XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Gure kasuan, erreferentzi mundua zehaztu daiteke ondoko era honetan:
- Eremua. Zentsuak, erreferentziako datan Euskal Herriko Komunitate Autonomoko udalerrietan zeuden etxebizitza guztiak hartzen ditu.
- Geografi eremua. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako udalen multzoak osatzen du.
- Erreferentzi data. Normalean, Etxebizitza-Zentsuak, zeron bukatzen diren urteetan eta Abenduaren 31ko 24 orduen erreferentziarekin egin izan dira; alabaina, oraingo honetan hautsi egin da tradizio honekin eta O.N.U.k emandako aholkuei jarraiki, 1981eko Martxoaren leko 0 orduak hartu dira erreferentzia gisa.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Akordio Teknikoak estipulatzen zuen bezala, Foru-Diputazioek kodetu eta grabatu zituzten beren Lurraldeetako udalerriei zegozkien galdeketa-orriak, Bilbaon eta Baracaldon izan ezik, hauetan beren Udal propioek egin zituzten eta.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Zerbitzuok, Aurkitegiaren erabilera errazagoa izan dadin, erizpide hauen arabera ordenatu dira: a) Lehenengo eta behin banaketa geografiko bat dago, zentruak sailkatuta daudelarik Lurralde Historiko, eskualde geografiko eta udalerria kokatzen diren arabera.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Eskualde bakoitzaren zentruen deskribapena kokaturik dauden udalerriaren arabera egiten da.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Horrela, udalerri bakoitzaren barruan, zerbitzuak zentru-moetaren arabera antolatzen dira (heziketa-, lan-, egoitza-, asti libreko zentruak, etab.).

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Antolaketa-erizpide hauek kontutan harturik, argibidearen bilakera udalerriaren perspektibatik eratzen da, beraiei buruzko zerrendak alfabetoaren arabera ipiniz.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0008 Horra hor, ba zergatik sartu diren udalerri batzuk beste eskualde geografiko batzuetan, oinarrizko nukleoa beste Lurralde Historiko batekoa izanik.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0009 1. Aurkitegian erabiltzen diren udalerrien eta eskualdeen izenak dira alde batetik eta udalerriei dagokienez, 83-XII-31.ean erabagi ziren izen ofizialak, eta bestetik eta eskualdeei dagokienez, Eusko Komunitate Autonomorako Osasun Mapan erabagitakoak.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 Toki-Administrazioko Zuzendaritzaren 1988.eko Urtarrilaren 13ko ERABAKIA, Echevarria Udalerriaren izena aurrerantzean Etxebarria izan dadineko baimena emanez.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 Toki-Administraziorako Sailordetzaren 1988.eko Urtarrilaren 26ko ERABAKIA, Autonomia Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitara emanez.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 BOSTGARREN IDAZPURUA UDALERRIAREN MAILARA ELTZEN EZ DIRAN LURRALDE-EREMUEN ERAKUNDEEI BURUZKOA.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 34. Atala Sakabanatuta dagozan herriguneen erdirakotzebako arduralaritza lortzeko, Udalerriak baino lurralde-eremu txikiagoak diran erakundeak eratu leitekez, euron betiko izenpean edo, halan balitz, Bigarren mailako Leku-Erakundeak izena erabiliaz.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 35. Atala Udalerri baten barruan ezaugarri baten barruan ezaugarri bereziak daukezan aurreko atalean aitatu doguzan sakabanatutako hiriguneek, Udalerri-mailara heltzen ez diran lurralde-eremuen Erakunde lez eratu leitekez: a) Eurek osotzen daben Udalerria ezeztatu daitenean.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Hauteskundeen eraginez, udalherriak hiru taldetan banatu ohi dira: 15.000 bizilagunetatik beherakoak edo gorakoak eta 160.000-tik gorako udalherri edo hiriak.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 15.000 bizilagunetatik gorako udalherrietan distrito naturalak (hauzuneak) egingo dira, distrito bakoitzean udal ordezkariak (kontseilariak), sistema proportzional batez, bertako lagunen artean hauta ditzaten.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 100.000 baino bizilagun gehiagoko udalherri eta hirietan, eta Bilbon bereziki, federazio gisara moldatu beharko da,(...).

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 S. Prudentzio elizaren barrualdea
ARMENTIA (Gasteiz Udalerria) (Ar.).

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 S. Prudentzio. Arkupea(eskulturak)
ARMENTIA (Gasteiz udalerria) (Ar.).

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Ondorioz, mundu genetikoko herrialde desberdinen (kromosomen) ikuspegi orokorra daukagu eta udalerrietako (genetako) anitz identifikatu ditugu, beroriek sorterazten dituzten ezaugarri bereziei esker.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Hala ere ordea, ilunpetan gabiltza udalerri gehienen aurkikuntzari dagokionean eta hainbeste ibili ere, zein herrialdetakoak diren ere ez jakiteraino (Mc Kusick, 1971).

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Gobernu dokumentazioa. Korregidoreak eta Udalerriaren eta Arielen Kontularitza Orokorrak Gipuzkoako udal ogasunen gainean izaten zuten funtzio fiskatzailearen ondorioz sorturiko espedienteez osaturik dago: Korregidorearen kontu-zentsura espedienteak, Kontularitza Orokorraren kontu-likidazio espedienteak, udal diruzainaren izendapen espedienteak.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Neguri, Algorta, Areeta eta Erromo; laurak Getxo Udalerriaren barne.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Udalerri mailako xehetasunari dagokionez, udalerrien zerrenda 1986ko erreferentziarekin dago emana, eta horregatik bategiteren batek erasandako udalerrien agregazio bat egin da; udalerri desanexionatuen kasuan, ordea, ezin desagregatu izan da informazioa, eta horregatik zeroan agertzen dira hauek.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 JAIOTZEN ESTATISTIKA Bizirik jaiotakoei eta erditzeei buruzko datuak jasotzen ditu estatistikak, baldin eta amaren bizilekua Euskadiko Komunitate Autonomoko udalerriren batekoa bada.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Atal honetan eskaintzen den informazioak, ugalkortasun orokorra, lerrunkako ugalkortasuna eta ezkontz ugalkortasuna aztertzeko bidea ematen du Euskadiko K. A., honen Lurralde Historiko, eskualde eta 100.000 biztanletik gorako udalerrietarako, hots, Barakaldo, Bilbao, Donostia-San Sebastian eta Vitoria-Gasteizerako.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 EZKONTZEN ESTATISTIKA Ezkontzen estatistika da konplexuena, hiru erreferentzia alternatibo bait dauzka egitate jakin bat sartzeko erizpide bezala: @- senarraren ezkontza-aurreko bizilekua: ezkontide gizonezkoei buruzko taulek, ezkondu aurretik E. K. A.ko udalerriren batean bizi ziren ezkontzagileei buruzko informazioa jasotzen dute.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0003 UDALERRIAK / Abadiño / Abaltzisketa / Abanto Zierbena / Aduna / Aizarnazabal / Albiztur / Alegia / Alegria-Dulantzi / Alkiza / Altzo / Amezketa / Amorebieta-Echano / Amoroto / Amurrio / Andoain / Anoeta / Antzuola / Aracaldo / Arama / Aramaio / Arantzazu / Arceniega / Arcentales / Areatza / Aretxabaleta / Armiñon / Arrankudiaga / Arrazua-Ubarrundia / Arrieta / Arrigorriaga.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 Lezo Donostia-ko epai-barrutiko udalerria da, hedadura 12`2 kilometro karratukoa eta goidura itsas-mailatik 18 metrokoa izaki hirigunean.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 1.978 urtean 96 enpresa kokatzen ziren udalerrian.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0029 Berdin gertatzen da jabe batek lurrak herritik kanpo alboko udalerrian dituenean.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Zumarraga Bergara-ko epai-barrutiko udalerria da, hedaduraz 12 kilometro karratukoa izaki.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Gerora, ordea, Zumarraga Segura udalerriari atxikia ikusiko da, gutxienez, 1.411 urte arte.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Arrasate Bergara-ko epai-barrutiko udalerria da, zabaldura fisikoa 30,7 kilometro karratukoa duelarik.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Udalerria-ren barnean, hiriguneaz gain, Gesalibar, Santageda, Udala, Uribarri eta Beneras.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 Lurraldeen ikuspegitik begiratuta, berriz, Komunitate Autonomoaren multzorako, Lurralde Historikoka, Eskualdeka eta Udalerrika taldekatuta aurkezten dira.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 2. Kapituluak unibersitate-aurreko ikastetxe, ikasle eta pertsonal irakaslearen datuak jasotzen ditu, udalerrika bilduta.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Bertan jasoko den informazioa garrantzi handienekoa da geure Udalerria osatzen dugun pertsonen ezaugarriak eta egoera ezagutzeko: seksua, eskolakuntza, lanak, ikasketak, lanbidea, eta abar....

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Behar bezala kreditaturiko Errolda-Agenteek banatuko dituzte galdaketa-orriak Udalerri honetako etxe guztietara, orria betetzeko moduaz argibideak emanez, bai eta orria bete ere egingo dute haiek berak, zuek horrela eskatzen badiezue.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Udaleko zinegotzi-kopurua udalerriko biztanle-kopuruaren araberakoa izaten da.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Plenoak deritzen batzarreak egiten dituzte alkateak eta zinegotziek, eta batzarre horietan udalerriaren gobernurako erabakiak hartu eta arauak ematen dituzte.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Badakizu... Euskal Herrian udalerri asko dagoela herri bat baino gehiagoz osatuta? Honelakoetan udal bat bakarra egoten da guztientzat, biztanle-kopuru handienekoan hain zuzen.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Adibidez, Araban 417 herri daude 53 udalerritan elkartuta.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 Esate baterako, Amurrioko udalerria hamaika herrik osatzen dute, eta Amurrion dago Udala.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0194 3. Azaldu zeure hitzez zer den herri-lan bat, eta zure udalerrikoren bat aipatu.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Udalerria, honako herriez dago eratua: Aginaga, Aldaba, Aldatz, Aritz, Atondo, Zia, Eriza (hiriburuarena egiten duena), Larunbe, Lete, Otxobi, Sarasa, Sarasate eta Zuasti.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Eta ipar-zonaldea, non, lurra, udalerriko gailur garaienak sortuz (Bizkai, 823 metro, Mendi, 705 metro, Trinitate, 1088 metro, San Markos 777 metro eta San Gregorio, 970 metro) gorabeheratzen hasten den.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Udalerriaren hegoaldeko klima-baldintzek mahatsondoaren laborea laguntzen dute, artoarena hain mesedetua ez den bitartean.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 30,64 kilometro karratuko luze-zabalera eta 454 metrotako garaiarekin, udalerria, Aizoaintz, Antsoain, Añezkar, Bailarrain, Berrioplano (hiriburua), Berriozar, Berriosuso, Elkarte, Larrrageta, Loza eta Oteiza herrixkek eratzen dute.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Hedaduraz 14,46 kilometro karratu eta garaieran 436 metrorekin, udalerria honako leku hauetaz integraturik dago: Arraiza (hiriburua), Ubani eta Zabaltza.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Udalerriko alderik baxu eta lauenek bere iparraldeari dagokion erdia bederen integratzen dute, bertako materiale tuparritsuek Iruñeko Arro hondoa eratuz.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Udalerri ttiki hau hiriburuaren iparrekialdean kokatua aurkitzen da, 1,03 kilometro karratuko hedadura eta 430 metrotako alditudearekin.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Udal-dermioaren hegoaldeak paisaje zabal eta laua erakusten du, bere lurzoru tuparritsuaz Iruñeko arroaren alde baxuak integratuz, Atarrabiaren iparraldea gorabeheratsuago eta garaiago azaltzen den bitartean, udalerria aurkitzen den Zokogunea edo arroaren gainetik agertzen den San Cristóbal mendiaren (abantxu 600 metro) hegoekialdeko muturrari egokituz.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Hiribildu honen aintzinakotasuna udalerrian aurkitu izan diren Neron-i eskainiriko hilarriak brontzez eginak kontutan harturik, erromatarren garaian koka dezakegu.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Ian: Durango udalerria eta beronen gainean Oizen bizkarra.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0087 Beti-beti sinetsi izan zuten Astigarragak bazuela bideragarritasun ekonomikoa, Astigarraga eraiki eta astigarragatar sentitu eta izateko gogoan bermatuz, eta horregatik pentsatzen zuten behin lehentasunezko helburua desanexioa lortuz gero, jadanik udalerri independente bezala eta aurrekontu propio batez zuzkituta, ekin ahal izango ziotela Astigarragak aspaldiko urtetatik arrastatu ohi zuen zerbitzu, ekipamendu, eta abarren gabezia konpontzeari.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0087 Eusko Alkartasunako kideek, SIADECOren ikerketa sozio-ekonomikoan, Astigarragaren antzeko aurrekontu-ezaugarriak zituzten udalerriekiko azterketa konparatiboetan eta astigarragatarrek udalaren banakuntzaren alde azaldu zuten postura argi eta garbian oinarrituz, lehendabizi banakuntza lortzea markatu zuten helburu bezala, geroko batean udalerriaren eraikuntzari ekiteko.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Ekimen handikoak dira eta gauza asko burutu dituzte Udalerrian.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171
ETXEBIZITZEN EROSKETA (%15 edo %17)
Kalea, zk. eta Solairua
Udalerria eta Probintzia
Erosketa
Urtea
Balioa
Inbertsioaren zenbatekoa


Etxebizitza mota
Eskualdaketa eguna
BALOREEN HARPIDETZA (%15 edo %17)
Inbertsioaren deskripzioa
Inbertsioaren Zenbatekoa
EDIFIZIO HISTORIKO-ARTISTIKOEN ZAHARBERRIKUNTZA
Inbertsioaren deskripzioa
Inbertsioaren zenbatekoa
KENKARIAK GUZTIRA / ALDEA
.

59. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Italiako Iparrean, Piamonte eskualdean jaio zan 1815`go Dagonillaren 16`an I Bechi auzunean, Castelnuovo di Asti udal-erririk 5 km bidera, industri ugariz ornitutako Turin uri aunditik.

60. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 27ko 1.154/1989 FORU DEKRETUA, zeinen bidez, zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren eta beraien emanketarako jartzen diren oinarrien arabera dirulaguntzak eskatzen dituzten, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzen den.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Elkarte hornidura, esparru publikoetarako zuzendutako zoluaren edo eraikinaren erosketako edo, hala denean, ondare publiko urbanizatu eta eraikiaren berregokitze lanen egiketako gastuei aurre emateko diru laguntzak eskatzen dituzten eta zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzea, helburu honekin Arabako Foru Aldundiaren Aurrekontu Orokorretan, 60.12.731 Partida, izendatutako 53.360.000 pezetatako fondoaren kontura, jarraiango oinarrietan jartzen den baldintzen eta prozeduraren arabera ELKARTEKO HORNIDURA EDO ESPARRU PUBLIKO BEZALA ERABILTZEKO ZOLUAREN EDO ERAIKINEN EROSKETARAKO ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 LEHENENGOA.@- Elkarteko hornidura edo esparru publikoetarako zuzendutako eraikinak eta lurrak erosteko dirulaguntzak emateko eskatu ahal izango dute, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udalek edo Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoek, Udalerrian, bai hirilurretan bai landalurretan kokatutako multzoen Birregokitze Bateratutako Eremu bezala aitorpen espedientea hasia den, zeintzu, bere izakera historiko edo kulturalaren balioagatik baita ondare urbanizatu eta eraikitakoaren degradazio baldintzagatik, bere babespenerako, kontserbaziorako edo hobekuntzarako zuzendutako Administrazioaren ekintza berezi bat behar duten, Eusko Jaurlaritzaren aipatutako 278/1983 Dekretuan agintzen denaren arabera.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 8.1. Foru Aldundiko Kultura Sailak, izenak emateko epea amaitu eta gero, Eskualdeko Fasea zeintzu udalerritan garatuko den, baita ere hura egiteko datarik egokienak, hauek maiatza eta ekainaren arteko hilabeteen barruan.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Udalerri baten lurraldeaz gaindiko higiezinen kasuan edo beren ezaugarri bereziengatik honako Foru Dekretuaren Eranskinean sartutako Arau Teknikoetan orokortasunez ezarritako prozeduraren arabera balioztatu ezin direnean, banakatu egingo da Balio Ponentzian balioztapenerako prozedura espezifikoa, aipatutako prozedura aplikatuko zaien higiezinak zehaztuz.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2. art. Kapitulu honetako atal bakoitzeko, proposatuko diren ordezkariak udalerriko ikastetxeren batean jadanik proposaturiko funtzioan diharduten personak izango dira.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Postuen banaketa Hont sistemari jarraituz egingo da, Hezkuntza Publikoan Bilboko Udalerriko hauteskunde mahaietako emaitzen arabera eta Irakaskuntza Kontzertatuan eta Ikastoletako Irakaskuntza Kontzertatuan Bilboko ikastetxeetako ordezkari sindikalen arabera.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 11. art. Udal Eskola Kontseilurako P.A.T./C.O.P.-en ordezkaria era bateratuan proposatua izango da Udalerriko P.A.T./C.O.P.-eko zuzendari guztiek sinatutako akordioaren bidez.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 Udal Eskola Kontseilurako Kontseilarien hautaketa egiteko hauteskundea barruti bakoitzean egingo da, gero udalerrian lortutako boto guztiak konputatuz.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 Udal Eskola Kontseilurako kontseilarien hautaketa egiteko hauteskundea barruti bakoitzean egingo da, geroztik Udalerrian lortutako boto guztiak konputatuz.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 31. art. Euskaltegien hauteskunde mugabarrua udalerria da eta bozketa 6. barrutian izango da.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 35. art. Hauteskunde zentsuak Hezkuntza Zerbitzuak eratuko ditu Udalerriko hezkuntza Zentruek, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Ordezkaritzak, Elkarteen Udal Erregistroak eta HABEk eskeinitako datu ofizialen arabera.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Jakinerazten du: (48930 Areeta) Mayor kalean 17-3gn. zkian. auzotutako Embalaplás, S.A. empresa Jesús María Bastero López, Sopelanako Udalerriko Larrondo auzoa z/g. kokatu nahi den termopliastikasko industria ekintza burutzeko Udal Baimena eskatzen duela.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eskaeraren mamia: planta botilatzailearen zabalkuntza eta lekuz aldatzea, Beasaindik (Gipuzkoa) Rioja Jatorri Izenak babesturiko Bastida udalerrira.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 NEKAZARITZA ETA ARRANTZU SAILA Nekazaritza eta Arrantzu Sailburu Jn.T. Gorenaren 1988ko otsailaren 23ko ERABAKIA, Arrainola, S.A. elkarteari Administral Baimena ematen duena, itsas-hazkuntzen ezartegi bat jartzeko eta hustiratzeko, jabari publikoaren itsaslurrezko eremu batean, 20.000 m2 zabalerakoa, eta laguntzaile gisa, araztaile flotagarri batez hornitua, Barrika udalerrian dagoen Oka ibaiko bokalean kokatua, Bizkaiko Itsas-Barrutian.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Ezartegia Oka ibaiko bokalean kokatuko da, Zubi Berri delakoaren eta Azua-Gaminiz errepidearen aldamenean, Bizkaiko Itsas-Barrutian, Barrika udalerrian dagoen jabari publikoaren 20.000 m2ko eremu batean.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontutan izanik egin diren txostenetatik eta azaldu diren agirietatik ateratzen denez Ikastetxe horrek irakaslegoari, irakaskuntzarako eta kirolerako instalakuntzei, pedagogi bideraketari eta osagarrizko gainerako zerbitzu dagokienez Batxilergoa emateko arauz ezarritako gutxienezko baldintzak betetzen dituela, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Ondoren aipatzen den Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa sailkatzea behin-betikoz, 1989-90 ikasturtetik aurrera, 320 ikaslerentzako lekua duten 8 unitate izango baititu: Lurralde Historikoa: Gipuzkoa / Udalerria: Donostia / Herria: Donostia / Izena: Axular Lizeoa/ Kode Zkia.: 20007370 / Egoitza: Aiete Ibilbidea, z/g./ Titularra: Arostegui S.A.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Kokalekua: Murueta udalerrian.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Erref.: L-2.001(3) jac.ia. Kokalekua: Bilboko udalerrian.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Erref.: L-4.396 jac.ia. Kokalekua: Lezamako udalerrian.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Erref.: L-2647(2). Kokalekua: Muskizko udalerrian.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Helburua: Bizkaiko Foru Aldundiak egindako eskariari erantzutea. Erref.: L-3531(3) jac. ia. Kokalekua: Orozkoko udalerrian.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Erref.: L-4.143(2) jac. ia. Kokalekua: Leioako udalerrian.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, Urkabustaizeko udalerrian babes ofizialeko 12 etxebizitzen itunepeko sustapena esleitzeari buruzkoa.(Hutsen zuzenketa).

84. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 b) Estatua, Euskal Herriko Autonomi Elkartea, Gipuzkoako Udalerri eta beste Lurralde Historiko eta Administrazioekin erakunde-harremanak izatea.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Auzo, errixka, udalerri, erki ta Euskalerri osoarentzat ere buru-jabetza argi ta garbia nai dugu.

86. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 1685 eta 1714an, herriko ekoizpena, beste udalerri batzutatik ekarritako produktuez ordezkatu behar izan zan, bai ikatzari, bai mendi erosketei (batez ere Galdakaoko mendiei) jagokenean.

87. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Udalerrian baegoan beste burdinola bat ere: Santelicestik Garapera eta Galdamesera doan bidearen ondoan egoana, Vilochikoa, alegia.

88. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Inocencio de Llarenak eregi eban, San Pedro de Abantoko udalerrian, ibaiaren goialdean egoan Cotorriokoa bota ondoren.

89. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Halan ere, udalerri honen kasuan katalogazino hau ez da guztiz zuzena, burdinoletan txongotez aparte, tresnak eta jendeak eskatzen ebazan gaiak (untzeak, lan-tresnak, armak, aingurak, burdin-sareak... ) ere egiten ziran eta.

90. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Baseliza horreek guztiak osotzen dabe, zalantza barik, udalerriko multzo gotikoa: garai ona izan zan harako ha, baseliza askori joakonean XVI. gizaldiko obra gotikoak dirala ahaztu barik.

91. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0073 3.- Azpiatal honetako a) puntuan aurrikusitakoaren arabera ezarritako geografi eremuekin bat etorriz, suhiltzaileen zerbitzuaren edo etxearen iharduera-eremuak udalerri bat baino gehiago hartzen dituenean, zerbitzua antolamendu juridikoak lankidetzarako onartzen duen edozein modutara eskaintzeko era beren artean hitzartu ahal izango dute zerbitzua eskaintzera behartuta dauden udalerriek eta, hala egokituz gero, dagokion foru-aldundiak.

92. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Zentzu horretan Gipuzkoako Udalen Aurrekontuari buruzko 4/1991 Foru Arauak ADOP teknikaren ezarpenerako muga-datatzat, bost mila biztanle baino gutxiagoko udalerrietan, 1993ko data xedatu du, eta, gainerako udaletan, 1994ko ekitaldia.

93. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Mankomunitatearen dirusarrerak, bi udal horien datuak gainerakoekin erkatu ahal izateko, Hondarribiko eta Irungo Udalen artean banatu dira, udalerri bakoitzaren biztanleen arabera.

94. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Urte horietatik kanpo eratu diren udalerrien kasuan, biztanle kopurua esleitzerakoan, banaketa espedientea izan da kontuan.

95. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Beste horrenbeste egin da banatu den udalerriaren kasuan.

96. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Ibaiak gainezka egitean, arazo larrienak hiri eta herriguneetan ematen dira, gehienetan ibaiaren inguruan pilatuta daudelako, zenbait kasutan udalerriak bata bestearen jarraian daudelarik.

97. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Hauen adibide argia ditugu Errepublika baino lehen laborari nafarrek beren udalerrietako herri-lurren alde egin zituzten mobilizazioak.

98. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00019 Arriaran. 1927ra arte udalerria osatu zuen Itsasorekin eta alkatetza txandakatu egiten zuten; urte hartan, ordea, Beasaini elkartu zitzaion.

99. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Hirigune horren eta baserrien egoera, eta bataren eta besteen arteko proportzioa zehaz-mehatz jakin ahal izateko, udalerriko planoa, 1978koa, erantsi dugu.

100. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Horregatik, udalerri guztiko baserrien izenak bakarrik aipatzen ditugu jarraian, 1978ko urrian horietako bakoitzak zuen egoera adieraziz, (...)

101. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00133 Bi urtera, 1977an, Israelgo Gobernuak oniritzi ofiziala eman zion Maaleh Adumimeko asentamenduari eta 1979an udalerri bilakatu zen.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00143 Parte hartu zuten taldeek erakutsitakoen artean, Iruñeko Udalerriko Dantzari Taldeak eskaini zizkigunak aipatu behar ditugu: URDIAINgo San Juan kantu eta dantzak eta Iruñerriko, IRUÑEKO ESKUALDEKO, Ttunttun edo Larrain Dantza.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00054 Kontseiluan parte hartzearen bitartez udalerriak finantzaketa-ereduan barne hartzea, era honetan erakunde-maila desberdinen artean finantza-askitasun mailarik handiena lortzearren. Horrek Lurralde Historikoen Legean eta dagokion bosturtekoko Ekarpenei buruzko Legean bidezko aldaketak egitea eskatzen du.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Familia eskuhartze berezituaren mailan Arabak oso aktiboa izaten jarraitzen du. Bizkaiko daturik ez dago, baina EISE-Eskuhartze sozio-edukatiborako taldeen jarduera gaur oraindik oso mugatua da, hamalau udalerritan bakarrik daudelako.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00315 Analfabetismoaren bilakaerari dagokionez, erroldek bakarrik Larraungo udalerriko zenbakiak ez kontzejukoetakoak ematen dituzte, baina argigarriak dira eta lerro hauetara ekarriko ditut, Tuterako partidu judizialeko, Nafarroako, Hego Euskal Herri osoko eta Espainiakoekin alderatuta.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00037 Zentsuaren datan erreferentziako lurraldean dauden pertsona guztiek osatzen dute, bai zentsatzen diren udalerrian bertan egoitza badute (bertan dauden egoiliarrak), bai pasadizokoan badaude ere (pasadizokoak).

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00037 Udalerriaren biztanle-kopurua berorrek duen Km2-tan neurtutako azalerarekin zatitzetik ateratzen dena da (Bizt./Km2).

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00037 0: Banaketa guztiz homogeneoa da, hots, udalerri guztiek biztanleria berdina dute.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00037 1: Banaketa osoki heterogeneoa da, hots, biztanleria udalerri bakar batean biltzen da eta besteetan ez dago inor.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00037 Kasu zehatz honetan, udalerrien portzentaia jakin bati dagokion biztanleriaren portzentaia adierazten du kontzentrazio-kurbak.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Etxebizitza familiar okupatua izateko, nahitaez egoiliarrak izan behar ditu erreferentzi datan baina udalerritik (eta etxebizitzatik) kanpo ere egon daitezke.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Bestalde, hiri nahiz udalerrietako estatutu eta ordenantzek eragina izan zuten garai horretan Merkataritzako zuzenbidearen garapenean.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Udalerri horiek honako hauek dira: Vitoria-Gasteiz, Araban; Barakaldo, Bilbo, Derio, Durango, Iurreta, Mungia, Plentzia eta Sopela, Bizkaian; eta Donostia-San Sebastián eta Zarautz, Gipuzkoan.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Espainiako Estatistika Erakundeak, udalerri guztietan gertatzen diren inmigratzeagatiko errolda-sarreren multzoa mekanizatzen du, bere helburuetarako batez ere, migrazio-estatistikak eta hautesle-zentsuaren eguneratzea egiteko.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 1996ko maiatzeko azken errolda-berriztapena arte, norbaitek bere egoitza-udalerria aldatzen zuenean, jatorrizko udalerrian erroldatik kentzea eskatu behar zuen, helburuko udalerrian erroldan sartzea eskatzeko; araubide berriarekin, aldiz, erroldan sartzea eskatu beharko du helburuko udalerrian, eta horrek izapidetuko du erroldatik kentzea.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Kanpoko irteeren kasuan, EAEtik kanpo erroldatutako sarreretatik ateratzen da informazioa (INE-ren fitxategitik); barneko irteeren kasuan, berriz, EAEko udalerrietan erroldatutako sarreretatik ateratzen da (udalen eta foru-aldundien fitxategietatik)

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00019 Jatorria EAEko udalerri batean izanik helburua erkidego horretatik kanpo, atzerria barne, duten migrazioak dira.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00019 Jatorria EAEtik kanpoko udalerri batean izanik, atzerria barne, helburua EAEn duten migrazioak dira.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00019 Jatorria EAEko udalerri batean izanik helburua ere erkidego horretako beste udalerri batean duten migrazioak dira.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00019 UDALERRI BARNEKO MIGRAZIOA

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00019 Udalerri baten barneko egoitza-aldaketak dira, zentsu-sekzio baten beraren barnean gertatzen direnak barne.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Udalerriaren sorrera eta nortasuna

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Pasaiaren historia aztertzerakoan, udalerriaren sorreran gatazka ugari eta etengabeko auziak izan zirela antzeman daiteke.

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 2. Udalerria eraikitzeko ingurune korapilatsua

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Badia hori eta berorren albo banatan dauden Ulia eta Jaizkibel mendiak dira udalerriaren eraikuntza eta hiri garapenerako topa ditzakegun orografia baldintzatzailerik behinenak.

126. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Hitzarmenaren inguruko puntu hau bukatu aurretik, aipatu beste egin nahi ditut antzerako helburuekin aspaldidanik lanean ari diren Udalerri Euskaldunak eta, ziur naiz, egongo diren eta aipatu ez ditudan esperientziak.

127. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 Azken urteotako bilakaerari buruz honako argibideak eman genitzake (portzentaiak pittin bat aldatzen dira 10.000tik gorako udalerriak besterik ez direlako sartzen konparaketan):

128. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 - Arestian aipatu dugun bezala, Nafarroa Beherean eta Zuberoan ez dago 5.000 biztanletik gorako udalerririk.

129. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0084 Dinamika berri hau batik bat zonalde euskaldunetako udalerri ertain eta handietan gertatzen da.

130. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0084 Udalerrien tamaina

131. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0084 Euskal Herrian udalerriak zenbat eta handiagoak izan orduan eta erdaldunagoak dira.

132. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0084 Joera honek ordea, udalerriak 25.000 biztanletik beherakoen eta gorakoen artean banatzeko besterik ez du balio.

133. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Bai karlismoak bai bere alde jokatu zuten Euskal Herriko udalerriek bi arazo handiri egin behar izan zioten aurre, hots, nola bildu behar ainako soldadu eta nola elikatu.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Zentsuak, beren egoitza aipatu datan Euskal Autonomi Elkarteko Autonomoko udalerrietakoren batean finkatua zuten edota, arrazoi bat edo besterengatik aipatu une horretan bertan aurkitzen ziren pertsona guztiak hartzen ditu.

135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Zentsu honen geografi eremua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako udalerrien multzoak osatzen du.

136. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Gogora dezagun Errolda Toki-Jardunbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 17. atalean definitua dagoela: Udalerriko biztanleen eta aldibaterako daudenen zerrendak osatzen du udal-errolda.

137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0139 Adierazkari morfologiko horren ezaugarri inportantea eta berorren eraketarako funtsezkoa izan dena, uraren zirkulazioa da, zeinek, kanpo-alderako irteeraren ezean, lurpeko sare hidrologikoa eta akuifero inportantea eratu bait ditu, azken horrek, dezamaketa-puntuak Urbeltza eta Galitxiren iturburuetan dituelarik, Elduaien udalerriaren kota nahikoa baxuetan kokaturikoak.

138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0026 Herriaren historiari buruzko atalean esan dugu Elkano, gaur egun Aiako udalerrikoa, agian, Zarautzen jatorria izan zela.

139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0027 Udal honetan indarrean dagoen biztanleen udal-errolda eta, halaber, nire ardurapeko Idazkaritza honetan dauden txostenak azterturik, ondoko datuak dituen pertsona udalerri honetako HERRIKIDEA dela.

140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 Amezketako udalerriaren mugan kokatua dagoen muino txikira igoz gero, beherantz egiten da, Arritzagako ibarrari paraleloan jaitsiz.

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0029 1976an Oka eta Iruña herriek bat egin ondoren, Oka-Iruña Arabako Lautadako udalerria da gaur egun.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0001 Ibarla, Nafarroa Behereko udalerria da, Iholdiko kantonamenduan eta Oztibarre ibarrean kokatua.

143. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0007
1. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera, eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, lurralde historikoei jarraiki.
2. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera, eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, eskualdeei jarraiki.
3. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, udalerriei jarraiki.
4. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera, eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, barrutiei eta zentsu-sekzioei jarraiki.
5. Etxebizitzak eta familiak beren motaren arabera, eta zuzenbidezko biztanleria eta izatezko biztanleria sexuaren arabera, biztanleri entitate singularrei jarraiki.
6. Zuzenbidezko biztanleriaren eta etxebizitza familiarren bilakaera 1986-1996ko epealdian, lurralde historikoei jarraiki.
7. Zuzenbidezko biztanleriaren eta etxebizitza familiarren bilakaera 1986-1996ko epealdian, eskualdeei jarraiki.
8. Zuzenbidezko biztanleriaren eta etxebizitza familiarren bilakaera 1986-1996ko epealdian, udalerriei jarraiki.

144. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0009 Etxebizitza familiar okupatua izateko, nahitaez egoiliarrak izan behar ditu erreferentzi datan baina udalerritik (eta etxebizitzatik) kanpo ere egon daitezke.

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Zentsuaren datan erreferentziako lurraldean dauden pertsona guztiez osatzen da, bai egoitza erroldatzen diren udalerrian bertan dutenez (bertan dauden egoiliarrez), bai eta bertan pasadizoan daudenez (pasadizokoez) ere.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 - zuzenbidezko 1.000 eta 3.500 biztanle arteko tamaina edukitzea, non eta udalerri osoak ez duen biztanle-kopuru txikiagoa.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0012 1981 eta 1996 artean desanexionatu diren udalerrien eta berorien jatorrizko udalen kasuan, arazo bat dago: ez dago horiei buruzko daturik, edo horien udal-mugapeen edukiak aldatu egin dira.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0012 Arazo hori ebazteko, kopuru guztiak desanexionatutako udalerrietarako kalkulatu dira.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0012
DESANEXIONATUTAKO UDALERRIAK
JATORRIZKO UDALERRIA
ETXEBIZITZAK
ZUZENBIDEZKO BIZTANLERIA

150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - 25.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan bizi dira, batik bat.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0013 - Gehienak 25.000 biztanletik gorako udalerrietan bizi dira.

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Gehienak 25.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan bizi diren arren, herena gune hiritar edo erdi-hiritarretan bizi da.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0025 - Gehienak 25.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan bizi dira.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 Gurzubiko zubiak Zadorra ibaia gainditzen zuen herritik hegoaldera, kilometro batera, Zuhatzu eta Agurain udalerrien arteko mugan.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0086 Bizkaian, Karrantzako udalerrian daude Lama, Galupa I eta II, eta Campa de Diego-ko monumentuak.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Abaigar. Nafarroako udalerria, Egaibarren (Lizarrako merindadea); 95 bizt. (abaigartarrak).

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 1846ra arte Egaibarreko parte izan zen, urte horretan udalerri bilakatu zelarik.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Abaltzisketa. Gipuzkoako udalerria.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Udalerrian ez da industriarik kokatu eta nekazaritza eta abeltzaintza (esnea, haragia eta txerriak) dira bertako iharduera ekonomiko nagusiak.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Argantzun, iz. of. La Puebla de Arganzón. Trebiñoko konderriko udalerria, Zadorraren ertzean (geografikoki Araba, administratiboki Burgos); 346 bizt. (argantzundarrak).

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Nekazaritza eta abeltzaintza dira udalerriko ekonomi iharduera nagusiak.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0024 - E.K.A.ko udalerrien Hirigintz planeamendu integralaren inbentarioa (1990eko abenduaren 31ko Inbentarioko datuen eguneratzea).

163. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Haatik, katea migrazio mailakatua izan zen; halako herri batetik lehenen, inguruko herrietatik gero, edo bizpahiru herrik osatzen zuten udalerritik, hurrena.

164. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00009 1849-an Lapurdin ohatuko dira Etiopiaren bi exploratzaileak: Arnauld Ziburun, Antoine Urruñako Aragorrian, gero Hendaiako udalerrira pasako den ontasun batean.

165. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 -Ez, La Salvetik hasita eta Etxebarrirainoko eremu guztia, Bilboko alde zaharra eta ingurua kenduta, Begoñako elizaurrea edo errepublika zen. Bilbok anexionatu ate udalerri independientea zen Begoña.

166. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 UEMA Eguna ospatuko da igande honetan Bizkaiko Zeanurin eta, ospakizun horretan, Gipuzkoako hiru herri bihurtuko dira Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide: Anoeta, Irura eta Belauntza.

167. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.10. Espreski jasoko da, betearazpen unitateetan izan ezik, eraikin bakoitzean egin ahal izango den etxebizitzen kopurua gaur egun dagoena izango dela, ezingo delarik, gehiketarik baimenduko balitz ere, udalarriarentzat ezarritako 230 etxebitzak baino gehiago izan, horrek, edozelan be, eraikinei ezarritako babesarekin koherentzia zaindu beharko duela.

168. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 Lurzoru batzuk dentsitate txikiko lurzoru urbanizagai gisa birsailkatzeko Zallako Udalerriko Planeamenduari buruzko Sorospidezko Arauen aldarazpena ukatzea.

169. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 1a. Sopelako udalerriko Leku-Eder etxaldean Erkidego-Ekipamenduaren Sistema Orokor bat sartzeko Sorospidezko Arauen aldarazpena behin betiko onestea, ebazpen honen hirugarren oinarrian seinalatutako akatsak zuzendu beharko direla.

170. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 1a. Arene auzoan Gernika-Lumoko udalerriko Planeamenduari buruzko Sorospidezko Arauen Unean uneko Aldarazpenaren behin betiko onespena etetea, jarraian adieraziak izan eta zuzendu beharko diren akatsen zioz.

171. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 1.2. 954/93 Foru Aginduko 1.2. puntuaren arabera, Gernikako udalerrian indarrean den bidetasuna orokorra osorik jasoko da.

172. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 1.4. 954/93 Foru Aginduko 1.4. puntuaren arabera, batera aztertuko da proposatutako industrialdeko, Muxikako industrialde mugakideko eta udalerri horretako S.A.P.U.I.-1 Vista Alegre Industri-Sektoreko sarbideetarako konponbidea.

173. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 1.5. 954/93 Foru Aginduko 1.6. puntuaren arabera, industri pabilioi bat eta instalazioak okupatuz hainbatetan Muxikako udalerrian kokatuta dagoen industria bati dagokion lursaila industrialde gisa sailkatuko da, Muxikako udalerriarekin batera berrausnartu ahal izango delarik.

174. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0005 1. Jarraian zehaztu eta zuzendu beharko diren akatsetan oinarrituaz, Abanto-Zierbenako udalerriaren El Cotarro egoitzazko aldearen Barne-Eraberritzearen Plan Berezia etetzea.

175. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0005 1. Abanto-Zierbena udalerriaren Las Carreras egoitzazko aldearen Barru-Eraberritzearen Plan Berezia onartzea, jarraian adierazten diren akatsak zuzendu egin beharko direla.

176. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 1. Plentzia udalerriko zubi bitarteko Itsasadarraren eskumako bazterra lehengoratzeko lurra aurrikusteko Ordezko Arauen Aldaketa behin betiko onartzea etetzea, bigarren oinarrian aipatzen diren azalpenak bete eta hirigintzazko erabilerak kenduaz, lurralde honetako ingurugiro-lehengoratzea bermatzeko eran, ingurugiroko okupazioaren proiektu bat jasotzen duen proposamen berri bat barrusartu behar delarik.

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 1. Plentzia udalerrian Babes Ofizialeko etxebizitzak garatzeko egoitzazko hirilurraren aurrikuspenerako Ordezko Arauen Aldaketa behin betiko onartzea, jarraian zehazten diren akatsak zuzendu egin beharko direla.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0007 1. Plentzia udalerrian errada azpiko merkataritza, bulego eta jolas eta gizarte erabilerako aretoen garapenerako Ordezko Arauen Aldaketa ukatzea.

179. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Azaroaren 19ko 10/1996 FORU ARAUA, Itziar Debako udalerritik bereizteko eta udalerri berria eratzeko eskaerari buruzkoa.

180. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA Azaroaren 19ko 10/1996 FORU ARAUA, Itziar Debako udalerritik bereizteko eta udalerri berria eratzeko eskaerari buruzkoa GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK,

181. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Jakinarazten dut Gipuzkoako Batzar Nagusiek azaroaren 19ko 10/1996 Foru Araua, Itziar Debako udalerritik bereizteko eta udalerri berria eratzeko eskaerari buruzkoa onartu dutela, eta nik aldarrikatu eta argitara eman dadin agintzen dut, aplikagarri zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.

182. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 1990ean hasi ziren Debako lurralde zati bat uldalerritik bereizteko eta Itziar izeneko udalerri independente berria eratzeko espedientea formalizatzearren behar ziren kudeaketak egiten.

183. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Iragarkia, komunikabide ofizialetara eta bidezko iritzitako egunkarietara ez ezik udalerriko auzotar guztiei bidaltzea erabaki zen.

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Izenpetzaileek Debako lurraldearen zati bat hartatik bereizi eta udalerri berria eratzearen kontra zeudela adierazteaz gainera, Udalari eskatzen zioten erabat kontra zegoela adierazteko erabakia har zezan.

185. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Debako Udalak Iker-Talde enpresari eskatua zion Itziar Debako udalerritik bereizteko eskaerari buruzko azterketa bat egiteko, eta Itziar Debatik Bereizteko Batzordeak behin proposamena aurkeztu ondoren enpresa hark azterketa osagarri bat egin zuen.

186. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Halaber, udal idazkariak ere txostena egin zuen eta haren konklusioa zen eskatutako bereizketak kalte nabaria egingo liokeela udalerriari, legez derrigorrezkoak diren udal zerbitzuak eta bertako herritarren bizi-kalitatea hobetzeko beharrezkotzat jotzen ziren gainerako zerbitzuak eraginkortasunez eskaintzeko behar ziren diru baliapideak murriztuko liratekeelako.

187. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 1) Debako udalerriak gaur egun dituen 51,9 kmampsup2;-ak honela banatuta geratuko lirateke sortuko liratekeen bi udalerri berrietan: Itziarrek 48 kmampsup2; hartuko lituzke (%92,5) eta Debak 3,9 kmampsup2; (%6,5).

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 2) Egindako azterketa historikoan ikusten da Itziar ez dela inoiz izan Debatik kanpoko udalerri independentea eta Deba, une historiko bakoitzeko arazo jakinak tarteko direla ere, gaur egun arte udalerri bakar bat osatuz bizi izan den komunitatea dela.

189. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 3) Badirudi bereiztu nahiaren oinarria bi osagai ezberdin batzuetan antagonikoak ere diren osagaiak izatea dela, hiria eta lurra alegia, eta azken horretakoek udalerri independentea eratzeko interesa dutela.

190. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 B) Biztanleria eta Lurralde Mugaketako Erregelamenduaren 6. artikuluak, 3.arekin lotuta eta 8.arekin bat etorrita, ezartzen duen bigarren beharkizuna zera da: udalerri berriak eta jatorrizkoak behar adina baliapide ekonomiko izatea eta eskainitako zerbitzuen kalitatearen kalterako ez izatea.

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Horri dagokionez, bidalitako dokumentazioa ikusita eta Zerga eta Finantza Politikarako Zuzendaritza Nagusiak dituen datuak aztertuta, hain zuzen ere horrek 1994ko apirilaren 6an egindako txostenaren arabera, Itziarko udalerria ekonomikoki bideragarria izango litzateke eta zorpetzeko ahalmen haundia izango luke, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak beren gain inbertsio berriak hartu beharko lituzketen arren.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Debako udalerriak, ordea, ez luke behar adina baliapide ekonomikorik izango funtzionamendu gastu arruntei aurre egiteko ere, eta ez luke inbertsio berririk egiteko aukera ere.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Ondorio gisa atera daiteke egin nahi den bereizketak Debako udalerria oso lurralde txikiarekin utziko lukeela eta, hortaz, ez lukeela inolako aukerarik izango auzo komunitate beregain gisa bizitzeko.

194. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Irailaren 26ko 10/1994 Foru Araua, Itziar Debako udalerritik bereizteko eta udalerri berria eratzeko eskaerari buruzkoa onartu ondoren, Itziar Debatik Bereizteko Batzordeak berjarpen-errekurtsoa jarri zuen haren aurka.

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Tramitea egin ondoren, Estatuko Kontseiluak bere irizpena eman du 1995eko apirilaren 6an, eta irizpenaren arabera ez da bidezkoa Itziar Debako udalerritik bereiztea udalerri berria sortzeko.

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Artikulu bakarra: Ez onartzea Debako lurraldearen zati bat udalerritik bereizteko eta Itziar izeneko udalerri independente berri bat eratzeko eskaera, Itziar Debatik Bereizteko Batzordeak Debako Udalaren aurrean mila bederatzirehun eta laurogeita hamabiko uztailaren hogeita hamarrean aurkeztua eta aipatutako Udalak tramitaturikoa.

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Xedapen indargabetzailea: Indargabeturik geratzen da irailaren 26ko 10/1994 Foru Araua, Itziar debako udalerritik berizteko eta udalerri berria eratzeko eskaerari buruzkoa.

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0001 1. Berriatuako udalerrian, Olaso Aldeko industriazko sektorearen Zatizko Plana behin betiko onartzea.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 3. Agintaraudi hauetan barruhartzen ez diren izaera orokorreko kasuetan, Udalerriko Ordezko Arauei dagozkienak aplikatuko dira.

200. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Karrantzako udalerrian kokaturiko 20 hektareako lursailean dago berau.

201. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 UEMA Eguna ospatuko dute igandean Oiartzunen udalerri euskaldunek

202. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak (UEMA) igandean ospatuko du Oiartzunen UEMA Eguna.

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 12etan udalbatza egingo da udaletxean, bertan Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean sartzea erabakiko delarik.

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Bestalde, igandean bertan aurkeztuko da baita ere UEMAren historia eta gaur egungo udalerri euskaldunen egoera erakusten duen bideoa.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Eudel, Euskadiko udalerrien federazioarekin dauden harremanez mintzatu zen Iñaki Arregi, UEMAren koordinatzailea, eta zehaztu zuen mankomunitatean ez dela inoiz eztabaidatu Eudel barruan sartzeko posibilitatea, baina prest daudela erakunde honekin lankidetzazko hitzarmen gehiago sinatzeko.

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Gaur egun UEMA barruan diren udalerri gehienek alkate HB-koa edota independientea daukate.

207. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 a) Udalerriko lan merkatua eta egoera sozio-ekonomikoaren ezagutza, merkatu horretaz informatuz eta orientatuz.

208. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 Bergarako udalerrian drogamenpekotasunen prebentziorako erdi mailako teknikari plaza bat betetzeko lehiaketa-oposizioaren deialdia arautu behar duten oinarriak, Udal Batzarreak 1991ko abenduaren 23an onartuak.

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 Deialdi honen xedea B sailkapen taldean sartutako Bergarako udalerriko drogamenpekotasunen prebentziorako erdi mailako teknikari plaza bat lan erregimenean eta derrigorrezko 4. hizkuntz eskakizunarekin lehiaketa-oposizio librea sistema dela medio betetzea da.

210. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Mendebalderantz, Araba eta Bizkaiaren arteko mugari jarraitzen zaio, Atxondo (Bizkaia) eta Aramaio (Araba) udalerrietako mugarteen barrena, Abadinoko mugartera iritsi arte, Azuntze deritzon aurkientzaraino, eta Abadiñoko Urkiola-Basoak deritzon O.P.ko 18. basoko 53. mugarriraino.

211. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 2.14. Halaber, Santurtzi eta Abanto eta Zierbenako udalerrietako Serantes mendian ezarritako Aterpean ehizean egitea erabat debekatuta dago.

212. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 2.16. Aldi berean, debekatuta dago Zeanuriko udalerriko Saldropo eta Undurragako Aterpeetan ehizan ihardutea.

213. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0028 Udalerri euskaldunek frogatzen digute herri honetan, gure Euskal Herri honetan euskaraz bizi daitekeela nahiz eta errealidade itxaropentsu horren aurrean batek baino gehiagok ez ikusia egin.

214. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Udal asko ez da, oraindik. Udal herri handienak ez dira, oraindik.

215. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1324 11/1992 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa, Bilbo Udalerriko Otxarkoagako Veracruz izeneko Ikastegia Irakaskuntzarako Eremu Berezitzat birsailkatzeko, Bilbo eta bere Eskualdearen Hiri Antolaketari buruzko Plan Orokorra Aldatzeari buruzkoa.

216. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6049 ERABAKIA, 1992ko martxoaren 16koa, Industriako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzarena, industri erabilpenetarako den gas naturalaren zerbitzu publikoa Bizkaia Lurralde Historikoko Arrieta, Frúniz eta Gamiz-Fika udalerrietan eskaintzeko administrazio emakida Euskadiko Gas Baltzua, S.A. enpresari ematen diona.

217. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6049 Euskadiko Gas Baltzua, S.A. enpresari, industri erabilpenetarako den gas naturalaren zerbitzu publikoa Bizkaia Lurralde Historikoko Arrieta, Frúniz eta Gamiz-Fika udalerrietan eskaintzeko administrazio emakida ematea.

218. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6049 Euskadiko Gas Baltzua, S.A. enpresari, industri erabilpenetarako den gas naturala garraiatu, banatu eta hornitzeko zerbitzu publikoa Bizkaia Lurralde Historikoko Arrieta, Frúniz eta Gamiz-Fika udalerrietan eskaintzeko administrazio emakida ematea.

219. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6049 San Vicente kaleko 8an dagoen Albia Etxea Iean, 15. solairuan, 48001 Bilbaon, egoitza duen Euskadiko Gas-Baltzuak eskatuz Industria eta Energia Saileko Lurralde Ordezkaritza honetan izapidetutako espedientea ikusi ondoren; espediente horretan, Posición de Arrieta-Instalaciones Auxiliares izeneko proiektuari dagozkion instalazioak Arrietako udalerrian eraikitzeko baimena eskatzen da.

220. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6049 Hau honela: Euskadiko Gas-Baltzua S.A., industri erabilpenetarako den gas naturala garraiatzeko, banatzeko eta hornitzeko Administrazio Emakidaren titularra dela, besteak beste, Arrietako Udalerrian; izan ere, emakida hori, Industriako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzaren 1992.03.16ko erabakiz eman zen.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 48001 - Bilbaoko San Vicente kaleko 8an, Albia Eraikuntza I, 15. solairuan egoitza duen Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ren eskariz, Industri Erabilpenetarako Gas Naturala Banatzeko Arrigorriaga-Santurtzi izeneko Gasoditik hartu eta Santurtzi eta Abanto eta Zierbenako udalerrietan Santurtziko Sarea-Petronorreko Estekagunea izeneko proiektuari dagozkion instalakuntzak eraikitzeko baimena eskatuz, Industria eta Energia Saileko Lurralde Ordezkaritza honetan hasi arazitako espedientea ikusi da.

222. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 1981eko otsailaren 25eko Ministeritza Aginduaren bidez Enagas enpresari eman zitzaion kontsezioa, baina Eusko Jaurlaritzako Industria eta Energia Sailaren 1983ko uztailaren 15eko Aginduz Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ri eskualdatu zitzaion; gerora, aipatutako Sailaren 1984eko ekainaren 1eko Aginduz zabaldu egin zen kontsezio hori Bizkaiko Lurralde Historikoko beste zenbait udalerritarako, besteak beste, Santurtzi eta Abanto eta Zierbenarako.

223. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Santurtziko Udalerriko Balparda auzoan kokatuta dagoen Arrigorriaga-Barakaldo-Santurtzi gasodiaren 03 Puntuan hasiera izan eta Abanto-Zierbenako udalerrian Petronor enpresaren estekaguneko balbulan amaitzen den Santurtziko Sarea-Petronorreko Estekagunea izeneko proiektuari dagozkion proiektutako instalakuntzak egiteko baimena ematen zaio Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ri.

224. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 Erabiliko diren hodiak altzairuzkoak dira, API-5LSX60, 16* dela kanpoko diametroa, eta API-5LS-GrB, 8* dela kanpoko diametroa; luzera 6.447,9 metro guztira (2.442,7 metro Santurtziko udalerrian eta 4.005,2 metro Abanto eta Zierbena udalerrian).

225. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6041 IRAGARPENA, Leioako Udalerrian Osasun Zentru bat egiteko obrak esleitzeari buruzkoa: 6059

226. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 ARRASATEKO UDALERRIA

227. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Lekua: Sondikako udalerria.

228. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Lekua: Gatika udalerria.

229. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Lekua: Gauteguiz de Arteaga udalerria.

230. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Horien artean Maturanak aipatu zituen Ibar Ezkerreko eta Eskuineko zenbait gune, Bizkaiko beste 25 udalerri, Gipuzkoan Irun, Errenteria, Eibar, Ermua eta Pasaia eta Araban, Gasteiz, Jungiz, Amurrio eta Agurain.

231. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2205 Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren 1993ko otsailaren 11ko Aginduz, eremu geografiko homogeneoak eta etxebizitza arloan babesgarri izan daitezkeen ekintzei aplika dakizkiekeen moduluak finkatu ziren, izan ere, bi udalerri berri sortu baitira Euskal Autonomi Elkartean, Arratzu eta Zierbena hain zuzen ere.

232. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2205 Horren indarrez beharrezkoa zen Sail honen 1992ko apirilaren 14ko Aginduaren eraskinetan azaltzen diren udalerrien izenak aldatzea.

233. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 - 1 eremu geografikoa: I. eraskinean ematen diren udalerriak.

234. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 - 2 eremu geografikoa: Euskal Autonomi Elkarteko gainontzeko udalerriak.

235. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 2.- Aurreko zenbakian ezarri denaren kaltetan gabe eta modulu ponderatuaren goreneko koefiziente biderkatzaileak aplikatuz, Vitoria-Gasteizko Udalerriei, II. eraskinean aipatzen diren Bilbao Handiko eskualdeetakoei eta Donostia Aldekoei tratamendu berezia eman ahal izango zaie.

236. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 Etxebizitza arloan laguntzaren gai izan daitekeen ekintzari aplikatuko zaion modulua, laguntzaren gai izan daitekeen ekintza hori burutzen deneko eremuan udalerria sartuta dagoeneko eremu geografikoari dagokiona izango da.

237. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00001 Andra Mariko aldearen garapenerako erizpidei, ekipamendu eta gune ireki, udalerriaren hazkunde eta etxebizitza kopuruaren aurreikusmenari dagokienean ere, ez da aldaketarik jasotzen.

238. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Bizkaiko udalerrien aretoa inauguratu berri du Foru Aldundiak Bilboko Maria Diaz de Haro kalean duen Artxibategian.

239. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Lurralde Historikoko udalerrietako toki esanguratsuen lur apur bana jasotzen du erakusketa iraunkor honek eta Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila, udalen laguntzarekin, gure sinbolo, historia eta ezaugarriak berreskuratzeko egiten ari den lana erakusten du, Ahaldun Nagusiak adierazitakoaren arabera, udalerri eta lurraren arteko lotura oso garrantzitsua baita.

240. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 111 udalerri bizkaitarren eta Gernika, Abellaneda eta Gerediagako Juntetxeen erakustokietan, toki bakoitzeko lurra, armarria, deskribapen eta mapa txiki bat daude ikusgai.

241. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Zalantzaren edo kexaren bat izatekotan, beti bezala hoberena Kontsumitzaileen elkarteekin harremanetan jartzea da, gure udalerrian KIUB Kontsumitzaileentzako Informazio Udal Bulegoarekin edo URKOA Uribe Kostak Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Alkartearekin.

242. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00003 Getxori dagokionez nahiko bisitari izan dira, neurri handi batean, inguruan dagoen biztanleen kopuru altuagatik, izan ere getxotarrek eta inguruko udalerrietakoek bisitatzeaz gain, bilbotar ugari ere bertara hurbiltzen baitira.

243. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Arakil, Altzania eta Udarbe ibaietan habitata berreskuratzeko aurreikusitako jardueren garapenari buruz egindako gainerako galderei dagokienez, Altsasuko udalerrian, Arakil ibaian dagoen Altsasuko Errotan eskala egiteko neurriak ezarri direla adierazten dut.

244. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Borondateak pilatu eta batzeko sortu da eta herrialde guztietako udalerrien arteko harremanak eraikitzen laguntzea du beste helburutariko bat.

245. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Egun, zubietarrek Donostiako eta Usurbilgo Udalekin harremanetan dabiltza deslindea, hau da, 2 udalerrien arteko mugen finkapena eztabaidatzen.

246. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Bi udalerrien artean banatuta egoteak zailagoa egiten du antolaketa urbanistiko koherente bat lortzeko lana.

247. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Baina zubietarren ustez hau onartezina da, zati bakoitzak dagokion udalerriaren arauak izango bailituzke.

248. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Azken deslindea XIX. mendearen bukaerakoa da eta historia errespetatuz, orduko hartan ere, baserrietako jabeen nahia jaso zen beren baserri eta lurrak zein udalerrietakoak ziren finkatzeko.

249. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Badirudi, azken bi urteetan bi udalerriek eta zubietarrek izan dituzten hainbat bileraren ondorioz, deslinde hori ahal den neurrian errespetatu egingo dela, era berean, ahalik eta banaketa garbiena eginaz.

250. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Bi udalerriek eta zubietarrek lor ditzaketen akordioek neurri handi batean alda dezakete zubietarren bizitza.

251. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Honez gainera, udalerrian gizarte bazterketa izateko arrisku egoeran dagozan adintxikikoei zuzendutako denbora librerako heziketa programarako 200 milako gehigarria luzatu dau, neguan zehar burutuko dabe GHET taldeko teknikariek egistamoa.

252. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Udalerritik kanpo udan joaterik ez daben gaztetxoentzat Hirikoloniak sustatuko dira, 600 mila pzta eskatu dira. Eskola laguntza beste egitasmo baterara, 200 mila eskatu dira.

253. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Salinas pediatra Zornotzako anbulategira eroateak Bizkaiko asistentzia pediatriko bataz besteko bajuenean itxi dau udalerria, batzordekoen ustetan.

254. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00005 Udalerriko gazte kopurua 565 mila pztatan neurtu dabe aldundiko teknikariek.

255. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00005 Osakidetzako larrialdietarako anbulantziek %44'5 zerbitzu mediku burutu ebezan 1998 urtean zehar Bermeoko udalerrian.

256. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00005 Bizkaiko urteera guztien %2'1 emoten dira udalerrian, igazko datuen arabera.

257. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Udalerri intsumituen elkartea

258. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea: euskararen ozono geruza zaintzeko taldea

259. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA) 1988an sortu zen Euskal Herrian Euskaraz erakundearen ekimenez.

260. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Gaur egun Gipuzkoako Bizkaiko eta Nafarroako 20 udalerrik osatzen dute Mankomunitatea.

261. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Antolakuntzari begira, azken urteotan asko aurreratu dela uste dute UEMAkoek; horren ondorioz, Udalerri Euskaldunen iniziatiba horri gorputza eta izaera juridikoa emango zion Mankomunitatea osatu zen 1992an.

262. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Era berean, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak egindako txosten bati esker, bere mezua gero eta gehiago ari da zabaltzen; une honetan 20 udalerri hartzen ditu UEMAk:

263. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Euskaldunen kopurua %80tik gorakoa duten beste ehun udalerri (Iparraldekoak kontatu gabe) ere badira, eta udalerri horietan planifikazio zehatza eginez gero, litekeena da, epe laburrera, euskaraz ihardun ahal izatea.

264. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Gaur egun, udalerri euskaldunetan 100.000tik gora euskaldun bizi da, eta horietatik 20.000ren bat euskal elebakarra da; kasu gehienetan, haatik, euskaldun horiei erdarazko zerbitzuak eskeintzen zaizkie: sendagileak, praktikanteak, udal-funtzionarioak, epaileak, erizainak, langileak... horixe arazoa: beraz, txostenak dioen bezala, hauek dira gure mugimendurako buruan eduki behar ditugun datuak, edozein hizkuntz plangintzak kontuan hartu beharreko errealitatea, izan ere, berbadun hauek euskararentzat euskara beraientzat bezain garrantzitsuak dira eta.

265. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Epe luzera, Iparraldeko udalerri euskaldunek Hegoaldekoekin lanean bat egitea espero du Mankomunitateak; horretarako hango egoera aztertu eta harremanetan jarri ondoren, gure Zuzendaritza Batzordean parte hartzea eskeini beharko diegu.

266. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Hala ere, jakin badakite euren mugimendua ezin dela laga udal batzuen borondate hutsean, eta euskal sare bat osatu nahi izanez gero, antzeko egoera soziolinguistikoan dauden udalerriek bat egin beharko dutela; azken batean, euskarak gune nagusi bat behar du berezko dituen funtzio guztiak garatzeko.

267. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 UEMAren helburuak ez dira hor amaitzen; beste helburu bat euskara eta euskal kultura zabaltzea da, eta horretarako, udalerri euskaldunek euskararen gordelekua izan behar dute.

268. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko koordinatzaileak, Iñaki Arregik, UEMAren nondik-norakoak eta euskararen egoerari buruz duen ikuspegia azaldu zuen duela gutxi, eskutitz polit batean:

269. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Beraz, euskararen ozono geruza indartzeko bi gauza lortu behar ditugu: berezko esparrua eta hizkuntza erabiltzea; hain zuzen ere, horri nolabaiteko konponketa ematearren jarri zen martxan Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA).

270. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Gure helburua eta Mankomunitatea tresna bat besterik ez da Autonomi Elkarteko, Nafarroako eta, bigarren fase batean, Iparraldeko udalerri euskaldun guztietan erderen nagusitasunekin amaitzea da; ostera esanda, familian euskara naturaltasunez egiten den bezala, herriko arlo guztietan beste horrenbeste gertatzea.

270 emaitza

Datu-estatistikoak: