XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 Lehendakariorde: Gazteria eta Kiroletarako Sailburuordea.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Hiru urtetarako izango da lehenengotan izendapena eta beste hiru urtetarako luzatu daitekeela, aplikagarri diren legeek ezar dezaten gehienezko epe-mugaren kaltetan gabe, interesatuak hala eska dezanean eta Hezkuntzako Sailburuordearen erabakiz, zerbitzuko beharrak eta gauzatu den lanaren balorapena kontutan hartuko direla horretarako.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Hauxe da 1.987.eko azaroan Jose Luis Burgosek, Eusko Jaurlaritzako Garraio Saileko Sailburuordeak, adierazi zuena.

4. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T.A.-ren Erabaki batez, ondorengo honako iragarki hau publikatzen da: Kontratuaren xedea: Iragarki honen idazpuruan ageri den kontratapena.

5. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Sondika, 1988.eko Martxoak 15 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, SABINO ARRIETA HERAS.

6. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Boskarren Atala.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburua Artezte-Batzarburu izango da, Batzar horrek Sailaren politika eta diruegitamuak gertatzen lagunduko dio; Saileko Sailburuordeek eta Teknika-Urgazlaritzako Buruak osatuko dute Artezte-Batzarra eta esandako azkenak Idazkari-egitekoak beteko ditu.

7. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Seigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak, Hezkuntza-Sailburuarekiko artezko eta agintezko menpekotasunez, honako egiteko hauek izango ditu: a) Lanarigoarekiko goren-buruzagitza eta zaingoa egitea eta Saileko Arduralaritza-Atalen barne-jaurpideari dagokion guztia erabakitzea.

8. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Zazpigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak Diruegitamu eta Eraentza-Egitamuko Lantalde bat izango du bere menpe; Lantalde honek laguntza emango dio Sailaren diruegitamuaren Aurregitasmoa gertatzen, eraentza-egitamuaren arta egiten, diruegitamu-egitarauak gauzatzen eta zuzentze-arauak eta beharrezko ekonomia-erizpenak ematen.

9. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Zortzigarren Atala.- Halaber, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordearen menpe egongo da Zerbitzuen Ikuskaritza Nagusia.

10. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Zerbitzuen Ikuskaritzako Buruzagitza aukerango izendapen bidez, deialdi irekia eginda, beteko da Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordearen saloz.

11. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Bederatzigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Bere Artezkaritzako ihardutze-sail guztien egitarauketa, suztapen, artezte eta zaingoa, ekonomia-eraginik izan dezaten Sailaren diru-sarreren eta xahupenen diruegitamuaren eraentza-gaietan; ekonomia-kontaduritzazko jarraipena. Sailaren Tegi eta idazguen goste-azterpena; Sailaren Arduralaritza-Atalen egitura eta ihardutze-modua arrazoibideratzea; Jaurlaritzaren Ekonomia-Batzordean aztertu beharreko gaiak bideratzea; Herriogasun eta Dirubide-Sailak artekaritza-zaingoari buruz, bere agintepekoa denez, ematen dituen arau eta artezpideak betetzearen jarraipena; Sailaren eta menpeko erakundeen erakuntza-egitamuak eraendu, antolakidetu eta garatzea.

12. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Hamaikagarren Atala.- Baliabide-Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Hezkuntza-sistema behar bezala garatzeko azpiegitura-horniduren eraentza; Sailaren agintepideen barruan, etxeen eraikintza, haundiagotze eta hobekuntzari datxezkien akurapenak eta gainerako ihardupideak bideratzea eta egiteratzea, eta bai etxe horien horniketa ere; aukera-berdintasuna bermatzera jo dezaten ezein moetako laguntzak aztertu eta horien eraentza egitea.

13. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Hamahirugarren Atala.- Lanarigo-Eraentzako Artezkariak, lanarigo-gaietan Sailak dituen agintepideen barruan, honako egiteko hauek beteko ditu, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak eskuratu ahal diezazkionen kaltetan gabe: a) Sailak ohartemandako lanari-beharra betetzea, egin beharreko deialdi eta lehiaketetarako egitasmoak gertatuz, horiekiko ekintzapide guztiak eginez, norgehiagoka eta lehiaketetarako epaimahaiak izendatuz; irakaskuntzako lanari berriak akuratzeko irizpide eta artezpideak ematea; lanariei izendapenen, lanorduen, oporraldien, lansarien, zigorren etabarren aldetatik doazkien egoera guztiekiko arta eta eraentza egitea; lanariekiko xehapen-txarteldegiko xehapenei unean-unean eustea eta arta egitea, eta gizakizko eskuarteen aldakuntzekiko jarraipena egitea; lanarien mediku-azterketen ardura hartzea.

14. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 Hirugarrena.- Hezkuntza-Arduralaritzaren Sailburuordeari eskuratzen zaio arduralaritza, herri nahiz lan-alorreko nolanahiko hitzarmenak Sailaren izenean izenpetzeko eta horretazko arazo guztiak ebazteko ahalmena, Sailburuordearen erabakien aurkako goradeiak ebaztekoa salbu.

15. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 - Juan Carlos Girbau García Jaunak Hezkuntza-Egitamugintza eta Arduralaritzako Sailburuorde izateari.

16. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA-SAILA Apirilaren 12ko 109/1988 DEKRETOA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordea izendatuz.

17. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18garren atalak j idazatian, 26garrenak 6. zatian eta 29garrenak diotenaren arauera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuaren saloz, Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Apirilaren 12ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: 1. Atala.- Juan Carlos Girbau García Jauna izendatzea Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuorde.

18. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Erabaki honen aurka birjarpen-helegitea sar daiteke Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailburuorde Jn.T. Argiaren aurrean, E.H.A.O.-ean argitaratutako egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gasteiz, 1988.eko Apirilak 18. Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailburuordea, JUAN CARLOS GIRBAU GARCIA.

20. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gasteiz, 1988.eko Apirilak 21. Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailburuordea, JUAN CARLOS GIRBAU GARCIA.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren Erabakiz, honako hau xedatu da: Irratigailu ekipoa (II Banda) hornitzeko eta instalatzeko C-085/89 zenbakidun kontratazio espedientea, S.A. (I.N.E.S.A.) enpresari esleitzea, laurogeitamabost milioi bederatziehun eta hogeitazortzi mila (95.928.000) pezetatan, Administrazio Preskripzioen Pleguan xedatutakoaren arabera aplikatua izan dadin.

22. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea amaitzen duen Erabaki horren aurka, hori doakienek, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezkoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa sar dezakete Eusko Jaurlaritzako Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T. Argiaren aurrean, horren berri emandako egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko maiatzak 10. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuorde Jn. T. A.-ren erabakiz, ondorengo iragarpen hau argitaratzen da: Euskal Autonomi Elkartearen 1984.erako Aurrekontu Nagusiak ezartzen dituen abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuen Legeko 38. atalak zera xedatzen du, kontratu-esleipena, horretarako erabili den prozedura dena dela ere, E.H.A.A.-n argitaratu behar dela, 25.000.000,- pzt.-tik beherako dirukopurua dutenak, horretatik salbuetsiak geratzen direla.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ildo horretan, Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuordeak, 1989.eko ekainaren 12ko egunez, zera erabaki zuen: Barne Sailarentzeko host-konesiorako mikrordenagailu eta inprimagailuak erosi, instalatu eta ihardunean jartzeko lehiaketa publikoa, 10.-99.986,-pzt.-tako diruzenbateko batez, I.B.M. enpresari esleitzea.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea agortzen ez duen aipatu erabaki horren aurka, legez interesdun direnek, gorajotze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuorde Jn. T. G.-aren aurrean edo hori eman zuen organoaren aurrean, 15 eguneko epe baten barruan.

27. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko ekainak 12. Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuordea, JOSE IGNACIO IGLESIAS LEZAMA.

28. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ildo horretatik, Hezkuntza Administraziorako Sailburuorde Jn. T. A.-k, 1989.eko maiatzaren 22an, honako hau erabaki zuen: Bilboko Txurdinagako FP1 eta FP2-ren hirigintzako bukatze obrak gauzatzeko kontratua PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALBATROS, S.A. enpresari, 77.700.000 pezetatan esleitzea.

29. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 2koa, Hezkuntza Administraziorako Sailburuordearena, Orientazio Pedagogikorako Zentruetan hutsik dauden lanpostuak betetzeko deialdia egin eta merezimendu-lehiaketan aukeratuak izan diren langileen izendapenei buruzkoa.

30. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Seigarrena.- Erabaki honen aurka, interesdunek, berraztertze errekurtsoa sartu ahal izango dute Hezkuntza-Administraziorako Sailburuorde Jn. T. Argiaren aurrean eta Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

31. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko azaroak 2. Hezkuntza Administraziorako Sailburuordea, JUAN CARLOS GIRBAU GARCIA.

32. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 BARNE SAILA ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 22koa, Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordearena, baletatik eta labanetatik babesteko jaken horniketari buruzko CP-560/89 espedientea esleitzen duena.

33. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak honako hau xedatzen duen Erabakia hartu du: CP-560/89 espedientea, Baletatik eta labanetatik babesteko jaken horniketari dagokiona, honako hauei esleitzea: Cotelsa enpresari (1 Lotea), zortzi milioi, hirurehun eta berrogeitalau mila, zortzirehun eta larogeitamasei (8.344.896) pezetatan; Sportil enpresari (2. Lotea), zortzi milioi, zazpirehun eta berrogeitazazpi mila (8.747.000) pezetatan, eta Cotelsa enpresari (3 Lotea), hiru milioi, seirehun eta hirurogeitabost mila, bostehun eta hogei (3.665.520) pezetatan.

34. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Sondika, 1989.eko azaroak 22. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

35. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, honako iragarpen hau ematen da argitara: Kontratuaren xedea: Iragarpen honen idazpuruan zehazten den kontratazioa.

36. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Presatasunezkotzat deklaratzea: Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, presatasunezkotzat deklaratu da espediente hau.

37. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko abenduak 7. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 IX.- EBAZPENA Epaimahaiak, Hezkuntza Administraziorako Sailburuorde Jn. T. Argiari bidaliko dio prozesu hori gainditu duten izangaien aldeko proposamena, lan kontratuak formalizatu ahal izateko Eusko Jaurlaritzaren Plenoak 1985.eko azaroaren 26an egindako bilkuran hartutako Akordioak dioenaren arabera; kontratu horietan, probaldi bat ezarri ahal izango da, Langileen Estatutuko 14. atalean eta martxoaren 10eko 8/1980 Legean ezartzen denaren arabera finkatuko dela horien iraupena.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo honetan, Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak, honako hau erabaki du 1990.eko apirilaren 26an: Herrizaingo Sailak burutu behar dituen hainbat obretan zundaketak eta entsaiuak egiteko zerbitzuen kontratazioaren esleipena, CINSA-EP enpresari ematea, enpresa honek egin duen eskaintzan azaltzen diren banan-banako zenbatekoetan.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailean Akurapen-Mahaia sortarazteari buruzko Urriaren 17ko 117/1981 Dekretoz eskuratu ditudan aginteez baliatuz, eta Dekretoko 2garren Atalean jarritakoarekin bat etorriz, aipatutako Akurapen-Mahaiarako Saileko ordezkari hauek izendatzen ditut:
- Lehendakaria, José Migel Abando Ereño Jaun T.A., Lurralde-Antolaketako Sailburuordea.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Aginte-mailaz Sailburuaren artezko menpeko izan eta honako egiteko hauek izango dituzten Sailburuorde bat izango du buru:
- Sailburuaren esku-ematez Sailaren ordezkotza egitea.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Sailburuak indarrean dauden araupideen ariora berariz utzi diezazkionak eta lege-erapidetzak eman diezakionak, eta Jaurlaritzako Sailburuordeei oro emanda daudelako horietako bakoitzarentzakoak ere izan daitezenak.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Herrizaingo-Saileko Arduralaritza eta Egitamuketarako Sailburuordearen ERABAKIA, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Jaurlaritzaren Elkartzepide Mugikorren Sareak irrati-elektrazko seinaleak bidaltzeko, erabilgarri eta ihardunean jartzeko gai diren irrapide-apailuak (II) zuzkitzeari buruzkoa (Akurapen-zehaztapidetza: CP-004/85).

