XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Da negar da negar daoela, agartu yakon ba baten bat, estakit nor ixingo san da, esan i otzen: - Segaitik negar iten dosu?.

- Ba erregeagas eskonduteko onik montoyokustiok urre, d'ori isilitikixin.

D'esan i otzen: - Onik montoyokustiok urre bolbitea gure bosu naukiminikotzudes urre, baie lelengo semea, matrimonioan daukosune nauri emon beostesu.

LAMIÑAK IKATZ-EGOSTORDUAN (Ignazia Salzedo) Gure aitek, emekoak esaten yoan, or Atxondoko trokan, suen aite defuntue ta biek txondorra egosten bai... A(k)p(b)enetan kontetauen.

Da txondorra suen da txondorrari betegarriemon bear.

Da txondorrari betegarriemoten asi sianean esatauen agurorrek, suloan irrintzak urten i auden seguru, irrintzak suloan da aurek esan iotzien alkarreri: - Lamiñatosak, lamiñatosak, gurerrukie gaur.

Da txondorra betegarrieske, txondorra betegarrieske, garrak itzelak garrak itzelak, d'urten in bear txabolati da: - Lamiñan irrintzatosak.

Da biepietara, esaten auen, agarrau bearrotziela txondorrari espabere txondorrak erre in bearrotziela ta.

Txondorrari betegarriemon d'alangonbaten txondorrori tapauudenean edo lotuudenean, erresau, ta lamiñok orduen ixildu isian, esatauen gure agureak.

Da guk, tentau iten gendun e: gusurre ixingo dala ori, gusurre!.

- Gaur egun santue yaoan modun, irrintza baten suloan, irrintzak eta lamiñak soasen da txondorra apurbetegaiti an erretan yakuk.

D'errestan asi gintzoasenean, da betegarriemon, estaldu soasen.

KABALLOAK - IRRINTZAK - KATE ZARATAK.

Bestobaten be esatenauen, besto baten be, Ereñoti etorri bera gau beten, d'an Gabeardatz esaten dotzun Olarreko selaiti, andi bieti gora, gaubilunabarra, ya ilunabarra, da, ilunabartute, gaube ta, kaballo bandea kaballo bandea alboti, segidu iten iotzen, segidu, segidu ta segidu, burriña sagatea, burriña sagatea ta, kaballoak, irrintzarik eta.