XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Etxebizitzen Zentsua, lan estatistiko garrantzitsu eta konplexu bat da eta data konkretu bateko erreferentziarekin lurralde jakin bateko biztanleen kopurua eta hautaturiko ezaugarri batzuk ezagutzera zuzendua egon ohi da.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Etxebizitzen Zentsuarekin batera Biztanle-Zentsua egin zen, lan bat bera bailitzan, eta honi gainezarrita bezala, Biztanleen Udal-Errolda berritu zen, normalean bost urtetik bost urtera egiten den lana eta erreferentzi data ere Biztanle-Zentsuarenarekin batera etorrerazi zitzaiona.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0011 Guzti hori horrela, zera gogoratu behar da, zentsatze-lana, Euskal Herriko Komunitate Autonomoan, Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) erakundearen, bera da eta aipatu Zentsuaren arduraduna Estatu-mailan, eta Eusko Jaurlaritzako Estatistika-Zuzendaritzaren artean sinaturiko Akordio Tekniko batean oinarrituz egin zela, erantzunkizun berberarekin bakoitzak bere ihardun-eremurako, zeinak aurretiaz estudiatu eta zehaztu bait zituen kontutan hartu beharreko aspektuak hiru Foru-Diputazioekiko eta Baracaldo eta Bilbaoko Udalekiko Akordioan.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Gainera, Euskaraz ere argitaratu ziren Zentsuko galdeketa-orriak milioi bat ale eta horrek, lehenengo aldiz, eskatutako informazio guztiari Euskaraz erantzuteko aukera ematen zion biztanleriari: propaganda berezi bat egin zen Euskal Herriko Komunitate Autonomorako Euskaraz eta Gastelaniaz eta I.N.E.k aurrikusitako zentsu-agenteen taldea ere indartu egin zen hiri handietako auzoetan zentsu-bulegoak ugalduz, guzti horrekin inongo dudarik gabe lanaren azken emaitzak hobetu besterik egiten ez zirelarik.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Eusko Jaurlaritzako Estatistika-Zuzendaritza lan guztia koordinatzeaz batera, bost azpizentsuak homogenotzeaz eta elkarlotzeaz arduratu zen, Euskal Herriko Komunitate Autonomorako zentsu bat bakarra lortzearren, argitalpen honetara iritsi ahal izateko ezinbesteko tresna eta abiapuntu bezala.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Zentsu-ondorioetarako, etxebizitzatzat hartzen da, egituraz banandua eta independentea den edozein barrunbe, bertan pertsonak bizitzeko bururatua dagoena, eta horrela ez balitz, zentsua egiteko datan benetan habitatua dagoena.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Mugikorrak, erdifinkoak edo improbisatuak direlako nahiz hasiera batean bertan bizitzeko bururatuak ez direlako, bizitokitzat hartzen dira etxebizitza familiarraren definizioan sartzen ez diren baina zentsua egiteko unean pertsona baten edo gehiagoren egoitza nagusia eta ohizkoa osatzen duten barrunbe guztiak.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza kolektibo bezala kontsideratzen direnak honako hauek dira: aginte edo erregimen orokor baten menpeko eta interes eta helburu pertsonal orokor berdinez bildutako eta familia osatzen ez duen pertsona-talde bat bertan bizitzeko zuzendurikoak, zentsua egiteko unean gutxienez pertsona baten ohizko egoitza nagusi direnak.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Horrez gainera, B.I.A.ren helburu nagusiari kalterik egin gabe eta egindako esfortzua ahal den guztian aprobetxatuz, inkestaren diseinuak bide ematen du bestelako informazio-eskariei batipat demografiari buruzkoei erantzuteko ere, zentsuetako epealdietan, horien emaitzak aurki kaleratuko den urteroko argitalpenean barne-hartuko direlarik.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Inkestarako, probabilitatezko eta bi etapatako laginketadiseinu bat erabili da:
1. Sekzioen hautaketa, tamainen proportzioko laginketa bidez. Aldez aurretik tipologien estudio bat egin zen zentsu-sekzioei buruz, 1981eko Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Zentsuko informazioarekin eta sekzioak tipo homogenotan taldekatzeko xedearekin.
