XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Kaiku. - Esnea jeizterakoan artzeko ontzia.

Esne-ontzia. - Kaikuaren ordezko besterako ontzia.

Marmita=(Esne-ontzi). - Esnea erabiltzeko ontzi itxia.

Edarra . - Iturritik ura ekarri ta gordetzeko ontzia.

Pitxar. - Ura erabiltzeko ontzia.

Urontzi= Antosin = Edarra= Katillu . - Suilla ala iturritik ura artu ta erateko ontzitxoa.

Murko. - Landan ura gorde ta erateko lurrezko ontzi itxia.

Kollara-aundi. - Janariak eragin, eta eltze-gañeko aparra kentzeko zalia.

Espumadera. - Eltzekoai gañeko aparra kentzeko zalia.

Kazo. - Salda, esne ta jaki bustiak eltzetik artu ala bertara botatzeko burnizko zalia.

Txokolatera. - Txokolatea urtutzeko ontzia.

Moliñero . - Txokolatea urtutzeko erainkia.

Almaiz=(Zaparri). - Barazuri, ale ta liñazia txetutzeko ontzia.

Jaiki. - Almaizan gauzak jotzeko gabitxoa.

Gatzontzi. - Gatza eukitzeko kutxatxoa.

Olio-ontzi. - Olioa gordetzeko ontzia.

Autsontzi. - Sutako autsa gordetzeko ontzi edo zuloa.

K). MAI-TRESNAK

Mantel. - Jaterakoan maia estaltzeko oiala.

Kollara, kutxara. - Salda, edari ta janari oso bigunak artu ta aora eramateko tresna.

Emen zurezkoai Kollara deritzaie, ta burnizkoai kutxara. Tenedore. - Aragi ta janari ezkonak aora eramateko tresna.

Kutxillo . - Janariak ta beste gauz asko ebakitzeko tresna.

Platera. - Janariak artu ta bertatik jateko dan ontzi zapalborobilla.

Plater-sakon. - Salda, zuku ta orrelako janariak artzeko azpil sakona.

Kazuela. - Eltzetik maira janariak ateratzeko, ala bertan janariak gertatu ta maian erabiltzen dan erratilloa.

Katillu. - Esne ta salda artzeko ontzi sakona.

Jesus-katillu-Katillu aundia.

Jikara . - Txokolatea artzeko ontzitxoa.

Botilla. - Ardo ta edariak gorde ta maian erabiltzeko ontzia.