XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Etxe onek eukazan eskaratz edo sukalde ona, iru logela nasaiak, berbaleku txikitxo bat, sabai ta goianengo zabalak eta korta eder bi, abelgorri ta ardientzat; baita etxe aurrean egozan laba-gela ta oillatoki onak euren teillatuakaz.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - Gero jakingo dek (Chomin Braulio-n gelan dan bitartian jasoko ditu Nikasio-k len Karnaba-rentzat ekarri ditun gauzak eta ura berriz agertzerako joango da sukaldeko atera eta andik esango diyo).

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Ito-bear da sukalde ortan.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Baña laxter bazkaltzera etorriko da ta eskalletan sartu orduko sukaldetik zabaltzen dan usai goxoak xudurrak kilimakatuko dizkio ta zerbait gogoratu arazi ere bai.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0007 (Oso larritua) E...? Ene... Tomax da... bañan zer gertatu ote da sukaldean...? (Gogoratuaz) A...! Krema erreko zan!! Ederra egin diat!!.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Astuta ez daukat; ollanda esparraguak eta altxofaltxuak zukaldean dauzkat.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Langille etxeko sukalde txukuna; ezker-eskuitan ate bana ditula.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Bigarrena sukalde ta eche barrenerako.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 XVen IRUDIA
NIKASIO, BRAULIO, JULIANCHO ta ni GIZON
Nikasio biurtuko da sukaldetik eta joango da ate ondora.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Ezkerretara bi ate; lenbizikoa Garbiñe'ren gelakoa ta bigarrena sukaldekoa.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 (Gorgonio'ri) Ba... besterik... zukalde ondoko gelatxua nai genduke puxka bat txukundu, eskonberriaren bizitegia izango da ta....

12. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Sukaldian presaka
ari zan lanian,
amak aurra negarrez
entzun zubenian
.

13. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 ¡Ez nua zai geyago
emen egotera-
esan ta sukaldetik
echeko atera
irten eta jachi da
erreka batera,
izutua, bildurrez
jiriaz atzera,
triste begiratuaz
baserri echera
.

14. 1900-1939 gipuzkera poesia tp 0102 Izarrak oraindik argitzen ortzean,
Ta ni emen nago, zutik sukaldean
.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Bein batean joan zan bazkaltzera, ta entzun zuen bikarioa ta neskamea sukaldean izketan ari zirala, ta bi amorrai aundienak gaberako gordetzea erabaki zutela.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Nai ta nai ez; onak daude garai oyetan gizonak beren artu-emanetan guri sartzen utzitzeko: emakumeak sukaldean, eta albalitz eltzean nere senarrak, diyonez.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Beren otsa entzunta, sukaldeko bost emakumeok txaloka, eltze ta kazpel, burruntzi ta brisela sutan, aingeruen ardurapean, utzita, leyoetara irten ginan.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Borrokarien oiuetara beingoan inguratu ziran sukaldeko emakumeak, eta gallen ikusi zuanari eman zizkon Ana Josepak, atxur kirtenaz, iru edo lau zartateko, galantak baña.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 Gizajaxoak semetxoei ere kutuntxo edo maitetxo esan bearrian txakurtxo deitzen die beti, ta nik ez dakit onegatik ala zergatik baña bein batian etzaola ondo sukaldeko treznak zer zuen nai esan adirazoteko, lau aizpil edo plater miaztutzen ipintzea tzakur bat, eta Txina'ko jaun batek oitura ori kendu nai izan zielako asarre erantzun zioten, ajolaz ibiltzeko, ta txakurrak ziela egitan euren etxetako kaiku, lapiku eta treznak garbitzen zituzten neskamiak eta.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxe askotan labeko atakak sukaldean jotzen du.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Sukaldeko tresnak

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Suburni. - Txingarrak ez irtetzeko sukalde batzutan egoten dan burtugal-zatia.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Sukaldean gauzarik asko eukitzeko arasaz gañera kebide-kanpaiaren ertzako ola emen ertua deritzaio izaten da egokiena.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Manech, sukaldean herrestan,
Ari zen behin kañiketan:
Pirripiti parrapata,
Irri eta esku zarta!
Aitatto irakurtzen aldiz
Alki baten gainean zaldiz
.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Gathuek nahi bezenbat orra zetzatela oro, sukalde, gela, selhauru eta ezkaratze; etzuten sekulan behar zena baizik egiten! Mariluzek ikus edo senti zezala orre hori nun-nahi eta noiz-nahi, sehi gaichoak laster adituko zituen asto churiarenak eta beltcharenak!!!.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Behiak deitzirik, eta kaikua sarrichago edanen den esne lodi gizenaz betherik, sukaldean Piarres sartu zeneko, Aita jin zen hura ere, alimaler jatera emanik eta heiako athe-leihoak ongi hetsirik.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Hortako zahar zaizte lau mendez eta zatozte enekin gure arbaso baten sukalderat, iluntze batez.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Zorionez haurra nigarrez hasi baita, burasoak atzarri dire eta sukaldeko atean, abantchu kanpoan zelarik gelditu dute.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 12.- Subilaros sukaldea xuxkitatu bear da ta mezondoan gan berean gari-bikorrik naiz garagar-bikorrik agertzen bada, urte gura garitsua edo garagartsua izampauml;in da.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Harrabotsak ere gaizten du ontza ez dena: haren etzantza ez dadiela beraz izan ez sukalde, ez barroki gainean.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Eroan nagixu naiñora! - Erdu bai, erdu sukaldera.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Goiko argiz iñoz lez biotza inguraturik igarle bat lez, gure txiro maitia sukaldean sartu zaneko, esautsan onelan etxe-jaun ongilleari: - Jauna, au ba gero ordainduko dautso Goikoa'k.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Entzun det Ugarte'tik amar untzi edo konejo eta sukaldetik zerbait eraman dituztela ere.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zati bat diot, zergatik (neretzat) egokiena sukaldeko jaboi oria da.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Beste mota batzuetako jaboiak badira, usaidunak eta, itxuraz egokiak, baiña neretzat, berriro diot, onena sukaldeko jaboi oria.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Berri samiña gaur jakin dutenian, sukaldeko ormatik zintzilika daukaten Arantzazu'ko Andre Mariari, bere animaren alde agurtza donea eskeñi diote.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Etcheko Anderea erregina bat da sukaldean eta etchean.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gure kuzinarien bekundea, muthurra eta mihia, zenbeit aste hautan! Beren sukaldeko lanentzat gaza eskas edo chuhur dutela, zer-nahi baderasate gazako nausientzat.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Sukaldea Mazapanezko irudiak

41. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Sukaldea Menestra Duke erara

42. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Euzkeraz oanan dira: Eskatza edo sukaldea, elexea, umeak eta janzkiak.

43. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behin baino sarriago, etxekoak euren zereginetan ziharduelarik, goiz erdian nahi goiz beranduan, etxeko sukaldera heltzen zan, amaren alde-unadak zelatean zainduaz.

44. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 MARTIÑE - (MARTIÑE sukalderuntz dijoalarik) Ez badute ezer geiago agintzen?
BENTURA - Ekarri zazu bai beste platerkada. Eta gero ez ahaztu kafe ona egiten.

45. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 (Berriz basoak beteta oparo edan bezate gero ta algara ta alaitasuna sorturik. Ontan daudela MARTIÑE, sukaldetik, arnas estuka ager bedi otsegiñez).

46. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Eta orain asten da, gure antzerki-saioa; gure teatro-sailla: (Abotsa aldatuaz, jolasti): Gure sukaldetako etxekoandre guziak bear duten sendagaillua... Ankak zuzentzeko, makilkada bat berna-ezurrean!...

47. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Bai ta zera ere! Esnea emango diot. Onuzkero berotua da. (Sukaldera joan eta baso-esnea ekarriaz) Tira, neska; ar zan!

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Irudimenean argi zitzaion Nazaret'ko sukaldea Maria lanean ari.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Tira bada; sukaldeko alki oietako batzuek ekarri ditzagun... (Malen alki batzuen billa ba dijoa)... eta gero oieko buruko bi, alki gañetan jarrita ederki, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa jartzeko... (berekiko bezela itz-egiten ari da)... eta gero beste bi alki gutzat berarekin izketan aritzeko... eta sukaldeko mai txikia emen...

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta gero, gabaren beltzenean, sukaldeko ke-zulotik bera jetxi, eta subil txingartsuan exeri ondoren, bertako apari ondar guziak iretsitzen zitun.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Urte Santua bukatu baiño leen, Ama Birjiñaren irudia jarri degu sukaldean, eta geroztik aren aurrean egiten ditugu gure otoitz guztiak.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Ez jauregi aberatsetan, baizik sukalde edo lantokian bizi zana.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gure aita-amak gau batean, uste gabe Kapitan sukaldean utzi zuten atea itxita; lotara joan ziran, ta urrengo goizean, sukaldeko atea iriki zutelarik, sukalde artan zeuden gauz geienak, Kapitanek puska-puska egiñik utzi zizkien.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gu goiko gelatik (sapaipetik) sukaldera jetxi giñalarik, gure aita gizajoa negarrez zegoan, sukaldeko gauzak antolatzen.

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Irraida orren erdi-erdian omen zegon sua: bereonelatsu Elade'ko etxearen erdi-erdian zegon sukaldea, ta erri-udaletxeko erdi-erdian sua zeukaten beti garretan.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala ere, gauez, maiz lur-azalaratzen dira, batez ere euren etxeetara ioateko, senide biziei laguntzeko, opariak iateko, sukaldean iostatzeko eta il ziranean garbitzeke utzi zituten zorrak zuritzeko.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Elezar batzuetan bide auek sukaldeetara dioaztela ere badarasate antxinako etxeetako sukaldeetara batik bat: Arberua'ko Gaztelura, Ezpeleteko Eiheraxaharre'ra, erri bereko Jauregi'ra, Elduaiengo Sales ta Ermitatxiki'ra; Ataungo Andralizeta'ra, Aizarnako Egaña'ra, Bergarako Agorrosin'era e.a.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Aipatu etxeotako sukaldeak arima ta iratxoak biltzen diran artzulo ta leizeekin bide izkutuz lotuta omen daude.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Igande arratsalde batean Konseju-Zar-eko ardandegian Koxkote Zarra ardoa-bañore mozkorrago egokera kupiragarrian zegoala oarturik, besoetatik artu eta bere etxera poliki-poliki nola edo ala eramen genduan Konseju'pean pelotan genbizen mutil koskorrak, eta eskaratz edo sukalde erdian utzi gendun, lurrean etzanik.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Sûkaltila...=sukaldera.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Izan ere Pedro Mari'n bertsorik ezdakien benetako euskaldunik ez det uzte izango danik, baña bere berri-erditxo bat jakiteko ia ia Zizurkillen Errekalde baserriko sukaldea usmatu bear izan degu.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Eta, leyala zanez, baita nexkak sukaldetik sua azkar ekarri ere.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Rafael Sanchez Mazas idazleak oso egoki esaten digu, Baroja'ren euskal agerpenak baso belarraren lurrun bustia dariotela,... gure sukalde zaarretan elur aroan ikus oi diran sagar mardul usatsu pitzatuak bezin goxo-gaziak diradela....

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Etxekoak, gauon-aparia eginda, oera juaten diranean Olentzaro sukaldean sartzen omen da eta Olentzero-enborra'ren suan berotzen: ala diote Oyartzun'en.

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Mariun.- Bazinaki zer pasatu den sukalde huntan!.

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 (Engrazi bera gelditzen da sukaldean eta entseatzen da berriz bere buruaz jabetzerat).

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Etchahun badoha kanporat behatzerat, lehenik sukaldeko leihotik, gero athetik....)

69. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Segidan ama eta alaba hasi ziren ganberako hermairien eta sukaldeko mublen husten eta Pattin-en arrebak erraiten zuen amari: Zer xantza! azkenean harat joanen gira!.

70. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Sukaldeko mahainaren gainean, botoila bat, erdikala arnoz betea, baso bat halaber, bertze bat ondoan; arreildia, urez betea, bi uli ito barnean....

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan eskolan abiatu orduko arras pausatu zen kasik jada gizondu, eta osoki liburueri eman. Eskolako orenetarik, lekhora lakhet zuen sukaldean amattoren laguntzea; are lakhetako etcheko ahuntzarekin larrerat joaitea.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Populuaren, langileriaren zerbitzari eta esklabo, bainan familiako eginbidetan osoki libro. Ez da erraite beharrik lege horiek naturalezaren kontra eginak zirela. Leninen herra hain zen izigarria, nun erakasten baitzuen egun batez bere dizipulueri. Ez dezakegu ardiets, nun ez dugun emaztea, etcheko eta sukaldeko aire pozoinatutik libratzen!

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ezteiak yakoitzian, etche sartzea ortze gunean. Astezken arratsekotzat hauts-ikhatzak gorri ziren Bazterretcheko sukhaldean.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bainan nahi badugu etche sartzea teoreko muntatu: Laster sukhalderat!

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Sukhaldeko leihotik so zagon kanpora, erori eta akhabo gizona, emaztearen oinetan.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Sukaldean dago pozala urez betea, artu ta...

77. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Geldik egoten beintzat otz egiten du eta obe det leioa itxita sukaldera juatea.

78. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 Eskerrak Jone lengusiña agertu yakela orduantxe sukaldeko atean.

79. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0028 Urrategiko basetxe bateko atartera busti busti eginda heldu ziran mutikoak, etxekandre maratzak sukaldera eroan ebazan.

80. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Amonak murritz begitu eutson zion guraso barrien zorionari sukaldeko zokotik, eta txakur lumatsua lekuko euala zuala ze uste daue dute orreik olako umeagaz... ezbaian ipinten euan zuan.

81. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Bein baten, Intxalde'ko sukaldean luteliztiari buruz ziarduela, umeak morroiari auxe esan eutsan:
- Mikel, nik ez dot uste lurra biribilla izan daitekenik.

82. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0080 Arrautz-opillezko bokau bi ta janari bero bat ume-zaingoan bertan emoten jakez, an daukien sukaldean gertauta.

83. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0094 Maite Sukaldean.

84. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Sukaldean.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Tamaiñu aundiko burua dozu geienez, mamintsua, jateko ona, sukaldeko berbetan orri izena artzen daben kosko berakatzatalen antzekoz esitua nunbait.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Kortako zimaurragaz metano gasa lortzen eben eta sukaldea orregaz erabili eben sei urtetan.

87. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Gabon pasa (Eztulka geletako atean sartzen da. Xabierrek buruarekin zinuak egingo ditu. Sukaldea pizkat jasoko du).

88. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 LINDA - (Sukaldetik sartzen da, ur pittar bat eta ontzi bat bete jelarekin, bar-gainean ipintzen ditu). Kaixo...

89. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Gelen multzo osoan sartzen dira logelak, egongelak, bulegoak, sukaldea, etab., baina ez bainugelak, ateondoak edo terrazak.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0028 AINGERU BRONTZEZKOAREN HEGALPEAN Bazuen etxe bat Madrileko Oriente Enparantzan, beste bat Bartzelonan baina beti alde batetik bestera ibiltzen zen, ez bait zuen inon sukalde eta sutondo izan zekiokeenik aurkitu.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Zein herritara joan behar duzu ondoko lanak egin nahi badituzu? Tresneria erosteko (fabrika batetarako, hotel edo eskoletako sukalde handietarako...).

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Fermin egarri zen eta sukaldera joan da zerbait edatera.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Gainera ez da nahikoa etxea erostea, bete egin behar da gero nolabait: oheak, armairuak, kortinak, sukaldeko tresnak....

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Sukaldeko gauzak dira, hain zuzen ere.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Galderak
1. Zergatik joan da Fermin sukaldera? Zertara?
2. Etxe berria eta merkea erostea erraza al da?
3. Fermin eta Maite moldatuko direla dio Gurutzek. Zergatik?
4 . Zer egin behar da etxea erosi eta gero?
5. Maiteren iritziz, zergatik da gauza serioa gaurko egunean ezkontzea?
6. Espero zuten oparia eman al diete lagunek?

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0008 7. Sukalde batetan, luzeran 2 metro eta zabaleran metro batetako azalera azulejoz estali nahi da.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0006 5 Z = {Harotz tresnak}
E = {Idatz tresnak}
M = (sukaldeko tresnak).

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0197 esperimentuak URA ETA LURRUNA Butano sukalde bat, lapiko bat eta ura. Ura botako dugu lapikora. Sukaldean berotu egingo dugu.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0197 Nork daki sukaldea pizten? Anderenoak. Kontuz! Erre gabe!. Itxaron apur bat. KEA IRTETEN DA!.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Sukaldeetan ere, janariak prestatzean, zikindu egiten da bertako airea.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Horregatik, gaur eguneko sukalde modernoetan aire ateragailuak jartzen dira, sukaldeko airea berriztatzeko.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0027 Goi-tenperaturako beroaren aplikabide batzu hauxek dira:
- Sukalde eguzkitiarrak.
- Labe eguzkitiarrak.
- Lurrunaren produkzioa.
- Goi-tenperaturako gasen produkzioa.
- Eskala handiko beroaren bihurpen termodinamikoa elektrizitatetan eta energia mekanikotan
.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0027 Behe-tenperaturako beroaren aplikabideen zerrenda, hauxe da:
. Etxeko ur-beroztapena.
. Piszinen beroztapena.
. Lehorketa (fruitu, kontserba eta abarrena).
. Sukaldeak.. Aire egokitua.
. Uraren destilazioa.
. Eskala txikiko beroaren bihurpen termodinamikoa elektrizitatean eta energia mekanikotan
.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Adibidez: sukaldea; bertan ogitartekoak, banderilak eta janari egoki batzuk gertatu.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Adibidez: zenbait erosketa egitea, mahaia jasotzea, jantziak beren tokian uztea, sukaldea garbitzea, atea irekitzea, jostailu eta liburuak jasotzea.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Beste batzutan sukaldean ere ipintzen dira, baina beti erraz iristeko moduko lekuetan eta lurretik 1,5 metrotik 2 metrora (28.1 irudia).

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Ostatuko sukaldetik atera eta horma zaharrekin hitzegiten balego bezala horrela zion: - Behar bada, itxita izan behar zuen iadanik.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba al dakizu etxean sukaldeko zeramikazko zoluak gelako egurrezkoak baino hotzagoa zergatik dirudien, biak tenperatura bera izanik?.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Egurra edo plastikoak eroale txarrak direnez, beroaren isolatzaile bezala erabiltzen dira, sukaldeko tresnen girtenetan, adibidez.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Beheko solairua, etxebizitzatzat erabiltzen denean, sukaldea, logelak, egongela eta ikuiluaz osaturik azaltzen zaigu.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Famili bizitzak sukaldean izaten du bere gune nagusia.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - Zoaz sukaldera merkrominaren bila ea sendatzen diogun zauritxoa Ebarixtori.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Guretzat, umeontzat. Aitak eta amak sukaldean egiten dute.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0096 Honela zioen neskarengandik hurbilen zegoen ontziaren etiketak: BENTOSADUN BOTA PARE MIRAGARRI BAT EGIN DUD ETA HAIEK JARRITAKOAN ZUKALDEKO PARETETAN ZEAR IBIL NAITEKE ETA ZAPAIAN ZEAR ERE BAI, ETA ARREBA NAGUZIA DATORKIDANEAN, SERA EZANGO DIOD: (...).

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Gaur goizean bertan ikusi ez dut ba arratoi bat nik! Korridoretik korrika zihoan, sukaldean sartzeko!.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Oker ezpanago, hortxe ibiliko dira arratoiak, sukaldean korrika, apaletatik janariak lapurtuz, zoparen eltzean saltoka!.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 Bera orain sukaldeko azken lanetan duzue (...).

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0030 Kabina gizon bat zutik sartzeko modukoa zen eta bertako sukalde, tresneria eta kamainak aski onak ziren astebeteko bidaiak egiteko ere.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Aitatxok begiratu ninduen, ondoren jaiki eta sukaldera deika hasi zen: - Aizu, maitea! Jaun maitea, nire jaun maitea, ala Moucheboume jaun maitea? - Zer dugu?- galdegin zuen amatxok sukaldetik irten eta eskuak bere mantalean igurtziz.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 - Aujjj! Aujjj! Hau gonbitolarria! - Hator, hator! Seme! Sudurzuloak itxi baina hator sukaldera.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 - Baina urrutitik nator - hasi zen bestea erdi negarrez -hemen ez dut inortxo ere ezagutzen eta, besterik ez bada, utz iezadazu sukaldean edo lo egiten.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Andre zahar hura eta sukalde hartan ikusten zituen gauza asko ez zitzaizkion batere itxura onekoak iruditzen.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Gauerdi inguru izango zen andre zahar hura sukaldera etorri zenean.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0059 Karrera Handiaren bezperan Nikolasak azanario eder bat hartu zuen baratzetik, eta sukaldeko mahaiaren erdian utziz, lotara joan zen.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Etxekoandrea sukaldean ari zen bere sendiarentzat afaria prestatzen.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Cabestani bizikletan abiatzen den bezain prestu irten zen ohetik, aurpegian oraindik izarren zimurrak nabari zitzaizkiolarik, esneontzi bila sukaldera, oin hutsik eta oheko beroa zabalduz pasiluan zehar.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 - Eta hau esanez, Mikaela sukaldera joan zen eguneroko bazkaria gertutzera.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 Bere ama sukaldean eta aita arrantzoan.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 Sukaldean ere begiratu zuten. Han zegoen Blok.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 Blokek eginiko begiratua ikusi ondoren, berehala aldegin zuten guztiek sukaldetik.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 Arinena aukeratu eta gero sukaldetik pasatu zen, janari zorroa jasotzeko.

132. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0146 Irratia jarri dute sukaldean
Loiola noski
meza
gero Arantzazu-koa
meza
Dantza egingo dute
mezako kantekin
Kyrieleisonetan anka jaso
Glorian besoak
Kredoan gonak
Santusetan buruak
Agnus Deikoan
Zure zaurietan gorde nazazu
Zoazte Jaunaren pakean
Zein zaurietan?
Amen

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Gau beltza etxera orduko, negar zotinak izkutatu nahirik semea (bietatik zaharrena eta mutikoa bait zen), biharamunean egunak argituko zuela eta ondo aski astinduko zituztela bazterrak esanaz elkar animatzen zuten sukalde zokoan.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Txabusina jantzi eta iluntasunaren babesean sukalderuntz jo nuen, baina ilunegi zen dena, denboraren nozioa galdu izan banu bezala sentitzen nintzen, goiza izan beharko luke, eta telebistako meteorologoaren hitzengatik eguzkitsua gainera.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0083 Sukaldetik aitonaren pronobis lehorrak entzuten hituen.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Hortan pentsatzeari utzi, arropa garbiak jantzi eta sukaldera jaitsi nintzen; atea poliki-poliki ireki eta ama jadanik mezatara joateko prestaturik zegoela ohartu nintzen bere janzkerarengatik.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 Beraz, bi aukera horietaz baliatu ziren Alan eta Ibrahim sukaldeak bisitatzeko.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 Usain gozoa hasi zen sukaldea betetzen.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Bai, horrela izan behar zuen, zeren sukalderako bidean hots bat entzun baitut.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0018 (Barulloren eskuetarik baso-botoilak hartzen ditu, zerbitzatzen da eta, basoa altxatuz, oihuka:) Nere aitari, Aragoiko errege zuzen eta Nafarroaren lapur, podere-makil zerrendatzalea, hainbeste erreinu ukaiten bukatuko duena, non ez duen jakingo non pausa bere ipurdi lerdena, eta hainbeste podere-makil ukanen dituena non Iruñako txorizoak bezala bere sukaldean dilindan ezarriko dituen.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0102 (...) gauean ere ahatetxoa berriro sartu zen sukaldera, galdera berberak egin zizkion zakurrari, eta berriro urrezko diru pila bat utzirik, alde egin zuen.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gauean lauzpabost bider jeikitzen naiz kanporatzeko... Iduri zait gorputzeko ur guzia galtzen dudala... Egun, aurrideek sukaldetik ohildu naute... hor da neguko gure lo-gela... Kanpotarrak aski ez banitu, ere, etxeko aurrideak gutiespen ta urrikiz Beheitikoa! Lasterreria deitzen naute.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Nire etxea da udaberritzen ari den lehen bazterra, pentsatu zuen Maria Luisak sukaldeko leihoa zabaldu zuenean.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Astiro-astiro, sukaldean arrapa bustiak kendu txapa beroaren ondoan eta gorputz guztia muxukatzen hasi zitzaidan kuleroak erantzita, hankartekoa mingainez miztu, bi titi ttikiak hortzartean eduki hozkatu gabe, eta nik ilajetik eusten begiak itxita.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Eta maittia ere hotsegiten zidan eta orduan buelta eman sukaldeko zintzailuaren kontra-kontra jarrita ipurdiz beregana eta bi eskuz hartzen zizkidan ogia egiteko orea amasatuko balu eta orduan zotza ezkerrarekin hartu zuen, ordurako praketa irekitik kanporatzen zitzaiolako gogor, eta ipurdiko txulotxoan sartzen saiatu zen muturra, baina mina ematen zidan haundia eta ez sartzeko eta ez sartzeko hasi nintzaion negarrez; nere aieskak adituta nonbait atzera egin zuen eztizut penatu nahi, ohittuko zea, lasai maitia eta orduan bere erreberoa bizkar gainean isuri zuen xuri eta ugari.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0100 Guk sukaldetik berbaro bat entzun genuen.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Gauza bera besaulki gorri illun pare bat, sukaldeko tresna batzuk; eta hiru maindire eta burusi pare bat.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0012 Erdi lotan dago Olazaharko familia ere, sukaldean, telebisioa ikusten.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0153 (...), izan ere nagusiagandik halaxe zuen ikasirik, eta ondotik erasoka zituela sukalderaino sartu zen.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0153 Sukaldean sartu zenean orduantxe zuen sugainean koneju gisatua ezarririk Victoria Guzman-ek.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Etxe batetan, sukaldea bete-beterik ikusten dute: lukainkak, urdaiazpikoak, solomoak etab.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Beste etxe batetan sukaldea hutsik dago.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Kristobalek galdetzen du: - Neskarik behar al duzue? Etxekoek erantzun dute: - Ba, agian... Kristobalek orduan: - Hor beheko etxean sukaldea beterik dago.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Bai, beste paketea sukaldean dut.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Sukaldea. Inesek ez luke orain ezagutuko.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0107 - A bon!- besterik ez zuen behar amasoak eta sartzen zen sukaldean eskuarekin etsipenezko keinua eginik.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Lantzean behin sukaldean jezarrita ere hori egiten zuen, kantuz bera bakarrik, inork ezin ziezaiokeelarik ezer esan.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0186 Sukaldean zeudenak oro, haur eta haurtzarotik igarotakoak ere bai, ernai eta adimin egon ziren ipuiñak iraun artean.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Sukaldetik aulki bat hartu eta sehaska ondoan jarri ondoren, bertara igo nintzen.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0084 Beheko suaren argi hori nagia okerka galtzen zen sukaldeko zolu ertzetan, eta andre exeri bien itzalak soilik mugitzen ziren, haruntzago eta handiago, nondipaiteko haizeek astinduak iduri.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0087 Hango bazter batean puxkak utzi belarridorpean eta, berriketarik gabe, aurki ziren hirurak sukaldean.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0124 Sukaldean sartu eta ezkerretara dagoen aulki altuan eseri da.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Kafetegia gurutzatu ondoren han barruan, sukaldearen aurrean eta komunak iragan ondoren zegoen ate baten parean geratu zen enkargatua.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Euxebik, besoetan hartu zuen alabatxoaren negarra bakarrik entzun zen une batetan Arantzetako sukaldean.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Berriro, halako isiltasun bat nagusitu zen sukaldean, oraingoan Julene haurra ere bakean zela amaren magalean.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Josek, goserik ez zuela esanaz irten zuen sukaldetik eta beraren ondoren joan zen Euxebi, umea besoetan eramanaz.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Ongi zekien Itziar-ek berandu etxeratu zela eta jazkiak aldatzeko betarik gabe abiatu zen sukaldera, ama bertan aurkituko zuelako uste osoan.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 - Zure ama, ez da etxean - esan zion sukaldera iristean.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Ez zekien zertan hasi ere, sukaldeko atearen kontra irribarrez zen gizonezko haren aurrean.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Pozik alde egingo zuen une hartan Itziar-ek sukaldetik, bertako ate zuloa ia zeharo betetzen zuela Benito izan ez bazen bertan, baina lortu ezinezko nahia alde batera utzirik, ekin zion lanari, aurreko amantal bat gerrian loturik.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Gauerdian sukaldera joan nintzen basobete ur edatera.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0151 Orduan sukaldera alde egin nuen eta han ere ke handia zegoela ikusi nuen.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 1. Goizean goiz Urriko goiz bat zen. Jones andrea gosaria prestatzen ari zen sukaldean.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 Behera jaitsi eta egongelatik sukaldera sartu zen.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 Sukaldean geratu ginen hirurok, oso adi, harik eta denek aldegin zuten arte.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0035 Kuriosoak uxatu ondoren sukaldeko oholtzan utzi zuen aitak lotuta.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Nekane berriro sukaldera joan eta han nagusiari mintzatu zitzaion: - Barkatu, baina minutu batzutarako irten egin behar naiz.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 Haurtzaroko urteetan Ezkizu-bekoan, sukaldeko paretan, mila aldiz ikusitako elizatxo huraxe (eta mila aldiotan kasorik egin gabea) neure aurrean neukan.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Barrura sartu naiz, eta hamabost-hogei bat gazte topatu ditut erdiko areto nagusian, behinola sukalde izana agian.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Ikuiluko zaldiak ere loak hartu zituen, baita atariko zakurrak, teilatuko usoak, hormako euliak ere, sukaldean pizturik zegoen suak berak ere su egiteari utzi zion eta lo geratu zen, eta eltzekoa egosi gabe geratu zen, eta sukaldaria eta bere laguntzaileak ere azkenik lo geratu ziren, inor esnai gera ez zedin.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Hitz hauek entzutean, neskak zartagina lurrera bota eta sartua zen lekutik bertatik atera zen, eta sukaldeko murrua berriro itxi zen.

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Eta lurpekoan sartu eta sukalderaino heldu ziren.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 - E...!? Hasi haiteke txotxak biltzen edo sukaldean saltoka, nere gaurko ikatzarekin ez haiz berotuko eta.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Beheko suari albo emanez bi emakume zeuden sukaldean, bat artazuritzeari utzi berria, galtza pare bati adabakiak josten bestea.

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Argi horia, nagi eta okerka, sukalde epeleko zolu ertzetan galduz.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Mugako zubi hartan ez zegoken, orain bezala lehen ere noski, baniak eta helduki nak sukaldetik mandiora modura ibiltzerik... zakurren kitarrea!.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 Hi mantalean hartu eta balantzaka ibiltzen hintudanean - esan zidan behin gaztain erretzen ari ginela, sukaldeko beroan.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Iluntzero basetxe hartako hamabost langileak sukaldaria, neskameak, arduradunak eta morroiak sukaldeko mahai luzearen inguruan esertzen dira eta ase arte jaten dute.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Lehen gauean, geroztik gaurdaino errepikatu bezala, barmanekin afaldu nuen sukaldean.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Litxa eskursiora ateratzen zen, zikinaren ehundaka ikasle, sukaldeetara, logeletara, komunetako azpikaldeetara.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 Muturra garbituta sukaldera sartu zelarik, ama bere txokoan jarrita nabaritu zuen, erdi-agurtu zuen baina harek ez zion deus erantzun, bere basoa jasoz bezperako esneaz bete zuen eta irratia instantean ematen ari zen notiziari erreparatu zion: Goizeko zortzirak baino lehentxeago, bere lanera zihoala kotxez, polizia nazionaleko tenientea zen Miguel Palomino Palacios hiru gaztek tirokatu eta hil dute Donostian... Pelos, bere lagunarekin gogoratu zen Maria: lehengo astean ikusi zuen, bere leihotik, poliziek herria hartu zuten eta hantxe, kantoi batean Pelos atxilotu zuten eta eskuak paretaren kontra zeukaten - bat etorri zen orduan, agintzen zuena behintzat, eta amorru bizian jo zion Pelosi barrabiletan ostikoa eta.

192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 Gerryri bira erdia eman eta atzetik bultzadatxo bat egin zion amak sukaldetik jangelarantz bideratzeko, berak ere atzetik jarraitu ziolarik.

193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Astelehenetan, amaren lore-antolaketarako klase-eguna zen, eta Gerryk arduratu behar izaten zuen sukaldeaz.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0212 Bizaraingo San Markos eta Txoritokieta bitartean den Bordazarretik gazte mundura irtetzean bost urteko espetxea aurkitu zuen; beste mundurik ez, etxeko sukaldea, herriko maisua eta erretora, bere kondutaren etika eta moral markatzaile.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0322 Leiretik jasotako erantzunak hau dio: Guzti honek ez du ezer balio, harri harrigarriok gogo-bizitzaren sukalde bero bilakatzen ez ba dira, maila apal batetan bederen, lehiatsuki jarraitzen den ideal baten hasera bezala.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 Guk gure aldetik nolabait mugatzen ari gara haurrak aztertu nahi duen ingurua: ikusi ahal izan dituen pertsonaiak eskuz baliatzen dira, arrantzan egiteko, jantziak josteko, sukaldeko lanak egiteko.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Hauen artean sukalderako belar xumetik hasirik, perejila, adibidez, landare sail handietaraino ere bada, eta hauetako batzu iragan denboretan sendagintzarako erabiliak izan bait dira.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Sukaldean, edo sukaldetik gelditzen zen tokian, brotxak, potoak, paletak eta beste neurritako gailuak pilatzen ziren.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Eraman dute sukaldera, beroki goxo hartara.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Baina Jose zaharrak haur agertu hura dauka bere gogoan eta sukaldera doa haurra ikustera Monja guziak haurtxoaren inguruan zerutik etorria balitz bezala.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0013 - Aita, aita! oihu egin zion Onditzek aitari Mokobeltz hiltzen ari da! Etorri zen aita sukaldetik balkoira eta esan zion Onditzi: - Onditz, Onditz! Mokobeltz berehala hilko zaizu alpistea eta ura ematen ez badizkiozu.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 Jaitsi zen sagua sukaldera eta amonaren gonapean sartu zen.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 Une hartanxe, baserriko nagusia sukaldera sartu zen eta inoiz baino garbiago ikusi zuen katuaren beharra, amonak gertatutakoaren berri eman zionean.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Behe-suko sukaldera sartzen bagara kapitxaliak (Urdiñarbe) kapitxuliak (Ibarreko S. Justo), eta suburdina (Baigorriko Doneztebe).

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0081 Orain ongi idatzitako hitzen lerrokada luzeago da askoz ere: (euskal itzulpenean) egin, bidaia, han, pelerin, egik, berbera, hosto, orpo, ate, bide, astearte, arkatz, txiki, andere, sukalde, soineko, izkribu, hi, handi, murru, egingo du, zakurreme, zakurrar, alaba, lili, eske, segundu, ibil, erakuts, nahiz, eguerdi, ia, dutxa, urrats, gudu, esku, atzo, herenegun, egiten du, txit, gu, aldatzen du, egun, joko.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 9. Etxeko sukaldea berriztatu zenuten.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 6.A. Zelaiko lore ederrak
sukaldeko janariak
gauza hauek usaintzeko
duzu sudurra aurpegian
.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Bakoitza bizi den etxearen espazio-banaketa aztertu, horretarako bere plano bat erabiliz, eta espazioa-funtzioa binomioa kontutan hartuz: gelak, pasabidea, sukaldea, komuna, aretoa, e.a.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Gazteak testak egiten lemapean, patata frijituen eta sukaldeko paperaren arteko konparaziozko estudio bat egin zuten.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Sukaldeko mahaitik manta bat eseki eta haurrentzako aterpe ezinobea bihurtzen da.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Ehuna nola dagoen egina haurrari ulertzen laguntzeko eta nola irazkiaren hariak bilbearen harien azpitik eta gainetik gurutzatzen diren, ehun zakar samar baten zatia erakutsiko diozue, sukaldeko trapu batena adibidez.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0224 Errektangelu baten trazatua du, bere alde txikienak, hiru garaierakoak, Ospitalea lirateke; hondoko alde handiena Hospiziorako, lau solairukoa: behekoan sukaldea, jangela, arropa gelak, e. a. eta besteetan logelak, erdialdekoak Monjentzat, eskuinaldean emakumezkoak, eta ezkeraldean gizonezkoak.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Kanpinerako prestaturiko furgonetak izaten dira autokarabanak hizkuntza teknikoan ia inoren beharrik izan gabe, batetik bestera ibili ahal izango zara, beharrezko zerbitzu guztiak bertan izaten bait dituzte: sukaldea, dutxa, komuna, hozkailua, harraska, mahaiak eta oheak 6-8 lagunetzat, edukieraren arabera.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0028 Oinarrian, hiru zerrenda mota daude: - zerrenda lexikoak, ikasleei hitz multzoak aukeratzea eskatzen zaielarik, hala nola sukaldean aurkitu ohi ditugun gauzak, bidaiatzearekin zerikusia duten aditzak, eta koloreak edo jantziak; - zerrenda funtzionalak, zeregina esaldiak apuntatzea delarik, hala nola norberaren gustokoak direnak eta ez direnak adieraztea, kunplitua izateko erak, adostasuna adieraztea edo jendea zerbait egiteko konbentzitzea; - zerrenda gramatikalak, ikasleek loturazko hitzak, orainaldi burutugabearen adibideak, erlatibozkoak, e. a. atzematen dituztelarik.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Zegaman esaten da, askotan ikusten dela Mari, bere leizeko sukaldean, su ondoan exerita, ilea orrazten.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Sukaldeko sua irelu bat, etxearen sinbolo bat eta arbasoentzako opari bat bezela ikusia izan da.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Uste danez, asabei atsegin zaie sukaldeko sua, han bizi izan bait ziran eta hara itzultzen dira gauero.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Herri askotan bada etxe bakoitzeko sukaldean enbor bat pizteko oitura; Zegaman gabonzuzi deitzen diote.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Harrijasaren suzmoa nabaritzean, konjuro bezela, kandel bedeinkatuak pizten dira, sukaldean erramu adarrak erre eta buru gainean erramu ostoak edo elorri zuriaren ostoak eramaten dira, ekaitzak dirauen artean, etxeko ate nagusiaren atarian aizkora bat jartzen da aoz gora.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Gainera gertatu izan zait ba euskaltasun horregatik zenbait harreman egiteko aukera izan genuela neska koskorretatik eta behar bada gehiegi konturatu gabe, baina gero konturatzen zara ze jende ezagutzeko aukera izan duzun etxeko sukaldean....

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Eyheralarreko apaizak, euskal idazleen aitzindariak hitz hauek oihukatu zituenetik, urratsik asko eman du gure hizkuntzak, baina sukalde epelean errauspean txingarra bailitzan, gori zirauena, hirirako eta bizitza modernorako trebatu gabe, moldagaitz, landu gabe zegoen.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Nik orain etxe dotore bat daukat baina egia esan sarritan oroitzen naiz beti lapiko lurruntsuz josia zegoen sukalde hartaz.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Herio-haizeak gela zeharkatu du, ilea harrotu dio agureari, sukaldean sartu da lapikoak biziki irakin dezan, guztiek entzun dezaten, ohe albora bueltatu da, mesanotxeko botika-kaxa multikoloreak irauli ditu eta, azkenik, sartu den bezala irten du ohe ertzeko lehio bakarretik.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Bakarrik botika-kiratsa jasangaitza geratu da kulunkan, agurea sukaldera abiatu denean.

225. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 - Sukaldeko zizelluan jarriko aiz, nere lekuan jarriko aiz, nere aginpidien-jabe ipintzen aut.

226. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0219 (MALEN sukaldeko atetik agertzen da)

227. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0050 Gauez ere Pintok sukaldetik, eskaratzatik, ibillaldi bat egin du.

228. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0051 Geroxeago Pinto etorri da sukaldera.

229. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0036 Parix-ko andreek ba ote dakite beren sukaldeetako labetxoak artzen duan errekaia, zati bat beintzat, era ontan destilatutako gasa dala, eta Thionville-tik datorkiela, biden irureun km. egin ondoren?.

230. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 - Ama, zatoz sukaldera, gauza bat esan dagizudan.

231. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Gure baserria xaarra nola zan, gaur ez dauka orduko itxurik, goiko salan bazituen sukaldera txulo batzuk.

232. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Leiotik sukaldeko patioa ikusten nuan; ta aruntz-onuntz an bean zebiltzan zuriz jantzitako sukaldariak; eta eskuetan eramaten zituzten arrai, aragi, eta mota guztietako janariak.

233. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0093 Bien bitartean, or sartu zitzaizkizun sukalderaiño bi eskale arrotz aiek.

234. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Jaiotzearen misterio zoragarria begiz ikusi zuten ondoren, esne-zopa gozozko gosaria egitera bildu ziren guztiak sukaldera.

235. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0107 Nunahi eta beti izan izandu dira jakintsu makurrak; etxeko sukaldea zikiña edukitzeaz lotsatzen ez badira ere, auzokoenak garbitzeko ahalmenez beterik agertzen dira.

236. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0107 Urteak igaro zituen Mirentxuren sukaldeak atarira begiraka, etxean gertatzen zenari bizkar emanaz.

237. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0166 Begi guztiak, Andonik hartuko zuen erabakiaren zai zeuden Ipintzako sukalde nahigabetu hartan.

238. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0218 San Jose ta Pazkotan, arkumea sukaldeko leioan txintxilika izango zan.

239. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Beste batzuak burua jasotzeko, amaika eriotz umil izan dituk Euskalerrian; gure sukaldeetan amaika negar ixil ere bai. Oiek ez dizkik iñork aintzakotz artzen; oien izenik ez dik iñork paperetan jarri; oien guraso, umezurtz edo alarguneiri iñork etziek egunerokorik eskeñi; unibersidadean ikasteko, iñoren laguntzarik ez ditek izan.

240. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0036 Sukaldean kutxara-otsak entzuten ziran.

241. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Gero beste ate bat, sukaldea emen, guardikoak egoteko lekua.

242. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Sukaldean bestetan ez nintzan sartu, baiña ederra izango zan. Metro asko zituan.

243. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Sarreran, eskalleraren saietsean zuan ate bat sukaldekoa zan.

244. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Sukaldea ta sala aundi bat.

245. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0186 Ondoren, egun batean, tenientearekin izketan ari giñan da esan zigun: - Badirudi sukaldeko arazoa zuzendu dala.

246. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0038 Baita ekarri ere ura sukaldera, an bizitzen jartzerako.

247. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0164 Andik denbora-puska batera, or etorri zan nere lagun ori gure etxera, bein ere baiño argiago ta kariñosoago bere pamiliarekin jai-arratsalde batean, eta oso egonaldi ederra egin genduan, alkarrekin merienda-lege bat egiñez gure sukalde zarrean.

248. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0007 Sukalde zaarrari margo-aldi bat ematea erabaki dute Rekalde senar-emazteak.

249. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0012 Kafetxo bat madalena batekin artu eta idazteari ekiten zion, etxeko sukaldean, gaueko ixiltasunean, egunsentira arte.

250. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Neskatil, hippi gona gorriaren ipurt-aldeko beroarekiñ liraiñ eta emeki, sortu eta asitako gibel-urdiñak, sukaldean, gasaren su biziaz, sartaiñean, oliotan, erretzen ari nintzala, erradioai entzuteko gogoa etorri zitzaidan.

251. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0016 Sukaldean alde batetik bestera ibiltzen zan errosario-denboran, ta exeritako iñork lo artzen bazuan, kaxkateko txiki batekin esnatzen zuan.

252. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0067 Argia piztuta zegon sukaldean.

253. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Bien bitartean toki bero xamarrean euki ontzia, naiz eguzkitan, naiz sukaldeko epeltasunean.

254. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0354 Gizonari mintzo zaio Xarlex sukalderat eremaiten duelarik: Jauna, ikusten dut gure etxean lo egin nahi zinuela.

255. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0210 Habil ikusterat lehen ministroaren emaztea ez denez sukaldean.

256. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Sukaldean ama eta Elena, biak begitarteak hanturik eta begiak gorri, han ziren barneko lanetan ari.

257. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Sukaldeko barne haundi ilunean bizi ziren, otto eta ttantta, leiho hersitik so bat eman plazarat nor zabilan eta nundik norat, ikusi behar.

258. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Dena dela bada leiho haundi bat, sukaldearen argitzeko nasaiki.

259. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Aitak goratu zuen leihoa, apaindu barnea, edo sukalde zaharra; bere ustez edertu ezar-araziz lehengo ximiniaren ordain, marmola gorrailezko ximinia feiries bat.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Ta Bernardetteren logela, bere oia eta guzi; sukalde ta beure pameliko lo-gelak eta abar.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0001 Ta geiago oraindik. Garai bateko baserrietako sukalde txokoak edo aietako oitura edo jokabideak ikusi egiten nituen.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Bestek oju eginda jeiki erdietan, sukaldera sartzian fuego errietan!.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Esan zidan geiegi ez pamatzeko bestela lan geiegi sukaldean izango zuela-eta.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Bañan orrek ez du izango sukaldean lan faltik orrela jana jartzen duen artean.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Hain argia izanik eta, ez dio bere buruari galdetzen zergatik ez da, esate baterako, oraindik, futboleko partidorik zuzenean eman, euskara etxe, sukalde, taberna eta bazter guztietan sartu ahal izateko.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 3.2. Zaratak eta dardarizuak
3.2.1. Berarizko udal-araupidetzaren kaltetan gabe, etzanguetan, sukaldeetan eta egonguetan ez dira gaueko 10ak arte 40dB(A) eta goizeko zortziak arte 30dB(A) gaindituko, hots-maila bereango minutu osoan Lek. baliokidetan neurtuta, ez eta gehieneko unetan, hurrenez-hurren, goizeko 8etatik eta gaueko 10etatik hasita, 45 eta 35 dB(A) ere.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Sukaldeko haize-kanpaitik goiz nahiz gau auzokoen zigarrozko keak iragazten zizkit lapikoan, barazkiak sagarrak gaztak... denak zapore bera: tabakoa.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Gasa gure sukalderaino heltzea nahi baldin badugu, bi tarifa ordaindu beharko ditugu.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Gasa sukalderaino edota kalderaraino eduki nahi dutenek, bigarren tarifa ordaindu beharko dute.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Begira: Jainkoa eskertzen nuen, lehenbizi, jaio nintzen garaian Denbora, sasoia jaio ninduelako; gero, sukaldean ezagutu nituen guraso haiengandik jaioerazi ninduelako; eta azkenik, nere seme-alabei merezi zuten ama eman zielako....

271. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Ez dira sukaldean erabiltzen, gozo industrialetan berriz gero eta sarriago.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 Hirugarren ezaugarri bat aipatzeko, diogun sukaldea agerian dutela etxe horretan, kasik Argiñanon bezala eta Katalina han lanean ikusteak garantia osoa damaiola janariari.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Sukaldera joaiteko, etxe guzia trebesatu behar zukan.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Beraz, ibilki ninduan loz ere erdi itsumandoka sukaldeari buruz.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Sukaldera heldu eta, ur xorta bat ekar arazten diat errobinetan eta orroit nuk baso bat ezkerreko eskuarekin hartua nuela.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Baserriko andreak bere burua ta adimena azierazteko millaka okasio ditu bere etxe inguruan; pentsamentu aundietan ibiltzeko astia ta gauzak daramazki bere bizitan; etxe ta etxe-inguruko baratz, atari, lore, sukalde, animalitxo ta bizi-eraketak millaka iniziatibaz aberastu lezaiokete irudimena.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Teilatu guzia erre da, sukaldea eta ganbera bat suak suntsitu ditu, gaineratiko barnetan ere ba omen da makurra frango.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Garraiatzen gaituen ibilgailua, sukaldea eta bisitatzen ditugun herrietan aurki ditzakegun elikagaiak.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Arkitekturan, altzarietan, sukaldeko tresnerian, bizitz estiloan hainbesteko eragina duten eguneroko gauza guztietan agertuko zen, bada.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Ara zer diñoan: Onetan test-lerro batzukaz lantegiko jabeai agertu daiketsegu zelan marraztu ta egin bear dabezan lapikoak, txantxoletak, eta sukaldeko beste tresnak.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Gobernantak, lehen kanpanan egiten zen bezala, xitoak eta oilaskoak sukaldean altxatzen zituen.

282. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0082 Telebista sukaltean
Beti piztûrik denean,
Eûskara non entzûten die gure eûskaldûn beharrek?
Gero hazi baiko hirilat joan behar haboroxek!

283. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0072 Sukaldeko papel zatia.

284. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0072 2. Sartu sukaldeko papel zatia edalontzi barruan.

285. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0059 Palangana edo burnizko ontzi baten bila hasiko da, sukaldeko altzairu eta gainerantzeko etxeko bazterretan.

286. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0030 Hobe duzu bada ez bada ere zerbait isilago hitzegitea, edo bestela sukaldeko erretza dantzatuko du.

287. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0026 Sukaldeko lanetan ari dira amona eta Maite.

288. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0049 Utzi ezazu pistola hori sukaldean.

289. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0034 Sukaldean pil-pil

290. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 logela / irensgailua / egongela / sukaldea / pisua / hozkailua / sutegia / lapikoa / dorrea / eskultura / konketa / jatorra / ederra / ikusgarria / dotorea / zikin / garbi / esnatu / gelditu / barruan / kanpoan / gainean / azpian / ondoan

291. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0031 - Aluminio teknikoa (%99 Al): industria kimikoetan, garraiorako ontziak; hari, kable eta barra eroaleak, sukalderako ontziak, lisakinak, profilak, tutuak, etab.

292. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0067 Har dezagun, lehen bezala, sukaldeko gatza () adibidetzat atomoen arteko elkarrekintzak aztertzeko.

293. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 Sukaldeko tresnak (142. or.)

294. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0165 Hori bezalaxe, sukaldean amari edo aitari laguntzen diozunean, ura egoera desberdinetan ikus dezakezu.

295. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0165 Ur likidoa, lurruna eta izotza, denak ager daitezke sukaldean.

296. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0165 Baina ez sukaldean bakarrik, baita izadian ere: putzuetako ur likidoa, mendietako elur edo kazkabar aleak, hodeietako lurrina...

297. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0008 Antzinako sukalde bat agertzen zaigu.

298. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0008 - Zein tresna daude sukalde horretan?

299. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0111 KONTALARIA: Umeak sukaldean sartu dira eta mahaiaren inguruan eseri dira.

300. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 - Sukaldea nolakoa den deskribatuz.

301. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0049
Balea
- baba
- txita
- larrosa
- lema
- idazlea
- ugaztuna
- Txomin Agirre
- puentea
- sukaldea
- oilanda
- landarea
- parkea
- oiloa
- etxea
- itsasontzia
- Garoa
- animalia
- hegaztia.

302. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 Eskuineko lehen atea sukaldekoa da.

303. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 Hemen, sukalde guztietan bezala, hozkailua, garbigailua, harraska ... daude.

304. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 Sukaldean, barruan, ate bat dago eta ate horretatik nire gelara joaten da.

305. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0028 Dorre nagusiaren beheko solairuan sukaldea eta jantokia daude.

306. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0177
sukaldari
sukalde
su
sutan jarri
ikatz
gas
zuritu
aletu
garbitu
gatz egin, gatza bota
frijitu
beratu
koipe, koipeztu
xukatu
egosi, egosita
erre, erreta
ireki
pil-pilean egon
gori jarri
kiskaldu
gordin
egina
berde
heldu
gazi
geza
garratz
gozo
prest
puntuan

307. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0041 Sukaldeko ontzi marokoar honek tajine izena du.

308. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0054 Bikiei gehien gustatzen zaien lekua sukaldeko balkoia da, handik izarrak behatu ditzaketelako.

309. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0112 harrikoa egin: jan ondoren, lapikoak, zartaginak, platerak, edalontziak eta sukaldeko beste tresnak urez eta xaboiz garbitzea da. (19. or.)

310. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0062 Nik behintzat, bazkal ondoren, amak sukaldea txukuntzen duen bitartean, oso gustora ikusten dut.

311. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0062 Ez uste, amak ez nau bakean usten eta sukaldetik ateratzen den bakoitzean zerbait esan behar dit.

312. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0062 Halere, segituan doa berriro sukaldera.

313. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00025 1.24. 220V-eko sareak honako hargailuak elikatzen ditu: 100 W-eko lanpara, 5 kW-eko sukalde elektrikoa eta 2000 W-eko berogailua. Marraztu eskema eta kalkulatu:

314. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Beheko oinean daude behi-parea gurdiarekin sartzeko adinako ataria, ukuilua, sukaldea eta logela bat; eta goiko oinean jangela, beste bizpahiru logela, bainu-gela eta belar ondua, sagarrak, gaztainak, babarrunak, artoa eta beste produktu batzuk gordetzeko ganbara.

315. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 I-22.- Zer elezahar kontatzen dira herrian suari, sukaldeari edo tximiniari buruz?

316. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Berriemailetako batek 1936an ezagutu zuen, erdiko suburu eta guzti, sukaldearen erdian zegoen sutondoa, Gipuzkoako Aiako Iturriozko Bentan.

317. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Baserri batzuetan etxe barruan egon ohi da, sua egon ohi den sukaldeko hormari itsatsitako gela batean, hain zuzen ere ahoa horma horretan, suaren ondoan, duelarik, zorutik metro ingurura gutxi gorabehera.

318. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00264 Umeak bukatu zuenean sukaldean utzi zuen panpina eta orduan gure patataren iritzia aldatu egin zen.

319. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00022 - Zer, Katalin -amak niri, sukaldean mahaira jarrita geunden bitartean. Etxea, bederen, gustokoa duzu...

320. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00035 Denise ez da geratzen gure erantzunaren zain. Sukaldera doa.

321. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00030 Lasterka jaitsi zen sukaldera.

322. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00030 Narraski-Saski jauna sukaldetik itzuli zen. Percyri begiratu zion haserre.

323. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Sukaldeko partean denbora asko zeraman zaharkitutako erloju borobilaren markoan galdu zuen begirada.

324. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0016 Jaiki eta korrika sukaldera joan nintzen, dordoka eskuetan hartu eta esan nion:

325. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0017 - Ihes egin du! Sukalde guztia begiratu genuen, txoko guztiak mihatu eta ezer ere ez.

326. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Gure etxeko sukaldea ez zen lehen bezain goxoa.

327. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0026 Sukaldean sartu ziren, eta handik lasterka ganbarako eskaileretara hurbildu ziren.

328. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0074 Pippi, ordurako jantzita, sukaldean zegoen zain.

329. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0049 Barkatu, arren! Tobik txunditurik begiratu zuen sukaldeko leihorantz.

330. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0049 Memento hartan norbaitek sukaldeko leihoa ireki zuen, eta Julek barrezka egin zuen oihu: Pottoka al da hori?

331. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0120 Bai, eta ondoren sukaldean egon gara gustura, jarraitu zuen bere amak azalpenarekin.

332. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0060 - Nonbaitetik lapurtutakoa, noski erantzun zuen sukaldetik Silvik, garrazki.

333. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0121 Xuc jaiki zen aurrena, eta orain Knox eta biak sukaldean ari ziren, atzera eta aurrera, guztientzat kafesneak egin eta ogia txigortzen.

334. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0121 Sukaldeko ate aldera hurbildu nintzen.

335. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0058 Bi minutu geroago, aita eta biok sukaldeko armairuaren neurriak hartzeko metroa zabaltzen ari ginela, pasatzen ikusi nituen, bi itzal isil, jangelarantz.

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0066 Bingo sukaldera joan zen.

337. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0065 Komunera joan beharrean larri nengoenez, sukaldeko atearen paretik pasatzean tentazio ikaragarria izan dut: hozkailua irekitzea.

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Sukaldeko iturria tantaka lehenik, ez dut jaikitzea beste erremediorik izan.

339. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Baina egin duanaren kontzientzia hartu duanean, hire astakeriaz konturatu haizenean, sukaldean ikusitako arratoiak ere ez duela horrelako bultzada basatirik izango konturatu haiz.

340. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0029 EZ ZINETEN MUNDUKO GERLARIRIK IKARAGARRIENENGANA SUKALDEKO KONTUAK EZTABAIDATZERA ETORRIKO, EZTA?

341. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0031 Sukaldean, su gaineko eper eta arkumeak lo gelditu ziren, eta sua ere lotan.

342. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Leihotik begira jarri nintzen loak ezin harturik, eta sukalde batzutako argi zuri motelak ageri ziren patioan.

343. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Eta sukaldetik aldegin zuen.

344. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0085 Gau hartan Isaac-en aitak sukaldean belarra erre (...)

345. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 Georgek sukaldeko erlojuari begiratu zion.

346. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0048 Sukaldera eraman zuen, korrika.

347. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0096 - Hemen, sukaldean bertan!

348. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0096 - Sukaldean?

349. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0043 Ateska malgua zen, ur pitxar batek pixka batean altxata mantentzen zuen eta orduan sukaldean zer ikusiko ari ginen, baina ateska itxi egiten zen orduan, gero ia altxatzen ez zuen plater sail batek jarraitzen zuen, eta beste batean pitxar berri baten eraginez ia guztiz altxatzen zen.

350. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0066 Ez dagoela sukaldetik zertan sarturik deskubritu dut.

351. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0058 Vienako Imperial Hoteleko sukaldean eta jantokian animazio bikaina dago.

352. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Vedettea eta honen laguna ostatuan sartu zirela ikustean, bera atzeko atetik ostatuko sukaldean (...)

353. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0025 Pinpi sukaldera joan zen.

354. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Benedikt jaunaren pendulu erlojua, sukaldeko gure gortina berdea, gure auzokoak gargarak egiteko erabiltzen zuen ur botila, Brenner anderearen tertziopelo gorrizko besaulki zatia.

355. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0055 Amatxo etxean harat-honat mugitzen entzuten du, sukaldetik egongelara doa, noizbehinka gelditu eta Elvis zertan dabilen entzuten saiatzen da.

356. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0102 Atea zabalik eta aurpegia freskatzen ari zela, sukaldetik zetorren amaren xuxurla heldu zitzaion:

357. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0022 Baina jarraian, erabateko lasaitasuna somatu nuen, sukaldeko atea, etxe atzean zegoena, irekia zegoela ikusi nuenean.

358. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0022 Eta behin sukaldean, berriro neure onera etorri nintzen, hango gortina karratu eta leiho koxkako geranioek gure etxeko sukaldea gogorarazten baitzidaten.

359. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0027 Sukaldera abiatu nintzen.

360. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0009 Eta esperantzaz beterik Julietaren sukalde zabaleko zulotxo batean kokatu ziren.

361. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0026 Akabo sukaldeko usain goxoak eta musika alaia!

362. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0044 - Bale! Bale! Laburki esanda, zelatari batzuk zulotxo honetatik kanpo bidaltzea proposatzen dut, sukaldean benetan zer gertatzen ari den jakin dezagun!

363. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0050 Honek, txistu batean paretaren kontra pauso azkar-azkarrez sukaldeari buelta osoa eman zion...

364. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0065 PAPERAK eta liburuak baztertuz, Julieta eta Romeo irribarretsu eseri ziren sukaldeko mahaiaren mutur banatan.

365. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0207
OHEAN lokametsetan dago.
Harrikoaren hotsa eta kexu batzu susmatu ditu, esnakeran, erdiloaren behelainotatik irten orduko.
Senarra sukaldean harrikoa egiten ari da seguruasko, plater hotsa entzuten da behintzat.
Senarra nahiko itxuraldatuta dago aspaldian: etxeko beharrak egiten, beste baten senarra balitz bezala.
Luzatu du besoa eta, hain zuzen, senarra ez dago ohean. Harrikoa egiten ari da sukaldean.
Alaba tipiaren kexua igartzen du, alabatxoa beste logelan dago, kexuka, ametsetan akaso, amets txarren batetan endregatua
beste batzutan bezala.
Eta pasiloko horma erlojuaren dindil hotsa ere susmatzen du orain, erlojuaren dindil hotsa entzunez geratzea gustatzen zaio begiak zabaldu orduko.
Umearen kexua susmatu du berriz eta jauzi batez jeiki da ohetik umearengana joateko. Ez daki ze ordu izango den, gaua da oraindino eta ilunetan haztamuka doa ateraino.
Baina logelako atea itxita dago. Ez da posible,
gauez ez dute inoiz ixten. Zergatik ote dago itxita...
Ate joka hasi da.
Isildu hadi, puta! erantzun dio errime, erdaraz,
funtzionariaren abotsak,
galeriatik.

366. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00097 Arratsaldeko bostak dira eta Xabier iogurt bat jaten ari da sukaldean etxeko txirrina entzun denean.

367. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00070 Onena sukaldetik irten eta liburutegia zegoen aldetik eraso egitea izango zen.

368. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00027 Sukaldea, izkina bateko sua izan ezik, argilunez beterik zegoen eta Naima terako ura prestatzen zebilen.

369. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00027 Egurraren pindarrek baino gehiago, kanpokoen algarek urratzen zuten sukaldeko isiltasuna, eta haiek jo eta jo dabiltzan autoen alarmak bezain jasanezinak egin zitzaizkidan.

370. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00101 Zapatila gorri-urdinak jantzi eta, batoi larrosa gainetik hartu ondoren, sukalderantz abiatu nintzen.

371. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00200 Errefuxiatuguneko miserien berri eman dit ordezkaritzako arduradunak, Salah Hamdanek: familiak handiak dira eta gelak oso txikiak; zortzi-hamar lagun bizi ohi da gela bakoitzean eta batzuek lastairarik ere ez dute; sukalde eta garbitasun tresneriarik ez dago; estoldarik ere ez errefuxiatugune osoan; (...)

372. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00140 Sor Pastorak bazuen moja-komunitatean guztiz kontrako irudia ematen zuen ahizpa, sor Pura galiziarra, sukaldeko moja arduradun pairamentsua.

373. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Sukaldean niretzako prestaturik zeukaten gosaria: kafe beroa termo batean eta esnea.

374. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Bost, hamar minutu egon zen, sukaldeko ilunpean babestua, langileari begira.

375. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00043 Atzera kalera itzultzen ginenerako, sukaldeko leihoetako argiz beterik egoten ziren bazterrak.

376. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00199 Esnerik ez zegoen, eta beste xorta bat ekarri zuen sukaldetik.

377. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00102 Oraingoan ere ez zara sukaldean sartzen.

378. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00102 Sukaldetik haranzkoan, lasaiago zapaltzen duzu lurreko egur zaharra, zarata ateratzeko beldurrik gabe.

379. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00032 Bakarrik, sukaldean eserita, etxeko zilarra garbitzen ari nintzen batean, Antonio sartu zen, eskuak zapi batekin garbituz.

380. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00096 Tom sukaldera joan zen kafe pixka bat egitera.

381. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Niretzako bakarrik nahi nuen haren eskuin eskua, eta niretzako bakarrik izanen da haren eskua, noiz ez dakidan bota zuten pelikula hartan bezala bere esku-oinak ohearen lau izkinetara lotu ondoren, sukaldetik okelarentzako aizkora lodia ekarri, azal itsusidun liburukote baten gainean eskumuturra ezarri, eta zost!, kolpe batez moztu eta neureganatu nuenetik.

382. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0051 Hiruzpalau leiho zeramatzala, Ismaeli odola hasi zaio sudurretik, eta sukaldera joan da korrika.

383. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0141 Une hartan Maria Luisa agertu zen sukalde aldetik.

384. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0302 Gu berriz, artean ume koskor ipurtarinak izaki, sukaldetik gora zetozkigun lehenengo plater-hotsak entzun orduko, maindireak utzi eta ziztu bizian oldartzen ginen eskaileretan behera, amonarengana, berehalakoan prestatuko zizkigun zezina-otarteko erraldoia eta katilukada esne bizkor-bizkor hartzeko pronto.

385. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0108 sukaldean, ez zegoen leihoa estaltzeko jarritako kortina loredunak; gauero musua ematera behartuta nengoenez, begiak itxita, esku artean hartzen nuen jesusenbihotz labainkorra; argizariaren usaina, mantela eta serbiletak lisatu eta gero, gela ilunean geratzen zena; aitak behin egindako telefono deia, eta nire amaren kolore biziak.

386. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0068 Ikus ditzaket oraindik ere horma zuriztatu haiek, lonazko gortinatxo hura, sukaldera ematen duena, beste ate hura, arku baten gisakoa, beste gelara ematen duena, beste gelara eta aire zabaleko lorategi batera, non beroak itota baitaude landareak eta kalostra azulak baitaude inguru osoan, Sadec-eko landetxetzar hartan bezalaxe, terraza mailakatuak dituen eta Mekong ibaira ematen duen landetxetzar hartan bezalaxe.

387. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 Roy sukaldean zegoen eserita, amarekin liskarrean.

388. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Sukaldean hitz egin zuten, Estherrek garbiketa egiten zuen bitartean.

389. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Oso hotz eta lasai ari zen hizketan, sukaldean zehar mugitzen bere eginbeharretan arreta sumindu bat jarriz, ia-ia gizonari begiratu gabe.

390. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0139 Sukaldera joan zen, eta puska batean hara-hona aritu ondoren, bat-batean hantxe hil bailitzan haren hotsak itzali zirenean, amak, belarria isiltasunera jarrita, marmarka esan zion Andreiri:

391. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0015 Sukaldea ilunduz doa.

392. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0011 Denak, sukaldeko mahai inguruan zeuden zutik.

393. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0076 Houo, honen berri izanik, ikustera joan zen eta sukaldean aurkitu zuen, orraztu gabe eta deabru bat bezain itsusi.

394. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Hozkailuaren motorrak itotzera bezalako hotsa atera zuenean zabaldu zituen, bizturik zegoen sukaldeko argirantz egiteko.

395. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Ezabatu gabeko egun asko erakusten zituen horma egutegiak sukaldeko ate zarratuan.

396. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0032 Sukaldera eraman zuten eta aulki batean eseri zen.

397. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0125 - Nuriarekin, niri sukaldean laguntzeko kontratatu omen zuen ipurtaundi horrekin -argitu zuen Laurak.

398. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Une baten ostean senarra sukaldera sartu zen.

399. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0193 Berokia erantzi eta sukaldeko mahaian eseri zen.

400. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0239 Kopa bat prestatu eta sukaldeko mahaian eseri nintzen entzutera.

401. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0110 Eta sukaldean ari zen bere goizeko garbiketa egiten.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Gosaldu, egunkari mordoa irakurri, zigarro pila batekin sukaldea ketu, bazkari legea egin hamarrak aldera... eta Belodromora. Zuentzat eguarteko hamaikak zituan, eta niretzat arratsaldeko laurak.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Sukaldea osasunaren lantegia da.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00019 Behin batean mutiko bat izan zen. Baserriko giroan jaio eta baserritako sukalde eta ataritan ikusten genuen. Eta Goiz Argi zuen izena. Aldizkari bat zen; aldizkari apala.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00019 Horregatik liburuxka honek gure nekazarien sukalde eta ogibide, pozaldi eta aiene, kezka eta elkarrizketa, elizkizun eta mundualdi, ezintasun eta bizipenak gogoratzen ditu.

406. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00096 Sukaldeko errezetari eskainitako unitatean adibidez kontsumo eta sexismo gaiak agertu ziren edo animalia baten konferentziaren kasuan ingurugiroaren hezkuntzari buruzkoak izan genituen, e.a.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 Zirrara ikaragarrizkoa sentitu nuen, Perune-Zaharreko sukaldean sartu nintzenean. Ezin sinetsirik gelditu nintzen. Zirrara zoriontsu hari esker bizi naiz oraindik.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00079 ANGEL ENCINAR (1965-1971) 1966an Ospitaleko sukalde berria lanean hasi zen, antzinakoaren ordez.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00144 Ospitalearekin adostutako zerbitzuek (47 langile) garbiketa, sukaldea eta giza-baliabideak hartzen dituzte euren gain.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00051 Lagun eta hurreko jendearekin usatzen zen aldetik, jauregi osoa erakutsi zion gonbidatuari; sukalde eta aberetegietatik iragatean, bi zerrikume ikusi zituzten, eta aztiak, ea haztekotan ziren ala jatekoak, galde bide zion etxeko jaunari.

411. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0053 Baina jakina ez du oso urruti amaitzen: etxeko sukaldean.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0021 Gela bezala, etxebizitzan kokatuak dauden esparru guztiak hartzen ditugu, bainugelak, garbiketa gelak, komunak, atariak, pasabideak, galeria irekiak eta sukaldea, azken hau lau metro karratu baino gutxiagokoa bada.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0008 Bertsolaritzaren barrenari baino areago, azalari dagokion bertze alderdi bat ere badugu, zaleen jakinmina bizten duena; pastelaren banaketa edo, sukaldeko hiztegia erabiliz.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0024 Agian horretxegatik ez duzu aurkituko jatetxe handietan etxeko sukaldeetan halako harrera duen barazkirik.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0080 - OGIA.- Ume nintzela, baserriko sukalde betikoaren dastatzaile izan nintzen Aittola Zaharra izeneko etxean, Izarraitz mendikatearen erdian.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 Eta erantzuna hauxe izan da: sukaldetako amonak.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Izanez ere, bi aldetatik zetorkien usarioa jaso baitzuten sukalde berean Kanflankatarrek.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Pentsatu besterik ez, orduan, bi amonen usarioak batean bildu zituen Mikoneko sukaldea zernolako altxor bihurtuko zen.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0064 Euskarak biraorik ez duela uste duenarentzat, hastapen ona izan zuen euskarak inprimategiaren sukaldeetan, bai fedea!, juramentu bat baita ezagutzen den lehen euskal esaldi inprimatua.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0064 Hizkuntza ezberdinetan mintzo den hainbat morroi bildu da kardenal erromatar baten tinelo edo sukaldean, eta bakoitzak bere hizkuntzan emandako juramentu baten zerrenda ageri da Torres Naharroren Comedia Tinelaria izeneko liburuan (1513. urtean-edo Erroman inprimatua):

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0041 Caripeko monastegiko sukaldariak bere sukaldean ez zuen beste oliorik erabiltzen.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0110 Adreiluzko sukaldea ere bazuten eta sukaldariak bere plater xumeak han maneiatzen zituen.

423. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Beheko kanpamenduko sukaldearen epelean, kontu zaharrak eta ilusio berriak izan ditugu hizpide: Kangchenjunga, Karakorumeko mendiak, Xixa...

424. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0037 Sukalde bat, baiñan ez, edozein basarrietako sukalde bat, jauregi-zaar eta eder bateko sukalde bat baizik.

425. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Ontzi batekin atera ta ekartzen genduen sukaldera.

426. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0025 Sukaldera joan da lenengo arropa danak kendu zituala emazteak.

427. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Sukaldean, gaztak sekatzeko egurrezko parrilla bat zegoan, altu jarrita

428. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0137 Sukaldetik koartora joateko korrika pasatzen ziran.

429. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00093 - Goazen sukaldera.

430. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00093 Sartu giñan. Sukalde ederra. Garbi zeukan.

431. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00133 JOSEPA an sartu zan sukaldean, eta onela esan zion amari, bakarrik zegoan da:

432. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Sukalde pareko koartu itsu artan asmatu zun gure aitak komuna patzia.

433. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Erki aspertuk eotten zien gizajuk illun izkillak yo arte gure sukaldin.

434. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00142 Sekulan ateka hartan ximixta bat ikusten badu, polita baita han, Baionara sartzen duk lasterka. Irriz ari nintzen sukaldean.

435. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Itzuli sofara, sukaldea ez baita zure laguna.

436. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418 Txara 1 Egoitzako sukalderako ekipamendua erostea.

437. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418 LEHENDAKARITZA DEPARTAMENTUA Txara 1 Egoitzako sukalderako ekipamendua erostea.

438. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418
a) Xedearen deskribapena: Txara 1 Egoitzako sukalderako ekipamendua erostea.
b) Entregatu beharreko ale kopurua:
c) Lote eta zenbakikako zatiketa: Ez.
d) Entregatzeko tokia: Txara 1 Egoitza - Intxaurrondo - Donostia.
e) Entregatzeko epea: Eskaintzaren arabera, hilabete, gehienez.

439. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Leireren bukaera bat ikusgarria izan zen: Butaneroarekin egin omen dut tratua
baina utzi dezagun nire bekatua
sukaldea baitugu leku sakratua
gose denak asetzen ditugun lekua
.

440. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Lau umeok amarekin sukalde batean bizi ba'lira, sendi osoak Euskera Batua egingo luke, eta alkarregaz eragozpen txikienik gabe ulerturen lirake, baiña euskera ori guztiz motxa ta beartsua izango litzake.

441. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Eztandak kalteak sortu zituen sukaldeko tetxuan eta ateetan, era berean, etxeko tetxu faltsua atera zuenez suhiltzaileen partehartzea beharrezkoa izan zen.

442. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Azkenean beko bi zulo aietan egin ditun lanak atea jarri zion sarreran; sukaldea ez nola nai zuzenduta.

443. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Sukaldea añekoa da.

444. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Larunbatetan sukaldean nor?

445. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Sukaldari euskaldunak sukaldean aritzea hain zaila ez dela erakutsi nahi du saioan.

446. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Helburu horiek lortzeko saioak dekoratu berria du: sukalde goxoago bat, Argiñanok adierazi duenez zartagi eta eltzeez gain sukaldean berotasunak eta konfidantzak egon behar dutelako.

447. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Karlos Argiñanok ere sukaldean gazteen partehartzea bultzatu nahi du.

448. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Gazteek beharrik sentitzen ez dutelako ez dira sukaldean saiatzen, ihes egiten dute aitzakia horrekin, baina ez dakite sukaldean etorkizun zoriontsu baterako formula aurki dezaketela baieztatu du sukaldari zarauztarrak.

449. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Sukaldeko errezetak telebista aurrean azaltzeko duen moduagatik lortu duela arrakasta pentsatzen du Argiñanok.

450. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0035 Baina garrantzitsuena zera da, jendeari sukaldean erakustea, sukaldaritzak sor dezakeen plazerra erakustea jendeari.

451. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 Pedro Subijanak, bere aldetik, diskurtso askoz zabalagoa igortzen digu bere sukaldetik.

452. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 Teknika aldetik, biak oso garbiak dira sukaldean.

453. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Gela apain eta jantoki ederrak eta haltzari bikainak nonnahi, baina sukaldearen beroa eta gozotasuna falta.

454. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Zenbat ezten, zenbat arantza eta malko gure etxeetan, badaki honen berri gure sukaldeetako giza hotz-beroak.

455. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0005 Tipo eta mota guztietako sukaldeen muntaia eta ezarketa, beren aldagailu mota eta tipo guztiak barne.

456. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0005 Material eta aparatu elektrikoen, elektronikoen eta elektratresnen, argindarra ez beste energia mota batez eragiten diren etxe erabilerako bestelako aparatuen eta sukaldeko altzarien txikizkako merkataritza

457. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0008 Material eta aparatu elektrikoen, elektronikoen eta elektratresnen, argindarra ez beste energia mota batez eragiten diren etxe erabilerako bestelako aparatuen eta sukaldeko altzarien txikizkako merkataritza

458. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0010 Tipo eta mota guztietako sukaldeen muntaia eta ezarketa, aldagailu guztiak barne.

459. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0012 Material eta aparatu elektrikoen, elektronikoen eta elektratresnen, argindarra ez beste energia mota batez eragiten diren etxe erabilerako bestelako aparatuen eta sukaldeko altzarien txikizkako merkataritza

460. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00029 Gaur egun, eztabaida bizia dago gure artean edateko urari eta sukaldeko gatzari fluorra eransteak dakarren ondorio on eta txarren gain.

461. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Bungalow bakoitzak sukaldea, egongela, logela (1 edo 2), bainugela eta berogailua du.

462. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 - Lehen mailako sukaldaria eta El Vergel egoitzako sukaldeko burua: % 2,5.

463. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 - El Vergel egoitzako sukaldeko buruari esleitutako lanpostuko osagarria, gaur egun plantila organikoan esleitua daukanari gehituko zaio.

464. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0022 Ikasleek, Biteri Egoitzako lokalean sukaldea, taberna eta hainbat joku dituzte.

465. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0007 SUKALDEAN ARITZEN AL ZARA?

466. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... maizpide 1999 00032 Kotxe batzuek beheko pisuan eserleku gutxi eta 4 mahai eta sukaldea daramate.

467. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Beraz, espetxe hauetan, emakumeak, beren moduloetara mugatzen dira, bertan, beste mota batetako ikastaroak antolatuz, gehienetan, emakumeak gizarte barruan bete izan baina aldatzen hasia den paper horiekin zerikusia dutenak: josten ikasteko ikastaroak, sukaldean edo arropa garbitzen iharduteko lan aukerak, etab.

468. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Espetxe batzutan (gizonezkoenetan), sukaldea dago edo barbakoa antzeko bat egoten da janaria prestatzeko, eta emakumezkoenetan, ez.

469. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Burdi gainean, sukaldeko tresnak, buztarria, oinetakoak, gonak, jantzitako ogea, batzuetan, eta abar.

470. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0014 Andoaingo txikia azkar hasi zen korrika, nahiz eta bi urterekin oraindik oinez jakin ez, eta Garro baserriko sukaldean lau hanketan metro asko egin.

471. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Udalerri euskaldunetan euskara izan da, eta oraindik ere bada, etxeetan jasotzen eta transmititzen den hizkuntza jarraitzen du aipatutako txostenak; hala ere, eginkizun formaletarako (eskola, administrazioa, komunikabideak...) lekurik egin ez zaionez, sukaldean, intimidadean ere, gaztelera sartzen ari da indar handiz.

472. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 - Edozein janari erabili aurretik eskuak eta sukaldeko tresneria garbitu.

473. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Makila bere zokotik elkitzen dû;
franko hon date hirugerren zanko bezala.
Bi banba eginarazten deio sûkalteko zoladûran.
Zur kente honekoa da,
elorri xuritik berezia.
Aspalditik begistatzen zûan zerrailûan.
Besteen erdian xûxen eta txût zagon.
- Sûdûr hona ûken nûan, bildû nûanean.

473 emaitza

Datu-estatistikoak: