XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

11 bei, 10 txal eta oilloak.

Iru urte dira tolarea kendu ebela.

Kortako zimaurragaz metano gasa lortzen eben eta sukaldea orregaz erabili eben sei urtetan.

ERROTAZARRETA.

Galartza auzoan.

Utsik dago.

Jaubea: Iketza.

SAKRISTAUKOA.

1796 urtean Juan Bta. Goenetxea zan jaube lez agertzen zana.

Gaur galduta dago.

SANTA ENGRAZI.

Etxea.

Lurrez Markiña.

Elizaz Etxebarria.

1988 Juan Bereziartua da jaubea.

Bertan errenteru lez, Jose Andres Arrieta eta Agustina Agirre bizi dira.

Hektarea bat.

Bei bi, txal bat, eta asto bat.

TXINURRI.

Jausita dago.

Bartolome Ezenarro'ren izenean dago jaubetasuna.

5,5 hektarea.

Galdu edo beste batzuen izenpean geratutako etxeak:.

Aulestia etxetxua.- 1704 urtean Migel L. Bengoetxea, abadea, bizi zan bertan.

Dendarikua.- 1825 urtean ezagutzen zan.

Eleizpurua.- 1704 agertzen zan.

Maria Olabe, San Franziskoren ordenako beata monja antzekoa bizi zan bertan.

Galarza.- 1825 urtean ezagutzen zan.

Kalekoa.- 1825 urtean ezagutzen zan.

Kallejakoa.- 1825 urtean agertzen zan.

Korrubarrena.- 1825 urteko paperetan agertzen da.

Jauregi etxetxua.- 1704 urtean Pedro Azorin abadea bizi zan bertan, eta beragaz Martin Retolaza abadea.

Ormaetxea.- 1825 urtean agertzen zan.

Sagarminaga.- 1795 urtean ezagutzen zan.

Santa Kutz.- 1825 urtean agertzen zan.

Tomasenekua.- 1796 urtean agertzen zan.

Txoribenta.- 1823 urtean agertzen zan.

Zelaikoa.- 1823 urtean agertzen zan.

Zubieta etxetxua.- 1704 urtean, Franziska Imitola, Karmengo beata bizi zan bertan.