XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Apaiz egin ondoren, or doa Zamorako Eliz Nagusira Tenor abeslari.

Baina 29 urte inguru zituan berriro be Zaldibarrera itzultzen danean.

Oraingoan Euskalerrian geratzeko.

Ainbeste maite duan bere jaioterria berak barruan zituan ames guztiendako txikiegi da, eta irten beharra dauka.

Or doa Donostiara eta ekiten dio bere lanari.

Sekundino Esnaolak Orfeón Donostiarra elkartean lan egiñaz.

Musika lanak idazten ekin eban eta or datoz OR ZAUDE JESUS... eta abar, eta abar.

Baina On Bitor, bitartetxo bat lortzen badau, or doa Zaldibarrera.

Kazetaritza izan zen beste arlo garrantzitsu bat.

Nork ez dau irakurri edo entzun ARGIA asterokoa, eta ARGIA egutegia? Bera izan zen sortzaileetako bat eta bera Zuzendari, sortu zanetik, il arteraño.

Baina on Bitor, barriro Zaldibarrera, Andres Donearen jaia zala ta, Meza Nagusiko itzaldia egitera.

Ekin dio bere antzerki lanari.

Argitaratu dau Iziartxo, Gipuzku eta Bizkaian ainbat aldiz egingo zan antzerkia.

Donostiako Udaletxeak saritua.

Geroago Aitona ta Billoba, eta jarraian Ongillearen saria, makiña bat txaloetaratako antzerkiak.

On Bitor egun batzuk pasatzera Zaldibarrera barriro be.

Euskal Literatura eta musikaren alde egiten duen lan guztiagatik, Euskaltzain laguntzaile izendatu dabe.

Merezi zuen bai on Bitorrek oore ori.

1.929 urtean, il zen Donostian, 53 urte zituelarik.

Eta orain dator asieran esan detan lez ZALDIBAR eta on BITOR.

Zergaitik?.

Ikusi doguz on Bitorren ekintzak, bere bizitza laburrean: musika eta abesbatzak, euskal idazkaritza eta antzerkia.

Begira nola gaur Zaldibarren iru ekintza orrek nola dabiltzan.

Argi eta garbi dago, Garitaonandiko Bitorrek azia zabaldu zuana.

Bai guda aurretik eta bai ondoren be, bere antzerkiak egiñak dira.

Orain dala bost-sei urte, Gerediaga Elkarteak eratuta Zaldibarren egin zen antzerkiari buruz billera garrantzitsu bat.