XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gelatzo. - Pertza ta gañerakoak suburuan esegita eukitzeko burniak.

Trebere- Erratilloak sutan eukitzeko iru oindun burnia.

Parrilla . - Jakiak txingarretan erretzeko lau oindun burnia.

Alper. - Erratilloak suburuan jartzeko laratzatik esegitzen dan burnia.

Burduntzi- Jakiak sutan erretzeko burni-ziri luzea.

Auspo - Sua aizetutzeko tresna.

Auts-pala - Autsa sutatik ateratzeko burni agalautxoa.

Talo-burdin.- Taloak erretzeko burni-agalautxoa.

Danbolin - Gaztañak erretzeko tresna.

Su-eskoba= Su-isuski = Su-inguruak garbitzeko erratza. Sultzu=(Ardagai). - Sukarriaz ateratako sua artzeko gaia.

Suarri. - Surdokiaz jota sua ateratzeko arria.

Espoloi =(Surdoki). - Suarria jotzeko burnitxoa.

Pospoloak. - Sua sortu ta piztutzeko gaia.

Tenazak.- Txingar eta illentiak artzeko tresna bikoitza.

Egur, enpor, ikatz, ezpal, sendor.- Sua egin eta iraunazteko gaiak.

Lasto, orbel, paper, ota, illar. - Sua ixiotzeko gaiak.

G). ONTZIAK

Lapiko = (Eltze). - Janariak egosteko ontzia.

Aundiak eta txikiak erabiltzen dira.

Txikienak eltxoto izena dute alde batzuetan.

* Arbizu (Naparroa).

Lapiko tapa = (Arbaldi *) Arbizu (Naparroa). - Eltzeak sutan daudenean isteko estalkia.

Kaldara. - Abereentzat janariak egosteko ta ontziak garbitzeko ura berotzeko ontzi aundia.

Burdin-Kaldara =(Maskulu). - Esnea egosteko kirtendun burdiñezko ontzia.

Tupin. - Aragiak eta abar erregosteko burdiñezko ontzi sakona.

Kazuela =(Erratillo). = Janariak egosi ala eratutzeko ontzi zabala.

Zartagin. - Aragiak eta abar erregosteko burdiñezko kirten luzedun ontzia.