XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 Gero ta gutxiago zerabilkiñagu aotan, atzerrietako aide ustelkorrai gaurrko euskaldun aulok idegi zizkionagu ateak zabal... Geok geren zabarrkeriaz ondatu diñagu Euskera....

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - Ago, Madalen, geok geren zabarrkeriaz ondatu badiñagu Euskera, ta geok sorrtu badiñagu kaltea ¿ez al dakusan, gere eskuetan zeukagunala osabidea?.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Jesukristok erakutsi digun maitetasuna gogoan ez eukitzeak, ez bestek, zabarkeri galgarri au sortu-erazi dezake.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Gañerantzekoetan, zerga-ordainlariak erantzun bearko luke, bere zabarkeriz saltzalleari kalterik etorriko balitzaio.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 ?Zorigaiztokoak, naiz euren egite txarren, naiz zabarkeriz, umeen garbitasunari kalte egiten deutsoen gurasoak!

6. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Antxe entzun bearko dabe egunen baten gaiztakeri edo zabarkeri onegaitik Jaungoikoak emongo deutsoen erabagi zorrotza!

7. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Zabarkerian utziak.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Euskal-maitasunak, ordea, euskera sakon ikasteko eta estudiatzeko obligaziñoa dakar berarekin eta euskal-idazleok zabarkeriaren besoetan etzanik lozorro egon gerala ezin uka.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta zabarkeri origatik, zenbat gauza eder gure edesti auts artean!

10. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Nire zabarkeriarena, nire ardurabakoarena! bide egokia bera dala-ta, bertan ergelak yausteko!.

11. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Origaitik ba egozan goietan zorakerizko langintza ori, apostoladutza aizetsu ori eroan eziñik, kaleko naste eta zabarkerietan iñor baiño lenago lizundu eta okertuko ziralakoan dardaraz ebiltzanak.

12. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Normala zen garai hartan mandatuak aldrebestea eta segurtasun-arrazoiengatik berriemate militarrak nahas-mahastuak izatea, Espainiaren kontrako lehen konspirazioetan hain baliagarriak izan ziren mezu zifratuzko sistemak bukatu zituen gobernuen zabarkeriaz geroztik.

13. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 - Bai, bai, haiek ere bai, tamalez - deskuidoz bai, zabarkeriaz, hobeto - Tamala!

14. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Bertute horiek hemen, eta harribitxiak zerri-askan, berdintsu dira! Zabarkeria onesten, kirtenkeria txalotzen da.

15. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Itaunketa gelara eskuak elkarrekin igurtziz sartu zen, Katharina esaterako begirunez tratatu zuen, zabarkeria batzuengatik barkazio eskatu zion, bere zereginari ez bai ordea bere pertsonari zor zitzaizkiola-eta, bera izan ere mutil nahiko zabarra zela eta, eta gero azkenik bahitu zitzaizkion gauzen zerrenda egina zegoenez, hura hartu zuen.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 Jakina, hemen, harrapatuta nago: hitzaurrean bertan esaten bait zait, falta diren izen batzuk, esate baterako, ez direla falta zabarkeriaz edo olbidoz, Landak halaxe eritzi diolako baino.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Ez du mende honen hasierako puristen gehiegikeriarik, baina ezta gure egunetako zabarkeriarik ere.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Biak dira euskaltzaleak, biak adiskide minak, eta eskolatuen artean euskaraganako nabari den axolarik ezaz, zabarkeriaz eta ezjakintasunaz arrenkuratzen dira.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 Aipatu, zer-nolako zabarkeriak egiten dituzten gizakiek, mundua hondatu eta zikintzeko, eta pertsonen bizi-poza gutxitzeko? (Aipamena egiteko era: banan-banan esaten joan hondaketak, eta arbelean (kartelean) jarri; edota, haur bakoitzak papertxo batetan 2 hondaketa idatzi).

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Erasmok ere elizaren hutsak eta zabarkeriak eraso nahi ditu, baina Luteroren radikalismoa albora utzirik.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Ez dakigu, azken urte hauetan sagarrondo gutxi aldatu direlako izango ote den, edota jendearen zabarkeriagatik sagar izenak ahaztuak izan direlako, behintzat, gaur eguneko ezjakintasuna haundia da oso, izen arlo honetan.

22. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0045 - Jentil-arriko sua bera ere, zabarkeriz bertan bera utzia zegon.

23. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Galbidean ikusten ditugunean, ez ditzagula zabarkeriz laguntzarik gabe utzi, aitzitik, biziera zuzenetik bazterturik galduta dabiltzanean, bide zuzenera erakar ditzagun eta zintzo bizi diranen artean sar; eta aien etorreraz poztu gaitezen.

24. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0064 TANBEROEN TXANDA Ikerlari Jaunak, esneroakin ezin aseturik, or dijoaz tanberoen zabarkeriak antolatzeko bearrean.

25. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Eta naiz oraingo naiz geroko euskerari begiratuaz... barne-bizikerak darion izkera euskerazkoa bearko luke; ez erderatik artua; gai ontan... zabarkeria litzake eta euskerari dagokionez, eriotza lekarkioke ezarian, ezarian.

26. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0097 Eta ori, Isasti`tar Lope edeslariak, ez zabarkeriz eta ez gaiztakeriz utzi zitualako; geiago inguratzerik izan ez zualako, baizik.

27. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Estilo-liburu horrek zer atal izango lituzkeen larriki adierazten hasiz gero, dagoeneko erabakita dauden baina piskanaka zabarkeriaz errespetatzen ez diren puntuak gogorarazi beharko lirateke (ortografia, hitzen formak, deklinabidea eta aditzaren morfologia, estatu, herrien izenak, maileguak...); bestalde transkripzioa, toponimo arrotzak, sigla eta laburdurak eta oro har, lexikoari buruzko gomendioak edo erabakiak bildu beharko lirateke, orain arte sortu diren testuen azterketa eta zuzenketa sakon bat eginez kazetaritzaren eta hizkuntz ereduaren ikuspegitik.

28. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Asi nintzan zabarkeriz jantziten, ulea luze eta tarrapatak erabilten.

29. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00291 2. Dagokion administrazioak, kaltedunei ordaindu ondoren, erantzukizuna bere kabuz eskatuko die bere agintari eta gainerako langileei, baldin eta dolu, erru edo zabarkeria larria egon bada beren jardunean.

30. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00291 3. Era berean, administrazioak prozedura bera erabil dezake administrazioko agintari eta langileen aurka, baldin eta, dolu, erru edo zabarkeria larria dela eta, kalte edo galerarik eragiten badute administrazioaren ondasun eta eskubideetan.

31. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 c) zerbitzuetako tegi, gai edo agirietan, zabarkeriaz edo asmo txarrez, kalte handiak egitea,

32. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 d) egitekoak betetzekoan atzerapena, zabarkeria edo nagikeria,

33. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 e) hutsegite larria izan gabe, zerbitzuko tegi, gai eta agiriak zaintzen izandako zabarkeria, eta

34. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00178 i) Zuritu ezineko zabarkeriaz armak galtzea edo bestek lapurtzea.

35. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Labur esateko, hauxe da Euskaltzaindiaren agiriak dioena: euskal ordainak diren kasuan zabarkeria da erdal hitzak erabiltzea.

36. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Hona adibide batzuk, zabarkeria horren adierazgarri:

37. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Zabarkeria-edo adierazten du.

38. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00014 9 Musikagile eta interpreteek bere herriko arte sentiberatasuna hezteko erantzukizuna dute, bat eta bestearen arteko lotura emanez, musikalariak herriari erantzunez, baina aldi berean, herria zabarkerietatik urruntzen lagunduz.

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00020 Nahiz gogaiderik ez zuen nahigabetu gura, ez zuen gupidarik bere alderdiaren euskararekiko zabarkeriak gaitzesteko:

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0020 Bat, alderdiak urteetako euskararenganako zabarkeria maila batzuetan nolabait baztertu duela ematen badu ere hauteskunde-publizitatea kasu, katalandu gaituzte bederen, badirudi guztiz fenomeno partziala dela, hots Nafarroan hobe dutela Orhiko txoriari begiratzea zerbaiten zain badaude.

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 zabarkeria Edozein zereginetarako gogo eta arretarik eza:

42. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 Pertsona alferrek zabarkeriaz egiten dituzte eginbehar guztiak. Utzikeria

43. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0021 Hor badago ohitura txar bat eta zabarkeria bat gorengo mailatik konpontzen hasi behar litzatekeena.

44. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0171 Zuregan sortu ziran aientzat
izango ziñan berezi,
etxe ondoan bai omen ziran
udare, intxaur, gerezi
lau errotarri, lur-sailla nunai,
ez dakit zenbat erentzi;
ondorengoen zabarkeriz zu
ondamendiak irentsi,
Elordi maite, erantzun ori
zuk etzenduan merezi.

45. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Noizpehinkako jaialdi batek ezin ditu euskararen kontrako zabarkeria eta utzikeria barkatu.

45 emaitza

Datu-estatistikoak: