XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Naiz ixan uda, naiz negu baltza
argi ta ederr zu beti,
ederrak dira zure txokuak
gustija zara ikusgarri
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Uda gustiko domeka ta yaiegunetan ikusten dira Urkiola'runtz goiz-goizetik duazala senar-emaztiak, oñez, umetxu bat edo bi astotxu baten ganian, otsaretankuriyoso ipiñita.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Gorga'n udea emoten ebenean, ikasleak Lepinos deritxon mendietan ibilten ziran sarri.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni, udea igazteko bakarrik ara juan zanarren, geruago senduago egualarik, eta bere arrenak eta etxekuenak zirala-ta, Gabon-arrte mendijan egotia bere atteagandik jadetsi eban.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 Eguzkiak udan majo berotzen dik (Parre Poliren aldekoak) ta ezin diat gau illun beltzez deusik ikusi (Parre berriz ere); ongi etorria, amona gorria.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 LESM.: Eta amuzkiak uda ikutu dunerako, arrai izugarri bat.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 LESM.: Esan detan bezela, amuzkiak uda ikuta dunerako, ¡kask! amuan trabatu zait eta berak ¡teink! ¡ni! ¡ora!....

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ze il eta ze egunean gertatu zan jakiterik ez dago; baña esan genezake udan gertatuko zala.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Udan legorr egoten da, baña neguan eta udaberrian urjasa galantak eramaten ditu Deba ibairuntz.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Itsasaldeko uritxo maitagarri artan bizi zala, udako oporregunetan beinzat, iluntzero alkarrekin izaten ginan: Elizan lenengo, itsasgain-gainean gero; eta egurats (aize) lodiz birikak sendatzen genituen bitartean, alkar, igarri gabe bezela, egunean baino egunean obekixeago ezagutu ta samurrago maitatzen bizi ginan.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Pikuak beste edozein zugatzek baino goizago pipildu edo ninikatzen dira: ale txikiak, garagarrilerako biribilduta, uda guztian ikusten ditugu: anditzeko, odeyai ur-eske; biguñtzeko, eguzkiari berotasun-galdezka.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Eta aldiz berak baino beranduago ninikaturiko gereziak, azokaz saskitxoetan darabilzkite salgai; eta marrubiak, udako beroak sartu baino ere lenago, eskintzen digute beren otekin gozoa.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Mila seireun metroko mendiak baditu bere inguruan, eta ibarraren erditik txirristatzen dira Malin ibaiaren urak, bere ondoko bazterrak udaberri udetan jatortu ta edertuz; mota askotako labore ta zituak sortzen dira alde aietan.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Orduan, Naparroaldeko uri orietara yoatea udaberrirako naiz udarako utzirik, Mendibururen adizkiak biltzeko asmoa artu nuen.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Deus pollitagorik etzitaken ikus liho landa baino, udaren hastapeneko dena lili erdia musker, erdia urdin.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Bainan, zorihonez, urrengo udean ethorri zen berriz Donibane'ra.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Bainan ez da hainitz ageri hemen gaindi: noizetik noizerat Larrunen eta Artzamendin, bai eta Baiguran, uda aldean, bat edo bertzeri ohartzen bazazkiote ihiztariak, hil arte ez diote bakerik utziko.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Errietara udan bertzerik ezin zitekean atera; bertze aroetan, irakaskizunak eta, egin bear zituelako.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bainan uda aldean, orietara ere urteoro, bi ilabetez edo, joaten zan.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Txile'ko itxas-basterr batian dagola diño udia igaroten (onegaz iru alkarren atzian), (...)? bildurrez emendik alde egin ebala.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Uda onetan, uste dogu, asiko dirala Goiko-Erro; Andraka'ra arteko lanak.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Udea igaroten.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Lenagokoakin esan bearko: San Simon ta Yuda, uda joan ta negua eldu da.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Ara emen zeintzuk dira onek bideak, guztiz onak: batzuk dira neguan ibilliteko, beste batzuk udan ibilliteko.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Udan Batzokijak joanleitikez, jai-egunetan, alboan dagozen erritxutera, nai goixeran Meza nagosi entzutera nai arratsaldetik; eta ordun itz-egin baserritarrari ta ezan zein da geure Alderrdiko ikurritza.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Zer egin? - Hiri batetako garan, hamabost karroucha herrokaturik ziren, uda hountan, egun batez, bidajant zounbait ukhenen zielako esperantchan.

29. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Zatoz ba, irakurle, nirekin, eta etzun gaitezan hor, belardi eder hortan, udako arratsalde beroan.

30. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Uda Biarritzen, udazkena Parisen, negua Nizan eta udabarria mundu-zear ibilli.

31. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Urkiola beti da zoragarria, bai negu gogorrez ta bai udan.

32. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Datorren urteko udan beste 15 neurkin luzatzen asiko ete diran zurru-murrua dabil, naikua diru batzen ba'da orduko-edo....

33. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Alan ba, ostatu, eder bat eta baita be tximistindarra egunez ta gabez, neguz ta udaz.

34. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 ANGELICUS - Uda akabatzen denean, negua hasten da.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Baditut milla ardi Sikili'ko mendietan alderrai: esne berririk etzait peit ez udan, ezta neguan ere.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Udako goiz eder bat zan.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Udako egualdi sargori baten, Pernando oian bueltaka zebillen luak artu eziñik.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Mendiak zuri agertze ori
eztegu arritzekoa,
Lenago ere zalea zan da
ezta lendabizikoa.
Emen izango bada urte bat
bear dan bezelakoa,
Udaran udakoa bear du
ta neguan negukoa.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0031 Medio aestu = Uda-erdian.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0012 Udako atsalde eder batean
Beroak samin joiten beitzuen
Otteka nindabilen, haurra jostetan.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Oh... lenen aldikotz
Ohartu nindukan Amaren ezpaineri:
bi ezpain gorri,
Udako beroa beno beroago,
Eta biloek doi bat kukuturik
Bi beharri ñimiño
Bat zoin bestia beno ederrago.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Lehengo Ama
Betiko Ama:
Bi begi argi
Zeruko urdina beno urdinago;
Bi ezpain gorri
Udako beroa beno beroago;
Bi beharri ttipi
bat zoin bestia beno ederrago
Bilo petan gorderik.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Udako arratsalde gozoetan, iguzkiaren argia itzaltzera doalarik, eta gauari buruz, ortzaldean, milaka pizten direlarik izarrak, chori beltcharan bat, bere zuhaitzeko hostopean gordea, lotzen da kantuz othoitzari.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Ur errekan xipaka aritzen ziren neskak eta muthikoak, gaztain pherdez xirula egiten, xori hiltzen harrika neguan, udako bero handietan suge mandil kalitzen harrusuetan eta holako.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer indarra! Nahiz udako lanek akituak, nahiz piaiek eta hoinbertze itzulik ere zainak hildumatzen dituzten, gure beilariek izan dute kalipu eta berthute; bozak hasteko ozen, garbi eta azkar ziren, bai mezetan, bai prosesionetan. Paristar beilariak zentzordatuak eta harrituak zauden kantu hoien uhaldeari. Eri gaichoak kontent, ararteko puchantak bazituztela, zeruaren inharrosteko.

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Laborariak bana bertze zortzi orenen lana izanen du, hiriko langileak bezala; udan gehiago, neguan gutiago.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bainan Angleterrak ez zuen orduko erakaspena galdu. Hurbildu zitzaion Frantziari.Frantziarekin ukondoz-ukondo kalitzen Alemania 14-eko gerlan. Jakin balute Alemanek 14-eko udan, Angleterrak Frantziarekin ihardokiko ziola, ez da dudarik, ez zirela menturatuko gerlaren sakatzerat.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Herriko eskolatik aldiz: Etcheverry Antoinette Otxozelhaiko alaba: uda huntan bere jakitatea balia dezake gure grotta edo harpe aiphatuetan: eta azkenik Larramendy Germain Landagaraikoa (malgré l'émotion) arrazan dukek.

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Udan, ezagutzen dugu bertze tiro kasta bat, udatiarrak tirokatzea! Ihizi hori gure eskualdetarat heldu da udazkenean usoak bezala.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 - Frantses amatur hoherenen andanak ardietsi du udako Olinpi-Jokoetan artzeko eskua.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ainitz jende heldu da Donibanerat, udaz bestalde.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Uda ari zauku bururatzen, udatiarrak ttipitzen ari dira eta Eskual-Herria berriz sartuko da ixiltasunean, bakartasunean.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Badakigu gazte ainitz ardura kurri direla uda guzian, pestaz pesta, igande arrats guziez.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Oraino uda balitz bakarrik!

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ikusten dituzue udan nik bezain ontsa murru xoko guziak pesta erreklamaz beteak.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Erein bear diran batsuk ara emen: artoak, indabak, bainak, udarbi edo erremolatxak, berengenak, kalabazak, tomate ta piperrak, salsifis, udarako rabano zuria, udazkenerako txikori kizkurra, gisante txikiak, goxetiko meloiak, pepino ta perejille, kardu zuria, kipulatxoa, alpalpa.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lenagoko Grezia'tarrak be ogeta lau ordu eukezan baña berarizko era oneitakoak: amabi ordu egun-argiz eta beste amabi gaberako; orretara, etziran ordu guztiak bardiñak izaten, esaterako, neguan gaua luzatuten danean, gabeko orduak be udan baño luzeagoak izaten ziran eta egunekoak, udakoak baño laburragoak.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Denporeagaz illabete bi orreik be geitu jakozan urteari baña alan da guzti be 355 eguneraño baño etzan eltzen: eta au zala ta, urteak joan urteak etorri, urte bakoitzean amar egun atzerago, negua udan eta udea neguan jausiko ziran.

59. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 MAR. - Ez, Tellus'eri Lurra da Tellus dalakoan, eta Erromarrak yainkotzat eben Lurra be ostuko dautsadaz landara batzuk, zure bedar-ganean lorak zabaltzeko: lora bellegi, urdin, bioleta amusko, ta lili orizko estalgia egingo dautzut zure ilobi-ganean, udeak dirauen artean.

60. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0044 Hurrengo udan, Iker basetxera bihurtu zanean, biharamonean ikusi eban gizon totonua.

61. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Egun batez galdu arte
iñork ez daki ez, zer dan
osasuna. Osasuna
da bai ta, besteak beste
da munduko ondasuna
uda ta udazkenetan
izatearen poztasuna
.

62. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0005 Jenteak udako arropa alaiez jantzita, gizonak arkondara zuriakaz, emakumeak kolore argiko soinekoekin eta umeak zuriz, kaleko alde biak betetan ebezan.

63. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Egunen urrats geldi-eziñak aurrera joiazan, eta uda aretan, oikoa zan lez Andoni etxera biurtu zan illabete bat oporretan emoteko, Saturraran'go abadegaitegira joan baiño len.

64. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Idak, uste izan eban, zitori lodikote ori, non edo non, nonbaiten, Uda aretan ikusi ebala, baña ez zan gogoratzen non, baña ikasleak esan eban esaldi bat gogoratzen eban: zitori au Linda andereñoaren irudi ber-bera da.

65. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 - Leengo udan jaio unan gure erregiñak, egunean milla ta berreun arraultz erruntzen zetin, txit sendo ta maratza bait-den.

66. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Udan loratzen da orriburua.

67. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0085 Negu bigunegiak uda gogorregia.

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 O.- Ez dakit. Aurtengo udabarri ta udaren antzera.

69. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ahateari karrankaz erakutsi nahi
- Orhiko xoriak Orhin laketzen
- Oilo ibilkari axerien janari
- Oiloa kalerik kale arroltzeak debalde edozein xoriri
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Okiloa hasten bada kantuz, euri haizea laster hasiko hixtuz
- Nun nahi antzara bere mokoaz alha
- Kafia egin deneko, xoria hil
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Huntzari bere umeak eder
- Zozoa, erre ta gozoa, egosita mina, zozo ipur-zikina
- Urxo xuria airean, ederrago mahainean
- Udan eperrak jan nahi dituenak, neguan xakurrak manten ditzala.

70. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Hegillor.
Orain, (otordua) bukatzean,
has gaitezen gure lanean,
(ikusteko) bakoitzak udaz mendian
zer eginen ote duen.

71. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0117 Hegillor.
Zuek, haxero gazteok,
zer lana egiten duzuen:
udan nahiz negu beltzean
hazkurria duzue ekartzen.

72. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Udako arrats zital honetan
hau barneko dolorea!,
fardel txikia eskuan eta
utzi beharra etxea.

73. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Udan, gure herrietako festa-egunetan hain zuzen, lehiaketetarako giro gehiago egoten da eta feriara joan, baserri honetako edo horretako ganadua ikusi eta egunpasa ederra egiteko asmoz herri batetik bestera doazen baserritarrak ere ugari dira.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardiak zergatik joaten dira udan mendira?

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Baina udan landetako belarra lehorra dago.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Uda osoa joan zen.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0015 Uda garaian, berriz, ostatu eta beste zenbait etxe udatiar jendearentzat egoitz bilakatzen da.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 Ondorengo esaldietan falta diren puntoak ipin: Zuhaitzak dira gure mendien jantzirik ederrenak zuhaitzik gabe soil eta bizirik gabe bezala egongo lirateke beraiek ematen digute kerizpe gozoa udako egun beroetan beraiek ematen digute gure janariak egosi eta erretzeko errekaia beraiek laguntzen digute neguko hotzetan gure etxeak epeltzen.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Herririk handiena Isaba da, zazpirehunen bat lagunekin... udan askoz ere gehiago izaten badu ere.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0003 Uda sasoian, Erronkarira etortzen zenean, egun mordoska egiten zuen eta pausatzera etortzen bait zen, han ibili ohi zen solas eta jolas beste guztien artean.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0013 KONRADO GARZIA ETA HILARION ESLABA Hala, 1865 urtean, Julian Gaiarrek hogeitabat urte zituela alegia, urtero bezala, udako egun batzuek pasatzera Nafarroara zetorren garai hartako izen handiko musikalari bat, berez Iruñea ondokoa, Hilarion Eslaba apez jauna.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0016 ZALANTZARIK BELTZENAK Errepublika jarri zeneko udan bekarik gabe eta lanik ezean berriro Iruñean aurkitzen dugu gure erronkariarra.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0030 Orain uda da eta erloju guztiak ordubete atzeratu dira.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Etxeek ere, pertsonek bezalaxe, badute neguko ekipamendu bat eta udako beste bat.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Udan hain ugari ikusi izan ditugun intsektuak (euliak, matxinsaltoak, tximeletak...) udazkenean hotzetik babesteko ezkutatzen hasten dira eta hauek ere erdi lotan igarotzen dute negu osoa.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0032 Sanjuanak berriz Udaren hasiera ospatzeko dira eta su handiak egiten dira gau honetan.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Urtaroak Lurraren lekualdatze-higidurak lau urtaroak sorterazten ditu: udaberria, uda, udazkena, eta negua, alegia.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Udan eguzki-izpiak zuzen heltzen zaizkigu.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 Horregatik udan, egunak luze eta beroak izaten dira.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0097 UDABERRIA / UDA / UDAZKENA / NEGUA.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 Beste alde batetik, eskualde honetan udako lehorte nabarmena dago zeren eta hilabeterik euritsuenaren prezipitazioaren balorea (Azaroa = 181,5 mm), lehorrenaren prezipitazioaren balorearen hirukoitzetik gora baitago.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 5. eta 6. irudietan ikus dezakegunez, irradiazio-desberdintasuna dago neguaren eta udaren artean.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0047 Eta udan aldiz, 200 guttiago.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Euskal Herrian oraindik ere, artalde handiak larrez aldatzen dira: udaberria eta uda mendigoitan iragaten dute eta negu hasieran haranetara jaisten dira.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Negu, uda, udaberri eta udazkeneko paisai argazkiak deskribatu: hotz eta elurra dago, zuhaitzak ez du hostorik, zeruan hodeiak daude,...

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0035 Bainujantzia ez dugu neguan jazten eta udan ez gara bufandaz joaten hondartzara.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Nilo-ren ur-etorria gorabehera handikoa da: ugariena, udan; urriena, berriz, udaberrian.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Udan, bizitza errazagoa izateagatik, landareak hazi eta animaliak ugaldu egiten dira, gainera animaliek umeak hazten dituztelarik.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 Uda heltzean, Korta sendiak oporrak igarotzera Mallorkara joatea erabaki zuen.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Udan, esate baterako, lehorraldea gehiago berotzen da inguruko itsasaldea baino, eta presio baxuko gune bihurtzen da (Asia eta Groenlandia), itsasaldean presio altukoak diren bitartean (Hawaii-ko antizikloia Pazifikon, eta Azoreetakoa Atlantikon).

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0043 Bestalde, Ameriketa osoan ez dago aldibereko negu edo udarik, Europa-n bezala: Hegoaldean negua denean, Iparraldean uda da.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Negualdian,15.000 bizilagun bakarrik dituen herri honek, hamar bider gehiago ukan ohi ditu udan.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Uda heltzerakoan, Euskal Herri osoan jai ugari izaten dira eta herri bakoitzak bere ohitura eta leiendak izaten ditu.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Hostoen eitea / Moeta / iraunkorra / erorkorra / Loraldia / ez du / udaberrian / udan / udaberrian / udaberrian.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Euskal Filologiako ikasle izan zen Deustun, Fonetika irakasle Bergarako UNEDen eta Udako Euskal Unibertsitatean.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Non dira beroagoak udako tenperaturak? Eta hotzagoak? Diferentzia handia al dago horien artean?.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Ikus ezazu zein den udako tenperatura altuenaren eta neguko hotzenaren arteko tenperatura desberdintasuna, bitartea.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 - Nola banatzen dira herri bakoitzeko euriak? Noiz dira ugariagoak? Udan? Udaberrian? Neguan? Udazkenean?.

109. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 1981. urteko uda oporraldietan Pierre d`Urteren urratsen atzetik nenbilelarik Oxford hiriko Bodleian liburutegian, bi milioi t`erdi liburu eta eskuzkiribuen artean, harri eder bat, altxor berezi bat ediren nuen, 1703. urteko eskuzkiribu bat, Edward Lhwyd-en hiztegi poliglota bezala bataiatu dudana (135) 387-401 or..

110. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 S.1.4.1. Kontutan hartzekoa bide da, honi buruz, 1982-ko udan burututako Testa (ik. 0.2. kap.).

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Egarri al zara? Udan, asko izerditu bazara, egarri izaten zara.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Zuritu ziren mendiak, horitu ziren gariak eta udako gau izartsu batean....

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0097 Udako oporren ondorengo lehen egunean Klingsor jauna lehen aldiz sartu zen hirugarren mailako gelara; Eguberrietako oporren aurreko azken egunean utziko zuen eskola.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Zera txar bakar bat dauka, baina hori normala da, ganbara delako eta ganbara guztiak dira hotzak neguan eta beroak udan.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0037 - Er... bai. Zu ez al zara duela bost uda ezagutu nuen neskato bizkor eta liraina?.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0134 Proxperok udan metatutako belarrak laster jan zituzten behiek, eta orain edozer gauza jaten zuen hango aziendak: lasto eta ote, iratze eta lahar... harrapatzen zutena.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0042 HEMEN BUKATZEN DA MIKEL, MIREN, ETA TXANTXANGORRI: UDAZKENA NEGUA, UDABERRIA ETA UDA.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0006 Uda zen eta baserri hartako familia osoa belarretan zebilen.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Zer gertatzen da udan lehorte haundiak daudenean? Egizkiozu galderaok andereñoari.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0199 - Bidean edozein bandolero txar aurkitzeko arriskuan gainera, udako arratsak hain hatseginak izanda hemen eta hilberiaz konejuak belardi bazterretara hain jostari agertzen direlarik.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 Adibidez: Liernik Ingalaterran igaro du aurtengo uda.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Uda!
Uda etorri da!
Txistua...
Danbolina...
San Juanen zortzikoa...
Betiko ohiturak...
Uda etorri da!
Eguzkiak, oso pozik, lurbira berotuko du.

TXIKIA: Bai polita dala uda!.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0049 Amets egiten hasi zen; orain bai eramango ditudala berdurak Landakandara, orain bai ekarriko ditudala ene ilobak nirekin uda pasatzera, orain bai...

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Uda etortzen denean, bisitari ezezagun bat joaten da lekarro hartara.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Uda iritsi orduko, berriz, han izaten zen festa, han! Txorien txioak beharko itzal zulo izkutuetan isildu... Izan ere, a ze algarak neska-mutilenak: - Pasaidak pilota, Mikel! - Ane, baietz 30 segundutan erreka igaro! - E! Ez nazazue honela uretara bultza, oraindik ez ditut galtzak erantzi eta!.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Uda joan zen, udazkena gero... baita negua berriz etorri ere.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Baina lanak luze izaki, hurrengo uda gainera etorri zitzaien pabeloia osorik eta tente bukatua ikusi ahal izateko.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0047 IRITSI eta pasa zen uda eta ondoren negua ere bai, eta horrela heldu zen berriro hurrengo urteko udaberria.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 - Besteak beste, ez nau udako beroak eta neguko hotzak ardo garraioan berriz harrapatuko.

130. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Izarrak erori zaizkie ta eguzkia
udako parrillan kixkaliz sabeleko ileak.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Azaroaren bostean udaren hasiera alde haietan, eguraldia oso lainotsua zelarik, harkaitz bat begiztatu zuten marinelek, untzitik kable erdiko tartera; baina haizea hain indartsua zenez, zuzen-zuzenean bertara eraman gintuen, eta berehalaxe zartatu untzia.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Kostaldeko etxe batean zeuden, txikia eta fantasiosoa, justu pinuak hondartzara heltzerakoan banatzen hasten diren puntuan, udan bakarrik existitzen duen etxe batean.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Pinuzko uda jaio berri hartan ez zitzaidan bizitzeak aldapa gorak dituenik bururatzen.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0056 Udan, berriz, herri unibersala, turista asko joaten delako hara.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0056 Udan, ostera, anitz: frantzesa, alemana, inglesa, italianoa, holandesa, espainola... Herri paketsua da Gezala neguan.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Uda honetako gau luzeetan jabetu naiz zein nerekoiki maite dudan Ines. Zeloak.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Agian, uda guztian zai egon naiz.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Udan jende asko ezagutzen da.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0095 Nahiago nuke uda hau reflexio aldi bat izan balitz.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0095 Nahiago nuke uda hau igande bat besterik ez balitz izan eta ondoren, ezer pasa ez balitz bezala, atean sartu eta esanen balit: - Hola Xabier. Ezer pasa ez balitz bezala.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Mendaur aldeko haize hozkirriak udako beroa ematzen ari zen arratsalde isiltsu hartan.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 Urumea ibaiaren ondoko zelaitxo batetara eraman ninduten, oso ezaguna da, udan eta jendeak dendak jartzen ditu bertantxe, Seat 131ren bateria kable batzu konektatu zituzten eta hemen, bekokietan, eta belarrondoetan jarri zizkidaten, berriro galdera gehiago egiten zidaten bitartean.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Haatik, uda erdian geunden, abuztuko hilean.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Egun batzutan, neguko eta udako eguzkiaren hasera, izokiaren etorrera edo gereziak loratzen direneko jaiak zirenean, tribuan gau osoko ospakizunak zirenean alegia, zazpi mutikoek, kontseiluko batzarrearen ondoren, lurrean zanga bana egin, haietan sua piztu, zotalez estali alde banatan zulotxo bana utziz suak arnasa har zezan, bertan etzan eta hantxe geratzen ziren lotarako.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0161 Negu osoa udarako planak egiten pasa nuen.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Uda guztian noizbehinka ordu batzuetan garbitzeko bakarrik erantziko zuen.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Honela jarraitzen zuen Markek, entzunaz, isiltasun hartan hiltzeko konfiantzaz, pipiak eta udako insektuak udazkeneko gau batetako gelditasunean hiltzen diren antzera.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Egun aparta zetorren; eta Ondarreta aldera zihoazen hondartzazale gazteak, neskak eta mutilak, besoetan mila koloretako toallak zeramatzatelarik, bekaizkeriaz begiratu ditut: - Hau inauteria! Horiek Ondarretan, udako pozak dastatzera eta neska ederrak arropa motxetan betestera, olatu haserretuen aparra usaintzera eta urpeko hondarra urazpitik ikustera; eta ni, berriz, hor, zulo ezezagun horretan ifernurako bidean barrena abiaturik....

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0225 Urtero elkartzen ginen udan, eta ingles apur baten truke, hari ikasi nion dakidan espainiera urria.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0225 Urtea bete eta hurrengo udan elkartzekotan ginen, baina ez zen azaldu.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 Udako koloreak ez dituk negukoak.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0077 Puska batean ez nuen Jordan Baker ikusi eta udaren erdi aldera berriro topo egin nuen harekin.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Salamancan jarraitu zuen hizkuntza ikasten, lagunekin, baina bultzada handiena 1913ko udan etorri zen: Unibertsitateko lehen urtea gainditzeagatik, aitak zer sari nahi zuen galde egin eta semea, non gogoa, han zangoa, Aramaiora joan zen.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 1917ko uda hartan, berriki gogoratu zuen bezala, Apraizek Eusko ikaskuntza sorrarazteko bilkuretan parte hartu zuen, Arantzazun, Eleizalde, Kizkitza, Ixaka Lz. Mendizabal, F. Belaustegigoitia eta beste zenbaitekin.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Iazko udaldean, hain penagarri eta bidenabar burrukarako etsenplu bultzatzaileak izan diren Txiki, Otaegi eta Garmendia euskal iraultzaileen auziak zirela eta, Iruineko langileriak, herri gehienarekin batera, makina bat bider, bere gogo eta atxikimenduak zeinen alde zeuden ipinita garbi erakutsi zuen.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. altonaga 0419 Azken urteotan (1979,1980,1981) bai gure txangoak eta bai Udako Euskal Unibertsitateko irteerak probetxatuz, ikustaldi batzuk egin dizkiogu Arbaiungo arroilari.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0448 Udako Euskal Unibertsitatean ikasle eta irakasle bezala ere aritua naiz eta UZEIk prestatu dituen zenbait hiztegi teknikotan parte hartu dut.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Udan Beneditarrak eta Lazkaoko Euskal Eskolak 3 astetako Ikastaroa antolatzen dute euskara irakasteko.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 1967-an azaldu zan gure filosofia Europako ezker berrian, USA-ko SDS-en bitartez (urte hontako udan ikastaro bat eman zuen M.-k Berlin-go Unibersidadean).

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Praktikotasunaz kezkaturik, udan egingo den itaunketa dute begien aurrean: tresnen arazo teknikoak, galde-erantzunen egokitasuna, transkribapenak eta abar.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Gogoratzen zaigu, bestalde, egundaino unibertsitaterik ezagutu ez zuen gure Lapurdin, eta Uztaritzeko apezgaitegian hain zuzen, udako unibertsitate bat sortzea asmatu zuela, gerla ondoko urteetan, Georges Hahn Tolosako Unibertsitateko irakasleak.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Piarres Lafittek berak, udako unibertsitate horren karietara zituen ezagutzak egin Euskal Herriak mende honetan izan dituzkeen bi filosofo ospetsuenekin, hots: Juan Zaragueta eta Xabier Zubiri-rekin.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Telefonua automatizatzeko garaia heldu zelarik, estudio sakon bat egin ondoren, Estokolmoko Ericssonen sistema onartzea erabaki zen eta Gipuzkoako Ahaldundiak pentsatu zuen beharrekoa zela nire aita eta bere ekipoko gizonak Estokolmora joatea eta halaxe joan ziren 1923-ko udazkenean, 1924 udan eta 1925-ko udaberrian, hogeitalauan gure aita buru zela eta beste bi urtetan Jenaro Mitxelena (Jefe de Construcciones) buru zelarik.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Antolatzaileen ustez, aurrez espero zitekeen baino harrera hobeagoa izan zuten uda horretan antolaturiko ekitaldiek.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Bagoa eta haritzak Udazkenean hostoak galtzen dituzte, orbelez lurra estaliaz; Udazkenaren kolore ederrek melankoniaz betetzen bagaituzte, Udaberriaren kimu hezeen agerpenak itxaroten dugun Udaren orri betetasuna gogoratzen digu.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Burdinola gehienek ez zezaketen urte osoz lan egin udan erreken emaria asko gutxitzen zelako.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Frantzian ere, Bordeleko komentuan hain zuzen, oroitzen naiz uda batez aste batzuk egin genituela biok; ni frantsesean zerbait trebatzera joana nintzen, hura berriz Frantzian barna itzuli bat egitera, eta han ustegabean elkarrekin topo egin genuen.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Ongi begiratuz, neguan han eta udan hemen; artaldea duen bitartean badu txabola eta gero ezer ez; toki loturarik gabeko bizitza da artzainarena.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 5. Ipuina sakontzea Beraz, Jainkoak egindakoa gizonak batzutan hondatu egiten du: - noiz gustatzen zaizue gehiago izadia: eguna argitzean... udako eguzki argi-argia dagoenean... hilargi denean...? - zer sentitzen duzue mendira joan eta zakarrak eta zikinkeriak lurrean ikusten dituzuenean? Baina gure eginkizuna ez da bakarrik mundu ederra zaintzea.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Joan zen uda eta negua heldu da.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 34. irudia Negua / Uda / Eguzkia / Negua / Uda

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Ipar hemisferioan dagoen gizona, udan aurkituko da M jarreran eta neguan N jarreran.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Eta zergatik esaten dugu M jarreran dagoen gizonarentzat uda dela, eta ez N jarreran dagoenarentzat? M jarreran Eguzkiak nahiko bertikal jotzen dio gizonari (buru gainean), eta N jarreran ez dio hain bertikal jotzen.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Bestalde, hego hemisferioan kokatua dagoen gizonari, P jarreran Eguzkiak ez dio oso bertikal jotzen (negua da), eta R jarreran nahiko bertikal jotzen dio (uda da).

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Inguratu zen haurrengana eta galdetu zien: - Zer gertatzen zaizue? Haurrek erantzun zioten: - Uda honetan ez du herrian batere euririk egin.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Iparraldean, negu gorrian, hotz mina egiten du; hegoaldean, uda betean, bero eta busti.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0025 Udako bero itzel hori ere mugatzaile izango da askorentzat; normaltzat jo daiteke, bada, anfibiorik ez topatzea eta narrastiak ez uste hainbat: sugandila iberiarra (txaradietakoa eta espartzudietakoa) gardatxoa, dragoitxoak, Montpellierko sugea eta eskailera-sugea.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Gure kostaldean, udan 12-15 metroko sakoneran termoklina nabari bat aurkitzen da eta udazkeneko ekaitzekin batera beheko eta goiko urak nahasten dira termoklina desagertuz.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0123 Uda eta udazkena heldu zirenean dirua ez, baina garia, artoa, belarra, patata, babarruna... asko jaso zuten.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Baina denak batera ateratzen (al) dira?
- Ez, Mattin, batzuk udaberrian, beste batzuk udan eta asko udazkenean.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Hauxe da hauen abantaila urberoetara jarririk dauden etxeak urte osoan zabalik daude, ez udan bakarrik.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 UDA-BURU eta NEGU-BURU
Lehen-euskaldunek urtea aro bitan zatitu zuten, hau da, uda ta negutan.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Gero, udaberri-uda partean, hostoetan hedatuz beste fruitu-gorputz batzuk, konidio deituak, eratzen dituzte.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Sintomak eta biologia: Kolore aldakorreko har honek, hosto-zatietan eta azaleko zirrituetan pasatzen du negua, eta uda iristean kalte handiak ekar ditzake sagarrondoaren kimu eta fruituetan.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Tratamendurik garrantzizkoena udako belaunaldiari egin behar zaio, ukipenezko pestizidak erabiliz, adibidez azefato, fosalone, triklorfon, etab.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0066 - Izadia: hodeia, uda, negua, lorea, zuhaitza, ibaia, etab....

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Ariketari errealitate kutsu handiagoa eman lekioke ikasleei zera esanez: pentsa ezazue ingelesezko eskola batetara zoaztela udan.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Egun batean amak esan zion: - Uda zure osabaren baserrian igaroko dugu, mendi-mendian.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Bapatean azaltzen dira lurraren gainera; eguzkia agertu orduko lehertzen bezala dira apirilean, eta uda osoan lore berririk tai gabe ematen dute.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Literatura: desorekan aberastuz Durangoko 1983ko ediziotik hartu eta 1984ko udako eteneraino narratibaren igoera geraezinak, gobernuaren literatur mailako urratsek eta literatur aldizkari berri batzuren sorrerak markatu zuten literaturaren balantza.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0148 Ez dakigu Euskal Herrian zeren zeinu ote ziren negu / uda rito eta sineskerak, etxe / kobazulo usteak eta beste; baina gauza bat dago garbi: euskelduna gizartean inor eta ezer bazenik jakin nahi duenak baserritarraren abereganako lokarri bihotzbera hau kontuan hartu beharko duela.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0121 JUAN ETXEBERRIA Giza zientziei egokitutako estatistika, SPSS / PC + Programa paketea erabiliz. Udako Euskal Unibertsitatea 1989.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Horregatik, Udako Euskal Unibertsitatea ez da uztailean ematen diren 600 edo 650 klase-orduak bakarrik, urtean zehar klase horiek emateko egin den lana ere kontutan hartu behar da, hau bait da, azken finean, garrantzirik handiena duena.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Baditu, beraz, bi ardatz UEUren lanak, urtean zehar egiten dena batetik eta Udako Ikastaroetan, urteko lanaren isladapen gisa, burutzen dena bestetik.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Bien arteko proportzioa orekatuago izan beharrak eraman du UEU udako emankizunak hedatzera eta urteko beste garai batean ere ihardunak eskaintzera.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Bide honetatik, 1985eko udan Iruñean egin ziren ikastaroez gain, Baionan ere izan ziren ikastaroak, Iruñekoetatik desberdinak eta Iparraldeko kultur premiei egokituta.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Udako Euskal Unibersitateak lehen urratsak eman zituenean euskara landugabeko hizkuntza zen anitz alorretan.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Aitzitik, ur-zutabea udan estratifikazio-baldintzetan dagonean, hots, kateako etapa berantkorrean, guztizko klorofilarako nanoplanktonaren emaitza %50-99 izaten da (Hallegraef, 1981).

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Urtero, irailaren erdialdera, lekurik desberdinenetatik etorritako dozenaka gazte oraindik udako jantziekin, Unibertsitatearekiko lehen kontaktuak suposatzen duenarekin nabarmenki urduri, Iruñeko campusaren etxe nagusian biltzen ziren, beren Kazetaritzako sarrera-probari aurpegia emateko.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0159 Aurtengo udan URDIÑARBE, Zuberoa erdi erdian kokaturiko herri txikia, izango da tradizioaren jarraitzaile.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0159 Obra UZTAILAREN 31an eta ABUZTUAREN 7an eta 8an antzeztuko da, baliteke udan ere Zuberoako beste herriren batean antzeztea.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0045 Italian pasa du uda osoa kantatzen ikasi nahian.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Ereinotz oihana baso beti berdea da, urte guztian zehar edo udan denak batera euri ugariak izaten dituen klima ozeanikokoa; ereinotzak dira espezie nagusia.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0027 Udan erlakumeak harrapatzen zituzten eta, gehienez, negu gogorrean azukredun ardo epela, edo baba-ahia ematen.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 Berdea udaberrian eta udan.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Udan guztiz perpendikularki iristen zaizkigu errainuak eta bero handia izaten da.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 UDA ekainak 21 / NEGUA abenduak 23 / EGUZKIA.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0075 Lekuz lekuko lanak Mexicoko zapotekan artean egin ditu (1980, 1981 eta 1982ko udeetan). Ezkongabea.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Kostaldean, arras neke da egoitza baten aurkitzea prezio on batean, eta gehiago dena jabe andana batek udako 2 edo 3 ilabetez kario aloikatzea nahiago dute urte guzian egitea baino.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Hego-zonaldea laua nagusiki, non, Iruñeko Arroko karakteristikak nabarmenki ageri diren; lurzoru tuparritsuak, landaredia submediterraniarra, zitu-nekazaritza, tenperatura beroak udan eta hotzak neguan.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Tartean dagoen mendikatearen ipar-mazelek (Gasteizko Mendiak, Entzia-Izurrieta, Urbasa, Andia, Lokiz eta Sarbil) eta baita, 1500 mm. erauntsi dituzten Pirineotako mendisaihetsek ere, udan sasoi sublehorra erakusten dute, kostaldean denaren antzekoa.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Hego haizea Uda garaiko hilabeteak freskatzen dizkiguten ipar haizeak hain ezagunak baldin baditugu ere, ez da gutxiagorako hego haizea, gure ipar mazelan tipikoa den bere goritze, lehortze eta udazkeneko eta, batez ere, neguko atmosferaren gardentasun areagotze efektuarekin.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Kostaldeko uda garaiak barrukaldean baino freskoago izan ohi dira, eta lehen genion bezala, kostaldeari dagokio eskualdearen hedadura termiko txikiena, beraz.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Kantauriko bailaretan, kostaldearekiko desberdintasunik nabarmenena udan gertatzen da, gorenenak zertxobait altuago izanik, zenbat eta barrurago jo, orduan eta urteko izozte egun kopurua areagotu egiten denaren adierazgarrirekin.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Ebrorunzko abantzeak klima kontinental bat daramaki berarekin batera, baina Lautadak duenarekin desberdina, kasu, askoz ere beroagoa tarteko tenperaturetan, nahiz eta, mendebaldeko kostaldean udako beherenetan eta neguko gorenetan freskoago izan.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Beste taxuketa garbia, hostozko kutikularen gogortasuna da (uda garaian eman daitekeen transpirazioa ebitatzen du).

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Mitxoletak bezalako lore hori ederrak, gure atentzioa deitu dezakete udako lehen hilabeteetan Kantauri eta Pirinio inguruetako giro fresko eta ozpeletatik ibiltzen bagara, baso misto, amilburu, amildegi eta abarretan.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Elayabelarra, kalitxabelarra, zaran-belarra (celidonia mayor, hierba golondrinera, hierba verruguera) Chelidonium majus, oso giro desberdinetan agertzen da, horma zaharretan, baserri eta herrien ondoan, eta baita ere herri barruetan, lur mugituetan, horma zaharren ondoan, uda guztian zehar kolore hori-doratu polita duten loreak dituelarik.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Horrela jarraitzeko aukeran dauden saioak moztu egiten dira uda heltzean, eta bi hilabete ondoren baztertuak ala aldatuak izan behar zirenak bere baitan jarraitzen dute bederatzi hilabetez.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0033 Eguneko orduak luzeagoak dira udan eta laburragoak neguan.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0077 Nahiz eta Britainia Handian nekazariek untxiak izurri bat bailiran ikusi, euren itxura politak, naturaren maitaleentzat gustagarriak dira eta atsegina da udako arratsaldeetan euren untxizuloetatik kanpo jaten ikustea.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Harez gero, Donostia bihurtu zen Gortearen Udarako Egoitza.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0021 Badaki Groenlandiako uda laburra dela.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Apiriletik ekainera loratzen da eta fruituak udan heltzen dira.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Apiriletik ekainera loratzen da eta fruituak udan heltzen dira.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Udako berotzea, lurzoruko geruza izoztuaren oineraino iristen ez den lurraldeetan aurkitzen da permafrost-a.

227. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0068 - Maitasun ta biozkadak, lore ta igaliak bezela, udaberri ta udan, izan oi dira onenak: gorrixka, eze ta gozoak.

228. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0074 Eta datorren udarako... zer?.

229. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Udaren asiera zan, Donibane-bezpera; ekaiñaren 23`a.

230. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 Esnero bat arrapatzen baldin bazuten, esne itzulaztuz edo udaz kutsatua, erri-zandariak esneroa or daramate amabost pexo ordaindu bear ziran tokira.

231. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Erregeak uda emen igarotzen duan ezkero, ertzaindiak bere jenderik onena ekartzen bait du uri ontara.

232. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0014 Trebiño`ren benetako izena-lenengoa beintzat bai - UDA da.

233. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0061 Ipar-Amerika`n sartalderuntz dauden lurraldeetan, millaka ta millaka golde-lur aurkitzen dira oso onura gutxi ematen dutenak, uda aldean bertako iturriak leortzen diralako.

234. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0106 Gaztelerrietatik eta zenbait urrutiko errietatik ere noiznai agiri zaizkizu uda aldean.

235. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0022 1936-gn. uda-erdia zan.

236. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 Udarako ezin obea da toki eroso ta alai au.

237. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Etengabeko lana: ez udarik, ez oporrik, ez beillarik, ez alperkeriarik.

238. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0128 Euzkeraren ikasketa ongi biribiltzeko, udako egon-aldiak eta udako ikastaroak izango zaizkigu onuratsuak oso; orrelakoak antolatu bearr, beraz.

239. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0128 Udako ikastaroak, erdaldunak diran irakasleentzat, batez ere, eratuak izango dira; gutxienez lau toki berezietan, bizkaieraz, gipuzkoeraz, laburdieraz eta zuberoeraz emateko.

240. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Agotzak bide guzitik... eta udako ultzi urriña bide guzian.

241. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Orai bazterrak eder dire aski, bainan, hemendik ilabete baten edo bien buruko, histuko dire eta gero uda guzia hola egonen.

242. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 Biarritzeko Hudal kasinoa soilik bizi da, Bilbotik dathortzen jokolariei esker urthe osoan, eta udan bi hilabethetan Bellevue Casinoa irekitzen dugu Madriletik dathorren bezerogoarentzat.

243. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 T. oroitzen da uda huntan lagun batek erran dioenaz, Iruñeko medizinako fakultatean biziki kondizione onak dituztela ikasketak egiteko; gorputz bat hamar ikaslentzat.

244. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Uda hortan, Miarritzera itzultzeko ordez, beste bakantza toki batzuetara joan zitaizkeen eta manatu galtzak hartzeko ahantzi! Besterik ez!.

245. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Uda eta larrazken hortan, igande, pesta egun eta berdin astegunez berdin bazela galtza xuridun Angeluko karriketan!.

246. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0006 Zer ziren Menditarrak? Udan bi astez biltzen ziren euskalzale gazteak, lehen aldian Eihalarre-n bigarrenean Altzai-n.

247. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1977 0006 Uda huntan ainitz jende iragan da, egun batez ala zenbeit egunez gurekin otoitz eta gogoeta egiteko.

248. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0024 Udan, bakantza-leku haur ttipientzat; handik partitzen dira ere ttarrotuenak camp berezi batzuen egiterat, hamar-hamabortz egun eta holako.

249. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0032 Dinozigordun batzuek argia badakarte eta hauen agerbide ona argiharra da, hunek bait damaio itsasoari, udako gau beroetan, kostaz kosta duen argitasuna.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0068 8) Herri hontan plaza bat
eta udan bapez
beterik tiobiboz
autoz eta trastez.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 - Lehenik, antzinatasuna; bigarren, aparteko orduak; hirugarren, Udako eta Eguberriko aparteko pagak; laugarren, oporrak.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Udako eta Eguberriko aparteko haborokinak seihilekoak izango dira.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Hortaz, berauen kobrantza osorako eskubidea izateko jardunean egon beharko da enpresan honako denboraldi hauetan: - Udako Paga, Urtarrilaren 1etik Ekainaren 30era.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Hitzarmen honen indar egotetik aurrera, Mozkinetan Partehartzearen kontzeptua alokairu-tauletatik desagertzen da, eta bere zenbatekoa proportzionalki (% 50 eta % 50) eransten zaie Udako pagari eta Eguberriko pagari hurrenez hurren.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 Jaiegun abonagarrien kontzeptua Alokairu-Tauletatik desagertu da eta bere zenbatekoa Udako eta Eguberriko aparteko pagei eta Oporrei erantsi zaie, 1987-1988 Hitzarmenean erabaki zen bezala.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 Gozamen aldia udan izango da lehentasunez, Ekaineko, Uztaileko, Abuztuko eta Iraileko hiletan zehar.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Aurreabisu hau egiten ez bada edo egin ondoren lanik egiten ez bada, Udako eta Eguberriko haborokinen eta Oporren zati proportzionala galtzearen zigorpena ezartzen da.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Euskara batua. Iruñeko proposamena azentuari buruz izenpean argitaratu du Udako Euskal Unibertsitateak oinarrizko azentuari buruzko liburuxka bat.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aurtengo Udako Euskal Unibertsitatearen XVI edizioan euskal ekonomiaren arazo nagusiak ditugu aztergai Ekonomia sailean.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Udako ikastaroak, udako unibertsitateak, udako mintegiak edota jardunaldiak kurtsilloak, egonaldiak, gogoetaldiak edota barnetegiak.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Kokotaraino naukate udako ikastaro ditxoso horiekin!.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Udan, udako gauzak.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Hori bai Udako Ikastaroa!.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Soinu herrikoiak bilduz herriz herri aurtengo ihardunaldian ikerlana sakontzen ahalegindu dira Udako Euskal Unibertsitatean Musika saileko partaideak.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Zezenak, filmeak eta eskubaloia aipatu ondoren, zerbait gehiago aipatzea oso zaila egiten da udarako ohizko programazioan dauden telesail mordoen artean zerbait aukeratzea lan astuna egiten bait da.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Eta beste musika saioak bukatu direnez, Madridera bere diskoa aurkeztera hurbiltzen diren musikoen elkarrizketak ere udarako porrusalda honetan sartzen dituzte.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hala ere, hamasei urtetan izugarrizko lana burutu duen Udako Euskal Unibertsitateari defizita estaltzen laguntzea gehiegi iruditzen zaie.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Irakaskuntzari dagokionez erasoak ere hor daude: Nafarroa eta Iparraldeko ikastolak desagertzeko planak martxan, eta beste hiru probintzietan integrazio bide ilun bat zabalik, eskola estataletan euskara sartzeko etengabeko oztopoak, Udako Euskal Unibertsitateari subentzioa ukatu, Nafarroako Universidad Pública delako horretan euskara ezin sartu,(Opusekoan zer esanik ez!), Baskongadetako Euskal Unibertsitatean euskararen kontrako bazterkeria nagusi....

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Allo, allo umorezko telesaila ere berriro jarri digute larunbat arratsaldeetan, baina zalantzarik gabe uda hontako telesail gomendagarriena igandean zortzirak aldean eskeintzen duten Bai Lehen Ministroa da.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Udako oporraldiak pasa ondoren eztabaidatuko dira euskararen ordenantzak, HBk onartzea espero duelarik.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Gogoratzen naiz nola Aralarko San Migelen abertzale talde bat nola udatan biltzen zen eta gu ere hara joaten ginen nola edo hala, zer esaten zuen jakin nahiz.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Hurrengo urratsa Udako Euskal Unibertsitatean (UEUn) eman zen.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0001 Berzaitz kantariak idatzi Harispe pastorala datorren udan Muskildin

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0001 Uda honetan J. L. Davanten Abadia Urrustoi pastorala egin dute zuberotarrek.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Nere bizitzan lenengo aldiz mendi ortan ikusi nun, udarako elurra gordetzeko zuloa.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Laburbilduz esan beharko genuke material atsegin praktiko eta kolorez betea dela, ikasketak pozik eta neke handiegirik gabe uda garaian egiteko modukoak.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Era honetako ikastaro honeik ez dira gero udan bakarrik eratzen.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Ikasturtean zehar bere, normalean beste hiru aldiz antolatzen dira era honetako ikastaro edo bilerak eta udan egoten diranei deitu egiten jake parte hartu dagien.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Dana dala, aurtengo udako ikastaroak egin dau berea.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Udan plaiarako autobusak urtetzen dabe Bergatik eta ikusi zein anuntzio agertu zan La Vergaresako atian: Autobuses mañana y tarde eta azpian: Autobusak bihar eta berandu.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Uda hasi baino lehenago beraz prentsa iritzi publikoa prestatzen hasten da, Johnson datorren lehendakaritzat ematen, Espainian Felipe Gonzalezekin gertatu zen bezala.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Azken egunetako euriek, gisa guziz, eragin handiegirik ez omen dute izango belardietan, udako hiru hilabeteetako euri eskasiak gehiegi lehortu bait ditu hazi eta lurrak.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Urte hastapenean elurteak direla eta izandako kalte ugariei, udakoak gehitzen zaizkio oraingoan.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Artzapezpikuaren kritika horretan eliz gizon horrek bere harridura agertzen zuen Udalak obrari eman dion diru-laguntzagatik, emanaldia udarako prestaturiko egitarau baten barruan eman baitzen.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ostiralero botako ei dute hemendik aurrera Kafe ordua, eta pasa den ostiralean ikusi genuen lehenengo saioagatik, zinez programa honek nolabaiteko oasis bat suposa dezakeela ETBk udarako eskeintzen digun desertu-itxuraren aurrean.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Berandu etorri da ETBkoen udarako erreakzio minimo hau, baina ongi etorria bedi: lagun batzu bildu mahai baten inguruan eta solasaldi lasaian udak tarteka-marteka derrigorrez eskatu ohi dituen fribolitateez mintzatzea, herri bat hartuta horri buruzko erreportaia intranzendenteak baina interesgarriak eskaintzea... horiexek dira osagaiak.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Antxina erlijio horiek gizakiarentzako ulergaitzak ziren fenomeno naturaletan oinarritzen ziren (eguna-gaua, uda-negua, ereinketa-bilketa, bizitza-heriotza, eta abar).

288. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Argitaratzailea: Udako Euskal Unibertsitatea.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Hasteko, bilketa lana da Azkunek Udako Euskal Unibertsitatearen laguntzaz eskaintzen diguna.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Eta atera hain zuzen uda bere jokabide zapaltzailearekin etorri baino lehen.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 ARGIAk, uda hartako abuztuan nire sinadurarekin Kultura eta Turismo Sailak Uztailaren 24ean argitaratutako aginduari erantzunez aurkeztu zuen proiektu idatzian azaltzen ditu bere egitasmoaren ezaugarri nagusiak.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 IV. Eder osinak ur putzu itsas xokoa amultsu magalak uda sargoria du negu gaitzetsa elurtsu.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Udan irakurtzearena topiko huts izan ez dadin.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Udaren atariko fitxaketa multzoak gorabehera anitz sortu du futbolaren inguruan.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Sartu berri garen uda honetan, izerdi ttanta ugari eguzkitan daudenentzat.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Duela egun gutxi estreinatu dugun uda honetan izugarrizko egualdiaz disfrutatzeko aukera izango dugu.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Orduko zeozer itsusi egingo du, zeren holan ezin du aguantatu uda guztia.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Laburki, ekitaldi zorgarria ordez literaturaren ondorio atseginen bila gabiltza: fama, elkarrizketak, topaketak, udako konkurtsoak, badajoak, inprimategiaren majia maltzurra eta agian, oh, Moncloan ospatzen diren koktel kulturaletarako gonbidapena.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Fernandel: Bai Fernandel maite duenak badu uda honetan nahi duen bazka.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Euskalerri`ko jairik geienak udan ospatzen dirala esan daiteke.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Laugarren kapituluan, udan, egunaz hasten dira hondartzan beraien arteko harremanak, igeri egiten irakatsi Theresitari, Theresitak gizonaren ardura eraman... eta pintorea agertzen da, kanpotar bat, bikotea bortxatuz, une batzutan bederen, hirukotea, osatuko duena; baina honen eragina txikia da erabat.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 MARTIN ORBE Udako Euskal Unibertsitatearen idazkaria da.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Izan ere, hamargarren U.E.U. ospatuko da uda honetan.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1981 0001 Tradizioz, Udako Euskal Unibertsitatea, gau-eskoletako jendea, Euskal Idazleen Elkartea eta beste hainbat talde Durangoko azoka honetaz baliatu izan dira, noizik behingo bilerak bertan egiteko.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Uda da eta astean zehar loretu diren beste gai bitxi asko ere bildu ditugu orrialdeotan.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Udan, inoiz baino lan gehiago izaten dute bertsolariek.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Mendiz bi alderdiko luzeko plekariek jokatu dute uda azken huntan zoin gehiagoko kopa bat.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Udari buruz hasiko dira berriz pilota partidak gure herrietako plazetan, hala nola joan den igandean Heletako plazan.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Joan den larunbat aratsaldean akabatu da beraz Donibane Lohizuneko uda huntako euskal uniberzitatea.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez da funtsean harritzeko, ezen gaineko plazako etxe andanaxka baten ixurkinak erreka hortarat botatzen dira eta uda betean erreka hori abantxu agortzen da.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Joanden udan egin dute Frantzian itzuli eder bat, Nimes, Strasbourg, Compíegne, Reims, Loudun eta bertze herri ainitzetan, deneri erakutsiz Euskal-Herriko dantza ederrak.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Ez sekula lokar jan ondoan iguzkitan edo auto bero batean: badira uda guziz hola hiltzen diren haurrak.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Jauntziak erabil arinak udan, eta ahalaz xuhailak, xuriak gibelerat igortzen bai ditu iguzkiaren arraioak, iresteko orde.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Uda ala neguko bakantzatiarrak bezala, badira ere hor soldadoak, batzu beren zerbitzuaren egiten ari direnak, Izaba herriari datxikola.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Apezteko gogoa erakutsirik Iruñeako seminarioan sartu zen 1900 ean eta laster, 1902 ko udan, kaputxinoen komenturat iragan.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Aroak aurten halaxe salatzen ez badu ere, gorenean dugu aurtengo uda.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Hantxe baino hementxe hobe, bidez bide dabila gisa guziz udako jendea.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Euskaraz udako unibertsitatea eta folklorekeriak

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Gauza guztietan bezala, Franco-ren ondoko ameskeriak ahitu dira Udako Euskal Unibertsitateari dagokionez.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Hiru ilabetez Israel aldean ibilia dugu azken udan Berriatua jauna.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Datorren astelehenean Udako Euskal Unibertsitateak eta Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalak antolatutako Etorkizuna eraikitzen tituluko hitzaldiak hasiko dira Donostian.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Uda aretan Ameriketara joateko burutasuna ipiñi eusten.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Venezuela'k Prantzia'n eukan enbajadore jaunak, antxe Donibane Loitzun'en udea igaroten eban eta araxe joango giñala esan eustan lagunak.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 - Euskal aldizkarietan barrena denboraz ezertxo ere jakinarazi ez den arren, lerro hauk idazten gaudela eratzen ari da Azkoitiko Insausti Jauregian Oiñatiko III Uda Unibertsitari Ikastaroa.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Lehenik, bero moduan produzitutako energia ezin da metatu eta beraz, neguan bero hau erabilgarri izan badaiteke ere, udan bero horren aplikazioa dexentez txikiagoa da.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 ESNEA DALA-TA ASARREAK Santander aldean asarre dabiltz esne-ganau jabeak: oraingo prezioekin ez dagola irabazirik eta litroko geiago eskatzen dabe: udabarri ta uda partean, litroko 49 pta ta gañontzekoan, 54 pta.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Atenaren inperioa, demokrazia, Perikle: Horiek dira Tuzididek Peloponesoko gerrari buruz utzi digun kontakizun konprometatuak dituen ardatzak (K. a.-ko 431 - 404, baina bere liburua esaldi baten erdian bukatzen da 411ko udako egun batetan).

328. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Aurtengo udan Ondarrun gertatu zana, edozein erritan gertatu leike eta batzuetan gertatu be bai: erriko jaiak zirala ta mutil batzuk gau guztian kalerik-kale ta tabernarik-taberna ogeratu barik.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Aurtengo udan konturetu ta ikusiko ditezue.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Uztailaren 17 hasi zen aurten Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).

331. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Udako Euskal Unibertsitatearen aurrean gai garrantzizko bat planteatu zuela uste dut; eta gai horren azterketa eta eztabaida luzatu eta zabaldu egin behar dela gainera.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Ni ez nago Udako Euskal Unibertsitatearen Comité ejecutivo delakoan; horrelako izenekorik izan ere ez da UEU-n, nik dakidanez.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Neure aldetik, nahiko hurbil ibili izan naiz, Udako Euskal Unibertsitatea hasi zenetik.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Guzti hau eragozpena izan da eta hala da, Udako Euskal Unibertsitatean eta geroko Euskal Unibertsitatean erlijio zientzien Institutua sartzeko.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Udako Euskal Unibertsitatean oraindik zientzi eta kultur sail asko kanpoan gelditzen dira zoritxarrez.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Gauza nabarmena da, giza zientziak eratu gabeagoak dabiltzala Udako Euskal Unibertsitatean.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Biak izan ohi dira Udako Euskal Unibertsitatean ere, nolabait behintzat.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Horrelakorik ez dagoelako, Udako Euskal Unibertsitatean ere zaila izan da Erlijioaren saila sortzea eta eratzea.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Horretarako, uste dudanez, erlijio fenomenoaz kezkaturik dabiltzanak elkartu beharko dute; beraiek antolatu beharko dute erlijioaren saila Udako Euskal Unibertsitatean.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Benetan udarako uzten duela, nik uste, bere zeregina eta... horra!, orain negua jaun da jabe.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Modara janzten da: udan ñabarrez, neguan zuriz.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Izugarrizko gari zelaiak dauden parajetan ibilia dela dio, batez ere negu partean, gero, udan urrun eramaten omen zuten mendi belartsuetara.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Gu, uda partean oso gustora bizitzen gara, gure erara, inork ez bait gaitu behartzen ezer egitera.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0037 - Urik gabe gelditzera dator gure herria, Kepa! Udako legorte luzearen ondorio bezela, izugarrizko ur-eskasia sortu zaigu, herrirako daukagun ur-zuloa miatzen hasi gara eta, herrirako ura sortzen duen iturria agortzera doala ikusi dugu.

345. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0087 Udan bertan lanartean
jinen zikûzû etxerat:
Eztit usten junen dela
berhala hebentik harat.

346. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0136 Hilabete batez ûdan
biziko da agorrilan?
Urthe arrastarentako
izanen da ûlhûnpian.

347. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0143 LIGIKO KHANTORIA
I- Ezinago eder da ûda bethin bortia
Eta partikûlarzki zohardi batekilan
Goizian ezagûtû dit harat bûrûz juraitian
Herri xuri goxo bat Xiberuko lilia.

348. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -Bai se basora fango da ori asko,ta beragas egongo da, eta alboan estau iñor, baye an bixi san beste, nire aman aistie oin il da, egon da or o, Kasilla ondoan deko alaba bat eskondute ta an goixen eta gero ekarri gixien alabiegana orra eta ara faten dire udan, faten dire agosto ta San Roke egunien ta olan, dekos an semealabak, ta faten dire egune pasetan, baye a pe euskera jakin gixen, nire aman aistie, a pe jakin gixen euskera

349. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00016 Hilabete bi emon genduzan ezkonduta, harik eta zapatu iluntze bat ganera jausi jakun arte, udean.

350. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0093 1970 urteko Udan, Otxandio'tik dei bat zabaldu zan.

351. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 Uda onetan be azkenean ez zan izango soldata aundirik etxerako.

352. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Udea zan eta egon laikian.

353. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Len ez egoan orretarako egun jakiñik, baiña udako jai andietan urteten eben geienetan, San Juan, San Pedro ta olakoetan.

354. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Ba-nituan 50 urte neure ama il zanian, baiña tintatu egin biar izan genduzan, uda ta negu jai guztietan erabilten genduan jaka ta prakak.

355. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00102 (Olazabalaga beronek 1969. urtean bere ardurea agertu eban, Bizkaiko herri txikietan euskeraz hasibarri egoan liturgia eratzeko abade asko gai ez zirela ikustean. Derioko Seminarioko irakasleengan aurkitu eban erantzuna: Ander Manterola buru zala hasi ziran lanean. 1970ean I. Derioko Udako Euskal Ikastaroa egingo zan. Irakasleak: Karmelo Etxenagusia, Mikel Zarate eta Lontzo Zugazaga).

356. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Oin, garai ontan, e, aura ya udaskena igual, da uda, ya, noiznai eitte zan, adar ori preparatzia, ya sasoi onena, e, aarrak jo ta, jirak eitxeko agostua, se gausa dare, e? agostuko egurra isugarri izeten da ekonomikarako da daneako, e? Agostuko egurra, ura, ura artuta esta eoten, ura botata eoten da orduan, da arboli(ak) dana(k) dauka ori, e? eta agostuan, agostuan iñausi tta ya pauai adarra kendu, preparau abarrok, ta lotu da etxea ekarri ... da guk paua eunkan aukeran, da pauakin eitxen giñun ... kanpuan metia eitxe zan, sugatza, metia eitxe zan.

357. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00099 AMONA.- Eta lehengo udan oparitu nizuna?

358. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00010 UDAKO OPORRAK KONTATZEN

359. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Mendian bizi nintzen pozik eta zoriontsu nire artaldearekin. Eguraldi ona egiten zuenean, zelaian etzaten nintzen eta ardiak zaintzen nituen txakurrarekin batera. Euria zenean, txabolan egoten nintzen artilezko galtzerdiak egiten. Horrela pasatu nuen uda osoa.

360. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 ARGUMENTUA: Tren geltokian neska edo mutil bat dago, urduri, udan ezagutu duen mutil/neska horren zain. Bost minutu barru helduko da trena eta bitarte horretan oporretan pasatako egunak gogoratzen ditu. Trena azaltzean, esnatu egiten da. Amets bat izan da.

361. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 PERTSONAIAK: Udan ezagutu duen neska/mutil hori, lagunak, geltokian dagoen jendea...

362. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 DENBORA: Geltokiko bost minutu horiek, orainaldian. Udakoa, iraganean.

363. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 ESPAZIOA: Geltokia eta udan oporrak pasatako herria/hiria.

364. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 - Udako oporrak: Non ezagutu zuen, nola, lagun taldea, bere sentimentuak...

365. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 - Joan den udako oporrak

366. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0004 ZERTARAKO UDAKO KOADERNO HAU?

367. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0004 Horretarako ere balioko dizu oporretako zure koaderno honek; alegia, hemendik urte batzuetara uda honetako oporrak gogoratzeko.

368. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0018 Uda iristearekin batera, eguraldi ona egiten duenean, zaila da etxe barruan egotea eta beharrezkoa egiten zaigu etxetik kanpora irtetea.

369. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0041 Zure EGUTEGIAN, bakoitzari dagokion egunean, apunta itzazu uda honetan ezagutu dituzun jaiak.

370. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0049 Uda urtarorik lehorrena da, euri egunak gutxi izaten direlako.

371. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0026 Neguan, Versaillesen, bost mila pertsona inguru bizi ziren, udan aldiz, bi milatara ere ez ziren heltzen biztanleak.

372. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 elurra / euria / eguzkia / haizea / gradu / hodeiak / ekaitza / itsasoa / udaberria / uda / udazkena / negua / aspergarria / ederra / euritsua / txarra / ona / garaia / bero / hotz / haserre / pozik / etzanda / zutik / zenbakiak / (1-100)

373. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0016 Uda honetan usaindu dituzten usain onak eta txarrak eta jan dituzten gauza goxoak eta hain goxoak ez direnak zeintzuk izan diren gogoratu eta idatzi.

374. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0006 Udako opor handiak igaro dira eta berriro ere ikastolara itzuli gara.

375. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0021 Tenperaturak oso hotzak neguan eta freskoak udan.

376. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0021 - Udan aterkirik beharko al da leku horretan?

377. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019
Udaberria
Uda
Udazkena
Negua

378. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0177 - Gustatuko litzaidake uda honetan zurekin hondartzara joatea.

379. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0087 Leku askotan errekak agortu egiten ziren udan eta izoztu neguan.

380. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 8. Huts eta hits geratzen da itsasaldeko etxea uda bukatzean.

381. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0012 Udaberrian zuhaitzek jazten dituzte,
udan milioika daude,
udazkenean lurrera erortzen dira
eta neguan ez daude.

382. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0019 Marrazki hau udan eginda dago.

383. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0037 Uda Afrikan pasatuko dut.

384. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 - Udan hotzik egiten du?

385. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0089 Afrikan nago stop, datorren udan zuek ikustera joango naiz stop, eskerrik asko stop

386. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 San Simon eta San Juda
joan zen uda
eta negua heldu da.
Ez baletor hobe
bizi gera pobre
eremu latz honetan
ez gera hain onak, benetan.
Ez dugu zaldirik, ez gera zaldunak.
Ez dugu abererik, ez gera aberatsak.
Euskara guk dugu, gu gara euskaldunak.

387. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 A. Udako oporrak zetozen.

388. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 Ama: -Maritxu-eta gazte ingeles bat hartzekoak dira etxean aurtengo udan.

389. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0018 Udako egun bukaezin horietako bat genuen.

390. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0052 Estropadetan, esate baterako, milaka ikusle biltzen dira udan gure kostaldean.

391. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Zona horretan, Arktiar zirkulu polarraren eta Ipar poloaren artean, neguak oso luzeak eta hotzak dira, tenperaturak 40 eta 50 gradu zeropetik ere izaten dira, eta udak oso laburrak, eta ia ez dira gainditzen 0 graduko tenperaturarik.

392. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0100 Udako egun beroa dugu gaurkoa eta portu ondoko kafetegiko terraza jendez gainezka dago.

393. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0065
- Uda heldu da eta bozkarioz dago jendea.
- Ene emaztea, makurturik, axedrez taula bat marrazten ari da;
- Ene semetxoak orratzak okertzen ditu amuak egiteko.
- Ni gaixorik nago, osasuna besterik ez dut nahi.

394. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Udan, bestalde, ez du euririk egiten eta loreak usteldu egiten dira.

395. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Udako goiz bat zen.

396. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0082
Izena: Perelín.
Deiturak: Oilarfito-Onddolin.
Pisua: 200 mg.
Altura: 40 hektometro.
Helbidea: Gaueko ura kalea. 103 zenbakia, uda behea azala.
Telefonoa: 91-1 -3j-2t.
Sorterria: Kopolandia.
Jaiotze data: Libra eta Cancer-ek eklipsea sortu zuten unea.
Zodiako zeinua: Eguzkitiarra.
Gustuko kolorea: Horia.
Arraza: Esprotonea.
Gorputzeko tenperatura: 1300¡Celsius.

397. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0107 2. Mediterraneo kostaldean klima mediterraniarra (uda beroak, negu epelak, udazken euritsuak).

398. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0107 3. Barneko meseta eta lautadetan klima kontinentala da nagusi (uda oso beroak, negu oso hotzak, euria udazken eta udaberrian, baina gutxi).

399. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0107 4. Mendialdean mendiko klima (uda freskoak eta negu oso hotzak).

400. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 Aurreko urteetan urtaroak bi hemisferioetan alderantziz gertatzen direla azaldu dizute, hots, ipar hemisferioan uda denean hego hemisferioan negua dela.

401. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00078 Ingelesa erabat menderatzen dut, noski, uda guztietan joan izan bainaiz Ingalaterrara edo/eta Irlandara; baina beste hainbat hizkuntzatan ere trebea naiz: euskaran EGA tituluaren jabe naiz; frantsesa dena ulertzen dut, eta nire mintzamen-maila ere nahiko altua da; alemana irakurri egiten dut, baina problema gehiago ditut hitz egiteko.

402. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00234 Etnologoen ustez, pertsonaia bera zein berak dakartzan sinboloak neguko solstizioarekin daude loturik, Donibane bezperako sua udako solstizioarekin lotuta dagoen bezalaxe: kristautasunak antzinako zeremonia magikoak eta bere sinesmenak uztartu egiten ditu.

403. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Bat-batean koskortu da udan, baina oraindik ez da ni beste goibehean.

404. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00053 Uda gainean, eta aitarik ez, tristurak jota nago!

405. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00053 Uda alaia da eta koloretsua. Harearen kolore horia eta itsasoaren urdina gustatzen zaizkit.

406. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Aldiro, uda partean, herri batek hartzen du pastorala eratzeko ardura.

407. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Ondoren datorren kantua Muskildin (Zuberoan) 1991ko udan egin zen Harizpe pastoraletik hartua da.

408. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Hau uda ederra izan duguna pentsamendua burutik pasa zitzaion zirt-zart batean, bukatzear zegoeneko burutazio iluna urruntzen saiatzen zen bitartean.

409. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0014 Amak esaten duen moduan: udako ekaitzak, laino bakarrekoak.

410. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 Uda zenez, igandero Donostiako hondartzan elkartzen ginen, irrifarrak, begiradak, musuak, laztanak,... berehala bukatzen zitzaigun

411. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 Uda zenez, igandero Donostiako hondartzan elkartzen ginen, irrifarrak, begiradak, musuak, laztanak,... berehala bukatzen zitzaigun eguna,(...)

412. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0042 Sergio ez zen batere mutil inozoa, eta udan zehar gertaturiko guztiaz gogoeta egiteko astia izan zuen.

413. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0111 - Udako oporretan ongi zaindu lumondoa; eta aurrerago ere bai, gu kanpoan gauden bitartean esan zien Zotzek eskolako lagunei.

414. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0127 Udako arratsalde batean, Pippi, Tommy eta Annika atariko eskaileretan eserita zeuden; arratsalde hartan bertan bildutako marrubiak jaten ari ziren.

415. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0127 Annika eta Tommy uda zein zoragarria zen pentsatzen ari ziren eta pozik zeuden eskolara joateko oraindik denbora asko falta zelako.

416. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0059 KUTXATXOA landetxetik atera nahi ez zutenez, hiru adiskideak udako gelan biltzen ziren, egunean behin gutxienez, eskutitzak elkarrekin irakurtzeko.

417. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0083 - Andreasek uda bukaera aldera abiatu behar zuen eta uda gehiena bere etxean eman zuen, Ringaryden.

418. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0223 Emiliek inguruan izandako giroa ezagutu nahi zuen: David, Jonas eta Annikak uda osoa emandako eta hainbeste emozio elkarrekin hartutako lekua.

419. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0010 Ingurugiroa usnatzen zuen, eta hezetasuna erabat urrinztatua ailegatzen zitzaion usna-ildoetara, udako zaparrada baten ondorenean bezain ezagukarri.

420. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0142 Ez dakit zerk galarazi zidan elkarrekin pasa genuen lehen uda hartan sentitzen nuen guztia aitortzea.

421. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0049 Bereziki oroitzen dut Poloniatik etorri zen garraio bat, gutxienez mila haurrekin, 1943ko udan.

422. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0005 - Nora zoaz uda honetan? - galdetu zion Sheilak Pauli.

423. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Ardiak isilerazi nituen pixkat gobernatuz, eta arkume-larruak zabaltzen aritu nintzen, behar bezala xuka zitezen, horiekin sos batzuk bada ere hartu ahal izateko uda parteko egun idorretan.

424. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0109 Lanera bere bizikletarekin joaten zen egunero, uda eta negu, hotz eta bero, eguzki edo euri.

425. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0066 Duela bi urte, udaz hemen izan ginenean, asko zeuden.

426. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0011 Piztia bat da, uda dela ere, jaka, frakak eta gorbata janzten dituena.

427. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0027 Arropak jantzi eta tearen uda berotzen jarri nuen.

428. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0062 Nahiz udako egun eguzkitsua izan, Tom ikaragarri zurbila zegoen etxera itzuli zenean.

429. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0009 Uda bero,
alaia bai gero!
Eguzkiaren belauntzian
aingeruak ero.

430. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00111 bihar helduko natzaizu
goiza urratzera
gaua orraztera ene eskuekin
bihar helduko natzaizu
pena ehizatzetik
laztan ikastetik zure behakora
bihar helduko natzaizu
gogo zaharrenekin
leiho zabalekin bezperatik
bihar helduko natzaizu
uda ozenetik
negu isilera bion gorputzekin

431. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0046 Ima, Mertxe, Asun, Ana. Maite nuen ahuntz esnearen
bila joaitea. Zuekin. Ilunabarreko bide gorristaren
bazterrak gure solasetaz betez. Esne lodia pitzarretik
hurrupatzean, lur horail hartan sortu belarren usain on
guzi haietaz ginen asetzen. Betetzen. Mozkortzen.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Karrika huts kiskailduak.
Arratsaldeko bi ordutan. Kortina berde beheitituak.
Ilunabar gorrietan, berriz elgarretaratzen ginen bide
errautsu gorrantzak ametsez apaintzeko.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Arto landa haren erdian
gordeak, gure lehen zigarreta elkarri pasatuz erre
ginuena. Orhoitzen zaizte ote? Bestetan behi gorrien
aintzinean egiten ginituen lasterrak, atzenduak? Zuetaz
argazki ttipi bat baizik etzaut gelditzen. Horitua.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ibero haundia badoa
mantsoki. Uda hartan, zikoinek jauregi zahar utziaren
kaskoan, beti bezala, prestatua zaukaten beren ohantze
haundia. Haurrek, karrasika junparazi zituzten amu luze
batzu beren esku muturretan altxatuz. Uda guziz bezala.
Xori lerdenen hegada apainduak puskatu nahian. Guk
egiten ginuen bezala.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ene hango azken udan, ikusi
nuen nola bota zuten plazako jauregi gorria.

432. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00012 Erantzutea kosta egin zitzaion Horaziori, pasiloetako murmurioetatik urrun, leiarren atzeko bugainbilea more baten gainean hegaka zebilen mandeuli batean baitzeukan itsatsita arreta, udako sargorian zapaldutako txiklea zapatapean itsasten den moduan.

433. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00372 No son vascos, son hijos de..., aurtengo udan ere.

434. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00177 Hemen udaberria jarraitua da eta bereak ez diren hiletan ere uda da; ganaduak bi bider egoten dira ernari, zuhaitza bi bider izaten da onuragarria bere frutekin.

435. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00273 Baina iturri gardenak eta goroldioz berdatzen diren aintzirak hurrean izan daitezela eta zelaietatik ihes egin dezan erreka mehar bat, eta palmondo batek edo basoliondo handi batek gerizpe dezatela ataria, aldameneko urbazterrak, udaberrian behar den legez, errege berriek erlekumea lehenengo aldiz gidatzen dutenean eta aberasketatik irtendako gazteriak jolas egiten duenean, berotik aldentzera gonbida dezan eta zuhaitzak, bidean, bere aterpe hostotsuetan eduki ditzan; erdira, nahiz ura geldia izan nahiz ibili, sahatsak bota itzazu zeharka eta harri eskergak, geldi ahal daitezen zubi sarrietan eta hegoak zabaldu udako eguzkira, baldin agian Euroak zipriztindu egin baditu atzeratuak edo, oldartua, Neptunon murgildu baditu.

436. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00301 (...) eta geroago eta aire mehe gehiago hartzen dute, udako lainoetatik irtendako euria bezala oldartu arte, edo lokarriak geziak egozten dituenean bezala parthiar arinak lehenengo guduketan sartzen direnean.

437. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00033 Txomin txikik, uda guztia marruka igaro zuen kaniketan jolasteko harri horirik gabe gelditu zela eta.

438. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00119 Jakina, uda partean ez dago irudiak gordetzerik, baina saiatzen naiz eguzkiak erre ez ditzan.

439. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00052 Uda guztia mutila noiz berriro ikusiko pasatu zuen, eta irrikaz beterik itxaron zion ikasturte berriaren hasierari.

440. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00139 Udako goizaren epeltasun estreinatu berrian kanpaiak jotzen ari direla, ez dabil inor kale adokinatuetan eta zuk nabaritu duzu bizitza pasatzen ari dela.

441. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00034 Udako eguna zen, oparoa Andaluzian: lertxuntxoak elikadura bila zebiltzan

442. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Lagun talde bat datorkie udako egunak pasatzera, eta aspaldian inor bizi gabeko etxe zaharra txukundu behar dute, hautsak kendu, egurastu.

443. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0178 Olatu bortitzak ari ziren, uda guztian ez bezalakoak.

444. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0206 Udako egun argi batean, beti gordeko zuen argi oroimenean, dendara sartu zen bakarrik, soinean bere uda-soineko zuri onena zeramala eta ile lisatu berri eta muturretan kiribildua xingola eskarlata batez helduta.

445. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0010 Goizean jaiki eta pattarra ttantto bat hartu eta gero, goizeko seirak aldean uda ala negu, egunsenti ala ilun Eltzuko herriari bira ematen zion.

446. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 Apurka apurka, Setatsuaren laguntza berezi haiekin-eta, nire onenera etorri eta oso piztuta ibili nintzen uda parteraino.

447. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 Zeren, nahiz uda izan, umerik ere ez baitzen ikusten.

448. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0022 Uda hartan ere elementu askok osabetetzen zuten ibaiaren ur emari eskasa, halanola zaborrerian jostatzen imajinatzen zituen arratoiak.

449. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0048 Behelainoak udako goiz ederra iragazten zuen beraz, eta bozkario hark bi biografiak bat egin gogo zituela zirudien.

450. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 EGAko nere ikasle suspendituekin akordatu naiz: oraintxe negar zotinka, oraintxe haserre bizian, lanpostua, osasuna, burua, gizona, heredentzia, aitaren etxea... dena galduko dut aprobatzen ez banauzu, puntu bategatik, bi zehar galderagatik, hiru ergatibogatik, lau ikastaro, bost uda, sei barnetegi..., EGAko lamina irainduren baten begizkoa izan da hau, seguru.

451. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0143 Gizonezkoen ezintasun hori, eta berau izan da Urigoienak agindua bete diola igartarazi dion lorratz bakarra, berak duena, ez dela betirakoa izaten, Tiarenean izan dela eta ikaragarri egongo dela ortua harek eman dizkion landareak hazita dagozenean, udazkenalderantz, eta nahiz eta zu hona ailegatzean lore barik egon, ontzietan gorde dituela udakoak, letra ederrean idazten izan dio beti Anitak.

452. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0239 Beulak itsuarentzat lan egin zuen nire emazteak harentzat lan egiteari utzi eta hurrengo udan.

453. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Uda heltzean emaginak aire garbia eta itsasoa behar nituela esan zuen.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oñederra 00140 Udan, Sacksen lanak ezin aurkiturik liburudenda batean laguntza eskatu nuenean, saltzaileak medikuntzazko sailera bidali ninduen. Harritu egin nintzen. Banekien Sacks doktorea neurologilaria dela eta bere kasuen gainean idazten duela, baina neri adiskideak kontatuagatik uste nuen bere lanak fikziozkoen artean aurkituko nituela. Oraindik ez nuen ezer bererik irakurria. Orain amaitu berria dudan An anthropologist on Mars liburua ezagututa, sendoago pentsatzen dut Sacksek literaturazko apaletan ere baduela lekurik.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Urriaren lean Oinatiko Unibertsitatearen irekiera eta, uda eta oporrak igaro baitira, berriz ere gerra-hotsa bazterretan: revuelta y fuego en Barcelona; estado de sitio por toda España; partidas revolucionarias en Cataluña, Aragón, Valencia, horrores de Vals, Barcelona Valencia, Zaragoza; sucesos horribles del bombardeo y toma de Valencia. Hori guzia hilabete baten barruan.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00087 07.02 Euskal Telebistak udako programazioa hasi zuen eta saio berriak ematen hasi zen, besteak beste: Nortasuna Agerian eta Kirolaz Blai" ETB1en eta ETB2n El Revisor, Todavía Ayer eta Agustín Herranzen Noche de Ronda magazina.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00013 Gure eremua Nafar ipar mendebaldean kokatzen da, Iruñetik 30-35 kilometroetara, eremu hezea da, paisai menditsua duena; arizti, pagadi eta iraztordiek betetzen dute landatu gabeko lurra. Gainera, basoek, amankomunean dituzten basoek etekin handiak sortzen dituzte. Euriteak ugariak dira eta ez da lehorterik ezta udan ere.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00067 Azitraia berez mendi hegietan eta eskualde idor eta harritsuetan sortzen da, gehienetan eguraldi epeletan. Oso belar aromatikoa da, udan eta udazkenean loratzen dena. Bere loreak eta hostoak erabiltzen dira, itzaleko tokietan, aire zabalean, lehortuta. Bere bereiztasun askoren artean sabel laxoaren kontrako eraginkortasuna nabarmentzen da, oso astringentea delako.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00440 Zuloaga Madrilen hil zen 1945eko urrian, uda Zumaiako lantokian lanean igaro ondoren.

460. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00045 Izan ere, amnistiaren alde eta egituratze politiko berriaren aldeko mobilizazioek 1977ko udan berriro indar osoz hartu zituzten Euskadi osoko errepideak eta kaleak.

461. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00081 Ahal delarik, bi urtetan ikasleak jarraituko lukeen ikas-prozesu kontrolatu batekin, ulermen-maila oneko eta komunikazio-ekintza arrunt batean erraz mugitzeko moduko emaitza lortzeko zerbitzua eskaini beharko genuke urria-ekaina 300 orduko ikastaro bana, udako hilabete bat errekuperazio-errepasoko eta barnetegiarekin biribildutako zazpiehun orduko prozesu baten buruan.

462. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00112 Beraz, egunean zehar oso arropa gutxirekin ibili behar duzu ito ez zaitezen eta gau partean manta bat behar izaten duzu hotz izugarria egiten duelako. Hemen, udan egiten du bero gehien eta ez dugu manta baten beharrik, ohe-estalkiarekin nahikoa izaten dugu.

463. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00100 Joan nintzaion Santanderreko herriska batera uda zen, eta hitz egin zidan hauei buruz: ezkerreko joera zutela, beste alderdi politikoren bat sortzeko gogoa ote zuten susmoa zutela, eta badaezpada ere argi egon behar zela...

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00054 Hurrengo urteko udan, don Cesareok Antzuolan egin zuen egonaldiaren azken aldera, nesken txanda izan zen.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00045 La Pazeko aireportuari izena eman dion hiri honek berrehun mila biztanle ditu, aymarak guztiak; lau mila metroko goratasunean bizi dira, hotza handia da urte guztian zehar, udan ezin ezik: urtean ordu gutxitan jotzen badu ere, eguzki-galdatan egoten dira egun horietan.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00065 Baldintza oso eskasetan ibili arren, kolpez kolpe jardun zuten Mexiko Berriko mendietan 1881eko udan zehar, meatzari, artzain edo soldadu, estatubatuar zein mexikar, ahal zuten guztiei eraso eginez.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00038 Udako lau hilabeteak oso-osorik.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00300 1968ko udan ETAk Meliton Manzanas torturatzailea garbitu ondoren poliziak egin zuen sarekadan Felix lagunari nire idatzi bat harrapatu omen zioten, zeinean con este puto uniforme no se puede ligar jartzen zuen.

469. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. del teso 0100 Kultura Sailak zirkuitu berri bati ekingo dio uda baino lehenago.

470. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Eta gazte-literatura aipatu dugunez, gogora dezagun ikasleek udan (aisialdirako denbora luzeena duten aldian) irakurtzen dituzten liburuei buruz galdetzean literatura mota honetan kokatu izan diren egileen izen zerrenda luze batez erantzuten zitzaigula.

471. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Esandakoaren frogagarri, euskarara itzulitako egileen artean udan irakurtzen zituztenak Patricia Highsmith, Jules Verne, James M. Cain, Emilio Salgari topatzen ditugu, edo gazteleraz irakurtzen dituztenen artean: Agatha Chiristie, Stephen King, Andrews, Tolkien, Michael Ende, Susan Hinton.

472. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Gogoratu euskaraz udan irakurtzen dituztenen artean Atxaga, Garate, Urretabizkaia, Saizarbitoria, Kirikiño, Lertxundi, Gereño, Sairrionaindia eta Pako Aristi ditugula.

473. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Agian horregatik izango da udan ikasleek gehiago irakurtzea gazteleraz euskaraz baino.

474. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Baina hain erraz ulertzen ez dena udako irakurketa horietan euskarara itzulitako elaberriek duten arrakasta urria da, bertan errazago aurki baitezake ikasleak topatzen duen elaberri mota.

475. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Gertakari horrek indar gehiago hartzen du, udan irakurtzen dituzten itzulpen urri horiek begiratu ondoren gehienak aspaldian itzulitako lanak direla ikustean.9 Egia esan euskal literaturan ezin da aspaldi hitza erabili, baina hori diogunean zera eman nahi dugu aditzera: Abereen etxaldea edo eta Nikolas Txikiren oporrak bezalako tituluak direla gehienetan azaltzen direnak itzulpen berriagoen oihartzun gutxi ikusten delarik.

476. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Agirietan esaten denez, izurritea 1829ko udan heldu zen herrira.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0009 Erroman ere egon zen 1923an, eta Alemanian egin zituen egotaldietako adiskide kutun bat aurkitu zuen, Beda Kleinschmidt frantziskotarra; honekin joan zen Teresa Neumann estigmatizatua ezagutzera 1928ko udan.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Era berean, izeidiaren ertzetatik aziendei so egon daiteke, udan eta udazkenean batez ere, bat edo beste harrapatzeko esperantzaz.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0017 Arrantzari buruzko Batzarrak (1925) sektorearen arazoa xehetasunez aztertu bazuen, nekazaritzarena izan zen eztabaidagai lehenengo bi Kongresuetan, hots, Nekazaritza Astean (1921) eta Tuterako Udako Ikastaroetan (1935) trataera monografikoa izan zuelarik.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Uda eta udazken arraro hauetako bero haundi haiek joanak, egunak azkarki laburtuak, hotza eta iluna nagusitzen hasiak, hona azaroa, hilen-hilabetea.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0298 Udan eta udazkenean ateratzen da talde ttikitan ihartutako edo usteldutako egurraren gainean, bai hostozabal eta bai koniferoetan

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0020 Euria, urtean, 700-900 l/m2 artekoa da, modu erregularrean banaturik, nahiz eta euri gehien jasotzen duten hilabeteak negukoak izan eta euri gutxien jasotzen dutenak, berriz, udakoak.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 Udako lehorteak ere bazterrak gorritu egiten ditu; larre eta soro berdeak ere bai, gorritu, soildu, bazka barik utzi.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 Amaika aldiz nik aditua
lengo aitona zarrari,
aize gorria gorrotoz deitzen
norte edo iparrari
uda guzian ibili zaigu
aurten gure etsai ori
(...)
Zorigaiztoko ipar gorria
kaltegarrizko azia,
(...)
onen mendean otz eta legor
izan da uda guzia.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0049 (53') #Lanean kontsideratutako gonbinaketak dira uda/goi-maila, uda/behe-maila, negua/goi-maila eta negua/behe-maila.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0049 (53) Lanean kontsideratutako gonbinaketak, uda/goi-maila, uda/behe-maila, negua/goi-maila eta negua/behe-maila dira.

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0108 1984.eko udan ni ez nintzen Alkizan egon, eta Irailaren lehenengo astean azaldu nintzenean Ekainetik ez nintzen azaltzen eta Peruko seme batek hala galdetu zidan:

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Uda

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Udako eguraldiaren ezaugarriak ezagutu.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Udako eta neguko berezko objektuak ezberdindu.

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Udan inguruan gertatzen diren aldaketak ezagutu.

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 Udari dagokion hiztegia.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Udako irudiak deskribatu.

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Udako eta neguko jantzien artean konparaketak egin.

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 Kapitulu hau bururatuko dugu erranez, errauspen-erritoak arau orokor batzuk jarraitzen baditu ere, miaketetan zehar ikustatu den bezala, egiketaren xehetasunetan erabilitako ezberdintasun ugariek artzain talde ttipi batzuen nortasuna islada dezaketela, udako larreetan askatasun zerbait adierazten dutelarik.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0069 Aurtengo udakoa esango dut.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 Bilkurak hilabetero egin dira, udako etenaldia salbu: guztira hamar.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0014 Berbera gertatzen da, besteak beste, lana (bai lanera joateko, itzultzeko edo egiteko, erritmoa markatzeko erabili izan diren kantu eta doinuak), urtaro (urtaro aldaketak ospatzeko festak, besteak beste udaberri-ihauteriak, uda-San Juan, udazkena-San Martin, negua-eguberriak), uzta (lurra esnarazteko, eguraldi egokia lortu ahal izateko, eta bestelako ekintzak), gizarteko gertaera ezberdin, e.a.-ekin lotua dagoen musikarekin.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Prestatu, ostera, uda baino lehen prestatu behar da, orduantxe egoten da onenean.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0119 Udan foka-larruz edo karibu-larruz egindako dendak zituzten bizileku.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0009 Hilero landareek ur asko behar dute eta udan gehiago.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0015 Koldo Ameztoiren ekimen txalogarriak eta udako pastoralaren zuhaitzak ez digu idortutako basoa, basamortua ezkutatu behar.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 Ikasketa hauek jarri zuten ingelesaren arrastoan hasi zituenean, eta 1993ko udan jo zuen Nevadara, Estatu Batuetara, lehenengoz.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 Estatu Batuetako euskaldunak ezagutu zituen bertan, eta 1994ko udan bertara itzuliz gero hango euskaldunen gainean idatzi du Elustondok, Euskaldunon Egunkarian eta ARGIAn hauen berri eman baitu.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0009 Udako solstizioa (urteko egunik luzeena eta gaurik laburrena) ospatzen da.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0139 Garbi dago naturako zikloekin oso lotuta daudela; solstizioetako (udako eta neguko solstizioetako) festak, esaterako.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 (...) gurasoekin, familian pasako dute udaberri eta uda gehiena.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Eguraldi nahasia eta gorabera haundikoak egin omen zituen uda hartan Wuhun, eta horrez gainera, gaitz batek jo zuen Vicente:

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0073 Beraz, gai honi buruzko ohizko ikuspegiaren haritik, lehorte hau neurri batean konpontzeko norbaiti gure kaleei filosofoen izenak ipintzea bururatu zaio eta proposamen hori egin da Euskal Herriko Unibertsitateko Udako Ikastaroetan, egiazko euskal pentsamendua sustatu ordez.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0173 Udan meza ematen baitzuen Radio Côte Basque irratiak, parabolan aipatu ardi errebelatua gogoan, apez ainitz frantsesera lerratzen zen: kantuak euskaraz, (C'est beau les chants Basques! zioten turistek), gaineratikoak frantsesez.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 Urteko batzarrean artzainen batek olan uda guztian bere txandak ez dituela beteko, baina bere azienda bulltan larratzea nahi duela adierazten badu, ardiak zaindu eta jezteagatik bere kideak ordaindu egin behar izaten ditu.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 Udan emakumeak behin bakarrik gonbidatzen dira txabolara.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Eskarmentua duten ardi zaharrek oso ongi dakite bidea non amaitzen den, eta uda hotza edo euritsua denean, kontu handiz zaindu behar dira ibarrera jaisteko joera handia berez dutelako.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Berebat, udako suen gainetik salto egitea edo haien jiran ibiltzea babes ona omen da uztaroan bizkarreko minik ez izateko; eta Alemanian sorgin-kolpeak deitzen diete gaitz horiei, hau da, sorginkeriaren alorreko jotzen dira.

515. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00319 Zuzenbide eta Filosofia eta Letretako karrerak egin zituen Bartzelonan. Udako oporraldiak Aranen ematen zituen, Lès herrian.

516. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 Ospe handitan estrenatu ere da hemen iragan uda aitzinttoan euskal pilotaz ikusgarri bat.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0052 Udako batezbesteko tenperatura zero azpikoa zen.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0091 Beraz, negu zein udan eskubidea zutelako nahi beste mea ateratzeko eskubidearen alde atera ziren, ohizko tradizioa hori zela eta.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0107 1979. urteko udan espedizio batek oinatz handiak aurkitu zituen.

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0041 Gantz hura biziki estimatzen zuten bertakoek eta, urtero, udaren erdialdean; indiarrak makila handiz horniturik kobetara sartu eta milaka oilanda hiltzen zituzten.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 A! nola gustatzen zaidan udan igeri egitea!

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0231 Estatistikek diotenez, askoz euri gehiago egiten du udazkenean udan baino.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 Ia garai berean, jendaurreko heziketa kanpaina bati ekin zioten Beat the Peak lemapean (eskari gailurra zapaldu); helburua zelarik, ur erabilera gutxitzea, udako arratsalde eguzkitsuenetan; horniketa mozteko abagadunerik handiena zenean alegia.

524. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00017 Perueneko soroa goiko aldetik. Erdi parean bazan agortzen etzan iturria, uda eta negu. Andik gora arbosto eta sasia Larraundiko terrenorarte.

525. 1991> lapurtera-nafarrera poesia l. anselmi 0027 Egarri naiz taigabean
bai neguan, bai udan.

526. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 1983.eko udaren azken egunetan.

527. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Uda errepikakorrak

528. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Uda iristen denean badakit urte betez ikusi ez ditudan aurpegiak ikusiko ditudala, nola aldatu haizen, zaharrago hago, motel; hi, berriz, beti bezain gaztea, alua...

529. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Hala uste nuen nik ere, baina azken aldi honetan Sanferminak eta orokorrean uda behin eta berriro errepikatzen den antzezlan bat dela bururatu zait, taulen gainean urte asko daramatzan obra bat, eta beti aktore eta pertsonaia berberak aurkezten dituena.

530. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Profesional on batek badaki errepikapenari xarma aurkitzen, eta gainera Iruñea bezalako hiri probintziano batek ez du aukera gehiegi eskaintzen udan.

531. 1991> sailkatu gabeak egunkariak u. apalategi 00003 Orain dela uda batzuk, lagun batekin batera oihanean galdutako kanpamentu ekologista batean izan ginen.

532. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Uda ttipi hau San Martin sasoin hortaraino luzatzen balin bada, gazien gañekoa da.

533. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 NEGUAN irakurtzeko denbora gutxi izaki, uda atarian hasten gara lagunarten liburuak trukatzen eta aholkatzen.

534. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Nik Amor y guerra eta Un final para Nora gomendatzeko aukera daukat aurten, iazko udan Bihotz bi eta Azkenaz beste-rekin egin nuen bezala.

535. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Udan egin behar zen obrak hasi dira egiten Amara Berri eskolaren ondo-ondoan.

536. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Mikel Lasak Madriden jarraitzen du udan Realera etortzeko aukera bi aldiz aztertu ondoren, Fabio Capelloren zalantzak zirela medio.

537. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 G: Gainera jokatzen baduzu seigarren partidua da, eta udan zehar hona etortzeko izan diren aukerak bertan behera geratuko al lirateke behin betiko?

538. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 E: Ez, eta gainera Realera edo beste talde batera joateko zera hori, udan gauzatu behar da.

539. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Kezka horri eutsiz, hain zuzen ere, Udako Euskal Unibertsitateak (UEU), 24 urte betetzen duen honetan, gai hau sakonki aztertuko duen kongresua antolatu du apirilaren 29an Donostian, eta jadanik 120 aditu dira parte hartzea konfirmatu dutenak.

540. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEAREN V. IHARDUNALDIAK

541. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Arteagak Iruñeko Udalaren eskutik aste honetan zehar antolaturiko Udako Euskal Unibertsitatearen V. Ihardunaldietan parte hartu zuen Pirinioetako goi mendiko ekosistemaz hitzegiteko.

542. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Guztira 117 zuzenketa-proposamen eta aportazio aurkeztu dira Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) datorren larunbatean burutuko duen bere lehenengo Kongresuari begira.

543. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) Donostian antolaturiko I. Kongresuan bildutako partehartzaileek euskara eta unibertsitatea uztartzearen bidean Euskal Unibertsitatearen aldeko patronatu bat bultzatzea erabaki zuten joan den larunbatean.

544. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0067 Presioa ez ezik, stressa ere bai; udan hainbat erromeritan jo ondoren, atsedenik hartu gabe hasi baikinen disko berriko gaiak eta doinuak prestatzen.

545. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0067 Eta udako erromeriak iristerako ikusi genuen jendeak ikasiak zituela kantuak.

546. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0067 Udan bertan hasi ziren batzuk disko berri eske.

547. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Joan den udan idatziriko zutabearen titularrean Azkena delako hori galderako puntuaz hornitu nuen.

548. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Bada gehiago: bai Frantzian, bai munduan zehar joan den udatik garatu ziren protestak nolabait kondutan hartu dituela erran du.

549. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA

550. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Udako iluntzeetan, kalean zaudenean, bazterrak astidu eta jendea atzetik...

551. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 UDAKO GAUETARAKO BI SAIO BERRI IZANGO DIRA ETB1-EAN: HAU DA MARKA ETA AIRE AIRE

552. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Hala ere, nortasun, gai eta izaera ezberdinetako saioak izan arren, Euskal herriko jende arrunta izango da udako gauetako protagonista, eta horretan Hau da marka eta Aire aire saioek bat egiten dute, izarrek eta jende famatuak ez baitute lekurik izango.

553. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Zuzen-zuzenean, udako giro eta eguraldia aprobetxatu, telebistako plato beroak alde batera utzi eta euskal biztanleen artean nahastu dira telebistako bi aurkezle ezagunak.

554. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Uda bete-betean ziren.

555. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 EHUko Udako Ikastaroak: Teknologia berrien erabilera eremu urriko hizkuntzak biziberritzeko

556. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Euskal Herrian izan dugu egun hauetan, EHUko udako ikastaroetako mintegi batean parte hartzen, teknologia berrien erabilera eremu urriko hizkuntzak biziberritzeko.

557. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0001 Ehiza xeheko talde honen barruko espezieak hauexek dira: Antzara hankagorrizta (Anser anser), Ahate txistularia (Anas penelope), Ipar-ahatea (Anas strepera), Zertzeta arrunta (Anas crecca), Basahatea (Anas platyrhychos), Ahate buztanluzea (Anas acuta), Uda zertzeta (Anas querquedula), Ahate mokozabala (Anas clypeata), Murgilari arrunta (Aythya ferina), Murgilari mottoduna (Aythya fuligula), Eper gorria (Alectoris rufa), Galeperra (Coturnix coturnix), Faisan arrunta (Phasianus colchicus), Kopetazuri arrunta (Fulica atra), Hegabera (Vanellus vanellus), Istingor txikia (Lymnocryptes minimus), Istingor arrunta (Gallinago gallinago), Oilagorra (Scolopax rusticola), Haitz-usoa (Columba limia), Txoloma (Columba oenas), Pagausoa (Columba palumbus), Usapala (Stretopelia turtur), Durdula (Turdus pilaris), Birigarro arrunta (Turdus philomelos), Birigarro txikia (Turdus iliacus), Garraztarroa (Turdus viscivorus), Araba zozo beltza (Sturnus unicolor), Araba zozo pikarta (Sturnus vulgaris), Mika (Pica pica), Bele txikia (Corvus monedula), Bele txanoduna (Corvus corone), Azeria (Vulpes vulpes), Erbi iberiarra (Lepus capensis), eta Untxia (Oryctolagus cuniculus).

558. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Frontoira jende ugari hurbildu zen ostegun gauean egunean zehar jasan genuen beroa ahaztu nahiean, eta udako gau giro apartak animaturik.

559. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Urtero bezala, Sanferminak bukatu ondoren Iruñeko Larraona Ikastetxean hasten dira Udako Euskal Unibertsitateko klaseak.

560. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Seirehun lagun inguru biltzen dira aurten atzo Iruñean hasi zen Udako Euskal Unibertsitatean

561. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Atzo Larraona Ikastetxean eman zioten hasiera aurtengo Udako Euskal Unibertsitateari, aurreko urteetan baino jende gehiago bildu delarik.

562. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Ikasturtean zehar ikastera dedikaten nintzen, baina udako hiru hilabeteak opor egiten nituen.

563. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Baina nik ez nekien Euskadi Euzkadi edo alderantziz zela aitak ezusteko moduz irakatsi zidan arte; gaumahaian antzinako pezeta bat aurkitu nuen behin, uda pasatzeko alokatzen genuen gelan hain zuzen ere, eta aitak pezeta Euzkadi zela misteriotsuki informatu zidan.

564. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Usario zaharrean, apirila da negu eta uda bitarteko muga.

565. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Hilan ehorzketa
Apirila da hilik krudelena,
Lur hileko lilak hazten,
Oroimena eta desira nahasten,
Zain iharrak euriz hezatzen.
Neguak bero mantendu gintuen,
Lurra elur ahanzkorrez estaliz
Bizitz apurra ñiñiku galduak jaten.
Udak ustekabean harrapatu gintuen,
Euri zapar baten ailegeran, eta
Gero eguzkiaren argian segi genion.
(...)

566. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Nere iduria da, denboraren euskal neurkera zahar honetan, apirila dela neguazken eta udalehen bitartean gelditzen zen hila, eta horregatik, usarioz izan duen sinbologia sagratua, heriotzaren eta bizitzaren arteko muga, erdi hilik lozorroan pasatako negu beltzetik udako bizipoz berrirako zubia.

567. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Hasieran esan bezala, apirila, usario zaharrean, negu eta uda bitarteko muga deneko beste adierazgarri, R.M. Azkuek Behe Nafarroan bildutako sineste honetan ere aurki daiteke:

568. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Negua arrarena, uda, emearena.

569. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Sinbologia honen hariari segiz, negu beltzaren izakera gizonari, arrari, hobeki datorkio; uda zurikoa berriz, emakumeari, emeari.

570. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Beraz, martxoan bukatuko den negu beltz bizkor hazijartzailea, gizonak sinbolizatuko luke; eta apirilean hasten den uda gozo frutuemailea, berriz, emakumeak.

571. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Horrela uda baino lehenago xake txapelketa, futbol torneoak edota Oinez 91 izeneko emakumezkoen txirrindulari taldea antolatu dira.

572. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0014 Hondartzara sartzen garenean, udak duen mikro-ondas erraldoi eta kiskalgarrian, oso lagungarria gertatuko zaio aker asegabeari, 15etik 40ra bitarteko gizonezkoari alegia, miopia zerbait edukitzea bistan.

573. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0014 Mila modu daude ezbeharrean zoriontsu izateko, udak denak erakusten dizkigu bere gordintasunean.

574. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Pirinioetako gainerako gamuzak ez bezala, Larrakoak udan ez dira aziendak okupatzen dituen bortuetatik gora igotzen.

575. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Eremu horrek, babestua ez egoteaz gain, udan aziendaren presio itzela pairatzen du.

576. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Uda aldera zabalduko da Antigua auzoan, Ondarreta hondartzaren ondoan eraikitzen ari den beste komisaldegia.

577. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Aurtengo udan 520.761 bisitari izan dira hondartza getxotarretan

578. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Uda honetan La Arena, Areeta, Ereaga, Aizkorri, Salvaje, Arrietarra, Plentzia, Gorliz, Bakio, San Antonio, Laga, Laida, Karraspio, Isuntza eta Arrigorriko hondartzen area tratatu da era berezi batean.

579. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Urtean bi besta haundi antolatzen ditu, maiatzeko bazkaria eta udan Herrian egiten duen Pariseko euskaldunen eguna ahantzi gabe ere bertze besta batzu, nola otsailean egin besta eta dantzaldia, Jean Bouin kirol zelaieko sala batzuetan.

580. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Ainhoa, Arrantzako amaren ingurubegi xoragarria Urdazubi bere ur eta zubi aipatuak, Axularen sor leku maitea: Zugarramundi sorginen aberri fama beldurgarriarekin eta Sara eremu zabaleko herria, arrotzez osoki maitatua, udan ibiltoki hautatua.

581. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Artzaintza inor guttik nahi zuen ofizioa zen eta da Ameriketan: neguko gau hotzak eta udako egun sargoriak milaka buruz osatutako artaldeak zaintzen igaro behar zituzten, bakardade osoan.

582. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Uda honetan Leitza, Areso eta Lekunberrira Saharako ume talde bat, 34 ume eta 2 begirale etortzekoa zen.

583. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Igantzin Luis Mari Zelaieta eta Miguel Angel Etxarte hasi ziren Irisarriko Argata baserrian entrenatzen. Nik hori aditu, probatu eta gustatu zitzaidan. Hamasei urte nituen orduan. Hiruek entrenatzen hasi eta udan Nafarroako txapelketan atera ginen eta nik irabazi nuen txapela dio Eduardok.

584. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Udako erakustaldiekin eta Euskal Herriko txapelketa prestatzen lortutako gorputzaldia probextu nahi dut errekor berria egiteko.

585. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Udako erakustaldiak eginez eta Euskal Herriko herrialde arteko txapelketa prestatzen egindako lana eta lortutako gorputzaldia aprobetxatu nahi du orain Eugik, azaroaren 28an eginen den errekorren jaialdian marka berri bat eskuratzeko.

586. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Txapelketak prestatzeko astean hiru lau aldiz entrenatzen du etxe ondoan prestatua duten polean eta udan, astean behin edo bitan, kasik astebururoko erakustaldietaz gain.

587. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0008 Udan irakasle lanetan Saharako basamortuan izan da Alberto Elkorobarrutia.

588. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0010 Benasquen, Goi mendiko eskolan kurtso intentsibo bat egin genuen lehenengo udan eta baita neguan ere.

589. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Neguan Parisen bizi balin bada, uda guziz hemen gaindi dugu Colette Trebuchet uztariztar artista hau.

590. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Udako Olinpi-Joko berrietan, aurtengoak 26-garrenak dira, lau urtetarik egiten baitira.

591. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 Talde bergararrak hainbat emanaldi egin ditu aurtengo udan plazarik plaza Euskal Herrian zehar.

592. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0012 Jaietan eta udan, jendea kanpora irtetzen denean, oso nekeza da hori kontrolatzea.

593. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Zazpi hitzaldi izanen dira, otsailetik hazarorat, udan pausaldiño batekin, eta lehena hilabete hunen 28-an, ortzirale arratsarekin, Migel Angulo mendigoizalearen inguruan.

594. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 - Donostiako Aste Nagusiak ukan du aurten ere aipaldi eta arrakasta haundi: orotan musika eta alaitasun, hiri guzia alegrantzian eta mundu bat denetan, sekulan baino gehiago naski, erran ditake zinez besta egunak direla egun horiek udaren min-minean eta aurtengoak ere ez dituztela zenbaitek ahantziko.

595. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Giro polita ematen dio plazari, udako gauetan oso gustora egoten da.

596. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00027 Urte sasoi guztietako arazoa da, izatez, janariaren arazoa, udaberria edo uda, udazkena edo negua izan.

597. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Uda allatziaki batio, normala da aitzia subua arrazten diela ozin bazterretan.

598. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Udalerritik kanpo udan joaterik ez daben gaztetxoentzat Hirikoloniak sustatuko dira, 600 mila pzta eskatu dira. Eskola laguntza beste egitasmo baterara, 200 mila eskatu dira.

599. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Erreserba arduradunek informazio fasean dihardabe gaur egun, estatutuen osaketa udan zehar burutzeko asmotan.

600. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Osasuntsu eta ederrak geunden baratzeko landareen bizitzaz, eta mahatsetik eginiko ardoak bixitzen zituen gure gau alaiak udako berotan.

601. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 Uda heldu zenean bakoitza bere roilora joan zen, baina harremanetan jarraitu ginen.

602. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0001 Bestarik besta, arnoaz eta eguzki izpiez betetzen dugu burua udan.

603. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Meza-liburuan argi mintza zaigu Elizama Urriarren 5erako: Udako oporraldia eta uztabiltzea bukatu ondoren, eta urteroko langintzari hasiera ematerakoan, kristau elkarteak Eskari eta esker onezko otoitz-egunak ospatzen ditu.

604. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0023 MARTA, UDA HAREN OSTEAN

605. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0023 Marta, uda haren ostean liburua oso polita iruditu zait.

606. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Bata bestearen atzetik etorri ziren uda beroek, lehorteak, euri azidoak, uren kutsadurak, goseak eta ozono-geruzaren mehetzeak egiaztatu egiten zituzten, zirudienez, aurrikuspenik larrienak eta garbi azaltzen zituzten biztanleria handiegiaren arriskuak.

607. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0006 Uda honetan jende mugimendu haundia sumatuko da

608. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0006 Izan ere, seguru nago, honengatik uda honetan jende mugimendu haundia sumatuko dela Elizondon.

609. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 Uda eta osasuna

610. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 Uda iritsi zaigu eta honekin batera oporrak.

611. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0025 Uda osoan IKAk antolatuak, lau orduko ikastaroak Lesaka, Etxalar, Arantza, Doneztebe eta Leitzan. Maila guztiak.

611 emaitza

Datu-estatistikoak: