XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Euskaltzaindiaren Sorrtarauak

Elburu ta izapidea

1. Izkeraketz eta gizarrteketz, euskera ayolaz landu ta yagoten zain egotea, Bazkun aunen elburua da: andik ere bere izena.

2. Zainbide bioi dagokienez, Sail bitan ere bereizturik euskaltzaiñak beren arloan diardukete; euskal-ikerrleen saillean, ta yagoleenean, lagun bakoitza bietan dagokelarik.

3. Ikerrkideak berena dute; yakinbide orotaz euskera izkeraketz azterrtzen ekitea, uskal-itzen aots, ikurr, ogutz, tankera ta elkarr-yokerarie dagokiena azterrenez garbailtzeko; edota, gure eliztiaren arau oro ikerri; ta euskal-itz oro, iñongo mintzotik ta idazkitik atera, soildu ta iztegi egokian ikurr-aidegotz moltzokatuta biltzea.

4. Artarakoxe Sail onek, aots-ikerrtallu ta itz-biltzerako lantegiak atonduko ditu; bere lanbidearentzat dogozkiokela leritzazken lankide, irakasle taikasle guziak bertara atotsi ditzakelarik.