XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 Gero ta gutxiago zerabilkiñagu aotan, atzerrietako aide ustelkorrai gaurrko euskaldun aulok idegi zizkionagu ateak zabal... Geok geren zabarrkeriaz ondatu diñagu Euskera....

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurreko ale-aziak ustelkorrak dira; beraz ezin eman gauza iraunkorrik; Jaunaren itzak ordea ustelkorrik ezin eman; iraunkorrak berriz bai.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Beste errietako jainkorde uztelkorrak ondatu dituzte, ez bai ziran ordea jainkoak, gizonak egindako itxuratzarrak baizik.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Edeslari jakintsu batek diyonez, garai arrtako oiturak irakurri besterik ez dago, ustelkorrak eta galgarriak zirala jakiteko; arrtu-eman lotsagarriyak, egikera biguñ-itxusiyak, ezin esan alako lizunkeri loya zerieten izketa legunak, pozoidun elkarrteak eta abarr ikusten ziran aundizkien jauregi ta biltokietan; errtilariak sorrtzen zituzten egintzetan ere ustelkeriya agerrtzen zan; lotsa ematen duan zikinkeri-zornetsua nun nai zabalduta zegoan.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Begirune aundia izan bear diozu, beraz, egunen batean aintza ta zorionez betea geldituko dan zure gorputz ustelkorrari; aintzat euki, ongi nai zaiona bezela; au-da, pekatu-lokatzetan zikintzen utzi gabe ta griña galgarrien amildegietara erortzeko amor eman gabe.

6. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00060 Badakizue, zuen gurasoengandik hartutako biziera hutsaletik ez zaretela gauza ustelkorrez erosiak izan -ez urrez, ez zilarrez-,

6 emaitza

Datu-estatistikoak: