XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

4. Idazkera inguruko gauza batzuk aldatu (esate baterako geldiuneak adierazteko, ikurrak transliterasino ereduak).

B) Letraka irakurtzeko.

1. Sistematizatu eta batu forma ezbardinak.

2. Erreztu.

3. Fonemizatu (batez bere letraz irakurtze ori etimologikoa danean).

4. Berba bakotxean munarri diran Ietrak aldatu (esate baterako, banandu preposisino, mugatzaile eta antzeko formak izenarengandik, sandhi letraka irakurri ez).

B) Itzak ebagitzea.

Fonema bakotxagaz edo fonema banaketagaz zerikusirik ez deukien alofonoak batu, erri alde ezbardinetakoak edo sozial klase ezbardinetakoak izan arren.

D) Izkerarentzat mugak.

1. Gizabidezko forma batzuk erabili (esate baterako Suezian kanpaina bat egin zuten tu izenordea erabiltzeko, beste zearkakeo forma finago batzuk itxita).

2. Izkuntzaren barruan tabu deritzoenak erabili.

Erdi linguistiko diran plangintzak izaten dira, sarrien erabiltzen diranak, izkuntzaren aldaketa planifikatu bat lortzeko.

Baina oso zaila da zein gairen barruan sartzen dan olako ikerketa bat erabakitzea.

Antza danez, plangintza oneitan sozial mailako eta sikologi mailako indarrak badagoz egon, batez bere izkuntzalariak ikerketa lanak egin arren.

Olako egoera bereziak gaitasun berezi bat eskatuko leuke berez.