XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Churiqueta bitartean, deabruaren gogo gucizco errosario beltza errezatu-ondoan, bucatzea ben bearquintza asco comedianteac ben comedie becela; ¿nola? dantzazco eta ezcontzazco muguimentuquin: eta au gucia guraso zabar eta gaiztoen aurrean.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Ori egiten du Aita Santuak, kristaurik zabarrenak ere naiko beta izan dezaten Bulda berria artzeko ta egun bat bakarrez ez ditezen bera gabe egon.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Guk, nekazariak, lanean aritzeko eta gogotik gañera, kupira gutxi degu eta iñorr gutxik lanean aritzen irabaziko digute, baño gure abere, ukullu ta tresnak, bearr bezelako garrbitasun eta txukuntasunean eukitzen, ez dakigu, zabarrak gera.

4. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ez geiago zabarrik, ezta erortzerik.
Beuko bakoitzak gertu barreneko ildoa
Poza ta Jainkoaren bake txit goxoa
Erne, azi ta ugaldu daitezan joririk
.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ark, berriz, onelan jardetsi: Ezta, ez bildurra, txalo-min edo dirdai-naitik saiestu nauna; odol izoztua, baiña, zabar dabilkit zartzaro aulean ta otza sartu zait soin-indar aituetan.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Gipuzkoarrak beren aldetik etzebiltzan iñolaz ere zabar ta nagi: E. Arrese olerkari jatorrak gizaldiaren asiera-izpiakin batean atera zuan bere len-olerki-liburu Nere bidean (Tolosa, 1912); aurkezpenean onela dio.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Gaiaren astuntasun eta gordintasunak baño zer pentsatu geiago ematen dit beste zerbaitxok. Guzia berri izan dedin nunbait Arantzazu'ko ikasleak zorioneko H letra gurdika darabilte. Konta eziñ ala arkituko dituzu goi be, ezker, eskubi. Euskalduna berez euskerarenganako ain zabarra izanik, eztiogu geure aldetik erreztasun geiegirik ematen. Irurogei urteko lana izan da euskal irakurleak gaurko ortografiara oitu-eraztea, ta orain, ez si ta ez no H ori irentsi bear nai badu ta ezpadu.

8. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Ba-liteke egikera zakar xamarra izatea baña euskaldun zabar askoren ajolagabekeriz gure izkuntza galdu nai ez ba'degu, itz leunak eta eztikeriak alde batera utzi ta benetan euskera gaizkatzera eramango gaitun bideetara jo bearrean gera.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Ia eskola denetan zeukaten izen hori ematen zitzaion gelaren bat, baina horrek ez zuen izenik ere merezi, hain zen zabarra eta desegokia.

10. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Itaunketa gelara eskuak elkarrekin igurtziz sartu zen, Katharina esaterako begirunez tratatu zuen, zabarkeria batzuengatik barkazio eskatu zion, bere zereginari ez bai ordea bere pertsonari zor zitzaizkiola-eta, bera izan ere mutil nahiko zabarra zela eta, eta gero azkenik bahitu zitzaizkion gauzen zerrenda egina zegoenez, hura hartu zuen.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Mogelen aurretik Xemeinen egoniko apaizak oso zabarrak omen ziren kontu horretan eta Apezpikutegitik etorritako Bisitari batek oharren bat egin behar izan zien (9) ALFONSO IRIGOYEN Problemas de nomenclatura en la elaboración de mapas topográficos en áreas vascófonas de administración romanizante hasta el presente (Gasteizen 1986.ean egindako Toponimi Jardunaldietako txostena).

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0086 Eta inoiz, apaizak beren egin bide hori betetzen zabar xamarrak zirenean, apezpikuak (nahiz eta erdaldunak izan) zetozen bultza egitera, eginbidea gogo araztera (Ikus J. de Urquijo, Las Sinodales de Calaorra, Riev XIV, 335).

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Baliteke geometria-irudiak izatea oinarri, xuxenago ala zabarrago, eta elkargainka marratuak.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Are okerrago, itzulpen-errota bilakatu da, euskalduntzeko eta alfabetatzeko ahaleginik egiten ez duten agintari, politikari, sindikalista, kirolari, artista, irakasle eta abarren jokabide alferra eta zabarra zuritzen eta zarpeatzen duen norbait.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Gogo eta asmo horrekin bizi dena bakarrik saiatuko da luzaroan bere lana txukun egiten, euskaraz ari delako inori ez bait zaio zabar eta erdipurdika bere lana egiteko baimenik eta buldarik eman behar.

16. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0098 Azkenik nai det otsegin,
ta bakoitzari dei egin,
saiatu edo zabar jokatu
ezpaitegu berdin:
naiz sei izkuntza itzegin
euskeran mintza Euskadin,
gure lurrean lendabiziko
bera izan dedin.

17. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Orain arte ezin zitzaizuen behartu, baina, ikusten denez, senar gogorrenak, zabarrenak edo tranpatienak ere ordaintzeko premian egongo dira.

18. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0015 [9] 19. oharra. Ejertziziotan diharduena lehen Asteko ejertzizioetan dabilenean, espiritu-gauzetan hezia ez badago eta zabar eta ager zirikatzen badute, Jainkoaren serbitzuan aurrera joateko eragozpenak nekeak, lotsa eta mundu-ohorearen beldurra, esate baterako azaltzen dituela, ejertzizio emaileak ez biezaio bigarren Asteko espiritu ezberdinen arauez hitzegin; gaia uler dezakeen baino meheagoa eta goiagoa delako, lehenengo Astekoek on egingo dioten aina kalte egingo bai diote bigarren Astekoek.

19. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00010 4. Baina gorputzaren nagikeria eta nahikeriara erortzen bada grina zabarren gatibu haragikeria galgarriaz une batez gozatu ondoren, utzikeriarengatik indarrak, denbora eta ulerpidea xahutu direnean, izaeraren makaltasuna salatzen da: bizitzako arazoei egozten die bakoitzak berak egindakoaren errua.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Sutilago bere zabarrean hau.

21. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0019 Baina egia da zinema artistikoari sobera erraz hartu ziola gain zinema komertzial arrunt zabar batek.

22. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0315 Eskuinaldeko atalak berriagoak eta aurrekoak baino zabarragoak dira.

23. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 2. zabal eta zabar lo egin Lasai lo egin.

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 zabar 1. Bere zereginak behar den arretaz egiten ez dituen pertsona:

25. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 Zergatik zara hain zabarra lanean?

26. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 2. zabal eta zabar lo egin Lasai lo egin.

27. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 zabartu da-du Zabar bihurtu, gauzak egitean gogo edo arretarik ez jarri:

28. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00024 Kamera geldirik dago; irudia zabarra da, soinua; zarata urrun bat. Zaintzarako kamera bat da. Zelataria.

28 emaitza

Datu-estatistikoak: