XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Bein batean Txomin oñetakoak egiñ-aztera joan zan, eta oskitegira (zapategira) etorri zan bezin aguro, berriz laisterrka irrten zan.

- ¿Nora zoaz, Txomin?.

- Bereala etorriko naiz.

¡Arrane, arranea! ¿Oñan neurria etxean aztuta etorri ez naiz ba?.

- Zoaz, ume, jostunangana, eta esan zaiozu Prrantxiska'ri pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat erosi nai niokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñork jakiterik ez nukela nai-ta.

Sarrtu zan jostundegian umetxoa, eta ia ia jende tarrtean etzan ageri.

- ¿Zerr nai dezu, ume?.

- Amak esan dit pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat arrtu nai liokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñorrk jakiterik ez lukela nai-ta.

- Esan zaiozu amari orain etorrita berrdin dala.