XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

EGUNAZ ESNATUTZEAN.

Egunaz esnatutzean
Ai!, ze atsegin, poza,
udabarri goiz batean
itxaropendurik biotza,
txorien txintadapean
.

Bai ze atsegin, poza,
begik argiz nabaitzea,
urrunduz gau illun, otza,
eguzki dirdirapean!
.

Oi, ze atsegin, ze poza,
eskuak, oñak igitzea
lur-jota zegon gorputza
odol beroz, berpiztuta
bizi-gogoz ikustea
urrundurik eriotza!
.

Egun batez galdu arte
iñork ez daki ez, zer dan
osasuna. Osasuna
da bai ta, besteak beste
da munduko ondasuna
uda ta udazkenetan
izatearen poztasuna
.

Udabarriko garaian,
bedar ta landa orlegiz,
lora-usaindurapian
intzezko ur-tanta bitxiz
euzkia datorrenian
zelaietako zabaldiz
.

Biziak irrintzi dagi
goramiñezko lorrian
eder ta begiragarri
ameskizun alorrian
.
Muniategi-tar Sabin.