XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Vanderbilt Baltzuak, Konpañiak, 375 emakume langille daukaz, eta onein seme-alabak errez egokitzen dira bertoko ume-zaingoan.

Gurasoak asteko 15 dolar ordaintzen dabez lenengo semeagaitik, 10 bigarrenagaitik.

Jan-edanarena Konpañiak ordaintzen dau.

Alkartasunarentzat zerbitzu bat lez, enpreseak eskintzen dauz erreztasunak Vanderbilt Konpaiñian lan egiten ez daben gurasoai be, geitxoago ondaindu-azorik.

Aita ONAINDIA`k euskeratua.