XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Bildurtu zan errotaria ta zuritu eutsazan oñak.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Esanen esanaz zuritu eben da ateraiño eldu zan; baiña Kose Satikari eutsan lotseak antxe lotu eban gure mutilkoa.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Alango baten negua zala ta baster guztiak lei-gogortuta ta mendi-ibarrak edurrez zurituta egozala, emakumeak papelezko soñeko bat egin eutsan alabordeari, dei egin eutsan eta esan eutsan: - Tiron; imini yantzi au, oa basora ta ekarstazan otzaratxo bete mallugi, euroen bearra yonat-eta.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ARTZAB, - Eguzkiaren guar aurrenak zurituko dizkigu ire ernamuiñ beltz ori. (Izarretara begira luzaro).

5. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 Aldundiak Euskaltzaindiari emandako sorozkien erabilguntza beraei zuritzea.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Gizon asko ta asko dira beti mutil diruditenak: gorputz larria gaztetxotatik azita, burua umotu-orduko, zuritzen zayenak.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Alakoetan guztiak batean ilda eroriko balira, lurra zurituko lukete; aidean dijoazela askotan gerizpe itzala sortzen dute eguzki-azpian.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 27 Zuen zori txarra, idazlari ta parisaitarr azalutsok! azaletik ederr gizonei ageri ta barnetik illen ezurrez ta edolako satsez beterik dauden illobi zurituen antzekoak zerate-ta.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 9 Ikasbide yatorrari atxiki ere bearr dio, onuraz aolkatzeko ta aurrka diardutenak zuritzeko gai izan diteken.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 iñoiz utzi bear zayo, medar ta zezela danari, alako toki goitiya, ez noski berari dagokiyolako, bai ordea, aldiz-aldiz jakinduriyak baño geiyago, maitetasunak esan lezakelako, ta korapillo oni, eltzen diyot nik, estualdi ontan, zerbait ere belarrondoa zuritu nai baldin badet.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Bi nagusiak! Begira ta ikasi zein diran: alde batetik Jaungoikoa: ta bestetik berriz mundua; ez ordea nolanaiko mundua, baizik atsegin-lasaitasunez txuritutakoa ta ontz -urrez aberastutako mundua.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Bideari lotzeko egunaren beha ginauden, begiak eta oro churituak, eta azkenean abiatzeko orena jin zaukun Phazko egunarekin.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Biharamunean, urruntzearekin, jende hoieri, galdegin zioten Jesusek: zer ari behar ziren egun hartan? - Eta ihardetsi zioten bokata puchkila bat behar zutela churitu.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende gaicho hek bokata churitzen hasi, eta bethi athera, bethi athera, arrats arteko lana izan zuten, eta arratsean, mendia bezen gorako oihaleria bazuten, ez baitzakiten gehiago nun koka hura guzia.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Lortuko balitz, alkar ontzat emandako balioak erabatekotzat joko lirake, eta zerga garbitu ta zuritua izango litzake.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Bestetik, beresko kapelia zurituta daukedan lez, ikasita nago erdaldunak ta errderiak, onetara gaixtakerija baño besterik ekarri estabena.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Diotenez: Constituzion delako lege gaia zuritu artio ixilik idukiaziko dituela Maura jaun ministroak.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Geroztik; egunkarilariak beste lanpide bati lotu bearko dira; nork daki zenbat illabete bearko duten lege ori zuritzeko! Bizkitartean eman doiztela estatutoaren alde; baldin, orren alde egiten dena, zuzen guztien alde egiten da.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon argituak, nola uste duzue zaudela, begiak churiturik, tresnak eskuan, egunari, orenari, azken minotari beha, ez bakharrik iguzkia ilhun ikhusteko, bainan ikhusgarri horri datchikola, gero ikhusi ondoan, beren karkulen egiteko; pilota plaza paretarik zabalena eta gorena anhitz aldi chifrez osoki estaltzerainoko karkulak egiten baitituzte holakoetan, izar neurtzale jakintsun handiek.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Betan zuritu, bainan ikaratu gabe.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Caillaux ere, zenaturrek berek duela sei zazpi urthe kondenatua, aste huntan berek churitu dute.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Orrmak, kare ito berriyarekin egindako letxadarekin zuritu.

23. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Baiña, etzan bestea errez zuritzekoa: bere oitura zarrez jantzita eukan bizitegia egaberan iztea aldatz-gora egiten.

24. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Uin arroa aparrez
betetzen ondartza:
ire bular esnez
zuritu den aitza.
Magal zabalean
dantzan lau ontzixka.
¿Ote-dira agian
aurdun lau seaska?

25. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Arpegia gorritu zitzaion; bereala zuritu; gero urdindu; begiak berriz betzuloetatik iges egin naian zeuzkan; aoa zabal-zabalik; beatzak dardarka...

26. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 19. Gure burua zuen aurrean astiro zuritzen ari gerala deritzakezute.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Onenbestez, gero, ollaritea baño len yauretxean ziran, egatzaren gain zeuden barrandariak Ebron'go muñoak argitan zuritzen noiz ikusiko zituten zai.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala ere, gauez, maiz lur-azalaratzen dira, batez ere euren etxeetara ioateko, senide biziei laguntzeko, opariak iateko, sukaldean iostatzeko eta il ziranean garbitzeke utzi zituten zorrak zuritzeko.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 Zergatik itzegiten dezu zuk, zure burua poztearren edo zuritzearren?.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 - Behar duzu zuk ere gurekin jin zure bekhatuen churitzerat.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 MAIDER.- Nik enea hilabethetik churitzen dut.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Biloa xuritua matelak ximel
Eriak iddor, zainak esku gainean ageri...

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Beha zak, Andoni,/ orai bortz aste,
Beloke xuritzen / ari zarezte;
Eta xuritzeak / - nundik ez ote?-
Sortuko dautzute / berritz sineste.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Gure Jainko maiteak churi ditzala gure gaizki-erranak eta eginak, eta denek har chedea, gure pilotako harat-hunat guzietan, in-ahala khar eta amodio erabiltzeko, Pilota eta pilotari guzien onetan.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Ogia churitu zauku; gaineratikoak, diren tokitik higitzeko, lan handien beha daude, dela untzi, dela zubi, dela bide: Frantzia barne hortan gaindi dabilanak badaki zer ikusi behar den jendearen hemendik harat eremaiteko.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Elgar aditu dute, erranez Alemania eta Frantzia izan behar direla Europaren oinharri lehenak, eta hortako churitu behar dituztela lehen-bai-lehen elgarren arteko auziak.

37. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Beraz ortzegunean Debré presentatu da deputatuen aintzinean, eta bera mintzatu: erran du eskola libroen auzia nahi zuela bakean eta batasunean churitu, eta ez hasarrepean.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mendekoste biharamuneko beliari buruz Ainhoarrek Arrantzeko kapera teilatu berri batekin ezarri dute, murruak churiturik, galbarioan haizeak botaia zuen ohoina berriz chutiturik bere kurutzearekin.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta horra nun gobernuak nahi duen Algeriaka auzia churitu heien buruen gainetik. Badaude ez othe dituzten buluzi nahi beren esku-bideez.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Erran ditake xurituak izan direla.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Izan be, Mendiola da ta... Bitsez zuriturik dau izan be arpegia eta...

42. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Euskeraz idaztea ez dakitela esanda zuritu naiko dute bearbada beren burua.

43. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Orregatik baezpadako esames aiei begiratu ta aurrez-aurre so egiñik, Martin Ugalde'k erantzupen burutsu, egoki ta zuzena ematen die problema ta auzia ondo zuriturik; eta egia dan bezela bere lekuan utzirik.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0260 Celebrar Gaû guzia xuritû gûnian celebramos fiesta toda la noche S.

45. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0102 D'apur bet bigundu te suritu be ite sirean.

46. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 229 Agelao.-.Mentor! Ez zaizala zuritu Odis'ek bere itzakaz, senargaien aurka jokatuz, berari lagun zakiozala-ta; nik uste dot, bada, asmoa onela amaituko dogula: aita ta semea, biak il dagiguzanean, zureak be laster egingo dau jauregian egin nai dozuzan gauzakaitik: zeure buruaz ordaindu bear dauskuzu.

47. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Lau arrautzaren gorringoak eta beste biak osorik, gozokiña ta olioa ezarrita, irabiatu gogor, ondo zuritzen danean, lau zuringoak obeto irabiatuta ezarri, gatz apurra eurori ezarrita obeto egingo dozu, leun-leunki nastatu danori.

48. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Iñigo - Zer nahi zian? Xabier - Bitxiak, baina nahiko zuritu dutala uste diat.

49. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 BEATRIZ - Zure zalantzari bidezkoa derizkiot: neure burua zuritu beharrean nago. Hona hemen bion adiskide diren lau pertsonaren gutunak; hauetariko bat gure Bankuko Presidente jaunarena da. Sinadurak ezagutzean sinetsiko duzu (Pantaloni ematen dizkio lau gutunak; begiz irakurtzen ditu).

50. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0018 4. Artikulua 1. Transmitituriko ondasun eta eskubideak, edozein delarik ere beren edukitzailea, transmisio hoiek kargatzen dituzten zergen ordainketaren erantzukizunari atxekiko zaizkio, hura errejistrozko fede publikoak babestutako hirugarren bat dela gertatzen denean edo, ondasun higikor ez inskribagarrien kasuan, ondasunen eskuratzea asmo zuzenez eta titulu doiz merkatal edo industria ezarpenetan egin dela zuritzen denean salbu.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0008 10. Luzeran 10,85 metro, zabaleran 7,75 metro eta goieran 3,95 metro dituen egongela bat zuritu nahi da, metro karratua 650 pezeta kostatzen delarik.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0074 Ea aurpegia pixka bat zuritzen zaion.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Zuritu ziren mendiak, horitu ziren gariak eta udako gau izartsu batean....

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Azpikaldeko uharka edo pantano berriak batetik, mendi gailur zurituen koroiak bestetik eta inguru berde zabalak ederki apaintzen zuten Matusalenen garaiko etxe zahar pilatuen kabi bildu-bildu hura.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0014 Buru gaina ahiez zuriturik gelditu zitzaion.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 - Ez dut nik horrela zela baieztatu - bere burua zuritu zuen.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Waldemar! Zeu al zara? Burua zuritzen ari zaizu eta horrela zabiltza? Zer duzu nere kontra? A, ulertzen dut, bai.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 Kainamoa zuritzeko makina bat asmatu zuen, lan ordu asko aurreratzen zituena, bere egilearen adimen argia agertzen zuena nahiz eta inongo ikasketa teknikorik ez eduki.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 Lenoir jaunaren sudur punta zuritu egin zen.

60. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Gela amankomuna zegoen barrote haien atzean eta gelako horma zurituetan esku zikinen arrastoak zeuden, izenak, datak, ahapaldi biraoti lizunak, batzuk lapitzez edo, zirriborratuak eta beste batzuk ganibetaz grabatuak.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Baina berak begiratu besterik ez zidan egin eta nik ordurako sudurra zuritua zeukala ikusi nuen, mozkortzen denean jartzen zaion bezala.

62. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0009 Poliki zapia atzeraka bota, poliki, kontura ez dadin, mugimendu dantzalariekin, fermuki eta azkarki bere buru azpitik eskuak atera, ilarrak alderatu, eta ume txikiak erauzten diren eran, ilarrak zuritu.

63. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Eta zuritu egin dut burua, nire portaera justifikatu.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 Zuritu nahi al zara? Ea, Labazomorro, Labazomorrotxo, mintzo, Joantxok agintzen dizu eta! Zer dago ostatuko atean?.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Eta hasi zuen bere hitzaldia, hiriaren edertasunari, kaleetako bakeari, etorkizun ederrari eta abarri ekinez, eta zurikeria guztiak zurituz.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0067 - Orain zuritu nahirik? - Aizan, hitz goxoak hola eskertzen baditun...

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Zertan izanen zen besta?, hasi gabe segurrena, berak zekiela deusik ez zegoen zortzirak arte; alkondararen esku-muturrak ikusten zituen ongi xurituak, bero zegoen gero, tolesten zituen ukondoaren gainetik, alkondara garbia eta galtza urdin garbiagoak zeramatzan, zapata distirantak pozik.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0182 Ilea zuritzen, zimurrak handitzen, pausoa geldi...

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (16) Hauk maitasunez ari dira; badakite berrionaren xuritzeko naizela hemen.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Gero halere, Schô*nner berak erail izanaren susmoak gaitzetsi egin ziren, alibi guztiek ia erabat zuritzen zutenez.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Hurrengo bisita Brigiteri egingo zion, haren gaixotasuna egiazkoa ote zen frogatzeko, eta ez zerbitzariaren aldaketa zuritzeko atxakia.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Behar da erran auzitegiek zenbait aldiz urte bat, bi, hiru eta hamar ere egoiten direla preso altxatuen auzia espanol legearen arabera xuritu aintzin!.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Klaseen arteko borroka zuritzen duen pedagogia onhar? ezinezkoa den bezala, ezin onhartuzkoa da baita euskal langileriak sofritzen duen nazional zapalketa estali nahi duen pedagogia ere.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Pundu hori ez dugu haatik oraino arras xuritua...

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0019 Utopistatzat zuritu behar dugu M. jauna, utopia jenero oso garrantzikoa izan ditekealako.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 1843-ko maiatzean Paueko Asisek xuritu zuten Nabarrengoseko itsuskeriaren auzia: bi hobendunak ez baitziren agertu, kondenatu zituzten hamarna urteren galeretara.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Artikulu aspergarri hau amaitzen nagolarik, hara nun hartzen dudan pozkarioz (ez nere buruaren zuritzeagaitik) EUSKO BURU BATZAR JELTZAILLEaren eskupez-eskupeko agiria, erdaraz eta euskaraz: Al Pueblo Vasco Euskal Herriari, den dena euskara BATUAN idatzia.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Baina legelariak, bere burua zuritu nahiz, esan zion Jesusi: - Nor dut, ordea, nik nire lagunurkoa? Eta Jesusek orduan: - Gizon bat zetorren behin, Jerusalendik behera, Jerikora, eta lapurren eskuetan erori zen.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0042 Aurren aurrena, neokapitalismoak bere burua zuritu nahiean aitortzen duenari erasotzen dio Ezker Berriak.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0066 Stalinen gurari eta agindu bakoitza, haren apeta eta sasiteoriazko ameskeria guztiez zurituriko arau multzo bilakatu zen marxismoa.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0089 ARIKETAK Bete hutsuneak -... bere burua zuritu zuen /- Herri hartan... bere etxean bizi zen /-... berea Jainkoaren legea omen da /- Hobe da... bere bidetik ibiltzea /-... berak bere buruari eska diezaiola.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Batetik zaio pultsua bizkortzen, aurpegia zuritzen edo gorritzen, pixagura edo kakalarria sortzen, edo eskuko hatzak dardarizoka hasten.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Fedea bera da fedearen oinarri eta berak zuritzen du bere burua, erasotzen dioten guziengandik; hauek fedeari, beste fede baten izenean ezik, ez bait dadukate erasotzerik.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Ilea zuritu egiten da
Entzumena galtzen da
Dastamena galtzen da
.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Eraikuntza lanetan, erabili zuten: zimenduetan hormigoia; Motrikuko harrobietatik ekartzen zuten kareharrizko manposteria gainetik porlan hidraulikoz zuritua ormetan; eta egurra solu eta gapirioetan.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Are okerrago, itzulpen-errota bilakatu da, euskalduntzeko eta alfabetatzeko ahaleginik egiten ez duten agintari, politikari, sindikalista, kirolari, artista, irakasle eta abarren jokabide alferra eta zabarra zuritzen eta zarpeatzen duen norbait.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0107 - Ez erabili kableak zurituak dituen aparaturik.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0107 Badakizu... Etxeetan kableek beti egon behar dutela gomaz edo plastikoz ondo estaliak? Kablearen estalkia zuritua baldin badago, deskarga elektriko bat eman diezaguke edo sute bat sortarazi.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0083 Bego horretan, bada, hemen zuritzeko ez den auzi hau.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Horiei, bada, apropos aurka egiten dizkieten ekintzak eta berdin horrelako ekintzak agintzen dituzten aginduak, kriminalak dira eta ezin ditu horrelakoei men egiten dienak, kontzientzia itsuak zuritu!.

91. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 - Beraz, onekin, aski degu axaria zigortzeko, bere burua zuritzen ez ba-du.

92. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0151 - Geroztik naigabeak geio zuritu didate bizarra urteak baño... (Ixillunea)....

93. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0159 - Itzulitakoan zurituko ditugu guziak.

94. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0277 BITOR - Aspaldi sarritan etorri oi naiz, zenbait kontu zuritzera.

95. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0060 Nere illeak zuritu dira,
igaro dira ainbeste urte!
Ezin etsi ta, leio ondoan
amets gozoetan, noiz arte?
Itxasora begira beti,
bera dagolako bion artean,
zu urruti Ameriketan,
eta ni? Nere erri txiki maitean!
Ai egoak banituzke
txoria lez, egan juateko!
Txoko guziak miatu
ta, zu zauden tokian jeisteko.

96. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0006 Beltza zuriarekin ezin zuritu?.

97. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0031 Gai onetzaz Julio Caro Barojak diguna oso kontuan artzeko da iñondik ere, ta auxe da: iñakina ta iñakindu itzak, antxiñakoen burla gogai ori zeazkiro adierazten al digute, ala beste nonbaitera jo bear degu aztarren billa? Jakingarri da Caro Barojak bere liburu EL CARNAVAL izenekoan, 43 orrian, Iñauteri ta kideko izenei buruz diona. Manuel Lekuonak ere, MOZORROS Y LUPERCOS deritzan idazlana ba du aitagarria, EUSKALERRIAREN ALDE aldizkarian agertua, XVII alea, 50-56 orr. 1927 urtea. Iaute ta erromatarren otsailleko lupercales otsokundeak alderatzen ditu. Februas zeritzaten zeremoniak ziran ain zuzen Lupercales aldiko jaikizunik nabarmenenak, eta Februa oiek garbikunde indar berezia omen zuten. Ortik Februarius illaren izena. Garbikunde ori ontan zegon, besteak beste: Pan jainkoaizunaren apaizek Erromako kaleetan zebiltzenei auntz-larruz egiñiko astinkaiaz ematen zituzten zartatekotan. Lekuonak dasaigunez, gure Iaute, iautu itzetik letorke (A. N. Mendiburu), orain darabilgun txautu edo xautu orren aldakizun, eta garbitu, astindu, jo ta zartaka garbitzea esan nai du lixiba jo, xuritu, ezabatu, laterazko februare-k bezelaxe. Azkue`n Iztegian (I alean, 58 orr.), Aratuste agiri da, aragi ta uzte itzez osatua. Dakigunez, gai ontan jakitunak bat datoz, Carnestolendas deitura bezela, berrogeikaro ortan carnes tollere, aragi uztea kristau lege baita. Lekuonak, Iñauteri deitze ori, Gipuzko erdialdeko bezela jotzen du; Iñaute ta Iñote, Bidaso egaleko; Iñoteri, Ipar Naparroko; Inhauteri, Ihauteri edo Ihaute Benaparroan; Iaute, edo laburtuz Iote, Laburdi, Salazar ta baita Oyartzun alde batzutan ere.

98. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Orregatik, eta beren burua zuritzeko, Juizio ospetsu artan gertatutakoa agertu bearko zuten.

99. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 Gaetan - Janamari, zoaz otoi Alfred Haraneta gure atxuantaren etxera eta erraiozu, ahal badu bederen, ene ikustera segidan etor dadin; afera serios batzuk ba ditugula elkarrekin xuritzeko.

100. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Handik zonbait hilabeteren buruan, bezperen ondotik kukulauka hasi ginen eta mutiko bat, ongi baino hobeki gordetzea gatik, Serorategiko aterbe batean sartu zen, eta berehala lasterka handik atera zuriturik, erranez: - Orgen azpian, lurrean zabal zabala etzanik, Makila Motz hila ikusi dutala!.

101. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0035 Abram eta Lot-en artzainak kasailan zabiltzan; eta, istan guziz, beren nausien ondotik zoatzin beren arranguren xuritzeko.

102. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0021 Egun hartan erran ziozkan Azpilkuetak Erregeari hitz aipagarri hauk: Eta hau diot nitaz: erre nezatela ez badute Erroma-n gizon hori xuritzen eta ez badute ohoratzen nihor sekulan ohoratua izan den baino geiago.

103. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0011 Iduri duenez, urte hoietan Etxahunen fama xurituxea zen.

104. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Aizeari eginikako galdera da, egunen batetan menturaz, xurituko dena; agian, gaur ditugun baino ikasbide baliosagoak izanen dira eta orduan, aillekitza!, beste ameka gauzekin batetara euskeraren segeretu aunitz ere jakin ahal izanen dira.

105. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0133 Genion, bederazka ezin ibilli dela, taldeka behar duela izan: eta are iritzien arteko desberdintasunen xuritzeko eta neurtzeko.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Musu gorriko aurpegi hura
egin zitzaion zuritu;
lehenengo nintzen harritu
ta berehala oroitu;
bizitzak mugak baditu!
.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskal komunikabideetan badira beste adibide franko: ETBren egoera, euskal egunkariekin egin nahi den aurpegi xuritzea....

108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 10.- Eskatu beharreko ekarpen ekonomikoak Ekonomia eta Finantza Azterlanean zehazten dira; eragiketaren egingarritasuna zurituta uzten da eta egitura tarifatuen zatiketa ere jasotzen du.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailaren 1982garreneko Jorrailaren 7ko ERABAKIA, Zarauzko San Pelayo bizitokirako Eraberritutako Hirigintza-Egitasmoaren zehaztapidetzari buruzko erabakian ezarritako akatsak zuritzeari buruz.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Bizkaitik datorkigu beste hau: Ilbetean moztu behar da ulea, zuritu ez daitean.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Simaur hori lizundu egiten da, zuritu, gogortu eta indarra galdu, Aizarnazabalgo Juan Mari Iruretagoienak esan bezala.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Bush presidentaren nahigabeak Preseski pundu hortan behar izan du bere burua xuritu Bush Jaunak eta frogatu ez duela Amerikaren diplomaziak gibelerat egin eta abantaila Rusoeri utzi.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. ibabe 0001 Sorbonako ikastetxe naguzian irakasle batek ikasle bateri aginka egin diola! Ja! aundiagoak ere entzun bearko ditugu oindik! Bien tartean eztabaida gogorren bat izan dutela, eta zer? Aginka auzia edo pleitoa erabaki bear! Eta oin irakasle orrek auzitegian bere egite ura zuritu bearko du.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Azkenean ederki zuritu dute arazoa, aurrerakoan Controlaremos la entrada de ETA en Nicaragua esan dualako Borge`k.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Mobilizaziotan laguntzen dion bakar batzuk izan ezik, beren burua zuritzeko erabiltzen dutenen propaganda hutsa da erakunde askoren iharduna.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Munduko gora-beherak xuritu nahi lituzken batasun hortan egin dute azkenean beren sartzea Xinatarrek.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Baionako jujek xuritu dituzte aldiz Jean-Pierre Destrade deputatua, EMA alderdikoen kontra bortizki mintzatua zena (gezurrez zikindu dituela diote EMA-koek) eta ere preseski EMA-ren aldeko afixa paratzaile batzu, Baionako presondegiaren murru pareta batean afixa ezartzen atxemanak zenbait egun lehenago Donibane Lohizunen, polizak arrastatu ditu hiru gazte, Normandiatik etorriak, zernahi ohointza eta lan tzar eginez eskuin eta ezker, Tolosan eta Pauen gaindi.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 - Jaunaren begi ona lortzearren izan da - zuritu zan Saul.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 - Jaunari oparitan eskeintzeko ziran - zuritu zan Saul.

120. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Sua behetik emoten zitzaion eta ikatza erre ahala kare-harria zurituz zihoan eta karobi barruko blokea beherantz.

121. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Ostera, arrauntzak karetan sartzeko, ormak zurituteko eta holangoetarako gure karobietako kare zuri-zuria erabilten genuen.

122. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Karia, ieltzeruak letxeria eitteko, se kariakin eitteben letxeria ... Ba, onek etxiak suritzekuak, eta ori, e, karearrixa be, ba, arrixa seian bota, ta ura bota, ta ae(k) pa, geo arrotu eitte san, da masia, a geo pasatze san, e, pasau saku eo, bono, pasaderasetan da, ba, a fiñ-fiña urtetze eban.

123. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 l) lanorduak zuritu gabe ez betetzea, guztiak batera hileko hamar ordu gutxienez izan daitezenean,

124. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 n) ordu-artarako sistemei ihes egitea edo, zuritu gabe betetzeke utzitako lanorduak jakitea eragozteko jarritako ekintzak edo omisioak,

125. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 ñ) hiru hilabeteko epe-barruan, zuritu gabe lanera joan gabeko hirugarren hutsegitea, aurreko biak hutsegite arinagatik zigortu direnean,

126. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 q) eguneko lanorduen barruan, zuritu gabe, lanpostutik aldegitea.

127. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 a) hutsegite larria izan ez dadinean, lanorduak zuritu gabe ez betetzea,

128. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0016 Proposamen bakoitzak, zurituko duten arrazoiez gainera, dagozkion gastu-programak burutzean lortu beharreko helburu eta egin beharrezko ekintzekiko eragina adierazi beharko du, kasu bakoitzean beren adierazleen aldizkatzea eta zenbatzea eguneratuz.

129. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00178 i) Zuritu ezineko zabarkeriaz armak galtzea edo bestek lapurtzea.

130. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00020 Pixkanaka, papera zuritzeko kloroaren ordez oxigenoaren erabilera zabaltzen ari da.

131. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 F- Alderantziz: fruituak zuritzerakoan kentzen zaiena; gure gorputz osoan daukaguna.

132. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0029 zuritu / zatitu / irabiatu / frijitu / bota

133. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0029 1 Lehenik, patatak zuritu behar dira.

134. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 Guztiek zeukaten aurpegia irinez zurituta, eta toailen bila zebiltzan bainugelara joateko...

135. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0177
sukaldari
sukalde
su
sutan jarri
ikatz
gas
zuritu
aletu
garbitu
gatz egin, gatza bota
frijitu
beratu
koipe, koipeztu
xukatu
egosi, egosita
erre, erreta
ireki
pil-pilean egon
gori jarri
kiskaldu
gordin
egina
berde
heldu
gazi
geza
garratz
gozo
prest
puntuan

136. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Gaur egun gehienek kanpoko hormak zarpeatuak eta karez zurituak dituzte.

137. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Baserri zahar batzuetan, barruko bereizketa-paretak Esie izeneko hurritz-makila ehotuz eginak daude, zarpeatuak eta karez zurituak.

138. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Garai batean bereizketa-paretak, nahiz logeletakoak nahiz ganbaretakoak, oholezkoak izaten ziren, zarpeatuak eta karez zurituak.

139. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Gelak bereizten dituzten holtzak buztin errez eginiko adreiluzkoak izaten dira, zementuz zarpeatuak eta igeltsuz zurituak, garai batean oholez edo gurutzaturiko hagez egiten zirenen ordez.

140. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Nolabait zuritu beharra neukan egunero hain berandu etxera iristea eta ziri bat baino gehiago sartu behar izan dut.

141. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Helburuak garrantzi txikiko gezur guztiak zuritzen dituela.

142. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0061 Sudurraren ingurua zuri-zuri eginda zeukan, eta Pippik sudurraren ingurua zuriturik zeukanean haserre zegoelako izaten zen.

143. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0098 - Ez dakit, baina Gernika izeneko koadroan egoteko, bertakoa behar zenuela uste nuen zuritu nuen neure burua, egindako hutsagatik.

144. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0046 Indartsuak bazarete, ostera, edota uraren gaineko aparretan bizi bazarete, saia berehala zuenganatuko da hegan, umil eta ezti, zuek lausengatu eta zuritzeko, beti beti zuek bezala pentsatu duela esateko.

145. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0412 15 Izan ere, legearen errealitatea beren bihotzetan idatzia daukatela erakusten dute, beren kontzientziak aitortzen duen bezala, batzuetan salatu egiten baititu eta besteetan zuritu.

146. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0066 CARPACCIOren SAN GIORGIOrekin
NEGU gorrian badoa
zaldizko bat maitasunez
zelai hotzean lauhazka,
bide berriak asmatuz.
Dragoiaren hiltzera
doa zaldun bihoztoia.
Mitrak bafadez bustitzen,
bazterrak hormez xuritzen.
Aurpegia ilun bazoaz
gorputz ustelen gainetik,
bazoaz eta bazatoz,
zelai hotzaren mugatik.
Tracy Chapmanen mintzoa
abenduko goizargian.
Begiratu ninduzun.
Eta zureak zitaizken
nekuskien negar-hatzak
eta eneak, behar bada,
zure aurpegi galdua
altxatzen zuten besoak.
Carpaccioren margo hartan
zu.

147. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Gero, kemena berbilduta eta indarrak berrituta, gudaldira abiatzen da eta, buruz aurrera, ahaztuta dagoen etsaiarengana doa, olatuak, itsasoaren erdian zuritzen hasten denean, magala zabalean eta sakonetik harrotzen duen bezala, lurretara harkaitzen artean iraulita soinu handi bat egiten duen bezala eta, mendi bat baino ez txikiagoa, etzan egiten den bezala; eta azpiko urak zurrunbilotan irakiten du eta hondar beltza gorantz botatzen du.

148. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00193 Burua zurituta iristen da tipoa tronura, ama zaharrak lehenago utzi ez diolako.

149. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Odola txuritzen bezala sentitu zuen Lolok.

150. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00150 honek, bestalde, mintzalariaren hitzez eta estiloaz beste gogoeta bat egiteko bidea emango luke, are, agian beste mintzaldi bat asmatzeko aukera emango luke, garai, pertsona eta tokiari, edo besterik gabe, egoeraren logikari atxikiago zitzaion beste mintzaldi bat, zeinak, edukiak eta ezaugarriak zirela tarteko, gurutzatuen tamalezko ukoa zuritzen ahalko bailuke.

151. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0015 -Zertaz ari haiz? Abelek irribarretsu, baina ohiko arrosa leuna erabat zuritu zitzaion masailetan.

152. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0102 Zuen pentsua dela eta, ederki zuritzen ditu Chevroletaren joan-etorri eta abarrak!

153. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0076 Emakume gazteari buruz zebiltzan zurrumurruak datozkit burura eta hark bere burua zuritzeko modua, anaiak bizi zela agindu zion zerean oinarritu zuela...

154. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0093 Momentuz turkiar munstroaren atzaparretatik aldegiteko ez zeukala beste biderik zioten batzuek, Bizantzioren egitea zuritzeko.

155. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0101 Horrek ez du egin dudana zuritzen, badakit.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Eraikina nahiko xumea da, euskal estilo neorregionalistaren ildotik. Lehenengo oinean harlanduzkoa ageri du, gainontzekoa zarpeatua eta zuritua du, eta hareharri-harlanduzko plakak ditu eskantzuetan.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00052 Izan ere, indarkeria beti bitarteko bat da beste zerbait lortzeko, eta bitarteko guztiek bezala gida eta justifikazio bat behar du bilatzen duen xede hori zuritzeko.

158. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Areago, pragmatikari leporatu izan zaion teoria-usain gehiegia zuritzeko bide aproposa datekeela ere azpimarra daiteke.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0024 Garai hartan txirindulari kataluniarrak zuritzen zuen Reynoldsen izena bere mendiko garaipenen bidez.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0403 Arropa lixibatan sartu behar da zuritzeko.Latsa

161. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0003 Ezagutzen ditut III Alfontso Asturietako errege bisigotaren Kronikarekin, berreun urte geroago, IX mendearen azkenean agertzen asi ziran aburuak; sinistu ere ezin daitekean porrota lotsagarri ura zuritzeko bisigotek asmatutako aitzaki-maitzaki-sorta txoliña, eta, aiek asmatuz gero, españiar guztiek ontzat arturik daukatena:

162. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0004 Baiñan naitanaiezkoa zuten Asturietako Bisigotek Errodrigo'ren izena zuritu bearra, eta parragarria ere gertatzen zan, errege aren porrot orokorra ulerterreza biurtzeko, porrot arentzat errudun bat aurkitzea;

163. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00133 Hemen ikusi nahi nituzke ere, Jean eta André Hiriart-Urruty anaia biak, haiekin baitut lagunarteko auzi bat aspaldion argitzen hasia eta behinere xuritu gabe utzia.

164. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Asmorik gaiztoenaz salatuak badira ere, okerra zuzentzat jotzen eta zuritzen ezin dira jardun arduradunak.

165. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Bidegabekeria eta zapalketa zuritzeko biderik, arrazoirik eta aitzakiarik ez ematen oso arretatsuak izan behar dugu, beraz.

166. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Eta Pinotxet salatzen duen askok ere isildu eta zuritu egin nahi du GAL.

167. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00085 Baiña gure bizitean Jesusen Berriona egi biurtzen ez badugu, naizta itxura ederrak egin, Jesusek salatzen dituen fariseuen antzekoak gera: illobi zurituak, eta ez dugu Jesusen egiazko Berriona adierazten.

168. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 .Hirugarrena: Proiektuak zuritzeko epea subentzioa jasotzen duten datatik hasita urtebetekoa izango da.

169. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Horregatik, esan daiteke nahi den bereizketa egiteko oinarria izan beharko luketen onura publikoaren arrazoi iraunkorrak ez direla zuritzen espedientean.

170. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0002 2. Eusko Jaurlaritzako Lurralde-Antolaketa eta Garraio Sailaren aurretiazko txostenaz, Zatizko Plan honetako egiterapena eragozten ez duten behin behineko erako erabilera edo lan zurituak baimendu ahal izango dira, zeintzuk, kalteordainerako eskubiderik gabe, Udalak erabaki dezanean lurreratu egin beharko direla eta jabeak onartutako baimena, esandako baldintzen pean, Jabegoaren Erroldaritzan inskribatu beharko da.

171. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0491 Izangaiak ariketa bakoitzerako deialdi bakarrean izango dira deituak, behar bezala zuritutako eta epaimahaiak libreki balioetsitako ezinbesteko kasuetan izan ezik.

172. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0494 Izangaiak ariketa bakoitzerako deialdi bakarrean izango dira deituak, behar bezala zuritutako eta epaimahaiak libreki balioetsitako ezinbesteko kasuetan izan ezik.

173. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0498 Izangaiak ariketa bakoitzerako deialdi bakarrean izango dira deituak, behar bezala zuritutako eta epaimahaiak libreki balioetsitako ezinbesteko kasuetan izan ezik.

174. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Azkenengo caucusean irtengo diren FBIkoek beti aginduko dutela jakinez gainera, nahitaez Estatuek erabiltzen dituzten foralek, guardias de la porrek, beltzek, gorriek, berdeek, technikolorezkoek burdina ordez supersaunak dibisarik baliotsuena hemendik aurrera bihurtu dela, eta horrexegatik bere esistentzia soberan dagoela munduko esklabu merkatuan, katxiporraz langileria zurituko lukete.

175. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6367 Eskeidazkiak aurkezteko epearen barruan aurkeztu eta zuritu ez diren merezimenduak ezin izango dira baloratu, ez eta, epe horretan aurkeztutakoak izan arren, geroago zuritu direnak ere.

176. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6368 Hala ere, besterik ezinean gertatzen baldin bada, Epaimahaiak askatasun osoz onartu ahal izango du berriz ere lehiatzailea, beti ere ez agertzeko zioa behar bezala zuritu ondoren.

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0010 Mugaketari buruzko erabaki guztien aurretik, mugaketa zuritzen duen txostena egingo da.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0012 Aurretik diren datuen arabera zortasuna edo eskubide erreala ez bada behar bezala zuritua, Foru Aldundiak, bere ekimenaz edo titular den entitate nahiz partikularrarenaz, espedientea ireki eta interesatuei entzunak izateko 30 eguneko epea emango die, bidezko dena erabakitzeko.

179. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 0010 Beste antzeko kasu batean, 1993ko azaroaren 13an korteak objektorea zuritu zuela azpimarratu zuen abokatuak.

180. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Erresponsabilitate haundia hartu dute zerrenda hori sortu edo aterbetu dutenek, Euskal Departamenduaren alde estakuru hartuz, beren burua xuritzeko.

181. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Otso haundiek beren kideak ez dituzte ausikitzen. Eta hona non, Felipe Gonzalez, bere abokat alkian jartzera doan auzitegian bere oilaskoak xuritu beharrez edo bederen presondegi denbora laburtu nahian.

182. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Herriko kontseiluaren udal batzarrean xuritu da lan horien hartzeko auzia, edo atxudikazioa.

183. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0008 Horregatik xuritzen dira ileak.

184. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Artaburuak zuritzeko sasoian be ardura bardina izaten eben.

184 emaitza

Datu-estatistikoak: