XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Etsaiak sortuki zaizkigu bai baña zintzoenak eta sentsundunak gure alde ditugu.

2. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 (...), eta txartoago badoa bat batean deituko dautsut-Amak, ikusirik Koldo mutil ona ta zentzunduna zala, baietz esan eutson.

3. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Orregaitik, Arana-Goiri'k, oso zurra ta sentzunduna zalarik, gitxitan esaten eban: au olan da ta ori alan da.

4. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 2) Tito'ri (2,3-4) egindako eskutitzan, komunidadean euren zeregiña daukela ikusten dogu: bizimodu zentzuduna, neurriduna eroan bear; on-egiten erakutsi; emazte gazteai euren senarra ta seme-alabak maitatzen irakatsi....

5. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zentzudun agindua derizkiot Ama! Iñor oartu gabe berdin eguneroko eginkizunak bete al izango ditugu. Ni beorren baimenaz, Gurutze'ren etxera auzoko Malen bidali det aizpa etorri dedilla esatea.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Gaitezen zentzudun.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Ezta ba arritzeko, zentsudunak diran gizonak, baserriaren berakoa, begi txarrez ikustea; baserria lurperatzen bazaigu, Euskaldunen izatea, galdutzat eman dezakegu.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Zentsudunak izan gaitezen; lanian lertzen ari-ta eztegu ezer aurreratuko, morroyak jarri lanian ta kito.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Gizartean beti jator ta zentzudun azaldu zanak idazkietan ixuri zizkizun, agian, bere griña txarren beazun gaizkilleak.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0013 Karmele oso argia eta zentzuduna da. Mikelekin oso ongi konpontzen da.

11. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0126 Izan ere Wiebek ez bait zuen inoiz aldrebeskeriarik egiten, Wiebe beti zentzuduna zen, Wiebek ez zuen inoiz bururik galtzen! Wiebe tipo bikaina zen!.

12. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Eliza, pozez beteriko Emazte bezala, gau honetan bere Senarrari bidera ateratzen zaio krisailuak pizturik, Garizuma luzean zai egon den neskatxa zentzudun taldearen antzera.

13. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Zahartzen ari ote zen? Ez. Agian, zentzudun bilakatzen... - Don Joaquin... - A!. Zer dugu, Pedro?.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Estudio-gizona euskarari buruz azterketa handiak egina, zentzuduna, kasik hotza, dotoreria eta haize kontutan ibiliko ez zaizuna, artez eta zuzen beti mamira doana, gardena.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Hain zentzuduna eta hotza izanarren, badirudi Astarloa apologistarekin zaletuxea zebilela.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0097 Ordu pare bat egona da bere naigabea eta kolera ezin itzaliz, baina azkenean bere burua zentzudun eta gizonki erakutsiaz eta pairamenak bentzutuaz, hantxe doa berriz ere Koxpa ta Ixabel-engana.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Baina badago beste ulerpen bat, adimentsua, praktikoa, zentzuduna: Vitoria bere fundaziotik bertatik interes desberdinez inguratua egon zen.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0134 Ikasleen artean zentzudunenak, arduradunenak, egizaleenak, gailenenak aukeratuaz gero arau kolektiboa egin errazagoa litzateke; bestela, nekezagoa eta elementu galgarria izanen litzateke.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Hara zergatik ahal den lasterren euskal sindikalgintza indartsu eta zentzudun bat, langileriari deigarri izango zaion bat, behar-beharrezkoa dugun.

20. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Ikusi duzu, ene Lotario, nolako arretaz entzun dizudan esan nai izan didazun guzia, eta, zure arrazoi eta alegi-antzetan ikusi dut ikusi, zeiñen zentzuduna zeran eta noraiñoko lagun egiazkoa zatzaidan; eta, aitortu ere aitortzen dut, zure iritziari jarraitzen ez badiot, nereari baizik, zoritxarrerantz nijoala zorionetik igeska.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Alferrik joanen gera urrutietako ejenplu eta konparabide billa, bertagoko gertakizun politiko eta kulturaren azterketa zentzudun eta zehatzak egiten hasten ez geran bitartean.

22. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Euskera landu eta batu bat tajutu nahi baldin badugu, ez dagoela idorokundeok alde batera uzterik... Hona hemen, gaur euskaltzale zentzudun gehienok ontzat dugun ustepidea eta ene ustez, ezer onik egingo baldin badugu nolanahi hartu behar dugun jokabidea.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 ¿Zelakuak diran? Sentzundunak, bestien zorakeriai kasurik egin barik euren bidetik dabiltzanak, euren buruen jabe diranak.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Komunista batek, oso pertsona ikasi eta zentzuduna bera, honela ziostan: Adiskide Xabier ez, Eliza eta erlijioa ez dira berez inoiz hilko.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 - Hara Iñaki, hamabost urte daramazkizu entrepresa honetan, hamar urte dira beste ehun kirten horien arduraren jarri zintudala, zentzundun eta esangin izan zaitugu beti, ezin dut sinistu greba baten mezudun nor eta zu etortzerik.

26. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046
txiki
ausart
suhar
aifer
arrunt
iaio
temati
zeken
ergel
zatar
sentibera
apal
lirain
harro
koldar
maltzur
ikastun
narras
ahobero
tzarrapatan
sendo
zikoitz
argal
ospetsu
nabar
sutsu
iletsu
bitxi
zalapartatsu
geldi
alai
bihurri
baldar
estimagarri
amoltsu
kaskagorri
beitzaran
lander
zuhur
azkar
lodikote
lasai
berekoi
jator
gogaikarri
begiluze
zentzudun
jatun
aberats
kexati
serio
mesfidati
burugogor
zurbil
eskuzabal
eder
lohi
maratz
harrigarri
lagunkoi
ezkor
hutsal
kaskarin
txepel

27. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00121 Bost birjina zentzudunek, kriseiluekin batera olioa ere hartu zuten ontzietan.

28. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00140 Birjina zentzudunak alderdirik onena aukeratu du, eta ez zaio kenduko.

29. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0072 8 Orduan, zentzugabeek zentzudunei esan zieten: Emaguzue olio-pixka bat, kriseiluak itzaltzera doazkigu eta.

30. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0072 9 Zentzudunek erantzun zieten: Ea ez dugun nahikoa denontzat; hobe duzue badaezpada dendara joan eta erosi.

31. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00132 - Iaz izan genuen bizimodua baloratzen egon naiz eta... jarraitu zuen Oier zentzudunak, ez entzunarena eginez, zu Markos, adibidez, pozik zaude egin zenuenarekin?

32. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Denbora igaro ahala, Bassie gero eta suhi errespetagarriagoa izan zen Thikgoma familiarentzat, eta Makie errain errespetagarri, zentzuduna eta maitea Bassieren familiarentzat.

33. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0058 Izan zaitezte zentzudunak! !!Bakea!

34. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0063 - Ustez ikusi nuena hain zen harrigarria, non edozein pertsona zentzudunek ez zuen egiatzat onartuko.

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00021 Ondorioz, pertsona zentzudunak, liburuen kritikagatik eta hildakoen berri jakiteagatik irakurtzen ditu nagusiki soziologiazko argitarapenak, eta soil-soilik lan bila dabilenean edo bestelako azpikerietan ari nahi duenean joaten da bilera soziologikoetara.

36. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0087 Izan al diteke izaera beste asmo bat bakarrik?; orixe esan ezin dezakegulakoan gagoz, izaera zerbait ba-dala ukagaitza baita, izateaz azaltzen dana; gauza bera al dira izatea ta izaera?, ez dugu uste gauza berbera dirala, bearbada izaera izatearen egipena dala esan genezake, ta edozein eraz asmo biak orrela guztiz alkarturik agertzen zaizkigula ikus ditzakegu, zerki bakoitzarentzat agertzen dala, eiki, izaera lits bateaz; zentzundunentzat ez edo dago litsik eta guzientzat berdin agertzen dala ikusi diteke; baña zentzungabekoentzat ezin guzientzat orixe bera esan; e.b., zer da izaera betikotasunari buruz?

37. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Baina ez du onesten ETAren ihardunik ere, buruzagi zentzudunen eskasiagatik.

38. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Batikano Bigarrenak, gazteen indarkeriagana fidantziarik ezak eta guztien gainetik hauengan buruzagi zentzudunen faltak aldatu zuten.

38 emaitza

Datu-estatistikoak: