XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Antxe agertu nai izan zuan bada gure Zaindari guztiz maiteak gure aurrekoen eta gure onerako.

Euskeldun zintzoak abestu oi diote sarritan Arantzazun aditzen dan olerki au:
Ortxe ziñan agertu
Mutill artzaiari
Errukia artuta
Euskal erriari .