XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 MIK, - Noan, noan, lotsagabe tzarr onen ondotik. ¡Uutikan...! (Bijoa).

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 PIARRES,- Ez, miga bat badiagu, michterioa tzarra.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Ustel tzarra!.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Orai duka etchean sartzeko tenorea, hordi tzar bandila? Hunaraino senditzen deat arnoa, kiskila!......

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 - Bederatzigarren astoa? Bainan, arraila jina hitzaut beraz etcherat? Bederatzigarrena? Eta hire bi zangoen artean daukekan hori ez othe da astoa? Horra bederatzigarrena, hamargarrena eta ederrena berekin deramala bizkarrean! Bichtatik joan hakiat, hordi tzar, gizon galdu, arno untzi higuingarria!....

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Ez da orhoitzen untziak hantchet ondoa jotzen balu, zutaz egina litakela: zutaz nihor ez litakela gehiago mintzatzen ahal: untziarekin ezen, zuk ere ondoa jo zinezake, nun eta ondoratu gabe ez zaituen arrain handi tzar zembeitek oso-osoa edo phuskatuz iresten.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bernoville jaunak, gauza jakingarri aunitz ezarten ditu irakurgai hartan, eta urrengo hau ere bai: Bilbao-n, Urtarrilaren (Ilbeltzaren) leen egunetan, gorri (eta gorri etziren) gizon tzar batzuek egin eriotz izigarriez, Eskual-gobernamenduak etzuela obenik; batez ere Agirre ta Monzon, gobernu artako agintariek (biak eskual-maitatzaile) egin zituztela egin-aal guziak eriotz aien ebitatzeko, bi gizon hoiek baitzuten zaintze-lan orren ardura.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Irakurgai hortan, Bernoville-k, madarikatzen ditu, garrazki, gerla huntan gorriek egin tzarkeriak; eta eskual-maitatzailea ere, damu-minak, barren arrak, joko duela beti (erraiten du), lagun tzar hoiekin bat egin duelakotz.ampquot;

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Baziren, sozilistetan, izlari edo mintzalari eskualdunak ere, eta alde guztietan ageri zen ideia tzar hoik Eskual-herri guzietan indartuko ziratekeen irrisku aundia.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lehenago jadanik mintzatu izan gitzaitzue jaun hortaz, eta badakizue dela Haute-Vienne eskualdeko prefeta, gizon bat nahasia eta framazon tzarrenetarik.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bainan zozialist aitzindari horrek ukhan duen berbalak ez omen du ez auzirik, ez ondorio tzarrik izanen.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Aita Saindua mintzatu zaiote Frantziaz, eta erran diote zer bihotzminak pairatzen dituen, gure herri dohakabean egitea diren lege tzarren gatik.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bereziki zertaz den errenkura badela Frantzian hainbertze gizon, itchuraz bederen prestuak eta bihotz onekoak, zoinak bizkitartean ez-acholatuak bezala agertzen baitire lege tzarreri buruz.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lyongo andre hoik othoizten dituzte emazteki katholiko guziak, beren egin ahalak egin detzaten, berrikitan onetsiak izan diren lege tzarren kontra.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ochala luzekiago oraino egoiten balire kampoan; ezen, barne hartan, ez daukute len tzarrik beizik egiten.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez da ukhaldi tzarrik gerthatu, bainan bai uspeldura zenbeit.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan badakizue marinako ministrotzat dugula, orai, Pelletan deitzen den tresna tzar bat.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 (...) Eta nere baithan harritua nindagon, nola, ahalge tzar batez, lagunen gatik, egin nuen heiek bezala.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Gaichtakeriaren eta jaidura tzarren laguntzaile eta sustatzaile den libertatea, deus onik ez duzu.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ezen zenaturrak ez ditugu batere deputatuak baino hobeak, eta beldur izaiteko da lege-geia oraino tzarrago ilki dadien hoien eskuetarik.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Izkribanoetan ez ziteken hura baino tzarragorik, zikhinagorik.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ministroek nahi dute gizon tzar hori ereman-arazi orai ehortzia dagon hobitik, Frantziako gizon aiphatuenen ehortzeko den toki batetarat.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Han ziren puska tzarrekin, suak hartu du drunda batean bezala.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bertzenaz zer gizon diren, on ala tzar, gure bozketariak ez dire hortan sartzen.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Horra zertako zuenetarik zen gizon argitu batek erraiten zuen behin, deputatuen bilkura guziaren aitzinean, zuen esteka tzarrezko egitate eta legeak ezin jasanez: Holako legerik egiten baduzue, zin egiten dut ez dutala hoitaz deus acholarik izanen.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zenatur churi batek galdatu du, zertako ez zen lege beraz baliatuko, barkhatzeko ere lege tzarreri buru egin dutelakotz kaztigatuak izan diren katholikoeri.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egia zion jaun ministroak, katholikoek bethi gogo bera dutela lege tzarreri buru egiteko; bainan gezurrez mintzo zen, sinhets-arazi nahi zuelarik zozialistak urrikituak direla orai arte ibili dituzten nahaskeriez.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Joanden asteko aro tzarraz harrituak baiginagoden, erraiten ahal dugu deus guti izan direla hemengo kalteak, ikhusirik zer izigarrikeriak gerthatu diren bertze hainiz eskualdetan.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Goizeak bat menturatzen bada jorra pochi baten entseatzera, euriak arratsaldeko berriz lurrari loth-arazten ditu langile gaizoak erroz gora ezarri belhar tzar guziak.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 BI MUTHIKO TZAR

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gure eskualdean ere badire gorriak, erlisionearen etsaiak, Frantziako lege tzarrak gogotik onets letzazketenak.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Badakigu nola ihardoki zioten heien elizetan chede tzarrekin sartu nahi izan zireneri, lotsarazi arte.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Ezi, ordian ere, botz emailek lege egiliak gaizki haitatzen zutielakotz, Frantzia guzia odolstaturik izan zen, eta, dembora hastialgarri haiez geroztik, etziren agitu Frantziako egitekoak oraiko lege-egilem uduriko esku tzarretan.

34. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Otoitza Iru gazteeri sugarra otzildu zenien Jainkoa, egizu, arren, ez gaitzala gu griña tzarren sugarrak kixkali.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Mariun.- Ematzarra, neska tzarra!.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 - Furtcha hori hunarat, to!... Choro tzarra hi!... (Pusako batez kanporat igorriz).

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 DOMINIKA - Segur naiz gizon tzar harek joan dituela!.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 Gaztelondoko zonbait neska tzar batzuen ganik ere, ha, zer musika partidak behar ditudan entzun, jakinen dutelarik Etchahun kofesatzen izan dela!....

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Ichilik, duda tzar batez hartua, emazteari begi ezkinez behatuz, Etchahunek bere burua zerbitzatzen du eta edaten....

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 MERA Lanerat hemendik, alfer tzarra! Ez duka deus egitekorik?.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 NOTARIOA - Ontsa pentsatu-eta, gure mera ez da kapable holako mozkor tzar bat herritik kanpo igortzeko.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 3- Zer bilakatzen da bekatu mortal bat egiten duena? Haur tzar bat bilakatzen da: zeruko Aitarekin makurtzen da.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Gozo au den tartez, dorre zakarratik
txori tzar bat da jaurt egoak zurrunik;
biotza askatu zait sartuez geroztik.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Mundua iausten da hosin beltz-beltzetan,
Ber hunen ametsok aphurrtutzen dira;
Ezer eztago lo tzarr bat benetan
gure mundua da, gu gaz iolasten du;
Laindoko Legeak bere kanon gora
Eman dio 'baikaitu nahi añendu.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Aspaldiko errana baita:
Otsoa non aipha han gerta,
Hain chuchen abre tzarra,
Nonbeit hala beharra,
Han gaindi, gosea, ihizin zabilan,
Ahuntzak hitz hoik erraitearekilan.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0408 Atzoko muga tzarra doha erortzerat.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ikhusiko dugu aski azkar izanen diren lan tzar horren bururatzeko!.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Han ere komuniztek egin dute lan tzarra, erlisioneari jazarriz.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Auzoko mutilaren ganik ez duta behin eta behin entzun mozkorra zelarik, lan tzarren guziak harendako zirela?.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Bestenaz fite luzkek galduak, hainbeste mutiko tzarren erdian.

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Gorri errabiatu batek nahi izan zion joko tzar bat egin.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Buerkel. - Eskualdun guti da naski Buerkel nor zen dakienik: mozkor tzar bat, Alzaziano gaichoeri zenbeit urthe hautan ederrik jasanarazi duena! Alamana zen, erran gabe doa. Buerkeli konduen galdetzeko, etsaiek lekhuak hustu arte zaudelarik segur Alzazianoak, hil da buruzagi bihotzgabea, zenbeit egun labur eri egonik. Ez da hilik jujatu behar: ez dugu jujatuko. Hau erranen bakharrik: Jainkoa luzakor bada, ez dela ahanzkor...

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Gerlako hobendunak. - Nahi ditutzue lo trankil egiten eta behin eginen ez duten lau jauntto polliten izenak. Hitler, Himmler, Goebels, Goering. Tzarrak baino tzarrago, munduan hameka ameri nigar eginarazi dute. Bainan tezefa anglesak egun hautan erran daukunaz, gerla hau bururatu orduko, beharko dute juje garratz batzuen aintzinean agertu. Ederki. Hau haatik orok bitchi kausitzen dute, tezefa horrek nola ez duen orobat Mussolini aiphatu! Mussolini eta Hitler, Hitler eta Mussolini, batek bertzea iduri...

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Laborarientzat ere lana, ez dako gure eskualdetan huts eginen, bainan lana ongi pagatua, ez dezan ogia alcha galzetan, esnia sal galzetan, bizi dadien haren lan baitezpadako borthitzak emaiten daizkion dretchuen arabera. Salzekoa badu bainan zombat gauza falta, bestigailu arnes; egoitza trichte eta zikhin, argi eskasa, ura urrun, bideak tzarrak, sosa ere chuhur; gaztek nahi familia bat moldatu, etche bati lothu eta memento huntan ezin asma ere hori egiten ahalko dutela, orai miliuna hurbil behar delakotz, etche bati has eta has lotzeko.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Oraiko boz-emaiteko legeak bere alde tzarrak baditu: bederen lichtako izenak nahi bezala lerrokatzen ahal ditugu, BATTEKO bat ezarriz bertze deus ere gabe MINJONNET-en izenaren aintzinean lehen ezartzen dugu.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Gerora ez ba du ekaitz edo ugalde tzarren bat biltzen gure nekazari baserritarrok pozik izango dira eta gu aiekin.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Orduan ez da mirakulu trenpe tzarrean bagira ere, hola bat batean iratzarturik lo barna ilun hartarik; loaren leize zola hortarik mailka mailka, emeki emeki behar da atera kanporat.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zuzen gabe, arrotzek anaien artian altxatu zien muga tzar hori.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Orotarat ezin helduz ez bagira zerbaiterat bederen entseatzen, orduan ez dugu bakarrik lan alferra egiten, bainan lan tzarra.

60. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 KATTALIN eta MAITE - Atso tzarrak! MIRENTXU - Zer uste dute ala, berak itsusiak direlako guk ere itsusi behar dugula izan? Tronpatzen ditun! KATTALIN - Eta ez guti! (Geldi).

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 Eguzkia, sutan gori-gori den borobil handi tzar bat da; eta argizagi handi bat.

62. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Hauzotegi tzar elkarganatuak multzokatu ditu zelaietan,
ostilamendu eta paper bihurtu zituen zuhaitzak,
gernu eta azidoentzat errestali egin ditu hibaiak.

63. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Hiria baino lehenagokoa da.
Gogo asekaitzak darabil lorkizun berrien bila
eraiki dituen hormigoi eta kristalezko dorretan,
unibertsitateko gelatan,
hauzotegi tzar elkarganatutako edozein bizitzatan,
nonahiko txabolatan,
asmatu ezin duen, ala bereganatu ez duen guztiaren
ondoren,
dena beharrean, gehiago beharrean,
begi nekatuz astrapala handiko bidez dihardu gizonak.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Zenbaitek, horrelako kasu batean, itsas hegian izaten diren postalezko eguzki sartze horietarik bat edo emazte mitiko baten gorputz desiragarria margo lezake, bainan harek etxeko planoa (egin ahala zuzena) baizik ez du nahi eta mila alditan hasitako, purtzikatutako, arretako plano hori eramaiten du aurrera; kasko tzarra! Hutsaren sensazio hotzari erantzuteko bere lanean ez die orroitzapenei biderik uzten.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Hezotasunak beztutako horma tzarretan letra handiz idatzia hau irakur zitekeen: Despacho de Binos de Blasido.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Nere inguruan jiran zebilen burua zahunka hasi zen, eta bere aho zulo artetik paisaje guztia ikusten nuen; anabas hura gero eta handiago egiten ari zen, nere ondotik beldurgarrizko lokomotorak igaro ziren txispa iaurtika eta karraska bizian eta honen ondotik ikaragarrizko suge tzarrak nere belarritara xiztuka.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Urrundik begiratuz dorrez koroaturiko gaztelu zahar bat zirudien; bazuen ondoan urtegi bat, errekako uren biltoki; ola tzar bat, harrizko zutabe erraldoi batzu belar artean erdi itoak; (...).

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0006 Anaia zaharrenarekin bi aldizkari sortu zituen, non Rusiako herriaren izpiritu kristaua defendatu baitzuen, eta hango Zar-a laudoriotu.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (14) Bainan jantz Jantz. Paulok maiz erraiten du girixtinoa Kristoren baitan bizi dela (611125:2Kor517...). Beraz haren sendimenduetan, haren ikusteko eta maitatzeko moldean sartu behar du (Flp25) Jesu Kristo Jauna; ez haragiaz Haragiaz, ikus 83 oharra griña, haren gutizia tzarren (asetzeko).

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (6) Gauza horiek etsenplutako gertatu ziren guretzat, gutizia tzarrik izan ez dezagun, haiek izan zituzten bezala.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 Lona tzar bat badinat eta hala beharko din gaur....

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 Gurdi zola ahalik eta txukunena kafe kaxaz bete zutenean ikatz zakuak bota zizkioten gainera eta, azkenik, dena lona tzar batez estali.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0063 Egun ere badugu xedea xehekiago aipatzeko harek egin lan tzarretarik zenbeit.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Ezin dut burutik kendu, haur zar hoien joera dela-ta.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0115 Askoz ere tzarrago eta erabakileago zen burjes merkatariak bere politikariekin moztea.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Familia gisako multzoetan bizi ohi dira hegazti tzar hauk, eta arra sei bat emeren buruzagi da hor nonbait.

77. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0008 Iheslariak, berri tzar ekarleak tropaka dabiltza abereak bezala.

78. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0151 (Itzuliz) Auzoko haur tzar horiek oraino....

79. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - O! xo! xo! Katixima hori eztun hiauk pentsatia, hori Enbata tzar hortan leitia-un.

80. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0183 O'SHAW - Nehoiz ere ez dut hypolabatu nehork ere heiei buruz iritzi tzar bat eduk lezakenik.

81. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0023 UTA - Bertze guztiak bezalakoak, eta tzarragoak batez ere.

82. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0012 Eritasun handia, heriotzerat deramaken eritasuna: indar onen eta indar tzarren arteko gudu-aldia gizonaren bihotzean.

83. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0199 Pilotan ere, aintzinekoak behar du saka edo bote tzarra ateratu eta kintzea egin, bazterrak bilatuz, marrari tiratuz, airetik moztuz.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Hasi zaio egia erran bote tzar emaiten lehena ezker azpirat, baina hor baitzen Maitiaren ezkerra ere!.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Aisne eskualdean, gaixtagin atrebitu bat, 24 urteko mutiko gazte bat, motaz Alemana, balentria tzar frangoren egilea, jandarma batek tiroz hil du oihanpe batean gorde beharrez ibilki zelarik.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Igande goizean, François Mauriac idazlari famatuak eroriko tzar bat egin du bere etxetik jalitzean eta sorbalda hautsi.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Armak salduz, dirua irabaziko dute zenbaitek, bainan hortako laborariak behar ote dira bota, trebeska diren puska tzar batzu bezala?

88. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Bazuten bertzalde ere balentria tzarra frango eginik eskuin eta ezker.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Lan tzar horri plantatuak zirelarik, etxezaina hurbildu naski, eta gure puttikoak gisa guziz iheska partitu!

90. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Baionako jujek xuritu dituzte aldiz Jean-Pierre Destrade deputatua, EMA alderdikoen kontra bortizki mintzatua zena (gezurrez zikindu dituela diote EMA-koek) eta ere preseski EMA-ren aldeko afixa paratzaile batzu, Baionako presondegiaren murru pareta batean afixa ezartzen atxemanak zenbait egun lehenago Donibane Lohizunen, polizak arrastatu ditu hiru gazte, Normandiatik etorriak, zernahi ohointza eta lan tzar eginez eskuin eta ezker, Tolosan eta Pauen gaindi.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Ikus Odolaren Mintzoan abar tzar batek begian jorik ukan zuen ixtripuaren ondotik egin bertsuak: . Eta sendi azken bertsu hau dabilan bizi oldarra: .

92. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0009 Fernando errege tzarrak
Faltsûki zin phozuatû
Beretter-en ixtoria
Hola trixteki ûrhentû.

93. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0015 Luze gabe zirateke
Hil-eta pharadûsian
Kriminel tzar horik aldiz
Egûn batez ifernian.

94. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0024 Huna artinokan dûzû
Heltzen haren fama tzarra
Eraman nahi zûtiet
Prudenki ene etxera.

95. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0051 GONZALVE
Fernando tzar hori beno
Badeia abreagorik?
Ez dia engoitik aski
Odol ixur-arazirik?

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0072 Balkanizazioa. Lehengo inperio multinazionaletako (otomandarreko edo austro-hungariarreko) gizarteak Europako estatu nazionalen eta tzarren Errusiaren arteko konponezin eta anbizioengatik azkar desegin eta estatu desberdinetan sakabanatzea.

97. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Mutiko tzar hura ehortzi behar dinat bai jendeak harrotu gabe, ez dezaten nehork ikus.

97 emaitza

Datu-estatistikoak: