XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Aizak Jose.

- ¿Zer degu, Anton?.

- ¿Ikusi al dek automoille ori?.

- Bai.

- Presa dik.

- Ala diruri.

- ¿Nor zijoak bertan?.

- Indianoa.

- ¿Don Trukulato?.

- Don Torkuato.

- Orixe ere gizonaren burua dek.

- ¿Zer du ba?.

- Jatekoak gaitz egingo ote dion beldurrez, erdi-gauzik jan gabe; edan berriz, ura bakarrik; otz badago, oera; bero badago, bañura; aize apur bat badago, etxetik irten gabe....

- Eztu ill naiko ta....

- ¿Eta automoillean sartu?.

¿Ez aldik, or iltzeko beldurrik?.

Orren agudo juaten badek beti, arrikoxkor bat jotzia naikua izango dik, zazpi milla puska egiteko automoillea ta bera.

- Zu beti berdiñ.

- Izan eta izango.

Bere bizia aiñ maite duala, eztuala ill nai ¿ta alare automoillean?.

- ¿Zer naizu ba?.