, ongi bustia eta bestetik ongi berotua: urte guzian, itsasoa eta iguzkia bere bi lagunen artean, goxoki bizi dela dirudi.

76. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0074 Denetan, bide bazter, etxe ondo, fruitu ondotegi, landa, pentze eta oihan sahetsetan, gerezi ondoak baziren.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Nik, ordea, beste zenbait alde eta saihets ikusten dut arazo honetan, eta, hain zuzen, beste alde hauek bultzatu naute idaztera.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Fraintziaren kontrako gudaldian, sahetsetik baizik ez bazen ere, Kabiliako berezitasuna agertu zitzaigun batzutan: mendialde hartakoek beren aldetik edo beren kabuz bide zeramaten Fraintziaren aurkako gudua... Bitxia omen!.

79. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0181 Erroldante-Roland
Bethi bardin Uskaldûnak!
saihetsetik gûdûkatzen,
Uste gabe bat-batetan
beren etsaiak trenkatzen.

80. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0066 Sobera gisakoak dira, gero gasa botatzen dute, alabainan, defendiatzeko, bainan ez diete debekatzen saihetsetik hatsa hartzea.

81. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Kopetako hezurra/Parietala/Esfenoide hezurra/Okzipitala/Tenporala/Goiko masail-hezurra/Beheko masail-hezurra/Esternoia/Saihetsak/Bizkarrezurra

82. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Hezurrik garrantzitsuenak honako hauek dira: bizkarrezurra, saihetsak -arku forma dute hauek- eta esternoia.

83. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 2. Enborraren irudiari behatu eta zenba itzazu saihetsak.

84. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0026 Une hartan bertan makilkada batek astindu zizkion saihetsak, bizkarrezurra goitik beheraino ikaratzen ziola.

85. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 Ustekabean hartutako zartadak uzten duen amorru askaezina saihetsean sastaka ari balitzait bezala aurkitzen nintzen.

86. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0189 Ez zuen liburua berriz ireki, eta bai, ordea, saihets baten gainean etzan eta begiak burko finean hondoratu, gela hura gau eta egunez argitzen zuen argitik babesteko.

87. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Ni dardarizo taigabean nauka bere eskua gorputzeko tentsioa lurmentzen hasi zaidanetik, biriketara haizerik iritsiko ez bailitzaidan ireki beharra dut ahoa, haren hatzak, ai!, izter artean pausatuz, haren hatzak, ai! saihetsetan gora igotzean laztan-purtzilka, haren hatzak, ai!, uzki inguruan ukituz bizkarrezurrean gora azkura sortzen...

88. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0124 Lodikoteak ukalondoa kendu zion saihetsetik.

89. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0032 Xukebuxin alde batera aztandu bazen ere, atzetik zetorkion basurdeak saihetsean jo zuen bere albotik txistu bizian pasa zenean.

90. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0119 Itxi eta berriro zabaldu dituenean Adelaren paparraldea begiztatu du, hantxe, bere saihetsen aurka estutzen, gaztainkara igartzen diren ditiburuak sendo eta tente, urak eragiten dion larru-ikara berberak gailurrera etorrarazten bait dizkio haiek.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00113 Horrela bada, kalifikazio hamartarrean (1 = txarra, 10 = bikaina) baloratzen dira arraza-ezaugarriak: burua eta lepoa, bizkarra eta gurutzea, bularra eta saihetsak, atzealdea eta lomoa, gibelaldea eta buztana, lohadarrak eta zutasunak, sexu-ezaugarriak eta odolberotasuna eta erak.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00062 Hala ez bada, hogei minutuz baino gehiago ez luzatzea gomendatzen da. Lo kuluska txiki hori onuragarria da ezkerreko saihetsaren gainean eta burua apur bat gora edukiz gero.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00099 Oin zolako barneko sahetsa (zati konkaboa) bizkar barrenaren ordezkoa da. Bertan daude puntu mingarriak, bizkarreko molestiekin lotuak. Minak arintzeko, puntu horietan masaje suabe bat egin, gero eta presio gehiago eginez. Atzamarrak edo hatz koskoak erabili.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00090 Giharrak astun dituk eta giltzadurak zurrunduta dauzkak, zentimetro bakoitza korritzea ikaragarri neketsu egiten zaiala; hik, ordea, ospa egin gura duk. Bularretik hurbil saihetsean duan balak min egiten dik, eta Senosiain soldadua bragetan pixa egin duala ohartzen baduk galdua haizake, izua hatzen eta betazalen dardarizoan ezezik ezpainen urduritasunean antzemanen baitik.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Merkatal iharduera, berau produkzio, kostu eta errenten alderdi ekonomikoen aldetik begiratuta, oso saihetsetik estudiatua izan da, eta horri buruz daukagun informazio estatistikoa oso urria da bai nazioaren eta bai eskualdeen mailan ere.

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0079 Saihetsak baizik ez dira gelditzen.

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0231 esternoi Bular erdian, saihetsak elkartzen diren tokian dagoen hezur lau eta luzea.

98. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 Zortzi saihetsetako nerbio-zelulek egitura erregularragoa aurkezten dute, saihets bakoitzarekiko paraleloki eta igeriketa-plakak transbertsalki konektaturiko bi kordoi longitudinal aukezten dituztelarik.

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 Saihets azpiko hodi-pareta irekiunez zeharkaturik dago, zeintzuak zelula ziliodunezko koroa biz inguraturik bait daude.

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Orno zerbikalek beraiekin fusionatutako sahiets laburrak daramatzate.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Orno dortsalak, bata bestearekiko bi pieza mugikorrez osoturiko sahiets luzeagoen bitartez lotzen zaizkio esternoiari.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Torax-kaiolaren sendotasuna, pieza dortsal bakoitzeko behe-muturretik atera eta hurrengo sahietsari lotzen zaion apofisi untzinatuaren bidez gogortuta dago (processus uncinatus).

103. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00082 Errotek gorputza lohian sartua zuten, gizonak eskapatzean ohartu gabe patinatu zukeen haren tripan, zaria eta larrua urratuak zituen eta hertzeak aho harritutik ateratzen zizkion buru sahetseko aizkora ukaldia estaliz.

104. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00130 Zango bat erronda zen bertz batek markatua bezala eta bestea animaleko giza-zangoa gurea baino bi aldiz haundiagoa, eta bilotsua, elurrean saihetsetan uzten baizituen basurde zurdeek egiten dituzten markak.

105. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Kendu zuen beraz burutik eta Ezkibel jaunaren sahetsean ezarri.

106. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 2.5. Lakioa eta amuak erabiliz, baita ere era guztietako segada eta zepoak, saihets gisakoak, olga edo balizta motako sareak, naza edo segada motakoak barne.

107. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Gure eskualdean, laguntza berezi horien beha egon gabe, asoziazione bat bada xutik ezarria Jean Errecart izenekoa, eskola izen berekoaren sahetsean.

108. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0002 Zenbait kasutan horrela hitzen esanahaia murriztu, saihets batera makurtu, bihurritu edota aldatu egin daiteke, hizkuntzan esan nahi duenaren kontrakoa adieraztera iritsi arte.

108 emaitza

Datu-estatistikoak: