XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Tamala da, Tomas, gure neskato eder au gizon ez izatea - zirautsan osabeak biak bietara gelditu ziranean.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Ekixu, orratiño, bakandereak eta nik tamal andi-andija dogula zu galdu biarr ixatiaz; baña, alan be, eta zeure onari buruz, zeuk nai dozuna baño ez-togu gura: atsedenez eta pozik urte luzietan alazo zeu bixi ixatia.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Esan gura dabenik iñor eztala ikusi ta gero, erantzunge ainbet euzkeltzale artian geratzia tamal yatelako belu baño ezpa'da be, erantzuna or da ba: Elu abixen laburr-laburra, naparr aldekua da, laster baten ikusiko dan lez.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 ¡Tamala alako euzkera usteldubaz abestutia!.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Tamala da autorrtu bearra.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Tamala da, damugarria da, Aita Batizek arkaitz-gaineko txoritoki artan, oso-osorik, lan eder au ez idatsi izatea.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Barinaga-Errementaria neskatilla azkarrak egin eban, izkalditxuba baña ¡zein tamala! erderaz Markiña Zamora ba'litz lez.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Tamal andia artu dogu, baña entzun dodanez beste gauza batzuk egiteko ustia daukala errien onerako. Tira ba.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eizagirre'tar Joseba diputadu jaunak gure elez itz-egin eban esanaz euzkotar gustijei agur gartsu bat dakatsela Gipuzkoa'ren ordez, bijotza dardar daukola alde gustijetako euzkotarren aurrian aurkiturik, tamal andija dala Euzkadi'ko zati andijetan abenda-elia galduta ikustia ta lan-egin biar dala zintzo irabasteko, gure Euzkadi onetan dana dagola azkatasunaren eske, mendi, itxaso, ibai, arru, zelai, uri, ixakera, ele, ekandu, erti, abenda ta dana.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 TAMALA DA GERO AU.- Juan dan illean euki zuten zozkera edo sortiua gure Batzoki'ko sei bazkidek, eta iruri zenbaki edo numero txikia urten die, eta beste irurari aundia; eta baita emen zozkeratu zan eta atzo emen ikusi genduan Barakaldo'n bizi diran Korostola'tar Iñaki eta anaya, eta orreiri ere tamalez zenbaki txikia urten die.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Eztozu tamalik bape orain berreun urte ez jayua? - Ezta bape.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¡Tamala, benetan!.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zintzotasuna antzokian, Eusko Etxea'ko antzezlari trebeak antzeztuko dute Abaroa eta babesa Salvador Arriola, apaizak erderaz egindako antzerki tamala eta Beobide'tar Jon Mirenak euskeratuba.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Perikatxo Komunistia ildabilatz emengo langillien artian tamal andixa artuda ba socialascisten biarra ixanda ezbiar on eta komunistak ondo minduta geratu dira egunen baten alako zarrapadaren bat ixango gu.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Beroni geure biotzetiko tamala dagertsogu, ta zuri irakurrle on orri otoitxo bat bere aldez dasketzugu.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Yosulaun batsuk, euron artean G. Villada edeslari ospetsuak, ogetakaz urteetan egindako edesti-gai lanak tamalez beterik erretzen ikusi ditu.

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Tamala sentitzen gendun.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Gai sakona artu dugu eta tamala litzake...

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Tamala bai, onako bakarti onek erdera jendearen sinpati onginaia irabazteari eutsiko badio bere noiznaiko euskotasuna noiznai ez aipatze ori; edo beintzat bere euskotasuna españiartzat jotze ta azaltze ori!.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Tamala da benetan Elizak dituan otoitz ederrenetako bat txinkik ere ulertu gabe mintza bear izatea!.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Zurtz eginda, tamalez beterik geratu zan gizontxu gizaixoa, irugarren egia garratza entzun eutsanean.

22. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Au da tamala!.

23. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Au bai tamala...! idiak erdi negarrez esan eban.

24. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Tamalaz, Chrisek ebaki bat egin zuen eskuan kristalak biltzekoan.

25. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 - Bai. Nola eskuetara zitzaidan ere azaldu nizun! - Tamala da, esate baterako, gutun horren kopiarik edo fotorik guk ez izatea, eta ezin hortaz deus aurkeztutzea.

26. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Tamala da; emaztea eta biok, alabak aldentzen hasiak eta, hotelaren bazter lasaiagoren batera joateko planak egin nahi bait ditugu, baina besteren informaziorik ezean...

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 - Bai, bai, haiek ere bai, tamalez - deskuidoz bai, zabarkeriaz, hobeto - Tamala!

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0013 Arthur-ek bere kontrarietatea azaldu zuen: - Hori bai tamala.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 (Jende askorentzat pasagune hori traumatikoa izan da, eta tamala da benetan).

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Baina, hori bai, liburuko argudioetan okerrik dagoela ikustarazten ez didatelako, arrazoiaren ezina ebidentea dela eta, problema horrek ezer estudiagarririk ez daukala pentsatzea, inhibizio tamal kaltegarria dela esan dut, diot, eta esanen dut.

31. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 Tamal edo pena aundiz oarturik, euskaldunak etzutela beren sorterriko kondai edo ixtoria ezagutzen, etzutela Euskal-Erria`k bere burutasuna zuala ezagutzen, ez jakintasun au argitzen asi zan BIZKAIA POR SU INDEPENDENCIA zeritzan idazti edo liburua argitalduaz, geroago, azalgaitzat edo ikurritzat, JAUNGOIKOA ETA LAGI-ZARRA artuaz.

32. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Baiña, ezbear zital baten bitartez adizkide on ori eriyotzan txarrantxilloak, sigak eroaten dabenean, orduan bai izaten dala atsekabea, tamala, ta ori da lerro oneik idatziten doguzanean jazoten yakuna galdakaotar kiroldarroi.

33. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Eta, ez da izan eguraldi txarragaitik, ez eta zelan bertaratu egon ez dalako be ez; Euzko Alderdi Jeltzalean etsaiak, siñeztu bere egin ezin leileken aspi-joko zital eta zabalkunde zikoitza egin dabelako baiño, eta tamalena! abertzaletzat burua erakutsiten daben askoen tartean, eta Batzoki batzuetan bertan bere bai.

34. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00057 Egunak eguna dakarrenez, Peruri itsaso handietara joateko tertzioa etorri jakon eta tamal handiz erdibitu behar genduzan gure bihotzak, itsasoko haronakoa egin arte.

35. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Izan ere, ni damu naiz orain, baina aukeran nahiago tamala, hobiaren itzala baino.

36. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0036 - Tamala da, baina ez dut haren izena gogoratzen esan nuen.

37. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Asmo hartatik (erdaraz eta euskaraz ematekoa, gainera), urak ez ziren kasu guztietan itsasoraino iritsi: Antzinateari zegokiona kaleratu zen (43) LARRAÑAGA ELORZA, K. (1988): Euskal Herria Antzinatean: Materiale eta Agiriak. Donostia/Bergara: Kriselu/UNED. (Argitalpen honi buruz autoreak egindako oharrak ik: Euskararen mesedetarako?, in: Diario Vasco. Zabalik 1989-03-02., baita Aro Garaikideari zegokiona ere (44) HUICI, V.; MADARIAGA, 1. ( 1989): Euskal Herria Egungo Aroan. Materiale eta Agiriak. Donostia / Bergara: Kriselu / UNED; azkenik, gisa berean, kartografia historikoari zegokiona (45) UGARTE, F.M. (1989): Kartografa [Euskal Herriari buruzko kartografa historikoa (1900 aurrekoa). Lehen hurbilpena]. Donostia/Bergara: Kriselu/UNED. 2. Iib. Tamala da proiektuak bere osoan eta euskaraz eta erdaraz aurrera ez egitea, izan ere euskal edizioa bide-erdian geratzeaz gain, erdarazkoa ez baita inon argitara eman. Tamala diot, zeren garrantzizko argibide eta informazio historikoak galtzen baitira horrela, Irakaskuntzara heldu gabe..

38. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Tamala! Bere apaiz asko ere zaputz eta penaturik zeuzkan.

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0305 malur (malura). h. zorigaitz, tamal...

39 emaitza

Datu-estatistikoak: