XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Txaunera sarrtzeko illobija zapaldu biarr.

Ilddegi atan datzaz Euzkadi'ren semerik zindduaren gorpuzkiñak, Sabin aundijaren auts gurrgarrijak.

An dagoz bakarr-bakarrik, euzkotarr gustijok aiztuta....

Arratsetan, eguzki-izpijak motelduta, illunabarra asten danian, Euzkadi'ko txorijak Sabin'en illobira eldu, mokuakin mosu bat emon eta samurr-samurr abesten dautsoe....

Eta ilddegi-ondoko itxaso-uñak, Sabin'en opaz, atxetara jota, bits zuri-zurija egitten dabe....

Euzkotarrok zer egin biarrko geuken... txorijak eta uñak erakusten dauskube.