XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Adi zazu: Makatza txertatzen degu:
SINFO.: Txertatzen degu.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 SINFO.: Txertatzen zayon igaliaren edo frutuaren antzerako emakia.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 Plasman txertatzen gera, ta, txertua nolako dan, frutua, alako izaten da.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 EUSKELDUN TXERRTATUAK

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Txerrtatu indisagarr edo menbrilluan udarea: udare txerrtuak, zuaitz ederr egiñik, lore ta igali ederrak emango ditu, baño indisagarr sustrrai edo ondoa an dago beti, ia lurren sarrtua, enborr madarikatu antzera lora ta igalirik beñere emango ez duala.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Bada euskera ez dakila, euskera-igalirik ezin eman; ematen duan igalia berak emana ez da izango, baizik lepo-moztuta, berari txerrtatu dioten txerrtuarena.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Chertatzen egiteko hauta gai hoberenak.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Aboztuan chartatu onduen phusak phika, 8 edo 10 zantimetra gora, chartha tokitik.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Hautatu dituzuen charthatzeko landareak pika eta bezti.

10. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Edozelako olerki-tankerari iñolako euskal-kutsua txertatu dio: olerki biribil, zoragarri ta erritarrok gure erri xeak maite ditu, baita zerbait ikasi izan uste dugunok ere.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Teresalina'k siniste-ezeko Katxemira Kristoren erreinuari txertatu nai dio.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Onen zaintzea laister lurrean oinperatua litzake, aur-maitasun ardura iñorengan naturaz txertaturik ez balego.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Gurasoak, biotz ain xamur, ta biguiñetan, erakuspide xuxen, iraunkorrak txertatu bear dituzte.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0095 Euskerari indar berria txertatu nairik, 1953'gnko.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Eskolaurrerako eta O.H.O.rako proiektatu diren ekintzak irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko plan batean txertatzen dira.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 2.) Curriculumen berrikuntza tematiko eta metodologikoa, eskola esparruan teknologia berriak txertatzeaz gain.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Ikasle guztien curriculumean txertatzea da gure asmoa, inolako bereizkeriarik gabe.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Hasiera Ziklo honetan ez da gramatikazko kontzepto abstraktorik emango, baina modu praktiko batez eta beti testuinguru atsegin baten barruan erabiliko dira egitura sintaktiko zuzenak, esamolde jatorrak, perpaus txertatuak, aditz moeta ezberdinak, deklinabide kasuak etab.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Ia gehienak gure hirietako zabalduren inguruan txertatuak, hain zuzen zabaldura horiek mende honetan osatu bait ziren.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 Erregela sintagmatiko hauek sortzen duten egituran morfemak edo hitzak txertatu ondoren lortzen denari sakoneko egitura deitzen diogu.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Etorri, hortaz, ez dagokion testuinguru batean txertatu nahi izan dugu eta horra hor gure errua.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Hots, sujetoak [+ biziduna] marka daramanean bakarrik da zilegi edan aditza txertatzea.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Hitz egokia txertatu ahal izateko, hiztegian hitz horrek dituen tasunak eta zuhaitzean SK-ak dituenak ados etorri behar dute.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 Bestalde, latinak euskarari ekarri dion emaitza ederra dela ez da ukatzerik, zeren munduko zibilizazio handi baten ikuspegi eta esperientzia txertatu bait dio.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0214 Mantuaren hegal bakoitza, dagokion kuskuari lotuta dago, maskorrean txertatuta dauden muskulu palealen bidez.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0102 c) HORTZ TXERTATUDUN PLATERAK (gehienetan metal gogorrezkoak) dira fresaketa launa egiteko egokienak.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0102 19.13 irudiak hortz txertatudun bat nola kolokatu behar den erakusten du.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Beren moralean, gainera, aintzinako munduari arbuigarri zaion alde bat txertatzen dute: lan fisikoaren balorapena.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0007 Zuloa. Ardatza txertaturik doaneko ahokalekuari zulo deritzogu. (2.6. irud.).

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0071 Erarik arruntena kimuak basa-landare batetan txertatzea izan arren, olibondoa hazien bidez ugaltzen da.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0071 Pilatzen / Goldatzen / Txertatzen / Zartakatzen.

32. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Une hartatik aurrera, bi gutxiago izanen ziren BELARTZELAITARREN artean, baina oporraldietan metu berriak txertatuko zituzten hauek, ostera beren hauzorat itzultzean.

33. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0036 Jaunaren mirabeak Jainkoaren Hitza entzutera eta bizitzari txertatzera eraman gaitzala.

34. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Bere jaiotzetik munduan txertaturik bizi da, gauza, tresna, lanabas, landare, abereekin josirik.

35. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0065 Maiteago dut
lore xumearen sinplezia
larrosa txertatuaren harrokeria baino...

36. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0063 Herria eta auzuneko soroak zaingopean zituen terraza hartara abiatzean, markesak etengabe eskeini ohi zion kidetasuna nola interpretatu eta herrialdeko lasaitasun kutsua bere jeneralaren kezketan nolatan txertatu behar ote zuen itauna sortzen zitzaion bere baitan.

37. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Baina Asiak odol garratz xamar hari, ardo soila nahasi eta usaingozatzen duen ezti-tantoarena bezalako eragina txertatua zion.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Orduko maisutzak eta adiskidantzak ere ez zituen Odonek ahantziko: Lacombe-z hunkiturik mintzo zen Euskaltzaindian, Baionako batzarre batean, duela zenbait urte, eta Scheuermaier, Steiger, Saroihandi eta abarren oroitzapena ongi txertatua zeukan gogoan barrena.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Adibidez, atzerriko lurralde batean bere hizkuntza propioa duen minoria bat dagoenean, talde minoritario horretako batzuk beste batzuk baino gogo handiagoa izango dute beren talde txertaturik dagoeneko gizartearekin harremanetan jartzeko.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Asmoa? Arestian aipatu dugun zenbaki eta orrialde berean dago erantzuna, laburra bezain mamitsua: hizkuntza basati horri kultur-mentua txertatzera datoz.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0623 Hauentzat zu garaiz etortzea atsegin dut perpauseko perpaus txertatuak perpaus statusa duen bezala, zure etorrera atsegin dut perpausean agertzen zaigun zure etorrera izen sintagma ere sakoneko perpaus batetik eratorria izango litzateke.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0623 Ez dugu etorrera bezalako izenki eratorriei buruz hitzegingo, euskaraz aditz-izenaz baliatuz lortzen ditugun perpaus txertatuei buruz baizik.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Transformazio honek ongi zehaztu beharko luke perpaus txertatuaren sujetoa PRO denean bakarrik dela posible eta, gainera, dirudienez PRO horrek ez luke erreferentzia zehaztua izango, gorago esan dugunaren arabera.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Eta funtsean gorago aipatu ditugun baldintzetan gertatuko litzateke transformazio hori: alegia perpaus txertatuko sujetoa PRO denean eta aditza iragankorra (21) Hala ere, hemen arazo bat dugu. Gaztelaniaz eskatzen dituen baldintzak ezagunak ditugu jadanik. Baina zer pasatzen da, adibidez, Xenpelaren bertso haiekin: . Perpaus hauek ontzat ematen badira, esan nahi du euskaraz gauzak ez direla hemen agertzen ditugun bezala, zeren, bertso horietan, nik ulertzen ditudan bezala behintzat, badirudi ez dela objetoa igotzen sujetoa baizik. Alegia, badirudi sakonean honelako zerbait dugula: gu umiltzea IS / gaitza da AS eta ez PRO-k gu umiltzea IS / gaitza da AS. Arazo bat.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Extraposizio horrek perpausaren IS-ren lekua hutsik uztean, libre egongo litzateke perpaus txertatuko IS objetoak bete dezan hutsune hori.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Gaztetxotatik txertaturik zeraman gogo suharra bere herri hontako gauzen alde eta hortarako jakintza sendoz jabetzen ahalegindu zen lehenik, ondorean frutu onak eskaini ahal izateko asmoz.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0488 Larramendi langile haundi eta herrian xertatutako gizona, ikusten du txostengileak.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Esana aski da, ordea, ikusteko Etxepare, Oihenarten ustearen kontra, Erdi Aroko tradizio luze batean, Elizak bereziki gorde, landu eta herriak oso ezaguna zuenean, txertaturik dagoela.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Izan ere, mendez mende izan dituen kezka saminak zain haundiak bota ditu herrian; ogibide honek bere egitura eta kutsua itsasi dizkio gizonari, eta asmakizun nahiz esaera bereziak xertatu herri jakintzan.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0301 HERRI GIROA Lanbide ezberdinak gizonari izaera berezia xertatu badio ere, bada, bestalde, herri giro bat gauza askotan berdintzen dituena.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 - Ikasleen kultur maila homogeneizatzea, ahalik eta gehienak hurrengo ziklorako jarrita dauden ikasketetan edo lan munduan txertatzeko ahalbideak izan ditzaten.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0121 Lehenengoz eta behin, ikaskuntzak ezingo du ez ikaslearen eginahal hutsari dagokion zerbait izan, ezta ere irakaslearen jarduera on ala txarraren baitan egon; hizkuntza bat ikastea adimenaren era askotako prozesua da, afektibitatearen aldetik oso inbertsio konplexua eta, ondorioz, prozesu hori inbertsio honetan txertatzen duen egitura.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0141 Izan ere Spinozarentzat erlijio arazoa ta politika arazoa prolema berdinaren bi aurpegi besterik ez dira: ikara ta gorrotoa uxatu behar dira, arrazoia txertatu behar zaio mundu honi.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Baten batek ekarriak edo txertatuak, noski.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0177 Euskal idazleak ere ez du herriarengandik urrun egon nahi, herriko indarrik bizienetan txertaturik baino.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Jainkoak sortarazten du fedea, baina giza-naturalezan txertatua.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Aitortu beharra dago, egun hain errezak egiten zaizkigun eragiketa hauek, lehen urratsak besterik ez direla, hemendik aurrera nahikoa korapilo gelditzen bait da oraindik askatzeko; hauen artean aipa dezakegu adibidez, kromosoma arrotz batean txertatu dugun geneak bere transkripzio-lana aurrera eramateko zeinu molekular desberdinak behar dituela kromosomaren barruan, proteinarainoko prozesua hasteko, noiz bukatu jakiteko, e.a., eta guzti hauek erantsi beharko dizkiogula gene horri, bere lanari ekin diezaion nahi badugu.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Lehen aipaturikoen antzeko manipulazio genetikoen bidez, toxina hori sorterazten duen genea landare batzutan txertatzea lortu da, intsektu horien aurkako inmunitatea lortuz.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Ezaguna da bestalde, nola Rhizobium jeneroko bakteriek, lekadun familiako landareei atmosferako nitrogenoaz baliatzeko ahalmena ematen dieten; manipulazio genetikoa erabiliz, hobetu egin daiteke nitrogenoaren erabilpen hori edo lekadunak ez diren landareei, hainbesteko beharrak dituzten laboreei adibidez, bakterien gene horiek txertatzea lortu.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Dakigunez, hazkuntz hormonak bilakaeraren azelerazioa eragiten du, janari-kontsumoa proportzionalki handitu gabe; beraz, hazkuntz hormonaren geneak txertatuz gero, badirudi mirakuluak egin behar dituela; errealitatean aldiz, aziendako abereekin ez da xaguarekin bezala gertatzen, pisu irabazia %10etik ez bait da pasatzen kasu hoberenetan.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Honetaz aparte, badira lor daitezkeen beste emaitza-mota batzuk; landare-proteina askotan, lisina deritzon aminoazidoa oso urria da; pentsatzekoa da lisinaren sintesia zuzentzen duten bakteri geneak abereetan txertatzea, horrela lisinan aberatsak diren proteinen beharrik ez bait zuketen izango eta berdin gerta daiteke beste edozein osagairekin, bitaminak barne.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Dena den, biologi ikuspegitik gauza asko posibletzat ikusiarren, proportzio handi batean ekonomi ikuspegitik ezinezkoak gertatu zaizkigu; ez dugu ahaztu behar inbertsio handien beharrean gertatzen diren prozesuak ditugula, beraz txertatu nahi dugun ezaugarri berri horrek abantaila handiak izan beharko ditu aziendetan zabaltzeko.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0072 Teknika funtsean, zelula diploide baten (2n) hun bizia, huna atera zaion arrautz bati txertatzean datza, gainerako enbrioi-garapena bide normaletatik jarraituz.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 UEUren lorpena ideia hori unibersitate-giroan txertatu ahal izatea izan zen.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Krutwigek, aitzitik, tradizio hori berreskuratzeko ardura bizia agertuko du eta kezka hori bere ingurukoengan ere txertatzen ahaleginduko.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0326 Elkarrizketa diren pasarteak edo testu txertatuak (TT) baztertu egin dira, haien azterketa beste atal batean aurkezten delarik.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 5. Narrazioetan ager daitezkeen pasarte ez narratiboak, elkarrizketa motakoak, testu txertatuak (TT) izendatu dira.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 4. mailako taldean, ipuinen %81,25ak eta 6. mailakoan %75ak, testu txertatu bat edo gehiago daukate.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 5. taulak testu txertatuen banaketa adierazten du ipuinen fase desberdinetan.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 Badirudi testu txertatu hauen agerpena EG fasearen ezaugarri bat dela.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 5. Taula. Testu txertatuen (TT) agerpena gainegituraren faseetan.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Euskal eleberrigintzaren sorrerak bere koordenada propioak izan ditu: modu batean funtzionatzen zuen sisteman txertatzera etorri da.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Lan-prozedura honetan txertatu beharko dira, geroz eta sarriago, terminologiazko laguntzabideak eta xede-finkapenak: langune eta harreman-sare euskaldun horiek zabaldu eta indartu ahala sortuko diren beharrei, eta kaleratuko diren emaitzei, atentziorik handienaz kasu egin beharko die euskal burolektoaz kezkaturiko terminologoak.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Ez da inoiz pertsona gaixo edo ahulik txertatu behar.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Haurdun dauden emakumezkoak salbuespen bezala bakarrik txertatzen dira, eta inola ere ez germen bizi indargetuekin.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Hezkuntza Berezia (H.B.) Bere helburua da hezkuntz mota egokiaren bidez balio-urritu eta moldagabe guztiak prestatzea, gizarte-bizitzan txerta daitezen.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0236 Horregatik, gure portaera guztia beraiengan txertatua gelditzen da, ona ala txarra.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Zenbaitek, giro honi loturik ikusten dute euskara batuaren sorrera, eta inor aipatzekotan, Txillardegi, XIX. mende bukaerako abertzaletasunaren sorrerak hizkuntzaren aldeko lanen biztualdia ekarri zuen bezala badirudi aipatzen ari garen garai honek ere nazio ikuspegi batean txertatzen duela batasunaren auzia.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0059 Honela, lehenbiziko Herri sistimaren teoria honen funtsean, erlijioaren dimentsioa txertaturik aurkitzen dugu.

80. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Sugeki pozoidunek, beren mende erori diranai letagiñak sartzen dizkiete aragian, askotan eriogarria oi dan pozoia txertatzeko.

81. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0161 Esan nai du baita ere, erri ortan badirala garrantzi aundiko balore batzuk, eta badirala balore oiek ezagutu ta bere bizitzan txertatu nai dituzten gizonak, eta erriari naikoa zaiola giza seme oiei begiratzea, beren oinarri diren balore oiek ezagutzeko eta arkitzeko.

82. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0069 Bizikera gogorrean oitua dala esateak ez du esan nai biotzeko gogortasunez txertatua uzten duala bizikera orri itsatsita dabillena.

83. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0029 Bataioak gu Jesukristogan txertatu, estitu ta jainkozkotzen gaitu.

84. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0121 Kristori txertatuak irauten dugun bitartean gure ekintzak ere onak izango dira.

85. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 Egoerak aztertu ondoren, apaizak, beste edozein gizakik bezala, munduaren kapitalkerizko, naiz-ta jauntxokerizko (totalitaires) antolaketaren loturetatik askatuta bizi bear duala uste dugu eta gizarte zuzenago eta gizakoiago batera bidean txertatuta (s engager).

86. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Mezatarako biltze au nai eta naiezkoa dugu fededunok Jaunaren garaipenean eskuartuko badugu, Pazkoa munduko bizitzari txertatuko badiogu.

87. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Naiz eta Erri batek, gizonez, diruz edo izkilluz, oso indartsua izan, bere gogoa ere, irrika bereziaz, besteai sartu nai die bere izkuntzaz eta kulturaren bidez; ez du aski izan Erri menperatzalleak kateaz beste Erri`ak lotzea, menperatutakoen gogoa ito nai-izan du, eta onen ordez berea txertatu; gayezko kateak autsi ditezke, gogoarenak betikoak ditugu; beti, betikoaren yorana guziongan.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Hitzarmen honen eranskin gisa txertatzen den aparteko orduen taularen arabera ordainduko dira, berauen balioa antzinatasunarekin handitzen delarik, zeinen balioa formula honen arabera kalkulatuko bait da: J. Eraginkorra x B / antzin. ordu + Oporrak + Apart. P. x 1,75.1.792.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Bere inguruan txertatua.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Arbolak txertatzen eta inausten ere erakusten zaie.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Aitzitik tokiko bizipideetan polliki xertatzen eta enpletatzen da turismo hori: laborantzari, ofizialeen lanari eta euskal kulturari lotzen da behar bezala, horiek itzulipurdikatu ez ito gabe.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Madril`ko euskaldunak euskaldun sentitzen dira eta beren semeak ere Euskalerria ganako maitasuna txertatzen alegintzen dira.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Ideologia katoliko, apostoliko eta erromatarra itsastea eta zabaltzea helburu ia bakartzat zuen literatura ihartuxe haren arbolari sapa berria txertatu genion, beste ideologia bat, edo batzu, beste ikuskera bat edo batzu..., baita literaturgintzaren ideologia berria deituko nukeen zerbait ere: formalismoaren adorazioa.

94. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0037 Nere aitak jatorriz du zurgintzarako ahalmena eta eguzki-printza baño zorrotzagoa baidu irudimena, iñungo marrazkiren beharrik ez du izaten, burua erne zaion hura, xuxen xuxen zurean txertatzeko.

95. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Hauek izan ziren, esaterako, Iparraldeko tradizioko kantu batzuren igarobidea (liburu honetan dakargun Hain urrin etxe poxpola, esaterako), hegoaldean ondo txertatu direnak.

96. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Euskaldun eta abertzale izatearen ederra txikien bihotzean txertatu nahiak, euren nortasuna ederresten ikasi egien harei hainbat gauza esan nahiak, egoezina sortu eban gero KILI-KILI izango zanaren aitagan eta amets politak eragin.

97. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 - Bi zatiak (geltokia eta oporrak), bakoitza bere aldetik egin behar dituzue eta gero biak txertatu.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00012 Sekuentzia deskriptiboak eskuarki bestelako testuen barruan agertzen dira txertatuta, bigarren mailako funtzioa betetzen dutelarik.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00135 2. Txertatu menuko Funtzioa... aukera hautatu edo tresna-barrako fx ikurra duen botoia sakatu edo formula-barrako fx ikurra duen botoitxoa sakatu.

100. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00304 Adibidean, azkeneko diapositiban lehenengo diapositibara eramango gaituen ekintza-botoi bat txertatuko dugu.

101. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 Lanean hasi aurretik, gauza hauek adierazteko erabil dezakegun hitzen edo espresioen zerrenda idatziko dugu arbelean, denon artean, ondoren elkarrizketetan txertatzeko.

102. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Prosaren goi maila arlo desberdinetan isladatzen da: lexikoan, zernahitarako izenondo egokia aurkituz (oraindiarra, azaluts, itxurontzi...); morfologian, aditzaren erabilera aberatsean inoiz arkaikoa ere bai (damaigularik, darakuskigunaz...); sintaxian, azkenik, askotariko perpaus txertatu eta koordinatuak esku trebeaz bilbaturik.

103. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 - Gizartean txertatua bizi den gizaki hori hazten ari da.

104. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Bai-ez erako perpaus hauek txertatuak ere egon daitezke:

105. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0078 [Ins] teklak beste lerro bat txertatzen du kurtsorea dagoen lekuan (editorean).

106. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00144 3.- Lan-orri honetan txertatu nahi dela hautatzen bada edo asistentearen botoia sakatzen bada, saguaren erakuslearen itxura aldatu egiten da:

107. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00208 Bi eskualde agertzen dira gure informazioa txertatzeko.

108. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Honi, noski, bertsoak musika instrumentalean txertatzeko eskaintzen dituen aukerak gehitu behar dizkiogu 63 Rock musika eta bertsolaritzaren arteko elkar topaketa honen adibide baterako, ikus RODRIGUEZ, F. (1992): RAP, Trikitrixa zein bertsolaritza Georges Lapassaderen esku. Bertsolari, 7.zkia. 12-18. orr..

109. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 17 Jainkoak adar batzu moztu diozka Israeli, eta moztu gabe utzien artean xertatu zaitu, zu, olibondo basa zirena; hola, heiekin batean, olibondoaren errotik datorren izerdian parte hartzen duzu.

110. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 19 Erran dezakezu: Ni xertatzeko moztu ditu Jainkoak adarrak.

111. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 23 Israeldarrak ere, beren fedegabean irauten ez badute, xertatuak izanen dira.

112. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 Jainkoak baitu heien berriz xertatzeko ahala.

113. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 24 Jitez zeurea zinuen basolibondotik moztu eta zeurea ez zinuen olibondoan xertatu bazaitu Jainkoak, askoz errexkiago xertatuko ditu heiek, jitez berena duten olibondoan.

114. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Frantzesez idatzitako literatura garaikidean aurrenekoetakoa izan genuen atzerri-gustoa hizkuntzan bertan txertatuaz batera, frantzes- idazleentzat beraientzat gogorturik zeuzkaten artikulazio eta junturak malgutzen.

115. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Bere esaldiak iraulezinak geratzen dira horregatixe, batzuetan, baina bere estiloa itzuli gabe txertatzen da.

116. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00116 Biblian ere hala azaltzen omen zen: bihotz zaurituari amodio koplak kantatzea, urari ozpina nahastea da, egurrari pipia edo arropei sitsa txertatzea.

117. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0183 Kontua da, tea hartzea, kafea hartzea baino patxada gehiagorekin egiten delako-edo britainiarren izaera txertatzen digu nonbait, gai sentitu nintzela, garrantzirik eman gabe, txantxetan ari bainintzan, ze, gaur ez al dizu nobioak deitu? galdetzeko, (...)

118. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0017 Hartara, gizartean txertatzen ez den amodioa buru biko narzisismoa baino ez da.

119. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Baina bidezkoa da esatea paisaia paregabe batean txertatuta dagoela, ordoki bilutsi baten erdian, muino argitsuz inguratuta, forma bikaina duen badia baten aurrean.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00011 Kondairaren oroitzapenean txertatuak geratzen dira, antzeskizuna eskaintzen zaion gizarteak bereganatzen dituenean, eta dudarik ez dago donostiar antzerkiak kondairan zehar bide asko jorratu duela, lekuko iraunkorra lortuaz. Hau da beraz, Donostiako gizartean ondo bezain sendo errotu izanaren arrazoia.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00051 Mugikortasun sozialak, hau da, estratu sozial batetik beste baterako mugimenduak, berriz, areagotu egiten du erlatibizazio efektu hori. Industrializazioa gertatzen den toki guztietan, dinamismo berria txertatzen zaio sistema sozialari. Jende masak hasten dira beren kokagune soziala aldatzen, banaka edo taldeka. Gainera, aldaera hau gorantza izan ohi da eskuarki.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00081 Egia esan, tradizioaren zaindari horiek ez diete benetan presio handirik egin behar izaten jokalari printzipalei, berauen etorkizun-usteen baitan aspaldidanik txertatuak baitaude beren mundu sozialaren itxaropenak: izan ere, gizarteak haietaz espero duen huraxe bera nahi baitute eurek ere.

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Rivers-ek xeheki aztertu zituen erritozko hiletak Melanesian zenbait herritan. Batzuk pertsona biziak ziren baina meit edo hiltzat hartzen zituzten gizartean haiengandik espero zen zeregina bete ezin zutenean. Hiltzat jotako zaharrek ere zeregin haiek bete nahi izaten zituzten beren buruak gizartean egoki txertatuta ikustearren.

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00101 Maila horrexetan, gogora dezagun, aldaketa nabarmenak gertatzen dira garapenean, baina, ikus daitekeenez, balioen transmisioak ez ditu zioak eta oinarritze-prozesuak behar bezala aintzat hartzen; horren ordez, aldez aurretik definitutako balio konbentzionalak jokabidean txertatzeko metodo eraginkorrak bilatzeari ematen dio garrantzi gehiena.

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00101 Doktrinamenduak presioa eta manipulazioa ekartzen ditu beti berekin, zeren bere asmoa ikusmoldeak txertatzea baita, baina ikusmoldea bereganatu behar duenaren erabaki librea saihestuz. Presio mota hori berezia da, beste presio mota batzuen aldean (baldintzapenaren edo bortizkeria hutsaren aldean), batik bat bere zolitasunagatik; doktrinatua ez du zuzeneko moduan zapaltzen, baizik eta amarruen bidez konbentzitzen -nolabait esatearren.

126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00225 Hartshorne eta Mayk ez zuten portaera determina dezakeen inolako adiurre- edo zuzentasun-faktore unibertsalik aurkitu; Kohlbergek, berriz, juzgatzea eta jokatzea elkarri estu lotuta ikusten ditu. Jokabide moralerako eta beroni dagokion hausnarketarako bi ikerlari horiek definitu zituzten neurtze-irizpideak erlatiboak dira kulturaren ikuspegitik Kohlbergen iritziz, unibertsaltasunean eta printzipioetan txertaturik ez dagoen bertute multzo bat baino ez direlako.

127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Arauen sortze- eta oinarritze-testuinguruan txertatzea bizipen postiboa da gizabanakoarentzat, horren bidez ikus baitezake, modu konkretuan, zer den akordio baten indarra, argudio baten konbentzimendu-ahalmena, hartutako erabaki bat praxira eramatea, eta erreferentzia indibidualei nagusitzen zaion erreferentzia-sistema batek eskatzen duen erantzukizuna borondate librez onartzea.

128. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Faktoreok konplexuak dira eta elkarren arteko harremanetan daude, hizkuntza ez delako komunikazioa kodetzeko sistema bat beste barik; aitzitik, gizabanakoaren nortasunaren parte bat ere bada, bai eta antolamendu sozialaren kanalik garrantzisuena ere, berori erabiltzen duen komunitatearen kulturan txertaturik dagoena.

129. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Deskribapen onak edukita ere, erregela eta arau soziokulturalak hain daude gure identitatean (eta ikaslearenean) sakon txertatuta, non gaitza baita portaera aldatzea suposamenduen sorta berri batean oinarrituz.

130. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00237 Hain zuzen, Francesillo deituriko protagonistak, nolabait, familiako kronika egiten digu bere izeba Algadefina, Sasé Caravaggio, aitona-amona karkak eta beste zenbait pertsonaia Espainiaren kondairako zerbait izan diren pertsonaien traman bitxiki txertatuz.

131. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00086 Bigarren baldintza, eduki berri hori, haurrak aurrez ezagutzen duenarekin harreman ez-arbitrarioan jarri ahal izatea da, aurrez eraikitako esanahizko sareetan txertatu ahal izatea.

132. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00086 Material berria, aurretiko ezagutzen egituran txertatzen da.

133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Nabarmenarazi nahi dugu, bizi dugun egoera hobe honen iturria ezker abertzaleko kide aunitzen bihotzabaltasunean eta gizartean txertaturik aurrera daraman borroka antolatuan dagoela.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00049 Gure baitan sortzaile baten ideia txertatu eta sortzaile horrengana garamatzan legea, lege naturaletan lehena da garrantziz

135. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Kultura: Euskal kultura euskalduntze/alfabetatze-prozesuan txertatzeko programak eta alor horretan izandako esperientziak.

136. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0294 Era berean, Calidonia de Lora (edo Alora) delakoak komentuko lekaimeak aztoratu zituela, Mari Garcia de Gabiria andereak lekaime taldeari Hiponako gotzaiaren izpiritua txertazea lortu izan ondoren.

137. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0102 Iparraldeko ikerketa, berriz, Akitaniak eta Euskadik sinatutako lankidetza hitzarmenaren lan egitarauean txertatu zen lanaren zuzendaritzaz Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusia eta Euskal Kulturaren Erakundea arduratu zirelarik.

138. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0052 Atxagak atzerrian garai kronologiko desberdinetan gertatu diren literaturak asimilatu eta erabili baititu, bere kronologia propioaren barnean komenientziaz txertatuz.

139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0019 Hezkuntza Berezia (H.B). Bere helburua da hezkuntz mota egokiaren bidez balio-urritu eta moldagabe guztiak prestatzea, gizarte-bizitzan txerta daitezen.

140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0009 Natura zehatz eta ederretan makina ezkongabe neurri guztiez goitikoak, arrazoi desarrazoituzko trasteak, irudi antropomorfikoak mugikortasun semantikoak jarririk txertatzeak, Donostiako margolariaren eskuaren sinadura darama zalantzarik gabe, eta groteskotasunak berak egiten duen formulazioa horixe da, Ruskinek aipatzen dituen wild (kontrolik gabea), fearful (izumenezkoa) eta ludicrous (zentzugabea) elementuen konbinaketa horretan.

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0278 -i eta -u amaitzen diren hitzak, artikulua txertatzerakoan edo -a edo -o bokalea hartzerakoan bizkaiera ekialdeko tradizioan ezarri ohi diren -j- edo -b- grafemak ezartzea dela-eta, Mogelek testu hauetan ez du ziurtasunez jokatzen.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0007 Editorea Xuxen sisteman txertatuta ez dagoenez, hitzak ezin dira egiaztatu editatu ahala.

143. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Herrian txertatuen zegoena karlismoa dugu 42. 1909tik aurrera, Carlos VII.aren seme zen Jaime de Borbón dinastiako buru gertatu zenez, jaimismo hitza karlismo hitzaren ordez oso erabilia bihurtu zen, karlistak biltzen ziren lekuei El Círculo Jaimista izena emanez.

144. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0091 Bere artea, Europa katolikoaren markoan erabat txertatua, nazionalismo sukartsu eta aurriritzi literario guztien gainetik dago.

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0204 Esaldi nagusian txertaturik daude esaldiok eta sujeto edo osagarri eginkizuna betetzen duen izen sintagmaren zeregina bere burutzen dute.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0049 Horretaz gain, galdegaia, nominalen taldean sartu ditugun elementuetariko bat denean, aditzaren aurreko gunean txertatzen da.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0066 Komatxo edo parentesirik egotekotan, horien ondoren txertatuko dira bi puntuak.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0066 Parentesiak perpausarekiko independentzia estrukturala duen azalpen edo komentario bat txertatzeko erabiltzen dira.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0066 Aipu bibliografikoen zenbakia (edo autorea) testuan txertatzeko ere, erabiltzen dira parentesiak:

150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0083 Azken kasuan, molekula erreduzitzaile nagusiak delakoa gertatu da galdegai eta horixe txertatu dugu aditzaren aurrean, inolako komarik gabe.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0100 b.2) Beste batzuetan, aurreko puntuan aztertu dugun beste juntagailu adbertsatiboek bezala, mintzagai kontrastiboa txertatzeko funtzioa du baina juntagailuak.

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0019 Halaber, kultura hitzak, antropologiak txertatzen dion zentzuari jarraikiz, gizarteko arau, agindu, balore eta betebeharren multzoa izendatzen du.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0019 Bitarteko mekanikoek urrundu egiten dute posibilitate artistikoa; alabaina egia da gizakiaren nortasuna txertatzen ahal dela bitarteko mekaniko hauetan, eta honela, emeki, bitartekook azkartu14 ¿Hay un arte cinematográfico posible? Adolfo Salazar. HERMES 9-10, 1917..

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0091 Zer suposatuko lukeen Iparralderako Autonomia Estatutuko batek Hegoaldean? Deus ez, ene sorterria harro dago euskalduna izateaz, baina ez da breton bretonnant, ongi txertatua dago politikoki Frantzian.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0089 IRUZKINAK: Orixe erreminta den programa honekin irakasleak prestatutako pantaila grafiko batean, zenbait eremu markatu eta hauetan informazioa edota egikaritzeko programa txerta ditzake.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0098 Izan ere, hirugarren unean ebazten dira: arte garaikidea eguneroko bizimoduan (arlo politikoan) txertatuta urtu egiten da.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 Ikastetxe zenbaitetan nahiago dute oraindik horiek beren horretan (alegia dokumentu independente bezala) mantentzen jarraitzea, beste batzuei, aldiz, Hezkuntza-proiektuan edo Ikasketa-proiektuan txertatzea egokiagoa iruditzen zaien bitartean.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0333 bata fisikoa, giroaren antolakuntza eskatzen duena, bestea operatiboa, irakasleak irakaskuntza aurrera eramateko erabiltzen dituen lanen egitura seinalatzen duena, eta beste hirugarren bat, globalagoa eta aurreko biekin erlazionatuta dagoena, klaseko klima orokorra begiesten duena eta bere barruan txertatzen dituena erlazio-erarik bereizgarrienak, lanen inplikazio-moduak, rolen banaketak, estimulazioak, portaeren erraztasun eta mugakizunak, etab.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Landare-multzoen (kasu honetan basoen) dinamika ulertzeko, mekanismo natural bukatuan txertatutako baliabide osagarri gisa aztertu behar dira, eta ez aparteko talde gisa.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0009 Horregatik analisi honetan Erdialdeko Europari dagozkion estatu batzuk (Hungaria, Polonia, Txekoslovakia) sartu dira eta Grezia (Mendebaldean txertaturik dagoelako) nahiz garai bateko SESB-eko (Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuneko) Europako aldea (Lituania, Estonia, Ukrania,..) kanpoan utzi ditugu.

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0007 Baina adizkiari itsatsitako atzizkiak (-en, -ela, ...) nahiz aurrizkiak ((baldin) ba-, bait-) agertuko zaizkigu perpaus txertatua dugunean.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0007 Horregatik, gramatika honetan morfologiazko ezaugarri honen arabera egingo da menderakuntzaren eta juntaduraren arteko bereizketa: aditzak atzizki edo aurrizkiren bat badarama, perpaus txertatua dela esango dugu.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0007 Hortik aparte, aditza jokatu gabea bada, orduan ere aditz hori perpaus txertatu batekoa izan ohi da, beraz menderakuntzaren aurrean gaudela esango dugu (ikus (15)eko adibideak.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0007 Gerta daiteke irizpide hauen arabera txertatutzat emango genukeen perpaus baten oso antzekoa edo esanahiaren aldetik baliokidea den beste bat txertatua ez izatea, irizpide formal honi emango baitiogu pisu berezia.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0007 Perpaus txertatuek ez dute onartzen adizki alokutiborik.

166. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0017 Markosen Ebanjelioaren egitura jarraitzen du geienbat, baiña gai berriak eta bizi berria txertatuz.

167. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Nazareteko gordealdia amaitu eta ageriko ekintzari lotuko zaio, Jainkoarengandik dakarren erreinua gizartean txertatzeko.

168. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Urteak aurrera joan ahala ikasmaterialean ere aurrera egin dute. Lehen hezkuntzako lehenengo mailatik hasi eta bigarren hezkuntzako lehen zikloko materialak osatu dira, eta, horietan, nolabaiteko progresioa eramanez, txertatuta daude ahozkotasunaren berezitasunak. Ez dugu bertsogintzan bakarrik geratu nahi izan, ahozkotasuna zabalago hartu nahi izan dugu: kantu zaharrak, esaerak....

169. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Azaroan egin zen lehen bilera eta taldeak bat etorri ziren ideia hauetan: Egun Euskal Herrian bizi dugun une historiko honetan emakumeok ditugun ardura eta erantzukizunei heldu behar diegu; Emakumeok egungo egoera politikoan asko dugu esan, erabaki edota egiteko; Egoera berri honetan pizten zaigun ilusioa, gure eguneroko ekimenean txertatu behar dugu, emakumeon askatasun bidean geu baikara eragile zuzenak, gu geu geure buruaren jabe.

170. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Tankera erromantikodun eleberria da, Erdi Aroko hainbat pasadizo ezagun txertatzen dituena, hala nola ahaide nagusien arteko borrokak eta Beotibarko gudua.

171. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Badu oinazea eta badu bere poza non txertatua.

172. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Txertatu egiten da bai elorria, eta udarea, sagarra, mertxika, edo beste zernahi fruiten ematen dizkigu, baina bere erro zaharrak sekulan galdu barik.

173. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Halaxe berean txertatu da arabieraz, latinez, frantsesez, espainolez edo ingelesez euskararen elorria, baina berezko senaren sustrairik galdu gabe.

174. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0003 Senekak zioenez elkarri barkatzeko hitzarmenetik sortuko da bakea, gure lurrean gaur hain beharrezko dena; eta izango al gara hain funtsezkoa den aitorpena gutako bakoitzak besteak bere kideko bailiren errespetatzen ditu hitzarmen horren zimenduetan txertatzeko gai?

175. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Europako gaur egungo berrogei nazioetatik, lauk bakarrik onartu dute eta beren legedian txertatu Hizkuntza Errejional eta Gutxituen Europar Gutuna, Chouqc-ek kritikatu zuenez.

176. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Delako Ximon hau gaztetan txertaturik bizi izan deneko giroak apaiztera ekarri du beste barneko inolako dei bereziak baino areago, guztiz ere, familia eta seminario-giroak.

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Erabakiaren arabera GAL erakundea ez zen Estatu barruan txertatutako botere taldea eta ezta talde armatua ere; aitzitik Entzutegi Nazionaleko epaileen ustez GAL legez kanpoko elkartea baino ez zen.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Elkarteak zioenez, kontutan hartu behar da bai erakunde batak bai besteak herri-tradizioaren bilketan eta materiale folklorikoen erakuntzan urteokaz duten esperientzia, herri-kantutegiaren ondaretik jasotako ereduak ikas-prozesuan txertatu azalduko dira eta, batez ere, egunetan egingo diren saiootan.

179. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 XIX. mendetik gaurdaino, gizaldiz-gizaldi transmitituriko Euskal Herriaren defentsarako birusa, gure seme-alaben baitan txertatuta dago jadanik, Usune Eli Gallastegiren bilobak atxilotu izateak ezerk baino hobeto adierazten digunez.

180. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Bizitoki berrian txertatu ostean, hizpide ditugun zentroetan lan egiten duten talde teknikoek adin txikikoaren jarraipena egiten dute, bizi den tokiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin koordinatuz, pixkanaka sare normalizatuan txertatzeko.

181. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. elosegi 0001 Hortaz, zuzenbidea eguneroko bizimoduan txertatua aurkitzen dugu.

181 emaitza

Datu-estatistikoak: