XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 (...) yai eder bat egitea gura izan dau erriko zelai nagusian, bertara erriko jente guztia batuta, gazteai an sardana-yantzea egiteko dei egiñagaz; Azaña udal-etxeko balkoitik eurai begira dagoala, Azañaren ondratzako euron sardana-yantzea izan zeitean.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Txiztularia ta ttunttunduna, Amasako semeak biak, Inazio gure patroi aundia jotzen aurretik ari zirala, Juan Joxe Alkatea ta bost zinegotziak, oi bezela, udaletxetik ateratzean, asi ziran zeinu berriak oska.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Iñaki Aba deundatu (kanonizatu) zanean berriz, Tolosa'n, batzarr nagusian beste asmoen arrtean auek arrtu zituzten: 1) Gipuzkoa`ko erri bakoitzak bere Eleizan santu berriari aldare bat eskeiñi zezaiola; 2) udal bakoitzak udal-etxean santuaren irudia ipiñi zezala; 3) Iñaki izan zedilla Gipuzkoa`ren zaindari lenena; 4) Jesu Lagundiko Aita Nagusiari eskatu zezayola santuaren zakiñ (errlliki) bat, eta Loyola'ko etxea eleiz biurrtu zezala; 5) Diran eta izango diran Jesu-Lagundiko bazkideak Gipuzkoa'k semetzat arrtu zitzala.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Udaletxian emon eutsen ondo-etorrija errijaren ixenian alkatiak; eta gero, erespatza ta abespatza, bijak alkarregaz ioan ziran Ezkurdi'ko kioskora, eta an abestu eben Boga boga ta Erromako Aratoste, asko txalotuak ixan zirala.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Datorren igandian izango da Udaletxian gudalgayen zozkera, aurten amasei mutil gaste, beren artian bi abertzale dira; zozkera on bat opa diet onei.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 Euskaltzaleak batzarra meza nagusi aurretik euko dute Udaletxian, gero urak errira ekartiaren (subasta) daulako, eta itzaldia egingo du Lizardi'tar Xabier Jaunak.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gizon, gizon danak sinistu ezin dezakena gertatu da Aretxabaletan, gure udaletxean juan dan ostiralean udalak egin zuan batzarrean.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña abertzaleak noiz bait konturatu ziran udal etxean gertatzen zana, eta 10 bat juan ziranean 70 ugetista laister irten zuten, banaka, banaka, txepetxa baño ariñago...... eta orrela bukatu zan....

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta Udaletxeko erabaki bat ere bai, emetik aurrera erabaki idaztia edo Libro de Actas katalaneraz idazteko.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Udaletxeetarako 41 idazki gertatu ditugu eta beste 22 itzaldietarako ta Batzarretarako baimena eskatuaz.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta Aldundegira, Udaletxetara, Gobernadorearengana, Haciendara edo beste agintari etxeetara 198 aldiz lagundu diegu bazkideeri.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 9 Udaletxetarako eskaerak ere egin ditu ta baita Maizternagusi Epaidiraki 33 eskaera ere.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aspaldi ontan, danok oso demokratikoak izan arren, or daude gure udaletxeetan jestore batzuek, agintari dauden bitartean, nai dutena egiten.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Errietako sariak: lenengon 1.000 laurleko ta Udaletxearen kopa, ta gaiñerakoak bosteuna laurleko bakotxak.

15. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0044 Eleizalden, han dago Udaletxea, han Eleizea.

16. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Elkargandik agurtu baiño leen, gazteek erabaki zuten, urrengo egunean, andik ordu bitako joanaldian aurkitzen zan erriko udaletxera, ildako otseme ta kumeak eramango zituztela, oiko piztien eiza-sariak jasotzearren.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Eta gure Oinatin bat baino gehixago dirala esan leike. 2 Ikusi Udaletxiak, azken aldi honeittan, euskeraz etara dittuen agirixak.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Euskaltzaindiak, bere billera au Udaletxe ontan egiteaz, bai On Bitori eta bai gure herriari, guztiz oore andi eta estimagarria egiten dauskue.

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Donostiako Udaletxeak saritua.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Akabera dotoriaua lortu guran sartutako lehenengo aldaketa garrantzitsua hirugarren altaria Udaletxe aurrera eruatia izan zan, ze honek prozoziño danaren geldiaraztea zekarren.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernikak idazti ontan aitaturiko errauste ikaragarriaren 50-garren urte-mugan, orduko illak batez be gogora ekarri naita, bertoko Udaletxeak eta alkateak, urrengo agiri au, 1987 apirilak 9, ostegunez, DEIA-n argitara emona, bialdu eutson munduari:

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Zoazte zuen herriko Udaletxera eta egin itzazue honako galdera hauek: Herriak bide berria edo autoestrata behar duenean, Udaletxeak erabaki al dezake, bere kabuz, horren eraikuntza? Herriak ibaiaren ura fabriketarako edota arregaketarako erabili nahi badu, edo ibaibidea aldatu nahi badu, Udaletxeak har al dezake erabaki hori ibaia pasatzen den beste udaletxeei ezer esan gabe? Batzutan monumentuak bota edota berreraiki egin behar izaten dira.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Monumentu horiek herrialde osoaren ondare direnean, har al dezake Udaletxeak honelako erabakirik?

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 Kalea obserbatu: edifizioak, zerbitzuak (ertzain, kale-garbitzaile, taxi, autobus, posta-etxe, udaletxe, eliza, kiroltokia, enparantza, eskolak...).

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 IZENAK:
Kale
enparantza
parke
eskola
kale-garbitzaile
espaloi
udaletxe
zine
posta-etxe
lantegi
ertzain
eliza
alkate
postari
hospitala
denda
geltoki
erretore
banketxe
.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Estilo honetan egingo dira hiriak beharko dituzten etxe berriak, adibidez katedralak, udaletxeak eta lonjak.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Hil honetan eta hurrengoan istilu handiak izan ziren Euskal Herriko udaletxeen eta gobernuaren artean.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Haziendarako ministroak, Marracok, Kontzertu Ekonomikoak kendu egin nahi omen zituela eta (ardoari buruzko zergetan ager zitekeen hori), uztailaren 29an, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletxeak bildu ziren eta Comisión Interina Municipal para la Defensa de los Conciertos Económicos zelakoa antolatu zuten; ikusten bait zuten Diputazioetako Gestorek ez zutela deus asko egiten Kontzertua defenditzeko, gobernuak aukeratuak zirenez.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Famili elkarteak, Udaletxeak,... arazo hauen ikuspegi eta konponbide desberdinak emanen dizkigute.

30. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0021 Ez da ikusten zenbat pisu dituen oso zaila delako kontatzen baina alkateak esan du 101, Nueva Yorkeko handiena baino bat gehiago ehun pisu udaletxearentzat eta ofizinentzat eta etxebizitzentzat, eta azkena diskotekarako.

31. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0088 Han zeuden etxe-usoak aizkatu zituen udaletxeko teilaturaino, eta herri guztia ketan utzi omen zuen eguerdirarte.

32. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Alkate jaunak udaletxeko areto nagusian herriko indarrak bildu zituen, eta guztien aurrean aurkeztu zituen bere barneko malurak.

33. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Gure herrian ere bene-benetako mogida sortu zen, eta era guztietako jendetza bildu zen udaletxeko areto zaharrean; esamin guztietan hitzik egin gabe irauten duten ikasle alferrak, telebistazale babotuak, arkakusoen domatzaileak, euli harrapatzaileak...

34. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Han zegoen Julianen urbanoa, udaletxe aurreko enparantzan, ikasle txikiz beterik.

35. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 - Oraintxe bertan! Oraintxe bertan eraman ezazue Samuelson herriko mugetara! Eta etorri zen oihanera itzul dadila! Lotsagabe ankerra!- oihukatu zuen agureak udaletxe barruan sartzen zelarik.

36. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 Udaletxetik bi gizon armatu irten eta inguratu zitzaizkion Samuelsoni.

37. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 Udaletxeko balkoian, Aginte Batzordekoak erne eta harro zeruari so. Axolagabeko itxurarekin.

38. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0033 Hemengo enparantzan zen hura,
lehenengo udaletxe zaharraren ondotxoan,
ia sarrera gisa dauden eskaileretan bertan.
Hantxe.

39. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Fidelen erakundeko puntu bat Getxoko udaletxea zen.

40. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Ongi. Getxoko udaletxean aberatsen izen-abizenak lortzen zituen.

41. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Iragarritako eguna heldu zenean, han zegoen Martin, Udaletxearen aurreko plazan, gizatalde haundi baten artean.

42. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Begiak eta belarriak ondo irikiz gero, argiro ikusi zitekeen hango egoera: udaletxearen aurrean, hurbilean, zanpaketaren aldeko jendea, emakume asko, adinekoak ugari, bai, eta ondo jantziak.

43. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Halako batean agertu zen udaletxeko balkoian gizon lodikote eta garsoil bat eta aurrekaldean zegoen jendeak txalokatuz egin zion harrera.

44. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Udaletxea, eliza, pilota-lekua eta etxe sail batek inguratzen zuten plaza koadratuaren bolumena entzuleen algaraz bete zen.

45. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0071 Lehenbiziko pisuan; gure gainean beste bi pisu zeuden, eta gure azpian, litxarreria denda baten ondoan, udaletxeko zergak biltzen ziren bulego txiki bat.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Ondoren errementaria hurbildu zen udaletxeko atera, galtzetako sakeletik giltza astun bat atera eta ireki zuen atea.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Gau beltz bihurtua zegoen udaletxe barru osoa.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Edozein modutan, udaletxean ikaragarrizko iskanbila zegoen.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Esan bezala, aitortu behar izan genuen udaletxeko kanpaia bilatzea alferrik zela guztiz.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 30. Oturuntza Nola ez, udaletxean ospatu zen Kaiserraren ohoretan. Aurreko egunetan mahaiak eta aulkiak ekarri genituen Biltzar aretora, eta dena paraturik zegoen.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 1756. urtean ezarri zuten udaletxearen lehenengo oinharria.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Eliza eta Udaletxea, gaur egun herrian ditugun obrarik handienak Nicolas MURGIA Pascuala Antonia AZCONOBIETArekin ezkondu zen garaiakoak dira.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Oraingoz hasiak gara, hiriburuetako hiru Udaletxeei zuzendutako Zerbitzu Sozial munizipalei buruzko ihardunaldi teknikoekin.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Baina badago beste faktore bat Udaletxe askotako pasibitatean eragin handia duena eta da, esaldia erabiltzerik baldin badago, zerbitzu sozialek ez dutela ondo saltzen.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Lehen aipatu dudan bezala, Udaletxeek finantzaketan ez dute gehiegi begiratu kultura edo kirola bezalako zerbitzu saltzailegoak zirenean.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta hor zintzo jokatu behar dugu eta ez pasibitatearen erru guztia Udaletxeei bota, baizik eta onartu beharra dugu Administrazioko beste bi mailek ezinbesteko sektore hau bultzatzen laguntzeko premia; zerbitzu sozialen aldeko laguntza hau aholku eta finantzaketaren bidez emango litzateke.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta alderdi horretan ene ustez Udaletxeek izan behar dute, hain zuzen ere, gaur hain sakabanatua dagoen taldeari kohesioa emango diotenak, zeren zerbitzu guztiak nola edo hala beren eskuetatik pasa beharko bait lukete.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Udaletxean gazteen ordezkari izaten ziren horiek urte beteko.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0074 Kanpaina honen barruan, Udaletxean mozio bat sartu zen materiala eta laguntza ekonomikoa eskatuz.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Bestalde, zorionez, ihaz lortu ez zuten Udaletxeko diru-laguntza aurten, defizita kubritzeko behintzat, lortu dute.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Fundazio moduan funtzionatzen du eta Gida Batzordean udaletxeko ordezkariek eta euskaltegiko ordezkariek osatzen dute, nahiz eta ikasleen ordezkaritza hutsik egon.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0150 Udaletxean beste lanpostu bat izanda orduak sartzen ari direnen lanak langabetuak bete zitzatela nahi nuke.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 PADROIA, zentsu antzerakoa da eta Udaletxeko populazioa jakiteko balio du.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Padroia eta zentsua maila desberdinetan egiten dira: zentsua nazional mailan egiten da eta padroia udaletxe mailan.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0145 Udaletxeruntz joan da, esku batetan eskupoltsa iluna duela, soinean abrigo beltza, galtzerdi eta oinetako beltzakin.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Udaletxea
BASTIDA (Ar.)
Bakarrik 1.150 biztanleko jendetzarekin, 1977.ean, arabar Errioxa Garaiko buru egiten du, bere auzotar Haro herriaren eraginarekinpean.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 BI ERAKUNDEEN ARDATZA
Udalaetxea fundatze-denboratako instituzio bezala jotzen da.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Udaletxearekin batera Foru Aldundia jaso zen: bertan, ia oroigarri bezala, antxinako foruen aztarnak gelditzen ziren.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 2. Familia behartsuek ordain-agiri batez kitatuko dute edozein ikastetxeko zorra; eta agiri hori udaletxearen kontra ordaingarri izango da.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Bi alkategaiek udaletxeko balkoitik hitzegin zuten, Don Justiniano Azpil Easatar baten alde eta Pello Azpil azpildar baten alde.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Gure zorionik beroenak eman behar dizkiegu liburuaren egile GARBIÑE AGIRREri (Udaletxeko Kulturako Teknikoa bera) eta JOSE ANTONIO RODRIGUEZi (Udal-Artxiboaren Arduradunari), hainbesteko ilusio eta esfortzuren ondoren lortu duten emaitzarengatik.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Batzarrea, urtean behin, hiriko Udaletxeko Kongresu orokor batean izendatzen zen, Alkatea buru zela, eta hiritar guztiek parte hartzen zutelarik.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Ospitalean lan egiten zuten sendagile eta kirurgilariak eta Udaletxearen kontratuz hiriaren zerbitzurako zeudenak, berdinak ziren.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Setioan, San Martingo eraikuntzak, Miserikordia eta Ospitalea zena, suntsiketa serioa pairatu zuen, berriro zalantzan ikusi zelarik instituzio hauen iraupena berriro jo behar izan zuten emaitzetara, eta Udaletxeak ipin zitzakeen zergetara, ea nolabait aurrera egin zezaketen.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Baina sendagileek askatasunez alda dezakete dieta hau Sendagile betebeharrak, udaletxeko medikuek betetzen zituzten, udaletxearekin zuten akordio baten bidez Ospitalea txandaka atenditzeko betebeharra bait zuten.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Eta, gaur egun ere, oraindik ez dago batere argi zein lur diren Udaletxearenak eta zein Batzordearenak.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Honek Udaletxe eta Patronatu Batzordearen arteko hauzi berria ekarri zuen, erabakitzeko nork hartu behar zuen gain igoera berria, baina berriro adostasunera heldu ziren, eta azkenik, Ospitalaren eraikuntza lanak, Ramon Mujikari adjudikatu ondoren, 1883.eko otsailean hasi ziren.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Sekula ez nuen pentsatuko ganadua balitz bezala suz markatzera ailegatuko zirenik, baina halaxe egiten zuten, Mutrikuko udaletxeko agiri batean irakurri dudanez.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Musika plaza, frontoi, udaletxe eta ingurua arakatu eta zumardira jaitsi, hemendik, burdinezko zubia iraganez hondartzaldera pasatzeko edo, bestela, Kofradia berriaren pareraino hurbilduz gero, portuan zehar paseatzeko.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Aintzinako herria dugu Sopuerta ere, izen horrekin agertzen baitzaigu jadanik XIII. mendean; bere gunean Mercadillo auzoa eta Udaletxea aipatu behar, baina ezaguna egiten duena benetan, Abellaneda auzoan aurkitzen den eta aurreko etapan aipatu dugun Batzar Etxea da.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Espero dugu tresna hau baliotsua izango dela merkatari, elkarte, udaletxe, etab.entzat, Departamentu honentzat adina bai behintzat, eta itxaron dezagun hurrengo zentsu-ebaluazioan bestelakoak izango direla konpondu beharreko arazoak, zeren eta, horrela ezean, kontsumitzaileari kalitateko zerbitzu bat eskainiko dion merkataritza konpetitibo bat prestatzeko aukera galdu dela esan nahiko bait du.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0035 GUZTIRA / Insalud / ISM / Osakidetza / Udaletxeak / Mutuak / Bestelakoak.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0035 ANBULATEGIA / Insalud / ISM / Osakidetza / Udaletxeak / Mutuak / Bestelakoak.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0035 ANBULATEGIA / Insalud / ISM / Osakidetza / Udaletxeak / Mutuak / Bestelakoak.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Lehenengo izen bat zen: Leonardo Goñi, udaletxeko enplegatua izandakoa.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 1935ean jaioa, 1949an aurkitua Eskerrik asko esan eta udaletxera zuzendu nintzen, gauzak gehiago zehaztu nahian, eta han izan nuen lehendabiziko sorpresa.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Kontuhar.(G1)- Begira Andatzako Udaletxetik deitzen dizut.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Bitan deitu dut horra Udaletxera, baina oraindik ez dut erantzunik jaso.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Udaletxera jo dezakezue.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Berlindar bat naiz aldarrikatzen du Kennedy-k Murru Lotsagarriaren aurkez Berlingo Schô*nberg-eko udaletxe aurrean bildutako 400.000 pertsonaren aitzinean.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 - Udaletxean (...) eta (...) egiten dute lan.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Herri garraioek, pribatuen gain lehentasuna emanaz, udaletxeen esku jartzea eta serbitzu eskurakorrak guztientzat.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 Herri honetan azpimarretzekoa da ere Udaletxearen eraikin bikaina.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Donostiako Udaletxean Fermin Rezola jaunarekin zituen harremanak, hura bait zen orduan Donostiako alkate, eta bitarte horretan egin ziren lanik garrantzitsuenen artean Urumea ibaia dragaz sakontzea aipa daiteke.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Donostiako Udaletxean, Florenzio Aizpitarte Gutierrez alkate-orde eta Barruti eta Auzo Batzordeko Presidentearen menpean zegoen, eta harekin tratatzen zituen, aldika Donostiako gainerako auzoetako alkateekin batera egiten ziren bileretan, Astigarragari zegozkion gai eta arazo nagusienak.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Donostiako Udaletxeak urte hauetan zehar azaldu zuen joera gutxi gastatzekoa izan zen, beti ere egindako eralketetan errentagarritasuna bilatuz.

97. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0081 Tolosa`ko Udaletxeak bere barruan eskeñi dio omena, agintariak bertan diralarik.

98. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Bazuan auzitegi bat bertako epaillearentzat; bazuan udaletxea; bazituan iru banku-etxe; eta bazuan, baitare, kalearen azkeneko muturrean, aurrez-aurre, ala-olako preacher edo sermoilari baptista batek zaintzen zuan elizatxo bat ere.

99. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0031 Mendi-lurrei begiratuz Araba`ko udaletxerik aundiena da Zuia`koa; laugarrena, berriz, lurrez.

100. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Bilbo`ko Udaletxeari ala eskatu zion eta onen baimena izan ta gero Tolosa`tik etorri arazi zuan.

101. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. iriondo 0012 Bestaldetik, emen ditugu gure artean Euskaltzaindiko ordezkariak, Kontsellaritzakoak, euskal Diputazioetakoak, Bilbo, Donostia, Arrasate eta Gernika`ko Udaletxetakoak.

102. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 Bi Udaletxeak agertu dute beren iritzia ta asmoa: Araba`rengana elkartu nai dutela ta orrela, noski, Euskalerriari lotu.

103. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Urte auetan, sei bat milla ektarea basotu dira, Aldundi Forala-ri, Gazteiz-ko Udal-Etxeari, Aurrezki Kutxa-ri, ta norbaitzuen laguntzari eskerrak.

104. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0070 Bizkargi-etxearen berrigintza, eta ortarako aurrekaldea garbitu ta bertan oroit-arri bat jartzea naikoa zan, Azkoitia`ko udaletxeak, erriari, bere sorreraren 650 urtebetetzeko jai-aldietan, egin zezaikean esku-erakutsirik onenetako bat izan zitekean.

105. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0151 Karmel Ordenako, Aita Silverio de Santa Teresa berri-emailleak dionez moja sortzaille oeri, Zumarragan, Udaletxeko eta erriko andikien batzordeak, bidera irten zitzaizkien.

106. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0177 Eta, Azkoitia`ko udaletxeak, sal-erosleen asegabeko diru-goseagatik, iltzeraiño galtzen, ez lioke utzi bear.

107. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Bestea Egiriñao`ko lurretan aurkitzen da: Elurretako Gure Amari eskeiñia, eta bere irudia Gasteiz`go Udaletxearen emaitza izan zan berrogeiko amarrekoan.

108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Argitalpen bi auek, azkenengoak batez ere, iskanbil larregi atera zuen eta 1903`ko bagillean Bilbao`ko Udaletxeko abertzale ziñegotziak ken-erazi ta abertzale-usaiko argitalpen guztiak ere debekatu zituzten.

109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Beartsu bizi izan zitzaigun, 1813`tik aurrera batez ere, urte luzeetan Donosti`n Udaletxeko arduradun izanik.

110. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0112 Goizuetan,Peru-enea izeneko etxean Udaletxearen aurrean ain zuzen, Ezponda izen oroigarri txarreko gizona bizitu omen zen.

111. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Paper zarretan, Jazinto del Rio jaunari, maestro en hacer órganos deitzen zaio (29) Azkoitia. Udaletxeko Agiritegia: Ibidem. VII'gn Paper Xorta 12'gn zenbakian. 1.100 dukat kosta zan.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Halaber, aipatu epean zehar, ukitu ondasun eta eskubideen zerrenda Derio, Zamudio eta Mungiako Udaletxeetako iragarki oholean egongo da agerian.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu zehatze-espedientea Portugaleteko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Aipatu zehatze-espedientea Portugaleteko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Zehatze-espedientea Bilboko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Zehatze-espedientea Bilboko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 Zehatze-espedientea Portugaleteko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 Zehatze-espedientea Bilboko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 Zehatze-espedientea Castillo-Elejabeitiako Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 Zehatze-espedientea Zamudioko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 Aipatu zehatze-espedientea (Bizkaia) Getxoko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu zehatze-espedientea Etxebarriko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Zehatze-espedientea Bilboko Udaletxeko iragarki oholean dago ikusgai, salatuari ezagutzen zaion azken egoitza baita.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Udaletxeak antolatuta, gazteentzat III Uxola Literatur Saria Tolosan

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 III Uxola Literatur Saria antolatu du Tolosako udaletxeak gazteentzat, OHO, batxilergoa edo lanbide heziketa egiten ari den Tolosaldeko edonork har dezake parte lehiaketa honetan, hitz-neurtuz eta hitz-lauz.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskaltzaindiak Oiartzungo udaletxeko batzar aretoan ospaturiko ekitaldi jendetsu eta hunkigarri batean, Juan Mari Lekuonak euskaltzain oso bezala bere sarrera hitzaldia irakurri zuen atzokoan, bere osaba On Manuel Lekuona zenak Akademian utzitako aulkia okupatu zuelarik.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Guzti hau datorren ekainaren 11 aurretik bidali beharko da udaletxera.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Adibidez: neurtu al liteke Diputazioa zenbat aberastu dan, Laurgain da Pagoeta erosi zitulako? Edo, Donosti`ko Udaletxea noizbait Artikutza erosi zutelako?.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Proposamenen Aurkezpena: Hernaniko Udaletxean Diruzaintza sailean, goizeko 9-13 orduak bitarte, 20 laneguneko epearen barne E.A.O.-n iragarki hau argitara azaltzen den hurrengo egunetik hasita.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Proposamenen Irekidura: Udaletxeko Bilkura Aretoan eguerdiko 1ean, proposamena aurkezteko epearen amaiera eguneko hurrengo lanegunean.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Epaimaikoen hitza eta sariaren banaketa gora jo ezina izango da eta ekainaren eguerdiko Zarauzko udaletxearen plenium saloian jakitera emango da.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Zaldibiko udaletxearen eta Eusko Jaurlaritzako Kultur Kontseilaritzaren dirulaguntzaz antolatu du txapelketa hau, 25 urte bete gabe dituzten bertsolarientzat.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Diskoa kaleratzeko laguntza ere herri hoietako udaletxeek eta Nafarroako Gobernuak eman dute, behingoz bederen tarteko mugaz ahazturik.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Jesus Guridi, aita Donostia eta Jose Ansorena musikalarien mendeurrena gogoratuz antolatu du aurtengo hau Txistulari Elkarteak Donostiako Udaletxearen laguntzaz.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Horrela, udaletxetik jaso dugun ohar batek dioenez, hirugarren adineko gimnasia ikastaro bat emateko, begirale bat behar da.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Lan hau hartu nahiko lutekenak, azal bitez udaletxera, hil honen azkenera arteko epea dutelarik.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Honekin batera, Altzanipe, Lizardi eta Ubarrieta inguruak ere, estaltzea ez litzateela gaizki etorriko, aipatu zen udaletxean.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Lan hauek guziak Udaletxeko areto nagusian izango dira, goizeko 9,30tik eguerdiko ordubatetara.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Txandako zenbakiak eta beharrezko diraden paperak dagoenekoz udaletxeko bulegoetan zabaltzen ari dira.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Urai, zaborrei, estolderiari, hodaiei, auto sarrerei, publizitateari, kanonei eta esparategi zegozkien zergak ordaintzeko epea pasa den arren oraindik ere ordaindu daitezke, %5 ezarpen bat gehituz, hau orainarte bezala, goizeko 8,30etatik eguerdiko ordubatetara Udaletxeko bulegoetan.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 1.970. urtean jaio eta Azkoitiko Udaletxean enpadronaturik dauden mutil gazteek, soldaduskarako izena eman beharko dute Udaletxeko bulegoetan Abenduaren 15 baino lehenago.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Elkarteok tokian tokiko herritarren eskaerak ongi ezagutzen dituzte eta erreibindikazio horik udaletxetaraino ailegarazten ihardun dute, askotan, Eibarren kasurako, erantzunik jaso ez badute ere.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Sistema honen beste modalitate bat, Udaletxeek edota Diputazioek zuzenki komenio bat sinatzea Hezketa eta Zientziako Ministeritzarekin.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Sistema honen bidez ari da Donostiako Udaletxea, Ministeritzak ehuneko 80 ordainduz, EGBko 24 unidadedun zentro bat Bidebietan eta Grosen Viteri izeneko eskolaurrekoa eraikitzen.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hauetako bat, udaletxeen laguntzarekin Gipuzkoako III Dantza Festibala antolatzea.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Irun eta Urretxuko udaletxeek, Osasun eta Hezkuntza Ministerientzat lurraldeak dohan uztea onartu zen.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Lehenengoa Udaletxeetako ekintzari dagokio.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Migel Castells, Soto, Lizarralde eta Makazaga, HBko ordezkariek prentsaurrekoan atzo Donostiako udaletxean adierazi zutenez, 500en bat irten ziren Boulevardetik poliziak inguratu eta sakabanatu zituen arte.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Arrasaten zazpirehunen bat lagun
Udaletxeko balkoian ikurriña bakarrik eta inguruko kaleetan Avia dezente zirelarik zazpirehunen bat lagun bildu ziren Arrasateko plazan manifestazioari hasiera emateko.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Detenituok eskuak bizkarrean loturik furgoian sartu eta udaletxe atzera eraman zituzten, furgoi zelular batetara.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Sekulakoak eman eta udaletxe atzera eraman ninduten.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Hauek hartuko dute parte: Euskal Jaurlaritzako Kultur Sailak, Azpeitiko Udaletxeak eta Urolaldeko Euskal Eskolak; moderatzaile Joxe Mari Iriondo.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Hauek hartuko dute parte: Esclavas de Jesús y María, Colegio Hijas de Jesús, Colegio de la Milagrosa, Betharrandarren ikastetxea, Perdilegiko eskolak eta Udaletxeak.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 LARRABETZU (EGlN).- Larrabetzuko Herri Batasunak, ez du onartzen Madrilgo injerentziarik Udal arazoetan, azken finean Udal arazoetan norbaitek erabakitzekotan Udalak berak edota herriak Udaletxean aritzeko aukeratutakoek erabaki behar baitute.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Sakonean, Udal autonomia gordetzearren, eta zehazki, Udal idazkaria aukeratzerakoan udaletxeak egin dituen aprobak gaitzak harturik, Larrabetzuko Herri Batasunak erantzun egin dio Ramon Jauregiri, hots, España-ko Gobernuko Ordezkariari Vascongadas-etan.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Erantzunarekin batera, deialdi bat egiten die Euskal Herriko udaletxe guztiei, laguntza erakus dezaten alde batetik, eta tokian tokiko injerentziak uka ditzaten.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Azken batean Udaletxea bera baita nor funtzionarioak aukeratzeko, Jokaera zanpatzaile honek eta, Euskal Herriko zenbait udaletxetan hartu akordioak ezeztatzeak, euskal udalak botere zentralaren zangopetan daudela erakusten du, HB-ren eritziz.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Mundaizen, Korazonisten ikastetxearen ondoan terreno batzuk aurkitu zituzten eta udaletxean behar ziren kontsultak egin ondoren, abal pertsonalak medio lur sail hori erosi egin zuten.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Euskarari dagozkion arazoak koordinatzeko postua osatu zenetik Iruñeko Udaletxea hau eta beste ari da burutzen euskararen alde.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Ongi bazkaldu ondoren, arratsaldeko bostetan herri kirolak: Udaletxeko selekzioa herriko selekzioaren aurka, ondotik II. Herriko dantza txapelketa bikoteka egingo delarik.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Horretarako eta euskaraz ikasteko prest bazeunde joan zaitez udaletxera izena ematera, urriaren 20 baino lehen.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bete ezazu ongi eta garbi matrikulatzeko fitxa-orria eraman ezazu lehen bait lehen Udaletxera.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Zarautzko Udaletxeak, zuhaitz poda eta landaketa dela eta, 6 pertsonen kontratazioa egingo du.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Artezaleak orain arte Sanz Enea jauregiaren aretoetan eskaintzen zituen ikastaroak; baina konturatuko zinetenez jauregia gaur egun konponketetan sarturik da eta horregatik Udaletzearekin batera Alfa zaharreko lantegian eraiki dituzte lantegiak.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Elgoibarko Udaletxeak, Gizarte Prestakuntzako Batzordearen bitartez eta, orain dela hil batzu hasita, birgaikuntza edo baztertutako gauzak eskuratzen ari da, beireak biltzeko herriko leku desberdinetan jartzen diren kontenedoreen bidez, eta ekintza hori zabaltzeko asmotan, oraingoan, paper eta kartoiak biltzeko bigarren aldi bat burutu nahi du, horretarako, biltzeko egunak jarri dira eta, herritarrei eskatzen zaie, atari ondoan, piletan jar ditzatela bai papera eta bai kartoia, izendatuta dauden herriko gazte taldeak errez bil dezan.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Urtearen azkenerarteko egutegia honela egin da: Udaletxeak nahi du herriak parte har dezala ekintza honetan beronek duen garrantziagaitik izadi-oreka eta gizartean, eta aldi berean aditzera ematen dizue, paper edo kartoiak uztea, dagokionaren arabera, aditzera emandako egunetan egin beharko dela ordubatetik 3ak bitartean.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Ondoren Herri Batasunak, extradizioen aurkako ekintzak direla eta Udaletxean izandako gertakizunen aurrean, zera agertu nahi du: - Extradizioen aurka egiteko ez dela nahikoa berba egitea, baita era mobilizatu eta herri indarra erakutsi beharra dagoela, baldin eta errespetoa eduki diezaguten nahi badugu.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 - PSOE, PNV eta EE'ko kontzejaleek Udaletxeko balkoian jarritako pankarta kentzerakoan, herriaren kontrako ekintza bezala hartzen dugu, PSOEren politika zapaltzailearen lagungarri.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Zoru Legearen 41 eta 49 artikuluetan ebatzitakoaren arabera espedientea jendaurreko erakusketan egongo da Udaletxe honetako Hirigintza Bulegoan, bulego lanorduetan, hilbateko epean, iragarki hau dagokion aldizkari Ofizialean azken aldiz argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, epe horretan, bidezko erizten diren alegazioak egin ahal izango bait dira.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Sinadura bilketa egin, Udaletxera eskari-idatziak bidali eta azkenean, bertara joan ginen, pleno bat ospatzen ari zenean enkartelaturik azaldu ginelarik (aurtengo martxoaren 6an).

171. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Jakingo duzuenez, Udaletxeak herriko hainbat eraikuntza lan egiteko entrepresa edo promotora bat sortu nahi du.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 Eta Udaletxeak, gainera, guretzako frontoiak baino garrantzi gutxiago duen futbol zelai bat eraiki nahi du lehenengo.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 Udaletxeko eta Ertzaintzako ordezkariekin bilera bat konbokatu genuen eta ezer ez konpondu arren, arazoa aztertu egin genuen behintzat.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 Diru sarrera nagusiak Udaletxeko Jai Batzordea eta Kultura Batzordea dira (800.000 pezeta), festetarako bizilagunek eman duten diruak, errifek, jota jaialdiak eta beste ekintza batzuk jarraitzen dietelarik.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Garai hartan gabonetako lau jai egunetan danborila jotzen ibili zen on Dieko Franzisko Idiakez-ek 2 dukado jaso zituen udaletxetik.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 1979. ean gau eskola elkarteak eta udaletxeak editatutako Legazpi liburuan gure agureengatik jasotako kopla zahar batzu agertzen dira.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Hainbat Udaletxetako zinegotzi jaunak karnabal jai-ereduak inbentatu ezinean dabiltzan honetan, gure herrian bada berez-edo omen dagoen dantza berezi bat.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Udaletxe zaharrak aurpegi berria Dagoeneko guztiok jakingo duzue Udaletxe zaharrean berriztapen lanak egiten ari direla.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Udaletxearen berriztapenari 267 milioiko aurrekontua onartu zitzaion bere momentuan.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Maskarada taldeak Aktorearen sormen lana eta Maskaragintza antzerki ikastaroak eskainiko ditu datorren astetik aurrera, Bilboko Udaletxearen Euskara zerbitzuaren laguntzaz.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Bilboko udaletxeko euskara zerbitzuaren laguntza izan dugunez, ikastaroak merkeak dira 2.000 pezeta bakarrik balio dute.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Udaletxe guztiek, bakoitxak bere neurrian, nahiz herri koxkor nahiz hiri haundiak izan.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Dei hori beren kondu hartzea eskatu diegu iparraldeko udaletxe guztiei.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Gaur udaletxean itxiko dira eta bihar arratsaldean manifestazioa Donostian.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Lege Projektu horrek ikastolekin buka zezakeela, salatu zuten prentsaurrean eta erretiratzeko eskatuz egingo diren mobilizazioak gaur bertan hasiko zirela jakinerazi zuten, arrasaldeko 7etan Udaletxean entzerratuko baitira Euskal Herriko Federakundeko buruak eta bihar arratsaldeko 4etan Donostian egingo den manifestaziorako irtengo baitira. J. B. Donostia.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Horrekin batera, gaur arratsaldeko zazpiretan Konfederazioaren zuzendaritza taldeak enzerrona bat egingo duela Donostiako Udaletxean iragarri zuten.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Euskararen transmizio linguistikoa izango da irailetik urrira Deba Bailara osoan burutuko den kanpaina, baten ardatza atzo, Eibarko Udaletxean egin zen prentsa aurrekoan, Deba Bailarako Udal ordezkariek aditzera eman zutenez.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Mari Karmen Garmendia, Gasteizko Sozio Linguistika sailaren Idazkari Nagusia eta Deba Garaiko eta Deba Beheko Udaletxe guztietako ordezkari eta zenbait alkatek parte hartu zuten kanpainaren aurkezpen ofizial honetan, Udaletxe guztien artean antolatu eta aurrera aterako bait da ekintza hau.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Udaletxeak, EE iniziatibaren buru zelarik, Gestoraren aurka ekin zuen, nahiko akusazio fundatugabeak azalduz, erakunde herritarrak, atxilotu baten egoera salatuz, kaleratutako komunikatuan ez dagoela mehatxurik esango bait luke edonork, irakurri ondoren noski, Komunikatu hori izan da, hain zuzen, komunikabideek atera ez dutena.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Il onen 8`gnean, Ama-Neskutsaren egunean, baten lekuan bi batera, ta Bilbao`ko Udaletxeko txistulariak tartean.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Gipuzkoa`n be, Aldundikoak,Udaletxeak eta Bazkun batzuk (Arantzadi ta), ozen eta garbi erantzun dabe.