XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Ipiniya zan baita bere, esconduac bizitzaco naigabe ta zartzaroco argaltasunac eruaten batac bestiari lagunduteco.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Biok ikusi begiez semeen semeak irugarren eta laugarren belauneraiño, ta opagarri dan zartzaroraiño eldu beitez.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Orain, ostera, berezko gexo, laneko ezbear eta zartzarorako laguntza ta sorospidea olako edozein langillek dauko.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ARTZAB, - (11, A) ¿Zampacirc;rtzaroan nor eztek lepozale?.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Barto. - Pentsamentu txarrak... Ori errez al da, Katariñe? Ezta errez, ez...! Zartzaroan kalera etortze onek....

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Zartzaroan asko laguntzen ziola esaten zion, eta ondoezean ere beste iñork baño geyago.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Zarrtzaroan sarrtu naizelako au esaten dedala,(...).

8. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Esku-makillea lez da siñismena gure ezagupidearentzat, diño San Krisostomo'k; zartzaroak argaldurik daukan gorputza berez ezin ibilli izaten da, baña eskumakilleagaz ederto; alantxe gure ezaupide argal au be, berez ibilteko argal ta itxu dan gayetan, siñismenaren makilleagaz, urratz baten oker barik, ederto ibilten da zeruko egi-bidean.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 ?Zetan nekatu ainbeste lanean, lertuarte lan egin arren zartzaro oberik izateko itzaropenik ezin izan ba'dai?

10. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 urtez beterik zagoz
ama
baiña zartzaroan
sartu barik
oraindiñoko
.

11. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Ez dago beldurrik, gazteak ez ditu austen, berak ez ba ditu puskatzen. Zartzaroan austen dira berez. (Txintxarri otsa entzun bedi).

12. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Ain zuzen, zure aide Elisabet ere, zartzaroan aurdun gertatua, eta agor omen zana, sei illabeteko dago; eziñik ez baita Jainkoarentzat.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ark, berriz, onelan jardetsi: Ezta, ez bildurra, txalo-min edo dirdai-naitik saiestu nauna; odol izoztua, baiña, zabar dabilkit zartzaro aulean ta otza sartu zait soin-indar aituetan.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Auekin gudukatu zuen Alkide sendoaren aurka; neroni ere auetara egiña nintzan, odol obeak kemena zemaidanean, ene bi lokietan zartzaro barne-jaleak ainbat zuritasun oraindik edatu etzunean.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Zartzaro bete-betean zegon.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Orra, Isabel zure lengusiñak, zartzaroan seme bat biztu du; eta antzu omen zana, seigarren illabetean dago.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0049 Mirabiel visu = ikusteko arrigarria; nefas est dictu senectutem miseram esse = zartzaroa doakabea dala ez da esatekoa.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 Zaude zartzaroari begira.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Emakumeak kendu dira lur lanetik; zarrak ez dute lanik egiten, ta zartzaro sariya badute.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Atal osoa irakurri nun Olabide'renean, eta au ikusi: Ika. 30, 24: Espa ta aserreak bizia laburtzen dute, ta kezkak zartzaroa goizegi dakar.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Bañan icusten bazuan ere biciric bere emaztea, laister jaquin zuan oatzean ill zituanac cirala bere Aita eta Ama, ceinzuc eramaten cituan emazteac, Erraiñ onac becela, bere echera, senarra campora juan zanean, beren zarzaroa obetogo igarotzera ta socorritcen cituala beren ordu guztietan, emanic azquenic bere guela eta oatcea vicitecen arteraco.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Sendiaren zoriona, gure semeen ikasketak eta zartzarako lasaitasuna iristeko jarri doguz gure indarrok.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 ¿ Ezin ete geinkez aldatu era bi auek? ¿ Ezin ete geinke Aberria ganako maitasuna geure buruaren, sendiaren, zartzaroko lasaitasunaren aurretik jarri?

24. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Baño zartzaroak jo gaituztenei areago.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Zartzaroa arrapatu, etxera nai eta ezin; sukalde baster bat izan amets eta bere ordez kanpoko aizearen ozkirria.

26. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Egun onetan bizirik gelditu, ta zartzarora eldu dadinak, urtero yai egingo yautsek bere auzokoai aurreko egunez, eta onan esango yautsek: Kirispin Guren da biar: eta gero, besoa billusturik, zauratzak erakutsiko yautsezak, eta esan: Kirispin egunean artu nebazan zauriok.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Eta, ain zuzen be, mikrobio edo xomorro orren egonlekua, geienik beintzat, surra ta eztarria dira; prest dagoz beti, ta, giro ona aurkitzean, laster dagie salto birikietara, gure umezaro ta zartzaroan batez be.

28. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

29. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JOANES: Bizi guztian horrela ibili gaituk ba, zahartzarora osasun ederraz ailegatuz.

30. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 Haurrekiko, gazteekiko, zahartzaroarekiko, atseden eta egurasketarekiko politika, Euskal Herri Osoaren Erakundeek alor hoietan artez ihardutzearen kaltetan gabe.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0129 Dena den, ondo kostatako aurrerapena izan da arlo honetakoa, gaurko zailtasunak direla medio, hala nola: enplegua sortzea zailtzen duten kuota enpresarial handiegiak, gaixotasun, zahartzaro edo langabezia, etab.engatiko gastuen egundoko igoera.

32. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0019 Handia gaztaroan
handia zahartzaroan
txikia bien erdian.

33. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Baina zahartzaroa helduta, toki urrun eta miragarri haietara egindako bidaien hutsune handia sentiturik, egunero egiten zuen ibilalditxo bat porturaino, untziak arrantzatik itzultzen ikustearren.

34. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0079 Nire haragizko arbasoak dira
zimurturik, odolik gabe,
zahartzaroaren zamapean.

35. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0147 Mojek klausura dute
ahoan ere
mingainean dute kandadua
zahartzaroan erdoitua
ta giltza galdua

36. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Lehenengoa aintzinatik etorrita, gaztetan izan nuen sentimendua, oraindino dirauena; bestea, aitzitik, gogora etorri berria, zahartzarora heltzean gaztetan egin denagatik sentitzen dena, hain zuzen ere.

37. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0052 - Zaude isilik, jauntxo erantzun zion Zoramenek, egin otoitz Jainkoari, dena ongi irtengo da eta; begira, nik ez dakit diodana egia den ala ez: isildu gabe jarduten naiz esamesaka, eta ez da harritzekoa izango zertan edo hartan asmatzea; nik, ordea, aldegin ez ezazun, zuri argudioak ekartzen asmatu nahi nuke, bihotza baretu eta gurasoekin, hauei zahartzaroa gozatzen, gera zaitezen; ez nago, egon ere, batere ados Flandes-ako joan-etorri horiekin, batez ere zu bezain adin gazteko mutikoek egin behar dituztenean.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Tenek, bere zahartzaroko ajeen artean bizialdiak ere izaten zituen eta hala adierazi zigun 1964.ean Ondarroan Txomin Agirreren mendeurrena ospatzeko eratu ziren literatur lehiaketetan, nekazari bizitzari buruzko gaian lehen saria irabaziaz.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0042 Zahartzaroan maiztasun hauetako entzumena galdu egiten da.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0009 Berrabiltzailea Sendabide honen ekintzak gaisoaldi ondoko gorputzeko eta buruko zuzperraldira zuzenduak daude, eta sektorerik malderrenak (subnormalitatea, alkoholismoa, zahartzaroa, elbarriak, etab.) gizartean integratzera ere bai noski.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Etxahun haragizko heroia da (edo ez da heroia, nahi bezala); makurtu egiten da aitaren esanetara, baina zerbaitek dihardu makurtzea iraunkor eta erabateko izan ez dadin, zahartzaroan ere sendiaren onespenik ez baitu, Graxik edo beste edozerk eraginda.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Bere Akademian ibili solas eta eztabaiden oihartzuna eman nahi izan diguke zahartzaroan Platon-ek.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Inmobilismoa ere txaretsi dezagun, zahartzaroaren ezaugarri da eta.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Euskal kulturak, beraz, zahartzaroaren mundu ankilosatua eta adoleszentismoaren mundu txikia, biak indar berarekin arbuiatu behar ditu.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Iritzi guzti hauek Horkheimer zaharrak adierazi zituelako edo, zahartzaroko txorabioek sortarazitako amets ilunen fruitu huts aurkitu ditu askok.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Zahartzaroa heltzean, energia hori apurka apurka galdu egiten da; prozesu hau pertsonen zahartzaro goiztiar normalean arinago gertatzen da hauek izaten dituzten gaixotasunak direla eta.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 Zahartzarora heldu.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0026 Honez gainera oporretako edota zahartzarorako bigarren egoitzak izugarri gehitu dira: Donibane Lohitzune %64, Miarritze eta Hendaian %38.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Tankera erromantikozko joera zaharrak gizartea gorputz biziduna bailitzan ulertzen saiatu ziren: zuztar bat bezala sortzen zen, urratutako beste kultura batetik bereizirik, batzutan...; haurtzaro zezel arriskutsuzko une batzu zituen...; gero gaztaro idealista eta herronkari bat irabazten zuen...; heltzaroko betetasunean hedatzen zen... eta itzuriezinezko zahartzaroko desosaketagatik mantsoki itzaliz zihoan: beste kultura batentzat oroitzapen eta lokatz elikagarri bihurtzen zen berriro.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Herrialde behedesarroilatuetan, batazbesteko adina askoz baxuagoa da eta gehienetan, 40 urteak betez geroz, gizakia zahartzaroan sartzen da.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Zahartzaroan bere heriotzak zentzu bat izan zedin, agintarien eskultura baten gainera botako du bere burua.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Zahartzarora iritxi gabe, gaztaroan gelditu direla sagar hoiek, esan dezakegu.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Mezularia
Osagilea
Kale-garbitzailea
Urkatzailea
Bisir haundiaren eskupeko banatzailea
Sukaldelariak eta kafelaria
Gudaloztearen buruzagi
Jenizaroen Aga
Bisir haundia
Soliman zahartzaroan, bi gerlariek lagunduz
.

54. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0075 Bakoitza oroi bedi
bere gurasuan,
lanean lertu dana
bizitza osuan,
denari lagundutzen
etxe ta auzuan;
zartzaroa bear du
era erosuan,
antxe atseden dezan
etxeko gozuan.

55. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0126 Beraz, zartzarora irixten bagera, izango degu egitazko Garizuma.

56. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0006 Bata-bestearen billa txikitatik oituta sartuko gera zartzaroan.

57. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0006 Azitan - umetan - loretan - gaztetan - uztan - zartzaroan - beti billa, beste baten billa, gizon billa, maite billa, lagun billa, neska billa, seme billa....

58. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Iñigo bera zebillen naastuta zaartzaroan: 1555`an berak zionez 62 urte zeuzkan.

59. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Beti izan zuan musika-zaletasuna Iñigo`k eta Erroma`n zaartzaroko gaixotasunak gaintzeko musikak asko laguntzen zion.

60. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Helduaro guztian eta zahartzaroan ere bai beharbada, Zuberoa`ko Basabûria`n artzaingoan zenbait aldiz; herriz-herri bertso kantari, eskean, haurrei dotriña erakutsiz, beste batzutan; eta aberats eta bihotz honeko jendeak bertso truk opa zioten oturuntzetara hurbilduz ahal zuen guzietan.

61. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0177 Eta, bere zartzaroan, Bizkargi`ko etxalde zaarra berritu eziñak ematen dion ikus-miña nabaitzen du.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Gotzaiñak zartzaroan egiten zirala uste izaten dogu, baiña beti ez zan orrelan izaten.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 14.- Simone de Beauvoir idazle frantzetar ospetsua il da zartzaroan Paris'en: eten bako burruka gogorra, emakumearen eskubideak giza-mailla barruan lortzeko.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Batzuk, zahartzaroak janda edo beste arrazorik jota, frakasoan gozatzea baino ez dute ahotan zakurrak bere zauriak miazkazten dituen eran.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Baserritarrak beti illetotsu ibilli izan dira, kale-langillien moduko asegurorik eztaukiela-ta: zartzarokoa, miñartzen danekoa, geixo-aldi ta operaziñoetakoa....

66. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Gero, behin ondo irakurgaia mamituz atera itzazu zeure kontuak: gure historiaren haurtzaroa, gaztaroa, zahartzaroa, heriotzea ala zer arraio bizi dugun konturatu arte.

67. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00020 Ni zahartzaroan nago eta bista zaindu egin behar dut.

68. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Zahartzaroa: Laguntza asko jasoko ditu. Urteko osasun gastuak: 1.000 dolar.

69. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Zahartzaroa: Zahartzaroa iristean bihotzeko ondoezez edo minbiziz hilko da. Bere herriak urtean dolar bat edo gutxiago erabiliko du bere osasunean, berak ezin izango baitu ezer ordaindu.

70. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0095 Maita ezazu arratsa (une tristeak); ontzat har itzazu, gorde oroitzapenak. Zahartzaroa, metafora.

71. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0115 Akaso horregatik ziurtatu zuen bere kanitxearen zahartzaroa.

72. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 D) Zahartzarora heldu zenerako lur honetako leku guztiak ezagutzen zituela.

73. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0109 Gaztetakoak edo zahartzarokoak, Mieltzoren gauzak behintzat.

74. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00152 - Nire adinari ez dagokio itxurak egiten ibiltzerik; gazte askok usteko du, Eleazar larogeita hamar urtetan jentil bihurtu dela; eta bizi iheskor hau apurtxo bat luzatzeagatik, gazteak okertu egingo dira, nik egindako itxurakeriagatik; eta hori nire zahartzaroa zikintzea eta lotsagarri egitea izango litzateke.

75. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00152 Horregatik orain nire bizia kementsu emanez, nire zahartzaroak merezi bezalakoa agertuko naiz; eta gazteei jarraibide ederra utziko diet, gure Lege agurgarri eta santuagatik horiek ere gogatsu eta kementsu bizia ematen ikas dezaten.

76. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0039 Horrela, zahartzarorik ez, ez eta arriskurik: izua ez da frantsesa.

77. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Soldaduburuen zein gorteko nobleen artean ikusia nintzenez, ez dagokigunen bat maitatu ohi dugu gehienetan, eta horrek aurreratzen digu zahartzaroa.

78. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00019 Hirurogeita hamabost urte urte asko dira bizitzaren edozein alderditan, kolektiboentzat nahiz kolektibo horietako kide diren pertsonentzat. Talde asko, diren motatakoak direla sozialak, politikoak. kirol-mailakoak... sortzen dira, baina gutxi dira luzaroan irauten dutenak eta are gutxiago ondo eramandako hirurogeita hamabost urteko zahartzaro duina lortzen dutenak.

79. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00229 kanpo utzi beharko litzateke, sexu bati bestearen ahuleziak eman besterik egingo ez lukeenean; eta zahartzaro negargarri baterako prestatu, gaztaro lotsagarri batengatik.

80. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00289 Legeek esklaboak gaixotasunean eta zahartzaroan zainduta egon daitezen arduratu behar dute.

81. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0107 Hala ere, Lurraren inguruko Eguzkiaren itxurazko higidura adierazteko Platonen zikloak erabil zitezkeen (sistema astronomiko hau geroago Hiparkok eta Ptolomeok garatu zuten) nahiz eta dirudienez, Platonek berak, bere zahartzaroan, higitzen zena Lurra zela esan.

82. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0302 Estilo-irizpide ezberdinak, bata bestetik independenteak, erabiliz, atera ahal izan zen horren Elkarrizketak saileko halako multzoa Sofista, Politika (ing. Statesman), Filebo eta Timeo, hain zuzen Platonen zahartzarokoak direla.

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0165 Zahartzaroan, bere herrira itzulita, idazten segitu zuen.

84. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0062 Teoria honen arabera, dinosauruak espeziearen zahartzaroaren lekuko izango lirateke.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 XXXI. Jarrai dezagun, hortaz; norbaitek gaindegitik behatuko balu bere ingurua, poetek esan ohi dutenez Jupiterrek egiten duen antzera, ongi ikusiko luke zenbat lazeriaren arriskutan dagoen gizakien bizitza, zein nekoso eta likitsa den euren jaiotza, zein neketsua hazkuntza, zenbat laido-arrisku dituen haurtzaroak, zenbat izerdi botatzera bideratuta gazteria, zein astuna den zahartzaroa, zein gogorra hil beharra, zenbat triskantza egiten duen eritasun-andanak, zenbat mehatxatzen duten zorteek (...).

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0021 2 Damas Catequistas izeneko Kongrazioan sartu zen 34 urterekin. Amerikan 47 urte egin ondoren, Loiolako komentura erretiratu zen zahartzaroan eta bertan hil 1979-VI-26an 90 urterekin, Institutuan 56 urte eginda gero. Komentuan esan didatenez (Elkarrizketa Loiolako Damas Catequistaseko Ama Nagusiarekin, 1897-II-13), erlijiosa oso jarraibidezkoa omen zen, santa fama zeukana. Baina, bide batez, sinestezinezko beste gauza harrigarri hau ere jakin dut Jose Mari Aranalderengandik: alegia, euskara erabat ahaztu zuela, hitz solte batzu ezik (Elkarrizketa J.M. Aranalderekin, Donostia, 1987-I-22). Zentzu batean, konprenitzekoa ere bada, Amerikan 47 urte egin bait zituen, eta horietatik hainbat Quito-n. Horregatik jarri zion, hain zuzen, Quito'n arrebarekin izena idazlan honi..

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 Zahartzaroaren ajeak.

88. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0188 (Aro) Aurtzaro, zartzaro, zurtzaro, alarguntzaro, umetzaro

89. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00050 Etxekoandreak beste edozein aiña langille dirala argi ta garbi dago. Orregatik bear dute babestuko dituan eta bere sari eta guzti zaartzaro oparo bat lortuko dieten Alkartasuna: Etxekoandreen Sindikatoa.

90. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0019 - Eztia, haurtzaroan eta zahartzaroan kontsumitu behar da batez ere.

91. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0019 Haurtzaroan hazteko eta zahartzaroan makalaldietatik irtetzeko.

92. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Handik edaten duena gaztetu egingo da etengabe, beti zahartzaroari ihesi joango zaiolarik.

93. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0042 Emakumezkoak: Zahartzaroaren arrasto nagusienek ez dute oraindik haien aurpegirik inbaditu.

93 emaitza

Datu-estatistikoak: