XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Laister Españi'ko uri nagusian egingo da Euskaldun alkatearen batzar aundi bat emendik ere juango da ala erabaki dulako Udal batzarrak.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Alegia, orain 50 urte Donostia'ko Udal-batzarrak Euskal Teatroaren Eskola sortu bezela, gaur indar berri bat eman dezaiola; aurtendik asita laguntza aundiagoa eskeñiaz.

3. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 2. Udalari honi buruzko ekintzak iradoki edo eskatzen dizkioten eskaera guztiak Udal Batzarre Osoari aurkeztuko zaizkio egiten den hurrengo sesioan, interesatuari horren eta, kasua balitz, hartuko den ebazpenaren berri emango zaiolarik.

4. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. bujanda 0001 Obretarako lizentziarik ez die eman udalbatzar, baina ekimena burutu dute.

5. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Udal Batzarrak, 1990eko irailaren 27an egin zuen aparteko bilkuran besteak beste, honako akordio hau hartu zuen: 1.- Toki eta Foru Administrazioko eta Estatu mailan eta Euskal Autonomi Elkarte mailan ordezkariek egindako proposamenaren arabera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean (102. atala) ordezkaritza Organu eta Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen lan-baldintza eta partaidetza zehazteari buruzko maiatzaren 12ko 9/1987 Legean (30etik 38ra arteko atalak);

6. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Leintz Gatzagako Udal honetako Udal Batzarrak, 1990.eko abuztuaren 2an egindako bilkuran, X. EFALEBAE delako testuan jasotako akordioei Udal honetako Langileen Arautegi erabiltzeko indarra ematea erabaki zuen.

7. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Hurrengo udal-batzarrean onartuko dira aldaketa hauek dirudienez.

8. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Kasu hauetan ohi den bezala, HBko bi zinegotziek eta Irurako HBko bultzataldeak ikurriñaz tratatzeko udalbatzarre berezia eskatu zioten PNVko alkateari.

9. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko Erabaki hau hartu du: Abanto eta Zierbena Udalbatzarrak, bertako Guztizko Egitamua bere udalmugartea erabat antolatzeko erazko bide gisa hautatzean datzan egindako aukerari aldezko erizpena ematea.

10. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, bere laburpena hemen ondorenean ematen denaren erabakia hartu du:
1. Ermuko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamuaren behin-betiko onarpena geldiaraztea, bere agiripaperaz honako zuzenketa hauek jaso behar direlarik:
1.1. Araututako hirigintzarako gai den lurraren bataz besteko baliapidearen zenbatzeketari eta erabilketari buruzko zehaztapenak aldatu egin beharko dira, lurraren sailkapen-maila horretako lur-eremuaren barruan egon daitezen guztizko sistematara bideratutako lurrak Udalbatzarrak erosteko sistema hori erabili ahal izan dezan, eta hirilurretan eta hiritartzeko gai ez diren lurretan hori bera ezin erabili daitekela.

11. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Baimen honek egitasmoa egiteratu aurretik udal-baimena eskuratu beharra ez du kentzen, ez eta ere dagokion udalbatzarraren erabakiari buruzko aurreritzirik ematen, baimen horren baldintzetan zera jaso behar delarik: egiteko eraikintza 10.000 m. 2-ko funts hori eraikintzari loturik dagoela eta Lur-Legearen 95. atalean ohartemandako ondorioetarako, hirigintzarekiko, zatiezinezkoa dela eta baldintza hori adieraziz Donostiako Jabego-Erroldean erasota utzi beharko dela.

12. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko erabakia hau hartu du:
Lurraren Jaurpide eta Hiri-Antolaketari buruzko Legea egiteratzeko eta erabiltzeko, Antolaketa-Araudiko 91. Ataleko b) idazatian zehaztuta dagoen Osatzebidezko Udal-Araupidetza onartuz Arrazua-Ubarrundiako Udalbatzarrak egindako aukerari aldezko erizpena ematea, bere udal-mugarte osoaren antolaketarako bide egokitzat jotzen delako.

13. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko erabaki hau hartu du:
Lurraren Jaurpide eta Hiri-Antolaketari buruzko Legea egiteratzeko eta erabiltzeko, Antolaketa-Araudiko 91. Ataleko a) idazatian zehaztuta dagoen Osatzebidezko Udal-Araupidetza onartuz Bernedoko Udalbatzarrak egindako aukerari aldezko erizpena ematea, bere udal- mugarte osoaren antolaketarako bide egokitzat jotzen delako.

14. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 - E.: Nola izan da horien erantzuna? - J.H.: Udal-batzarrak ez dira noiznahi biltzen, batzuk hilabetero, beste asko bakanago.

15. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Herri askotan EAKko udal batzarreak sortzen ari dira.

16. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00019 Hurrengo urtean berriro Iturralde Suit izan zen lehiaketa udalbatzarraren aurrean proposatu zuena, eta otsailaren 24ean aho batez onartu zen ideia. Jaien Batzordeak apirilaren 10ean eman zuen aditzera deialdia, aurreko urtekoa baino zabalagoa gaien kopuruaz ari garelarik. Euskarazkorik bi bakarrik atera ziren, hala ere. Bat Nafarroako historian edo pertsonaiaren batengan oinarritutako lana, olerkia zein prosa, eta bestea Ameriketako emigrazioak eskaintzen dituen miserien aldean Euskal Herriko baserrien onurak kantatzeko poesia bukolikoa.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 alkate. iz. 1. Udal bateko burua, udal-batzarraren lehendakaria.

18. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0025 Urte artan bertan Gasteiz-ko udal-batzarraren erabakiz aren ezurak jaioterrira ekartzen dituzte eta kale baten izena ematen zaio.

19. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Udal fasean, Aurrerapena tramitatu ondoren, 1997ko uztailaren 29ko Udal Batzarrak dokumentua hasieraz onartzea erabaki zuen, eta jendaurrean erakutsitako epean alegazio bat aurkeztu zen.

20. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Beharrezko informeak egin ondoren, Udal Batzarrak erabaki zuen, 1997ko irailaren 30ean, behin-behinekoz onartzea tramitatutako aldaketa, ez onartzea aurkeztutako alegazioa eta, era berean, espedientea Gipuzkoako Foru Aldundira bidaltzea behin betiko onartzeko.

21. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Udal Batzarra azaroaren 17an burutu zen eta onartua geratu zen HB, PNV eta EAren aldeko botoekin.

22. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 1996ko urriaren 31an eginiko bilkuran Legorretako Udal Batzarrak, legezko gehiengo-absolutuaz, hurrengo zerga, tasa eta prezio publikoak arautzen dituzten Ordenantzen aldaketa erabaki zuen, 1997ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko delarik:

23. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403
a) Dokumentuak ikusgai daude: Udal honetako Idazkaritzan.
b) Aztertzeko eta kasua balitz, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita, bulego orduetan.
c) Erreklamatzeko legitimatuta daude: Uztailaren bosteko 11/1989 Foru Arauaren 17. artikuluak aipatzen dituenak.
d) Aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Errejistro Nagusia.
e) Erreklamazioa jasotzen duen Organoa: Udal Batzarra.

24. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Hala, Udal Batzarrak, 1993ko azaroaren 25eko bileran, aldeko botoak zazpi eta kontrakoak lau zirela, eta Iker-Taldek egindako txostena bere eginez, Itziar Debatik Bereizteko Batzordeak aurkeztutako Azterketa Osagarria ezetsi zuen.

25. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Udal fasean, Aurrerapena tramitatu ondoren, Udal Batzarreak 1995eko urtarrilaren 26an egindako bileran erabaki zuen hasierako onarpena ematea Planari zehaztapen batzuk eginez iharduteko sistemari eta egiteko epeari buruz.

26. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Espedientea jendaurrean erakutsita egon zen denboran bi alegazio idatzi aurkeztu zirenez, txosten egokiak egin ondoren, Udal Batzarreak 1995eko apirilaren 27an egindako bileran erabaki zuen ezestea aurkeztutako alegazio horiek eta behin-betiko onarpena ematea dokumentuari Etapa Planari, Xehetasun Azterketari eta udalak bide eta plazaren hiritartzea finantzatzeari buruzko aldaketak eginez.

27. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8684 Izangaiek fase bietan lortutako kalifikazio altuenaren arabera Udal Batzarre Osoari egingo dio izendapen proposamena Epaimahaiak.

28. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8684 Esan agiriak aurkeztu ondoren Udal Batzarre Osoak proposaturiko izangaia izendatuko du eta bere postuaren jabetza hartu beharko du izendapenaren jakinerazpena jasotzen duenetik hogeitamar lanegunetako epean, adieraziz aipatu kargu hartzeak behin behineko edo praktiketako izaera izango duela sei hilabetetako epea iragan bitartean.

29. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 Enplegu dinamizatzaile bat kontratatzeko deialdiaren oinarriak, Udal Batzarreak 1991ko abenduaren 23an onartuak.

30. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 f) Lanpostuaren arian Udal Batzarreak erabakitzen dituen guztiak.

31. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 Bergarako udalerrian drogamenpekotasunen prebentziorako erdi mailako teknikari plaza bat betetzeko lehiaketa-oposizioaren deialdia arautu behar duten oinarriak, Udal Batzarreak 1991ko abenduaren 23an onartuak.

32. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 Errenta eta Exakzio teknikari plaza betetzeko deialdia arautu behar duten oinarriak, Udal Batzarreak 1991ko abenduaren 23an onartuak.

33. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Etxarri-Aranazeko Udal batzarra gaueko bederatzi t'erdietan hasi zen, bertan 11 zinegotzirekin.

34. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Gai berberari lotuta, Donostiako HBko zinegotziek, EAJ, PP eta PSOEko zinegotziek udalbatzarrean hartutako jarrera salatu zuten, preso dauden donostiarren senitartekoak hitzegitera zihoazela batzar gelatik joan egin bait ziren.

35. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0018 Joan den ostiralean ospatu zen Udal Batzarrean Senideak elkarteak Txuri zarauztar presoak jasandako jipoiak salatuz aurkezturiko mozioa aztertu zen, HBk bakarrik eman ziolarik onespena.

36. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0018 Ostiraleko Udal Batzarrean beste puntu batzuk ere aztertu ziren, aipagarriena Udaletxeak Kabledis enpresaren 2.5 miloi pezetatako balioan akzio erosketa aurrera eramatea izan zelarik, erosketa hau, Udaletxea Kabledis-eko akzionista izanik, Iberkonta enpresak Kabledis utzi izanaren ondorio delarik.

37. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Herriko kontseiluaren udal batzarrean xuritu da lan horien hartzeko auzia, edo atxudikazioa.

37 emaitza

Datu-estatistikoak: