XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

MAULE

MERKHATIA

IDIAK.- 60.000-65.000; ERGIAK: 40.000-45.000; BEHIAK, Haituzkoak, 30.000-33.000; ARTEKOAK, 24-28.000; EZNIAK, 10 libera pinta; CHAHALAK, 5 lira betetakoak, 10.000-12.000 phezu bizia 70-80 l.

ARRESAK, Artzarrak: 300-2.500; Ahariak, 2.800-3.000; Achouriak, 70 l. kiloa.

ZAMARIAK, 6-7 ourthetako propriak, 90.000; 4 ourthetakoak, 45-50.000; 6 hilabetetakoak, 20-24.000; Podrak, 25-28.000.

MANDOAK, Litchalak, 25-28.000 l.; propiak 90-110.000

BEHARRI LUZIAK, 16-25.000

AHUNTZAK, 2100-3000 l.

OILLOAK, 200 l. kiloa.

OILLACHKOAK, 300 l. kiloa.

GEZIAK, 30 l. kiloa.

ARRAUTZIAK, 90-100 l.

GAZNA BERRIAK, 250 l. kiloa.

EGURRAK, 500-550 l. metra

BARATZEKO GAIZAK.- Babak, 10-15 l. kiloa; Ilhar biribilak, 30-35 l. kiloa; lur sagarrak, 20-25 l. kiloa; Entsaladak, 5 l. mothoa; karrota paketak 15-20 l.; Aza lanthariak, 50 l.; Aza buriak, 20 l.; Phorru lanthariak, 10-20 l.; Phiper lanthariak, 10-15 l.; Toumate lanthariak, 10-15 l.

KOLEJIOA.- Igaran ostiralian kolejioko haurrak etcherat buruz hegaltatu dira begiak zohardi, halaber bihotza, noun ere beita.

Ostegunian, mousde ARANEDER eskolier ohiak meza Saintia eman du.

Arristitan zen primeen zathikatzia. Jaun aphez geldenak joaileer bi kountsellu sarkhor eman du; haurrek hanitch ountsa khantatu die hizpahirour aldiz eta mousde ARANEDER, azkenik, mintzatu zaie eijerki.

Kolejiotik elkhi zortzi aphez berriak bestan ziren, hala noula jaun aphez, zoumbait eta franko haurren askazi.

Diala 13 ourthe, jaun aphez kupiak kolejioalat izentatu zian mousde BIDEGAIN musculdyarra. Orai, adinik hoberenian 38 ourthetan, BARKOCHE at igorten du.

SUSSUARREGUY, Bayonnesa, ISTURITZ-a joaitekoa da, 12 ourthe egonik maite dugun etchian.

Hirour jaun aphez berri jitekoak dira eskola egile: Araneder, Mauletarra, Noutary, Rivehaute-koa eta Haristoy Bardos-tarra, Maule-ko jaun bikariaren anaya.

Joaile-jiliak Jinkoak lagunt detzala.

KHAUSITZE.- Joanna d'Arc neskatchounen eskola khirichtiak brevet simple delakoala bi eskolier agert erazi dutu eta biak igaran dira.

Bata Garindagneko da. Odette Dachary, bestia Alcavko Grasiousa Eppherre Montory-ko jaun erretoraren illoba.

Eskola egileer eta eskolierer goure goresmenak.

PRIME D ' ALLAITEMENT.- Arramaiatziaren 29-ian minichtroak ebaki du, Uztarila lehenetik goiti, promes d ' allaitement delakoak 6 milatara ezaririk diratekiela, 3 milaren phartez.

Behar da assurances sociales-etan sarthurik izan eta amak berak hazi haurra.

Amak ez badu berak hazten ahal, hounkiko du 1800 libera solamente 6 milaren orde.

Amak haurra haz bileza Directeur de la Santé-ko jaunak bermatu eznetik, prima 3.600 lizateke.

DOHAGNIK MEDEZIA.- Presoner eta déportés eriek mezedia dohagnik dukie: 1, pentsione galho bat egin badie; 2, galthatu badie medezia dohagnik Allemagnen bildu eritarzunarentako; 3, Ez badira fortunadun, izkiriba Prefetari service des soins dédicaux.

MEZA BERRI.- Eliza bestan, Mousde ARANEDERek khantatu du lehen meza jaun archipreta saihetsian, bi adichkide diakre sous-diakre, lau aphezgeri zerbutchari, aube arropa chouria jauntsirik bi haur tchipi halaber beztiturik etchekoak ageri, lehen kaideretan.

Kolejioko jaun aphez geihienak pherediku bat egin du mamitsia bezagn hounkigarria, zoumbaiti nigarra jauz erazi diana.

Herriko 40 khantariek sekula beno ederkiago khantatu die, lau botzetan, hizpahirour aldiz.

Eta zer botz gozoa dian Sanctus-a emandianak. Trempu hounian zen.

Prosesionia ere zerbait zen. Hagn ederrik, hagn beste gizon aspaldian Maulek etzian ikhousi. Basabazterresak amiraturik etcherat sarthu dira.

Aphez berriaren amagiak berrogei bat askazi adichkideer etchenko borthak zabaltu eta gaizak ederki egin. Oroek bihotz bat egiten zien.

Ahaide eijer eijer bat herritar batek eman du; jaun archipretak bi hitz gocho, eskuaraz erran du lehenik, gero erdarez Eskualdun etzirenentako.

Lacoste Mauletar jaun aphezak, herriko haur jaun aphezen izenian, lilistatuche anaie berria.

Etcheverry, Elichalteko primia aphez berriaren kosi lehenak erran deio: bermatuko zutugu, beharrunia jin leitekialarik.

Azken ahapaldia, jaun aphez gaztiak. Zer aisa eta noula bakhotcha erremestiatu dian!

Holako besta gochoak aphezteko ideia phitz eraz dezala Mauletar zoumbaiten ezi arimentako apheza ekhia lurrarentako bezagn baitezpadakoa da.

Eta zu, jaun aphez berria Jinkouak lagunt tzitzala arimeen hounialat ungura erazten.

KAMPOKO BESTAK.- Kampoko bestek alabadereko dembora ederra ukhen die, kasik ederregi bezala. Ez da espantagarri basabazterrez hanitch iraitchi bada.

Trinketeko partida ahulchka zen, soegileek phakatiaren ordaria ez die eraiki.

Damestoy-Inchauspé arizale ziren Chateauneuf-Garmendiaren kountre. Galdu dio 13 kintzez: 50 à 37. Hoberena Garmendia zen.

Astelehen arristiko esku larruzko partidak beste bichta zian nahi bada ene udurriala ja degro Urruty-k lehen mouztuki beitzian bururatu bazen urhentzian bezala.

Aguer-Récalt-Chatelain ziren Urruty-Bergerot Dufouren kountrekoak.

Joan dira, ttoko ttoko, bata bestiaren ondoan, berrogeita zoumbait kintzetara.

Mauletarrak 55-etara heltu direlarik, Urruty 49etan orano.

Bena horra noun zabaltzen diola bere jokuttoa, ttik pelota hor ezarten, ttak han eta, holachek, 5 kintzez partida eraman du. Holako jokularik sekula sorthu othe dela?

Esku huskakoa Garicoix. Lafuentek irabazi die, doi doia, Serbielle bi anaier.

Eskularru llaburrekoa beretu die Chatelaiñ-Campsek, nausitzez Dibon Urruty, Hourcade-ri. Franko partida eijerra zen.

GALDU.- Behi ernari aitzinatia, Marka Aros Mauléon adarrean. Aberia ihkousi die Gothagne Menditan gaindi igaran ilabethin. Izkiria: Arozanborda, Mauleon.

PIRRIPITA.- Asteharteko bizikleta galopaka dembora beroarekin joan da.

Pharteliantek behar zien bost aldiz Barragarri-ko unguria egin gero Donaphaleun gagnti, Larzabatejo, sarthu Maulen eta, berriz, hirour aldiz unguratu.

BARRAGARRI.- Houna noula herrokatu diren: Lehena, Clermont, Tolosekoa; Bigerrena, Clouzet, Agen-ekoa; Hirourgerrena, Valentin, Tolose-koa; Laugerrena, Adriano, Tolose-koa.

Egunezko unguriek, zorigaitzez, itzal bat bazien ezi Mauletar batek begiala pelota khaldu bat ukhen du eta lotsa izateko da ondoramenak handitto diratekian.

Gaiazko berrietzaz ez gira arrinkuratu, deusere hounik ez beita igaraiten ulhuniar.

Ouste hacheri giren, goure aitak beno izpiritu llaburrago gira ouritsattoz.

Angelus-etan lehen jeiak itzaltzen ziren arimeen bai eta khorphitzen hounetan.

Oraiko geihienek odol gutidie, ait'amak haurren onhouriaz ez dira pikatzen eta gaztiak zer diren Jinkoak berak badaki.

Gaia eginik da phausatzeko.