XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0128 Jesucristoc emon eutzan bere Ama chit gurgarriyari, ugaritasun andiyaz, zeruan ta lurrian berari emon jacan al guztiya, ta al-au dauca Mariyac zeruan muga baric, bada orretaraco esaten da: Jesucristoc bere Ama entzun ta erantzutia, batizan dirala beti, beragan: Bai, Mariyac zeruan daucan al ta escubide onec, beti izan dira emon deutzazan Jaungoicuaren duiñac.

2. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jakob eldu zanian jakitera zembaterañoko garien ugaritasuna Ejipton zegoan, beste aldera egonik gose aundia Palestinan, bera zegoan lurrian, bere semiari esaten zien: Quare negligitis Gen c 42 v 2 ¿Zertan zaude geldi?.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizalderi estakit, zelan gomutau etxakon, zorrostazuna dauken gauzen ugaritazuna, di-gaz agertuten dabena gure eliak.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Itzaldi ori irarri ta oparo ta ugaritasunez zabaldu gendun, yai aren ondoren.

6. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Eskerrak emanez, argia eta indarren ugaritasuna eskatu dezagun.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Bere euskal-liburu aitatuenak zati bi ditu: 1) Atsotitzak edo refrauak, ta 2) O'ten Gaztaroa neurtitzetan; danak ez dira bere-bereak, Katul, Tibul, Marot eta beste batzuen negar-eresiak euskara itzuliz, gure izkuntzaren errez-ugaritasuna ager-erazten saiatu zaigun-eta.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ugaritasunaren seme ere baita, bizkorra, ausarta, setatsua da, beti, on billa ta eder billa dabil, azpikerian eta asmakerian yaioa da, gezur-zuria, lilluratzaille ta zoragarria.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Ala ta guziz ere, maixuaren lelo berdiña darabilki filosofiaren asentagarritzat: ots, ez dago zirkiñik, ez eta ere izakiaren ugaritasunik.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Entzuleen biotzak era ortan mugitzen zituan, bere biotz eta anima guztia, eternidadeko egi santu oiek ongi meditatu, ta barren-barreneraño oien ezagueraz, betea ta asea bezela zegoelako; ta biotzeko ugaritasunaz zelo biziakin mintzaturik, Jainko Errukitsuak, bai predikariaren, bai entzuleen gañera zeruko grazi ta argitasun andiak biraltzen zitualako.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Jaiera orren eragille edo indar-emalle zeintzuk izan, diran galdetuko ba'zenida, arrazoi-begi auetxek eman bearko nizkizuke, Birjina bera lenbizikotzat utzita: prantzisko, tarren ugaritasuna ta indarra, OnaJiko Kofradiaren leñargia edo aundikitasuna, Arantzazuko elizkizunen lilluragarria, ta ango abeslarien bikaintasun eta izen aundia.

12. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Batez ere Aita Onaindiak Enearena maizuki ta bikainki euskeratu digu; aren ugaritasuna, aren jario ederra!

13. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Aberastasun onek ugaritasuna emoten dau, baiña baita alkarragaz errez ulertzeko gaiztasuna ta izkuntzearen edo euskalkien banantzea be.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Gaur estropada ugari jokatzen da, eta ugaritasun onek galtze eta irabazietara errezago oituten gaitu.

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Ugao-Miraballesen mandazainak bere kalidade eta ugaritasunagaitik goratzen eben garrantzizko iturria egoan; ordez, gutxi zapaltzen zan bideaz zer ikusirik ez eukana ezarri zan XIX. mendean.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Kutxaren beraren kultur garapenaren beharrizanak eta gizarte-erakunde desberdinetakoenak batera eramaten dira eta, ihardueren programazioari dagokionez, sekulako ugaritasuna eskaini da, jakintzaren hainbat eta hainbat alderdi besarkatuz.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Bestalde, hiztegiaren ugaritasuna hitz baten adierak handia bada ere, elkarren arteko ulerpena ematen dela aitortu behar da, baita oso hiztun talde zabaletan ere.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0004 Bi dira guzti honen arrazoiak; bata, latitude hauetako dinamika atmosferikoa, sistema frontalen ugaritasunarekin, eta bestea, orografia, mendikate paralelo sorta bat agertzen bait da, Atlantikoko masa hezeak datozeneko zonei perpendikularra dena.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Nabariak dira, esaterako, orduko pentsamendu-mailako jarreren ugaritasuna eta beraren trantsizio-jitea.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 Honen ugaritasuna landaretzak eta mikrobioen egintzak kontrolatzen dute.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 BALIAKIZUN NATURALEN UGARITASUN ETA ESKURAGARRITASUNA

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0005 Artezketan erabil daitezkeen eragiketa eta material-motak asko izan daitezkeela kontuan izanik, eta ugaritasun honek harri urratzaile eta artezteko makina ezberdinak eskatzen dituenez, harri urratzaileak aztertuko ditugu lehenbizi eta artezteko makina-mota desberdinak gero.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0009 Horretarako harri igneoen ugaritasunean eta iharduera bulkanikoa oinarritu zen.

24. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Lehenengo galderari ez dirudi, egungo beharrizanen ugaritasuna kontuan izanik, banakako aukerabideez erantzun gotorrik ematerik dagoenik.

25. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Azken hilabeteotan, eskualdeko bi tribuak gerlatan higatzen ziren, eta leihotik ikusten genituen arboletan, dilindan, gizagaizo urkatuen ugaritasunetik beretik, susma genezakeen borrokak aski gogorrak zirela.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0066 Eguzki zelula batek siliziozko bi zati ditu, bata boro edo P erako beste inpuritate baten kontzentrapen ttiki ttiki bat duena (karga positiboen ugaritasun bat duena, alegia) eta bestea fosforo edo N erako beste inpuritate baten kontzentrapen oso ttiki bat duena (karga negatiboen ugaritasuna).

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Ia ezezaguna zibilizazio primitiboetan, bizitzaren maila goruntz doan heinean areagotzen da gaitz honen ugaritasuna.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Botoi sinaptikoan mitokondrien ugaritasuna atzeman liteke.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Eliz-orduak patxara eta egokitasun pixkatekin, abestuz, egitea billatzen genduenok aspalditik jotzen gendun orrelako liburu baten falta: ugaritasun aundirik ez baigendun arlo ontan.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Aipa ditzagun, adibidez, taldeen ugaritasuna, antzezlari askoren kalitate gero eta hobea, festibalak, Antzerti Zerbitzuaren ekintza, eztabaidagarria bada ere, lantzen ari diren teatro-mota desberdinak, han-hemenka egiten ari den teatroari buruzko erreflexioa, etab.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Batzuk bakarrik aipatuko ditugu hemen, hala nola: Endromis O koloretsu (L) iberiar faunarako familia berria: Araschna Hbn levana (L) Espainiako bigarren taxonaren ugaritasun oso lokalizatua; Lopingia achine (scop) iberiar penintsulako biotopo bakarra Bizkaiko Orduñan; Carterocephalus palaemon (Pallas)-en bigarren taxona leku berean eta azken urteotan Aranzadi Natur Zientzi elkarteko Entomologi laborategiko lankideek aurkitutako dozena bat espezie berri, iberiar penintsularako.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Ugaritasunari gagozkiolarik, gehitu eta gutxitu egiten dira 11 urtetako zikloa osatuz.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0064 Jende kopurua bakarrik esango nuke nik eta elementu honegatik beste honako hau ere: zeregintokin ugaritasuna.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0064 Berehalaxe analisi ulertzaileak hirien eta herri txikien arteko ezberdintasun haundiena kanporatu digula ematen du: ugaritasuna, alegia!.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Ugaritasuna, egile eta egilegaien mailakoa, bereziki izango litzateke hiritar pertsonartean.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Bilboko Alde Zaharreko Sendeja kalean labur laburki eramandako l.l.i.-k egile eta egilegaien ugaritasuna errez errez azaltzen digu.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Ugaritasunak ez daramatza berarekin pertsonarte baten ezaugarri oinarrizko guztiak: espazioa, denbora, lanpostua, etb.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Lotka-Volterra-ren harrapakari / harrapakin erlazioaren eredua ondoko bi proposizio sinple hauetan oinarritzen da: 1) harrapakariaren gehitze-tasa eta harrapakin-kopurua zuzenki proportzionalak dira eta, 2) harrapakinaren heriotza-tasa eta harrapakariaren ugaritasuna ere zuzenki proportzionalak dira.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Tasa hauek aldatzen ez badira, bi organismoen batezbesteko ugaritasunak konstanteak dira eta gainera, elkarreragina hasterakoan zeuden ugaritasunetatik independenteak.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0015 -ETA- elementu hau ugaritasuna adierazten duten toponimoetan agertzen da: ArriETA GaztainETA... eta abar.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Ohitura, jai eta tradizioen ugaritasun aberatsa baloratu.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Edonola, badirudi lehenen sorturiko ahoskiekin luzaroetan egon zala; honek adierazten du, fonema hoien esanahi orokortasuna, bai eta, ahoski beroietatik erasortutako formen ugaritasuna.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0088 Helburuak:
- Irudimenari lagundu ideien ugaritasuna eta berezkotasuna gehituz eta, ondorioz, frantsesezko (euskarazko) hizketaldiak.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0030 Horrek esplikatuko luke, ez bakarrik ugaritasunean jateko desira errepikatua, baizik baita ere pertsona jakin batzuekin egoteko duten zaletasuna, hainbesterainoko zaletasuna, ze pertsona horiei atxikiak gelditzen bait dira.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0196 Beste zailtasunen artean, gorago J. Manterolak esan digu bertso berriak bapatean sortzen zituela bere kanturen bat abesten ari zenean; eta ugaritasun honek, bistan da, ez diezaiokeela mesederik egin zehaztasunari (17) Ikus gorago 10. oharkizuna.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0134 Erromaniko artearen aberastasuna eta ugaritasuna argi ta garbi nabari da Nafarroan eta Araban, zerbait guttiago Zuberoan eta Baxenabarren, eta urri Bizkai-Gipuzkoetan.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0117 Prezioak, funtsean, negozio-kopuruari zegozkion, alde batetik, eta, bestetik, oinarrizko diruaren, urrea edo zilarraren, ugaritasunari edo urritasunari.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Ingurutxu hau, bere aberastasun koreografiko eta doinuen ugaritasunagatik, Nafarroako garrantzitsuentzat jo daiteke.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0235 1.3. Kodigoa: 1.4. Kanpo ezaugarriak: - Klasea: textual eta grafikoa-kalitate askotako kaligrafia, textu eta oharretan esku ezberdinen ugaritasuna.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Euskalkien ugaritasun edo aniztasun hau esplikatzeko jakin behar da euskara bertan behera utzia egon dela, ofizialtasunik gabe, eskoletan sarrerarik gabe eta oso beranduraino ez dela landu, eta orduan ere gutixko.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Donostian egoitza ofiziala duten atzerritarren ugaritasunak kontrabando intelektual plegu hori erraztu egiten du.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Bestalde, landarediak eta batez ere ibaiko bertako faunak halako berezitasunak eta ugaritasuna dituzte, non oihaneko katea ekologikoaren beste katemaila funtsezko bat bait dira, zuhaitz animaliarik gehienak behera inoiz hurbildu ez arren.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0085 Berrogeita hamartsu horietatik hamasei dira egiaz garrantzia dutenak bertan aurkitu diren irudien ugaritasunagatik eta horietako zenbaiten kalitate bereziagatik.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Ugaritasuna, traineruen martxa zailtzeko bezain haundia izan daiteke.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Pirineoen behealdean dauden Euskal Herriko kobetan, ez da klima hotzetako horrenbeste abereren ugaritasunik, eta alderantziz, oreina, ahuntza, bisontea, zaldia eta abar, maiz agertzen dira.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Dokumentazio mota honek interes haundia du historiagileentzat, herri mailako ikerketetarako batez ere, duen ugaritasun eta zehaztasuna dela eta, lehen eskuko informazioa bait da.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0024 Adorea eta ankerkeria ere uleen ugaritasunaren arabera neurtzen ziran.

58. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Aberastasun au urritzen doakigu; mintzagai auetan, gure aurrekoek utzi diguten ugaritasuna murrizten eta galtzen ari gera... ustegabean noski.

59. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Eta Herriaren erantzuna beti berdina: ugaritasunean gezurrezko jainkoetara jo, jan arren obeto jan nahi, eta ituna bete beharrean aitzakiak beti nagusi.

60. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0443 Era berean, jende aien katolikotasunak ez du eragozi eliz iareen ugaritasunik, eta berauen bizkortasunik.

61. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0117 Baina horiek ttipikeriak dira; eta aditzera eman nai dugu, obran aipatu Autoreen ugaritasun eta zehaztasuna.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Coliformeen ugaritasuna ur eskasiaren ondorio da zihur aski.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Bi alderdi horiek, eta are gehiago hartaz ari gareneko ekintzapideak duenaren adinako moeta-ugaritasunaren ondoriozko berarizkotasunak direnak direla, gero araudi-bidez osabideratu beharko direnarren, Legeak, bi alderdi horietako zigor-jaurpideak erabat zehazteko oinarri izango diren funtsezko eta ezinbesteko alderdiak finkatu, eta behar den neurrian betetzen du legezkotasunaren oinarri-araua.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0002 A.- Konposaketa teknikei dagokienez, ugaritasuna da nabariena: hitz-jokoak, bertso libreak, prosa, tipograria desberdinak, collageak....

65. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0002 A.- Beharbada ugaritasun honek liburuaren osotasuna zertxobait puskatzen du?.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Oinarri bako esaera izango ote da, ehun urte betetakoan! Zer inoañ, ba, Hovelacque izkuntzalariak? Hona zer:Euskerearen ugaritasuna, zelan edo halan esateko, ezin kontatzeko modukoa da, auzo bakoitzak bere izketa berezia dauka ta.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aldea beste ontan dago: Zera... asko aurreratu dala mundua, gizonak edozertatik gaiñezka sortzen duala; ta ugaritasun onekin gero ta jende geiago baliatzen dala.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Argi dago bada aurrerabideak sortu duan ugaritasunarekin langille jendea irabazten atera dana.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Baiña onek ez du esan nai, augatik, konsumo gizartea izena batzuek jarri dioten ta langille pamiliari erosotasuna dakarren ugaritasunari gaizki begiratu bear diogunik.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aurrerabidea (progresua, edo desarrollua edo nai diozuten bezela deitu) ta ugaritasuna bat dira edo ia bat.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Konsumo gai ugaritasunik ez dagon tokietan era guzietara daude atzeratuak.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Beraz aurrerabidearen aurka ez bagaude konsumo gai ugaritasunaren aurka ere ezin egon gaitezke.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ez, aurrerabideari ez zaio langarik jarri bear, gauza ugaritasuna gero ta zabalago izan dedilla.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Mundurik geienarentzat ez dago ez zoritxarrez ugaritasunik, mixeria ta gosea baiño.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Izkuntzetan ere, ugaritasunean, iñork ez dio aurre artuko: Berrogeitamar izkuntz-nagusi ba-ditu, eta auetzaz gainera ugaritasun ederra dialektotan.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Irakasle batek ez dauka zer esanik? Pistien lagunen ugaritasuna adurre dariola bere agoan, azaldu, eta onen ondoren, ezelako berotasun barik bere abotsean, gizasemeen zoritxarra agertu?

77. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Ugaritasun ori etorri da, lana ugari egon dalako, ola edo egintza asko gaitu diralako.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Proporzioz, alkarren arteko gertueraz, ugaritasunez Aralar mendia da mendi guztien artean trikuarrietan txapeldun.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Ugaritasun onek zera esan nai dau, orduko aberastasunak emen dagozela, aberea bait zan aberastasunaren neurria.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Oraiñ, ostera, naiz ta mundu zabalean jende asko gose-pean bizi, Europan ugaritasun geiegiak buruausteak emoten ditu.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0002 Baina lasai, Herri Batasunekoek esaten duten bezala, hemen ez da ezer aldatu, zakur guztiek toki berean lepoan dituzte koilareak, mundu guztiak zekien orain dela aspalditik Garaikoetxea izango genuela lehendakari, eta gauzak aldatuko zirela baina udaberria beti bezain majo, indartsu eta argi etorri zaigu, ai, Euskal Herriko udaberriak!, hondartzara joaten hasi behar dut olatuek betiko martxa bai daramate, liburu bat hartuko dut eta ez dut irakurri beharko atzekoz aurrera liburuak ere beti bezala egiten jarraitzen baitira, bikinia jantziko dut eta lerde batzuk eroriko dira, beti bezela, Kontxako barandilatik, hemen ez baita ezer aldatu, pazientzi falta haunditzen ari dela ez bada, hemen ez baita ezer aldatu juramentuen ugaritasuna ez bada, hemen ezer ez baita aldatu pinu gehiago ez bada, hemen ezer ez baita aldatu.

82. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 XVIII. mendea demografi zuzpertzearen hasiera bada, jaiotzen ugaritasunak badauka zerikusirik eta hori dala eta zabalago ikusiko dogu.

83. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Atal hau bukatzeko gainera dezagun ez dagoela eta ez dela sekula egon dialektorik gabeko hizkuntza baturik, batzuetan eredu kodetu ofizialak estandarrak bere azpiko ugaritasuna eta aniztasuna ezkutatzen badigu ere. Bestela esan, hizkuntzak errealitate aldakorrak dira eta aldaketa faktore askoren arabera (historia, geografia, gizartea...) gauzatzen da. Horrela, edozein hizkuntzatan hurrengo hizkuntza aldaerak bereizi ohi dira: dialektoak (geografiaren araberako aldaerak), soziolektoak (gizarte taldeen araberako aldaerak), hizkuntza mailak edo erregistroak (lagunartekoa, estandarra, jasoa etab.) eta batik bat gaur egungo gizarteetan teknolektoak edo espezialitateko hizkerak (jakintza arloen araberako aldaerak).

84. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0002 21. Ugaritasun handia duena.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0223 4.1.- Ugaritasuna.

86. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0461 Ziklo hauetan elementuaren ugaritasuna eta banaketak aldaketa gutxi jasaten ditu edo gutxienez era ez-jarraian.

87. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 Nieves Zabala, Euskadiko GKEen Koordinatzaileko lehendakariak dioenez, giro honetako erakundeak ugaltzeak izan lezake bere alde ezkorra ere, ugaritasunak aberastu egiten du, baina ahalegin asko galdu egiten baitira.

88. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Ahoskaturiko zenbaki bakoitzeko, ezkerrean duen zurezko azpiletik ale gorri bat hartu eta eskuinekoan uzten du, ugaritasunaren asperrean zenbatzen duenaren gogaiduraz baina garrantzizko zerbait egiten ari denaren arretaz, utzi ere.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Kataluniako Itsas eta ibaietako arrantzatokien ugaritasunak arrantza eta kontserbagintza jarduera finkoak eta zabalduak zirela erakusten du. Oro har, arrain-kontserbagintzak sekulako garrantzia izan zuen Europan, irtenbide egokia baitzen oso, arraina barnealdeko herrietara onean eramateko.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Kaltea eta minaren arteko harremanaren aldatze eta ugaritasunak, mingabeko kaltea eta kaltegabeko minaren arteko tarte guztiak betetzen ditu.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0083 Goierrin Industri Ondarea oso garrantzitsua da bai aztarnen ugaritasunagatik eta baita ere beraien kalitate eta desberdintasunagatik ere.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0222 Kapok lodiagoak ziran konposizioaren alde ilunetan, egileak erabilitako matizen ugaritasuna ezkutuan geratu zala.

93. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ingurune estresa 00009 Bestalde, aurkeztuko dudan informazio gehiena molusku bibalbioen ikerketetatik hartuta dago; horren arrazoia batez ere talde horren inguruan burutu diren ikasketen ugaritasuna da.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0122 Azterketa kuantitatiboan, gazteleraren ugaritasuna aski frogatuta geratu delarik, oraingo azterketa kualitatiboan hurrenez hurren honako hau esan dezakegu:

95. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 0023 Ez da orrialderik pastoraletan paralelismorik gabe, ugaritasuna harrigarria da.

96. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0663 Virgilioren euskal itzulpenen ugaritasun erlatibo honen zergatikoak begien bistan daude:

97. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0042 Gosea ta negarra uxatuz, ugaritasuna ta poza erririk-erri ta mendez-mende barreatu bear luken anai arteko besarkada maitetsua.

98. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0188 (Ugaritasuna) Dirutza, euritza, lainotza, arritza, askotza

99. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Denek dute bereizgarriren bat. Aberastasuna ez ezik, miraria ere bada, noski, berdinik ez errepikatze hori, ñabartasun, aniztasun eta ugaritasun hori.

100. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Gure ontatik Inglaterra'ra iristen danak, milla berezitasun aurkitzen ditu iritxi orduko: izkuntza, kotxe edo automobillak ezkerretik ibiltzea, tellatutako tximinien ugaritasuna, munduko giza arraza guztiak bertan ikustea eta abar eta abar.

101. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Tximinien ugaritasunak ere badute beuren esan naia: Inglaterra naiko leku otza dalarik, su asko egiten omen zan etxean, ke asko zun ikatz klase batekin.

102. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0006 2. Hamabosterokoa egiteko aukera (taldea, berrien ugaritasuna, gutxieneko azpiegitura teknikoa, diru laguntzak...) izanez gero hamabostekoa egin.

103. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. del teso 0040 ARRISKUTSU.- Arrisku+tsu. Peligroso. -TSU atzizkiak oparotasuna edo ugaritasuna adierazten du.

103 emaitza

Datu-estatistikoak: