XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 b) Kondaira-Lurraldeei dagokie Bateango Erakundeek emandako honako gai hauek osabideratu eta egipideratzea: 1. Landare-osasunketa, nekazaritzaren eraldakuntza eta hazkuntza; nekazaritza-zabalkundea, suztapena eta gaikuntza; mahastigintza eta ardogintza; landare-ustiaketa, haziak eta mintegi-landareak salbu.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 6. Kirolaren suztapena.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0044 Hirugarrena.- Jaurlaritzari, bere agintepeko zerbitzuegatik egin dakion eskuarte-izendapenaz gainera, ekonomia-egitamuketa, suztapen eta hazkunde-politikabideak, irabazpideak eta aberastasuna Euskal Herrian norbanakoen eta lurraldeen artean eskualdeka eta alorka birbanatzekoak eta, orohar, Autonomia-Elkartearen politikazko eta ekonomiazko dendua bermatzeko xedezko neurriak jartzeko une bakoitzean egoki eritzitako diruizendapena egingo zaio.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 Ondasun higiezinez osatutako aktiboaren 100eko 50a kontatzeko orduan ez dira kontutan hartuko eraikuntza edo sustapen inmobiliariorako enpresa iharduerak garatzea beste xede sozialik ez duten erakundeen aktibo ibilkorra osatzen dutenak, lurrak eta orubeak ezik.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 53/1988 DEKRETUA, Otsailaren 23koa, Babes Ofizialeko etxebizitzen hitzarmendutako sustapenei buruzkoa.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Maiatzaren 17ko 144/1988 DEKRETOA, agintaritza-babespeko norbanako-alorreko suztapenezko etxebizitzen dirubide eta horien salmenta eta alogera-baldintzei buruz.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0329 HB erabilera bakoitzarentzako Lurzoruaren Hondar Balioa da, MB merkatu balioa, 1.38 higiezinen sustapenaren gastuak eta mozkinak orekatzen dituen konstantea eta EK delakoa eraikuntzaren kostua, horren barne eraikitzailearen industri-mozkinak daudelarik.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0144 Badaude, adibidez, gaztelaniaren aurrean inolako kondiziorik gabeko errendizioaren alde agertzen direnak, euskararen sustapen pertsonal eta kulturalista aldarrikatzen dutenak, euskararen aurrerapen soziala begi onez ikusten dutenak eta, azkenik, euskararen aldeko erreskate-estrategia bat eta birreskurapen-plan instituzional bat galdatzen dutenak.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0144 Euskararen errendizioaren aldekoak amorrazi egiten dira euskara azkenaldion egiten ari den aurrerapenarekin, eta min ematen die Eusko Gobernu Autonomoak herri-ondasunetako diruarekin instituzionalki haren sustapenari laguntzea.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0144 Euskararen sustapena diru-xahuketa nabari bat da, erreakzionarismo kultural edo erromantizismo sasiabertzale bat den bezalaxe.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Ametitzen du euskararen sustapen kulturala ere, baina gizartean gaztelaniaren ordez ezarri nahi ez den heinean, beti ere.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Ondasun eta eskubideen atxekipena egitea eta atxekipena deusestatzea / Onibar-ondasunen alogera, herri-zerbitzurako atxikitzea eta atxikitzetik kentzea / Ordainketen Agintzailetza Nagusia / Ordezkaketak eta hutsik dauden lanpostuak / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / OSAKIDETZA / Osasunaren suztapena eta babesa / Osasun-heziketa / Osasun-etxeak / Osasun-zerbitzua (Herrizaingo-Saila)/ Osasunbide-zerbitzua (Lakua)/.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Osasunaren suztapena eta babesa / Osasunketari buruzko berri-ematea / Osasunketazko plangintza eta administrazioa / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / Ospitale-sorospidetza / Ospitaleak: Santa Marina / Amarakoa / Gipuzkoakoa / Gorlizkoa / Lezakoa Santiago Apostol.

14. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Horretarako higiezinaren baliotik, daitekeen eraikuntzaren zenbatekoa indarreko hirigintz-ordenamenduaren arabera, ekoizpenaren kostuak eta sustapenaren etekinak kenduko dira, honako Arau Tekniko hauen III. Kapituluan adierazitakoaren arabera.

15. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Bederatzigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Bere Artezkaritzako ihardutze-sail guztien egitarauketa, suztapen, artezte eta zaingoa, ekonomia-eraginik izan dezaten Sailaren diru-sarreren eta xahupenen diruegitamuaren eraentza-gaietan; ekonomia-kontaduritzazko jarraipena. Sailaren Tegi eta idazguen goste-azterpena; Sailaren Arduralaritza-Atalen egitura eta ihardutze-modua arrazoibideratzea; Jaurlaritzaren Ekonomia-Batzordean aztertu beharreko gaiak bideratzea; Herriogasun eta Dirubide-Sailak artekaritza-zaingoari buruz, bere agintepekoa denez, ematen dituen arau eta artezpideak betetzearen jarraipena; Sailaren eta menpeko erakundeen erakuntza-egitamuak eraendu, antolakidetu eta garatzea.

16. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 - Ikasleen Ikaste-sari, Laguntza eta Suztapena.

17. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 1.- Dekretu honetako II. Ataleko II. eta III. azpiataletan jasotako dirulaguntzez baliatu ahal izateko, diru-ezarketa egitasmoa gauzatuko den Lurraldeko Foru-Aldundiaren Ekonomia-Garapen eta Sustapenerako Zerbitzu edo Sailetan aurkeztuko dira.

18. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontseiluaren 1096/88 (EEE) Arautegia, 1988ko apirilaren 25ekoa, nekazal iharduera uzteko sustapena ari izan da egiten, ekintza amankomunen bidez, egituren egokitzapen eta berrantolaketa erraztu nahian eta, azken batean, ekoizpena eta merkaturatze ahalbideen artean oreka egon dadin.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, Urkabustaizeko udalerrian babes ofizialeko 12 etxebizitzen itunepeko sustapena esleitzeari buruzkoa.(Hutsen zuzenketa).

20. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 IRAGARPENA, Santurtziko Cabieces Auzoko Xc Arloko M-115 C delakoan sustapen publikopeko 51 etxebizitza Eraikitzea proiektuaren obrak esleitzeko dena.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Sail honek, honako erabaki hau hartu du gaur, bere xedatze zatia honako hau dela: 1.- Santurtziko Cabieces Auzoko Xc Arloko M-115 C delakoan sustapen publikopeko 51 etxebizitza Eraikitzea proiektuaren obrak Tecsa, Empresa Constructora, S.A. enpresari, hirurehun eta hirurogeitamaika milioi, seiehun eta hogeitabat mila, ehun eta hirurogeitabederatzi (371.621.169 PTA) pezetatan esleitzea, BEZa barne.

22. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Sailordetza horren ekintzapide guztiekiko eta horren menpeko ihardutze-sail guztiekiko egitaraugintza, suztapena, artezkaritza, antolakidekuntza eta arta.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Euskal Herrian ihardun eta baimenik ez duten abere-gune, zaldiketa egiteko tegi eta laguntzarako abereen suztapen eta zaingorako tegiek, hiru hilabeteko epearen barruan, dagokion Erroldeko Arduradunari bertan sartzeko beharrezko agiri-paperak aurkeztuko dizkiote.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 II) Euskal Herri Osorako Erakundeek ondorengo gai hauei buruz emandako arauak osabideratzea eta egiteratzea:
1. Landare-osasunketa, nekazaritzaren eraldakuntza eta hazkuntza, nekazaritza-zabalkundea, suztapena eta gaikuntza; mahastigintza eta ardogintza; landare-ustiaketa, haziak eta mintegi-landareak salbu (7. Ataleko b) 1.).

25. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 e) Euskal itzultzaileen interes ekonomiko eta sozialen sustapena eta defentsa.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Aurten bertan, Euskararen Sustapenerako sailburuarekin asmo horretan egiten ari ziren bilerak, Eskolak ikasturtea hasterako garantia gutxieneko batzuk eskatzean, sine die atzeratu ziren.

27. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00014 Gaurkotasunerako interesgarria den beste ezaugarri bat betidanikoetatik bereizten diren merkataritza-formulak arautzea da, gaur arte gure legedian ageri ez zirenak, hala nola, urrutiko salmenta, sustapeneko salmenta, aldizko salmenta eta makina automatikoen bidezkoa, edo behar bezainbatean arautuak izan ez direnak.

28. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00034 b) Enpresa txiki eta ertainaren sustapena lehiarako askatasunaren esparruan.

29. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0372 a) Derrigorrezko Erreserba Fondoari eta Koperatiba Heziketa eta Sustapenerako Fondoari lege honetan zehaztutako eskuerango gaindikinen gutxieneko hainbatekoak ez ematea edo, legean ezarritakoa hautsiz, galerak egoztea.

30. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0372 b) Koperatiba Heziketa eta Sustapenerako Fondoa lege honetan zehaztutako helburuetarako ez erabiltzea.

31. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 2. Vitoria/Gasteizko Udala arduratsu ageri dela, bere aginpidearen esparruan, euskararen sustapenari eta garapenari buruz, eta herritarren hizkuntz eskubideak bermatzeari buruz.

32. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00058 g) Ertzaintzako langilego-politikari buruzko neurriak eztabaidatu eta proposatzea, batez ere, sarrerako sistemei, lantokien zerrendei, sustapenari eta lanbide-karrerari, eta lansarien ezarpenari lotutako arloetan, baita berarizko eta ekoizkortasunagatikako osagarriak zedarritzeko irizpide nagusiei buruzko argipideak ematea ere.

33. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00133 Birgaitzearen ikuspegi orokorra izanda, birgaitze-zerbitzu batzuk ematen dituzte sustapen mediko-funtzional, psiko-sozial eta profesionalari berebiziko garrantzia eskainiz, barnetegia, mantenu-erdia zein etxean bertan aukeren bidez.

34. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Hala eta guztiz ere, garbi ikusten da Gobernuak ez duela Kontseiluaren eskakizun eta aholkurik aintzat hartu nahi, eta beronen eginkizun garrantzitsuak (135/1996 Foru Dekretuaren 4. Artikuluan xedatzen direnak), hala nola, euskararen planifikazio, erabilera, sustapen eta normalizazioa sahiesten aritu dela.

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00062 Euskararen sustapena: lehenago ere esan denez, ez dira oso ugariak Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek osagarritasun-irizpidearen arabera elkarlanean bideratzen dituzten egitarauak, nahiz eta, maiz askotan, jardun-esparru bereko edo beretsuko euskara-elkarte eta erakundeekin lan egiten duten.

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 Horrela eskaintzen dituen aukera guztien baterako sustapena egin dezake nazioarteko mailan.

37. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00300 Zenbateko horiek finkoak dira ez portzentajeak eta, horien bitartez ordaintzen dira, hain zuzen ere, Ertzaintzak, Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileek (Osakidetzak) eta Lurralde Historikoen Legearen 22.3. artikuluak arauturiko jarduerek (ekonomi plangintza, sustapen eta garapen politikak...) sortutako gastuak.

38. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0016 Euskararen sustapenerako egitasmoak lehen mailako helburua izan beharko du hiztunen hizkuntzarekiko leialtasunari eta zintzotasunari eustea eta bere eguneroko bizitzako esparru guztietara zabaltzea.

39. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Herrietan euskararen sustapenerako elkarteak interlokutore izatea lortzen ari diren bezala, kanpokoak izanda Euskal Herrian eragina duten agenteen aurrean interlokutore indartsu eta kualifikaturik ez al da beharrezkoa izatea?

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Horregatik ezinbesteko jotzen zuten kultura modernoaren paradigmak zabaltzea eusko ikaskuntzen sustapenean interesaturik zeuden guztien artean.

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0030 Hau da, Euskal Herriko ia bi hiritarretik bat euskararen irakaskuntza eta sustapena bultzatzeko neurriak hartzearen alde dago eta bost hiritarretik batek aurkako jarrera adierazten du.

42. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Izan ere, kasu berezitzat jo dugu: turismo-mota horren sustapena izen honekin egin da, errotulazioan oso sartua dago eta ia izen berezi baten tratamendua dagokio.

43. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Kultu balio oroz gabeturik eta merkatuan sarrarazirik, arte lanak produktu estatutua besterik ez du hartzen eta, halako den heinean, bere higadura ez da gustuaren gorabeheren ondorioz bakarrik sortuko, produkzioak berak eragingo baitu higadura, beste gai baten sustapenerako ateak irekita izan ditzan.

44. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0050 Horretarako, helburu orokorrak finkatu beharko dira eta sustapen, antolaketa, plangintza eta orientabide alderdiek norabide amankomuna izan beharko dute.

45. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 8. artikulua.- Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea.

46. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 1.- Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumena duen sailari atxikita dagoen organo independentea da.

47. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 2.- Honako hauek izango dira Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeko kideak: Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumena duen saileko titularra, batzordeko lehendakari; kirol-mota olinpikoak dituzten euskal kirol-federazioen ordezkariak eta kirol-munduko pertsona garrantzitsuak.

48. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 3.- Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak euskal federazioen partaidetza izango du eta Euskal Herriko kirolen sustapena bultzatuko du.

49. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 4.- Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordeak, bere erakuntzari, antolakuntzari eta jardunbideari buruzko gorabehera guztietarako, lege hau eta berau araudi bidez garatzen duten xedapenak izango ditu araubide.

50. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 1. Enpresaren Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoa.

51. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05603 ENPRESEN PROIEKTU ERABERRITZAILEEN SUSTAPENERAKO EGITASMOA

52. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05607 A) Enpresaren Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoa:

53. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05608 1. BEAZ, S.A. foru sozietate publikoa arituko da 1. kapituluan, Enpresen Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoan, hain zuzen, ezarritakoaren arabera egilesten diren dirulaguntzen erakunde kudeatzaile gisa.

54. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05608 2. Ondorio hauetarako, erakunde kudeatzaile honek eman eta banatuko ditu Enpresen Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoaren onuradunei dagozkien fondo publikoak.

55. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05608 3. BEAZ, S.A. erakunde kudeatzailea, halaber, Enpresen Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoan ezarritako diru-laguntzen eta laguntzen emakidatzaile den Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Ekonomi Sustapen Sailaren izenean eta kabuz arituko da.

56. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05608 4. Enpresen Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoari dagokionean, BEAZ, S.A. erakunde kudeatzaileak honako betebeharrak ditu:

57. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05609 A) Enpresen Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoa:

58. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05609 A) Enpresaren Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoa:

59. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0062 Eta indar guztiak irauten gastatzen direnez, sektore hau ez da gaurregun gai, ez sustapenik egiteko, ez aldaketa kualitatiborik egiteko.

60. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0062 Eta indar guztiak irauten gastatzen direnez, sektore hau ez da gaur egun gai, ez sustapenik egiteko, ez aldaketa kualitatiborik egiteko.

61. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Azkenik kapazak izan, edo bestela besteei utzi, sagardo boladan herri egokipen apropos bat bideratzea nola bertako langintza hauen sustapenerako bideak egiten lagundu.

62. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 Nahikoa ez balitz 1992. urtean Euskadin industriaren alorreko 20.000 lanpostuetan eragina izan duen langabeziaz dugun ezagutza, aski genuke Administrazio Publikoa Estatukoa eta Autonomi Elkarteetakoak kudeaketaren alde esportazioa, ikerketa, sustapenerako azterketak, eta abar zerga mailako neurrien bidez egiten ari den ahaleginen berri izatea eta, horretan, Eusko Jaurlaritza nabarmendu egin da 80 milioi inbertitu eta 10 urtetan mantendu beharreko 10 lanpostu sortzen dituzten enpresei Sozietateen gaineko Zerga kentzeaz gain finantza eta azpiegitura mailako beste neurri batzuk ere hartu baititu: teknologi parkeak, industrialdeak eta lur sailak.

63. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 ...enplegu autonomoaren sustapena eta minus-baliatuaren lan-integrazioa...

64. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002
a) Helburu zibikoak, hezkuntzakoak, kulturalak, zientifikoak, kirolekoak, osasunekoak eta gizarte laguntzakoak.
b) Garapenerako lankidetza.
c) Ingurugiroaren defentsa.
d) Gizarte ekonomiaren edo ikerketaren sustapena.
e) Boluntariotza sozialaren sustapena.
f) Antzeko izaera duten interes orokorreko beste helburu batzuk.

65. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0003
a) Izena.
b) Sozietatearen helburua.
c) Helbidea.
d) Iraupena.
e) Jardunaren lurralde esparrua.
f) Sozietatearen gutxieneko kapitala, tituluaren balioa, bazkide bakoitzaren gutxieneko ekarpena eta sozietatearen partizipazioen transmisio sistema.
g) Soberakinak banatzeko irizpideak, ongi zehaztuz gutxienez zein portzentai sartu behar den Derrigorrezko Erreserba Fondoan eta zein Hezkuntza eta Sustapen Sozialekoan, azken fondo honetakoak zertara izanen diren aipatuz.

66. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Diru horiek laguntza gisa emango zaizkie Erakunde sustatzaileei, nahiz eta erakunde horiek Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. izeneko Merkataritza Elkartea eratu zuten Donostiako Kursaal Auditoriuma eta Kongresu Zentroaren eraikuntzarako kudeaketa eta sustapena egiteko bitarteko gisa, Eusko Jaurlaritza bazkide izan delarik bertan (bere akzioak salduta bazkide izateari utzi dio orain).

67. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0024 Txosten honetan aztertutako lan kontratazioaren bitartez atzeratutako aldeetan lanaren benetako sustapena bermatuko duten neurriak hartzea, berarizko arauteria egitea ere, behar izanez gero

68. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0006 Kulturen ikerketa: hizkuntza afrikarren ahozko tradizioa eta sustapena (inbentarioa, bilketa, transkripzioa, oinarrizko materiala) ikertzeko hamar urteko plana onartzen da.

68 emaitza

Datu-estatistikoak: