XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Bai ote dakizu?...(Erantzunak)

1.- Bizkaia`k 2.217 Km2 ditu, eta Euzkadi osoari buruz, euneko 12, 5 da.

2.- Bizkaia`k 1.200.0000 bizilagun ditu, ta Euzkadi osoari buruz, euneko 45 da.

3.- Bizkaia`k 100 Km2 bakoitzeko, 65 kilometro bide zabal ditu.

4.- Oñati`ko Ikastetxe Nagusia 1.540`an iriki zan eta bera eraikitzeko bear zan dirua, Mallorka ta Avila`ko Gotzai izandako Rodrigo Mercado de Zuazola`k eman zuen.

Oñatiarra zan jaiotzez.

5.- Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, VIII`garren Peñaflorida`ko Kondea zen Javier Maria Munibe ta Idiaquez`ek sortu zuen I.765`an.

Azkoitiarra jaiotzez.

6.- On Manuel Lekuona`k dionez, Berruguete`ren sendikoak Bizkai`ko Enkarterrietatik Palencia`ko Paredes de Nava errira idazkari lanetara aldatuak izan ziran; Berrueta edo Berruhete izenarekin.

7.- Aitzgorri da Gipuzkoa`ko mendirik goituena eta 1.544 metro gora ditu.

8.- Eguzkiak bere azalean, 6.000 grado zentigrado ditu, eta Lurrak, Eguzkiak ematen duen berotasunaren bateko 2.200.000.000`eko zati bat besterik ez du jasotzen eta kilowatio neurritan, kilowatio bakoitza pezta bat ordainduta ere, segundo bakoitzeko milla milloi pezta balioko luke.

9.- Cantinflas`en jaiotizena Mario Moreno da, eta Mexiko`n 1.911`n jaio zen.

10.- Mercedes izeneko lenengo automobill-egillearen adiskide baten alabagandik artu zuen izen ori.

11.- Izokia, ur gazikoa ta gezakoa da; bietakoa.

Altlantiko itsasoaren goikaldean bizi da, ta ernalketa garaian, ibaietan gora joango da, mendiko ur garbietan arraultzak jartzera.

12.- Euzkadi ta Ipar-Ameriketa artean, sei orduko aldea dago.

Emen eguerdiko amabiak diranean, an goizeko seirak dira.

13.- Eun urteko gerratea izenekoa, Prantzia ta Inglaterra artean izan zen.

14.- Olinpo-jolasak Ballet-Latour Kondeak asmatu zituen, baña 1.892`an zearo era-berritu zituana Pierre de Coubertin Baroia izan zan.

15.-Romeo eta Julieta ren egillea, William Shakespeare da.