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Presatasuna: Lehiaketa hau presakotzat deklaratua izan da Administraziorako eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren 1986.eko Martxoaren 3ko Erabakiz.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Eske hori, Industria eta Merkataritzako Administrazio eta Industria-Birregituraketarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren aurrean egin behar izango da, honen adierazpena jaso dadin egunaren biharamonetik hasi eta 15 eguneko epearen barruan.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, SABINO ARRIETA HERAS.

47. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00275 Jakin aldizkariak (1996) testuliburuen gainean eraturiko azterketaz gain iritzi-bilketa interesgarri bat ere egin du. Azterketa irakurtzera eman eta iritzia eskatu dio Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari. Honen izenean Xabier Agirre Sailburuordeak erantzuten du.

48. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 12. atala. Euskararen Aholku Batzordearen batzorde-atal bereziek Hizkuntza Politikarako sailburuordeak aukeratutako Hizkuntza Politikarako Sailordetzako funtzionario baten edo gehiagoren laguntza izango dute.

49. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 a) Lehendakaria: Hizkuntza Politikorako sailburuordea.

50. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 -Gehienez ere beste lau bokal. Bokal horiek Hizkuntza Politikorako sailburuordeak izendatuko ditu toponimiako eta euskarako aditu ezagunen artean.

51. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 2. Toponimiako Batzorde-ataleko bokalak Hizkuntza Politikarako sailburuordearen Erabaki baten bidez izendatuko dira eta Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoko bokalekin batera utziko dute kargua azken hauen kargualdia bukatzean.

52. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 15. atala. Toponimiako Batzorde-ataleko bokalen artean, beste erakunde edo organo batek proposatutako edo aukeratutakoen artean hain zuzen, hutsik gertatuz gero, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak horren berri emango dio bokala proposatu edo aukeratu zuen erakundeari edo organoari.

53. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Iragan astean Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiari onespena eman zion Euskararen Aholku Batzordeak. Datozen hamar urteetarako nolabaiteko bidea argitzen digu, eta Administrazioak ez ezik, gizarteak berak ere bere egin behar duela azpimarratu du Josune Ariztondok, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako sailburuordeak.

54. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0010 Bazter uztea erabakitzen duen Langilegoaren Kudeaketako zuzendariaren erabakiarean aurka, lehiatzaileak hilabeteko epean errekurtso arrunta jarri ahal izango du Hezkuntza Administraziorako sailburuordearen aurrean.

55. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Bertan Josune Ariztondo Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordeak hartuko du parte, Nafarroa, Galizia eta Kataluniako ordezkariekin batera.

56. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6262 Erabaki honek administrazio bidea amaitzen du eta, zilegizko interesatuek, egoki dela eristen badiote, berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango diote Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Hezkuntza Administraziorako Sailburuordeari, jakinerazpena jaso ondoreneko hilabeteko epean, bidezko jo dezaten beste edozein errekurtso tartejartzeko kaltetan izan gabe.

57. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6262 Hezkuntza Administraziorako Sailburuordea,

58. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7966 Erabaki horrek ez du amaituko, ordea, administrazio bidea, eta bere aurka ohizko errekurtsoa aurkez dakioke Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordeari, hilabeteko epearen barruan.

58 emaitza

Datu-estatistikoak: