XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Bai, ¡zuri!... ¡zuri!... aiñ premiazkoa izango da orixe....

- ¡A mutill, mutill! ¿oraindik eztek ikasi lengo eguneko lezioa?.

- ¿Zer lezio?.

- Ondo bazaude buruti
Arriskutikan urruti.

Ikasi ondo ta ez aztu.

- ¿Eta oraindik ere esango dirak, Joxe, eztagoala arrisku andirik automoille oietan?.

- Ez beñepeiñ, zuk uste adiña.

- Ago ixillik: begiraiok bestela, lokatzaz bazter guziak zikinduaz datorren orri, ta alde egin dezagun emendik.

- Baita trenare ortxe dator.

- Bai; bata bestearen leian, zeiñ lenago, zetozek.

¿Eta etzaik iduritzen or arrisku andirik dagoanik?.

- Or bai, baña....

- Or baño oian obe noski, ¿e?.

- Noiz nola.

- Automoille oiek gauza bat bakarrik zeukatek ona.

- ¿Zer?.

- Gaixorik gabe illtzea; Txapelandik esan oi dik, jokorik onena banka dala.

- ¿Zergatik ba?.