XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ba-noa.

Ba-noa.
Au poza!
Abeslari daukat biotza
.

Agur, atzerri legorra,
atsekabeen zelai ankerra
.

Ba-noa.
Au poza!
Abeslari daukat biotza
.

Ba-noa.
Aberrira,
Euskalerri'ra,
Aiengiz'ko baso-artera,
ETXERA!
.

Begira daukadaz etxekoak
neure kutun laztanak
adiskide, lagun eta auzoak
.

Ba-noa.
Au poza!
Agur, betiko, atzerri itsa
.

Baitegitik urtetako neban
baizen aundia da nire poza.
Laster ibituko nire errimin,
eta igesi biotzeko samin
.

Neutarren artean
geure oillo-lurrean
izan gura dot, ba,
poz eta atsekabe,
goibel ta pozkida,
Urtzi'ren oldea
une guztietan
ustetsu eginda
.

Ba-noa.
Sekula olako pozkidarik!
Zain daukat, ba, zapuztu neban
zoruna, maitasunez beterik
.