2. Etxebizitzen hautaketa, laginketa sistematiko bidez.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Estrapolazioa, bere aldetik, 1981eko Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Zentsuan oinarrituz erreferentziako epealdirako estimatutako biztanleriara hedatuz egiten da.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Hona zer ateratzen den gertaera adigarri honetatik: XVIII. mende azkenetan beharreko izan zela Gipuzkoa eta Bizkaiko biztanle guztien kaparetasun pribilegioa baieztatzea, zeren-eta 1.787 ko zentsuan %48 heltzen bait zen bizkaitarren kaparedunen kopurua eta % 43 baino ez zen gipuzkoarren artean.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Argitalpenak. Hainbat argitalpen ditu erakunde honek: besteak beste, zentsoa, tarifak, estatutuak.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 BIODEMOGRAFIAN ERABILTZEN DIREN INDIZEAK Populazioaren azterketa estatistikoak, zentsuaren bitartez egiten dira.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 ZENTSUA, akordi internatzional batez 0 tan amaitzen diren urteetan egiten da, hau da, hamar urteka.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Zentsuen bitartean dagoen populazioa jakiteko, azkenengo zentsuaren populazioari, urteroko hazkuntza gehitu behar zaio, jaiokuntzari eta migrapenari dagokiona.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 PADROIA, zentsu antzerakoa da eta Udaletxeko populazioa jakiteko balio du.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Padroia eta zentsua maila desberdinetan egiten dira: zentsua nazional mailan egiten da eta padroia udaletxe mailan.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0221 Ordainketa hori egin ahal izateko, hiribildu sortuberriak, erregerengandiko beharrezko baimenak lortu zituen, hiribildugoaren erosketarako behar zuen kopuru guztiaren bi herenak mailegutan eskatu ahal izateko, gainera, zentsuak eta beren interesak berrerosi eta ordaintzeko, hornikuntzen gainean petxak eta zergak ezar zitzakeelarik.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Datu esanguratsu bezala, esan dezagun, 1978ko estadistikek 224 industriako zifra ematen zutela, zentsuaren garapena, bere aldetik, 1900ean 2.866 biztanlekoa izatetik 1975ean 14.537koa izatera pasatzen den bitartean, batez ere kanpotiko inmigrazioak hartuz horren parterik handiena.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 AURKEZPENA Industria eta Merkataritza Sailak, Euskal Estatistika-Erakundearekin (EUSTATekin) batera, Merkatal Establezimenduen 1987ko Zentsua elaboratu du, sektore hain dinamiko honi buruz daukagun informazio urria poxi bat aberastearren.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Lehendik EUSTATek elaboratutako 1985eko Barne-Merkataritzaren Inkestarekin informazio ekonomiko garrantzitsu batez gozatzen baldin bazen, Komunitateko merkatal iharduera karakterizatzea lortzen da Zentsu honekin, bere alderdi desberdinetan (ekipamendua, sozietate-modua, merkatariaren adina, asoziazionismoa......), mostrazko analisi, mailing, etab. posibleetarako erreferentzi oinarri bezala balio izateaz gainera.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Orain arte egindako lana benetan inportantea bada ere, ez dago dudarik oraindik instrumentu bizkorragoak behar direla merkataritzaren zentsuarteko epealdiko eboluzio azkarra ezagutzeko.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Horregatik, Industria eta Merkataritza Saila eta EUSTAT Zentsu hau etengabe eguneratzeko sistema bat prestatzen ari dira, horrela merkataritzaren mugimendua gutxienez urtero ezagutu ahal izateko moduan.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Zentsu honek erakusten digu, oraindik ere oso atomizatua aurkitzen dela merkataritza, gutxi ezarri direla merkataritza elkartuko moduak eta oraindik hasi baino ez dela egin teknologia berrien sarrera merkatal gestioan.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 SARRERA Merkatal Establezimenduen Zentsu hau Euskal Herriko Komunitate Autonomoan elaboratzen den bigarrena dugu.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Horrela bada, iragandako esperientzi urte guzti hauek, gure Komunitatean erreferentzi urtean eman zen merkatal errealitatearen islada leial bat bezala kontsideratzeko behar diren garantia guztiekiko Zentsu bat lortzeko bidea eman du.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Zentsu bat elaboratzea, kostu handiko lana izaten da benetan, bai dirutan eta bai denboran.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Esfortzu guzti hori laburbiltzen da, bada, Merkatal Establezimenduen 1987ko Zentsuaren argitalpen honetan, ahaztu gabe noski analisi partikularizatuagoak ere atera behar direla oraindik (profil sektorial eta geografikoak, aldagaien korrelazioa, etab.).

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Zentsuzko tresna bat edukitzeak dituen abantailak argi daude, zeren eta, lortzen den informazio sektorialak, sektorearen egitura eta bere potentzialitate edo gabeziarik nagusienak ezagutzeko bidea ematen bait du.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Aurki, 1990ean egingo den Edifizio eta Lokalen Zentsuak, Merkatal Establezimenduen 1987ko Zentsuan jasotako informazioaren parte bat behintzat eguneratzeko bidea emango du.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0008 Gidazerrenda horrek Zentsuan dauden identifikazio-daturik nagusienak jasotzen ditu eta bere eguneratzeko lana, urtero ematen diren alta eta bajen eta aldaketen azterketa eta segimenduarekin lortuko litzateke.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0008 Eta gero, tresna berri hauek, aberastu baino ez dute egingo zentsuarteko epealdietako informazioa.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Enfoke honek bere abantailak ematen ditu orain arteko demografiaren arloko ohizko iturriei, hots, Biztanleriaren Berezko Mugimenduari, eta Errolda eta Zentsuei buruz, batez ere ezkontzako eta ugalkortasuneko indize demografikoen kalkuluan.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Bigarrenak, hau da, Erroldek, eta baita Zentsuek ere, gertakari horiez erasanak izan daitezkeen efektibo guztiak kontabilizatzen ditu.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Hazkunde demografikoak ere hau adierazten du, alegia, probintziatik jende aunitz etorri dela, 1.971 inkestan 36.365 euskaldun gisa azaltzen zena 1.981 urteko zentsuan, berriz, euskaldun osoen eta ia-euskaldunen kopurua 82.000 pertsonetara iristen zen.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 1.981 urteko zentsuaren arabera, 5.174 bizilagunetatik 1.807 zeharo erdaldun aitortzen ziren, eta beste milla eta berrehun bat erdi-euskaldun.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 1.971 unean 22.421 bizilagunetatik 9.820 baino etziren euskaldun; eta 1.981 zentzuaren arabera, gutxienez, 12.227 erdaldun huts ziren.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Era berean, Euskadiko Komunitate Autonomoan Euskal Estatistika-Erakundea /Instituto Vasco de Estadisticak burututako 1981eko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsutik eratorritako ugalkortasunaren datuak sartzen dira.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Hilkortasun-taula Denboraldi jakin bateko adibidez 1975-76ko hilkortasun-taulak, denboraldi horretako zentsuko hilkortasunaren egoera adierazten du eta ez bere bizitzan zehar denboraldi desberdinetako hilkortasun-erregimenak jasango zituen belaunaldi jakin batean hilkortasunak duen eragina.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 NEKAZAL USTIATEGIA Nekazal ustiategi lurduna Zentsuan nekazal ustiategi lurduntzat hartzen da, edozein lur-eremu lurzati bat edo gehiago duena, nahiz eta elkarren ondoan ez egon, oro har unitate tekniko-ekonomiko bera osatzen dutenak, 0,1 ha edo gehiagoko azalera edukiz eta bertatik enpresari baten zuzendaritzapean nekazal produkzioak lortzen direla.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 Lurzatia Zentsuaren eginkizunetarako lurzatia edo barruti biribila deitzen zaio muga bakar baten barnean dagoen lur-eremuari, hau da, nekazal ustiategiarenak ez diren sail, edifizio edo urez inguratutakoari.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0047 Biztanleriari buruzko datu guztiak jakiteko zentsuak egiten dira.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0047 Zenbatero egiten dira zentsu hauek? Zer urtetan egin zen Euskal Autonomi elkarteko azken zentsua? Nola lagun dezakegu guk?.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0047 IDAZLARITZA / GIZONEZKOAK / EMAKUMEZKOAK / Urtea / Milaka / ZENTSU.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Garaiz gabiltza oraindik zutik dirautenen zentsua osatzeko, eta dagokien udalen aurrean babes egitasmo bat garatzeko, hondar egoerara bilakatu baino lehen.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 Zentsuak barrutiz eta 16. artikuluaren atal bakoitzari jarraituz moldatuko dira.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 37. art. Zentsuaren zerrendak, deialdiaren osteko bigarren eta zazpigarren egunen artean Barrutiko kontseiluetako iragarki tauletan ikuskai egongo dira, egun bitarte horretan Hezkuntza Zerbitzuak hurrengo hiru egunetan ebatziko dituen galdapenak aurkeztu ahal izango dira, beste hiru egunez egindako zuzenketak ikusgai ipiniz.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 38. art. Hautagaitza bakoitzeko ordezkariek dagokien Barrutiko zentsuaren kopia bat jasoko dute hautagaien aldarrikapen egunean.

50. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 Bozkatzeko eskubidea dagokion zentsuan egon eta N.A.N. edota pertsona ezagutzera ematen duen beste agiriren bat aurkeztuta egiaztatuko da.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Beharrezkoa da bakoitzak barruan daramana kanpora ateratzea, ahal den informazio lortu ondoren, zentsuen bidez, kuadroan plasmatu behar da.

52. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 Beharbada, Floridablancaren 1787ko Zentsuak, Larrabetzuko biztanlegoak goia jo ebala erakutsi euskun.

53. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Mendexan beste elizate bien aldean igarten dogun desbardintasunaren arrazoia bertako biztanle batzuk zentsoa egin zanean itsasoan lanean edo itota, garai haretan itsasoan hilkortasun handia egon zan eta, egon eitekezala izan daiteke.

54. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Mendexako zenbakia da aitagarriena, 1800ekoa baino askozaz altuagoa da eta; beharbada zentsoa egin zanean nekazaritza sasoi onean egon zala izan daiteke arrazoia.

55. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Burdinolearen prezioa 3.000 dukat (1.122.000 marai) zanez, eta doña Geronimak ez eukanez diru hori, zentsu bat hartu eban.

56. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Zentsu hori urtero korritu eta interesakaitik 130 dukat, 65 dukateko ordainketa bitan emonez ordaindu eban.

57. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Doña Geronima hil zanean, korrituak ordaintzeko modurik ez egoanez, burdinolea saltzea erabagi eben zentsua ordaintzeko.

58. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Honeek Bartolome de Llanori alokatu eutsen Geronimak harturiko zentsuaren 270 dukaten truk, baina Komentuak barriro eskatu eban ordainketea ez zalako burutu.

59. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 1683.ean hil zan Juana de Salazar-ek burdinolearen eta beste ondasunen jaraunspen-lokarria egin eban, eta jabeek euren ondasunen ganean hipoteka barriak izango ebazan zentsua onartzea agindu eban.

60. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Beraz, Bartolome de Llanok zor ebazan zentsuen ordainketea eskatu eutson Komentuak honi, baina zorraren ardurea hartu ez ebanez, burdinolea enkante publikora atara eben, Komentuari zor jakozan korritu guztiak ordaindu ebazan don Simon de Orcasitas zala enkantegile nagusia.

61. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 1699.eko zemendiaren 5ean, aurreko errentatzaileari, Simon de la Quadrari 46.000 errealetan saldu eutsoen, eta honek, 1704.eko abenduaren 20an, doña Geronimagaz eukan zentsua behin betiko ordaindu eban (6).

62. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Datuak 1981eko eta 1991ko zentsuei eta 1986ko erroldari buruzkoak dira.

63. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 1991ko biztanleen zentsuaren kopuruaren arabera, Udalen ordena ezarri da eta 6 talde ezberdinetan elkartu dira, udal bakoitza talde horietako batean sartu delarik.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00037 Zentsuaren datan erreferentziako lurraldean dauden pertsona guztiek osatzen dute, bai zentsatzen diren udalerrian bertan egoitza badute (bertan dauden egoiliarrak), bai pasadizokoan badaude ere (pasadizokoak).

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00037 Zentsuaren datan erreferentziako lurraldean egoitza duten pertsona guztiek osatzen dute, Zentsua egiten den unean bertan egon ala ez.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Egindako egonaldien zifra, ospitaleratutako gaixoen eguneko zentsuen urteko baturari dagokio.

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Sano jaioberriak ez dira gaixoen eguneko zentsuan sartzen.

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTSUAK 1991 ETA 1996. BEHIN BEHINEKO EMAITZAK

69. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Etxebizitzaz ulertzen da, egituraz banandua eta independentea den eta eraikia, berreraikia, eraldatua edo egokitua izan den erarengatik, bertan pertsonak bizitzeko bururatuta dagoena, edo horrela ez balitz ere, zentsua egiteko datan benetan habitatuta dagoena.

70. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Etxebizitza familiarra da, eraikin bat edo horrengandik estrukturalki apartatutako parte bat okupatzen duen eta eraikia, berreraikia edo eraldatua izan den moduarengatik, familia bat edo gehiago bertan bizitzera destinatuta dagoen eta zentsuko datan osoro beste helburutan erabiltzen ez den bizitoki edo bizitoki-multzo oro eta bere barrundegiak.

71. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00465 Bizitokia esaten zaio, nahiz erdi-iraunkorra edo inprobisatua delako, nahiz hasiera batean egoitzatarako helburuekin bururatua izan ez delako, edota higigarria delako, zentsua egiteko unean, familia bat edo gehiagoren kide diren pertsona bat edo gehiagoren ohiko egoitza den hari.

72. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 Espainian bizi diren hautesleen zentsuak eta atzerrian bizi diren egoiliar absenteenak osatzen dute.

73. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00023 1989an, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoko Soziolinguistikazko I. Mapa argitaratu zuen 1986ko zentsuko datuetan oinarrituta.

74. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Hauek ezkontza-hitzarmenetan agertzen dira batik bat. Normalean, senargaiak etxea eta onibarra jartzen zituen, eta emaztegaiak, berriz, ezkontsaria dirutan, maiz zenbait epetan ordaintzen zena. Iturrizar baserriko oinordekoak 148 dukat eman behar zizkion anaia bati, 400 dukat arreba bati .eta zentso bat ere, zenbatekoa zen aitortu ez bazen ere emaztea izango zuenarengandik 1.000 dukat, erdia ezkontza egitean eta gainerakoa handik bi urtera, eta abere batzuk jaso zituen ezkontsari gisa; emaztegaiaren arreoari 300 dukateko balioa eman zioten 36 BPAH. 1772ko urriak 5. 2948.leg.

75. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Zentsuan oinarrituta egiten da estatistika hau eta horregatik 1988-89ko ikasturtean irakaskuntza arautua eman zuten zentru publiko guztiak besarkatzen ditu.

76. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Hala adierazita dago Nazio Batuen Biztanle eta Etxebizitzen Zentsuak egiteko Gomendio-Eskuliburuan.

77. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Zentsuak, beren egoitza aipatu datan Euskal Autonomi Elkarteko Autonomoko udalerrietakoren batean finkatua zuten edota, arrazoi bat edo besterengatik aipatu une horretan bertan aurkitzen ziren pertsona guztiak hartzen ditu.

78. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Zentsu honen geografi eremua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako udalerrien multzoak osatzen du.

79. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Egoitza-aldaketei dagokienean erreferentziazko hiru denboraldi desberdin hartu dira: bat, bost eta hamar urte hurrenez hurren, zentsuaren data orokorrari begira.

80. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 1991ko Etxebizitzen Zentsuaren berezko informazioak akats batzuk zituen, etxebizitza hutsei buruzko informazio-ezari dagokionez, batik-bat...

81. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 1986an hasi eta Eusko Jaurlaritzako Industria eta Merkatal Departamentuarekin batera EUSTATek egin zuen merkatal establezimenduen zentsuari esker, merkatal sektorearen oinarrizko egitura xehe-xehe aztertu ahal izan zen, bide batez ikertuz honako alderdiok ere: establezimenduen kopurua eta tipologia, salmenta-teknikak, asoziazio-motak, salmenta-zerbitzuak eta pertsonal okupatua.

82. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 roll n. tutu, hodi. n. opil. n. zerrenda, zentsu errolda.

83. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0009 Etxebizitzatzat jotzen dira egituraz bereizita eta isolatuta dauden barruti guztiak, baldin eta pertsonak bizitzeko eraiki, berreraiki, eraldatu edo egokitu badira, edo horrela ez bada ere, zentsua egiten den datan benetan bertan norbait bizi bada.

84. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0009 Etxebizitza familiartzat jotzen dira egituraz bereizita eta isolatuta dauden gela edo gela-multzo guztiak, baldin eta eraikin bat edo eraikin batetik egituraz bereizita dagoen zati bat okupatzen badute, eta pertsona bat edo batzuk bizitzeko eraiki, berreraiki edo eraldatu badira, eta zentsua egiten den datan ez badira guztiz beste helburu batzuetarako erabiltzen.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Bizitoki izena ematen zaie honako hauei: etxebizitza familiarren definizioaren baldintzak ez bete arren (mugikorrak, erdi-iraunkorrak edo aldi baterakoak direlako, edo jendea bizitzeko egin ez badira), zentsua egiten den unean familia baten edo batzuen kide diren pertsona baten edo batzuen ohiko egoitza diren barrutiak.

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Egoitza erreferentziako lurraldean duten pertsona guztiez osatzen da, hau da, barruti horretako udalen batean erroldatuta daudenez, zentsua egiten den unean bertan dauden ala ez kontuan hartu gabe.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 Zentsuaren datan erreferentziako lurraldean dauden pertsona guztiez osatzen da, bai egoitza erroldatzen diren udalerrian bertan dutenez (bertan dauden egoiliarrez), bai eta bertan pasadizoan daudenez (pasadizokoez) ere.

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0011 Irizpide hauek zentsuaren erreferentziako momentuan aplikatzearen ondorioz, zentsu-sekzioen kopuru osoa 1.669koa zen Autonomi Elkartean, honela banatua: 232 Araban, 917 Bizkaian eta 520 Gipuzkoan.

89. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00043 Bada beste faktore garrantzitsu bat oso kontutan hartzekoa, proiektu hau ziurtasun osoz gauzatu litekeela pentsatzera naramana: Oreretako hari instrumentisten zentsoa da gogoan hartzekoa ezbairik gabe (ez dezagun ahaztu hari instrumentuak Orkestra Sinfoniko baten bizkarrezurra direla), egun hor nonbait sakabanatuta dauden arren.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0027 - Erleen zentsua.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0027 - Txakurren zentsua.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0033 Biztanleriaren egoera zertan den adierazteko, bi iturri mota erabili eta aztertu behar dira: zentsoak eta udal erroldak.

93. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Zentsoaren arabera, 130 sarrio inguru daude Nafarroako mendietan

93 emaitza

Datu-estatistikoak: