XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Jata aldeko aixeak
bigun laztandua,
Anboto aitz gogorrak
gero indartua
.

Arin banandu giñan
arturik bide bi,
baña laster nigana
eldu zure barri
.

Egarri goxoagaz
zure olerkiak
irakurten nituan
ziran ba argiak
.

Izkuntza gorengoan
ziran idatziak,
mamintsu, barrukoiak,
bai ta egokiak.

Olerkari eredu
zu euskal errian,
itxaropen ta ames
euskaldun artean
.

Baña izpar baltz baltza
eldu zan batean,
Lauaxeta geuria
il dabe gaztetan
.

Ezin siñestu gendun,
egia ete da?
Gizon zintzo on ona
orrela iltea?
.